Test L. Erkinmaydonlarigakatta-katta yer maydonlarini ochishdakimlaryo'l boshct qilganlar? 5-betDownload 1.12 Mb.
bet1/13
Sana08.09.2017
Hajmi1.12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
7-SINF O'ZBEKISTON TARIXI - TEST.

l.Erkinmaydonlarigakatta-katta yer maydonlarini ochishdakimlaryo'l boshct

qilganlar? 5-bet.

A.Sarkor- ishboshi sifatida B.Chorikorlar

S.Kashivarzlar. D. Kadivarlar.

2. Ilk o'rta asrlarda ziroatkor aholi ustidan kimlar nazoratlarini o'rnatganlar? 5-bei

A.Sarkorlar. B.Dehqonlar. S.Chorikorlar. D. A va 03.11k o'rta asrlarda Chokarlarning vazifalari nimalardan iborat bo'lgan? 6-bet.

A.Yovgarchilik paytida dushmanga qarshi harbiy yurishlarda qatnashish.

B. Qishloqlarning ziroatkor aholisi ustidan nazorat o'rnatish.

S. Dehqonni shahsiy qo'riqchisi.

D. Barchasi.

4.11k O'rta asrlarda qanday tabaqalar shakllandi? 6-bet.

A.Dehqonlar,

B.Kadivarlar,

S.Kashivarslar,

D.Barchasi.

5.Qishloqning dehqonlarga qaram bo'lib qolgan ahli qanday nom bilan yuritilaai

A. Kashovars.

B.Kadivar,

S.Chokar.

D.Qullar.

6.11k O'rta asrlarda - ziroatchi oddiy qo'shchilar nima deb yuritiladi? 6-bet.

A.Dehqonlar,

B.Kadivar,

S.Kashivars,

D.Chokar.

7.Zayiflashib borayotgan Qang' davlatidan birinchi bo'lib qaysi davlat ajralil

bet.

A.Qang'a,

B.Toshkent bekligi,

S.Xorazm,

D.Eron.

8.Qaysi davlatni mahalliy Afrig'iylar sulolasiga mansub kishilar boshqaradi'

A.Xorazm davlatini,

B.Dovon davlatini,

S.Kidariylar davlatini,

D.Eftallar davlatini.

9. Milodiy III asr o'rtalarida Xorazm davlatining poytaxti dastlab hozirgi Qoraqalpog'istonning Ellikqal'a tumanida joylashgan qadimgi qaysi shahar I o'rnida bo'lgan? 7-bet.

A.Oybo'yriqal'a o'rnida,

BJonbosqal'a o'rnida,

S.Qo'yqirilganqal'a o'rnida

D.To'proqqal'a o'rnida.

10.Xorazmshohlar qasrining balandligi necha metr bo'lgan? 7-bet.

A.26, B.25, S.24, D. 22.11.Tuproqqal'ada ibodatxona majmuasi qayerida joylashgan? 7-bet.

A. Shaharning G'arbiy qismida,

B. Shahar markazida,

S. Shahar markazidan yuqoriroq qismida,

D. Ibodatxonalar shaharnng xoxlagan joyida bo'lgan.

12. Tuproqqal'a shahrning umumiy maydoni qanchani tashkil etgan? 7-bet.

A.25gektar, B.22gektar, S.26gektar, D. 24 gektar.13. Xorazmshox Afrig' poytaxtni qaysi shaharga ko'chiradi? 7-bet.

A. Tuproqqal'aga

B. Kat shahriga.

S. Ellik qal'aga.

D.Afrog' poytaxtni ko'chirmagan.

14.Xorazmshox Afrig' o'z qarorgohini achon ko'chiradi? 7-bet.

A.Milodiy 305- yilda.

B.Mil. aw. 305-yilda

S.Milodiy 350-yilda.

D. Mil. avv.350-yilda.

15.Qaysi vaqtdan boshlab Xorazmning Afrig'iyshohlari betiga va orqasiga suvoriy tasvirlari tushirilgan tangalar zarb etganlar? 8-bet.

A.Poytaxt Katga ko'chirilgandan so'ng.

B.Afrig' podshox bo'lgandan so'ng,

S.Qanf davlatidan ajralgandan so'ng,

D.Kat qayta tiklanib. Al-fir qasri ichida shox o'ziga yangi saroy qurqirgandan so'ng.

16.Qachon O'rta Osiyoga ko'chmanchi chorva dor, Xion nomli chorvador qabilalarining hujumi boshlandi? 8-bet.

A. IV asr boshlarida.

B. VI asr o'rtalarida,

S. IV asr o'rtalarida,

D. IV asrning 70 yillarida.

17.Xion nomli ko'chmanchi qabilalar O'rta Osiyoga qayerdan bostirib kirdi? 8-bet.

A. Sharqiy Turkiston va Yettisuvdan,

B.Sirdaryo va orol bo'ylaridan,

S. Chag'anyon va Toxaristondan,

D. Oltoy va janubiy sibirdan.

18.Xioniylar qachon kim boshchiligida Sug'dga bostirib kirdilar? 8-bet.

A. 305-yil Afrig' boshchiligida,

B.353-yil Grumbat boshchiligida,

S. 456-yil Kidar boshchiligida,

D. 353-yil Kubod boshchiligida.

19.Xioniylar O'rta Osiyoni janubida joylashgan qaysi podsholiklar bilan to'qnashdi? 8-bet.

A.Kidariylar bilan,

B. Eftaliylar bilan,

S. Sosoniylar bilan,

D. Shopur II bilan.

E. S vaDjavoblar.20.Sosoniylar shohi Shopur II hukumronlik yillari? 8-bet.

A. 309-389yillarda,

B. 309- 359 yillarda,

S. 319-369yillarda,

D. 309-379 yillarda.

21.O'rta Osiyoda Xioniylar hukumronligi qachon o'rnatildi? 8-bet

A. Ill asrning 60 yillarida.

B. V asrning o'rtalarida,

S. IV asrning o'rtalarida,

D. IV asrning 70 yillarida.

22. Xioniylar davlati qayerda qaror topdi? 8-bet.

A. Sirdaryo bo'ylarida,

B. Amudaryo bo'ylarida,

S.Sirdaryodan to Amudaryo havzasigacha bo'lgan yerlarda.

D. Barchasi.

23.Xioniylar davlati qancha yildan oshiqroq hukumronlik qildi? 8-bet.

A.120-yildanoshiqroq. B.150-yildan oshiqroq.

S.II-asrdanoshiqroq. D. A va S javoblar.

24.Toharlar Xorazm hamda Amudaryo xavzasiga qachon kirib keladi? 8-bet.

A.IV-asrning70-yillarida. B.V-asrning 20-yillarida.

S.IV-asrning20-yillarida D.V-asrning 70-yillarida.

25.Toharlar kimlarning avlodlari hisoblanadi? 8-bet.

A.Eftallarni. B. Sosoniylarni.

S.Kushonlarni. D.Kidariylarni.

26.Toharlarni yo'lboshchisi kim edi? 8-bet.

A. Shopur II.

B.Kubod.

S.Grumbbat.

D.Kidar.

27.Tohariylar davlati qanday nom bilan tilga olinadi? 8-bet.

A.Eftaliylar.

B.Tohariylar.

S. Kidariylar.

D. Xionoylar nomi bilan.

E. B va C28.Kidariylar davlatining poytaxti qaysi shahar xisoblanadi? 8-bet.

A.Marv.


B.Xuroson.

S.Balx


D Poytaxti noma'lum yoki Termiz shahri taxmin etiladi.

29.Kidariylar davlati Sosoniylardan qachon qaqshatqich zarbaga o'chragan? 8-bet.

A.V-asrning 30-50-yillarida.

B.484-yilda.

S.IV-asrning 70-yillarida.

D.456-yilda.

3O.Kidariylar Eftaliylar bilan to'qnashib O'rta Osiyoni tark etib qayerga chekinadilar? 8-bet.

AJanubiyHindistonga. B. Shimoliy Hindistonga.

S.G'arbiyHindostonga. D.Sosoniylar davlatiga.

31 .Kidariylar shimoliy Hindistonda necha yil hukumronlik qiladi? 8-bet.

A. 120-yil.

B.65-yil.

S.75-yil.

D.85-yil.

32Eftaliylar diyorimizga qachon kirib keladi? 9-bet.

A.V-asro'rtalarida. B.IV-asrning70-yillarida.

S.IV-asro'rtalarida D.V-asr 2- yarmida.

33. Eftaliylar yozma manbalarda qanday nomlar bilan tilga olinadi? 9-bet.

A.Eftal.

B. Haytal.

S. Haftal.

D. Barchasi.

34. Eftal degan nom ilk bor "hiptal" shaklida nechanchi asr arman manbalarida o'chraydi? 9-bet.

A.V-asr.

B. Vl-asr.

S.IV-asr.

D.IV-asr 70-yillari.

35.Eftalni nima deb ataganlar? 9-bet.

A.Vahshunvar. B.VaytVavar. S. Anushurvon.

D.Eftal.

36. Vahshunvar qisqa vaqt ichida qayirni o'ziga buysindirdi? 9-bet.

A. Chig'aniyonni

B. Tohariston.

S.Badaxshon.

D. Hammasi.

37. Eftaliylar Sug'dda qaysi davlat hukumronligiga chek quyadi? 9-bet

. A. Kidariylar.

B. Xioniylar.

S. Toxariylar.

D.Sosoniylar.

38. Eftaliylar o'zoro aloqa ornatish maqsadida Xitoyga o'z elchilarini qachon junatadi? 9-bet.

A.459-yil. B.484-yil. S.456-yil. D. 455-yil.39. Peruzning Sosoniylar podsholigida ho'kumronlik davri? 9-bet.

A. 309-379-yillar.

B. 488-531-yillar.

S. 459-484-yillar.

D.531-579 yillar.

40.Sosoniylar shoxi eftaliylarga qarshi necha marotaba yurish qiladi? 9-bet.

A.3. B.4. S.2. D.5.41 .Eftaliylarga qarshi kurashgan Sosoniy hukmdori asrga to'shib qolganda qaysi imperator tomonida yiborilgan ulpon evaziga asrlikdan ozod etiladi? 9-bet.

A.ShopurII.

B.Anushurvon. S.Zenon. D. Gurumbat.

42.Peruz 3- marotaba Eftaliylarga qarshi qo'shinni qachon otlantirdi? 9-bet.

A. 456-yilda.

B. 484-yilda.

S. 353-yilda.

D. 485-yilda.

43. Etaliylar qayerlarni o'z tassarufiga kiritgan? 9-bet.

A.Kabul, Panjob.

B. Urimchi, Qorashar.

S.Xo'tan, Qashg'ar.

D.Barchasi.

44. Xitoy manbalarida qayd etilishicha O'rta Osiyo yerlarida hamda sharqiy Turkistonda qachondan boshlab paxta ekilgan? 10-bet.

A. IV-VI-asrlarda.

B.V-VI-asrlarda.

S. V-VII-asrlarda.

D. VI- VII asrda.

45.V-asrda barpo etilgan O'rta Osiyodagi kanalni eslang? 10-bet.

A.Darg'om,Zog'riq, B. Bolqash, Buzsuv.

S.Norin.Darg'om D. Bolqash. Norin.

46. Ipak yo'li savdosida Sosoniy savdogorlari bilan raqobatda asosan qayerliklar vositachilik rolini o'ynaganlar.l3-bet.

A. Baqtryaliklar.

B. Xorazmliklar.

S. Sug'diylar.

D. Balxliklar.

47.Ichki va tashqi savdo munosabatlarida Eftaliylar dastawal kimlarning tangalaridan keng foydalanganlar? ? 13-bet.

AToxarlarning. B. Vizantiya tangalaridan

S.Sosoniytangalaridan. D. Xorazmliklarning tangalaridan.

48. Eftaliylarning qaysi viloyatlari o'z mahalliy hokimlari tomonidan chiqarilgan chaqa tangalar mamlakatning ichki savdosida keng muomilada bo'lgan? 13-bet.

A.BuxorovaPoykand. B. Vordona va Naqshab.

S.Samarqand va Xorazm. D. Barchasi.

49.Kofir qal'adan topilgan sopol ko'za nechinchi asrga ta'luqli? 13-bet.

A. VIII-IX-asrlar.

B. VII-VHI-asrlar.

S. VI-VII asrlar.

D. V-VI-asrlar.

50. Charvodor aholi o'rtasida ilk o'rta asrlarda qaysi til muhiti hukumron edi? 13-bet.

A.Sug'diy til. B. Oromiy til.

S. Turkiy til.

D. Forsiy til.51.O'troq aholining bir qismi qaysi tilda so'zlashgan? 14-bet.

A. Sug'diy tilda.

B. Oromiy tilda.

S. Turkiy tilda.

D. Forsiy tilda.

52.Qaysi til xalqaro savdo tili xisoblangan? 14-bet.

A. Sug'diy til.

B. Turkiy til.

S. Forsiy til.

D. Oromoiy til.

53.Sug'diy tili qayir orqali Xitoy xududlariga kirib boradi? 14-bet.

A. Yettisuv va Farg'ona orqali.

B.Yettisuv, Farg'ona, Sharqiy Turkiston orqali.

S. Hindiston, Farg'ona, Sharqiy Turkiston orqali.

D. A. va B. javoblarto'g'ri.

54.Qaysi asrlarda Sug'd yozuvi Xorazm va Eftaliy yozuvlari tarqalgan edi? 14-bet.

A. IV-VI asrlarda.

B. VI-V asrlarda.

S. V-VI-asrlar.

D. VI-VII asrlar.

55.Eftaliylar yozuvi qaysi yozuv asosidapaydo bo'lgan? 14-bet.

A.Sug'd yozuvi asosida. B. Xorazm yozuvi asosida .

S.Baqtriya yozuvi asosida. D. Oromiy yozuvi asosida.

56. Eftaliylar yozuvi necha harfdan iborat? 14-bet.

A. 25-harfdan.

B. 23-harfdan.

S. 24-harfdan.

D. 22-harfdan.

57. Eftaliylar hati qanday yozilgan? 14-bet.

A.O'ngdan chap tomonga. B. Kundalangiga.

S. Yuqoridan pastga qarab.

D. Chapdan o'nga qarab Ko'ndalangiga yozilgan.58.O'rta Osiyolik shisha sozlar Xitoy hunarmandlariga qachon rangli shisha va shisha buyumlar yasashni o'rgatadilar? 14-bet.

A. IV-asrda.

B. Vl-asrda.

S. VH-asrning I yarmida.

D. To'g'risi yo'q.

59. Turk haqonligi qachon vujudga keladi? 14-bet.

A. Vl-asr o'rtalarida.

B. V-asr II yarmida.

S. VH-asr II-yarmida

D. V-asr o'rtalarida.

60. Qayerlarda yashagan Turkiy qabilalami birlashtirgan turk xaqonligi davlati vujudga keladi? 14-bet.

A. Oltoy va janubiy Sibir. B. Sharqiy Turkiston va Oltoy.

S. Yettisuv va Sharqiy Turkiston D. Qashg'ar va Sharqiy Turkiston.

61.Turk hoqonligining asoschisi kim edi? 15-bet.

A. Istemi.

B. Kubod.

S. Bumen.

D. Grumbat.

62.Turk xaqonligi qachon tashkil topgan? 15-bet.

A.551-yil. B.552-yil. S.553-yil. D. 554-yil.63. Turk xaqonligining markazi qilib qayer belgilandi? 15-bet.

A. Oltoy.

B. Yettisuv.

S. Qashg'ar.

D. Balh.

64.Turklarning g'arbga tomon yurishiga kim boshchilik qiladi? 15-bet.

A. Xisrav I Anishurvon.

B. Bumen.

S. Kubot.

D. Istami.

65. 555-yilda Turklar qayerlargacha chuzilgan keng o'lkani egallaydi? 15-bet.

A.Amudaryodan to Orol dengizi bo'ylarigacha.

B.Yettisuv va Sharqiy Turkistonga tutashgan yerlarni.

S.Yoyiq va Etil daryosigacha tutashgan yerlarni.

D. Sirdaryo va Orol dengizigacha tutashgan yerlarni.

66.Tuklar Yoyiq va Itil bo'ylarini qachon zabt etadilar? 15-bet.

A. 552-yilda.

B. 555-yilda.

S. 558-yilda.

D. 575-yilda.

67.Shimoliy kavkazning bepayon yerlarini Turklar qachon egallab oladilar? 15-bet.

A. 575-576-yillarda.

B. 552-555-yillarda.

S. 576-577-yillarda

D. 531-579 yilda.

68.Sosonoylar qayerlarni Eftaliylardan tortib oladilar? 15-bet. A. Balx va Xurosonni

B. Marv va Badahshonni.

S. Taxariston va Chig'anyonni.

D. Parak va Chochni.69. Xisrav I Anishurvon hukumronlik yillari? 15-bet.

A. 531-578-yillar.

B.531-579 yillar.

S. 532-578-yillar.

D. 532-579 yillar.

70.Eron shohi turk xoqonligi bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarni qanday yul orqali bartaraf etadi? 15-bet.

A.Taxariston va Chog'anyonni turklarga berish orqali.

B. Istemiga kuyov bo'lish orqali.

S. Ipak yo'li nazoratini turklarga berish orqali.

D. To'g'ri javob yo'q.

71.Eron askarlarining Balxga hujimi ko'magida turklar eftaliylar davlati yerlariga qachon bostirib kiradilar? 15-bet.

A. 558-yilda.

B. 576-yilda.

S. 562-yilda.

D. 563-yilda.

72.Parak hozirda nima deb nomlanadi? 15-bet.

A. Choch.

B. Chirchiq.

S. Qashg'ar.

D. Axsi.

73.Eftaliylar bilan Turklar o'rtasida jang necha ko'n davom etadi? 15-bet.

A. 8 kun.

B. 9 kun

S. 18 kun

D. 10 kun.

74.Eftaliylar davlati barham topgandan so'ng uninig yirlari Eron shoxi va turk xoqonligi qayerlami o'z tasarrufiga qushib oldi? 16-bet.

A.Amudaryoning janubiy qirg'oqlarigacha bulgan viloyatlar.

B. Amudaryoning soxillari buylab Kaspiy dengizgacha chuzilgan yirlar.

S. Sharqiy Turkistondan Vizantiyagacha chuzilgan yerlar.

D. To'gri javob yo'q.

E. A vaB. 16-bet.75.VI asrning 70-80 yillarida Turk xoqonligi qayerlami o'z xududi chegarasi tarkibida hisoblaganlar? 16-bet.

A.Enasoyning yuqori oqimidan to Amudaryo bo'ylarigacha.

B.Manjuriyadan to Kemmuriy Bosforigacha.

S. Xitoydan Vizantiyagacha.

D.Ava B javob lar tug'ri.

76.Xukumdorning xokimiyati qanday udumlarga tayangan xarbiy majburiy boshqaruvga asoslangan edi? 16-bet.

A.Qo'ni qo'shnichilik udumlariga tayangan.

B Katta yer egalari udumlariga tayangan. S. Urug'- aymoq udumlariga tayangan. D. Xech qanday udumlarga tayanmagan.

77. Qabilalar birlashish ittifoqini nima tashkil etadi? 16-bet.

A.Budun.

B. yabg'u.

S. Shat.

D.Yasoq.

78.Elning xokimi nima nom bilan atalgan? 16-bet.

A Yabg'u.

BJabg'u.

S. Budun.

D. A. B.

79. Qaysi axoliga nisbatan Budun yoki Qora budun nomi yuritilgan? 16-bet.

A.Utroq axoliga nisbatan.

B. Butun yurk xoqonligiga nisbatan.

S.Kuchmanchi chorvodor axoliga nisbatan.

D. Yarim utroq yarim kuchmanchi axoliga nisbatan.80. Xarbiy bulinmaning tumanboshisi nima deb atalgan? 16-bet.

A. Sharq.

B.Shod.

S. Yasoq.D. Tug'ri javob yo'q.

81.O'troq axolidan turklar qanday soliq olar edi. 17-bet.

A. Boj va Xiroj.

B. Juziya va Yasoq.

S. boj va Yasoq.

D. A va B javoblar.

82.Turk xoqonligi qachon ikkiga bo'linib ketadi?

A. VI asrning 80- yillari oxirida.

B. VI.asming urtalarida.

S. VI asming 80-yillari boshida.

D. V asr oxirida.

83 G'arbiy turk xoqonligi tasarrufiga qayerlar kirgan? 18-bet.

A O'rta osiyo va Xorazim.

B . SHarqiy Turkiston va O'rta osiyo.

S.Kaspiy dengizdan sharqiy Turkistongacha.

D Yitti suvda Xitoygacha bulgan yirlar.

84.G'arbiy turk xoqonligining markazi qayir edi? 18-bet.

A. Qashg'ar.

S. Panjob.

B.Axsi.


D.Yettisuv.

85. Ilk o'rta asrlarda shaharlarda hunarmandchilikning kengayishiga kimlar katta ta'sir ko'rsatdilar? 20-bet.

A.Sug'dliklar.

B.Toxarlar.

S.Turklar.

D. Forslar. ,

86.G'arbiy turk hoqonligi bilan Xitoy o'rtasida iqtisodiy aloqalar qaysi asrga kelib faollashadi? 20-bet.

A.VII-asrning 80-yillarida.

B.VI-asrning I-yarmida.

S. VH-asrning I-yarmida.

D.VHI-asrning boshlarida. 87.Xoqonlikning savdo karvoni qachon Xitoyga etib boradi? 20-bet.

A.627-yilda.

B.628-yilda.

S.626-yilda.

D.629-yilda.

88.Qaysi asrlarda O'rta Osiyoda dehqonlar tomonidan yerlarni egallash jarayoni tobora avj olib zulm ko'chayadi?

A.VI-VII asrlarda.

B.VII-VIII asrlarda.

S.IV-VI asrlarda.

D.V-VII asrlarda.

89.Abro'y boshchiligidagi qo'zg'olon qachon yuz beradi? 21-bet.

A.584-585-yillar.

B.586-585-yillar.

S.586-587-yillar.

D.585-586-yillar.

90. Abro'y boshchiligidagi qo'zg'olon qayerda yuz beradi? 21-bet. A.Samarqandda.

B.Marvda.

S.Buxoroda.

D.Nishopurda.91.Qo'zg'alon natijasida Abro'ydan jabrlangan mulkdor dehqonlar boy savdogorlar qayerga borib o'rnashadilar? 21-bet.

A. Balx va Nishopurga.

B.Turkiston va Tarozga.

S.Samarqand va Naqshabga.

D.Chirchiq va Iloqga.

92.Abro'y boshchiligiga qarshi Qoracho'rin kim boshchiligida qo'shin yuboradi? 21-bet.

A.Shirikishvar.

B.Qoracho'rin .

S.E1 Arslon.

D.A va S.

93.Nechanchi asrlarga kelib O'rta Osiyoga bir necha mayda mamlakatlarga bo'linib ketdi?

A.VI-VIIasrlarda.

B.V-VII asrlarda

S.VII-VIII asrlarda.

D.VI-VIII asrlarda.

94.V-VII-asrlarda viloyat va uning yerik shaharlariga tayangan qanchadan ortiq mustaqil hokimliklar tashkil topadi? 21-bet.

A. 15 dan.

B. 16 dan.

S..17 dan.

D. 18. dan.

95.O'rta Osiyoda tashkil topgan mustaqil hokimliklar o'rtasidagi eng yerigi qasi edi? 22-bet.

A.Sug'd.

B. Tohariston.

S. Farg'ona

D. Chirchir va Iloq.

96.O'rta Osiyoda tashkil topgan mustaqil hokimliklarning qaysilari Ixshitlik deb yuritilgan?

A.Sug'd


B. Farg'ona

S. Tohariston.

D. A vaB.

97.Toharistonning poytaxti qaysi shahar edi? 22-bet.

A. Balx.

B. Nishopir.

S. Marv.

D. Axsikat.

98.Toxariston aholisi qaysi dinga e'tiqod qiladi? 23-bet.

A. Zardushtiylikka

B. Buddiyzimga

S. Xristianlikka.

D. Har xil dinlarga.

99.Toxariston yozuvi necha harfdan iborat bo'lgan? 23-bet.

A. 22 ta B. 23 ta S. 25 ta D. 32 ta.100.Farg'ona Ixshidligini markaziy shaharlaridan qaysilarni bilasiz? 23-bet.

A. Koson. B. Axsikat

S Quva. D. Barchasi.

101.Farg'ona vodiysida qayerlarda yilqichilik bilan shugullangan? 23-bet. A.Qurama tog'larida. B.Qoramozor tog'larida.

S. Hisortog'larida. D.A va B.102.Chirchiq va Oxongoron vodiysida tashkil topgan hokimliklarni ayting? 24-bet.

A. Choch va Iloq. B.Koson va Axsikat.

S. Axsikat va Choch. D. Koson va Iloq.

103.Chochning hukmdori nima deb yuritilgan? 24-bet.

A.Ixshid. B.Tudun. S.Hokim. D. Shahanshoh.104. Iloqning markazi qaysi shahar bo'lgan? 24-bet.

A. Choch. B.Tunkat.

S. Quva. D. O'sh.

105.Iloqning hokimlari nima deb atalar edi? 24-bet.

A.Ixshid. B.Hokim. S. Dehqon. D. Tudun.106.Sug'd va Xorazm yozuvlari qaysi yozuv asosida vujudga kelgan? 25-bet. A. Turkiy yozuv asosida.

B.Oromiy yozuv asosida.

S. Finikiya yozuvi asosida.

D. Kushon alifbosi asosida.107."Nadjorlik" so'zining ma'nosini eslang? 25-bet.

A. O'ymakorlik. B.Zargarlik.

S. Egardo'z. D. Duradgorlik.

108. Tohar yozuvi qaysi yozuv asosida shakllangan edi? 26-bet.

A. Oromiy yozuv. B. Turkiy yozuv.

S. Bahtar yozuvi. D. Kushon yozuvi.

109.Xat, hujjat ayrim ahborotlar kabi maktublar asosan nimalarga yozilgan? 26-bet.

A.Charm,yog'ochga. B.Sopolga.

S. Kamdan-kam hollarda qog'ozga D.To'g'risi keltirilmagan.

1lO.Bizning zamonimizgacha saqlanib qolgan sug'd yozuvlari Panjakent yaqinidagi qayerlardan topilgan? 26-bet.

A.Qal'ayi Mug'dan. B. Sharqiy Turkistondagi Turfon.

S.Afrosiyobdan. D. Barchasi.

Ill.Panjikent yaqinidagi topilgan sug'd yozuvlarida nimalar keltirilgan? 26-bet.

A. Sug'dning siyosiy tarixi.

B.Huquq va qonunlari.

S. Iqtisodiy va diniy e'tiqodlari.

D. Barchasi.

112.Sug'dda o'g'il bolalar necha yoshga to'lganda yozuv handa hisobga o'rgatilgan? 26-bet.

A. 5 yoshga. B. 14 yoshga.

S. 6 yoshga. D.7 yoshga.

113.Sug'dda o'g'il bolalar necha yoshga to'lganda savdo ishlarini o'rganish uchun o'zga mamlakatlarga jo'natilgan? 26-bet.

A. 19 yoshga. B. 18 yoshga.

S. 20 yoshga. D. 16 yoshga.

114.Sug'd xati asosida qaysi yozuv shakllandi? 26-bet.

A.Uyg'ur. B. Turk.

S.AvaB. D. to'g'risi keltirilmagan.

115.Uyg'ur yozuvi asosida qaysi yozuv shakillandi? 26-bet.

A. Tohar va Sug'd yozuvi.

B. Mo'g'il va manjur yozuvi

S.Turk va Eftal yozuvi. D. Kushon va Hind yozuvi.116.Sug'dlarning kattagina guruhi qaysi podsholik qarorgohida yashaganlar? 26-bet.

A. Kidariylar qarorgohida.

B. Turk xoqonligi qarorgohida.

S. Mo'g'illar qarorgohida.

D. Eftallar qarorgohida,

117.Ko'k turk xati nechta harfda iborat? 26-bet.

A.38-40harfdan B. 28-38-harfdan

S.18-20harfdan D. 18-40 harfdan.

118.Qadimgi Ko'k turk bitiklari qayerlardan topib o'rganilgan? 26-bet.

A. Oltoy, Sharqiy Turkiston.

B. Ettisuv va Farg'ona.

S.Zarafshon vodiylarida. D. Barchasi to'g'ri.119.Nechanchi asrlarda O'rta Osiyoda bir nechta mahalliy dinlar mavjud bo'lib aholining asosiy qismi Zardushtiylik diniga e'tiqod qilgan? 26-bet

A. IV-VI asrlarda. B. V-VII asrlarda. S. VI-VII asrlarda.D. VH-Vffl asrlarda120.VI-VII asrlarda O'rta Osiyoda qanday mahalliy dinlar mavjud bo'lgan? 27-bet.

A. Buddaviylik va Xristianlik.

B. Moniylik va Qam.

S. Zardushtiylik va Shomonlik

D. Barchasi.


Katalog: upload -> book
book -> Sana: 03. 04. 2015. Fan: Jahon tarixi Sinf
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> Qayta tayyorlash va malakasini oshirish
book -> Tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti
book -> 6-sinf тарих (umumta’lim maktablari uchun)
book -> 6-§ Ilk sivilizasiyalarning vujudga kelish davri
book -> Mavzu: Ishlab chiqarish asoslari mashg`ulotlarini o`tkazish metodikasi Mehnat ta’limi jarayonida o`quvchilarga ishlab chiqarish to`g`risida quyidagi tushunchalar beriladi
book -> Uslubiy qo`llanma
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi kichik maktab yoshidagi oʻquvchilarni miqdorlar bilan tanishtirish
book -> Samarqand viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti maktabgacha, boshlang‘ich va maxsus ta’lim kafedrasi savod oʻrgatish darslarida ta’limiy oʻyinlardan foydalanish

Download 1.12 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat