Sana: Texnologik xaritaDownload 20.54 Kb.
Sana26.03.2017
Hajmi20.54 Kb.
Sana:

Texnologik xarita


Mavzu

Yakunlovchi dars

Maqsad, vazifalar

-o’quvchilarning bilim, ko’mikma va malakalarini mustahkamlash va takomillashtirish

-o’quvchilarda Vatanga muhabbat hissini uyg’otish

-o’quvchilarning diqqati hamda xotirasini rivojlantirish


O’quv jarayonining mazmuni

O`quvchilarning yil davomida olgan bilimlaridan foydalanibtushunchasidan foydalanib misollar yechish qobiliyatini o’stirish, o’z ustida mustaqil ishlashga o’rgatish;

O’quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi

Uslub:Og`zaki bayon qilish, “hamkorlikda kichik guruhlarda ishlash”. Yangi bilimlar va tushuncha hosil qilish va o’zlashtirish darsi

Shakl:Suhbat–munozara, guruhlarga bo’lib ishlash, xotira mashqi,amaliy.

Vosita:Darslik,kompyuter, elktrondarslik, ko`rgazma, kartateka savollari.

Nazorat:Og`zak inazorat , savol–javob, o`z–o`zini nazorat qilish.

Baholash: Rag`batlantirish, 5 balli tizim asosida baholash

Kuzatilgan natijalar

O`qituvchi: mavzu qisqa va barcha o`quvchilar tomonidan o`zlashtiriladi.O`quvchilar faolligi oshadi. O`quvchilarda darsga nisbatan qizizqish uyg`otadi. Mavzuda o`quvchilar egallashi lozim bo`lgan bilim, ko`nikma va malakalardan kelib chiqqan holda o`quvchilar bilimi baholanadi. O`z oldiga qo`ygan maqsadlariga erishadi.

O`quvchi: Yangi bilimlarni egallaydi. Og`zaki va yozma nutqi rivojlanadi. O`z–o`zini nazorat qilish, ijobiy va tanqidiy fikrlash ko`nikmasi shakllanadi.
1.

tashkiliy qism

2 daqiqa

2.

uyga vazifani tekshirish

5 daqiqa

3.

o’tgan mavzuni mustahkamlash

5 daqiqa

4.

yangi mavzuning bayoni

22 daqiqa

5.

yangi mavzuni mustahkamlash

5 daqiqa

6.

o’quvchilarni baholash

3 daqiqa

7.

uyga vazifa berish

3 daqiqa


Darsning bayoni:

Tashkiliy qism: salomlashish, yo’qlama, sinfda psixologik iqlim yaratish, darsga tayyorgarlik

O’tgan mavzuni mustahkamlash:

  1. Arifmetik progressiya deb nimaga aytiladi?

  2. Geometrik progressiya deb nimaga aytiladi?

  3. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaga ta’rif bering

Yangi mavzuning bayoni:

1. Soddalashtiring

А) B) C) D)

2. Arifmetik progressiyada =44, =20 bo’lsa ni toping?

A) A) 335 B) 495 C) 502 D) 334 E) 330

3. Arifmetik progressiyada =7, d=5, S=25450 bo’lsa, ni toping?

A) 74 B) 55 C) 39 D) 100 E) 330

4. Arifmetik progressiya =20 bo’lsa, Sni toping?

A) 335 B) 336 C) 337 D) 334 E) 260

5. Geometrik progressiyada =2, q=3 bo’lsa, Sni toping?

A) A) 335 B) 336 C) 337 D) 728 E) to’g’ri javob berilmagan

6. Cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyada q=, S=364 bo’lsa, ni toping?

A) B) 81 C) D) 240 E) 242

7. Geometrik progressiyada S=, S= bo’lsa, b5 ni toping?

__________________________________

8. bo`lsa, ni toping.

__________________________________

9. bo`lsa, ni toping

__________________________________

10. Soddalashtiring:

_____________________________________

Mustahkamlash:

  1. Asosiy trigonometrik aynaiyatdan kelib chiqadigan formulalarni sanang

  2. Ikkilangan burchakning sinusi va kosinusi formulasini ayting

  3. Yig’indining sinusi va kosinusi formulasini ayting


O’quvchilarni baholash: o’quvchilar 1 balldan 5 ballgacha baholanadilar.

Uyga vazifa: o’tilganlarni takrorlash, masalalar yechish

Darsni yakunlash va xayrlashish.

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa