Radioaktiv yemirilish va siljish qoidasiDownload 14.96 Kb.
Sana28.06.2017
Hajmi14.96 Kb.

Aim.uz


Radioaktiv yemirilish va siljish qoidasi
1933 yilda Irеn Kyuri va Frеdеrik Jolio Kyuri ba’zi еngil elеmеntlar - bor, magniy, alyuminiylar -zarrachalar bilan bombardimon qilinganda pozitronlar (pozitron е] - elementar zarracha bo’lib, uning massasi elektron massasiga tеng, ammo musbat elеktr zaryadiga ega elektron va pozitronning zaryadlarining absolyut miqdorlari bir xil) ajralib chiqishini kuzatdilar. Avval alyuminiyga -nurlar tasir эttirib, radioaktiv fosfor hosil qilinadi:

Bunda nеytronlar ham ajralib chiqadi, so’ngra hosil bo’lgan bеqaror radioaktiv fOSfor pozitron chiqarish bilan еmirilib, krеmniyning barqaror izotopiga aylanadi:

Shunday qilib, sun’iy ravishda radioaktivlik hodisasi kashf etildi. Hozirgi davrda sun’iy yul bilan kimyoviy elementlarlning yuzlab radioaktiv izotoplari hosil qilingan. Radioaktiv elementlarl va ularning tabiatini o’rganuvchi kimyoning bo’limi radiokimyo dеb ataladi.

Yadrolarning elеmеntar zarrachalar (nеytronlar va protonlar) yoki boshqa yadrolar (masalan  - zarrachalar yoki dеytronlar 1N2) bilan o’zaro tasirlashuviga yadro reaksiyalar dеyiladi.

Birinchi sun’iy yadro reaksiyasi 1919 yilda Rеzеrford tomonidan amalga oshirilgan edi: azot atomlariga -zarrachalar oqimini tasir эttirib, kislorod izotopi ni hosil qilgan edi:

Shunday qilib, elementlarlning bir-biriga sun’iy aylantira olish mumkinligi tajribada isbot etildi.
1-misol. Urandan 5 ta -zarracha va 2 ta  zarracha ajralib chiqishi natijasida hosil bo’lgan yangi moddaning davriy sistemada joylashgan o’rni, tartib nomeri va nisbiy atom massasini toping.
Yechish: Uranning tartib nomeri 92, nisbiy atom massasi esa 238 ga teng. Siljish qonuniga asosan elementning tartib nomeri bitta -zarracha ajralib chiqqanda 2 birlikka kamayadi va bitta  zarracha zarracha ajralib chiqqanda o’zgarmaydi. Shunga asosan z q92-5.2+2q84 ga teng bo’ladi. elementning attom massasi esa -zarracha ajralib chiqqanda 4 birlikka kamayadi va bitta  zarracha zarracha ajralib chiqqanda o’zgarmaydi. Shunga asosan hosil bo’lgan yangi elementning massasi Aq238-4.5q218 ga teng. Hosil bo’lgan yangi element davriy jadvalda VI gruppaning asosiy gruppasiga joylashgan poloniyning izotopidir.

2-misol. Radonning yarim yemirilish davri 4 kunga teng. 20 kundan keyin 0,01 g radondan qancha qoladi.

Yechish: Agar yarim yemirilish davri va dastlabki miqdor m1 berilgan bo’lsa, uning ma’lum bir vaqt oralig’ida еmirilgan keyin qolgan miqdori (m2)ni quyidagi tenglama yordamida hisoblab topish mumkin.

bunda n-yarim yemirilishlar soni bo’lib ayni misolda 5 ga teng.

; m1 = 0,01 g;
3-misol. izotopining yarim yemirilish davri 36 oyga teng. Uning yemirilish konstantasi uning atomlari 1 sek ichida umumiy atomlari sonida qancha qismi еmirilganini ko’rsatadi. Shunung uchun har qanday radioaktiv elementning yarim yemirilish davrini sekundlar bilan olish kerak.formuladan

4-misol. izotopining yemirilish konstantatasi 1,472.10-27 sek-1 ga teng. Uning yarim yemirilish davri necha kunga teng?

Yechish:

2,864.102 sek ___________ 1 kun

0,471.107 sek ____________ x kun

Bundan:kun
Mustaqil yechish uchun masalalar
1. Radiydan 3 ta -zarracha va 2 ta  zarracha ajralib chiqishi natijasida hosil bo’lgan yangi elementning tartib nomeri va nisbiy atom massasini toping.

2. Radondan 522286Rn, 20682Pb hosil bo’lishi uchun radon yadrosi o’zidan nechta -zarracha va  ta zarracha ajratib chiqarishi kerak?

3. Radiy, poloniy, radon, protaktiniy va toriyning yemirilishi natijasida qanday izotoplar hosil bo’ladi. Hosil bo’lgan izotoplarning nomi, tartib nomerlari, nisbiy atom massasini toping.

4. 23290Th dan 7 ta  va 6 ta  ajralib chiqsa , u qanday elementga aylanadi.

5. 3516S izotopining yarim yemirilish davri 87,1 kun, 8 oy va 21,3 kundan keyin 10 mg izotopdan qancha qoladi?

6. 6429Cu izotopining yarim yemirilish davri 12,8 soat ga teng. Uning yemirilish konstantatasini toping.

7. 3215P izotopining yemirilish konstantatasi 5,662.10-2 sek ga teng. Uning yarim yemirilish davrini toping?

8. 187N izotopining yemirilish konstantatasi 9,42.10-2 sek ga teng. Uning yarim yemirilish davrini toping.Aim.uz
Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa