Protokoll fört vid distriktsstämma 2017Download 54.88 Kb.
Sana21.03.2017
Hajmi54.88 Kb.Protokoll fört vid distriktsstämma 2017

Fört vid distrikt:


Tid:
Plats:
Stämman inleddes med en film med VD/koncernchef Mikael Åbom, samt en övergripande presentation av verksamheten inom begravningar och juridik framförd av …
§ 1

Stämmans öppnande
Distriktsstämman öppnades av:
§ 2

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
§ 3

Val av presidium och protokolljusterare
Till ordförande för stämman valdes:
Till sekreterare för stämman valdes:
Till protokolljusterare valdes:
Till protokolljusterare valdes:
Till rösträknare valdes:
Till rösträknare valdes:
§ 4

Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes. Antal närvarande röstberättigade ombud:


§ 5

Frågan om kallelse skett i behörig ordning

Skriftlig kallelse postades till medlemmarna den 23 februari.


Stämman ansåg sig kallad i stadgeenlig ordning.

§ 6

Orientering om resultat och framtidsplaner i distriktet och föreningen samt distriktsrådets rapport. Distriktsstämman yttrande.
Fonus verksamhet lokalt/i distriktet presenterades av:

Distriktsrådets verksamhetsrapport presenterades av:


Av redogörelsen framgick att:
Stämman beslutade att godkänna distriktsrådets rapport.

§ 7

Genomgång av årsredovisning och revisionsberättelse.
Distriktsstämmans yttrande:


Stämman beslutade att godkänna årsredovisning och revisionsberättelse.


§§ 8-9

Genomgång av styrelsens förslag till föreningsstämman angående disposition av föreningens vinst eller förlust samt av revisorernas uttalande om förslaget. Distriktsstämmans yttrande.
Redogörelse över dispositionen lämnades av:

Av redogörelsen framgick att:Stämman beslutade godkänna den föreslagna dispositionen.
§ 10
Motionsbehandling. Distriktsstämmans yttrandeMotion 1
Distriktsstämman tillstyrker motionärens förslagDistriktsstämman tillstyrker styrelsens förslagNoteringar:

Motion 2
Distriktsstämman tillstyrker motionärens förslagDistriktsstämman tillstyrker styrelsens förslagNoteringar:

Motion 3
Distriktsstämman tillstyrker motionärens förslagDistriktsstämman tillstyrker styrelsens förslagNoteringar:
Motion 4
Distriktsstämman tillstyrker motionärens förslagDistriktsstämman tillstyrker styrelsens förslagNoteringar:

Motionerna 5-8
Distriktsstämman tillstyrker motionärernas förslagDistriktsstämman tillstyrker styrelsens förslagNoteringar:
Motion 9
Distriktsstämman tillstyrker motionärens förslagDistriktsstämman tillstyrker styrelsens förslagNoteringar:


Motion 10
Distriktsstämman tillstyrker motionärens förslagDistriktsstämman tillstyrker styrelsens förslagNoteringar:


Motion 11
Distriktsstämman tillstyrker motionärens förslagDistriktsstämman tillstyrker styrelsens förslagNoteringar:


Motion 12
Distriktsstämman tillstyrker motionärens förslagDistriktsstämman tillstyrker styrelsens förslagNoteringar:
Motion 13
Distriktsstämman tillstyrker motionärens förslagDistriktsstämman tillstyrker styrelsens förslagNoteringar:
§ 11

Fastställande av antal ledamöter i distriktsrådet enligt § 17 i stadgarna
Stämman beslöt att antalet ledamöter i distriktsrådet skall vara
inklusive ordförande (mellan 5-11 personer).
§ 12

Val av ordförande i distriktsrådet som skall väljas av distriktsstämman enligt § 17 i stadgarna
Till ordförande i distriktsrådet valdes:


Namn

Personnummer

Ägarorganisation

Ordförande är sammankallande till distriktsrådets möten.


§ 13

Val av ledamöter i distriktsrådet som skall väljas av distriktsstämman enligt
§ 17 i stadgarna

Stämman beslutade välja följande ordinarie ledamöter till distriktsrådet:


Namn

Personnummer

Ägarorganisation
§ 14

Val av distriktets ombud jämte suppleanter till föreningsstämman enligt § 24 i stadgarna.
Ombuden företräder samtliga medlemmar på föreningsstämman. Till ombud valdes:


Namn

Personnummer

Ägarorganisation


Till suppleanter för ombud valdes:


Namn

Personnummer

Ägarorganisation

§ 15

Val av ledamöter till distriktsstämmans valberedning enligt § 35 i stadgarna
Till valberedning valdes:


Namn

Personnummer

Ägarorganisation

Sammankallande ledamot i valberedningen:
§ 16

Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Sekreterare för stämman:


______________________________

Justerat:
År. _______ Månad: ______ Dag: ______

_______________________________

Ordförande

År: _______ Månad: _____ Dag: _____ År: _______ Månad: _____ Dag: _____


_______________________________ _______________________________
Av stämman valda protokolljusterare


Utgåva 2017-02/MS

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa