Proces verbalDownload 63.94 Kb.
Sana02.03.2017
Hajmi63.94 Kb.
PROCES – VERBAL


Încheiat azi 17.12.2013

În şedinţa extraordinară a Consiliului Local Mediaş

Şedinţa începe la ora 16.00D-na Taropa - Bună ziua.

României.

Se intonează imnul de stat al României.D-na Secretar - Constat că şedinţa extraordinară de astăzi, 17 decembrie 2013,

este statutară, fiind prezenţi un număr de 14 consilieri din totalul de 19.

Lipsesc dl. Sas Ilarie, dl. Neag Florin, d-şoara Manta Anca, dl. Marian Cristian şi dl. Nicorici Constantin.

Şedinţa extraordinară de astăzi, 17 decembrie 2013, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, prin intermediul Secretarului, prin convocatorul nr. 16.169 /17.12.2013 şi anunţată prin mijloacele de publicitate mass-media şi prin afişare. Am invitat să participe la şedinţa noastră de astăzi, Consiliul Judeţean şi Instituţia Prefectului.

- Fac precizarea că pe Ordinea de Zi se află 4 puncte.


 • Şedinţa va fi condusă de către doamna Taropa Floarea.

Dau cuvântul doamnei Taropa Floarea.

D-na Taropa - Ordinea de zi cuprinde patru puncte.

- Cele trei comisii de specialitate au depus avizele. • Supun la vot Ordinea de zi.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
Punctul nr. 1. Proiect de hotărâre privind conferirea post –mortem a titlului de cetăţean de onoare al municipiului Mediaş domnului preot protopop Petru Boeriu.

D-na Taropa - Cere avizul comisiilor de specialitate.

Raport comisia nr. 1 aviz favorabil.

Raport comisia nr. 2 aviz favorabil.

Raport comisia nr. 3 aviz favorabil.
Dl. Ovidiu Găban

-preot protopop- - Înainte de a spune câteva cuvinte despre activitatea părintelui Petru

Boeriu, vreau să vă spun că după plecarea la Domnul a părintelui protopop Boeriu Petru, am purtat pe umeri o reverendă amintire. E prima reverendă ca şi preot îmbrăcată de către mine. În copilărie venind de la Ighiş şi de la Ocna Mureş am fost spovedit de către părintele protopop Boeriu Petru. Fiecare în parte dintre cei care ne-am născut pe aceste plaiuri, fie că l-am cunoscut personal sau fie că l-am auzit vorbind, slujind, am fost impresionaţi. • Preotul Protopop BOERIU PETRU s-a născut la data de 15

noiembrie 1915 în satul Feneş – comuna Armeniş, jud. Caraş Severin, din părinţii Partenie şi Ana.

 • A început şcoala primară în satul Feneş în anul 1922 şi a terminat-o în anul 1927. În perioada 1927-1934 a studiat la Liceul teoretic „Traian Doda” din Caransebeş.

 • La Academia Teologică din Caransebeş a studiat în perioada 1934-1939, iar în anul 1936 a studiat la Cernăuţi. În anul 1942 s-a înscris la Facultatea de Teologie din Bucureşti, în vederea doctoratului.

 • A fost hirotonit preot la data de 1 aprilie 1940 pe seama parohiei Poiana Caransebeş. În anul 1942 a plecat din clerul civil în cel militar. Pentru postul de preot militar a susţinut un examen, fiind al treilea din 140 de candidaţi.

 • A activat ca preot căpitan în Regimentul 2 Grăniceri de Gardă, în Regimentul 5 Cavalerie precum şi în cadrul Diviziei I Cavalerie, divizie cu care a străbătut tot frontul de Apus. În anul 1944 a fost adjutantul Ambulanţei I a Cavaleriei iar în anul 1945 a devenit şeful Biroului 2 din cadrul Diviziei I Cavalerie.

 • După terminarea războiului, a fost numit preot militar la Sf. Gheorghe, primind în anul 1946 şi parohia civilă din localitate. Între anii 1945-1947 a fost şi profesor la Liceul Teoretic şi la Şcoala Tehnică Militară din Sf. Gheorghe, unde a predat limba română, limba franceză şi istoria. În perioada următoare a slujit la Garnizoana de graniţă Oraviţa.

 • După desfiinţarea clerului militar, în anul 1948, părintele Petru Boeriu a fost numit protopop în Sf. Gheorghe de către Mitropolitul Nicolae Bălan, urmând ca în anul 1952 să fie transferat la Parohia Mediaş Catedrala I.

 • În anul 1956 a fost numit consilier la Arhiepiscopia Sibiului de către Mitropolitul Iustin Moisescu.

 • În anul 1957 a fost numit protopop la Mediaş, fiind şi parohul Parohiei Catedrala I. Din anul 1957 până în anul 1983 a desfăşurat o activitate deosebită, perioadă în care a coordonat lucrările de renovare a Catedralei şi construcţia Capelei de slujire din Cimitirul Ortodox din Mediaş.

 • Printre distincţiile bisericeşti se numără Crucea Patriarhală, iar dintre distincţiile militare se remarcă Ordinul Steaua României, în grad de Cavaler.

 • Cu prilejul retragerii la pensie IPS Mitropolit Antonie Plămădeală i-a acordat un Act de preţuire şi mulţumire pentru pastoraţia rodnică pe care a desfăşurat-o şi pentru priceperea şi râvna depusă ca protopop al Protopopiatului Mediaş.

 • În vocabularul teologic se face tot mai auzită expresia „Liturghie după liturghie”, responsabilizându-l pe preotul slujitor să fie intr-o permanentă slujire a lui Dumnezeu prin slujirea oamenilor. O astfel de „Liturghie după Liturghie” a săvârşit Părintele Protopop Boeriu Petru.

 • În anul 1995 a plecat cu sufletul la Domnul, fiind înmormântat la Timişoara, de un sobor de preoţi şi cu onoruri militare.

 • Dumnezeu să îl odihnească!

Dl. preot Gâdea - Am copilărit la umbra acestui „titan”, putem să îi spunem, al

bisericii noastre, pentru că a avut grijă, nu numai de cei care erau într-un fel sau altul credincioşi ai parohiei, ci de toţi ceilalţi care făceau parte din acest protopopiat al Mediaşului. Ceea ce m-a impresionat pe mine întotdeauna a fost faptul că pe lângă ţinuta sa impecabilă a avut o anume verticalitate în tot ceea ce a întreprins de-a lungul anilor, ceea ce a insuflat şi celor care l-au înconjurat cu dragoste. Ceea ce cred că va rămâne şi în amintirea noastră şi a celor care vor veni, odată cu acest titlu pe care dvs. îl acordaţi, este faptul că acest preot protopop Boeriu Petru s-a remarcat şi ca om, şi ca militar, şi ca preot, şi ca duhovnic în sânul acestor credincioşi iar cei care l-au cunoscut încă mai pot spune multe despre acest om deosebit pe care eu cel puţin l-am admirat întotdeauna şi l-am avut alături de suflet. • Îmi aduc aminte că de câte ori venea la Sibiu în perioada când eram la facultate făcea să prindă o pauză la institut, şi nu numai pe mine ci şi pe ceilalţi care făceau parte din acest protopopiat şi eram studenţi, să ne adune pentru un minut sau două să ne întrebe dacă avem nevoie de ceva şi atunci când eram în vacanţe ne chema întotdeauna şi ne apropia de sfântul altar, acolo unde încet, încet şi eu am descoperit tainele preoţiei.

 • Cred că aceste lucruri vor dăinui şi titlul care astăzi i se acordă este binemeritat nu numai pentru dânsul ci şi pentru întreaga comunitate a Mediaşului.

Dl. Laţa - Am avut şansa să îl cunosc pe părintele protopop Boeriu Petru,

i-am cunoscut familia. Avea un băiat, Petru, mai mare ca mine cu un an şi o fată, Doina. Băiatul a făcut politehnica la Timişoara. A rămas asistent şi cadru didactic în continuare. Fata Doina a făcut facultatea la Bucureşti la Institutul de Petrol – Gaze. Era colegă cu fata lui Harnaş. • Cred că valoarea şi respectul pe care trebuie să îl purtăm părintelui protopop Boeriu Petru este pentru că în contextul în care şi-a desfăşurat activitatea, a reuşit să pună în evidenţă misiunea apostolică pe pământ. A venit în Mediaş în 1950 când a fost prima parte a comunismului în România, într-o perioadă tulbure. Preotul Boeriu a fost o personalitate marcantă la nivelul municipiului Mediaş.

 • A fost o familie primitoare. Ne dădea cărţi să citim acasă. A culturalizat poporul.

 • Nu s-a amintit aici despre dânsul în legătură cu construcţia şi reparaţia locaşurilor de cult.

 • O să votez cu inima împăcată.

D-na Secretar - Dă citire hotărârii.

D-na Taropa - Supune la vot hotărârea.

Hotărârea este aprobată în unanimitate.Dl. Primar înmânează d-lui preot protopop Ovidiu Găban, diploma de conferire post – mortem a titlului de cetăţean de onoare şi placheta jubiliară a municipiului Mediaş a d-lui părinte protopop Boeriu Petru.
Punctul nr. 2. Proiect de hotărâre privind conferirea post –mortem a titlului de cetăţean de onoare al municipiului Mediaş domnului profesorului doctor Ioan Raica.

D-na Taropa - Cere avizul comisiilor de specialitate.

Raport comisia nr. 1 aviz favorabil.

Raport comisia nr. 2 aviz favorabil.

Raport comisia nr. 3 aviz favorabil.

Dl. profesor

Ionel Şotropa - Un modest laudaţio adus profesorului dr. Ioan Raica, este doar un

mic semn de recunoştinţă pentru cercetarea vastă în domeniul geografiei şi istoriei locale de pe bazinul Târnavelor. • S-a născut într-o zi de octombrie in anul 1939, într-un sat românesc, din centrul Ardealului, pe Târnava Mare, într-o familie de ţărani in Micăsasa.

 • Înclinaţiile spre istorie, dorinţa de aprofundare a istoriei naţionale, dorinţa de a cunoaşte cât mai multe date din istoria Transilvaniei,

l-au determinat să se înscrie, în anul 1961, la Institutul de Istorie- Geografie, pe care îl finalizează în anul 1965. Aici a intrat în contact direct cu marii profesori universitari ai timpului din Cluj - D. Protase, H. Daicoviciu, N. Lascu, C. Mureşan şi alţii, ale căror cursuri le-a audiat cu deosebit interes în timpul studiilor universitare.

 • Marea pasiune pentru geografie, care l-a urmărit mereu, l-a îndemnat pe profesorul Raica să-şi continue studiile la Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, pe care a finalizat-o în anul 1969 şi apoi să se prezinte în anul 1975 la Universitatea din Bucureşti pentru a participa la concursul de admitere la doctorat, într-o vreme, când acest fapt era apanajul exclusiv al cadrelor din institutele de învăţământ superior. Este admis, şi după 11 ani, în urma unei activităţi remarcabile de cercetare în teren şi parcurgerea unei bogate bibliografii, în anul 1987 a susţinut teza de doctorat cu titlul „Geografia satului din Podişul Târnavelor”, coordonator al lucrării fiind reputatul academician Victor Tufescu.

 • Cea mai frumoasă şi laborioasă activitate a desfăşurat-o însă la Liceul „Stephan Ludwig Roth” din Mediaş în perioada 1970 – 2002. Aici s-a bucurat de stima colegilor, precum şi a mai multor generaţii de elevi, având profilul unui dascăl model, de o înaltă ţinută intelectuală şi morală, o figură emblematică în conştiinţa posterităţii.

 • A format şi îndrumat generaţii de elevi, pe care i-a învăţat să se dezvolte ca personalităţi, conştientizând atât determinările spaţiale cărora le este supusă o fiinţă umană. Preocupat de implicarea elevilor în proiecte europene sau sesiuni de comunicări, a organizat şi condus grupuri de elevi străluciţi de la Liceul „Stephan Ludwig Roth” pentru ca aceştia să ia cunoştinţă în mod direct cu competiţiile, cu spiritul întrecerilor, să vadă alte şcoli şi valori româneşti.

 • Un asemenea eveniment a fost cel din anul 2000, când, împreună cu o elevă a liceului, a participat la sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice de la Iaşi, unde a obţinut premiul I pentru comunicarea „Procese de roiri şi aglutinări de populaţii de pe culoarul Târnavei Mici în sprijinul continuităţii istorice la români”.

 • Având titlul de doctor în geografie a fost promovat în anul 1991 în lumea universitară, devenind titular al Facultăţii de Ecologie, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, unde a predat cursul de Geomorfologie dinamică şi cel de Ecopeisajele Terrei. Din motive de navetă a renunţat la titularizare, rămânând pe poziţia de cadru didactic universitar ataşat, care i-a permis să predea Geografia Economică a Lumii studenţilor de la Ştiinţe Economice, ani la rând.

- Profesorul Raica şi-a împletit cei peste 40 de ani de activitate

didactică de la liceu şi facultate cu o îndelungată perioadă de cercetare ştiinţifică de excepţie pentru Mediaş, publicând mai multe lucrări şi studii de referinţă în volum, care se impun prin importanţă, valoare şi recunoaştere. Menţionăm:

1. Mediaş- natură, istorie, economie, Editura Tipomur, Târgu-Mureş, 1994.

2. Wahrheiten über Sachsen und Nachbarschaften im Kokeltal, Editura Tipomur, Târgu Mureş,1995.

3. Regiunea Târnavelor – natură şi habitat (în colaborare cu Adrian Raica), Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu , 2000.

4. Geografia economică a lumii, (curs universitar în sinteză pentru studenţii I.D.), Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2003.

5. Mediaş. Terra Medies-(sinteză monografică), Editura Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu, 2004.

6. Micăsasa. Sinteză monografică (în colaborare cu Ioan Streza, Emil Coman, Mihai Bugner), Editura Samuel, Mediaş, 2010.

- Redactarea acestor lucrări nu a fost deloc simplă, dacă ne gândim

la multitudinea de izvoare pe care profesorul Raica le-a consultat într-o complexă zonă multiculturală. Un susţinut şi permanent sprijin în traducerea documentelor a primit din partea soţiei sale Thusnelda Raica, o profesoară de excepţie. • Oprindu-ne puţin la penultima lucrare, „Micăsasa – sinteză monografică”, carte lansată în august 2010, mentionam ca a scris această monografie rurală aproape la sfârşit de drum prin viaţă.

 • La toate cele scrise se mai adaugă numeroase studii şi comunicări publicate printre care amintim:

 1. Ecologia culturii viţei de vie pe versanţii sud-estici după calculul bilanţului radiativ Kemphert-Morgen, Sesiune de comunicări stiinţifice a Universităţii Bucureşti, 1981 S.B.

 2. Lititele, sferosideritele şi minetele de tip black-band în sprijinul evoluţiei economice şi a continuităţii istorice la români (studiu interdisciplinar), în „Interferenţe” (publicaţia Catedrei de istorie şi ştiinţe socio-umane, Mediaş 2002).

 3. Mediaş pe hartă şi în date (îndreptar turistic şi comercial), Editura Tipomur, Târgu-Mureş 1992.

 • Profesorul Raica este autorul unui impresionant număr de studii în reviste de specialitate, articole în reviste, articole omagiale sau comemorative, articole de popularizare, recenzii, precum şi câteva zeci de conferinţe publice, conferinţe cu profesorii la diverse întâlniri, interviuri şi expuneri la radio şi, mai ales, la televiziune.

 • Concomitent cu cercetările din zona centrală a Transilvaniei, profesorul Ioan Raica a făcut investigaţii geografice, istorice, etnografice, socio-economice ş.a. în numeroase regiuni ale Europei şi în alte părţi ale lumii. In 1985 întreprinde o îndelungată călătorie în Siberia de Est şi mai departe, prin sudul Zabaikaliei şi Amur –Primorie (Habarovsk).

 • Curiozitatea şi dorinţele de informare îl atrag pe profesorul Ioan Raica şi spre unele regiuni calde ale globului precum: Caraibe (Yucatan, Belize ş.a.), Arhipelagul Canarelor (Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria) - adevărată perlă a Atlanticului, iar, mai recent, Marea Roşie, Valea Nilului, Deşertul Nubiei, S.U.A. (Noua Anglie, Florida), Peru (Munţii Anzi, Altiplano), Bolivia, Tunisia etc.

 • Impresii de călătorie, adnotări ştiinţifice, observaţii şi constatări se regăsesc într-o interesantă lucrare - „Cartea unor realităţi”- care autorului i-a adus cele mai mari mulţumiri sufleteşti.

 • Pentru remarcabila sa activitate pusă în slujba şcolii şi a cercetării geografice, profesorul Ioan Raica a fost trecut în cartea lui Ion Gâju „Geografi români” la pagina 145, Editura Univ. L. Blaga, Sibiu, 2004.

 • Profesorul Raica, unanim apreciat şi acceptat ca cetăţean important al locului prin valoarea sa, s-a autoînscris în analele istoriei locale şi, în acelaşi timp, în galeria cercetătorilor geografi valoroşi ai ţării, devenind azi post-mortem, pe merit, cetăţean de onoare al Mediaşului.

 • Prin creaţia şi modelul de viaţă al acestei personalităţi, Mediaşul s-a putut face mai bine cunoscut în ţară şi, de ce nu, în lume, sporind, cum îi plăcea să spună, prestigiul ardeleanului medieşean de pe Târnave.

 • Profesorul Ioan Raica a fost un om scris cu majuscule şi care, prin harul şi prin scrierile sale despre regiunea Târnavelor, va ajuta generaţiile de azi şi de mâine să îşi cunoască rădăcinile şi să îşi respecte cu sfinţenie istoria naţională şi locală.

 • Felicit Consiliul Local Mediaş pentru această importantă punere în valoare a tuturor oamenilor deosebiţi pe care i-a avut acest spaţiu indiferent de naţionalitate, zonă multiculturală, pentru că numai în felul acest putem dovedi pe mai departe ce înseamnă forţa, ce înseamnă vitalitatea acestui spaţiu care trebuie să meargă mai departe. Felicit, pentru că de foarte multe ori văd Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local şi văd multe activităţi culturale care ne pot influenţa şi inspira şi pe noi, şi în acelaşi timp ne pot antrena în diverse activităţi

 • Vă mulţumesc!

Dl. Grozav - Un mare om, domnul profesor doctor Ioan Raica.

 • Eu l-am cunoscut foarte bine, i-am fost elev, mi-a fost profesor. Era un om cu mare caracter. Am avut ce să învăţ de la dânsul. Să ştiţi că mi-a fost ruşine dacă mergeam cu lecţiile neînvăţate. În primele săptămâni învăţam foarte bine şi am luat primul 10 la domnul profesor Raica dar la nici o săptămână am văzut primul 2 în viaţă. Aşa ceva nu am crezut că o să primesc. Din acel moment am început să învăţ indiferent dacă mă asculta sau nu.

 • I-am cunoscut familia, am fost aproape de dânsul.

 • Merită toate laudele!

 • Mulţumesc familiei, copiilor pe care i-am cunoscut.

 • Nu am decât cuvinte la superlativ.

 • Nu pot decât să spun: Prietene, ai fost un domn!

 • Dumnezeu să îl odihnească!

 • Mulţumesc!

Dl. Knall - Am fost colegi mulţi ani la Liceul Şt. L. Roth şi am fost prieteni.

L-am cunoscut pe dl. profesor Raica ca un om frământat, frământat de probleme ştiinţifice. Nu trecea pauză în care să nu se discute în cancelarie diverse probleme de istorie, de geografie. Tot timpul era nemulţumit de rezultatele la care ajungea. Se consulta şi încerca să se apropie de perfecţiune. Cine îl cunoştea, la prima vedere, îl putea considera un om aspru, poate chiar dificil, dar cine îl cunoştea într-adevăr, în cunoştea ca un om plăcut, ca un bun prieten, ca un om serios, un profesor de excepţie care, prin cunoştinţele vaste pe care le avea, impresiona nu numai elevii ci şi colegii. • De asemenea era un om ferm. În momentul în care îşi forma o opinie el ţinea la această opinie doar dacă îi argumentai că această opinie nu este cea potrivit.

 • Îmi pare foarte bine că putem asista astăzi la conferirea titlului de cetăţean de onoare d-lui profesor Ioan Raica.

D-na Raica - Soţul meu nu şi-a dorit să fie numit cetăţean de onoare al

Mediaşului. Acum că s-a stins să hotărască alţii pentru el. S-ar putea să fi fost dintr-o anumită modestie. Din anii 1970 când a venit ca profesor în Mediaş prin concurs, parcă s-a lipit de acest oraş. L-a îndrăgit. Eu fiind sibiancă m-am simţit mult timp aici ca într-un fel de surghiun. Dar el a îndrăgit oraşul şi lucrul acesta s-a observat prin tot ce a făcut, nu numai în calitatea lui de dascăl. Nu numai în ceea ce a realizat pentru el, scrieri, doctorat, ş.a.m.d, ci prin tot ce a făcut. • Ţinea multe conferinţe în Sala sindicatelor. A avut un succes deosebit. Presupun că aceste conferinţe nu le vor uita medieşenii foarte curând. A avut multe cuvântări şi în afara ţării şi a dovedit că a fost un patriot veritabil.

 • În ultimul timp a fost decepţionat de toate întâmplările din ultimul timp, mai ales în plan politic şi când şi-a simţit sfârşitul, l-a determinat să fie puţin mai sfidător şi mai aspru cu toţi şi cu sine însuşi.

 • Ca soţ a fost un om foarte drept, ferm, corect şi iubitor.

 • În regimul anterior revoluţiei a fost privit ca un om indezirabil, chiar ca un duşman. A avut tot felul de speranţe, unele împlinite, unele neîmplinite, dar aşa este viaţa.

Dl. Floca Nicolae

-cetăţean mun. Mediaş- Dl. profesor Raica merită acest titlu şi felicit Consiliul Local

pentru acest lucru! • Dânsul a avut mult curaj!

 • Ultima întâlnire publică care a avut-o a fost în august 2011 când în Văleni a lansat ultima lui carte despre Văleni. Atunci a fost ultima discuţie pe care am avut-o.

 • Pentru mine este un exemplu de om, de o inteligenţă deosebită şi de o memorie extraordinară!

 • Dumnezeu să îl odihnească în pace!

 • Mulţumesc!

Dl. Plopeanu - „Nu vremurile sunt sub oameni, ci oamenii sunt sub vremuri!”

 • Dl. profesor Raica a fost un profesor extraordinar! A fost un om care vroia să dăruiască tot timpul celorlalţi. Nu înţelegea ca acela din faţa lui nu vroia să primească bruma de înţelepciune.

 • A fost un profesor minunat care ne-a salvat fără să ne dăm seama. Există nişte legi ale compensaţiei care se pare că ne guvernează.

 • Avea un suflet minunat. Era extaziat în faţa inteligenţei, în faţa unei vorbe de duh.

Dl. profesor

Ionel Şotropa - Am acultat-o pe d-na Raica. Vă pot spune că dl. prof. Raica nu ar

fi putut să redacteze lucrări de mare valoare dacă nu ar fi fost lângă dumnealui marele profesor,

d-na Raica. D-na Raica a făcut multe traduceri, este un germanist deosebit. Sunteţi în viaţă şi vă aplaudăm şi vă mulţumim!

D-na Secretar - Dă citire hotărârii.

D-na Taropa - Supune la vot hotărârea.

Hotărârea este aprobată în unanimitate.


Dl. Primar înmânează soţiei şi fiului d-lui profesor Ioan Raica diploma de conferire post - mortem a titlului de cetăţean de onoare şi placheta jubiliară a municipiului Mediaş d-lui profesor Ioan Raica.
Punctul nr. 3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Mediaş domnului profesor doctor inginer Nicolae Simescu.

D-na Taropa - Cere avizul comisiilor de specialitate.

Raport comisia nr. 1 aviz favorabil.

Raport comisia nr. 2 aviz favorabil.

Raport comisia nr. 3 aviz favorabil.

Dl. Toma - „Poate că a fost norocul gazului metan. Poate că aşa erau oamenii,

dar nişte oameni absolut deosebiţi. Aceşti oameni au fost oameni cu o cultură vastă fiind oameni care în timpul liber, cântau în orchestre de cameră care participau la acţiuni sportive, sociale şi care s-au ocupat şi au încercat să creeze oameni deosebiţi, având o cu totul altă cultură despre muncă”, descria în cuvintele proprii, un vechi gazist, prof. doctor inginer - Simescu Nicolae care menţiona despre conducerea societăţilor din domeniul gazelor naturale în primii ani de după naţionalizare, ca despre nişte oamenii deosebiţi care au condus destinele gazului metan, într-o perioadă zbuciumată când dominaţia clasei muncitoare era evidentă. Erau de fapt, cuvinte care subtil descriau pe atunci propria-i persoană. • Acea “altă cultură despre muncă” pe care o menţiona cu atât de multă convingere deosebeşte caracterul ferm, ordonat, concis, care-şi uneşte aceste elemente în a-l duce spre perfecţiune prin acţiunile profesionale care l-au caracterizat în timp, ca pe-un adevărat personaj multiplu, mereu interesat de îmbogăţirea spirituală şi culturală proprie, dar neuitând să răsfrângă toate aceste “bogăţii” asupra celor care îl înconjoară, împărtăşind secrete, istorisiri şi amprente ale muncii sale tuturor celor care intră la un prim contact cu el.

 • Etica profesională fără cusur, e parcursă sistematic cu răbdare şi coerenţă de către dl. profesor doctor inginer Nicolaie Simescu, care îşi începe activitatea în anul 1956 la Trustul de Petrol Tg. Jiu, unde a activat în domeniul lucrătorilor de construcţii, montaj şi exploatări, specific sectorului petrolier, în domeniul mecano-energetic. În anul 1961 ia parte la realizarea staţiilor de turbocompresoare şi motocompresoare în domeniul extracţiei, transportul şi înmagazinarea gazelor naturale. În 1990 este transferat la Centrala Gazului Metan, actuala ROMGAZ Mediaş, unde a ocupat diferite funcţii: inginer principal, şef servicii, inginer sef, consilier al directorului general, director cu delegaţie la Dispeceratul National de Gaze Bucureşti. A coordonat ca şi Director al Direcţiei Transport şi Distribuţie Gaze Naturale în cadrul ROMGAZ: sistemul naţional de conducte magistrale, distribuţia gazelor în România, importul şi tranzitul internaţional de gaze, avizarea introducerii gazelor la noi localităţi, aprobarea noilor consumatori de gaze la populaţie, sector industrial, social, administrativ, sector privat.

 • A lucrat în întreaga sa activitate profesională în domeniul tehnologiilor de vârf, cooperând cu firme de renume din SUA, Anglia, Franţa, Elveţia, Germania, Olanda, Canada iar în domeniul tranzitului şi importului internaţional de gaze cu ţările din fosta URSS, precum şi cu Cehoslovacia, Polonia, Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria şi altele.

 • Între anii 1990 şi 1992 a ocupat funcţia de deputat în parlamentul României, a fost membru în Adunarea Constituantă, membru în Biroul Electoral Central, din partea grupului parlamentar de orientare liberală, la referenduumul pentru aprobarea Constituţiei, vicepreşedinte al Comisiei Economice, membru în Comisia de Apărare, Ordine şi Informaţii, reprezentant al Parlamentului României în delegaţia Parlamentului Uniunii Europene şi în delegaţia din 19-26 august 1991 ce s-a deplasat în ţările Baltice pentru recunoaşterea şi susţinerea independenţei faţă de URSS. Din 2007 până în 2009 a fost membru în Consiliul de Administraţie SNTGN TRANSGAZ Mediaş. • Deţinătorul a 5 brevete de inovaţii şi invenţii, este cercetător ştiinţific principal, gradul I, în cadrul Institutului Naţional de Cercetare - Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureşti, în anul 1997 şi din 1999, devine membru al Consiliului de Administraţie al acestei instituţii.

 • Remarcăm din palmaresul bogat de lucrări publicate: 12 lucrări publicate în România, 5 lucrări ştiinţifice, prezentate la conferinţe şi foruri internaţionale, 5 lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe naţionale, 12 lucrări ştiinţifice în domeniul gazelor, pentru utilizarea în întreprinderile de profil, dar şi un număr de 9 tratate referitoare la comprimarea, proiectarea, si utilizarea gazului metan.

 • În urma colaborării cu ministerul Educaţiei şi Învăţământului a fost numit membru în Comisii de acordare a titlurilor de doctor, pentru doctoranzi, în anii 1973 – 2008. Din anul 1993 devine profesor universitar asociat la Universitatea de stat „Lucian Blaga” din Sibiu – Catedra Ştiinţa şi Tehnologia Materialelor, la Facultatea de Inginerie, devenind ulterior, în anul 1996, prin Ordin al Ministrului Învăţământului numit în funcţia de profesor universitar titular.

 • Expresia şi cuantumul muncii sale au fost elogiate începând cu anii 70, când primeşte diferite distincţii printre care: „Medalia Muncii”, pentru activitatea de dezvoltare a sistemului naţional de transport gaze; „Ordinul Muncii”, pentru activitatea tehnică şi ştiinţifică, diploma şi placheta pentru contribuţia cercetării româneşti la creşterea competitivităţii motoarelor termice româneşti, acordată de Institutul Naţional de Motoare Termice Bucureşti, în anul 1985, pentru adaptarea turbinelor de avion la aplicaţii industriale în domeniul gazelor naturale; diploma şi medalia jubiliară a Institutului de Cercetare Ştiinţifică şi Ingineria Tehnologică pentru Automatizări, Tehnică de Calcul şi Telecomunicaţii, în anul 1986, pentru realizarea sistemului naţional de dispecerizare în domeniul gazier; diploma şi insigna Comisiei Permanente CAER Moscova din industria Petrol si Gaze, pentru contribuţia în stabilirea fundamentării principiilor de proiectare pentru crearea Sistemului Unic European de Gaze. I-a fost oferită diploma de excelenţă şi marele trofeu C.I. Motaş, în semn de respect şi gratitudine pentru contribuţia adusă la promovarea industriei gazelor atât prin activitatea desfăşurată cât şi prin susţinerea proiectului de responsabilitate socială iniţiat de SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş 2012. O altă diplomă de excelenţă i-a fost oferită pentru aportul deosebit avut la înfiinţarea specializării „Exploatarea, valorificarea gazelor naturale”, precum şi pentru prodigioasa activitate desfăşurată cu devotament şi dăruire ca şi cadru didactic la specializările ”Transportul, depozitarea şi distribuţia hidrocarburilor, valorificarea gazelor naturale şi ingineria şi managementul gazelor naturale”, în anul 2012.

_ Este expert „Earth gas, compression, transport, distribution, engineer”, conform autorizaţiei Uniunii Europene.

 • Există persoane, personalităţi, nume şi numiri care cândva vor scrie istorie, iar municipiul Mediaş va fi în loc de cinste alături de toţi aceştia, printre care şi prof. univ. dr. ing. Nicolaie Simescu.

Dl. Plopeanu - Învăţământul medieşean superior i se datorează d-lui Simescu.

Învăţământul superior a fost o dorinţă mai veche a medieşenilor. • Eu am avut rolul de a umbla cu nişte hârtii dar ideea şi deschiderea unor uşi la Bucureşti a fost meritul d-lui Simescu pentru a exista la Mediaş un învăţământ superior.

 • Sunt bucuros că l-am cunoscut pe dl. Simescu. În vorbele d-lui Simescu‚ orice cuvânt e natural.

 • Domnule profesor, vă felicit pentru ce aţi făcut în viaţă!

Dl. Laţa - Cunosc foarte bine activitatea desfăşurată de către dl. Simescu şi

mă bucur enorm că astăzi ăi conferim d-lui Simescu titlul de cetăţean de onoare. Merita de mult să fie cetăţean de onoare al oraşului din mai multe motive: pregătire şi probitate profesională de necontestat în industria de gaz, are o contribuţie deosebită în înfiinţarea învăţământului superior la Mediaş. De asemenea, are o contribuţie deosebită la dezvoltarea sistemului naţional de transport gaz. Are o contribuţie deosebită la formarea tinerei generaţii. • Am învăţat de la dânsul cum să mă port cu superiorii. Dl. Simescu a fost salvarea multor directori generali ai gazului metan.

Dl. Viceprimar - Dl. profesor Simescu este un politician desăvârşit. Prin prezenţa lui

în media locală consider că este sarea şi piperul. Eu vorbesc săptămânal cu el şi mă sfătuieşte foarte mult pe plan politic. Vă mulţumesc domnule profesor!Dl. Istoan

-cetăţean mun. Mediaş- Dl. profesor Simescu aparţine generaţiei de aur a României. Este

printre puţinii care după puţinele resurse după război a pus temelia şi a construit bazele infrastructurii României care a urmat ani de ani să crească. Ar trebui să facem tot efortul să îl folosim la maxim pentru sa lua toate resursele pe care dânsul le are încă, atât în domeniul politic, cât şi în domeniul economic şi al cunoştinţelor de specialitate. Ar fi minunat dacă l-am putea angrena în cât mai mult activităţi. Să respectăm proverbele vechi prin care se spune dacă nu avem bătrâni, să îi cumpărăm. Îl felicităm din toată inima şi să sperăm că o să primească şi alte distincţii an de an din partea comunităţii.


Dl. Neag Miron

-cetăţean mun. Mediaş- În primul rând ţin să îmi exprim satisfacţia prin ceea ce aţi creat

dvs. în această seară aici şi l-aţi propus la titlul de cetăţean de onoare al Mediaşului. • În rândul gaziştilor, nu există o persoană care să nu îl cunoască pe dl. Simescu. Face parte din „garnitura” de mari maeştri ai gazului.

 • În viaţă cunoşti diverse tipuri de persoane şi personaje, dar numai spre profunda maturizare realizezi că te-ai bucurat de un real privilegiu să cunoşti cu adevărat personalităţi puternice şi dacă ai avut şi şansa unei colaborări cu acestea, atunci într-adevăr te poţi numi norocos. Eu sunt un astfel de norocos cunoscându-l şi colaborând cu dl. Simescu Nicolae încă din anii 1977, când am păşit în rândul gaziştilor. Ne-am apropiat mai mult după revoluţie când întâmplările importante generate de parcursul spre democraţie ne-au întretăiat cărările vieţii. Încă din mai 1990 ne regăseam sub culorile şi programul Partidului Reconstrucţiei Naţionale care avea să îl propulseze în primul parlament al României ales democratic. Dar cea mai importantă componentă a colaborării noastre a fost în plan sindical. Proaspăt înfiinţată organizaţia sindicală avea nevoie de experienţa, profesionalismul şi mai ales de curajul celor care cunoşteau sistemul gazier cel mai bine şi aceştia erau directorii acestor industrii. Ori, nu erau nici pe departe vremuri comode şi stabile pentru a te implica ca director în asemenea luptă. Cel care a făcut-o cu dezinvoltură şi implicare totală a fost nimeni altul decât domnul director Simescu Nicolae.

 • Un important aport în creionarea şi schiţarea paşilor necesari pentru făptuirea tuturor acestor intenţii l-a avut deosebitul nostru director Simescu Nicolae. Sfaturile primite în acea perioadă tulbure de pionierat total au fost de un real folos pentru noi.

 • Dl. Simescu a susţinut interesul acestui oraş cum nu a făcut-o nimeni dintre cei născuţi în acest oraş.

 • Mediaşul poate fi mândru că are un asemenea cetăţean de onoare!

 • La mulţi ani!

D-na Secretar - Dă citire hotărârii.

D-na Taropa - Supune la vot hotărârea.

Hotărârea este aprobată în unanimitate.


Dl. Primar înmânează diploma de conferire a titlului de cetăţean de onoare şi placheta jubiliară a municipiului Mediaş d-lui profesor Simescu Nicolae.
Dl. Simescu - Onoarea de a fi făcut cetăţean de onoare al municipiului Mediaş

este sporită de onoarea pe care o are conducerea municipiului

Mediaş. Eu îi mulţumesc personal d-lui Primar pentru atitudinea pe

care a luat-o atunci se tergiversau lucrurile cu întreprinderile

gazului metan şi vreau să îl rog să aibă aceeaşi atitudine, pentru că

deşi zidurile nu s-au mutat din Mediaş, s-au mutat în schimb

deciziile din Mediaş. Zidurile sunt ziduri, conducerea e

conducere, rezultatele muncii să rămână acolo unde sunt cei care

efectiv muncesc, nu voiajorii.


 • Cât am lucrat în petrol, primii 5 ani, am reuşit să aduc cea mai nouă tehnologie de turbocompresoare din domeniul extracţiei de petrol şi gaze din lume. Am făcut prima staţie de turbocompresoare de transport al gazului metan.

 • Dacă cu anumite proiecte s-a dat greş, am reuşit, pe baza lucrării mele de absolvire de la Paris, de la Sorbona, să fac cu ajutorul colegilor din gaz, tranzitul de gaze pe teritoriul României la o capacitate de 28 de miliarde de mc pe an, care aduce 65-75 % din beneficiul realizat de Transgaz. Trebuie să fii ferm şi să te zbaţi.

 • România este invidiată pentru că are posibilităţi de agricultură mari, are resurse naturale, are un regim hidrografic.

 • Vă mulţumesc!Punctul nr. 4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al municipiului Mediaş domnului arhitect Nicu Moldovan.

D-na Taropa - Cere avizul comisiilor de specialitate.

Raport comisia nr. 1 aviz favorabil.

Raport comisia nr. 2 aviz favorabil.

Raport comisia nr. 3 aviz favorabil.

Dl. Plopeanu - În timp ce dau citire laudatio-lui, se vor derula pe retroproiector

imagini cu realizările d-lui arhitect Nicu Moldovan. • Sunt bucuros că am prilejul să citesc acest elogiu cu ocazia

acordării distincţiei de cetăţean de onoare pentru întreaga activitate, a d-lui arhitect Nicu Moldovan.

 • Arhitectura este o profesie care se desăvârşeşte în timp. Ea cere mulţi ani de studiu aprofundat, verificarea conceptelor şi a ideilor , dar în mod deosebit, stimularea relaţiei dintre spaţiu şi utilizatorul acestuia. Un arhitect bun ştie să menţină un echilibru subtil în relaţia dintre funcţiune şi formă. Înzestrat fiind cu un talent deosebit dar şi cu o mare capacitate de muncă şi perseverenţă, dl. arhitect Nicu Moldovan, a reuşit să parcurgă acest anevoios drum.

 • Născut în 1957, la Sighişoara, a copilărit la Ruja, ulterior mutându-se la Bucureşti împreună cu părinţii. Cred că sunt puţini cei care au şansa de a se împlini în spaţiul în care s-au născut, majoritatea plecăm şi ne împlinim în alte locuri. Dl Moldovan a avut şansa să construiască nu departe de locurile natale, semn că uneori rămân profeţi în ţara lor.

 • A studiat şcoala generală, “Spiru Haret” din Bucureşti, după care a urmat cursurile Liceului industrial de arhitectură din Bucureşti, cu durata studiilor de cinci ani. După absolvirea liceului a urmat cursurile Institutului de Arhitectură “ION MINCU”, din Bucureşti, unde termină cu media 10.

 • În perioada 1990 -1991 împreună cu arhitectul Cristian Iacob şi d-na arhitect Maria Moldovan a câştigat concursul pentru Catedrala Eroilor Revoluţiei Brăila, concurs organizat de Uniunea Arhitecţilor din România. În acelaşi an a câştigat concursul - C.N.T. TVROM INTERNAŢIONAL – organizat de Uniunea arhitecţilor împreuna cu Uniunea Scriitorilor, turn de birouri amplasat pe Calea Victoriei. Remarcăm în aceeaşi perioadă concursul pentru pavilionul României la expoziţia Universală de la Sevilla din 1992. În 1991 dl. Moldovan pleacă în Olanda, unde lucrează la firma ARHITECTURA B.V. , aici în nota caracteristică câstigă concursul pentru sediul birouri notariale, HILVERSUM Olanda. Hilversum este socotit capitala mass mediei din Olanda, a fost gazda unei ediţii a EUROVISION, iată câteva lămuriri sumare despre Hilversum Olanda. În paralel, înfiinţează societatea COLUMNA ARHICON, iar începând cu 1994 devine asociat unic la firma ARHICON.

 • În toata această perioadă munceşte exclusiv în proiectare, elaborând un număr impresionant de lucrări din care marea majoritate sunt realizate. E greu sa găseşti un echilibru între enumerarea lucrărilor d-lui arhitect şi răbdarea dumneavoastră, dar nu se poate trece peste munca unui om cu acceleratul, iată de ce, am sa încerc să vă prezint măcar cele mai reprezentative dintre realizările dânsului. În perioada 1984-1991, avândul ca şef de proiect pe dl arhitect Nicolae Cristian a participat la elaborarea proiectului pentru Centrul Cultural Călăraşi, Primăria, Casa de Cultură şi Casa de locuinţă unicat în Otopeni, Sala de Sport de la Izvorul Mureşului. În perioada 1991- 2002 au fost realizate câteva imobile de locuinţe în Bucureşti (Sala Pictor Rosenthal, Bulevardul Aviatorilor, Doctor Brandza, Şoseaua Tunari), precum şi multe locuinţe unifamiliale. De remarcat, sediul Transgaz din Mediaş alături de care a fost proiectat un Helipunct, rămas în faza de proiect. Tot în această perioadă, a proiectat Centrul Comercial Rewe - XXL, Centrul Comercial Practiker, un centru comercial la Turnu Severin.

 • Practic în aceasta perioadă peste 17 proiecte au fost realizate. În perioada 2002 - 2013 au continuat proiectele pentru locuinţele familiale, în Bucureşti. Au fost proiectate o serie de sedii de birou, cum ar fi: Sediul Calorex Ploieşti, sediul Eurovia SA, sediul Ramox, sedii Remoil (Mogoşoaia, Craiova, Vatra Dornei, Simleul Silvaniei) şi mai aproape de noi, sediul Romgaz Mediaş. Tot în această perioadă, au fost proiectate: central logistic AQUILA, AGRANA, FREEZE DEVELOPMENT, DUFA.

 • O construcţie deosebită este ansamblul SMART PACK, care cuprinde 3 construcţii de birouri dintre care un turn de 119 m înălţime, aflat în curs de autorizare.

 • O alta paletă de lucrări proiectate o constituie centrele comerciale, şi aici amintim Centrele“ XXL – Megadiscount, din Bucureşti, Buzău, Târgovişte, magazinele MINIMAX, din Hunedoara, Turnul Măgurele, Ovidiu, Râşnov, centrul comercial GLOBAL din Voluntari, precum şi centrul Comercial Kaufland din Călăraşi. Sunt în curs de proiectare centrele multifuncţionale din Sun Plazza Bucureşti şi FESTIVAL din Sibiu. Un loc aparte ca eleganţă şi rafinament este SHOW room - ul Ferrari din Calea Bucureşti.

 • Secrete şi taine ale artei arhitecturii împărtăşeşte celor interesaţi ca profesor asociat la Institutul ION MINCU, în perioada 2000 – 2004, dar lipsa de timp îl împiedică să continue activitatea didactică.

 • Concis, ferm în convingerile sale, dar şi foarte atent şi înţelegător cu argumentele colegilor şi colaboratorilor; meticulous şi ordonat, toate aceste elemente l-au desăvârşit pe dl. arhitect Nicu Moldovan ca fiind un profesionist de elită. Amprenta muncii d-lui arhitect Nicu Moldovan se regăseşte la modul superlativ asupra municipiului nostru prin edificarea unor importante clădiri. Prin spiritul contemporan şi calitatea conceptuală şi estetică, formează o fericită contrapondere la patrimoniul arhitectural istoric al Mediaşului.

 • Clădirile sediilor societăţilor Romgaz şi Transgaz degajă prestanţă şi rafinament, instituind noi standarde de excelenţă în realizarea imobilelor pentru birouri. Ele sunt expresii ale confortului şi tehnologiei contemporane.

 • Viziunea sa ca arhitect a contribuit la revitalizarea oraşului prin crearea unui pol urban modern, ca nucleu al unei dezvoltări ulterioare, este încă un curs de materializare. Încă mai sunt oameni în Mediaş “ eu ştiu câţiva” care speră ca Piaţa C-tin Motaş să devină centrul unui viitor cartier modern.

 • Cele două clădiri, împreună cu a treia, care urmează să completeze ansamblul, prin dispunerea lor într-o compoziţie circulară vor crea o incintă pietonală, în care fântâna arteziană şi spaţiile verzi vor bucura ochiul.

 • Din acest ansamblu, clădirea ROMGAZ are un rol de pivot, asigurând fluenţa spaţială între Şoseaua Sibiului şi piaţa pietonală. Forma sa circulară determină o percepţie avantajoasă indiferent de unghiul din care este privită, practic neavând o faţadă principală în detrimentul celorlalte faţade.

 • Clădirea TRANSGAZ beneficiază de o prezentare complexă, aproape barocă. Dinamica volumului principal concav, suspendat peste un portic generos, este subliniată de ecranul pe care acesta se proiectează, care reia mişcarea circulară într-un plan secundar, creând un efect de stratificare, împreună cu cilindrul suplu al scării. Masele, bine proporţionate, sunt articulate cu măiestrie asemenea componentelor unui amplu mecanism care dă senzaţia că în orice clipa se pot pune în mişcare.

 • Distincţia de cetăţean de onoare al Mediaşului e un gest firesc având în vedere că vor trece zeci de ani, secole, şi aceste clădiri vor rămâne. Sunt oameni de la care ne rămân lucruri pentru care niciodată nu vom găsi cuvintele potrivite pentru a ne exprima recunoştinţa, admiraţia.

Dl. Laţa - Munca dânsului este valoroasă pentru că dânsul s-a angajat şi a

câştigat licitaţie după licitaţie să facă ceva. Nu a primit un dar de undeva. Şi a făcut o operă de artă.Dl. Plopeanu - În perioada 2000 – 2004 am fost primar şi în acea perioadă dl.

Moldovan a ajutat foarte mult Mediaşul. Am încercat să aduc în oraş cât mai mulţi arhitecţi pentru a folosi patrimoniul pe care îl avem, să găsim idei pentru punerea lui în valoare. Au fost cinci ediţii în care au fost invitaţi studenţi de la arhitectură din diverse centre şi au dat idei. Dl. Moldovan a realizat pentru Mediaş nişte posibilităţi de expoziţie în care în fiecare respectiva construcţie de sticlă erau prezentate firmele care activau în Mediaş şi produsele activităţii lor. Dl. Moldovan ne-a ajutat mult în această realizare. • Un rol major l-a avut în ceea ce priveşte primele încercări ale noastre de a accesa fonduri în străinătate, atunci am reuşit să accesăm pentru muzeu, pentru fosta primărie, etc.

 • Am susţinut cu toată convingerea acordarea acestui titlu pentru că dl. Moldovan va rămâne în istoria Mediaşului.

D-na Comşa

-director Direcţia Arhitect Şef- Mulţumesc Consiliului Local pentru că s-a orientat şi spre

această latură. Vreau să spun că tot ceea ce s-a spus aici despre capacitatea d-lui Moldovan, despre dăruirea dânsului este adevărat, cu foarte multă rigoare s-a ocupat de tot ceea ce a însemnat clădirile. Acest nou centru de atracţie care se vrea un se vrea un centru nou al municipiului Mediaş, este un punct de referinţă pentru municipiul nostru în ceea ce priveşte clădirile noi şi arhitectura nouă. Meritul d-lui Moldovan şi al echipei cu care lucrează, inclusiv al d-nei Moldovan este că au fost zi de zi lângă constructorii care au executat această lucrare. De câte ori a fost solicitat a venit la faţa locului, de câte ori au fost probleme care trebuie rezolvate, a venit. Toată sârguinţa lui a fost să iasă un lucru calitativ superior de care noi, medieşenii, să fim mândri. • Îl felicit încă odată şi sunt mândră că am putut participat la această şedinţă!

 • Vă mulţumesc!

D-na Secretar - Dă citire hotărârii.

D-na Taropa - Supune la vot hotărârea.

Hotărârea este aprobată în unanimitate.


Dl. Primar înmânează diploma de conferire a titlului de cetăţean de onoare şi placheta jubiliară a municipiului Mediaş d-lui arhitect Nicu Moldovan.
Dl. Moldovan - Vă mulţumesc foarte mult!

 • Sunt foarte emoţionat. Sunt mai mult decât onorat pentru că pot să fiu alături de aceşti oameni deosebiţi! Mulţumesc oamenilor din Mediaş care au făcut posibil ca acest vis al meu să devină realitate! Vreau să mulţumesc şi echipei mele şi îi mulţumesc soţiei mele!

D-na Taropa - Sunt alte intervenţii?

Constat că nu. • Cu aceasta declar şedinţa extraordinară de astăzi închisă

Şedinţa s-a încheiat la ora 17.52.Preşedinte de şedinţă, Secretar,

Taropa Floarea Maria Minea

Întocmit : Consilier juridic: Doina Dragomir

Download 63.94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat