O’zbekiston respublikasi qishloq va suv xo’jaligi vazirligiDownload 61,12 Kb.
Pdf ko'rish
Sana10.04.2020
Hajmi61,12 Kb.
#43804
Bog'liq
qishloq xojaligi iqtisodiyoti
qishloq xojaligi iqtisodiyoti, qishloq xojaligi iqtisodiyoti, qishloq xojaligi iqtisodiyoti, qishloq xojaligi iqtisodiyoti, Pushkin haqida, 6-sinf 2-yo'nalish Texnologiya, 1 mavzu, ona tili darslarida talimij jinlar, ona tili darslarida talimij jinlar, Hans Christian Andersen - Vikipediya, Hans Christian Andersen - Vikipediya, Бехзод 2, 1-KITOB DEMO (10), 5-синф она тили адабиётдан тест

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI  

 

QISHLOQ VA SUV XO’JALIGI VAZIRLIGI 

 

 

 

SAMARQAND QISHLOQ XO’JALIK INSTITUTI 

IQTISODIYoT VA BOShQARUV FAKULTETI 

 

 

 

“Qishloq xo’jalik iqtisodiyoti va boshqaruv” 

kafedrasi 

 

 

 

 

“Qishloq xo’jaligi iqtisodiyoti» fanidan 5230100 –

«Iqtisodiyot» (qishloq xo’jaligi) yo’nalishi talabalari 

uchun kurs ishi yozish bo’yicha  

 

 

 

USLUBIY KURSATMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarqand-2015

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 

2

Tuzuvchilar:  “Qishloq  xo’jalik  iqtisodiyoti  va  boshqaruvi”  kafedrasi 

mudiri,  i.f.d.,  professor  Murtazayev  O.,  i.f.n.,dosent  Axrorov  F.assistentlar 

Murodov A., Tojiyev A. 

         

 

Ushbu  uslubiy  ko’rsatma  Uzbekiston  Respublikasi  oliy  va  o’rta  mahsus ta’lim  vazirligi  tomonidan  tasdiqlangan  namunaviy  dastur  asosida  tuzilib 

Samarqand Qishloq Xo’jalik Instituti “Qishloq xo’jalik iqtisodiyoti va boshqaruvi” 

kafedrasi (2015 yil 27-avgust 1-  sonli bayonnoma), majlisida muhokama qilingan 

va tasdiqlangan.  

“Iqtisodiyoti  va  boshqaruv”  fakulteti  uslubiy  kengashining  (2015  yil 

28  avgust  1-sonli  bayonnoma)  majlisida  muhokama  qilingan  va  fakultet  olimlari 

kengashining  (2015  yil  30-avgust  1-  sonli  bayonnoma)  muxokama  kilinib  chop 

etishga tavsiya qilingan. 

 

  

 

 Taqrizchilar: 

                                    i.f.n., dosent M Xolmurzayev  

                                                                     i.f.n., dosent T.X.Xaitov 

 

 PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

3

KIRISH 

 

Har  bir  iqtisodiyot  fanini  o’rganuvchi  barcha  talabalar  «Qishloq  xo’jaligi iqtisodiyoti»  fanini  O’zbekiston  Respublikasi  Oliy  va  O’rta  Mahsus  Ta’lim 

Vazirligi  tomonidan  tasdiqlangan  5230100-“Biznes  va  boshqaruv”  ta’limi 

sohasidagi  barcha  bakalavriat  yo’nalishlari  uchun  belgilangan  361  soatlik  dastur 

o’rganilib, shu fandan kurs ishi bajarilishi majburiydir. 

Buning  asosiy  sababi  –  birgina,  ya’ni  o’quv  jarayonidagi  rejalashtirishdan 

kelib chiqqan holda emas, balki har bir talaba ushbu fan bo’yicha umumiy nazariy–

iqtisodiy  va  qishloq  xo’jaliga  doir  bilim  olish  bilan  bir  qatorda  iqtisodiyotning 

ayrim nazariy muammolarini chuqur bilish, uni o’rganish, amaliyot bilan bog’lash, 

iqtisodiy  tahlil  qilish  va  shular  asosida  o’z  fikrlarini  bayon  qilish  kabi  xislatlarga 

ham ega bo’lmog’i darkor, chunki “Qishloq xo’jaligi iqtisodiyoti” fani talabalarga 

nazariy  bilim  berish  bilan  bir  qatorda  ularga  ijtimoiy-iqtisodiy  hodisa  va 

jarayonlarni  qishloq  xo’jaligiga  mos  holda  fikrlash,  tahlil  qilishni  ham  o’rgatadi. 

Bu esa boshqa aniq iqtisodiy fanlarni o’rgatishga va shu fanlardan malakaviy bilim 

olishda katta yordam beradi. “Qishloq xo’jaligi iqtisodiyoti” fani boshqa iqtisodiy 

fanlar uchun xuddi boshqa nazariy fanlar kabi asos hisoblanadi.     

Kurs ishini yozish quyidagi talablarni o’z ichiga oladi: 

1.Kurs  ishi  mavzusini  tanlash  tematika  asosida    (kafedrada  tasdiqlangani 

bo’yicha) 

2.Tanlangan mavzu bo’yicha turli adabiyotlar va materiallar to’plash. 

3.To’plangan  adabiyotlar  va  materiallarni  o’rganish  va  kurs  ishi  rejasini 

ilmiy rahbar bilan birgalikda tuzish. 

4.Kurs  ishi  yozishda  ilmiy  rahbar  bilan  muntazam  hamkorlikda  yozish 

ko’rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etish lozim. 

5.Kurs  ishini  kafedraga  topshirish  va  ilmiy  rahbar  tomonida  ijobiy  taqriz 

olingandan  so’ng  kafedrada  tasdiqlangan  mahsus  hay’at  a’zolari  oldida  himoya 

qilinadi va belgilangan reyting asosida ball belgilanadi.  

1.KURS IShI MAVZUSINI TANLASh 

Kurs ishi mavzusini tanlashda har bir talaba kafedrada belgilangan mavzular 

tematikasi  bo’yicha  3-5  ta  mavzudan  o’ziga  tanish  va  yaxshi  biladigan,  qiziqishi 

yuqori  bo’lganini  tanlab  olishi  zarur  bo’ladi.  Albatta,  har  bir  talabaning  “Qishloq 

xo’jaligi  iqtisodiyoti”  bo’yicha  o’tilgan  darslar  davomida  qiziqadigan  mavzusi 

yoki  iqtisodiy  muammosi  bo’ladi.  Ayrim  hollarda  ilmiy  rahbarning  ruxsati  bilan 

talaba  mavzu  tematikasidan  tashqari  erkin  mavzu  tanlashi  va  shu  asosida  kurs 

ishini  bajarishi  ham  mumkin.  Bunga  ruxsat  yetiladi.  Masalan:  O’zbekiston 

Respublikasi iqtisodiyotining ba’zi bir muammolari bo’yicha tanlashi mumkin.  

Kurs  ishi  mavzusini  tanlashda  yana  bir  imkoniyat  bu  seminar  darsida  yoki 

kafedrada  ochilgan  to’garaklarda  ishtirok  etish  davimida  o’ziga  yoqqan  yoki 

ma’qul  tushgan  mavzuni  tanlab  olishi,  referat  olib  yozish  orqali  ham  tanlashi 

mumkin bo’ladi. 

                

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


 

4

2. MAVZUNI O’RGANISH VA UNGA DOIR TURLI ADABIYOTLAR VA MATERIALLAR TUPLASH 

Talaba  kursa  ishi  mavzusini  tanlagandan  keyin  ushbu  mavzu  bo’yicha 

kerakli  adabiyotlarni  ,  ayniqsa  iqtisodiyotga  oid  jurnallarni  o’rganib  ,  shu  mavzu 

bo’yicha  matbuotdagi  fikrlar,  ta’limotlar  qiyoslanib,  umumiy  bir  yo’nalish  hosil 

qilinadi. 

 

3.TO’PLANGAN ADABIYoTLAR VA MATERIALLARNI O’RGANISh 

Keyingi  bosqichda  talaba  adabiyotlar  bo’yicha  konspektlar  qilib,  har  birini 

ishlab  chiqishi,  tartibga  solishi,  ular  ichidan  eng  muhimlarini,  yangi  fikr  va 

mulohazalarini  alohida  ajratib  yozib  borishi,  belgilab  qo’yishi  orqali  barcha 

adabiyotlar, masalalar bir tizimga solinib, o’z tanlangan mavzusi bo’yicha qanday 

reja tuzishi mumkunligi to’g’risida xulosa kelib chiqadi. 

 

4.KURS IShINING REJASINI TUZISh (namuna shaklida).  

Mavzu: Paxtachilik iqtisodiy samaradorligi va uni oshirish imkoniyatlari. 

 

Reja: 

Kirish 

1.Samaradorlikning nazariy va uslubiy asoslari 

1.1.Samaradorlik tushunchasi, mezoni va  turlari  

1.2.Samaradorlikni hisoblash  ko’rsatkichlari 

2.Paxtachilikda  samaradorlikning  hozirgi  holati  va  dinamikasidagi 

o’zgarishlar 

2.1.Paxtachilikning rivojlanishi va hozirgi holati 

2.2.Paxtachilikda samaradorlikka ta’sir qiluvchi omillar 

3. Paxtachilikda samaradorlikni oshirish imkoniyatlari   

3.1.Paxtachilikda hosildorlikni oshirish imkoniyatlari 

3.2.. Paxtachilikda tannarxni pasaytirish imkoniyatlari 

3.3. Paxtachilikda sotish baholarini takomillashtirish imkoniyatlari Xulosa va takliflar 

Foydalanilgan adabiyotlar  ro’yxati                                                                                                               

                        

  

Rejada  albatta  kurs  ishi  bo’yicha  xulosa    mustaqil  ravishda  yozilishi  shart.       Kurs  ishining  xulosa  qismida  barcha  o’rganiladigan  adabiyot  va  maqolalardan, 

statistika  ma’lumotlardan  kelib  chiqqan  holda  talaba  ushbu  mavzuga  oo’zining 

mustaqil  munosabatini  bildiradi.  Xulosa  qisqa,  aniq,  mazmunli  va  ravon  bo’lishi 

kerak. 


               

 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


 

5

5.KURS IShI LOYIHASINI YoZISh VA UNI ILMIY  RAHBAR BILAN HAMKORLIKDA KO’RIB ChIQISh. 

Kurs ishi yozishda rejadagi eng muhim savol, ya’ni birinchi savol o’rganilib, 

unga  tegishli  barcha  ma’lumotlar,  raqamlar,  iqtisodchi  olimlarning  fikrlari 

bo’yicha  ketma-ket  bayon  etilib,  o’zaro  bir-birlariga  mazmunan  bog’lanib  mavzu 

mohiyatini  ochib  beradigan  darajada  ma’lumotlarni  o’z  fikrlari  orqali  misollar 

keltirgan  holda  namoyon etish  bilan birinchi savol  loyihasi  yoziladi. Uning hajmi 

10-12 bet, yoki 5-6 varaq bo’lishi mumkin. 

Ana  shunday  usulda  ikkinchi,  uchinchi  va  to’rtinchi  savollarning  loyihasi, 

ham  yoziladi.  Ikkinchi  savol 7-8 bet,  uchinchi  savol 10-12 bet va  to’rtinchi  savol 

ham 12-14 bet hajmida yozilishi zarur. Kurs ishining to’liq hajmi o’rta hisobda 30-

35  betdan  kam  bo’lmasligi  kerak.  Albatta  kurs  ishining  mavzusiga  qarab  uning 

hajmi  ham  oz    yoki  ko’p  bo’lishi  mumkin.  Kurs  ishi  loyihasi  yozilib  bo’lgandan 

keyin uni ilmiy rahbar bilan birgalikda ko’rib chiqish, kamchiliklarni to’ldirish va 

talabaga  kurs  ishidagi  o’zgartirishlar  kiritilishi  kerak  bo’lgan  rejadagi 

ma’lumotlarni to’ldiradi.    

                         

6.KURS IShINI KAFEDRAGA TOPShIRISh VA IJOBIY TAQRIZ OLIB 

HIMOYa QILISh 

Kurs  ishi  loyihasi  tayyor  bo’lgach  talaba  uni  o’z  qo’li  bilan  chiroyli, 

tushunarli sifatli holda rasmiylashtirishi va kafedraga topshirishi lozim. Kafedrada 

kurs ishi rahbar tomonidan o’qib o’rganiladi va unga taqriz yoziladi. Taqrizda xato 

va  kamchiliklar  ham  aniq  bayon  etiladi.  Kurs  ishi  mazkur  taqriz  asosida  uni 

yangidan yozishga yoki faqatgina kamchiliklarni bartaraf etiladi va so’ngra himoya 

qilishga ruxsat  beriladi.  Har  bir  talabaga kafedrada  tuzilgan kurs  ishini himoya 

qilish jadvali asosida himoya vaqti belgilanadi. 

Himoyani   o’tkazish   uchun   kafedrada   tuzilgan  kamissiya (2-3 kishidan 

iborat) talabaning kurs ishi bo’yicha ma’ruzasini tinglab, savol javob orqali reyting  

(baho)si aniqlanadi. 

Kurs  ishini  tayyorlashda,  ya’ni  tayyor  holda  keltirishda  qog’ozlar  

to’plamidan  iborat  jildga  tikilgan  holda  kampyuterda yozilgan titul varag’i bilan 

kafedraga topshirilishi shart.   

Kurs  ishi  tushunarli,  aniq  xatlar  bilan,  o’qiy  oladigan  darajada  yozilishi 

shart. 

Kurs  ishi  bo’yicha  mavzularni  o’rganishni  keyinchalik  yana  davom  ettirib bitiruv malakaviy ishga aylantirish ham mumkin. Buning uchun talaba shu mavzu 

ustida doimo ilmiy izlanishlar olib borishi kerak bo’ladi. 

 

7.KURS IShI MAVZULARI RO’YXATI1

: 

1.Qishloq xo’jaligida mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va uni 

xususiylashtirish. 

2.Qishloq xo’jaligida ko’p ukladli iqtisodiyotni shakllantirish. 

                                                 

1

 даврга қараб ўзгартирилиб, такомиллаштирилиб борилади

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 

6

3.Davlat korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy asoslari va ularni takomillashtirish. 

4.Fermer  xo’jaliklarining tashkiliy-iqtisodiy  asoslari  va   ularni 

takomillashtirish. 

5.Shirkat xo’jaliklarining tashkiliy-iqtisodiy  asoslari  va   ularni 

takomillashtirish. 

6.Ijara xo’jaliklarining tashkiliy-iqtisodiy  asoslari  va   ularni 

takomillashtirish. 

7.Hissadorlik korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy  asoslari  va   ularni 

takomillashtirish. 

8.Qishloq xo’jaligida yer munosabatlari va ularni takomillashtirish yo’llari. 

9.Yer ijarasi va yerdan samarali foydalanish yo’llari. 

10.Qishloq xo’jaligida ko’chmas mulk, uni baholash va samarali foydalanish 

yo’llari. 

11.Qishloq xo’jaligida asosiy vositalarni baholash va samarali foydalanish. 

12.Korxonaning mehnat resurslari va ulardan samarali foydalanish yo’llari. 

13.Qishloq xo’jaligida mehnat bozori, uni tashkil etish va takomillashtirish. 

14.Qishloq  xo’jaligining  kichik  korxonalarida  xo’jalik  resurslaridan  unumli 

foydalanish. 

15.Qishloq xo’jaligida kadrlar malakasi va ularni oshirish yo’llari.   

16.Qishloq  xo’jaligi  korxonalarining  moddiy-texnika  resurslari  bilan 

ta’minlash va uning samaradorligini oshirish yo’llari. 

17.Qishloq  xo’jaligi  ishlariga  texnikaviy  yordam  ko’rsatish  va  ta’mirlash 

ishlarini takomillashtirish. 

18.Qishloq  xo’jaligi  mahsulotlariga  iqtisodiy  baho  berish  va  korxona 

yo’nalishlarini belgilash. 

19.Qishloq xo’jaligi korxonalarining tarmoqlari tarkibining o’zgarishi va uni 

takomillashtirish. 

20.Qishloq xo’jaligi tarmoqlari samaradorligi va uni oshirish yo’llari. 

21.Qishloq xo’jaligi mahsulotlari tannarxini kamaytirish. 

22.Korxona foydasi. 

23.Qishloq  xo’jaligi  korxonalarini  davlat  bilan  iqtisodiy  munosabatlari  va 

ularni takomillashtirish. 

24.Qishloq xo’jaligi korxonalarini investisiyalashtirish va kreditlash. 

25.Qishloq xo’jaligi korxonalarining tashqi iqtisodiy aloqalari. 

26.Agrosanoat integrasiyasi va uning samaradorligi. 

27.Qishloq  xo’jaligi  mahsulotlari  bozori  kon’yukturasini  o’rganish  va  uni 

samaradorlikka ta’siri. 

28.Qishloq  xo’jaligi  mahsulotlari  sifati  va  uni  iqtisodiy  samaradorlikka 

ta’siri. 

29.Qishloq xo’jaligi ishlab chiqarish infratuzilmasi va uni rivojlantirish. 

30.Qishloq xo’jaligi ijtimoiy infratuzilmasi va uni rivojlantirish. 

31.Qishloq  xo’jaligi  korxonalarining  yer  fondi  va  undan  samarali 

foydalanish yo’llari. 

32.Qishloq  xo’jaligi  korxonalari  mashina-traktor parklari  (MTP) dan sa 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

7

     marali foydalanish yo’llari. 33.Qishloq mexnat resurslaridan samarali foydalanish yo’llari.      

34.Qishloq      xo’jaligi  korxonalarida  mexnatdan  foydalanishning 

mavsumiyligini pasaytirish. 

35.Qishloq  xo’jaligi    korxonalarida  asosiy  fondlardan  foydalanishning 

iqtisodiy samaradorligini oshirish.  

36.Paxtachilikda mexnat unumdorligini oshirish yo’llari. 

37.Dehqonchilikda mexnat unumdorligini oshirish yo’llari. 

38.Chorvachilikda mexnat unumdorligini oshirish yo’llari. 

39.Yer meliorasiyasining iqtisodiy samaradorligi. 

40.Yer meliorasiyasiga kapital sarflar va ularning samaradorligi. 

41.Qishloq    xo’jaligi    ekinlarini    sugorish    usullari      va    ularning 

samaradorligi. 

42.Qishloq xo’jaligida texnika taraqqiyoti va uning samaradorligi. 

43.Qishloq        xo’jaligiga  texnik  xizmati  ko’rsatish  va  uning

 

iqtisodiy asoslari. 

44.Dexqonchnlik mahsulotlari tannarxi va uni pasaytirish yo’llari. 

45.Chorvachilik mahsulotlari tannarxi va uni pasaytirish yo’llari. 

46.Pilla tannarxi va uni pasaytirish yo’llari. 

47.Paxta yetishtirishning iqtisodiy samaradorligi. 

48.Galla tannarxi va uni pasaytirish yo’llari. 

49.Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda qishloq xo’jaligining rivojlanishi.  

50. Mehnat unumdorligi va unga ta’sir qiluvchi omillar. 

51.Ishlab chiqarish samaradorligi va uning ko’rsatkichlari. 

52.Qishloq xo’jaligida mulk va undan samarali foydalanish. 

53.Bozor iqtisodiyoti sharoitida mulkchilikning turli-tuman shakllari. 

54.Iqtisodiyotni isloh qilishda mulkchilikning o’rni. 

55.Mulkchilikni  davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirishning 

shakllari, yo’llari va usullari. 

56.Bozor infratuzilmasi va uning tarkibi. 

57.Qishloq  xo’jaligida  islohotlarni  chuqurlashtirish  va  iqtisodiyotni 

erkinlashtirishning asosiy yo’nalishlari. 

58.Qishloq xo’jaligida moliya-kredit sohasidagi islohotlar. 

59.O’zbekistonda bozor iqtisodiyoti infratuzilmalarining yaratilishi. 

60.Iqtisodiyotda barqarorlikni va tarkibiy o’zgarishlarni ta’minlash.  

61.Baho mazmuni va uning bozor iqtisodiyoti sharoitidagi vazifalari. 

62.Bozor iqtisodiyoti sharoitida qishloq xo’jaligi bahosining shakillanishi. 

63.Qishloq  xo’jaligida  tadbirkorlik  faoliyatining  mohiyati  va    asosiy 

belgilari. 

64.Qishloq xo’jaligida foydaning shakllanishi va ishlatilishi. 

65.O’zbekistonning iqtisodiy salohiyatidan samarali foydalanish va iqtisodiy 

o’sish muammolari. 

66.Inqiroz  sharoitida  qishloq  xo’jaligini  rivojlantirishning  o’ziga  xos 

xususiyatlari va uni bartaraf etish yo’llari. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


 

8

67.Iqtisodiyotning  erkinlashtirish  jarayonida  qishloq  xo’jaligida  soliq  va byudjet tizimini islox qilish yo’llari. 

68.Qishloq  xo’jaligida  axoli  daromadlari,  uning  turlari  va  ko’paytirish 

yo’llari. 

 

FOYDALANISh UChUN TAVSIYa ETILADI  

1.O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNLARI 

1. 

O’zbekiston  Respublikasining  Konstitusiyasi.  –  T.:  “O’zbekiston”, 2003. 

2. 


«Tashqi  iqtisodiy  faoliyat  to’g’risida»gi  O’zbekiston  Respublikasi 

Qonuni. – T.: “Adolat”, 2004. 

3. 

O’zbekiston Respublikasi Yer kodeksi.– T.: “Adolat”, 2004. 4. 

«Qishloq 

xo’jaligi 

kooperativlari 

(shirkatlari) 

to’g’risida»gi 

O’zbekiston Respublikasi Qonuni. – T.: “Adolat”, 2004. 

5. 


«Fermer  xo’jaligi  to’g’risida»gi  O’zbekiston  Respublikasi  Qonuni.– 

T.: “Adolat”, 2004. 

6. 

«Dehqon  xo’jaligi  to’g’risida»gi  O’zbekiston  Respublikasi  Qonuni.– T.: “Adolat”, 2004. 

7. 


«Davlat  tasarrufidan  chiqarish  va  xususiylashtirish  to’g’risida»gi 

O’zbekiston Respublikasi Qonuni. – T.: “Adolat”, 2003. 

8. 

«O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni. – T.: “Adolat”, 2003. 

9. 


«Aksiyadorlik  jamiyatlari  va  aksiyadorlarning  huquqlarini  himoya 

qilish to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni. – T.: “Adolat”, 2003. 

10. 

«Qimmatli qog’ozlar 

bozorining 

amal 

qilishi 


to’g’risida»gi 

O’zbekiston Respublikasi Qonuni. – T.: “Adolat”, 2003. 

11. 

«Erkin  iqtisodiy  hududlar  to’g’risida»gi  O’zbekiston  Respublikasi Qonuni. – T.: “Adolat”, 2003. 

12. 


«Kasaba  uyushmalari,  ularning  huquq  va  kafolatlari  to’g’risida»gi 

O’zbekiston Respublikasi Qonuni. – T.: “Adolat”, 2002. 

13. 

«Mehnat muhofazasi to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni. – T.: “Adolat”, 2002. 

14. 


«Birja  va  birja  faoliyati  to’g’risida»gi  O’zbekiston  Respublikasi 

Qonuni. – T.: “Adolat”, 2001. 

15. 

«Raqobat  va  tovar  bozorlarida  monopolistik  faoliyatni  cheklash to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasi Qonuni. – T.: “Adolat”, 2001. 

16. O’zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – T.: “Adolat”, 2001. 

 

 

2. ASOSIY ADABIYoTLAR 1. Karimov I.A.  Uzbekiston  uz istiklol va tarakkiyot yuli. T.Uzbekiston  

1992. 


2. Karimov I.A.  Uzbekiston iktisodiy isloxatlarni chukurlashtirish yulida. T. 

«Uzbekiston» 1992 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

9

3.  Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat yengilmas kuch. T., 2008 y 4.  Karimov  I.A.  Jahon  moliyaviy  iqtisodiy  inqirozi,  O’zbekiston  sharoitida 

uni bartaraf etishning yo’llari va choralari. T., 2009 y 

1. 

Bajenova V.S., 

Ioxin 


V.Ya. 

Ekonomicheskaya 

teoriya. 

Mikroekonomika – 1, 2. – M.: Izdatelsko-torgovaya korporasiya «Dashkov i K˚», 

2006. – 934 s. 

2. 


Kudina  M.V.  Osnovi  ekonomiki.  –  M.:  FORUM:  INFA-M,  2006.– 

352 s.  


3. 

Kulikov  L.M.  Ekonomicheskaya  teoriya.  –  M.:  TK  Velbi,  Izd-vo 

Prospekt, 2006. – 432 s. 

4. 


Shodmonov  Sh.Sh., G’afurov U.V.  Iqtisodiyot  nazariyasi.  –  T.: «Fan 

va texnologiya». 2005. – 186 b. 

5. 

Razzoqov  A.,  Toshmatov  Sh.,  O’rmonov  N.  Iqtisodiy  ta’limotlar tarixi. – T.: «Moliya». 2002. – 174 b. 

6. 


Hayitov. T., Vahobova S’H. Iqtisodiyot nazariyasi. Ma’ruzalar matni. 

Samarkand 2006 y. 

7. 

Borisov  Ye.F.  Ekonomicheskaya  teoriya:  2-ye  izd., pererab.  i  dop.  – M.: TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2005. – 230 s. 

8. 


Ioxin V.Ya. Ekonomicheskaya teoriya. – M.: Ekonomist’, 2005. – 356 

s.  


9. 

Kulikov  L.M.  Ekonomicheskaya  teoriya.  –  M.:  TK  Vebli,  Izd-vo 

Prospekt, 2005. – 421 s. 

10. 


Ekonomika.8-ye  izd.,  prererab.  i  dopolnennoye.  -  /Pod  red.  A.S. 

Bulatova. –M.: Ekonomist, 2005. – 224 s. 

11. 

Ekonomicheskaya  teoriya.  –  Izd.  ispr.  i  dop.  /Pod  obщ.  red.  akad. V.I.Vidyapina,  A.I.Dobrinina, G.P.Juravlevoy,  L.S.Tarasevicha.  –  M.:  INFRA-M, 

2005. – 322 s. 

12. 

Ekonomicheskaya teoriya. 

Pod. 


red. 

A.G.Gryaznovoy, 

T.V.Chechelovoy – M.: Ekzamen, 2004. – 478 s. 

13. 


Ekonomicheskaya  teoriya.  Pod  red.  V.D.Kamayeva.  –  10-ye  izd., 

pererab. i dop. – M.: Gumanit. izd. sentr VLADOS, 2004. – 265 s.  

 

3. QO’ShIMChA 1. 

Mualliflar  guruhi.  O’zbekistonda  biznes  keyslar:  O’zbekiston 

Respublikasidagi  biznes  ta’limotida  “Keys  -  Stadi”  uslubining  qo’llanilishi.  –  T.: 

Akademiya, 2006. – 645 b. 

2. 

Borisov  E.F.  Ekonomicheskaya  teoriya:  voprosi  -  otveti.  -  M.: Yuridicheskaya firma «KONTRAKT»: INFRA-M, 2006. – 192s. 

3. 


Borisov E.F. Ekonomicheskaya teoriya: -2-ye izd., pererab. i dop. - M: 

TK Velbi, Izd-vo Prospekt, 2006. – 544 s. 

4. 

Gukasyan G.M. Ekonomicheskaya teoriya: klyucheviye voprosi. / Pod red. d.ye.n. A.I.Dobrinina. – 3-ye izd., dop. – M.: INFRA-M, 2006. - 199 s. 

5. 


Kulikov  L.M.  Osnovi  ekonomicheskoy  teorii.  -  2-ye  izd.,  pererab.  i 

dop. – M.: Finansi i statistika, 2006. – 400 s. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com 

10

6. Shodmonov  Sh.Sh.,  Baubekova  G.D.  Pedagogicheskoye  masterstvo  i 

innovasii  v  prepodavanii  ekonomicheskoy  teorii.  –  T.:  Yangi  asr  avlodi.  2004.  – 

186 s.  

7. 


V  poiskax  novoy  teorii  s  problemnimi  situasiyami.  Pod  red. 

Gryaznovoy A.G. i dr. – M.: KNO RUS, 2004. – 215 s.   

8. 

Kutorjevskiy G.A. Ekonomika.  Osnovi  teorii.  –  M.:  ZAO  izd-vo Ekonomika, 2004. – 312 s. 

9. 


Brendelyova Ye.A. Neoinstitusionalnaya teoriya. – M.: TEIS, 2003.   

10. 


Klinov  V.  G.  Ekonomicheskaya  konyunktura.  Faktori  i  mexanizm 

yeye formirovaniya. – M.: MGIMO. 2003. – 270 s. 

11. 

Sovremennaya  yekonomicheskaya  teoriya:  problemi  razrabotki  i prepodavaniya.  Pod  red.  Xubiyeva  K.A.  –  M.:  Ekonomicheskiy  fakultet  MGU, 

TEIS, 2002. – 245 s. 

 

 

12. Shastitko A.Ye. Novaya institusionalnaya ekonomicheskaya teoriya. – 

M.: Ekonomicheskiy fakultet MGU, TEIS, 2002. – 300 s. 

13. 

Internet ma’lumotlari quyidagi saytlardan olinadi: www.stat.uz, 

www.uza.uz, 

www.ceep.uz

www.bearingpoint.uz, www.economy.com

www.internetindicators.com, www.economyworld.com

www.economyworld.orgwww.md-management.ru, 

www.uzreport.com, 

www.uzsecuritiyes.com, www.uzexport.com. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.com


 

11

 Fakultet ____________________________________________ 

 

Bosqich ____________________________________________  

Talabaning isms-sharifi _______________________________ 

 

Tanlangan mavzu ilmiy rahbari_________________________  

Kurs ishiga olingan taqriz______________________________ 

 

__________________________________________________  

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________  

___________________________________________________ 

 

___________________________________________________  

___________________________________________________ 

 

 

Kurs ishi himoya kuni va to’plagan reyting ko’rsatkichi ______  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 

12

  

 

                     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  PDF created with pdfFactory Pro trial version 

www.pdffactory.comDownload 61,12 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
respublikasi axborot
toshkent davlat
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
таълим вазирлиги
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Ishdan maqsad
Toshkent davlat
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
haqida umumiy
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
covid vaccination
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
o’rta ta’lim
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
ishlab chiqarish
fanlar fakulteti
moliya instituti
fanining predmeti