Organik kimyo fanidan 200 ta test o’qituvchi: k f. n. M. S. HotamovaDownload 80,88 Kb.
bet1/5
Sana21.12.2019
Hajmi80,88 Kb.
#31264
  1   2   3   4   5
Bog'liq
Органик Кимё (Тест)
elektron hukumat va imzo, 12-тема, Suvning tuzilishi, xususiyatlari va biologik funksiyasi, 8- sinf rus, 9-sinf-Biologiya-, 8-amaliy mashgulot. Hamza ijodi. Gafur Gulom ijodi 770d4932b00069f4a11e6dde7a2b5, 7- amaliy mashgulot. Gulxaniy ijodi. AAvloniy ijodi. Dexkanova Sh 1bd4b155de05cbe74c5ee28561d9c22b, Скан 11 мая 2020 г., Скан 11 мая 2020 г., 3. Fuqarolik ja-WPS Office, 3. Fuqarolik ja-WPS Office, 6, davlat nazariyasi, 1. Хисобот
ORGANIK KIMYO FANIDAN 200 TA TEST

O’qituvchi: k.f.n. M.S.Hotamova

1 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1Alkanlarning umumiy fomulasini aniqlang?

CnH2n+2

CnH2n-2

CnH2n

CnH2n-6

2 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1Pentanning nechta izomeri bor?

5

6

4

3

3 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Olefinlarning polimerlanishi qanday mehanizmda boradi?

zanjirli

radikalli

ionli

bosqichli

4 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Etilen qatori uglevodorodlarining nomi?

Alken

Alkan

Alkin

Parafin

5 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Etilen qatori uglevodorodlarini umumiy formulasini yozing.

CnH2n

CnH2n+2

CnH2n-2

CnH2n-6

6 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Alkenlarda izomeriya qaysi gomologdan boshlanadi.

Buten

Eten

Propen

Penten

7 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1

Tarkibida ikkita qo’sh bog’ tutgan uglevodorodlar deyiladi?

Diyen-uglevodorodlari

Etilen qatori uglevodorodlari

Alkinlar

Alkenlar

8 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1

Alkilgalogenidlarning degidrogenlanishi qaysi qoidaga binoan boradi?

Eltekov qoidasi

Markovnikov qoidasi

Karash qoidasi

Zaytsev qoidasi

9 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Autooksidlanish jarayonining mohiyati.....

Organik birikmalarning havo kislorodi bilan sekin oksidlanishidan iborat.

Organik birikmalarning havo kislorodi bilan oksidlanishidan iborat.

Organik birikmalarning havo kislorodi bilan tez oksidlanishidan iborat.

Organik birikmalarning havo kislorodi bilan oldin sekin, so’ngra tez oksidlanishidan iborat.

10 Fan bobi – 1; Fan bo’limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1Geksaxlorsiklogeksanning fazoviy izomerlari nechta?

8

7

6

5

11 Fan bobi –2; Fan bo’limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 1Propinga suv ta’sir ettirsa qanday modda hosil bo’ladi?

Aseton

Propion aldegidi

Sirka aldegidi

Sirka kislota

12 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1А.Vurs reaksiyasi bo’yicha faqat butan olish uchun qaysi galoidli birikmadan foydalaniladi?

Etil bromid

Metil xlorid

dixloretan

propilxlorid

13 Fan bobi – 3; Fan bo’limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 1C4H8O tarkibida nechta spirt bor?

4

3

2

5

14 Fan bobi – 3; Fan bo’limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 1Quyidagi birikmalarning qaysi biri natriy metali bilan reaksiyaga kirishadi?

Etanol

Etan

Benzol

Etilen

15 Fan bobi – 3; Fan bo’limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1

Etilenglikol qaysi organik birikmaga kiradi?

Ikki atomli spirtlar

Murakkab efirlar

Bir atomli spirtlar

Karbon kislotalar

16 Fan bobi –3; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Etil spirtining formulasini aniqlang.

C2H5OH

C2H6OH

C2H4OH

C2H7OH

17 Fan bobi – 7; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Cu(OH)2 bilan qanday modda reaksiyaga kirishganda to’q havo rang eritma hosil bo’ladi.

Glitserin

Etilenglikol

Butanol

Propanol

18 Fan bobi – 7; Fan bo’limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 1

Spirtlar kislotalar bilan reaksiyaga kirishganda nima hosil bo’ladi?

Murakkab efirlar

Karbon kislota

Aromatik uglevodorodlar

Yog’lar

19 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1Etilen KMnO4 bilan oksidlansa qanday modda hosil bo’ladi?

CH2(OH)-CH2(OH)

CH2=CH2

CH2=CHOH

CH3=CH3

20 Fan bobi – 2; Fan bo’limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1Dimetilketon formulasini aniqlang?

CH3COCH3

CH3COOCH3

C2H5O C2H5

CH3CO C 2H5

21 Fan bobi –10; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Quyida keltirilgan birikmalarda kislota tuzini aniqlang?

C2H5COONa

CH3-CH2-COCI

CH3OH

CH3CH2CN

22 Fan bobi –10; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Kroton kislotasini aniqlang?

CH3-CH=CH-COOH

CH2-CH=CH2-COOH

CH2=CH-COOH

CH2=C(CH3)-COOH

23 Fan bobi –10; Fan bo’limi – 9; Qiyinchilik darajasi – 1Akril kislotasini aniqlang?

CH2=CH-COOH

C2H5COOH

CH3OH

CH3-CH=CH-COOH

24 Fan bobi –16; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1Molekulada-NH2 va -COOH guruhli birikmalar nima deyiladi?

Aminokislotalar

Nitrobirikmalar

Karbon kislotalar

Aminlar

25 Fan bobi –15; Fan bo’limi – 6; Qiyinchilik darajasi – 1Qaysi moddalar gomolog hisoblanadi 1.glisin 2.gliserin 3.etilenglikol 4.alanin

1,4

2,4

2,3

1,2

26 Fan bobi –1; Fan bo’limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1Alkanlardagi СС bog’lаnish uzunligi qancha nm?

1,54 nm

1,2 nm

1,4 nm

1,0 nm

27 Fan bobi –15; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Bir probirkada glyukoza, ikkinchisida saxaroza eritmasi bor. Ularni qanday farqlash mumkin?

Kumush nitratning ammiakdagi eritmasini ta’sirida

Oksidlovchilar ta’sir ettirib

Kumush oksidi yordamida metilyodid ta’sir ettirib

Mazasini tatib ko’rib

28 Fan bobi –3; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1Qaysi olim sikloalkanni digaloid birikmalarga rux ta`sir ettirib oldi.

G.G.Gustavson

V.V.Markovnikov

M. Bertlo

A.V.Kolbe

29 Fan bobi –1; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1

Izоpren qaysi uglevodorodlar guruhiga kiradi?

Аlkаdiyen

Alkanlar

Аrenlar

Alkillar

30 Fan bobi –15; Fan bo’limi – 3; Qiyinchilik darajasi – 1Tabiiy yuqori molеkulyar birikmalarni ko’rsating?

Sеllyuloza

Polistirol

Viskoza

Novalak

31 Fan bobi –12; Fan bo’limi – 4; Qiyinchilik darajasi – 1Quyidagi nitrobirikmalarning qaysi birini vodorod bilan qaytarilsa, anilin hosil bo’ladi?

C6H5NO2

CH3–C6H4–NO2

C6H5–CH2–NO2

NO2–C6H4–NO2

32 Fan bobi –1; Fan bo’limi – 5; Qiyinchilik darajasi – 1Mеtanal qaysi modda bilan polikondеnsatsiya rеaksiyasida qatnashadi?

Fenol

Benzoy kislota

Tereftal kislota

Etilen

33 Fan bobi –15; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Sintetik kapron tolasi qanday reaksiya asosida olinadi?

Polikondensatlanish

Polimerlanish

Izomerlanish

Eterifikatsiya

34 Fan bobi –15; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Kraxmal uchun quyidagi qaysi reaktiv xarakterli reaksiya beradi?

Yod eritmasi

Mis (II)- gidroksid

NaOH

Kumush nitratning ammiakdagi eritmasi

35 Fan bobi –2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Diyen uglevodorodlar molekulasida qo`shbog`lar oddiy bog`lar bilan navbatma-navbat joylashadi. Bunday joylashish sistemasiga deyiladi.

Kunyugirlangan qo`shbog`

Ajralgan qo`sh bog`

Kumulativ qo`shbog`

Kunyugirlangan qo`shbog` va kumulativ qo`shbog`

36 Fan bobi –18; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1

Benzolni kim kashf qilgan?

1865y.Kekule

1820y Zelenskiy

1833y.Mitcherlix

1825y.Faradey

37 Fan bobi –2; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Sintetik kauchuk dunyoda birinchi bo`lib qaysi kimyogar usuli bo`yicha olingan?

S.S.Lebedev

K.I.Tile

N.N.Zinin

V.V.Markovnikov

38 Fan bobi –2; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1Quyidagi qaysi birikma ishqorlar bilan rеaksiyaga kirishadi?

C6H5OH

C6H5CH2OH

C6H4(CH3 )OH

C6H5 CHO

39 Fan bobi –2; Fan bo’limi – 1; Qiyinchilik darajasi – 1Qanday moddalar CnH2n-2 umumiy formulasiga tog`ri keladi?

Alkinlar

Alkenlar

Alkanlar

Aromatik uglevodorodlar

40 Fan bobi –18; Fan bo’limi – 2; Qiyinchilik darajasi – 1Qanday moddalar CnH2n-6 umumiy formulasiga tog`ri keladi?

Aromatik uglevodorodlar

Alkinlar

Alkenlar

Alkanlar

Download 80,88 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti