Oferta educațională a școlii gimnaziale „liviu rebreanu“Download 233.89 Kb.
Sana26.06.2017
Hajmi233.89 Kb.
Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu’’http://scoala21.files.wordpress.com/2010/02/emblema-gimnaziala_jpeg1.jpg

Aleea Barajul Rovinari Nr. 1, Sector 3, Bucureşti

Telefon/Fax: 021.340.18.45/021.340.18.55
scoalaliviurebreanu.21@gmail.com
Website: http://scoalaliviurebreanuinvatamantsector3.ro

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

A

ȘCOLII GIMNAZIALE „LIVIU REBREANU“

2016-2017
Formă de învățământ: zi

c:\users\irina\desktop\img_09022016_102916.jpg

Școala a fost înființată în anul 1965 ca școală mixtă. Timp de 10 ani a fost desemnată ca “ȘCOALA DE PROTOCOL” datorită dotărilor moderne pentru acea vreme.

Numeroșii elevi care au absolvit această școală au devenit persoane cu contribuții majore în diferite domenii de activitate și de asemenea persoane publice: Elvira Datcu, Nicola Fabian, dr. Laurențiu Ștefan, scriitor Andrei Stomff.

Şcoala Gimnazială „Liviu Rebreanu“ urmăreşte în continuare să răspundă intereselor sociale şi comunitare, să asigure pentru fiecare copil de vârstă şcolară condiţii optime de dezvoltare fizică şi intelectuală, potrivit finalităţilor învăţământului. 

NIVELURI SI FORME DE INVATAMANT

I. Filiera, Profiluri, Specializari/Calificari:

Învățământ Preuniversitar (Primar și Gimnazial).


II.Resurse umane:
- 755 elevi, din care 524 în ciclul primar;
- Personal didactic Ciclu Primar

20 profesori pentru învățământ primar/învățători absolventi de studii superioare de specialitate, din care 12 titulari (5 debutanți, 6 cu definitivat, 4 cu grad didactic II și 5 cu grad didactic I) • Topor Livia – profesor inv.primar titular

 • Matei Alina - profesor inv.primar titular

 • Manolescu Zeta - invatator pensionar

 • Pescaru Emilia Dana - invatator suplinitor

 • Grama Iulia – profesor inv.primar titular

 • Neagoe Mirela- invatator suplinitor

 • Catanescu Florentina – profesor inv.primar titular

 • Dumitru Carmen – profesor inv.primar titular

 • Manciulea Mihaela – profesor inv.primar titular

 • Cret Ileana – profesor inv.primar titular

 • Alexandru Constanta- invatator pensionar

 • Enache Roxana - invatator suplinitor

 • Nagy Nicoleta – profesor inv.primar titular

 • Popa Isabela – profesor inv.primar titular

 • Mitran Iulia – invatator suplinitor

 • Chiojdoiu Georgiana – profesor inv.primar suplinitor

 • Nastase Liliana - profesor inv.primar titular detașat

 • Pescaru Irina – profesor inv.primar titular

 • Sasu Ana Maria - profesor inv.primar titular

 • Vlad Paula – invatator suplinitor

- Personal didactic pe arii curriculare Ciclu GimnazialLimbă și comunicare:

Limba si Literatura Română/Limba Latină : 2 profesori titulari, studii superioare de specialitate, grad didactic I si doctorat, respectiv grad didactic II

1 profesor suplinitor, studii superioare de specialitate

Limba Modernă (Germană, Engleză) : 3 profesori titulari, studii superioare de specialitate,

grad didactic I , respectiv definitivat

1 profesor suplinitor, studii superioare de specialitate


Matematică și Științe ale Naturii:

Matematică : 2 profesori titulari, studii superioare de specialitate, grad didactic I, respectiv grad didactic II

Biologie : 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic definitiv

Fizică : 1 profesor suplinitor, studii superioare de specialitate, grad didactic I

Chimie : 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic I

Om și Societate:

Cultură civică/Istorie : 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didacticI, respectiv 1 profesor suplinitor, studii superioare de specialitate, grad didactic definitiv

1 profesor psiholog titular, studii superioare de specialitate

Geografie : 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic I

Religie : 2 profesori titulari, studii superioare de specialitate, grad didactic definitivat

respectiv grad didactic II


Arte:

Educație plastică : 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic definitivat

Educație muzicală : 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic

definitivatEducație fizică și sport:

Educație fizică și sport: 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic

definitivat

1 profesor titular, studii superioare de specialitate, debutant

1 profesor suplinitor, studii superioare de specialitate

Tehnologii:

Educație tehnologică: 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic I

TIC : 1 profesor suplinitor asociat, studii superioare de specialitate, informatician
Consiliere și orientare: 1 profesor psiholog titular, studii superioare de specialitate


 • Limba română: Drăgulescu Andreia, Șargu Oana

 • Limba engleză: Ernraih Magda Ileana, Oghină MIhaela

 • Limba germană: Kevorchian Hilda Estera, Mladin Smaranda

 • Matematică: Mihalache Simona, Daba George

 • Fizică: Hrubaru Aurelia

 • Chimie: Diaconu Adriana

 • Biologie: Nicolau Valeria

 • Istorie: Mincu Luminița

 • Cultură civică: Bentu Elena, Gunea Cristina

 • Geografie: Purcăreață Ionuț

 • Ed. plastică: Misăilă Amalia

 • Ed. muzicală: Istrati Daniela

 • Ed. Tehnologică: Tremurici Liliana

 • Ed. fizică: Cristea Ionela, Iftime Anca, Manea Alexandru

 • Religie: Stănescu Viorel, Nedelea Eleonora

 • TIC: Trandafir Mădalina

 • Consiliere și orientare: Gunea Cristina

 • Latină: Chiriță AlexandraIII.Resurse materiale

Școala dispune de:24 săli de clasă

2  laboratoare: Biologie, Chimie

3 cabinete : Informatică, Limba germană, Limba engleză

Bibliotecă şcolară

1 sală de sport ( + proiect de construcție a unei săli de sport exterioară)

Teren de sport în curtea școlii dotat cu gazon sintetic

Cabinet medical

Cabinet de consiliere
Materiale si mijloace didactice:

- toate cadrele didactice posedă laptop-uri personale, rețea de internet wireless, acces la e-catalog

- 30 calculatoare puse la dispoziția elevilor din ciclul gimnazial în Cabinetul de Informatică

- toate sălile de clasă sunt dotate cu videoproiectoare;

- copiatoare, imprimante

- sistem de supraveghere video permanent

- sistem de supraveghere audio-video conform cerințelor specifice evaluărilor naționale;

- fond de carte 17.400 volume;

- materiale didactice specifice laboratoarelor/cabinetelor.

IV.Program de funcționare
a) Cursurile se desfășoară în două schimburi: 8.00 – 12.00/12.00 – 18.00
b) Secretariat-Administrativ: 08.00 – 16.00

Program secretariat cu publicul:

Luni: 08.00 – 09.00; 14.00-16.00

Miercuri: 08.00 – 09.00; 16.00-17.00

Joi: 10.00 – 12.00 (eliberare situații școlare)
Biblioteca: 11.00 – 15.00 (alternativ în săptămânile impare ale anului scolar Luni, Miercuri și Vineri, iar în săptămânile pare Marți și Joi)

Cabinet medical: 08.00 – 15.30 zilnic

Audiențe director: Luni: 10.00 – 12.00;

Marti: 13.00 – 15.00

Miercuri: 11.00 – 12.00 ; 15.00 – 16.00

OFERTA CURRICULARA
A. Pentru învăţământul primar conform Planului Cadru anexat la OMEN 3371/12,03,2013 se vor studia:


NR. CRT.

ARIA CURRICULARĂ

TITLUL OPȚIONALULUI

PROPUNĂTORI

CLASELE PREGĂTITOARE nr ore TC 19, CDȘ 0
1.

 


Aria curriculară Disciplină

Limbă și comunicare Comunicare în limba română

Limbă modernă

(Germană/Engleză)

Matematică și

Științe ale Naturii

Matematică și Explorarea

Mediului

Om și Societate Religie

Educație Fizică,

Sport și Sănătate

Educație fizicăArte Muzică și mișcare

Tehnologii Arte vizuale și abilități practice

Consiliere și

orientare Dezvoltare personală

-

Comisia metodică a învățătorilor

 


2.


Nu se propun opţionale. Conform planului cadru O.M.E.N. 3371 se stabilesc 0-1 opţionale cu titlu nou.

Se merge pe varianta 0.

CLASA I nr ore TC 20, CDȘ 0

1

2.

 Aria curriculară Disciplină

Limbă și comunicare Comunicare în limba română

Limbă modernă

(Germană/Engleză)

Matematică și

Științe ale Naturii

Matematică și Explorarea

Mediului

Om și Societate Religie

Educație Fizică,

Sport și Sănătate

Educație fizicăArte Muzică și mișcare

Tehnologii Arte vizuale și abilități practice

Consiliere și

orientare Dezvoltare personală

Nu se propun opţionale. Conform planului cadru O.M.E.N. 3371 se stabilesc 0-1 opţionale cu titlu nou. Se merge pe varianta 0.Comisia metodică a învățătorilor

 


CLASA A II A nr ore TC 20, CDȘ 0

1.

2.


Aria curriculară Disciplină

Limbă și comunicare Comunicare în limba română

Limbă modernă

(Germană/Engleză)

Matematică și

Științe ale Naturii

Matematică și Explorarea

Mediului

Om și Societate Religie

Educație Fizică,

Sport și Sănătate

Educație fizicăArte Muzică și mișcare

Tehnologii Arte vizuale și abilități practice

Consiliere și

orientare Dezvoltare personală

Nu se propun opţionale. Conform planului cadru O.M.E.N. 3371 se stabilesc 0-1 opţionale cu titlu nou. Se merge pe varianta 0.


Comisia metodică a învățătorilor

  


CLASA A III A nr ore TC 20, CDȘ 0

1

Aria curriculară Disciplină

Limbă și comunicare Limbă și literatură română

Limbă modernă

(Germană/Engleză)

Matematică și

Științe ale Naturii

Matematică

Științe ale

Naturii
Om și Societate Educație civică

Religie
Educație Fizică,

Sport și Sănătate

Educație fizică

Joc și mișcare

Arte Muzică și mișcare

Tehnologii Arte vizuale și abilități

practice


Consiliere și

orientare -

Comisia metodică a învățătorilor

 


2

Nu se propun opţionale. Conform planului cadru O.M.E.N. 3371 se stabilesc 0-1 opţionale cu titlu nou. Se merge pe varianta 0.

CLASA A IV A nr ore TC 21, CDȘ 1

1

Aria curriculară Disciplină

Limbă și comunicare Limbă și literatură română

Limbă modernă

(Germană/Engleză)

Matematică și

Științe ale Naturii

Matematică

Științe ale Naturii
Om și Societate Educație civică

Istorie


Geografie

Religie
Educație Fizică,Sport și Sănătate

Educație fizică

Joc și mișcare

Arte Muzică și mișcare

Tehnologii Arte vizuale și abilități practice

Consiliere și

orientare -

Comisia metodică a învățătorilor

 


2

Om si societate

Comunitatea mea JAROMANIA

B. Pentru învăţământul gimnazial conform Planului Cadru anexat la OMEC 3638/11,04,2001 se vor studia:
NR. CRT.

ARIA CURRICULARĂ

TITLUL OPȚIONALULUI

PROPUNĂTORI

CLASA a V a nr ore TC 23, CDȘ 2

1

Aria curriculară Disciplină

Limbă și comunicare Limbă și literatură română

Limbă modernă

(Germană si Engleză)

Matematică și

Științe ale Naturii

Matematică

Biologie

TIC
Om și Societate Istorie

Geografie

Religie
Educație Fizică,Sport și Sănătate

Educație fizicăArte Educatie plastica

Educatie muzicalaTehnologii Educatia tehnologica
Consiliere și

orientare Dirigentie

Responsabili arii curriculare

2.

cl.V A


MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE – Biologie

OM ȘI SOCIETATE - IstorieEducație pentru sănătate
Personalități ale lumii antice

Nicolau Valeria
Mincu Luminița

3.

cl. V B


LIMBĂ ȘI COMUNICARE - Limba modernă 1

Story Land

Ernraih Magda4.

cl. V C


LIMBĂ ȘI COMUNICARE - Limba modernă 2

Aprofundarea cunoașterii limbii germane

Kevorchian HildaCLASA a VI a nr ore TC 26, CDȘ 2

1

Aria curriculară Disciplină

Limbă și comunicare Limbă și literatură română

Limbă modernă

(Germană si Engleză)

Matematică și

Științe ale Naturii

Matematică

Fizică

BiologieTIC
Om și Societate Istorie

Geografie

Religie
Educație Fizică,

Sport și Sănătate

Educație fizicăArte Educatie plastica

Educatie muzicalăTehnologii Educatia tehnologică
Consiliere și

orientare Dirigentie

Responsabili arii curriculare

2

cl. VI A


MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE – Biologie

OM ȘI SOCIETATE - IstorieEducație pentru sănătate
Să descoperim istoria cu ajutorul calculatorului

Nicolau Valeria

Mincu Luminița3

cl. VI B


LIMBĂ ȘI COMUNICARE - Limba modernă 1

Writing Skills

Ernraih MagdaCLASA a VII a nr ore TC 28, CDȘ 2

1

Aria curriculară Disciplină

Limbă și comunicare Limbă și literatură română

Limbă modernă

(Germană si Engleză)

Matematică și

Științe ale Naturii

Matematică

Fizică

Chimie


Biologie
Om și Societate Istorie

Cultură civică

Geografie

Religie
Educație Fizică,Sport și Sănătate

Educație fizicăArte Educatie plastică

Educatie muzicalăTehnologii Educatia tehnologică
Consiliere și

orientare Dirigentie

Responsabili arii curriculare

2

cl. VII AMATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE – Biologie

OM ȘI SOCIETATE - IstorieEducație pentru sănătate
Oameni celebri

Nicolau Valeria

Mincu Luminița3

cl. VII BMATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE – Biologie

ARTE SI TEHNOLOGII – Educatie plasticăEducație pentru sănătate
Moștenire românească în formă și culoare

Nicolau Valeria

Misăilă AmaliaCLASA a VIII a nr ore TC 28, CDȘ 2

1

Aria curriculară Disciplină

Limbă și comunicare Limbă și literatură română

Limbă modernă

(Germană si Engleză)

Limba latinăMatematică și

Științe ale Naturii

Matematică

Fizică

Chimie


Biologie
Om și Societate Istorie

Cultură civică

Geografie

Religie
Educație Fizică,Sport și Sănătate

Educație fizicăArte Educatie plastică

Educatie muzicalăTehnologii Educatia tehnologică
Consiliere și

orientare Dirigentie

Responsabili arii curriculare

2

cl.VIII AOM ȘI SOCIETATE – Istorie

ARTE – Educație plasticăMari personalitati ale istoriei si culturii nationale
Moștenire românească în formă și culoare

Mincu Luminița

Misăilă Amalia3

cl.VIIIB


MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE – Biologie

ARTE SI TEHNOLOGII – Educatie plasticăEducație pentru sănătate
Moștenire românească în formă și culoare

Nicolau Valeria

Misăilă Amalia


Prezentare opționale:


1. Comunitatea mea JAROMANIA - aprofundare
Obiective/ Competențe
Programul încurajează elevii să fie responsabili faţă de comunitatea în care trăiesc şi problemele ei.
Conținuturi

Cum funcţionează o comunitate, Minunatele gogoşi, Statul şi rolul lui într-o comunitate, O nouă afacere, Banii şi tranzacţiile bancare


Modalități de evaluare
Evaluarea se va face oral, practic si scris prin metode traditionale, dar si moderne.
Probele orale vor fi alese din:

a) conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri);

b) cu suport vizual;

c) redarea (repovestirea);

d) descrierea şi reconstituirea;

e) descrierea / explicarea / instructajul;

f) completarea unor dialoguri incomplete.

Probele scrise pot fi:

a) extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată);

b) activitatea de muncă independentă în clasă;

c) lucrarea de control (anunţată);

d) tema pentru acasă;

e) testul.

Probele practice pot consta in:

a) confecţionarea unor obiecte;

b) executarea unor experienţe sau lucrări experimentale;

c) întocmirea unor desene, schiţe, grafice;

Metode şi instrumente moderne: investigaţia; proiectul; portofoliul; machete.2. Educație pentru sănătate
Obiective/ Competențe

Utilizarea limbajului specific educaţiei pentru sănătate/ Dezvoltarea unor comportamente de protejare a sănătăţii personale şi a mediuluiConținuturi

Corpul omenesc/ Igienă personală/Planificarea timpului /Un mediu curat-o viață sănătoasă/Micul meu univers /Să ne hrănim sănătos/ Învățăm să ne comportăm/ Consumul și abuzul de substanțe toxiceModalități de evaluare
Evaluarea se va face prin probe orale, practice si scrise prin metode traditionale, dar si modern (miniproiecte, portofolii).
3. Personalități ale lumii antice
Obiective/ Competențe
Dobândirea și consolidarea de cunoștințe despre antichitate/ Promovarea însușirilor morale ale personalităților antice

Conținuturi
Noţiuni introductive – prezentarea opţionalului/Etapele evoluţiei omului modern/Faraonul/Tutmes al III-lea şi Ramses al II-lea/Tutankamon/Piramidele lui Keops, Kefren, Mikerinos/Faraonii şi cultul morţilor/Darius cel Mare/Ghilgameş/Minos din Creta/Licurg/Ulisse/Miltiade, Leonida, Temistocle/Pericle Olimpianul/Alexandru cel Mare/Hesiod – Munci şi zile/Filozofii greci/Poeţii greci/Serbările grecilor - Jocurile olimpice/Educaţia ateniană/Dromichaites/Burebista/Decebal/Hanibal/FraţiiGracchi /Spartacus/Cezar /Cleopatra/Augustus/Traian /Diocleţian/Constantin cel Mare/Ovidiu/Justinian/Attila


Modalități de evaluare
Evaluarea se va face oral, practic si scris prin metode traditionale, dar si moderne.

4. Să descoperim istoria cu ajutorul calculatorului
Obiective/ Competențe
Formarea si dezvoltarea capacităţii de utilizare a informaţiilor istorice , a calculatorului şi a componentelor sale pentru tehnoredactarea documentelor in Microsoft Office Word, Power Point si Excel/ Dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare prin folosirea Internetului, dezvoltarea spiritului inventiv şi creator pentru realizarea unui produs cu caracter istoric cu ajutorul calculatorului. / Dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării ca sursă de cunoaştere a lumii înconjurătoare şi a societăţii.
Conținuturi
Pornirea si oprirea calculatorului şi a aplicaţiilor acestora/ Editorul de text Word şi Power Point. Lansarea şi închiderea aplicaţiei MS Word/ Acomodarea cu descoperirea informaţiilor istorice de pe internet/ Orientul Antic/ Grecii şi colonizarea greacă/ Dacii/ Roma Antică/ Începuturile feudalismului/ Satul şi oraşul medieval/ Biserica în Evul Mediu/ Statele medieval/ Arta medieval/ Marile descoperiri geografice/ Renaştere şi Umanism/ Românii în Evul Mediu/ Revoluţii ale epocii modern/ Epoca Napoleoniană/ Revoluţia industrială şi agrară/ Revoluţia din 1848/ Unificarea lui Cuza/ Primul război mondial/ Al doilea război mondial/ Anul 1989 în Europa

Modalități de evaluare
Evaluarea se va face prin fişe de lucru, prezentări în power-point, proiecte, reviste, alte tipuri de prezentare electronică (PPT,PPS), observarea sistematică; investigaţia.
5. Oameni celebri /Mari personalități ale istoriei și culturii naționale
Obiective/ Competențe
Dezvoltarea interesului pentru faptele, actiunile si realizarile unor mari personalitati din istoria omenirii si consolidarea notiunilor de cultura generala
Conținuturi

Muzicieni/Astronomi/Pictori/Regi si regine/Fizicieni si matematicieni/Sportivi/

Arhitecti/Biologi/Politicieni/Militari/Constructori/Exploratori /Istorici/Inventatori/

Fotografi/Sculptori


Pentru clasa a VIII-a

Partea I. Noţiuni introductive: -Prezentarea optionalului

-Rolul personalităţilor în determinarea istoriei

Partea a II-a. Epoca antică: -Burebista si Decebal

Partea a III-a. Epoca medieval: - Intemeietorii: Basarab, Dragoş, Bogdan

-Mircea cel Bătrân

-Iancu de Hunedoara

-Vlad Ţepeş

-Ştefan cel Mare

-Mihai Viteazul

-Constantin Brâncoveanu

-Diaconul Coresi, cronicarii Miron Costin, Grigore Ureche,

Ion Neculce

-Intelectuali romani din Transilvania:Ioan Inochentie

Micu-Klein, reprezentantii

Scolii Ardelene

-Dimitrie Cantemir

Partea a IV-a. Epoca modernă: -Tudor Vladimirescu

-Personalităţi ale epocii pasoptiste: Nicolae Bălcescu;

Mihail Kogălnieanu; Avram Iancu, Vasile Alecsandri

-Alexandru Ioan Cuza

-Carol I de Hohenzollern

-Eroii: Ecaterina Teodoroiu, Eremia Grigorescu

Partea a IV-a. Epoca modern: -Oamenii scolii: Spiru Haret, Ghe Lazar

-Oameni de stiinta: Victor Babes, Anghel Saligny, Aurel

Vlaicu, Henri Coanda, Traian Vuia, Petrache Poenaru,

A.D. Xenopol

-Oameni de cultura: M Eminescu, I Creanga

Partea a V-a. Epoca contemporană: -.Oameni politici liberali: I.I.C. Brătianu; I. G. Duca

-.Oameni politici ţărănişti: Iuliu Maniu; Ion

Mihalache

-.Nicolae Titulescu, N Iorga

-.Ferdinand I si regina Maria

-.Regele Carol al II-lea

-C Brancusi, G Enescu

-.Regele Mihai I si Ion Antonescu

-.Oameni politici ai perioadei comuniste: Petru

Groza, Gh. Gheorghiu Dej;

Nicolae Ceauşescu

-Oameni de stiinta: N Paulescu, G.Emil Palade,G. Antipa, E RacovitaModalități de evaluare
Metode de evaluare: clasice şi complementare: proiectul, portofoliul,investigatia, autoevaluarea, observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevilor.
6. Story Land/Writing Skills
Obiective/ Competențe
Dezvoltarea interesului pentru descoperirea unor aspecte socio-culturale si profesionale specifice prin receptarea unei varietati de texte in limba engleza.

Manifestarea curiozitatii pentru descoperirea unor aspecte legate de viata copiilor din alte spatii culturale.

Constientizarea importantei unor aspecte geografice specifice mediului anglo-saxon.

Manifestarea curiozitatii fata de traditiile si obiceiurile specifice spatiului anglo-saxon.Conținuturi

A quiz, A game, A holiday report, At museum, Dramarama, Money, money, money, Safety on the beach, A profile, Adventure trails, Food facts, A new look, Communication, Pet’s corner, The way we were, Times change, Fun with science


Modalități de evaluare
Evaluarea se va face oral, practic si scris prin metode traditionale, dar si moderne.
7. Aprofundarea cunoașterii limbii germane
Obiective/ Competențe
Dezvoltarea interesului elevilor pentru descoperirea unor aspecte socio-culturale si profesionale specifice prin receptarea unei varietăți de texte in limba germană./ Manifestarea interesului pentru cunoasterea unor aspecte semnificative ale spatiului german,tradiții și obiceiuri ale poporului german.
Conținuturi

Fernsehen, Lesen, Ferien – Urlaub, Umwelt, Freizeit und Hobbys, RheinlandschaftenModalități de evaluare
Evaluarea se va face oral, practic si scris prin metode traditionale, dar si moderne.

8. Moștenire românească în formă și culoare
Obiective/ Competențe
-insusirea si acumularea de cunostinte de istoria artei si a traditiei manastirilor .

-familiarizarea cu limbajul specific

-utilizarea tehnicilor specifice pentru transpunerea in material a unui proiect

-interpretarea si aplicarea elementelor de limbaj plastic pentru a gasi solutii creative

-respectarea legilor armoniei,proportiilor figurilor si compozitiilor

-folosirea materialelor si tehnicilor caracteristice artei monumentale-linia,forma,culoareaConținuturi
-introducere in universul artei monumentale

-elemente de tehnica , desen, forma, culoare, stil, interpretari specifice fiecarei manastiri prezentate pe zone geografice –BUCOVINA,TRANSILVANIA, MOLDOVA, TARA ROMANEASCA

-tehnici -mozaic, vitraliu, pictura murala

Modalități de evaluare
Evaluarea se va face orală si prin lucrări practice, prin metode traditionale, dar si moderne (portofoliu, machete).

OFERTA EXTRACURRICULARANr.

crt.


Domeniul

Activitatea

Perioada

1

Educaţie

Civică


Cultural-

Artistică

Educaţie rutieră


ÎNCEPE ȘCOALA!

Festivitatea de deschidere a noului an şcolarCum circulăm? - reguli de circulație

Concurs de machete

Prevenirea incendiilor

Focul - Prieten sau duşman? – PPS

Proiecte „Calatori prin traditii“, „Și noi avem drepturi“, „Reciclăm și creem“

PEPINIERA DE TALENTE („Mâini măiestre“, „Pian“, „Teatru“)

Cercul de istorie CULTUL EROILOR

Septembrie

Sem I+ II2.

Educaţie

Civică


Cultural-

Artistic
TOAMNĂ MINUNATĂ

Concursuri de creații plastice și literare cuprinse in CAN SI CAERTOAMNA DE POVESTE

Realizarea unei expozitii cu creatii plasticeSĂRBĂTORIM HALLOWEEN-UL

Concurs de măşti, dovleci

Cel mai inspirat costum

Prevenire si stingere a incendiilor

Simulare

TARG DE OFERTE EDUCATIONALE


Octombrie

3.

Educaţie

Civică

Cultural-ArtisticCAMPANIA Baterel si lumea NON-E

Participare Proiect National

PATRULA ECO

Participare Proiect National

ZIUA MONDIALĂ A TOLERANŢEI

NU VIOLENTEI IN SCOLI

Plansa tematica

Concurs de afise

Prezentarea unor referate. Dezbatere.DREPTURILE COPIILOR IN IMAGINI

Realizarea unei expozitii cu lucrarile elevilor

CONCURS NATIONAL PROEDUCATIA –fara taxa

ZIUA ȘCOLII „VALORI ÎN DEVENIRE“

Sem I + II

Noiembrie
4.

Educaţie

Civică


Cultural-

Artistic
TRĂIASCĂ ROMÂNIA DODOLOAȚĂ !

Expoziţii de desene, recital de poezii şi cântece patriotice

Concursuri PAȘAPORT PENTRU CULTURĂ, LUMINA MATH, PROFU 112 - prima etapă

Olimpiade de limba si literatura romana, matematica, chimie, istorie, fizica, educatie civica si tehnologica - prima etapăCRACIUNUL PRIN OCHII CELOR MICI

Serbari si activitatiVizionare spectacole de circ și teatru

Concurs scolar in parteneriat cu Asociatia de promovare a lecturii

CRACIUNASUL

Concurs National -Craciunasul

Activitate umanitară –

Bucurie pentru bunici (CASA MAX)

Decembrie


5.


Educaţie

Civică


Cultural-

Artistic
Pe urmele lui Eminescu

Recitare de poezii de Mihai Eminescu

Eseuri

Portret MIHAI EMINESCU- picturi ale elevilorUNITI SUNTEM MAI PUTERNICI

Sărbătorirea Zilei principatelor romane printr-o expoziţie şi recităriCONCURS NATIONAL COMPER, GAZETA MATEMATICA – fara taxa

Ianuarie

6.


Educaţie

Civică


Cultural-

Artistic


Educaţie rutieră

CAPCANELE STRAZII

Discutii ,activitati, vizionare film

Prezentare interactiva –politistul de proximitate si elevi

VIITORI SCOLARI

Activitati in parteneriat cu gradinitele 216, 154,70

ZIUA PORȚILOR DESCHISE

COPIL CA TINE SUNT SI EU

Campanie impotriva discriminarii

Februarie7.


Educaţie

Civică


Cultural-

Artistic
MĂRŢIŞORUL – SIMBOL AL PRIMAVERII

Confecţionare de felicitări şi mărţişoareRECUNOSTINTA FEMEILOR DIN VIATA NOASTRA

Serbari, activitati interactive – elevi ,parinti, buniciZIUA MONDIALĂ A APEI

Concurs de fotografii şi prezentare de referate pe tema importanţei apeiVizite la muzee, case de cultură, diverse institutii publice pentru OSP


Martie

8.

Educaţie

Civică


Cultural-

Artistic


Educaţie rutieră

ŞCOALA ALTFEL” - Săptămâna activităţilor extraşcolare şi extracurriculare

Concursuri PAȘAPORT PENTRU CULTURĂ, SA CIRCULAM CORECT, CUM MA PORT, LUMINA MATH, PROFU 112, FII INTELIGENT, COMUNICARE. ORTOGRAFIE

Olimpiade de limba si literatura romana, matematica, chimie, istorie, fizica, educatie civica si tehnologica - etapa aII-a

SA ADUCEM O RAZA DE LUMINA IN SUFLETUL CELOR VARSTNICI

Activitate de voluntariat in parteneriat cu CASA MAX

SA IUBIM PAMANTUL

Referate, discutii libere , vizionare film ,creatii plastice si literare

SA NE CUNOASTEM LOCUL NATAL

VIZITE- obiective turistice din Bucuresti

MEN SANA IN CORPORE SANO-pasaport pentru o viata sanatoasa

UN OM UN POM - Plantare pomi si flori

TARGUL LICEELOR


Aprilie


9.

Educaţie

Civică


Cultural-

Artistic
SĂRBĂTORILE PASCALE

Expoziţie de ouă încondeiate şi desene9 MAI - O ZI SPECIALA A EUROPEI

MAI -LUNA FLORILOR

Plantare flori, confectionare coronite

STOP DROGURILOR –CAMPANIE ANTIDROG

TARA NOASTRA-I MINUNATA

Proiecte „Calatori prin traditii“, „Și noi avem drepturi“

OLIMPIADA MEȘTEȘUGURILOR ARTISTICE TRADIȚIONALE ROMANEȘTI

Excursii, vizite la muzee

Exercitiu de simulare a unei situatii de cutremur

Mai

10.


Educaţie

Civică


Cultural-

Artistic
1 IUNIE-ZIUA COPILULUI

Concursuri sportive, desene pe asfalt, recitari, spectacol de dans si teatruULTIMUL CLOPOTEL- LA REVEDERE , SCOALA! BUN VENIT LICEU!

HORA LITERELOR- SERBARI SCOLARE –clasele I

LA REVEDERE , DOAMNA INVATATOARE !-SERBARI CLASA a IV-a

A VENIT VACANTA MARE !

Festivitatea de încheiere a anului şcolar şi premierea elevilorIunie

Director adjunct, Director,


Nagy Nicoleta Tremurici Liliana


Katalog: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Axolisining sanitariya osayishtaligi to‘g‘risi
sites -> Oqilona ovqatlanish nima
sites -> Tibbiy(bioanorganik) kimyo fanidan oraliq nazorat savollari
sites -> Diabetes and depression: a review
sites -> # Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?
sites -> Samarqand viloyati Bulung’ur tuman xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo`limiga qarashli
sites -> Xomiladorlikdagi gipertenziv uzgarishlarni tasnifi Surunkali arterial gipertenziya
sites -> 1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
sites -> 1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
sites -> 1501. Talabalartomonidanbajariladiganilmiyamaliyishningasosiymaqsadlariniko'rsating?

Download 233.89 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat