Назорат саволлари Гуманитар ва ижтимоий иқтисодий фанлар кафедрасининг 2019 йил, 24-май йиғилишида муҳокама қилинган ва


IV. Россия империяси мустамлакачилиги давриDownload 477,44 Kb.
Pdf ko'rish
bet9/11
Sana21.02.2022
Hajmi477,44 Kb.
#48781
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Bog'liq
Voprosy - Istorija Uzbekistana - 2018-2019 UZB

 
IV. Россия империяси мустамлакачилиги даври (Ўрта Осиёнинг Россия империяси 
томонидан бостб олиниши, Чор маъмурлариниг ўлкада олиб борган иқтисодий, маданий ва 
маърифий сиёсати ва унинг мустамлакачилик моҳияти ҳамда унинг оқибатлари). 
 
123. Чор Россияси босқини арафасида Туркистонда сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий
вазият. 
124. Чор Россиясининг Туркистондаги харбий харакатларининг бошланиши.. 
125. Чор Россиясининг Бухоро амирлигига қарши ҳарбий юришлари.Амирликни
Россия вассалига айлантирилиши. 
126. Чор Россиясининг Хива хонлигига босқинчилик юриши ва хонликни Россия
вассалига айлантирилиши. 
127. Қўқон хонлигида сиёсий танглик ҳамда халқ қўзғолонлари. Қўқон хонлигининг
тугатилиши.
128. Чор Россиясининг ўлкада мустамлакачилик сиёсати, маъмурий-бошқарув
тизимининг ўрнатилиши 
129. Чоризмнинг Туркистондаги иқтисодий сиёсати. 
130. Туркистонга Рус аҳолисининг кўчириб келтирилиши ва рус тузем мактабларига
маҳаллий аҳолининг жалб этилиши. 
131. Чоризмни Туркистонда мустамлакачиликни кучайтиришга қаратилган маданий
ва маърифий сиёсати. 
132. Чор маъмурларининг мустамлака сиёсатига қарши миллий озодлик
харакатларининг бошланиши ва унинг босқичлари. 
133. ХХ аср бошларида миллий озодлик харакатининг янги босқичга кўтарилиши 
134. Туркистонда Жадидчилик харакатининг юзага келиши. 
135. Туркистонда жадидларнинг ижтимоий-сиёсий қарашлари. 
136. Туркистонда жадид маорифи ва матбуоти. 


137. 1916 йилги халқ қўзғолони ва унинг хусусиятлари. 
138. 1917 йил феврал инқилобининг Туркистонга таъсири. Мухториятчилик харакати. 
 
V. Мустабид совет ҳокимияти ҳукмронлиги даври (Мустабид совет ҳокимиятининг 20-30-
йилларда Ўзбекистонда ижтимоий-иқтисодий соҳада амалга оширган саноатлаштириш, 
жамоалаштириш, маданий-маърифий ҳамда қатағончилик сиёсатининг мустамлакачилик 
мазмун-моҳияти, инсон ҳуқуқларининг поймол этилиши ва унинг фожеали оқибатлари). 
 
139. Туркистонда мустабид Совет хокимиятининг ўрнатилиши. 
140. Туркистон мухторияти ҳукумати ва уни болшевиклар хокимияти томонидан
тугатилиши. 
141. Туркистон АССРнинг тузилиши, Турк комиссия.Харбий коммунизм сиёсати.
142. Фарғона водийсида мустабид Совет хокимиятига қарши қуролли харакат. 
143. Бухоро ва Хоразмда Шуро хокимиятига қарши қуролли харакатлар. 
144. Хива хонлигида ижтимоий-иқтисодий, сиёсий вазият.Хонликни тугатилиши. 
145. Бухоро амирлигида ижтимоий-иқтисодий, сиёсий вазият.Амирликнинг
тугатилиши. 
146. Хоразм Халқ Совет Республикасининг тузилиши. Ундаги ижтимоий-сиёсий
ўзгаришлар. 
147. Бухоро Халқ Совет Республикасининг тузилиши ва ундаги ижтимоий – сиёсий
вазият. 
148. 20-йилларда ижтимоий-иқтисодий вазият.1920-1921 йиллардаги ер-сув ислохоти.
149. Советларнинг ўлкада олиб борган янги иқтисодий сиёсати ва унинг хусусиятлари. 
150. Ўрта Осиёда миллий давлат чегараланиши ва унинг нуқсонлари. 
151. Миллий чегараланиш натижасида Ўзбекистон ССР нинг ташкил этилиши. 
152. Ўзбекистонда саноатлаштириш сиёсати ва униг оқибатлари. Саноат
тараққиётидаги ютуқ ва нуқсонлар.
153. 20 - йилларда аграр сиёсат. Пахта мустақиллиги учун кураш ва унинг оқибатлари. 
154. Советларнинг деҳқон хужаликларини жамоалаштириш сиёсати ва унинг
оқибатлари. 
155. Советларнинг Ўзбекистонда юритган қулоқлаштириш сиёсати ва унинг мудҳиш
натижалари. 
156. Урушдан кейинги йилларда Ўзбекистонда аграр сиёсат. 
157. Пахта яккахокимлигининг оқибатлари, экологик ҳолатнинг бузилиши.
Орол экосистемасининг фожиаси.
158. Ўзбекистон - Иккинчи жаҳон урушида. 
159. Урушдан кейинги йилларда ирригация ва мелиорация ишлари. 
160. 1946-1985 йилларда Ўзбекистоннинг ёқилғи ва металлургия саноати. 
161. 50-70 йилларда иқтисодиётни бошқариш соҳасидаги хатолар, иқтисодий
ислохотларнинг самарасизлиги. 
162. ХХ асрнинг 20-30 йилларида Ўзбекистонда маданий ҳаёт, халқ маорифи, олий ва
ўрта махсус таълим. 
163. ХХ асрнинг 20-30 йилларида Ўзбекистонда илм-фан. Ўзбекистон Фанлар 
Академиясининг ташкил топиши. 
164. “Ҳужум” ҳаракати ва унинг моҳияти. 
165. ХХ асрнинг 20-30 йилларида маънавий - маданий ҳаёт. 
166. ХХ асрнинг 20-30 йилларида адабиёт ва санъат. 
167. ХХ асрнинг 50-80 йилларида Ўзбекистонда илм –фан. 
168. Урушдан кейинги йилларда Ўзбекистонда адабиёт ва санъат. 
169. Урушдан кейинги йилларда Ўзбекистоннинг маънавий-маданий ҳаётида
мафкуравий чеклашлар, буйруқбозликнинг кучайиши.
170. ХХ асрнинг 20-30 йилларида Ўзбекистонда амалга оширилган маданий инқилоб
ва унинг оқибатлари. 
171. 50-80 йилларда Ўзбекистонда маданий ҳаёт. 


172. Собиқ иттифоқда маъмурий-буйруқбозлик, тоталитар тизимнинг қарор топиши. 
173. Собиқ иттифоқда якка ҳокимиятчиликнинг кучайиши ва Республика
хуқуқларининг чекланиши. 
174. Сиёсий қатағон ва унинг босқичлари ҳамда оғир оқибатлари. 
175. Ўзбек зиёлиларнинг қатағон қилиниши.(А.Фитрат, Чўлпон, А.Қодирий, Беҳбудий
ва бошқалар.) 
176. Урушдан кейинги йилларда маъмурий – буйруқбозлик тизими, зўровонлигининг
кучайиши. 
177. 50 йилларда миллий зиёлиларни қатағон қилишнинг янги тўлқини. 
178. Сталин вафотидан кейин шахсга сиғиниш оқибатларининг тугатиш сохасида
амалга оширилган тадбирлар ва унинг барбод бўлиши. 
179. Иккинчи жаҳон урушининг бошланиши ва Ўзбекистонни уруш гирдобига
тортилиши. 
180. Ўзбекистон моддий ва маънавий кучларини фашизмга қарши урушга сафарбар
этилиши. Умумий харбий сафарбарлик.
181. Собиқ Иттифоқнинг Ғарбий вилоятларидан кучириб келтирилган саноат
корхоналарининг Ўзбекистонга жойлаштирилиши ва ишга тушурилиши. 
182. Уруш йилларида Ўзбекистон саноати. 
183. Уруш йилларида Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. 
184. Уруш йилларида фан ва маданият. Ўзбекистон Фанлар Академиясининг ташкил
топиши. 
185. Уруш йилларида халқ таълими, унинг қийинчиликлари. 
186. Уруш йилларида Ўзбекистонда адабиёт ва санъат. 
187. Ўзбек халқининг бадарға қилинган халқларга ғамхурлиги. 
188. Ўзбекистонлик жангчиларнинг фронтда кўрсатган жасоратлари. 
189. Ўзбекистонлик жангчиларнинг иккинчи жаҳон урушидаги туб бурилишга
қўшган ҳиссаси. 
190. Ўзбекистонда “Хотира ва Қадрлаш” куни, унинг моҳияти ва аҳамияти.
191. Иккинчи жахон урушининг тамом бўлиши. Фашизмни тор-мор қилишда
Ўзбекистоннинг муносиб ўрни.
192. 80-йилларнинг ўрталари Собиқ Иттифоқда ижтимоий-сиёсий, иқтисодий,
маънавий ҳаётида инқирозий вазиятни вужудга келиши ва унинг сабаблари
193. Қайта қуриш йилларида Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий хаёт. Қийинчилик ва
зиддиятлар. 
194. Қайта қуриш йилларида “Кадрлар тудаси” ва унинг салбий оқибатлари. 
195. “Пахта иши”. Уйдирма ва ҳақиқат. 
196. Ўзбекистонда миллий онгни усиб бориши. Ўзбек тилига давлат тили мақомини
берилиши. 
197. Ўзбекистон 
Республикаси Биринчи Президенти И.А.Каримовнинг Ўзбекистон 
Компартияси Марказий қумитасига биринчи котиб
этиб тайланиши, ижтимоий-сиёсий ҳаётда ўзгаришларнинг бошланиши 
198. Қайта қуриш йилларида иқтисодиётни ислох қилишга уринишлар ва унинг
муваффақиятсизликка учраши
199. Ўзбекистонда Президентлик лавозимининг таъсис этилиши. Мустақиллик
декларацияси. 
201. 1991 йил август воқеалари, марказий давлатчилик танглиги. Совет
империясининг таназзулга юз тутиши. 

Download 477,44 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish