Nazorat ishi mavzu: Nazorat shakli: Test sinoviDownload 140.71 Kb.
Sana13.02.2017
Hajmi140.71 Kb.

Botanika 6-sinf

201___-201____


1- NAZORAT ISHI

Mavzu:________________________________________________________________

Nazorat shakli: Test sinovi

1. Gulqo‘rg‘on qanday vazifalarni bajaradi?

1) Gul ochilguncha changchi va urug‘chilarni o‘rab turadi.

2) Gulqo‘rg‘on faqat oddiy bo‘ladi.

3) Changlarni ushlash vazifasini bajaradi.

4) Tashqi ta’sirdan saqlaydi.

a) 1, 2, 4;

b) 1, 4;

c) 1,2,3,4;

d) 1, 3, 4.

2. Hasharotlar yordamida changlanadigan o‘simliklarni belgilang:

a) yong‘oq, nok;

b) beda, sholi;

c) olma, o‘rik;

d) g‘o’za, terak.

3.Gul qanday qismlardan tashkil topgan?

1) Gulqo‘rg‘on ; 2) gulo‘rni ; 3) changchi; 4) urug‘chi; 5) gultoj; 6) tuguncha;

a) 1, 3, 4

b) 1, 5, 6

c) 3, 4, 6

d) 1, 4, 2

4. Gullari shamol yordamida changlanadigan o‘simliklarni belgilang:

a) bug‘doy, nok;

b) qamish, beda;

c) tol, g‘oza;

d) arpa, sholi.

5. Bir uyli o‘simlik deb nimaga aytiladi?

a) ayrim o‘simliklarning bitta tupida ham changchi, ham urug‘chi gul alohida joylashadi;

b) gulda faqat urug‘chi yoki changchining o‘zi bo‘ladi;

c) bitta gulda ham changchi, ham urug‘chi bo‘lsa;

d) bir turdagi o‘simlikning changchili gullari bir tupda va urug‘chili gullari boshqa tupda bo‘lsa;

6. Gul faqat teng ikki bo‘lakka ajralsa yoki umuman teng bo‘lakka ajralmasa nima deyiladi?

a) to‘g‘ri gul;

b) o‘xshash gul;

c) aktinomorf gul;

d) qiyshiq gul.

7. Sun’iy yo‘l bilan changlantirishning mohiyati nimadan iborat?

a) Erta pishar sun’iy navlar yaratish;

b) Hosil sifatini yaxshilash;

c) Hosildorlikni oshirish, yangi navlar yaratish;

d) Sifatli urug‘larni saqlab qolish.

8. To‘pgulli oddiy qalqonsimon bo‘lgan o‘simliklarni belgilang.

a) Olma, nok, gilos, olcha;

b) Olma, karam, rediska, olcha;

c) Sabzi, ukrop, petrushka, shashir;

d) Tok, sholi, qamish, gilos.

9. Gul tuzilishining sxema bilan ifodalanishiga nima deyiladi?

a) Gul formulasi;

b) Gul diagrammasi;

c) Gul ifodasi;

d) Gul sistemasi.

10. Changchi va urug‘chidagi jinsiy hujayralarning qo‘shilishi nima deyiladi?

a) Changlanish;

b) Tuxum hujayra hosil bo‘ilshi;

c) Markaziy hujayra shakllanishi;

d) Urug‘lanish.Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

2- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Mevalar mavzusiga oid jadvalni to‘ldirish

Mevalar va o‘simliklar nomi

O‘simliklar nomi

1

Ho‘l meva

2

Quruq meva

3

Chatnaydigan meva

4

Chatnamaydigan meva

5

Bir urug‘ pallali o‘simliklar

6

Ikki urug‘ pallali o‘simliklar

7

Oqsilga boy mevali o‘simliklar

8

Kraxmalga boy mevali o‘simliklar

9

Chin meva

10

Soxta meva


Nazorat ishining bali – bahosi:

3- NAZORAT ISHI

Mavzu: ________________________________________________________________

Nazorat shakli: Bakteriyalar mavzusiga oid savollarga javob beringI variantII variant

1

Bakteriyalar qanday sharoitda yashaydi?

1

Bakteriyalar qanday ko‘payadi?

2

Chirituvchi bakteriyalar qanday oziqlanadi?

2

Achituvchi bakteriyalardan qanday foydalaniladi?

3

G‘o‘za gommozi qanday namoyon bo‘ladi?

3

G‘o‘za gommoziga qarshi qanday kurashiladi?

4

Bakteriyalar necha guruhga bo‘linadi?

4

Chirish deb nimaga aytiladi?

5

Kasallik paydo qiluvchi bakteriyalarga qarshi kurash qanday olib boriladi?

5

Yuqumli kasalliklardan saqlanish uchun nima qilish kerak?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazorat ishining bali – bahosi:

4- NAZORAT ISHI

Mavzu: ________________________________________________________________

Nazorat shakli: Test sinovi 1. Saprofit oziqlanadi, qorong‘uda yashaydi, lekin namlik va issiqlik bo‘lmasa yashay olmaydi – bu qaysi zamburug‘ga tegishli?

 1. Achitqi zamburug‘i;

 2. Mog‘or zamburug‘i;

 3. Qo‘ziqorin zamburug‘i;

 4. Qorakuya zamburug‘i.

 1. Zamburug‘lar sporangiysida yetilgan sporalardan qulay sharoitda nima hosil bo‘ladi?

 1. Sporangiy;

 2. Spora;

 3. Mevatana;

 4. Mitseliy.

 1. Lishayniklar qachon daraxt po‘stlog‘ida kamayadi?

 1. shahar havosi sanoat gazlari bilan ko‘p ifloslansa;

 2. shahar havosi sanoat gazlaridan tozalansa;

 3. suvning iflosligi ortsa;

 4. o‘simlik va daraxtlar soni kamayganda.

 1. Ko‘p hujayrali tuban o‘simliklar tanasi nima deyiladi?

 1. Organ, tallom;

 2. Tallom, qattana;

 3. Poya va barg;

 4. Tuban ildiz.

 1. Kosmik kemalar va suv osti kemalarida havoni tozalash uchun foydalaniladigan suv osti o‘ti: 1. Ulotriks;

 2. Xara;

 3. Xlorella;

 4. Xlomidomonada.
 1. Ulotriksning suv tubidagi narsalarga birikkan hujayrasiga nima deyiladi?

 1. Tallom;

 2. Rizoid;

 3. Zanjirsimon ipcha;

 4. Belbog‘.

 1. Sekin oqadigan suvlarda ko‘p uchraydigan, iplari shoxlanmagan, hech narsaga yopishmay suvda erkin holda turadigan suvo‘ti ?

 1. Ulotriks;

 2. Kladafora;

 3. Xara;

 4. Spirogyra.

 1. Qaysi olim O‘zbekiston suv havzalaridagi suvo‘tlarni o‘rganib, xalq xo‘jaligida foydalanish yo‘llarini ko‘rsatgan?

 1. A.M.Muzaffarov;

 2. A.Levenguk;

 3. Karl Linney;

 4. Robert Guk.

 1. Dengiz suv o‘tlarining 1 kg kukunidan qancha toza yod olish mumkin?

 1. 5-20g

 2. 15-25g

 3. 6-12 g

 4. 8-10 g

 1. Oziq-ovqat sanoatida marmelad va muzqaymoq tayyorlashda ko‘p ishlatiladigan agar-agar qaysi suv o‘tidan olinadi?

 1. Ulva;

 2. Qizil suvo‘ti;

 3. Xara;

 4. Spirogyra.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

5- NAZORAT ISHI
Mavzu: ________________________________________________________________

Nazorat shakli: Test sinovi


 1. Yo‘sinlarning erkaklik jinsiy a’zosi nima deb ataladi?

 1. Tuxum hujayra;

 2. Anteridiy;

 3. Zigota;

 4. Arxegoniy.

 1. Bu tur dala qirqbo‘g‘imidan bahorgi poyasining yo‘qilg‘i, spora beruvchi boshoqlari shoxli poya uchida hosil bo‘lishi bilan farq qiladi, uning nomi qanday ataladi?

 1. Funariya;

 2. Zuhrasoch;

 3. Sershox qirqbo‘g‘im;

 4. Suv qirqqulog‘i.

 1. Archaning urug‘chi qubbalari urug‘langandan keyin qachon pishadi?

 1. 2-3 yilda;

 2. 5 yilda;

 3. 1 yilda;

 4. 4-5 yilda.

 1. Balandligi 10-20 m, bir uyli yorug‘sevar, doimo yashil daraxt

 1. Archa;

 2. Saur;

 3. Qarag‘ay;

 4. Zuhrasoch.

 1. Nima uchun archa yilning hamma faslidaham yashil libosni yo‘qotmaydi?

 1. Archa 2 uyli o‘simlik, u har qanday sharoitda o‘sa oladi;

 2. Archa ming yildan ortiq yashay olgani uchun doimo yashil;

 3. Archa bargi novdalarda 2-3 yil saqlanib, butun yil davomida birin ketin to‘kiladi;

 4. Archa yorug‘sevar, juda sekin o‘sganligi uchun doimo yashil.

 1. Yopiq urug‘li o‘simliklar deb nimaga aytiladi?

 1. Urug‘ kurtak urug‘chining tugunchasi ichida tuguncha devori bilan o‘ralgan holda yetishadi;

 2. Urug‘ kurtak qubba tangachalari ustida ochiq holda yetishadi;

 3. Yopiq urug‘li o‘simliklar gullamaydi, meva hosil qilmaydi;

 4. Yetilgan urug‘ tashqi tomondan himoyalanmagan bo‘lsa.

 1. Barg yaprog‘i tomirlangan, poyasi kambiyli, gulqo‘rg‘oni murakkab, gultojbarglari halqada 4-5 tadan o‘rnashgan, bu qaysi sinfga xos?

 1. Ochiq urug‘li o‘simliklar;

 2. Bir urug‘ pallalilar sinfi;

 3. Yopiq urug‘lilar;

 4. Ikki urug‘ pallalilar sinfi.

 1. O‘zbekistonda ra’noguldoshlar oilasining necha turkumga mansub, qancha turi bor?

 1. 200 tur 76 turkum;

 2. 300tur 120 turkum;

 3. 153tur 35 turkum;

 4. 153 tur 350 turkum.

 1. Karamdoshlar oilasiga kiradigan o‘simliklarni belgilang:

 1. Sholg‘om, jag‘-jag‘, o‘sma;

 2. Rediska, na’matak, o‘sma;

 3. Bodom, jag‘-jag‘, rediska;

 4. Olcha, o‘rik, nok, olma.

 1. Nok mevasi olma mevasidan nimasi bilan farq qiladi?

 1. Shakli, pishish tezligi bilan;

 2. Nok mevasi etida tosh hujayralari bo‘lishi;

 3. Nok mevasining zararkunandalarga chidamliligi;

 4. To‘g‘ri javob berilmagan.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:
6- NAZORAT ISHI
Mavzu: ________________________________________________________________

Nazorat shakli: O‘simlik oilalariga oid jadvalni toldirish
Oilalar nomi

Turkum

Turi

Shu oilaga mansub o‘simliklar

Gul formulasi

Mevasi

Tabobatda foydali turlari

1

Ra’no-doshlar oilasi2

Karam-doshlar oilasi3

Sho‘ra-doshlar oilasi4

Gulxayri-doshlar oilasi5

Burchoq-doshlar oilasi6

Ituzum-doshlar oilasi7

Tokdoshlar oilasi8

Qovoq-doshlar oilasi9

Ziradoshlar oilasi10

Qoqio‘tdoshlar oilasi
Nazorat ishining bali – bahosi:
7- NAZORAT ISHI

Mavzu:

Nazorat shakli: Test sinovi

 1. Loladoshlar oilasiga mansub necha tur o’simlik O‘zbekiston Respublikasining «Qizil kitob»iga kiritilgan?

 1. 22 tur;

 2. 23 tur;

 3. 25 tur;

 4. 28 tur.

 1. Iste’mol qilinadigan piyozlarni belgilang:

 1. Gulpiyoz, mador, anzur;

 2. Suvorov, nor, qo‘shbarg;

 3. Sarimsoq, anzur, nor;

 4. Mador, qum, anzur, Oshanin.

 1. Bug‘doydoshlar oilasining barg yaprog‘i tagida joylashgan o‘simtaning nomini belgilang:

 1. Pardasimon o‘simta, tilcha;

 2. Tuxumsimon o‘simta, tilcha;

 3. Nashtarsimon o‘simta, tilcha;

 4. Bigizsimon o‘simta, tilcha.

 1. Daryo bo‘ylaridagi sernam yerlarda joylashgan turli daraxt, buta va o‘tlardan tashkil topgan chakalakzorlar nima deyiladi?

 1. Adir;

 2. To‘qay;

 3. Cho‘l;

 4. Yaylov.

 1. Tuproqda chim hosil qiladi, uni turli xil nurashdan saqlaydi. Bu qaysi o‘simliklarga xos?

 1. Adir o‘simliklari;

 2. To‘qay o‘simliklari;

 3. Cho‘l o‘simliklari;

 4. Yaylov o‘simliklari.

 1. Ekologik omillar qanday guruhlarga ajraladi?

 1. Suv va havo;

 2. Harorat, yorug‘lik;

 3. Abiotik, biotik;

 4. Abiotik, o‘lik tabiat.

 1. Hozirgi davrda dunyo dorivor o‘simliklarining qancha turi dunyo miqyosida foydalaniladi?

 1. 2000;

 2. 1400;

 3. 1500;

 4. 1700.

 1. Qaysi olim O‘zbekiston o‘simliklarini cho‘l, adir, tog‘ va yaylov pog‘onalariga bo‘lib o‘rganishni tavsiya qilgan?

 1. I.K.Saidov;

 2. B.H.Muzaffarov;

 3. Q.Z.Zokirov;

 4. E.P.Korovin.

 1. Fitonsid moddasi o‘simliklarda qanday vazifani bajaradi?

 1. O‘simliklarni sovuq urushdan saqlaydi;

 2. Zararli mikroorganizmlarni nobud qiladi;

 3. O‘simliklarning ko‘payishida muhim rol o‘ynaydi;

 4. O‘simlik bu modda ta’sirida har qanday sharoitda yashaydi.

 1. Cho‘l o‘simliklarini belgilang:

 1. Iloq, selen, juzg‘un, sag‘an;

 2. Saksovul, yasmiq, ro‘vak, shuvoq;

 3. Sag‘an, iloq, hakra, shirach;

 4. Uchqat, zirk, shirach, yantoq.
Test raqami

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

JavobBall
Nazorat ishining bali – bahosi:

8- NAZORAT ISHI
Biologik diktant


 1. Tabiiy holda tabiatning barcha tarkibiy qismlari muhofaza qilinadigan maydon____________________________________________________________ deyiladi.

 2. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi __________________________________________ o‘simliklar dunyosini muhofaza qilish va undan foydalanish to‘g‘risidagi qarorni tasdiqladi.

 3. Milliy, madaniy va tarixiy jihatdan tabiatning ayrim qismlarini muhofaza qilish uchun __________________________________________________________ tashkil etiladi.

 4. Qizil kitobning vazifasi ____________________________________________________ ijroiya muassasalarini tabiat muhofazasi muammosiga jalb etishdan va ______________________ _______________________ saqlab qolishga ko‘maklashishdan iborat.

 5. «Kitob As-Saydana Fit-tibb» nomli asarni ______________________________________________________________________________________________________________yozgan.

 6. 1941-1962-yillarda O‘zbekiston Fanlar Akademiyasining «Botanika» instituti 6 jildlik _______________________________________________________________ ni chop qildi.

 7. «Turkiston florasining ro‘yxati» asarini ____________________________________________ ____________________________________________________________________yozgan.

 8. Piyozli va ildizpoyali gullarga ___________________________________________________ _____________________________________________________________________kiradi.

 9. Xona o‘simliklariga ___________________________________________________________

____________________________________________________________________ kiradi.

 1. Manzarali daraxtlarga __________________________________________________________

____________________________________________________________________ kiradi.
Nazorat ishining bali – bahosi:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa