Moliyaviy menejment va buxgalteriya xisobi fani bo'yicha testlar Mavzu bo'yicha testlar. Byudjet jarayoni – nima anglatadi?Download 192.5 Kb.
bet3/3
Sana22.06.2017
Hajmi192.5 Kb.
1   2   3

a) debet 090-schyot kredit 120-schyot

b) debet 230-schyot kredit 090-schyot

v) debet 090-schyot kredit 230-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

2. Respublika byudjetidan tasarrufidagi tashkilotlarga o'tkazib berish uchun moliyalashtirish (mablag’) olinganida kreditlarni bosh boshqaruvchining buxgalteriyasida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi ?

a) debet 090-schyot kredit 230-schyot

b) debet 230-schyot kredit 090-schyot

v) debet 090-schyot kredit 230-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri


3. Respublika byudjetidan kapital qo'yilmalar bo'yicha xarajatlarga moliyalashtirish (mablag’) olinganida kreditlarni bosh boshqaruvchining buxgalteriyasida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 231-schyot kredit 090-schyot

b) debet 090-schyot kredit 231-schyot

v) debet 090-schyot kredit 230-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
4. Respublika byudjetidan tasarrufidagi tashkilotlarga o'tkazib berish uchun olingan moliyalashtirish (mablag’) o'tkazib berilganida kreditlarni bosh boshqaruvchining buxgalteriyasida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 090-schyot kredit 140-schyot

b) debet 091-schyot kredit 230-schyot

v) debet 140-schyot kredit 091-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
5. Respublika byudjetidan kapital qo'yilmalar bo'yicha xarajatlarga olingan moliyalashtirish (mablag’) o'tkazib berilganida kreditlarni bosh boshqaruvchining buxgalteriyasida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi ?

a) debet 093-schyot kredit 143-schyot

b) debet 143-schyot kredit 231-schyot

v) debet 143-schyot kredit 093-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
6. Qorakalpog’iston Respublikasi byudjetidan va mahalliy byudjetlardan kreditlarni bosh boshqaruvchini saqlashga moliyalashtirish (mablag’) olinganida kreditlarni bosh boshqaruvchining buxgalteriyasida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 101-schyot kredit 230-schyot

b) debet 100-schyot kredit 230-schyot

v) debet 090-schyot kredit 100-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
7. Qorakalpog’iston Respublikasi byudjetidan va mahalliy byudjetlardan tasarrufidagi tashkilotlarga o'tkazib berish uchun moliyalashtirish (mablag’) olinganida kreditlarni bosh boshqaruvchining buxgalteriyasida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 101-schyot kredit 230-schyot

b) debet 100-schyot kredit 230-schyot

v) debet 101-schyot kredit 100-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
8. Qorakalpog’iston Respublikasi byudjetidan va mahalliy byudjetlardan kapital qo'yilmalar bo'yicha xarajatlarga moliyalashtirish (mablag’) olinganida kreditlarni bosh boshqaruvchining buxgalteriyasida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 101-schyot kredit 230-schyot

b) debet 103-schyot kredit 231-schyot

v) debet 231-schyot kredit 103-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
9. Qorakalpog’iston Respublikasi byudjetidan va mahalliy byudjetlardan tasarrufidagi tashkilotlarga moliyalashtirish (mablag’) o'tkazib berilganida kreditlarni bosh boshqaruvchining buxgalteriyasida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 100-schyot kredit 230-schyot

b) debet 140-schyot kredit 101-schyot

v) debet 101-schyot kredit 100-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
10. Qorakalpog’iston Respublikasi byudjetidan va mahalliy byudjetlardan kapital qo'yilmalar bo'yicha xarajatlarga moliyalashtirish (mablag’) o'tkazib berilganda kreditlarni bosh boshqaruvchining buxgalteriyasida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?
a) debet 143-schyot kredit 103-schyot

b) debet 103-schyot kredit 143-schyot

v) debet 101-schyot kredit 231-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri


15-mavzu buyicha testlar

14. 1. Asosiy vositalarni sotib olish summasiga qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 01-schyot kredit 250-schyot

b) debet 01-schyot kredit 178-schyot

v) debet 01-schyot kredit 230-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri


2. Sotib olingan asosiy vositalarni tashib keltirish, o'rnatish va montaj qilish bilan bog’liq bo'lgan xarajatlar summasiga qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 01-schyot kredit 250-schyot

b) debet 01-schyot kredit 178-schyot

v) debet 200-schyot kredit 178-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
3. Asosiy vositalar bepul olinganida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 01-schyot kredit 250-schyot

b) debet 01-schyot kredit 178-schyot

v) debet 01-schyot kredit 230-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
4. Asosiy vositalarga hisobot yilida hisoblangan eskirish summasiga qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 01 -schyot kredit 020-schyot

b) debet 250-schyot kredit 020-schyot

v) debet 200-schyot kredit 020-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
5. Asosiy vositalar balansdan (hisobdan) chiqarilganida, agar ularga eskirish umuman hisoblanmagan bo'lsa, qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 200-schyot kredit 01-schyot

b) debet 01 -schyot kredit 250-schyot

v) debet 250-schyot kredit 01 -schyot

6. Asosiy vositalar balansdan (hisobdan) chiqarilganida, agar ularga eskirish qisman hisoblangan bo'lsa, qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

Tugatilayotgan asosiy vositalarning balans qiymatiga

a) debet 200-schyot kredit 01-schyot

b) debet 01 -schyot kredit 250-schyot

v) debet 020-schyot kredit 01-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri


Tugatilayotgan asosiy vositalarning eskirish summasiga

a) debet 250-schyot kredit 01-schyot

b) debet 200-schyot kredit 250-schyot

v) debet 250-schyot kredit 020-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
7. Asosiy vositalarni qayta baholash natijasida ularning balans qiymati ko'payishiga qanday buxgalteriya provodkalari tuziladi?

Asosiy vositalarning qiymati ko'payishiga

a) debet 200-schyot kredit 01-schyot

b) debet 01 -schyot kredit 250-schyot

v) debet 020-schyot kredit 01-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri


Asosiy vositalarning eskirish summasi ko'payishiga

a) debet 250-schyot kredit 020-schyot

b) debet 200-schyot kredit 250-schyot

v) debet 020-schyot kredit 01-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
8. Ijarachi to'lashi kerak bo'lgan ijara haqi summasiga vaqtincha foydalanilmayotgan davlat mulkini ijaraga bergan byudjet tashkilotining buxgalteriyasida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 250-schyot kredit 01-schyot

b) debet 200-schyot kredit 178-schyot

v) debet 178-schyot kredit 400-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

15- mavzu bo'yicha testlar.

1. Material zaxiralar sotib olinganida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 178-schyot kredit 06-schyot

b) debet 06-schyot kredit 178-schyot

v) debet 06-schyot kredit 140-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

2. Material zaxiralar sarflanganida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 200-schyot kredit 06 -schyot

b) debet 211-schyot kredit 06 -schyot

v) debet 06-schyot kredit 200-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

3. Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar sotib olinganida qanday buxgalteriya provodkalari tuziladi?

a) Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlarni sotib olish qiymatiga

a) debet 178-schyot kredit 071-schyot

b) debet 07-schyot kredit 178-schyot

v) debet 178-schyot kredit 07 –schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

b) Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlarni olib kelish va montaj qilish, o'rnatish, foydalanishga topshirish va undan tayinlanishiga ko'ra foydalanish uchun kam baholi va tez eskiruvchi buyumlarni ish holatiga keltirish bilan bog’liq bo'lgan har qanday boshqa xarajatlar hamda to'langan va qoplanmaydigan soliq(yig’im)lar summasiga qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 200-schyot kredit 178-schyot

b) debet 178-schyot kredit 200-schyot

v) debet 07-schyot kredit 178-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

4. Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar ombordan foydalanishga berilganida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 071-schyot kredit 070-schyot

b) debet 071-schyot kredit 06 -schyot

v) debet 070-schyot kredit 071-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

5. Foydalanishdan chiqarilgan kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar summasiga qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 260-schyot kredit 071-schyot

b) debet 071-schyot kredit 260-schyot

v) debet 071-schyot kredit 250-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

16-mavzu buyicha testlar.

1. Ortiqcha chiqqan asosiy vositalar kirim qilinganida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 01-schyot kredit 250-schyot

b) debet 250-schyot kredit 01-schyot

v) debet 200-schyot kredit 250-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

2. Ortiqcha chiqqan moddiy qiymatliklar kirim qilinganida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 06-schyot kredit 140-schyot

b) debet 06-schyot kredit 230-schyot

v) debet 230-schyot kredit 06-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

3. Belgilangan me'yorlar doirasida moddiy qiymatliklarning kamomadlari hamda tashkilot hisobiga olingan kamomadlar va nobudgarchiliklar hisobdan chiqarilganida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 06-schyot kredit 140-schyot

b) debet 140-schyot kredit 06-schyot

v) debet 200-schyot kredit 06-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

4. Materiallar va oziq-ovqat mahsulotlari bo'yicha aniqlangan kamomad va nobudgarchiliklar aybdor shaxslar hisobiga qo'yilganida qanday buxgalteriya provodkalari tuziladi?

a) debet 170-schyot kredit 06-schyot

b) debet 06-schyot kredit 170-schyot

v) debet 230-schyot kredit 06-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

5. Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar bo'yicha aniqlangan kamomad va nobudgarchiliklar aybdor shaxslar hisobiga qo'yilganida qanday buxgalteriya provodkalari tuziladi?

a) debet 260-schyot kredit 07-schyot

b) debet 170-schyot kredit 200-schyot

v) debet 170-schyot kredit 260-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

6. Asosiy vositalar bo'yicha aniqlangan kamomad va nobudgarchiliklar aybdor shaxslar hisobiga qo'yilganida qanday buxgalteriya provodkalari tuziladi?

a) debet 250-schyot kredit 01-schyot

b) debet 170-schyot kredit 140-schyot

v) debet 170-schyot kredit 173-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

7. 236 - «Bolalar tashkilotini yuritishga ota-onalarning mablag’lari» schyotini berkitish tartibi qanday bo'ladi va qanday yakuniy buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 236-schyot kredit 200-schyot

b) debet 200-schyot kredit 236-schyot

v) debet 236-schyot kredit 172-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

8. Kreditlarni bosh boshqaruvchilarda o'z tashkilotini yuritishga va boshqa tadbirlarga byudjet bo'yicha qilingan xarajatlar hisobdan chiqarilganida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 230-schyot kredit 200-schyot

b) debet 140-schyot kredit 200-schyot

v) debet 200-schyot kredit 230-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

9. Kreditlarni quyi boshqaruvchilarda o'z tashkilotini yuritishga va boshqa tadbirlarga byudjet bo'yicha qilingan xarajatlar hisobdan chiqarilganida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 230-schyot kredit 200-schyot

b) debet 200-schyot kredit 230-schyot

v) debet 140-schyot kredit 200-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

10. Kreditlarni bosh boshqaruvchilarda tasarrufidagi kreditlarni quyi boshqaruvchilarning yillik hisobotiga asosan qo'shimcha yakuniy operatsiyaga qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?

a) debet 200-schyot kredit 140-schyot

b) debet 140-schyot kredit 230-schyot

v) debet 230-schyot kredit 140-schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

17-mavzu buyicha testlar.

1. Byudjet tashkiloti oylik hisobotining tarkibi?

a) 1-ox, 1, 2, 3, 4, 5, 6

b) 1-ox, 1-kt

v) 1, 2, 3, 4, 5, 6.

g) xamma javoblar to'g’ri


2. Byudjet tashkiloti chorak hisobotining tarkibi?

a) 1, 2, 2-rj

b) 1-ox, 1-kt

v) 1, 2, 2-rj, 3, 4, 5, 6.

g) xamma javoblar to'g’ri
3. Byudjet tashkiloti yillik hisobotining tarkibi?

a) 1, 2, 2-rj

b) 1-ox, 1-kt

v) 1, 2, 2-rj, 3, 4, 5, 6.

g) xamma javoblar to'g’ri
18-mavzu buyicha testlar

1. Taxlilning asosiy vazifalarini sanab bering:

2. Axoli tarkibi va tuzilishi taxlili nima uchun kerak?

a) Muassasaning davolash—profilaktika ishlari hajmini aniqlash uchun

b) Moliyalashtirish hajmini aniqlash uchun

v) Shtatdagi xodimlar sonini ishlab chiqish uchun

g) Barcha javoblar to'g’ri

3. Bir vrach lavozimining o'rtacha yillik yuklamasi qanday aniqlanadi?

a) Bir yillik vrach tashriflari sonini vrachlarning o'rtacha yillik

soniga ko'paytirish yo'li bilan

b) Vrach tashriflari sonini bir yilda ishlab berilgan kunlar

mivdoriga bo'lish bilan

v) Vrach tashriflari sonini vrach lavozimlarining o'rtacha yillik soniga

bo'lish yo'li bilan

g) Vrach lavozimlari sonining bir yilda ishlab berilgan soatlar soniga

ko'paytirish yo'li bilan

4. Bir tashrifning o'rtacha yillik qiymati qanday aniqlanadi?

a) Bir vrach tashrifiga to'g’ri keladigan dori—darmonlar va bog’lovchi

materiallar qiymati asosida

b) Bir vrach tashrifiga to'g’ri keladigan ish haqi miqdori asosida

v) Bir vrach tashrifiga to'g’ri keladigan muassasaning bir yillik barcha

xarajatlari mivdori asosida

g) Bir vrach tashrifiga to'g’ri keladigan joriy xarajatlar miedori asosida

5. Vrachning o'rtacha yillik yuklamasi nima maqsadda hisoblanadi?

a) Har bir vrachning mehnat unumdorligini va tibbiy xodimlar

mehnatining eng yaxshi natijalarini moddiy rag’batlantirishni

asoslashni aniqlash uchun

b) Moliyalashtirish hajmini aniqlash uchun

v) Muassasa xodimlari sonini aniqlash uchun

g) Barcha javoblar to'g’ri

6. Band etilgan shtat lavozimlari va shtatlar jadvali bo'yicha shtat

lavozimlari soni o'rtasidagi nisbat bilan qaysi ko'rsatkich

aniqlanadi?

a) Axolining shtatlar bilan ta'minlanganligi

b) O'rindoshlik koeffitsienti

v) Shtatlarning to'liqliligi

g) Tashqts o'rindoshlar bilan to'liqliligi

7. Sog’liqni saqlashning birlamchi bo'g’ini xodimlari oylik maoshiga

ustama va qo'shimchalar turlarini sanab o'ting:

O'zgaruvchan xarajatlar tarkibiga kiruvchi xarajatlar turini

ko'rsating’

a) Joriy ta'mirlash xarajatlari

b) Yoqilg’i sotib olish xarajatlari

v) Dori — darmon va bog’lovchi vositalar sotib olish xarajatlari

g) Ma'muriy — boshqaruv xodimlariga ish haqi xarajatlari

9. BTSYoKM moliyaviy holatiga qaysi omillar ta'sir ko'rsatadi?

a) Muassasani o'z vaqtida moliyalashtirilishi

b) Jon boshiga belgilangan me'yor miqdori

v) Muassasa tomonidan iste'mol qilinayotgan tovarlar va xizmatlarga

narx hamda tariflar darajasi

g) Barcha javoblar to'g’ri

10. QVPlarda kreditor qarzdorlikning kelib chiqish sabablarini

ko'rsating:

11. Haqiqiy xarajatlar quyidagi miedorni tashkil qilganda taxlil

qilinayotgan davrda o'tgan davrga nisbatan haqiqiy xarajatlarning

o'sish sur'atini aniqlang:

o'tgan davrda — 6800 ming so'm

joriy davrda — 7550 ming so'm x

a) 1,02

b) 1,11


v) 0,95

g) 1,56


12. Kreditor qarzdorlik miadoriga qanday omillar ta'sir ko'rsatadi?

a) Mol etkazib beruvchilarning ishonchi va resurslarni qarzga olish

imkoniyati

b) Muassasani o'z vaqtida moliyalashtirilishi

v) Byudjetdan tashqari mablag’larning mavjudligi

g) Barcha javoblar to'g’ri

13. Dispanserizatsiya holati va samaradorligini aniqlashga asos

bo'luvchi ko'rsatkichlarni sanab o'ting.

Javoblar:

6. v 7.-


8. v

9. g


1 ——

11. b


12. g

13.-
2. g

3. v

4. v


19-mavzu buyicha Testlar:

1. Auditorlik faoliyati deganda nimani tushunamiz?

A) auditorlik tashkilotlarininig auditorlik tekshiruvlarini o'tkazish

B) O'zbekiston Respublikasining «Auditorlik faoliyati to'?risida»gi qonunining 17-moddasida nazarda tutilgan professional xizmatlar ko'rsatish borasidagi tadbirkorlik faoliyati

V) Auditorlik faoliyati auditorlik tashkiloti tomonidan xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning buxgalteriya (moliya) hisobotini, buxgalteriya hisobi xujjatlarini, soliq dekloratsiyalarini va boshka moliyaviy majburiyatlarini hamda talablarini mustaqil tekshirishlarini amalga oshiradi

G) barcha javoblar to'g’ri.

2. Audit tushunchasi nimani anglatadi?

A) taftish va nazorat kabi tushunchalardan

B) xo'jalik faoliyatini yaxshilash yuzasidan takliflarni ishlab chikish

V) biznesning o'ziga xos ekspertizasi sifatida ta'riflash mumkin

G) barcha javoblar to'g’ri.

3. Auditorlik faoliyati o'z ichiga nimalarni oladi?

A) turli xizmatlar ko'rsatishdan tashqari hisobni tiklashni va hisob yuritish,

B) soliqqa tortish

V) turli iqtisodiy masalalar bo'yicha maslaxat berish

G) barcha javoblar to'g’ri.

4. Auditorning yordamchisi huquqlari nimalardan iborat?

A) auditor malaka sertifikatiga ega bo'lmagan va auditorlik hisobotida ishtirok etayotgan jismoniy shaxsdir.

B) auditorlik tekshiruvini o'tkazish bilan bog’liq bo'lgan boshqa rasmiy hujjatda imzo chekish huquqiga ega bo'lmagan tarzda auditorning topshirig’iga binoan auditorlik tekshiruvida ishtirok etayotgan jismoniy shaxsdir.

V) auditorlik xulosasida auditorning ekspert xulosasida a imzo chekish huquqiga ega bo'lmagan tarzda auditorning topshirig’iga binoan auditorlik tekshiruvida ishtirok etayotgan jismoniy shaxsdir

G) barcha javoblar to'g’ri.

5. Auditorlik tashkiloti nima?

A) Auditorlik faoliyatini amalga oshirish litsenziyasiga ega bo'lgan yuridik shaxsdir.

B) Vazirliklar, davlat qo'mitalari, idoralari hamda boshqa davlat va xo'jalik boshqaruv organlari tomonidan tuziladi.

V) Davlat xokimiyati va boshqaruvi organlarining mansabdor shaxslari, shuningdek qonun hujjatlariga muvofiq tadbirkorlik faoliyati bilan shug’ullanadigan shaxslar auditorlik tashkilotlarining muassislaridir.

G) barcha javoblar to'g’ri.

6. “Audit – tadbirkorlik xatarini kamaytirishga qaratilgan faoliyatdir.” Deb kim ta'rif bergan.?

A) amerikalik mutaxassis prof J.Robertsonning

B) amerikalik mutaxassis prof A. Peterson

V) mutaxassis prof Adam Smit

G) barcha javoblar to'g’ri.

7. Audit muassasaning faoliyatiga qanday ta'sir etadi?

A) moliyaviy hisobotlardan foydalanuvchilar uchun axborot xatarini maqbul darajagacha kamaytirishga ko'maklashadi

B) xatarni taxminan xisoblab chikish (farazlash) va yaxshi vokealar ehtimolligini aniklash mumkin

V) tadbirkorlik xatarini kamaytirishga qaratilgan faoliyat

G) barcha javoblar to'g’ri.

8. Auditning necha xil turi bor?

A) tashqi va ichki audit

B) tashabbusli audit

V) majburiy audit

G) barcha javoblar to'g’ri.

9. Tashqi audit nima?

A) xo'jalik yurituvchi sub'ektning buxgalteriya hisobi to'g’riligiga xolis baho berish maqsadida auditorlik firmalari tomonidan o'tkaziladigan tekshirish

B) xo'jalik yurituvchi sub'ektning moliyaviy hisoboti to'g’riligiga xolis baho berish maqsadida auditorlik firmalari tomonidan o'tkaziladigan nazorat

V) Tashqi audit xo'jalik yurituvchi sub'ektning buxgalteriya hisobi va moliyaviy hisoboti to'g’riligiga xolis baho berish maqsadida auditorlik firmalari bilan tuzilgan shartnoma asosida o'tkaziladi

G) barcha javoblar to'g’ri.

10. Ichki audit nima?

A) tashkilotda uning ishini rahbarlar manfaatlarini ko'zlab tekshirish va baholashga doir mustaqil faoliyat

B) maqsadi- xodimlarga o'z vazifalarini samarali bajarishga yordam berish

V) bevosita shu muassasaning o'zida ishlaydigan auditorlar amalga oshiradi.

G) barcha javoblar to'g’ri.

20-mavzu buyicha Test savollari.


1. Xarajatlar hisobi va xizmatlar tannarxini kalkulyatsiyalashga yondashuv usullarini ko'rsating.

A) kalkulyatsiya xarajatlar hisobini shart kilib quyadi;

B) xarajatlar xisobi kalkulyatsiyani shart qilib kuyadi;

V) kalkulyatsiya va xarajatlar hisobi bir-biriga bogliq emas.

G) xamma javoblar to'g’ri.

2. Xarajatlarini kalkulyatsiya qilishning maqsadi nima?

A) 6oshqaruv qarorlari qabul kilish uchun axborot takdim etish

B) ish xaqqi darajasini aniqlash

V) tannarni aniqlash

G) barcha javoblar to'g’ri

3. Xarajatlar hisobining maksadi nima?

A) korxona raxbarlari o'z vaqtida sifatli boshqaruv qarorlari kabul qilishlari uchun zarur axborot.

B) pul mablag’larinin xisobini aniqlash

V) materallar xarajatlarni aniqlash.

G) barcha javoblar to'g’ri.
4. Xarajatlar hisobi ob'ekti deganda nimani tushunamiz?

A) ular kelib chiqqan joy (javobgarlik markazlari),

B) muassasa va uning bo'limlari

V) muassasa xodimlari

G) xamma javoblar to'g’ri

5. Kalkulyatsiyaning ob'ektlariga nima kiradi?

A) muassasa ishlab chikaradigan maxsulotlarning ayrim turlari.

B) muassasada ko'rsatiladigan xizmatlarning turlari

V) muassasa olib boriladigan servis xizmatlar

G) xamma javoblar to'g’ri

6. Tibbiy muassasalarda xarajatlar hisobi va xizmat tannarxini aniqlash usullarini ko'rsating’

A) xarajatlarni baholash uslubi bo'yicha;

B) ishlab chikarishning texnologik jarayonlariga nisbatai xarajatlar salmog’i buyicha;

V) xarajatlarni xizmat tannarxiga kiritishning to'liqligi buyicha.

G) xamma javoblar to'g’ri

7. Tannarxini kalkulyatsiya qilishning normativ usuli xususiyatlarini ko'rsating’

A) xarajatlar hisobi normativ usulining tarkibiy k;ismi

B) har bir xarajat turi buyicha norma va normativlarning o'rnatilganligi,

V) amaldagi normalar va ulardan og’ishishlar buyicha xarajatlar hisobini yuritish.

G) xamma javoblar to'g’ri

8. Xaqiqiy xarajatlar miqdor buyicha normalardan foydalanganda qanday formuladan foydalanish mumkin?

A) Hx q Fzx X (Mf Q -Mhx )

B) Hx q (F ax Q- M xb) x Mz

V) Hx q (F ax Q- M xb) x (Mm Q- M ch)

G) xamma javoblar to'g’ri
9. Sarflangan resurslardan extiyojga muvofiq normada foydalanilganda qanday formulani qo'llash mumkin?
A) Hx q Fzx X (Mf Q -Mhx )

B) Hx q (F ax Q- M xb) x Mz

V) Hx q (F ax Q- M xb) x (Mm Q- M ch)

G) xamma javoblar to'g’ri

10. Sarflangan resurslarning miqdori va bahosi buyicha

normalardan foydalanib, haqiqiy xarajatlarni qanday

formula yordamida aniqlanadi?

A) Hx q Fzx X (Mf Q -Mhx )

B) Hx q (F ax Q- M xb) x Mz

V) Hx q (F ax Q- M xb) x (Mm Q- M ch)

G) xamma javoblar to'g’ri.
Xamma mavzular buyicha qo'shimcha testlar.

1. Asosiy fondlarni qiymati baxolariga quyidagilardan qaysi biri kirmaydi?

A) balans qiymati

B) xisobat qiymati,

V) qayia tiklangan qiymat

G) koldiq qiymat

D) birlamchi kiymat

2. Asosiy fondlarning balans qiymati qanday qisimlardn tashkil topadi?

A) to'liq balans qiymati Q eskirish summasi

B) asosiy vositalar narxi Q transportirovka qiymati Q montaj qiymati

V) to'liq balans qiymati - eskirish summasi,

G) javoblar A va V to'g’ri

D) asosiy vositalar narxi Q foyda
3. Asosiy vositalarni qoldiq qiymatini xisoblash formulasini ko'rsating.

A) to'liq balans qiymati Q eskirish summasi

B) asosiy vositalar narxi Q transportirovka qiymati Q montaj qiymati

V) to'liq balans qiymati - eskirish summasi,

G) javoblar A va V to'g’ri

D) asosiy vositalar narxi Q foyda

4 DPMning asosiy fondlarini eskirishi nimani anglatadi?

A) foydalanishning samaradorligini

B) qayta tiklangan qiymatini

V) texnik-iqtisodiy imkoniyatlarini qisman yo'qotish

G) qiymatni qisman yo'qotish

D) javoblar V va G to'g’ri,


36. DPMning asosiy fondlarini jismoniy eskirishi nimani anglatadi?

A) texnik-iqtisodiy imkoniyatlarini qisman yo'qotish

B) qiymatni qisman yo'qotish

V) javoblar A va B to'g’ri,

G) asosiy fondlarni mexanik ta'sir ostida qadrsizlanishi,

D) asosiy fondlarni texnika taraqqiyoti tufayli qadrsizlanishi

37. DPMning asosiy fondlarini ma'naviy eskirishi nimani anglatadi?

A) texnik-iqtisodiy imkoniyatlarini qisman yo'qotish

B) qiymatni qisman yo'qotish

V) javoblar A va B to'g’ri,

G) asosiy fondlarni mexanik ta'sir ostida qadrsizlanishi

D) asosiy fondlarni texnika taraqqiyoti tufayli qadrsizlanishi,


38. Amartizatsiya va normasi tushunchasi ? (noto'g’ri javobni ajrtib ko'rsating)

A) asosiy vositalarni jismoniy va ma'naviy eskirishi

B) asosiy vositalarni eskirgan qismi bulib, tibbiy xizmatlarning

qiymatiga qo'shiladigan qismi

V) amortizatsiya ajratmalaring miqdori bo'lib,balas qiymatga nisbatan % lar xisoblanadi

G) asosiy vositalarni qiymatini jamg’ariladigan qismi

D) asosiy aylanma mablag’larning qiymatini bir qismi ,


39. Aylanma mablag’larlar tushunchasi quyidagilardan qaysi biri to'liq anglatadi?

A) xisob varaqlaridagi pul mablag’lari

B) DPMning kassasidagi pullar

V) DPMning qarzlari(debitorlik qarzlri)

G) dori-darmonlarning zaxiralari va tibbiy materallar

D) xamma javoblar to'g’ri,


40. Statsionardagi oziq-ovqat zaxiralari quyidagilardan qaysi biriga kiradi?

A) asosiy vositalar qismi

B) aylanma mablag’lar qismi,

V) o'zgaruvchi vositalar qismi

G) doimiy vositalar qismi

D) ) xamma javoblar to'g’ri


41. DPMning aktivlarini likvidligi tushunchasi nimani anglatadi?

A) DPMning aktivlarining pul mablag’lariga aylana olish imkoniyati,

B) DPMning aktivlarini asosiy vositalarga aylana olish imkoniyati

sposobnost aktiva prevratitsya v osnovno'e sredstva

V) aktivlarining kamayishi imkoniyati

G) aktivlarining ko'paya olish imkoniyati

D) ) xamma javoblar to'g’r
42. DPMning mexnat resurslariga nimalar kiradi?

A) xodimning mexnat qila olish imkoniyati

B) maxsus mutaxasislikka ega bo'lgan xodim

V) xodimning bilimi, malakasi va xatti xarakatlari

G) DPMning xamma xodimlari (tibbiy xodimlar va xizmatchilar),

D) ) xamma javoblar to'g’ri

84. Schet 01 «Asosiy vositalar» 01 xisob varag’i ...

a) aktiv schet,

b) passiv schet

v) aktivno-passiv

g) noeaktiv

d) xamma javoblar to'g’ri

85. Schet 02 «asosiy vositalarni eskirishiv» 02 xisob varag’i...

a) aktiv schet

b) passiv schet,

v) aktivno-passivno'y

g) noaktiv

d) xamma javoblar to'g’ri

85. «Materiallar va oziq-ovqat maxsulotlari» 06 xisob varag’i...

a) aktivno'y schet,

b) passivno'y schet

v) aktivno-passivno'y

g) neaktivno'y

) xamma javoblar to'g’ri

86. «Kam qiymatli tez eskiradigan predmetlar» 07 xisob varag’i..

A) aktiv schet

b) passiv schet,

v) aktivno-passiv

g) noaktivno'y

d) xamma javoblar to'g’ri

87. «Kassa» 120 xisob varag’i..

a) aktiv schet,

b) passiv schet

v) aktivno-passiv

g) noaktiv

d) xamma javoblar to'g’ri

88. «Qarakalpakistan Respubliki va maxaliy byudjetlar bo'yicha talab qilib olguncha Depozit xisob varag’i” 10- xisob varaq...

a) aktiv schet

b) passiv schet,

v) aktivno-passiv

g) noaktiv

d ) xamma javoblar to'g’ri

89. «Davlat byudjetidan tashkilotlarning xarajatlari va boshqa tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha xisob kitoblar” 140 xisob varaq ...

a) aktiv schet

b) passiv schet,

v) aktivno-passivno'y

g) noaktiv

d) xamma javoblar to'g’ri


90. «kamomad bo'yicha xisob kitoblar» 170 xisob varaq...

a) aktiv schet,

b) passiv schet

v) aktivno-passiv

g) noaktiv

d) xamma javoblar to'g’ri


91. «debitor va kreditorlar bilan xisob kitoblar» 178 xisob varaq...

a) aktivno'y schet

b) passivno'y schet,

v) aktivno-passiv

g) noaktiv

d) xamma javoblar to'g’ri


92. Ikkinchi tartibli «Ishchi va ximatchilar bilan xisob kitoblar » 180 xisob varaq....

a) aktiv schet

b) passiv schet,

v) aktivno-passiv

g) noaktiv

d) xamma javoblar to'g’ri

93. Ikkinchi tartibli 230 «tashkilot xarajatlari va boshqa tadbirlar uchun byudjetdan moliyalashtirish» scheti...

a) aktivno'y schet

b) passivno'y schet,

v) aktivno-passiv

g) noaktiv

d) xamma javoblar to'g’ri


94. Ikkinchi tartibli 400 «maxsus va byudjetdan tashqari mablag’lar bo'yicha daromadlar» scheti...

a) aktivno'y schet

b) passivno'y schet,

v) aktivno-passivno'yg) neaktivno'y

d) xamma javoblar to'g’ri

Download 192.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar