Moliyaviy menejment va buxgalteriya xisobi fani bo'yicha testlar Mavzu bo'yicha testlar. Byudjet jarayoni – nima anglatadi?Download 192.5 Kb.
bet2/3
Sana22.06.2017
Hajmi192.5 Kb.
1   2   3

12. DPM doimiy chiqarish xarajatlariga nima kiradi?

A) raxbarlarning ish xakki

B) % to'lovlari

V) ijara to'lovi

G) kommunal to'lovlar

D) ) xamma javoblar to'g’ri,


13. DPM uzgaruvchan chiqarish xarajatlariga nima kiradi?

A) dori –darmonlar va material xarajatlar

B) xodimlar ish xakki

V) reklama xarajatlari

G) raxbarlar ish xaqqi

D) javoblar A,B i

14 . «Tibbiyot xodimlarini ish xaqqi tizimini takomillashtirish xaqidagi” qaror kaysi xujjatda kabul qilingan?

A) O'zR Prezidantining 2005 yil 1.12.dagi 229 soni Qarorida,

B) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli Farmonida

V) O'zR Prezidantining 2006 yil 6.12.dagi 524 soni Qarorida,

G) O'zR VMning 3 noyabrdagi2002 yildagi 344-sonli qarorida

D) Sog’liqni SaqlashVazirining 2005 yil 11.11.dagi 234 sonli buyurug’ida


15. «O'zbekiston Respublikasi davlat muassasalari tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga ish xaqqi to'lashni Tarif setka” si qaysi xujjatda tasdiqlangan?

A) O'zR Prezidantining 2005 yil 1.12.dagi 229 soni Qarorida,

B) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli qarorida

V) O'zR Prezidantining 2006 yil 6.12.dagi 524 soni Farmonida

G) O'zR VMning 2005 yil 21 dekbardagi 276-sonli qarorida,

D) Sog’liqni SaqlashVazirining 2005 yil 11.11.dagi 234 sonli buyurug’ida


16. O'zbekiston Respublikasi davlat muassasalari tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga ish xaqqi to'lashni shartlari va tartibi” si qaysi xujjatda tasdiqlangan?

A) O'zR Prezidantining 2005 yil 1.12.dagi 229 soni Qarorida

B) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli qarorida

V) O'zR Prezidantining 2006 yil 6.12.dagi 524 soni Qarorida

G) O'zR VMning 2005 yil 21 dekbardagi 276-sonli qarorida,

D) Sog’liqni SaqlashVazirining 2005 yil 11.11.dagi 234 sonli buyurug’ida


17. “Tibbiy muassasalarni modiy rag’batlantirish va rivojlantirish jamg’armasi mablag’larni sarflashning yo'nalishlari va normativlari” kaysi xujjjatda tasdiqlangan?

A) O'zR Prezidantining 2005 yil 1.12.dagi 229 soni Qarorida

B) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli qarorida

V) O'zR Prezidantining 2006 yil 6.12.dagi 524 soni Qarorida

G) O'zR VMning 2005 yil 21 dekbardagi 276-sonli qarorida,

D) Sog’liqni SaqlashVazirining 2005 yil 11.11.dagi 234 sonli buyurug’ida


18. Byudjet tashkilotlarini moliyalashtirish tartibi qachon va qanday xujjat asosida tasdiqlangan?

A) O'zR VMning 2005 yil 21 dekbardagi 276-sonli qarorida

B) O'zR VMning 1999 yil 3 sentyabr 414-sonli qarorida,

V) O'zR VMning 1997 yil 2 dekbardagi 532-sonli qarorida

G) O'zR VMning 2001 yil 6 apreldagi 162-sonli qarorida

D) O'zR VMning 2000 yil 5 sentyabrdagi 344-sonli qarorida


19. Vrachlik faoliyatinilitsenziyalash xaqidani nizom kaysi xujjat asosida tasdiqlangan?

A) O'zR VMning 2005 yil 21 dekbardagi 276-sonli qarorida

B) O'zR VMning 1999 yil 3 sentyabr 414-sonli qarorida

V) O'zR VMning 1997 yil 2 dekbardagi 532-sonli qarorida

G) O'zR VMning 2001 yil 6 apreldagi 162-sonli qarorida

D) O'zR VMning 2000 yil 5 sentyabrdagi 344-sonli qarorida.


8-mavzu buyicha testlar.
1. DPMning mexnat resurslariga nimalar kiradi?

A) xodimning mexnat qila olish imkoniyati

B) maxsus mutaxasislikka ega bo'lgan xodim

V) xodimning bilimi, malakasi va xatti xarakatlari

G) DPMning xamma xodimlari (tibbiy xodimlar va xizmatchilar),

D) ) xamma javoblar to'g’ri


2. DPMning xodimlarini klassifikatsiya qilish belgilariga nimalar kiradi?

A) kasbi va ixtisosligi

B) tajribasi

V) mansabi va unvoni

G) A va B javob to'g’ri

D) xamma javoblar to'g’ri,
3. Tibbiyot xodimlarini kasbiy yaroqligini aniqlash belgilariga nimalar kiradi?

A) ish staji

B) bilimi darajasi

V) jismoniy xolati

G) psixologik xolati

D) ) xamma javoblar to'g’ri,


4. DPM mansablar yuriqnomasini ishlab chiqishda qanday me'yoriy xujjatlarga asoslaniladi?

A) sog’liqni saqlash tizimi xodimlarini mansablar bo'yicha tarif-kvalifikatsiya xarakteristikasi,

B) mansab majburiyatlari va malakasi ruyxati

V) tibbiyot xodimlarini xuquq va majburiyatlari ro'yxati asosida

G) mansab va ish xakki yuriqnomasi

D) tibbiyot xodimlarini javobgarligi ro'yxati asosida


5. Sog’liqni saqlashda mexnatni me'yorlash nimani anglatadi?

A) ish kunida jonli mexnat xarajatlarini me'yorini o'rnatish,

B) xar bir kishiga mexnat xarajatlarini me'yorini o'rnitish

V) aniq bir ish uchun sarflanishi mumkin bo'lgan ish vaqtining maksimal darajasini aniqlash

G) aniq bir ish uchun sarflanishi mumkin bo'lgan ish vaqtining minimal darajasini aniqlash

D) javoblar V, B va G to'g’ri


6. Sog’liqni saqlashda qanlay mexnatni me'yorlashtirish ko'rsatkichlaridan foydalniladi?

A) koyka listlar

B) shartli mexnat yuklamasi birligi

V) xona bilan ta'minlanish

G) ximatlarning miqdori

D) ) xamma javoblar to'g’ri,


7. DPMning menat resurslari dinamik ko'rsatkichlariga quyidagilardan qaysi bir kirmaydi?

A) stavkalarni to'laligi,

B) stavkalarni rejaviy soni

V) jismoniiy shaxslar bilan stavkalarni to'laligi

G) o'rindoshlik koeffitsienti

D) xodimlarning ketishi koeffitsienti

8. «Tibbiyot xodimlarini ish xaqqi tizimini takomillashtirish xaqidagi” qaror kaysi xujjatda kabul qilingan?

A) O'zR Prezidantining 2005 yil 1.12.dagi 229 soni Qarorida,

B) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli Farmonida

V) O'zR Prezidantining 2006 yil 6.12.dagi 524 soni Qarorida,

G) O'zR VMning 3 noyabrdagi2002 yildagi 344-sonli qarorida

D) Sog’liqni SaqlashVazirining 2005 yil 11.11.dagi 234 sonli buyurug’ida


9. «O'zbekiston Respublikasi davlat muassasalari tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga ish xaqqi to'lashni Tarif setka” si qaysi xujjatda tasdiqlangan?

A) O'zR Prezidantining 2005 yil 1.12.dagi 229 soni Qarorida,

B) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli qarorida

V) O'zR Prezidantining 2006 yil 6.12.dagi 524 soni Farmonida

G) O'zR VMning 2005 yil 21 dekbardagi 276-sonli qarorida,

D) Sog’liqni SaqlashVazirining 2005 yil 11.11.dagi 234 sonli buyurug’ida


10. O'zbekiston Respublikasi davlat muassasalari tibbiyot va farmatsevtika xodimlariga ish xaqqi to'lashni shartlari va tartibi” si qaysi xujjatda tasdiqlangan?

A) O'zR Prezidantining 2005 yil 1.12.dagi 229 soni Qarorida

B) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli qarorida

V) O'zR Prezidantining 2006 yil 6.12.dagi 524 soni Qarorida

G) O'zR VMning 2005 yil 21 dekbardagi 276-sonli qarorida,

D) Sog’liqni SaqlashVazirining 2005 yil 11.11.dagi 234 sonli buyurug’ida


11. “Tibbiy muassasalarni modiy rag’batlantirish va rivojlantirish jamg’armasi mablag’larni sarflashning yo'nalishlari va normativlari” kaysi xujjjatda tasdiqlangan?

A) O'zR Prezidantining 2005 yil 1.12.dagi 229 soni Qarorida

B) O'zR VMning 5 sentyabr 2000y.dagi 344-sonli qarorida

V) O'zR Prezidantining 2006 yil 6.12.dagi 524 soni Qarorida

G) O'zR VMning 2005 yil 21 dekbardagi 276-sonli qarorida,

D) Sog’liqni SaqlashVazirining 2005 yil 11.11.dagi 234 sonli buyurug’ida


12. Byudjet tashkilotlarini moliyalashtirish tartibi qachon va qanday xujjat asosida tasdiqlangan?

A) O'zR VMning 2005 yil 21 dekbardagi 276-sonli qarorida

B) O'zR VMning 1999 yil 3 sentyabr 414-sonli qarorida, V) O'zR VMning 1997 yil 2 dekbardagi 532-sonli qarorida

G) O'zR VMning 2001 yil 6 apreldagi 162-sonli qarorida

D) O'zR VMning 2000 yil 5 sentyabrdagi 344-sonli qarorida
9-mavzu buyicha.

T e s t l a r


1. Byudjet tashkiloti – nima?

A) davlat byudjetidan mablag’ ajratiladigan muassasa

B) mablag’ moliyalashtirishning asosiy manbai hisoblanadigan vazirlik, davlat qo'mitasi, idora, davlat tashkilotidir

V) Byudjet tashkilotlariga davlat tashkilotlari, maktablar, oliy o'quv yurtlari, ilmiy-tadqiqot institutlari, kasalxonalar, poliklinikalar, bolalar bog’chalari, bolalar yaslilari va boshqalar kiradi

G) xamama javoblar to'g’ri

2. Byudjet hisobi – nima?

A) mamlakat davlat byudjeti ijrosining buxgalteriya hisobidir.

B) Byudjet hisobi davlat byudjeti ijrosi bilan bog’liq bo'lgan hamma operatsiyalarni qamrab oladi

V) uning ijrosi jarayonida byudjetning holatini xarakterlashni ta'minlaydi.

G) xamma javoblar to'g’ri

3. Byudjet hisobining to'ridan-to'g’ri ob'ektlari bo'lib nima xizmat qiladi?

A) byudjetning daromadlari, xarajatlari va pul mablag’lari,

B) byudjet ijrosi jarayonida ularning harakati

V) byudjetdan moliyalashtirishda turuvchi byudjet tashkilotlarining moddiy qiymatliklari

G) xamma javoblar to'g’ri
4. Byudjet hisobining vazifasi nima?

A) mahalliy byudjetlarni, respublika byudjetini va mamalakatning umuman davlat byudjetini daromadlar bo'yicha rejasini bajarilishini o'z vaqtida, to'la va aniq qayd qilishni ta'minlash

B) mahalliy byudjetlarni, respublika byudjetini va mamalakatning umuman davlat byudjetini daromadlar va xarajatlar bo'yicha rejasini bajarilishini o'z vaqtida, to'la va aniq qayd qilishni ta'minlash

V) mahalliy byudjetlarni, respublika byudjetini va mamalakatning umuman davlat byudjetini xarajatlar bo'yicha rejasini bajarilishini o'z vaqtida, to'la va aniq qayd qilishni ta'minlash

G) xamma javoblar to'g’ri.

5. Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobining vazifasi nima?

A) buxgalteriya hisobi schyotlarida aktivlarning holati va harakati holati to'g’risidagi to'la va aniq ma'lumotlarni shakllantirish;

B) buxgalteriya hisobi schyotlarida aktivlarning mulkiy huquqlari va majburiyatlarining holati to'g’risidagi to'la va aniq ma'lumotlarni shakllantirish;

V) buxgalteriya hisobi schyotlarida aktivlarning samarali boshqarish maqsadida buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini umumlashtirish hamda moliyaviy, soliq va boshqa hisobotlarni tuzish

G) xamma javoblar to'g’ri

6. Buxgalteriya hisobining asosiy printsiplari quyidagilardan qaysi birlari kiradi?

A) Buxgalteriya hisobining ikki yoqlama yozish usuli bilan yuritish

printsipi .

B) Buxgalteriya hisobining uzluksizlik printsipi

V) Xo'jalik operatsiyalarini, aktivlarni va passivlarni pulda baholanishi

G) xammajavoblar to'g’ri


7. Buxgalteriya hisobining asosiy printsiplari quyidagilardan qaysi birlari kiradi ?

A) Buxgalteriya hisobining ishonchlilik printsipi axborot,.

B) Mazmunning shakldan ustunligi printsipi

V) Ko'rsatkichlarning qiyosiyligi printsipi

G) xamma javoblar to'g’ri
8. Buxgalteriya hisobining asosiy printsiplari quyidagilardan qaysi birlari kiradi ?

A) Hisobotning betarafligi printsipi

B) Hisobot davri daromadlari va xarajatlarining muvofiqligi

printsipi

V) Aktivlar va majburiyatlarning haqiqiy baholanishi printsipi tutadi

G) xamma javoblar to'g’ri.

10-mavzu bo'yicha Testlar.
1. Byudjet tashkilotida buxgalteriya hisobini tashkil qilishga kim javobgar xisoblanadi?

A) Bosh rahbari javobgardir.

B) bosh buxgalter

V) Sog’liqni saqlash vazirligi tizimidagi boshlang’ich tibbiy-sanitariya yordam muassasalarida menedjer

G) xamma javoblar to'g’ri
2. Bosh buxgalterlik qabul qilish - topshirish dalolatnomasi nimalardan iborat bo'ladi?

A) Buxgalteriya apparati va uning ishini tashkil qilinishi;

B) Kassa va pul mablag’lari hisobining holati

V) Asosiy vositalar hisobining holati

G)xamma javoblar to'g’ri
3. Bosh buxgalterlik qabul qilish - topshirish dalolatnomasi nimalardan iborat bo'ladi

A) Buxgalteriya hisobining holatiga umumiy xarakteristika

B) Material zaxiralar hisobining holati

V) Buxgalteriya hujjatlarini, registrlarini va hisobotlarini saqlanish holati

G) xamma javoblar to'g’ri
4. Bosh buxgalterlik qabul qilish - topshirish dalolatnomasi nimalardan iborat bo'ladi

A) Hisob-kitob operatsiyalari hisobining holati

B) Buxgalteriya hisobotining holati;

V) Byudjet tashkilotining moliyaviy holati, shtatlari va mehnat haqi fondlari

G) xamma javoblar to'g’ri
5. Bosh buxgalterlik qabul qilish - topshirish dalolatnomasi nimalardan iborat bo'ladi

A) Taftish (tashkilot oxirgi marotaba qachon va qaysi davrlarda taftish qilingan, hamda taftish natijalari bo'yicha ko'rsatmalar qanday bajarilgan);

B) B) Kassa va pul mablag’lari hisobining holati

V) Asosiy vositalar hisobining holati

G) xamma javoblar to'g’ri
6. Boshlang’ich hisob hujjatlari nima?

A) bu operatsiyalar amalga oshirilganligini qayd qiluvchi boshlang’ich hujjatlar va ularni amalga oshirishga doir farmoyishlardir

B) bu davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, O'zbekiston Respublikasida ro'yxatga olingan yuridik shaxslardir

V) bu hujjatda qayd etilgan xo'jalik operatsiyasini xarakterlovchi va unga yuridik kuch beradigan ko'rsatkichlardir

G) xamma javoblar to'g’ri
7. Buxgalteriya hisobi registrlari nima?

A) bu ikki yoqlama yozish usuliga muvofiq yuritiladigan jurnallar, qaydnoma(vedomost)lar, kitoblar va tasdiqlangan blank(shakl)lardir bb

B) bu davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, O'zbekiston Respublikasida ro'yxatga olingan yuridik shaxslardir

V) bu hujjatda qayd etilgan xo'jalik operatsiyasini xarakterlovchi va unga yuridik kuch beradigan ko'rsatkichlardir

G) xamma javoblar to'g’ri

8. Buxgalteriya hisobining sub'ektlari nima?

A) bu davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, O'zbekiston Respublikasida ro'yxatga olingan yuridik shaxslardir

B) bu muassasalarning O'zbekiston Respublikasi hududida hamda undan tashqarida joylashgan sho''ba korxonalari, filiallari, vakolatxonalari va boshqa tarkibiy bo'linmalaridir

V) bu ro'yxatga olingan yuridik shaxslar maqomidagi muassasalar,

G) xamma javoblar to'g’ri


9. Boshlang’ich hisob hujjatining ko'rsatkich(rekvizit)lari nima?

A) bu hujjatda qayd etilgan xo'jalik operatsiyasini xarakterlovchi va unga yuridik kuch beradigan ko'rsatkichlardir

B) bu muassasalarning O'zbekiston Respublikasi hududida hamda undan tashqarida joylashgan sho''ba korxonalari, filiallari, vakolatxonalari va boshqa tarkibiy bo'linmalaridir

V) bu asosiy va joriy aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital, zaxiralar, daromadlar va xarajatlar, foyda, zararlar hamda ularning harakati bilan bog’liq xo'jalik operatsiyalaridir

G) xamma javoblar to'g’ri
10. Buxgalteriya hisobining ob'ektlariga nimlar kiradi?

A) bu asosiy va joriy aktivlar,.

B) majburiyatlar, xususiy kapital, zaxiralar, daromadlar va xarajatlar,.

V) foyda, zararlar hamda ularning harakati bilan bog’liq xo'jalik operatsiyalaridir

G) xamma javoblar to'g’ri

11-mavzu buyicha Testlar.


1.Byudjet tashkilotida buxgalteriya hisobini tashkil qilishga kim javobgar xisoblanadi?

A) Bosh rahbari javobgardir.

B) bosh buxgalter

V) Sog’liqni saqlash vazirligi tizimidagi boshlang’ich tibbiy-sanitariya yordam muassasalarida menedjer

G) xamma javoblar to'g’ri
2. Bosh buxgalterlik qabul qilish - topshirish dalolatnomasi nimalardan iborat bo'ladi?

A) Buxgalteriya apparati va uning ishini tashkil qilinishi;

B) Kassa va pul mablag’lari hisobining holati

V) Asosiy vositalar hisobining holati

G)xamma javoblar to'g’ri
3. Bosh buxgalterlik qabul qilish - topshirish dalolatnomasi nimalardan iborat bo'ladi

A) Buxgalteriya hisobining holatiga umumiy xarakteristika

B) Material zaxiralar hisobining holati

V) Buxgalteriya hujjatlarini, registrlarini va hisobotlarini saqlanish holati

G) xamma javoblar to'g’ri
11. Bosh buxgalterlik qabul qilish - topshirish dalolatnomasi nimalardan iborat bo'ladi

A) Hisob-kitob operatsiyalari hisobining holati

B) Buxgalteriya hisobotining holati;

V) Byudjet tashkilotining moliyaviy holati, shtatlari va mehnat haqi fondlari

G) xamma javoblar to'g’ri
12. Bosh buxgalterlik qabul qilish - topshirish dalolatnomasi nimalardan iborat bo'ladi

A) Taftish (tashkilot oxirgi marotaba qachon va qaysi davrlarda taftish qilingan, hamda taftish natijalari bo'yicha ko'rsatmalar qanday bajarilgan);

B) B) Kassa va pul mablag’lari hisobining holati

V) Asosiy vositalar hisobining holati

G) xamma javoblar to'g’ri
13. Boshlang’ich hisob hujjatlari nima?

A) bu operatsiyalar amalga oshirilganligini qayd qiluvchi boshlang’ich hujjatlar va ularni amalga oshirishga doir farmoyishlardir

B) bu davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, O'zbekiston Respublikasida ro'yxatga olingan yuridik shaxslardir

V) bu hujjatda qayd etilgan xo'jalik operatsiyasini xarakterlovchi va unga yuridik kuch beradigan ko'rsatkichlardir

G) xamma javoblar to'g’ri
14. Buxgalteriya hisobi registrlari nima?

A) bu ikki yoqlama yozish usuliga muvofiq yuritiladigan jurnallar, qaydnoma(vedomost)lar, kitoblar va tasdiqlangan blank(shakl)lardir bb

B) bu davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, O'zbekiston Respublikasida ro'yxatga olingan yuridik shaxslardir

V) bu hujjatda qayd etilgan xo'jalik operatsiyasini xarakterlovchi va unga yuridik kuch beradigan ko'rsatkichlardir

G) xamma javoblar to'g’ri

15. Buxgalteriya hisobining sub'ektlari nima?

A) bu davlat hokimiyati va boshqaruv organlari, O'zbekiston Respublikasida ro'yxatga olingan yuridik shaxslardir

B) bu muassasalarning O'zbekiston Respublikasi hududida hamda undan tashqarida joylashgan sho''ba korxonalari, filiallari, vakolatxonalari va boshqa tarkibiy bo'linmalaridir

V) bu ro'yxatga olingan yuridik shaxslar maqomidagi muassasalar,

G) xamma javoblar to'g’ri


16. Boshlang’ich hisob hujjatining ko'rsatkich(rekvizit)lari nima?

A) bu hujjatda qayd etilgan xo'jalik operatsiyasini xarakterlovchi va unga yuridik kuch beradigan ko'rsatkichlardir

B) bu muassasalarning O'zbekiston Respublikasi hududida hamda undan tashqarida joylashgan sho''ba korxonalari, filiallari, vakolatxonalari va boshqa tarkibiy bo'linmalaridir

V) bu asosiy va joriy aktivlar, majburiyatlar, xususiy kapital, zaxiralar, daromadlar va xarajatlar, foyda, zararlar hamda ularning harakati bilan bog’liq xo'jalik operatsiyalaridir

G) xamma javoblar to'g’ri
17. Buxgalteriya hisobining ob'ektlariga nimlar kiradi?

A) bu asosiy va joriy aktivlar,.

B) majburiyatlar, xususiy kapital, zaxiralar, daromadlar va xarajatlar,.

V) foyda, zararlar hamda ularning harakati bilan bog’liq xo'jalik operatsiyalaridir

G) xamma javoblar to'g’ri

12 -13 mavzular bo'yicha testlar.

1. Birinchi tartibli 01 - «Asosiy vositalar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

2. Birinchi tartibli 02 - «Asosiy vositalarning eskirishi» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri


3. Birinchi tartibli 06 - «Materiallar va oziq-ovqat mahsulotlari» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
4. Birinchi tartibli 07 - «Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
5. Ikkinchi tartibli 120 - «Kassa» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
6. Birinchi tartibli 10 - «Qoraqalpog’iston Respublikasi davlat byudjeti va mahalliy byudjetlar bo'yicha talab qilib olgunga qadar depozit hisobvaraqlari» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
7. Ikkinchi tartibli 140 - «Tashkilotning xarajatlari va boshqa tadbirlar uchun byudjetdan moliyalashtirishga doir hisob-kitoblar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
8. Ikkinchi tartibli 170 - «Kamomadlarga doir hisob-kitoblar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
9. Ikkinchi tartibli 178 - «Boshqa debitorlar va kreditorlar bilan hisob-kitoblar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
10. Ikkinchi tartibli 180 - «Ishchi va xizmatchilar bilan hisob-kitoblar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
12. 1. Birinchi tartibli 01 - «Asosiy vositalar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri

2. Birinchi tartibli 02 - «Asosiy vositalarning eskirishi» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri


3. Birinchi tartibli 06 - «Materiallar va oziq-ovqat mahsulotlari» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
4. Birinchi tartibli 07 - «Kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
5. Ikkinchi tartibli 120 - «Kassa» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
6. Birinchi tartibli 10 - «Qoraqalpog’iston Respublikasi davlat byudjeti va mahalliy byudjetlar bo'yicha talab qilib olgunga qadar depozit hisobvaraqlari» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
7. Ikkinchi tartibli 140 - «Tashkilotning xarajatlari va boshqa tadbirlar uchun byudjetdan moliyalashtirishga doir hisob-kitoblar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
8. Ikkinchi tartibli 170 - «Kamomadlarga doir hisob-kitoblar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
9. Ikkinchi tartibli 178 - «Boshqa debitorlar va kreditorlar bilan hisob-kitoblar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
10. Ikkinchi tartibli 180 - «Ishchi va xizmatchilar bilan hisob-kitoblar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
11. Ikkinchi tartibli 200 - «Tashkilotni saqlashga va boshqa tadbirlarga byudjet bo'yicha xarajatlar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot


12. Ikkinchi tartibli 211 - «Maxsus mablag’lar bo'yicha xarajatlar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
13. Ikkinchi tartibli 230 - «Tashkilot xarajatlari va boshqa tadbirlar uchun byudjetdan moliyalashtirish» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
14. Ikkinchi tartibli 400 - «Maxsus va byudjetdan tashqari mablag’lar bo'yicha daromadlar» schyoti

a) aktiv schyot

b) passiv schyot

v) aktiv-passiv schyot

g) xamma javoblar to'g’ri
14 mavzu bo'yicha T e s t l a r
1. Respublika byudjetidan kreditlarni bosh boshqaruvchini saqlashga moliyalashtirish (mablag’) olinganida kreditlarni bosh boshqaruvchining buxgalteriyasida qanday buxgalteriya provodkasi tuziladi?Download 192.5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar