Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu Krytyczna analizaDownload 36.47 Kb.
Sana14.02.2017
Hajmi36.47 Kb.

nagłówek_cz-b


VII Ogólnopolska Konferencja

Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu

Krytyczna analiza


Pod patronatem

c:\users\wse\desktop\companyname.png

Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk

Poznań (Obrzycko) 15-16 kwietnia 2015 roku

Komitet Naukowy Konferencji:

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik, UAM (Poznań)

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Niezależny Profesor Pedagogiki

Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, UAM (Poznań)

Prof. dr hab. Amadeusz Krause, UG (Gdańsk)

Dr hab. prof. DSW Małgorzata Sekułowicz (Wrocław)

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica UŚ (Cieszyn)

Dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak (Poznań)

Dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski (Poznań)

Doc. PhDr. Jaroslav Balvin, PhD (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně)

Doc. PaedDr. Mária Pisoňová, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave)


Komitet Organizacyjny Konferencji:

Dr Magdalena Olempska-Wysocka,

Mgr Aleksandra Antonik, UAM (Poznań)

Mgr Lidia Szmania, UAM (Poznań)Ramowy Program Konferencji

15 kwietnia 2015

9. 15 - 10.00 rejestracja uczestników konferencji

10.00- 10.20 otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Zbyszko Melosik, Dziekan WSE UAM

Prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, kierownik Zakładu Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

I sesja plenarna 10.20-12.20

Prowadzący: dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak, dr hab. prof. APS Grzegorz Szumski
Prof. dr hab. Amadeusz Krause, Uniwersytet Gdański;

Węzłowe problemy pedagogiki specjalnej

Prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Śląski;
Pedagogika długu jako czynnik współkreujący jakość edukacji uczniów z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej

Dr hab. prof. US Teresa Żółkowska, Uniwersytet Szczeciński;

Post/humanizm. Niepełno/sprawność


Dr hab. prof. UŁ Piotr Łukowski, Uniwersytet Łódzki;
Grupa zewnętrzna granfalonu, jako szczególnie groźna postać Innego

Dr hab. prof. UAM Ewa Muszyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Inny w klasie szkolnej

Dr hab. prof. DSW Małgorzata Sekułowicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Autystyczne spektrum zaburzeń-dylematy diagnostyczne i ich konsekwencje praktyczne w edukacji i rehabilitacji

12.20- 12.40 przerwa kawowa

II sesja plenarna 12.40-14.10

Prowadzący: dr hab. prof. US Teresa Żółkowska, dr hab. prof. DSW Małgorzata Sekułowicz
Dr hab. prof. UJK Jolanta Szempruch, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
Funkcjonowanie nauczyciela i ucznia w klasie wielokulturowej
Dr hab. Danuta Kopeć, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Uraz przywiązaniowy u osoby z niepełnosprawnością intelektualną - jego źródła i przejawy
Dr hab. prof. UG Sławomira Sadowska, Uniwersytet Gdański;

Wartości w sferze kształcenia osób z niepełnosprawnością: kwestie moralnego minimum i moralnego maksimum
Dr hab. prof. WSNS Hanna Żuraw, Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie Pedagogika twórczej rehabilitacji. W poszukiwaniu innego paradygmatu
Dr hab. prof. UZ Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Uniwersytet Zielonogórski
Wykluczające praktyki inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością
14:15-15:15 obiad

II sesja plenarna 15:20- 19.00

Prowadzący: prof. dr hab. Iwona Chrzanowska, prof. dr hab. Amadeusz Krause
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, Niezależny Profesor Pedagogiki;

Inny w pedagogice jako “terrorysta”
Wystąpienia młodych pracowników naukowych
mgr Magdalena Świgost, Uniwersytet Jagieloński

Jednostka zagrożona społeczną stygmatyzacją w relacjach interpersonalnych – wybrane kategorie analiz
mgr Barbara Tokarska, Monar, Łódź

Umiejscowienie poczucia kontroli terapeutów uzależnień pracujących metodą społeczności terapeutycznej
dr Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Doświadczanie macierzyństwa przez kobiety z niepełnosprawnością – konteksty i znaczenia

dr Joanna Smogorzewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, WarszawaRozwijanie umiejętności społecznych przez zabawę. Ewaluacja programu „Play Time/Social Time”
dr Izabella Kucharczyk, dr Agnieszka Dłużniewska, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Ja jako Inny – wyznaczanie celów edukacyjnych i społecznych przez uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
mgr Anna Irasiak, Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa

Nic o nich bez nich. Uczestniczące badania w działaniu we współpracy z Głuchymi nauczycielami języka migowego
mgr Katarzyna Smoter, Uniwersytet Jagieloński

Portal społecznościowy Facebook jako „narzędzie” wykorzystywane do realizacji celów edukacji antydyskryminacyjnej
Opiekuni naukowi:

Prof. dr hab. I. Chrzanowska,

Prof. dr hab. Z. Gajdzica,

dr hab. prof. UAM B. Jachimczak,

Prof. dr hab. A. Krause,

dr hab. prof. APS G. Szumski,20.00 uroczysta kolacja

16 kwietnia 2015

8.00 – 9.00 śniadanie

9.00-11.30 obrady w sekcjach
Sekcja I

Inny w percepcji społecznej
Prowadzący: dr hab. prof. UŁ Piotr Łukowski


 1. Dr Inga Mizdrak (UE, Kraków), Podobny w inności i inny w podobieństwie – rzecz o spotkaniu innego w ujęciu Józefa Tischnera

 2. Dr Przemysław Grzybowski (UKW, Bydgoszcz), „Beka z nienormalsów”, czyli satyryczny obraz niepełnosprawnych we współczesnej kulturze masowej

 3. Dr Danuta Apanel (AP, Słupsk), Rola czasopisma „Szkoła Specjalna” w kształtowaniu wizerunku społecznego dziecka z niepełnosprawnością w okresie międzywojennym (1924-1939)

 4. Dr Joanna Belzyt (UG, Gdańsk), Kategoria ciała w sytuacji niepełnosprawności i spotkania z Innym


 1. Dr Kornelia Czerwińska (APS, Warszawa), Niewidomy jako Inny?-spostrzeganie osób niewidomych przez młodzież licealną

 2. Mgr Marta Jurczyk (UG, Gdańsk), Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w dyskursie pedagogów specjalnych – pomiędzy autonomią a zależnością

 3. Dr Edyta Nieduziak (UWr, Wrocław), (Czy)twórcza obecność osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej

 4. Mgr Agnieszka Sokołowska-Kasperiuk (DSW, Wrocław), Jakość życia osób z autyzmem i ich rodzin w społeczeństwie XXI wieku. Literackie ujęcie biograficzne

 5. Bc. Monika Farkašová, Rom: jeho identita a jinakost.

 6. Dr Łukasz Kwadrans (UŚ, Katowice), Wizerunek publiczny Innego. Przełamywanie stereotypów na temat Romów w kampaniach społecznych

 7. Mgr Sabina Pawlik (UŚ, Katowice), Sztuka jako droga włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwaSekcja II

Inny jako dorosły
Prowadzący: dr hab. prof. APS Bernadeta Szczupał


 1. Dr Beata Tylewska-Nowak (UAM, Poznań), Dorosłość osób z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w kontekście biograficznego aspektu tożsamości

 2. Dr Anna Gutowska (UŁ, Łódź), (Nie)pełnosprawna starość – przyczyny, uwarunkowania, wsparcie

 3. Dr Irena Ramik-Mażewska (US, Szczecin), Praca jako czynnik budujący tożsamość Innego (wobec drugiego niepełnosprawnego)

 4. Dr Dorota Prysak (UŚ, Katowice), Zredukowana dorosłość osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w domu pomocy społecznej

 5. Dr Magdalena Bełza (UŚ, Cieszyn), Niepełnosprawność – przeszkoda w studiowaniu

 6. Mgr Julia Sienkiewicz-Wilowska (UAM, Poznań), Między średnią a późną dorosłością – prewencyjna funkcja zajęć dla „seniorów 50+”

 7. Mgr Karolina Kaliszewska (US, Szczecin), Przejawy psychopatyczności u młodych dorosłych

 8. Dr Maciej Jabłoński (WSG, Bydgoszcz), Miejsce Innego w ekonomii społecznej – na przykładzie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Ekonomii Społecznej

 9. Mgr Wiesław Antosz (WTZ, Gorzów Wielkopolski), Relacje władzy-wiedzy w pracy z niepełnosprawnymi intelektualnie. Perspektywa myślenia Michela Foucault

 10. Mgr Lidia Szmania (UAM, Poznań), Relacje interpersonalne w życiu młodych dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - analiza jakościowa


Sekcja III

Inny jako podmiot oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych
Prowadzący: dr hab. Jarosław Bąbka


 1. Dr Piotr Plichta (UWr, Wrocław), Rodzice wobec aktywności online swoich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

 2. Mgr Dominika Przybyszewska (UAM, Poznań) Rodzice uczniów kształcących się w klasach integracyjnych – ich motywy, oczekiwania i ocena pracy nauczyciela

 3. Dr Jolanta Lipińska-Lokś (UZ, Zielona Góra), Zachowania ryzykowne młodzieży z niepełnosprawnością

 4. Mgr Matylda Pachowicz (UAM, Poznań), Właściwości nauczycieli klas integracyjnych a relacje rówieśnicze w klasie

 5. Dr Teresa Serafin (SAN, Łódź), Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w różnym wieku-projekt międzyresortowego modelu przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych

 6. Dr Marzena Buchnat, Dr hab. prof. UAM Aleksandra Jasielska (UAM, Poznań), Inne emocje-poznawcza reprezentacja emocji dziecka z lekką niepełnosprawnością intelektualną

 7. Dr Barbara Trochimiak (APS, Warszawa), Terapia Dydaktyczna a rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych ucznia

 8. Dr Iwona Konieczna (APS, Warszawa), Możliwości komunikacyjne dziecka z zespołem Aspergera

 9. Dr Aneta Wojciechowska (UAM, Poznań), Problemy diagnozy małego dziecka pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu

 10. Dr Teresa Wejner-Jaworska (WSEZiNS, Łódź), Inny bo uzdolniony czy opóźniony?

 11. Mgr Joanna Buława-Halasz (US, Szczecin), Władza symboliczna terapeutów osób autystycznych

 12. Mgr Malwina Zawieja (Prywatny Gabinet Integracji Sensorycznej „Sensorek”, Łódź) Efektywność terapii dziecka z autyzmem od terapii behawioralnej do interdyscyplinarnej terapii humanistycznej – dylematy wyboru

 13. Mgr Sara Knapik-Szweda (UŚ, Katowice) Muzykoterapia i jej właściwości w usprawnianiu dziecka autystycznego. Projekt badania własnego

 14. Dr Małgorzata Oleniacz (DSW, Wrocław), Pisanie wierszy jako sposób radzenia sobie z moratorium psychospołecznym przez osobę z uszkodzonym wzrokiem. (Krytyczna)analiza dyskursu

 15. Mgr Aleksandra Antonik (UAM, Poznań), Rola i miejsce "terapeuty-cienia" w procesie terapii oraz wspomagania edukacji dziecka z autyzmem w przedszkolu ogólnodostępnym

12.00-12.30 przerwa na kawę

II sesja plenarna 12:30 – 14.00
Prowadzący: Dr hab. prof. UAM Ewa Muszyńska, Dr hab. prof. UZ Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk
Doc. PhDr. Jaroslav Balvin, PhD , Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Pedagog, andragog a Inny
PaedDr. Renáta Tóthová, PhD, PaedDr. Lujza Koldeová, PhD. Katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky, Pedagogická fakulta UK Bratislava

Negatívne hodnotenie v rodine a v škole z pohľadu stredoškolákov a vysokoškolských študentov učiteľských odborov
Dr hab. Marcin Wlazło, Uniwersytet Szczeciński
Prekariat i niepełnosprawność – o tymczasowości i niepewności edukacji, rehabilitacji, pracy i życia
Dr hab. Jarosław Bąbka, Uniwersytet Zielonogórski

Kształtowanie się tożsamości osób z niepełnosprawnością jako zadanie rozwojowe


Dr hab. prof. APS Bernadeta Szczupał, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa

Godność osoby starszej i ageizm w świetle koncepcji praw człowieka


Sprawozdanie z obrad w sekcjach
13.30 – 13.45 zakończenie konferencji

14.15 – 15.00 obiad

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa