Mavzu : Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalariDownload 58.5 Kb.
Sana09.09.2017
Hajmi58.5 Kb.
Mavzu : Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari ( takrorlash )

Darsining talimiy maqsadi :

O`quvchilarga oksidlanish qaytarilish reaksiyalar, oksidlovchi,qaytaruvchi to`g`risida bilim berish.

Oksidlovchi,qaytaruvchilarni aniqlash, oksidlanish –qaytarilish reaksiyalari tenglamalarini tuzish ko`nikmalarini hosil qilish .

Oksidlanish – qaytarilish reaksiyalarini ahamiyatini anglatish .Darsning tarbiyaviy maqsadi :

O`quvchilarda bir-biriga do`stona munosabatda bo`lish malakasini,bir-biriga yordam berish tuyg`usini,guruh bo`lib ishlash malakasini hosil qilish .

Sinfda do`stona muhitni vujudga keltirish .

Darsning rivojlantiruvchi maqsadi :

O`quvchilarning mustaqil mutoala qilish , mustaqil bilim olish , o`qigan ,o`rgangan

materiallar asosida xulosa qilish malakalarini rivojlantirish .

Darsning jihozlari :plakatlar , tarqatmalar.

Darsning turi : noanaviy ,sinov, berlashuv .

Darsning borishi :

I . Tashkiliy qism :

1. Sinf xonasini darsga tayyorligini ,o`quvchilar davomatini , o`quv qurollari , formasini ko`zdan kechirish.

2. Sinf o`quvchilarini uch guruhga ajratish va ularni ,, oksidlovchilar” ,

,,qaytaruvchilar” va ,,ham oksidlovchi ,ham qaytaruvchi “ guruhlari bilan nomlash.

Sinfda jami 27 o`quvchi bo`lib har guruhda 9 tadan o`quvchi bo`ladi .II. Mavzu o`tilgan darslarda o`rganilgan va o`quvchilarga takrollab kelish topshirilgan. Dars bellashuv tarzda o`tadi .Doskaga faqat oksidlovchi , faqat qaytaruvchi va ham oksidlavchilar ,ham qaytaruvchi xossalarni namoyon qiluvchi moddalarning formulasi yozilgan doira shaklidagi qog`ozlar ilib qo`yilgan. Guruhlarning har bir o`quvchisi navbatma –navbat moddalardan o`z guruhi bilan nomlanuvchi moddalarni tanlaydi va ko`krak nishon qilib ta`qib oladi .

Guruhlarning ishlari tekshirilib, xato va kamchiliklar kuzatib boriladi va baholab jadvalga qayt etiladi .

Dars quyidagi shartlar bo`yicha davom etadi :Har bir guruhdan bir o`quvchi doskaga taklif etilib ularga oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari haqida ma`lumotlar yozilgan qog`ozlar beriladi . Ular ma`lumotlarni quyidagi tartibda joylashtirishlari zarur .

Oksidlanish qaytarilish reaksiyalari
Malekulalar aro ichki malekulyar disproporsiyalanish

MnO2 + HCl =Cl2 + MnCl2 KNO3 =KNO2 + O2 Cl2 + H2O = HCl + HClO


3-shart : Har bir guruxdan bir o`quvchi doskada o`z guruhi nomini izohlaydi .

4-shart : Oksidlanish – qaytarilish reaksiyalarining turini aniqlash uchun ularda ishtirok etayotgan atomlarning oksidlanish darajalarini aniqlash lozim . Har bir guruhdan bitta o`quvchilar doskaga taklif etiladi va moddalarning formulasi asosida ulardagi atomlarning oksidlanish darajasini aniqlaydilar . O`quvchilarning

ishlari tekshirilib baholab boriladi .

5-shart : Har bir guruh a`zosi oksidlanish – qaytarilish reaksiya tenglamalarini

elektron balans usulida tuzadi .
6-shartda : Barcha o`quvchilarning mavzu yuzasidan bilimlari sinaladi . Buning uchun teskari o`girilib qo`yilgan turli shakldagi qog`ozlarga savollar yozilgan .

Har bir guruhdan o`quvchilar navbatma-navbat o`qiydi va javob beradilar .

Doskaga ilib qo`yiygan kimyoviy jihozlarning rasmi chizilgan plakatlarga yopishtiriladi. Har bir guruh uchun quyidagicha jihozlar chizilgan :Qaysi guruh jihozini to`liq yasasa g`olib hisoblanadi .


Har bir guruh a`zolari navbatma-navbat quyidagi savollarga javob berishadi.

 1. guruh savollari :


 1. Oksidlovchi nima ?

 2. murkkab moddalarda atomlarning oksidlanish darajalari yig`indisi nechaga teng?

 3. Vodorodning oksidlanish darajasi necha ?

 4. Ichki malekulyar oksidlanish – qaytarilish reaksiyalari .

 5. Ftor erkin sharoitda oksidlovchimi , qaytaruvchimi ?

 6. Atom qaytarilganda uning oksidlanish darajasi qanday o`zgaradi ?

 7. Turmushda suvni tozalashda nihoyatda zaharli gaz xlor ishlatiladi , nima uchun ?

 8. Quyidagi reaksiya turini aniqlang :

KNO3 = KNO2 + O2 1. HJ oksidlovchimi yoki qaytaruvchimi ? 1. guruh savollari :
 1. Qaytaruvchi nima ?

 2. Oddiy moddalarning oksidlarinish darajasi

 3. Malekulalar aro oksidlanisg – qaytarilish turlari

 4. Sinproporsiyalanish reaksiyalari qanday reaksiyalar

 5. O2 oksidlovchimi yoki qaytaruvchimi ?

 6. Oksidlanish jarayonida atomlarning oksidlanish darajalari qanday o`zgaradi ?

 7. Sanoatda kislorod havodan olinadi yoki suvni parchalab olinadi .Bulardan qaysi biri

oksidlanish – qaytarilish reaksiyalariga misol bo`la oladi ?

 1. Quyidagi oksidlanish – qaytarilish reaksiyasini turini aniqlang :

Cl2 + KOH = KCl +KClO3 +H2O

 1. K2 Cr2O7 oksidlovchimi yoki qaytaruvchimi ?III – guruh savollari :


 1. Oksidlanish – qaytarilish reaksiyalari tarifi .

 2. Kislorodningning oksidlanish darajasi .

 3. Oksidlanish – qaytarilisg reaksiyalari turlari .

 4. Disproporsiyalanish reaksiyalari .

 5. Metallar erkin holda oksidlanish –qaytarilishga ko`ra oksidlovchimi yoki qaytaruvchimi ?

 6. Agar kimyoviy reaksiyalar paytida atomlarning oksidlanish darajasi o`zgarmasa bu qanday jarayon ?

 7. Kaliy permanganat tibbiyotda dizenfeksiyalovchi vosita sifatida ishlatiladi , bu qanday tushuntiriladi ?

 8. Quyidagi reaksiya turini aniqlang :

KMnO4 + HCl = Cl2 + MnCl2 +H2O + KCl

 1. Kislorod oksidlovchimi yoki qaytaruvchimi ?7- shart : Atamalar va uylarni izohlash .

O Q D


K A I

S Y S


I T S

D A O


L R T

A I S


N L I

I I Y


Sh Sh A
8- shart : Sardorlar bellashuvida mavzuga oid masalaning yechilishi doskaga yoziladi , sardorlar masalarini shartini tuzadilar . So`ngra sardorlarning tuzgan masalalari eshitiladi va tahlil qilinadi .

Barcha shartlar bo`yicha o`quvchilarning javoblari tahlil qilinadi xato va kamchiliklari to`g`rilanadi.O`quvchilarning to`plagan ballari asosida g`olib guruh aniqlanadi va shu guruh o`quvchilarininh barchasi ,, 5 “ ball bilan , ikkinchi o`rinni olgan huruh o`quvchlari ,,4” ball bilan , uchunchi o`rinni olgan guruh o`quvchilari esa ,,3” ball bilan baholanadi .
Uyga vazifa :

  1. Mavzuni takrorlash

  2. Mavzu yuzasidan qo`shimcha materiallar yig`ish

  3. Oksidlanish – qaytarilish reksiyalari mavzusiga oid testlar tuzish.Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa