Komisijas lēmumsDownload 0.56 Mb.
bet1/11
Sana10.09.2017
Hajmi0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
KOMISIJAS LĒMUMS

(1997. gada 1. jūlijs),

ar kuru groza Komisijas Lēmumu 97/252/EK, ar ko izveido to trešo valstu uzņēmumu pagaidu sarakstus, no kuriem dalībvalstis atļauj ievest lietošanai pārtikā paredzētu pienu un piena produktus

(dokuments attiecas uz EEZ)

(97/480/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,


ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. jūnija Lēmumu 95/408/EK par nosacījumiem, lai pārejas posmam sastādītu to trešo valstu uzņēmumu pagaidu sarakstus, no kuriem dalībvalstīm ir atļauts ievest dažus dzīvnieku izcelsmes produktus, zvejniecības produktus vai dzīvas gliemenes1, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Lēmumu 97/34/EK2, un jo īpaši tā 2. panta 1. punktu un 7. pantu,
tā kā ar Komisijas Lēmumu 95/340/EEK3, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 96/584/EK4, ir noteikts to trešo valstu saraksts, no kurām dalībvalstis atļauj ievest pienu un piena produktus;
tā kā veselības un veterinārās sertifikācijas prasības piena un piena produktu importam no valstīm, kas minētas šajā sarakstā, ir paredzētas Komisijas Lēmumā 95/343/EEK5, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 97/115/EK6;
tā kā ar Komisijas Lēmumu 97/252/EK7 nosaka to trešo valstu uzņēmumu pagaidu sarakstus, no kuriem dalībvalstis atļauj ievest lietošanai pārtikā paredzētu pienu un piena produktus;
tā kā Komisija no Kanādas un Izraēlas ir saņēmusi uzņēmumu sarakstus kopā ar garantijām par minēto uzņēmumu pilnīgu atbilstību attiecīgajām Kopienas veselības prasībām un par to, ka neatbilstības gadījumā uzņēmuma eksporta darbību uz Eiropas Kopienu apturēs;
tā kā ar Komisijas Lēmumu 97/299/EK8 izveido šādu Čehijas Republikas uzņēmumu sarakstu;
tā kā Argentīna, Austrālija, Jaunzēlande un Šveice ir grozījušas Lēmumā 97/252/EK noteiktos uzņēmumu sarakstus; tā kā tādēļ šie grozījumi ir jāpublicē;
tā kā Komisija nav spējusi tajās trešās valstīs, kuru uzņēmumi nav uzskaitīti Lēmumā 97/252/EK, pārliecināties par uzņēmumu atbilstību Kopienas prasībām un par attiecīgo kompetento iestāžu sniegto garantiju pamatotību, jo īpaši, izmantojot pārbaudes uz vietas; tā kā tādēļ ir jāpagarina šīm valstīm piešķirtais laika posms;
tā kā ir jānodrošina to lēmumu konsekvence, ar kuriem nosaka uzņēmumu sarakstus; tā kā tādēļ jāgroza Lēmums 97/252/EEK;
tā kā šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās veterinārijas komitejas atzinumu,
IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
1. Lēmuma 97/252/EK 1. panta 1. punktā pirms vārda “uzņēmumiem” iekļauj vārdus “trešo valstu”.
2. Lēmuma 97/252/EK 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:
“Līdz 1998. gada 1. janvārim dalībvalstis var atļaut ievest pienu un piena produktus no to trešo valstu uzņēmumiem, kuras nav minētas šā lēmuma pielikumā.”

2. pants
1. Lēmuma 97/252/EK pielikumu papildina ar šā lēmuma I pielikumu attiecībā uz Kanādu un Izraēlu.
2. Lēmuma 97/252/EK pielikumu attiecībā uz Argentīnu, Austrāliju, Jaunzēlandi un Šveici aizstāj ar šā lēmuma II pielikumu.

3. pants
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.
Briselē, 1997. gada 1. jūlijā

Komisijas vārdā —
Francis FIŠLERS [Franz FISCHLER],
Komisijas loceklis

ANEXO I / BILAG I / ANHANG I / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I / ANNEX I / ANNEXE I / ALLEGATO I / BIJLAGE I / ANEXO I / LIITE I / BILAGA I


País: Canadá / Land: Canada / Land: Kanada / ??ρα: Καναδάς / Country: Canada / Pays: Canada / Paese: Canada / Land: Canada / Pais: Canadá / Maa: Kanada / Land: Kanada


1

2

3

4

5

16

Uniondale Cheese Factory Inc.

LAKESIDE

ONTARIO
28

Henry Foods Inc.

STIRLING

ONTARIO
37

Ault Foods Ltd

WINCHESTER

ONTARIO
44

Kraft Canada Inc.

INGLESIDE

ONTARIO
62

Griffith Laboratories Ltd

SCARBOROUGH

ONTARIO
76

Bright Cheese & Butter Mfg. Co. Ltd

BRIGHT

ONTARIO
86

The Teeswater Creamery

TEESWATER

ONTARIO
92

Ault Foods Ltd

MITCHELL

ONTARIO
109

Beatrice Foods Inc.

ST. GEORGE

ONTARIO
149

Millbank Cheese and Butter

MILLBANK

ONTARIO
175

The Black River Cheese Co. Ltd

MILFORD

ONTARIO
215

Oak Grove Cheese Factory Ltd

NEW HAMBURG

ONTARIO
267

Eldorado Cheese Ltd

ELDORADO

ONTARIO
277

Beatrice Foods Inc.

NIAGARA-ON-THE-LAKE

ONTARIO
291

Gay Lea Foods Coop. Ltd

BADEN

ONTARIO
402

Baskin-Robbins Ice Cream Canada

PETERBOROUGH

ONTARIO
441

Gay Lea Foods Coop. Ltd

WESTON

ONTARIO
511

Tavistock Cheese Co.

TAVISTOCK

ONTARIO
512

The Stirling Creamery Ltd

STIRLING

ONTARIO
524

Gay Lea Foods Coop. Ltd

GUELPH

ONTARIO
541

The Alliston Creamery & Dairy Ltd

ALLISTON

ONTARIO
542

Ault Foods Ltd

NEW DUNDEE

ONTARIO
553

Nestle Canada Inc.

ALEXANDRIA

ONTARIO
578

Pine River Cheese and Butter Cooperative

RIPLEY

ONTARIO
585

Wilton Cheese Factory

ODESSA

ONTARIO
614

Chocolate Products Co. Ltd

ETO8ICOKE

ONTARIO
660

Champlain Industries Ltd

TAR A

ONTARIO
672

Kraft Canada inc.

WOLFE ISLAND

ONTARIO
743

The St Albert Co-operative

ST ALBERT

ONTARIO
751

Kraft Canada Inc.

WILLIAMSTOWN

ONTARIO
764

Forfar Dairy Ltd

PORTLAND

ONTARIO
839

Arwood Cheese Co. Ltd

ATWOOD

ONTARIO
867

Mc Cain Refrigerated Foods Inc.

OAKVILLE

ONTARIO
913

Henry Foods Inc.

PLAINFIELD

ONTARIO
961

Ivanhoe Cheese Inc.

MADOC

ONTARIO
970

Empire Cheese and Butter Coop.

CAMPBELLFORD

ONTARIO
1003

Gelato Fresco

TORONTO

ONTARIO
1008

Holly Foods Corporation

SMITHS FALLS

ONTARIO
1009

Farquhar Dairies Ltd

MINDEMOYA

ONTARIO
1018

Mariposa Dairy

OAKWOOD

ONTARIO
1021

Grande Cheese Company Ltd

WOODBRIDGE

ONTARIO
1022

Hans Bollinger & Sons

NORTH GOWER

ONTARIO
1023

David Chapman's Ice Cream Ltd

MARKDALE

ONTARIO
1026

Venture Foods Packing Co.

BALDERSON

ONTARIO
1031

London Ice Cream Co. Ltd

LONDON

ONTARIO
1034

Saint Mary Fine Foods Inc.

STOUFFVILLE

ONTARIO
1035

Triple `A` Cheese Co. Ltd

GUELPH

ONTARIO
1100

McCain Refrigerated Foods Inc.

HARROWSMITH

ONTARIO
1157

Mildmay Creamery Ltd

MILDMAY

ONTARIO
1165

Riverside Cheese & Butter Inc.

TRENTON

ONTARIO
1291

Ault Foods Ltd

THORNLOE

ONTARIO
1400

National Cheese Co. Ltd

CONCORD

ONTARIO
1401

Grande Cheese Co. Ltd

WESTON

ONTARIO
1402

International Cheese Co.

TORONTO

ONTARIO
1403

Portuguese Cheese Co. Ltd

MIMICO

ONTARIO
1405

Silani Sweet Cheese Ltd

SCHOMBERG

ONTARIO
1407

Gos And Gris Cheese Ltd

HANNON

ONTARIO
1408

Paron Cheese Company Ltd

HANNON

ONTARIO
1409

Roman Cheese Products Ltd

NIAGARA FALLS

ONTARIO
1410

Salerno Dairy Products Ltd

HAMILTON

ONTARIO
1411

Black Diamond Cheese

BELLEVILLE

ONTARIO
1412

Saputo Cheese Ltd

COOKSTOWN

ONTARIO
1414

Mannina Cheese Co. Ltd

WINDSOR

ONTARIO
1418

Stoney Creek Dairies Ltd

STONEY CREEK

ONTARIO
1421

Good Humor-Breyers, Div. of UL Canada Inc.

SIMCOE

ONTARIO
1422

Beatrice Foods Inc.

SIMCOE

ONTARIO
1427

Kawartha Dairy Ltd

BOBCAYGEON

ONTARIO
1429

Central Smith Dairy

PETERBOROUGH

ONTARIO
1431

Hewttt's Dairy Ltd

HAGERSVILLE

ONTARIO
1432

Hewitt's Dairy Ltd

HAGERSVILLE

ONTARIO
1438

Nestlé Canada Inc.

LONDON

ONTARIO
1439

The Becker Milk-Company Ltd

ST THOMAS

ONTARIO
1447

Beatrice Foods Inc.

TIMMINS

ONTARIO
1452

Centreside Dairy 80

RENFREW

ONTARIO
1454

The Becker Milk Company Ltd

SCARBOROUGH

ONTARIO
1457

St Clair Ice Cream Ltd

TORONTO

ONTARIO
1460

Maypole Dairy Products Ltd

TORONTO

ONTARIO
1471

Ault Foods Ltd

LONDON

ONTARIO
1475

Archers Dairy Ltd

KIRKLAND LAKE

ONTARIO
1478

Ault Foods Ltd

DON MILLS

ONTARIO
1490

Ault Foods Ltd

ORLEANS

ONTARIO
1496

Agri-Foods International Co-op Ltd

BRAMPTON

ONTARIO
1513

Longlife of Canada Ltd

WESTON

ONTARIO
1517

Beatrice Foods Inc.

SUDBURY

ONTARIO
1519

The Reid's Dairy Co. Ltd

BELLEVILLE

ONTARIO
1539

Westhill Dairy Inc.

DOWNSVIEW

ONTARIO
1545

Astro Dairy Products Ltd

ETOBICOKE

ONTARIO
1552

Sicilian Ice Cream Company Ltd

TORONTO

ONTARIO
1555

292806 Ontario Ltd

WOODSTOCK

ONTARIO
1559

Local Dairy Products Ltd

KITCHENER

ONTARIO
1560

Nabisco Ltd

WESTON

ONTARIO
1571

Glen Arrow Products Ltd

WOODSTOCK

ONTARIO
1573

Beatrice Foods Inc.

BRAMPTON

ONTARIO
1582

Skotidakis Goat Farm

ST EUGENE

ONTARIO
1585

Rex Pak Ltd

SCARBOROUGH

ONTARIO
1588

Dorgel Ltd

DOWNSVIEW

ONTARIO
1593

Nova Cheese

ARISS

ONTARIO
1598

Springbank Cheese Company Ltd.

WOODSTOCK

ONTARIO
1604

Natrel Inc.

AMQUI

QUÉBEC
1606

Les Aliments Ault Limitée

MONTREAL

QUÉBEC
1611

SCA de l`Ile-aux-grues

ILE-AUX GRUES

QUÉBEC
1619

Agropur Coop. agro-alimentaire

SAINT-HYANCINTHE

QUÉBEC
1628

Fromagerie Tournevent Inc.

CHESTERVILLE

QUÉBEC
1633

Laiterie Dallaire

ROUYN-NORANDA

QUÉBEC
1658

Groupe Lactel

SAINTE-CLAIRE

QUÉBEC
1642

La Compagnie Borden Ltée

MONTREAL

QUÉBEC
1644

Fromagerie Cayer Inc.

SAINT-RAYMOND

QUÉBEC
1646

Laiteric Coaticook Limitéc

COATICOOK

QUÉBEC
1649

Agropur Coop. agro-alimentaire

NOTRE-DAME-DU-BON CONSEIL

QUÉBEC
1665

Distributions DE Tilly Inc.

SAINT-NICHOLAS

QUÉBEC
1666

Les Fromages Saputo Limitée

SAINT-HYACINTHE

QUÉBEC
1673

Fromageric Fritz Kaiser Inc.

NOYAN

QUÉBEC
1680

Les Fromages Saputo Limitée

MONT-LAURIER

QUÉBEC
1700

Fromagerie Port-Jolli

SAINT-JEAN-PORT-JOLI

QUÉBEC
1704

Fromagerie Princesse Inc.

PLESSISVILLE

QUÉBEC
1708

Lyo-San Inc.

LACHUTE

QUÉBEC
1711

Fromagerie Clément Inc.

SAINT-DAMASE

QUÉBEC
1718

La Biquetterie

VINOY

QUÉBEC
1720

Natrel Inc.

QUÉBEC

QUÉBEC
1730

Fromagerie Mirabel (1985) Inc.

SAINT-ANTOINE

QUÉBEC
1743

Crème glacée Ital Gelati Inc.

SAINT-LÉONARD

QUÉBEC
1770

Fromagerie Albert Perron Inc.

SAINT-PRIME

QUÉBEC
1771

Fromagerie Actrinei Inc.

PLAISANCE

QUÉBEC
1773

Délices Ugarit

PIERREFONDS

QUÉBEC
1779

Ferme Floralpe enr.

PAPINEAUVILLE

QUÉBEC
1780

Les Aliments Karnie Enr.

MONTREAL

QUÉBEC
1782

Fabrique Bergeron Inc.

SAINT-ANTOINE DE TILLY

QUÉBEC
1784

La Fromagerie Polyethnique Inc.

SAINT-ROBERT

QUÉBEC
1807

Agropur Coop. agro-alimcntaire

OKA

QUÉBEC
1809

Anne et Réal Poiricr

AMQUI

QUÉBEC
1812

Bio-Plus International Inc.

LAVAL

QUÉBEC
1817

Fromagerie Belchèvre Inc.

SAINT-PLACIDE

QUÉBEC
1826

Fromage Kingsey Limitée

BOUCHERVILLE

QUÉBEC
1863

Beurrerie Lafreniére

LAVERLOCHÉRE

QUÉBEC
1884

Les Fromages Saputo Limitée

MASKINONGÉ

QUÉBEC
1886

Fromagerie L'Étoile Inc.

SAINT-FRANCOIS-XAVIER

QUÉBEC
1900

Les Fromages Saputo Limitée

SAINT-LÉONARD

QUÉBEC
1970

Les Produits dc marque Liberté Inc.

BROSSARD

QUÉBEC
1976

Fromagerie de Plaisance

PLAISANCE

QUÉBEC
1980

Fromagerie Lemaire Ltée

SAINT-CYRILLE

QUÉBEC
2000

Agropur Coop. agro-alimentaire

GRANBY

QUÉBEC
2047

Groupe Lactel

BEAUCEVILLE

QUÉBEC
2194

Laiterie Chalifoux Inc.

SOREL

QUÉBEC
2286

Groupe Lactel

SAINT-FIDÈLE

QUÉBEC
2295

Fromages La Chaudière Inc.

LAC-MÉGANTIC

QUÉBEC
2369

Fromagerie Crémerie Saint-Jacques International Inc.

SAINT-JACQUES DE MONTCALM

QUÉBEC
2408

Groupe Lactel

SAINT-ALEXANDRE

QUÉBEC
2413

Aliments Ultima Inc./UItima Foods Inc.

GRANBY

QUÉBEC
2577

Groupe Lactel

NORMADIN

QUÉBEC
2662

Fromage Côté Inc.

WARWICK

QUÉBEC
2702

La Fromagerie Boivin Enr.

VILLE DE LA BAIE

QUÉBEC
2751

Lactantia Limitée

VICTORIAVILLE

QUÉBEC
2849

Laiterie de la Baie Ltée

VILLE DE LA BAIE

QUÉBEC
2982

Maurice Saint-Laurent Limitée

SAINT-BRUNO

QUÉBEC
3025

Agropur Coop. agro-alimentaire

PLESSISVILLE

QUÉBEC
3103

Fromages Béatrice

MARIEVILLE

QUÉBEC
3140

Agrilait

YAMASKA

QUÉBEC
3400

Froma-Dar Inc.

SAINT-BONIFACE

QUÉBEC
3451

Nestlé Canada Inc. (Carnation)

SHERBROOKE

QUÉBEC
3460

L'Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac

SAINT-BENOÎT-DU-LAC

QUÉBEC
3477

Groupe Lactel

LAC-ETCHEMIN

QUÉBEC
3495

Beatrice Foods Inc.

SAINT-HYACINTHE

QUÉBEC
3504

Québon Good Humor Breyers

MONTRÉAL NORD

QUÉBEC
3506

Kraft Canada Inc.

VILLE MONT-ROYAL

QUÉBEC
3514

Aliments Delisle Ltée

BOUCHERVILLE

QUÉBEC
3518

Natrel Inc.

SAINT-BRUNO

QUÉBEC
3533

Groupe Lactel

CHAMBORD

QUÉBEC
3536

Laiterie Lamothc et Frère Ltée

DRUMMONDVILLE

QUÉBEC
3610

Amalgamated Dairies Ltd

SUMMERSIDE

PRINCE EDWARD ISLAND
3612

2718073 Canada Inc.

CHARLOTTETOWN

PRINCE EDWARD ISLAND
3614

Island Farmhouse Gouda Inc.

WINSLOE

PRINCE EDWARD ISLAND
3616

Cow's Ice Cream Inc.

CHARLOTTETOWN

PRINCE EDWARD ISLAND
3628

Amalgamated Dairies Ltd

O'LEARY

PRINCE EDWARD ISLAND
3635

The Wiltshire Dairying Co. Ltd

NORTH WILTSHIRE

PRINCE EDWARD ISLAND
3642

Amalgamated Dairies Ltd

SUMMERSIDE

PRINCE EDWARD ISLAND
3644

Health Pasteurized Milk Co. Ltd

HUNTER RIVER

PRINCE EDWARD ISLAND
3645

Montague Dairy Ltd

MONTAGUE

PRINCE EDWARD ISLAND
3702

Fanners Cooperative Dairy Ltd

BEDFORD

NOVA SCOTIA
3703

Scotsburn Coop. Services Ltd

TRURO

NOVA SCOTIA
3705

Holmestead Cheese Sales Inc.

KINGS COUNTY

NOVA SCOTIA
3706

Scotsburn Coop. Services Ltd

AMHERST

NOVA SCOTIA
3710

Farmers Cooperative Dairy Ltd

TRURO

NOVA SCOTIA
3715

Farmers Cooperative Dairy Ltd

TRURO

NOVA SCOTIA
3720

Scotsburn Coop. Services Ltd

SCOTSBURN

NOVA SCOTIA
3741

Scotsburn Dairy Group

SYDNEY

NOVA SCOTIA
3747

Baxter Foods Ltd

DARTMOUT

NOVA SCOTIA
3801

Baxter Foods Ltd

SAINT-JOHN

NEW BRUNSWICK
3804

G.E. Barbour Inc.

SUSSEX

NEW BRUNSWICK
3808

Dairytown Products Ltd

SUSSEX KING'S COUNTY

NEW BRUNSWICK
3814

Braxco Ltd

SAINT JOHN

NEW BRUNSWICK
3847

Northumberland Coop. Ltd

NEWCASTLE

NEW BRUNSWICK
3906

Agrifoods International Cooperative Ltd

DAUPHIN

MANITOBA
3907

Beatrice Foods Inc.

WINNIPEG

MANITOBA
3910

Lucerne Foods

WINNIPEG

MANITOBA
3913

Saputo Cheese Ltd

SOURIS

MANITOBA
3917

Agrifood International Cooperative Ltd

WINKLER

MANITOBA
3921

Schwan's Canada Ltd

NEEPAWA

MANITOBA
3928

Les Cisterciens Réformés of the Monastery of Holland

HOLLAND

MANITOBA
3929

Beatrice Foods Inc.

ST CLAUDE

MANITOBA
3930

Crémerie Notre-Dame Ltd

NOTRE DAME

MANITOBA
3949

Lucerne Foods

WINNIPEG

MANITOBA
3955

University of Manitoba Food Science Dept. Fort Garry Campus

WINNIPEG

MANITOBA
3976

The Both well Cooperative Dairy Society Ltd

NEW BOTHWELL

MANITOBA
3977

Beatrice Foods Inc.

GRUNTHAL

MANITOBA
3991

Beatrice Foods Inc.

WINNIPEG

MANITOBA
3992

Lucerne Foods

WINNIPEG

MANITOBA
3999

Medaillon Milk Co. Ltd

WINNIPEG

MANITOBA
4015

Agrifoods International Cooperative Ltd

SASKATOON

SASKATCHEWAN
4044

Agrifoods International Cooperative Ltd

YORKTON

SASKATCHEWAN
4056

Beatrice Foods Inc.

SASKATOON

SASKATCHEWAN
4202

Alberta Cheese Company Ltd

CALGARY

ALBERTA
4203

Lucerne Foods Ltd

EDMONTON

ALBERTA
4208

Sunnyrose Country Cheese

LETHBRIDGE

ALBERTA
4209

Neopolis Dairy Products Ltd

DIDSBURY

ALBERTA
4214

Agrifoods International Cooperative Ltd

CALGARY

ALBERTA
4230

Agrifoods International Cooperative Ltd

CAMROSE

ALBERTA
4254

Agrifoods International Cooperative Ltd

BASHAW

ALBERTA
4268

Agrifoods International Cooperative Ltd

RED DEER

ALBERTA
4270

Lone Ridge Dairy

WETASKIWIN

ALBERTA
4272

Agrifoods International Cooperative Ltd

CALGARY

ALBERTA
4282

Pinocchio Italian Ice Cream Co. Ltd

EDMONTON

ALBERTA
4285

Foothills Creamery Ltd

CALGARY

ALBERTA
4289

Agrifoods International Cooperative Ltd

EDMONTON

ALBERTA
4291

Olympus Dairy Products Ltd

FORT MC MURRAY

ALBERTA
4305

Paintearth Creamery Ltd

CASTOR

ALBERTA
4325

Agrifoods International Cooperative Ltd

BARRHEAD

ALBERTA
4328

Agrifoods International Cooperative Ltd

PEACE RIVER

ALBERTA
4332

Beatrice Foods Inc.

LETHBRIDGE

ALBERTA
4337

Beatrice Foods Inc.

CALGARY

ALBERTA
4433

Agrifoods International Cooperative Ltd

GRANDE PRAIRIE

ALBERTA
4352

Agrifoods International Cooperative Ltd

GLENWOOD

ALBERTA
4355

Central Alberta Dairy Pool

WETASKIWIN

ALBERTA
4358

Clover Leaf Cheese (1978) Ltd

CALGARY

ALBERTA
4360

Lucerne Foods Ltd

EDMONTON

ALBERTA
4365

Mackay's Cochrane Ice Cream Ltd

COCHRANE

ALBERTA
4367

Armstrong Foods Ltd

BASHAW

ALBERTA
4373

Foremost Foods Ltd

MEDICINE HAT

ALBERTA
4375

Lone Pine Sales Inc.

DIDSBURY

ALBERTA
4377

Crystal Springs Cheese

BLUFFTON

ALBERTA
4380

280746 Alberta Ltd

CALGARY

ALBERTA
4384

Standnick Dairy Farms Ltd

TOFIELD

ALBERTA
4388

Canadian Dairies Inc.

SMOKEY LAKE

ALBERTA
4390

Sunrise Dairies & Processing Inc.

TOFIELD

ALBERTA
4391

Food Processing Development

LEDUC

ALBERTA
4401

Ban Cheese Ltd

VANCOUVER

BRITISH COLUMBIA
4413

Bendick Ice Cream Factory Ltd

VANCOUVER

BRITISH COLUMBIA
4415

Island Farms Dairies Coop. Assn.

VICTORIA

BRITISH COLUMBIA
4416

Ashley-Koffman Foods

RICHMOND

BRITISH COLUMBIA
4418

Agrifoods International Cooperative Ltd

BURNABY

BRITISH COLUMBIA
4419

D Dutchmen Dairy Ltd

SICAMOUS

BRITISH COLUMBIA
4423

Hedway Sales Ltd

VERNON

BRITISH COLUMBIA
4425

Grace-Mar Dairy Inc.

CHILLIWACK

BRITISH COLUMBIA
4430

A & R Manufacturing Ltd

PORT COQUITLAM

BRITISH COLUMBIA
4451

Agrifoods International Cooperative Ltd

BURNABY

BRITISH COLUMBIA
4455

International Ice Cream Co. Inc.

VANCOUVER

BRITISH COLUMBIA
4460

Agrifoods International Cooperative Ltd

ARMSTRONG

BRITISH COLUMBIA
4462

Bulkley Valley Milk Ltd

TELKWA

BRITISH COLUMBIA
4463

Agrifoods International Cooperative Ltd

ABBOTSFORD

BRITISH COLUMBIA
4465

Flamingo Foods Ltd

BURNABY

BRITISH COLUMBIA
4468

Lucerne Foods Ltd

NEW WESTMINSTER

BRITISH COLUMBIA
4472

A & A Foods Ltd

PORT COQUITLAM

BRITISH COLUMBIA
4474

Agrifoods Intcrnatinal Cooperative Ltd

ABBOTSFORD

BRITISH COLUMBIA
4475

Western Cheese Ltd

VANCOUVER

BRITISH COLUMBIA
4476

Happy Days Goat Dairy

SALMON ARM

BRITISH COLUMBIA
4477

Paradise Island Sales Inc.

NANAIMO

BRITISH COLUMBIA
4478

Gort's Gouda Cheese Farm

SALMON ARM

BRITISH COLUMBIA
4601

Brookfield Ice Cream Ltd

ST JOHN'S

NEWFOUNDLAND
4603

Ship Cove Creamery Ltd

SHIP COVE

NEWFOUNDLAND
4605

Farmers Co-Operative Dairy Ltd

ST JOHN'S

NEWFOUNDLAND


Katalog: enlargement -> ccvista

Download 0.56 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat