Kirish test 1-variant javoblariDownload 74,21 Kb.
Sana02.03.2022
Hajmi74,21 Kb.
#477553
Bog'liq
5,9,10-sinf matematika fan oyligi kirish test
11-мавзу, SaRMG4dqdXY7zrm-NZU4maCQY1h8Gws3, 2- muhandislikda matrisalar. Differensial tenglamalardan matrisa, 4-Mustaqil ish, vn1 eYfEwVk5N8P3i3PyQLf6jv1BBDj8, Маъруза матни, ТКК хирургия ўзбек, TAT FANIDAN MAJMUA, Instruction duplicate, Irregular Verbs, Irregular Verbs, Irregular Verbs, Irregular Verbs, 3429-Текст статьи-9429-1-10-20211202, hisobot

Izboskan tuman XTB 31-umumiy o’rta ta’lim maktabi 5-sinf o’quvchisi _________________________________ninf matematika fan oyligi Kirish test 1-variant javoblari
l.Amallarni bajaring 67*84
a. 5621 b. 5628 d. 5028 v. 5608
2.Tenglamani yeching x-94 =120
a.214 b.27 d. 251 v. 512
3.Hisoblang 33 +62 a. 70 b. 65 d. 89 v. 56
4.Qo'shishni bajaring 6396 485+8655648=
a.150 52133 b. 15050133 d. 15052130 v. 15052033
5.Bo’lishni bajaring 1242:3= a. 404 b. 414 d. 401 v. 403
6.79 sonidan keyin kelgan 3 ta sonni yozing
а. 81.82 83 b. 78.79.80 d. 80.81.82 v. 76.77.78
7.Ayirmani toping 73456-65829
a.7627 b. 7027 d. 7607 v. 7007
8.Tenlamani yeching x+36=63 a. 99 b. 27 d. 23 v. 27
9.Ko'paytmani hisoblang 40(100-15)
a.3004 b. 3040 d. 340 v. 3400
10.Hisoblang 23+76= a. 84 b. 80 d. 81 v. 74
11.Tomoni 6 sm bo’lgan kvadratning peremetrini toping
a.18sm b. 12sm d. 24 sm, v. 36 sm
12.Bo'yi 4sm eni 3 sm bo’lgan to'g'ri 4 burchakning peremetrini toping
a.8 sm b. 10 sm d. 7 sm v .14 sm
13.Tenlamani yeching 6x=72 a. 8 b. 12 d. 9 v. 10
14.Tomoni 5 sm bo’lgan kvadratning yuzini toping
a.25 sm2 b. 20sm2 d.l5sm2 v. 10sm2
15.Ifodani qiymatini toping 9(197-134)
a.562 b. 561 d. 560 v. 567Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob

b

a

d

a

b

d

a

b

v

a

d

v

b

a

v

Ball


5 Izboskan tuman XTB 31-umumiy o’rta ta’lim maktabi 5-sinf o’quvchisi _________________________________ninf matematika fan oyligi Kirish test 2-variant javoblari
1.Tomoni 6 sm bo’lgan kvadratning peremetrini toping
a.18sm b. 12sm d. 24 sm, v. 36 sm
2.Bo'yi 4sm eni 3 sm bo’lgan to'g'ri 4 burchakning peremetrini toping
a, 8 sm b. 10 sm d. 7 sm v .14 sm
3.Tenlamani yeching 6x=72 a. 8 b. 12 d. 9 v. 10
4.Tomoni 5 sm bo’lgan kvadratning yuzini toping
a.25 sm2 b. 20sm2 d.l5sm2 v. 10sm2
5.Ifodani qiymatini toping 9(197-134) a.562 b. 561 d. 560 v. 567
6. Mashina 60km/soat tezlik bilan 6 soat , 70 km/soat , tezlik bilan 4 soat yurdi mashina jami necha km yo'l bosdi a.280 b.360 d. 640 v. 40
7.Ahmat 2 soatda 20kg paxta terdi Mavjuda 3 soatda 35 kg paxta terdi ular jami necha kg paxta terdilar a.75 b. 55 d. 50 v. 65
8.Men bir son o'yladim I sonda 25 qo'shib 7 ni ayirsak 60 hosil bo'ldi men qanday sonni o’yladim a.67 b. 25 d. 35 v. 42
9. 45-9* 3+4*3 ning qiymatini toping a. 24 b. 30 d. 48 v. 6
10.Birinchi idishda 35L ikkinchi idishda 45 L sut bor . Agar 2 idishdan 12 L sut olishgan bo'lsa ikkala idishda qancha sut qoladi ?
a.24 b. 42 d. 68 v. 79
11.Tenglamani yeching x+61=128 a. 189 b. 67 d. 103 v. 87
12.Yulduzchani o'rniga shunday son qo'yingki natijada son 9 ga bo’linsin 1*00 a. 6 b. 7 d. 5 v. 8
13.Quyidagi sonlardan eng katta sonni toping
A 1000 b. 1111 d. 9999 v. 90999
14.To'g'ri to'rt burchakning eni 6 sm bo'yi 9 sm yuzini toping
a.54 b. 60 d. 15 v. 68
15.Ayirmani toping 6534 - 3675 a. 2850 b. 2859 d. 2800 v. 2801Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob

d

v

b

a

v

d

b

v

b

d

b

v

v

a

b

Ball
9-sinf . MATEMATIKA KIRISH Test.


1. Hisoblang: 32 + (-5)0 - 24 A) -12 B) -8 C) -6 D) -4
2. (2008)0 ning qiymati nechaga teng? A) 0 B) 1 C) 2008 D) 0,2008
3. a--8= formula a ning qanday qiymatlarida o'rinli? (n - natural son)
A) a = 0 B) a = 1 C) a≠0 D) hamma qiymatida
4. Agar a≠0 bo`lsa, a0 nechaga teng bo'ladi?
A) 1 B) a C) 0 D) -1
5.Darajani darajaga ko`tarish formulasi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan?
A) (am)n=amn B) a--n= C) a0 = 1 D) (ab)n=anbn
6. Ko`paytmani darajaga ko'tarish formulasini aniqlang?
A) (am)n=amn B) a--n= C) a0 = 1 D) (ab)n=anbn
7. Ifodani natural ko'rsatkichli daraja shaklida tasvirlang: 
A) 53 B) 55 C) 52 D) 54
8.Hisoblang: (-8)2 + 5 - 70 A) 65 B) 66 C) 68 D) 67
9. 5-2 ni 1 bilan taqqoslang? A) 5-2 = 1 B) 5-2 > 1 C) 5-2_ 1 D) 5-2 < 1
10. Darajani darajaga ko'taring: (a5)-3 A) a-15 B) a5 C) a15 D) a-5
11. sin =0,6 bo’lsa , tg ni toping. A) 0,8 B) C) 0,75 D) 1
12. Vektorning skalyar ko’paytmasini toping. (7;2) , (-5;0)
A) 7 B) 3 C) 30 D) -35
13. Katetlari 20 va 15 ga teng bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasini toping. A) 25 B) 30 C) 10 D) 5
14. Qavariq beshburchakning burchaklari kattaliklari 2:3:4:5:6 kabi nisbatda . Burchaklardan kattasini toping.
A) 1360 B) 162 0 C) 1480 D0 163 0
15. To’gri to’rt burchakning tomonlari nisbati 4:3 , yuzi 48 sm2 bo’lsa, perimetrini toping.
A) 4 sm B) 28 sm2 C) 28 sm D) 12 sm

Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob

c

b

c

a

a

d

d

c

d

a

c

d

a

b

c

Ball
9-sinf . MATEMATIKA KIRISH Test.


1. Hisoblang: 32 + (-5)0 - 24 A) -12 B) -8 C) -6 D) -4
2. (2008)0 ning qiymati nechaga teng? A) 0 B) 1 C) 2008 D) 0,2008
3. a--8= formula a ning qanday qiymatlarida o'rinli? (n - natural son)
A) a = 0 B) a = 1 C) a≠0 D) hamma qiymatida
4. Agar a≠0 bo`lsa, a0 nechaga teng bo'ladi?
A) 1 B) a C) 0 D) -1
5.Darajani darajaga ko`tarish formulasi qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan?
A) (am)n=amn B) a--n= C) a0 = 1 D) (ab)n=anbn
6. Ko`paytmani darajaga ko'tarish formulasini aniqlang?
A) (am)n=amn B) a--n= C) a0 = 1 D) (ab)n=anbn
7. Ifodani natural ko'rsatkichli daraja shaklida tasvirlang: 
A) 53 B) 55 C) 52 D) 54
8.Hisoblang: (-8)2 + 5 - 70 A) 65 B) 66 C) 68 D) 67
9. 5-2 ni 1 bilan taqqoslang? A) 5-2 = 1 B) 5-2 > 1 C) 5-2_ 1 D) 5-2 < 1
10. Darajani darajaga ko'taring: (a5)-3 A) a-15 B) a5 C) a15 D) a-5
11. sin =0,6 bo’lsa , tg ni toping. A) 0,8 B) C) 0,75 D) 1
12. Vektorning skalyar ko’paytmasini toping. (7;2) , (-5;0)
A) 7 B) 3 C) 30 D) -35
13. Katetlari 20 va 15 ga teng bo’lgan to’g’ri burchakli uchburchakning gipotenuzasini toping. A) 25 B) 30 C) 10 D) 5
14. Qavariq beshburchakning burchaklari kattaliklari 2:3:4:5:6 kabi nisbatda . Burchaklardan kattasini toping.
A) 1360 B) 162 0 C) 1480 D0 163 0
15. To’gri to’rt burchakning tomonlari nisbati 4:3 , yuzi 48 sm2 bo’lsa, perimetrini toping.
A) 4 sm B) 28 sm2 C) 28 sm D) 12 smSavol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob

c

b

c

a

a

d

d

c

d

a

c

d

a

b

c

Ball


10-sinf . MATEMATIKA KIRISH Test.
1. Quyidagi funksiyalardan qaysi biri kvadrat funksiya bo`ladi ?
A) y = 3x2 + x3 – 8 B) y = 5x4 + 6x C) y = 2010x2 + 41x + 9 D) y = 2x -3
2. Kvadrat funksiyaning nollarini toping: y = x2 - 5x + 6
A) x1=1, x2=6 B) x1= -1, x2= - 6 C) x1=2, x2=3 D) x1= -2, x2= -3
3. Parabola uchining koordinatalarini toping: y = .
A) (-3; 2) B) (-3; - 2) C) (3; -2) D) (3; 2)
4. Agar (-1;2) nuqta y = kx2 +3x – 4 parabolaga tegishli bo`lsa, k ning qiymatini toping. A) 9 B) 6 C) -1 D) 1
5. Funksiyaning eng kichik qiymatini toping: y = x2 + 4x + 5.
A) 5 B) 9 C) 3 D) 1
6. y = -2x2 +6 funksiyaning grafigi qaysi koordinata choraklarida joylashgan
A) I, II, III, IV B) I, II C) III, IV D) I, III, IV
7.y = 4x2 +12x +9 funksiyaning o`sish oralig`ini toping.
A) (1,5; ∞) B) (-∞; 1,5) C) (-∞; -1,5] D) [-1,5; ∞)
8. Parabolaning koordinata o`qlari bilan kesishish nuqtalarining koordinatalarini toping: y = -2x2 – 8x +10
A) (1;0), (-5;0), (0;10) B) (-1;0), (5;0), (0;-10) C) (2;0), (-8;0), (0;-6)
D) (-2;0), (8;0), (0;6)
9. Quyidagi tengsizliklardan qaysi biri kvadrat tengsizlik ekanini toping.
A) 4x -5 > 0 B) 41x2 – 9x + 1 < 0 C) 2x3 + 3x2 -4x +7 > 0 D) x4-4< 0
10. y = x2 +x -6 funksiya x ning qanday qiymatlarida manfiy qiymatlar qabul qiladi ?
A) (2; 3) B) (-3; 2) C) (-∞;2) U (3; ∞) D) (-∞;1) U (6; ∞)
11. Kvadrat tengsizlikni yeching: x2 – 4x +6 > 0 .
A) (-∞;1) U (6; ∞) B) (2; 3) C) (-4; 6) D) yechimlari yo`q
12. Kvadrat tengsizlikni yeching: 3x2 – 5x -2 > 0.
A) (-∞; ) U ( 2; ∞) B) (-∞; - ) U ( 2; ∞) C) (- ; 2) D) ( ; 2)
13. 4x2 + 4x +1 ≤0 tengsizlikni yeching.
A) (- ∞; ∞) B) (-∞; - )U(- ;∞) C) x = - D) (-∞; -1)U(4;∞)
14. x = 41 qiymat qaysi tengsizlikning yechimi bo`ladi ?
A) (x-7)(x-2010) > 0 B) (x - 29)(x - 31) > 0 C) (x-30)(x-34) < 0
D) (x +1)(x + 42) < 0
15.Tengsizlikni yeching: (x – 6)(x – 13) <0.
A) (-∞;6) U (13; ∞) B) (-∞;-13) U (6; ∞) C) (-13; -6) D) (6;13)Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob

c

c

d

a

d

a

d

a

b

b

d

b

c

b

d

Bal
10-sinf . MATEMATIKA KIRISH Test.
1. Quyidagi funksiyalardan qaysi biri kvadrat funksiya bo`ladi ?
A) y = 3x2 + x3 – 8 B) y = 5x4 + 6x C) y = 2010x2 + 41x + 9 D) y = 2x -3
2. Kvadrat funksiyaning nollarini toping: y = x2 - 5x + 6
A) x1=1, x2=6 B) x1= -1, x2= - 6 C) x1=2, x2=3 D) x1= -2, x2= -3
3. Parabola uchining koordinatalarini toping: y = .
A) (-3; 2) B) (-3; - 2) C) (3; -2) D) (3; 2)
4. Agar (-1;2) nuqta y = kx2 +3x – 4 parabolaga tegishli bo`lsa, k ning qiymatini toping. A) 9 B) 6 C) -1 D) 1
5. Funksiyaning eng kichik qiymatini toping: y = x2 + 4x + 5.
A) 5 B) 9 C) 3 D) 1
6. y = -2x2 +6 funksiyaning grafigi qaysi koordinata choraklarida joylashgan
A) I, II, III, IV B) I, II C) III, IV D) I, III, IV
7.y = 4x2 +12x +9 funksiyaning o`sish oralig`ini toping.
A) (1,5; ∞) B) (-∞; 1,5) C) (-∞; -1,5] D) [-1,5; ∞)
8. Parabolaning koordinata o`qlari bilan kesishish nuqtalarining koordinatalarini toping: y = -2x2 – 8x +10
A) (1;0), (-5;0), (0;10) B) (-1;0), (5;0), (0;-10) C) (2;0), (-8;0), (0;-6)
D) (-2;0), (8;0), (0;6)
9. Quyidagi tengsizliklardan qaysi biri kvadrat tengsizlik ekanini toping.
A) 4x -5 > 0 B) 41x2 – 9x + 1 < 0 C) 2x3 + 3x2 -4x +7 > 0 D) x4-4< 0
10. y = x2 +x -6 funksiya x ning qanday qiymatlarida manfiy qiymatlar qabul qiladi ?
A) (2; 3) B) (-3; 2) C) (-∞;2) U (3; ∞) D) (-∞;1) U (6; ∞)
11. Kvadrat tengsizlikni yeching: x2 – 4x +6 > 0 .
A) (-∞;1) U (6; ∞) B) (2; 3) C) (-4; 6) D) yechimlari yo`q
12. Kvadrat tengsizlikni yeching: 3x2 – 5x -2 > 0.
A) (-∞; ) U ( 2; ∞) B) (-∞; - ) U ( 2; ∞) C) (- ; 2) D) ( ; 2)
13. 4x2 + 4x +1 ≤0 tengsizlikni yeching.
A) (- ∞; ∞) B) (-∞; - )U(- ;∞) C) x = - D) (-∞; -1)U(4;∞)
14. x = 41 qiymat qaysi tengsizlikning yechimi bo`ladi ?
A) (x-7)(x-2010) > 0 B) (x - 29)(x - 31) > 0 C) (x-30)(x-34) < 0
D) (x +1)(x + 42) < 0
15.Tengsizlikni yeching: (x – 6)(x – 13) <0.
A) (-∞;6) U (13; ∞) B) (-∞;-13) U (6; ∞) C) (-13; -6) D) (6;13)Savol

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Javob

c

c

d

a

d

a

d

a

b

b

d

b

c

b

d

Bal
5-sinf Test savollari 2-chorak 3-variant

  1. Hisoblang (7+1)3 =

A)64 B)512 C)49 D)27

  1. Hisolanng 30*20+35*10

a) 650 b) 600 c) 400 d)950
3. Qoldiqli bo`lishni bajaring 200:30.
a) 6 (20) b) 7 (30) c) 8 (25)
4. Sonning darajasi deb nimaga aytiladi?
a) shu sonning darajasi kubi deyiladi b) shu sonning darajasi kvadrati deyiladi
c) shu sonning darajasi ham kubi ham kvadrati darajasi deyiladi.
5. Daraja ko`rinishida yozing 2*2*2*2.
a) 23 b) 22 c) 24
6. To`g`ri to`rtburchak va kvadratning perimetrini topish formulasi qaysi?
a) P=2(a+b), P=2a b) P=2(a-b), P=4a2 c) P=2(a+b), P=4a
7) Sonlar nurida 11 dan kata 14dan kichik bo’lgan nechta butun son bor
A) 3ta B) 4ta C)2ta D)yo’q
8) (374+714):4+29 hisoblang
A) 301 B) 265 D)272 C)465
9) Sonlarni qaysilari kamayish tartibida yozilgnan
A)245 456 876 134 B)876 456 245 134 D) 876 245 134 456 C)134 245 456 876
10) Sonlar nurida 23, 43, 67, 89, sonlarining qaysi biri o’ngda yotadi
A)23 B)67 C)43 D)89
11) Hadichaning 2500 so’m puli bor edi. U 500 so’mga daftar 600 so’mga muzqaymoq sotib oldi u qancha pul ishlatgan va yana qancha puli qolgan ?
A) 1400 B)2100 C)1900 D)2000
12). Agar son 10 ga qoldiqsiz bo`linsa oxiri necha raqami bilan tugashi kerak?
a) 1 b) 5 c) 0
13. Tengsizlik o`rinli bo`ladigan sonni qo`ying? 1014. Amalni bajaring 490*33-20
a) 16151 b) 16150 c) 16148
15) y= 112 bo’lganda ifodani son qiymatini toping
118-y=?
_______________________________________
16) Rulonda 329 m gazlama bor edi.undan 129 m mato qirqib oldilar.Rulonda necha metr gazlama qoldi?
______________________________________________
17) Son o’qida A=4 va B=7 nuqtalarni qaysi biri chapda yotadii .
A) A=4 B) B=7 C) ikkalasi xam chapda yotmaydi, D) ikkalasi xam chapda yotadi
18). Tenglamani yeching
133:y=19
19) Amallarni bajaring
703-21∙(361-349)=__________________________________________________
20) Tenglamani yeching
14∙x=112____________________________________________
21) Komil bir son o’yladi. Uni 3 ga ko’paytirib, ko’paytmadan 7 ni ayirdi.
Natijada 50 hosil bo’ldi. Komil qanday son o’yladi?_____________
22) Tenglamani ildizini toping
x+x-20=x+5___________________________________
23) Birinchi konvertda 1 soatda 25 ta, ikkinchi konvertda esa 31 ta televizor yig’iladi.Ikkala konvertda 8 soat davomida qancha televizor yig’iladi?
A) 200 B)248 C)448 D)248
24. 24 darajasini toping?
a) 12 b) 16 c) 20
25. Ko`paytmani toping 321*91+91*79

Download 74,21 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti