Kanalizācijas tīklu pārbūve iekšpagalmos, VentspilīDownload 24.68 Kb.
Sana27.06.2017
Hajmi24.68 Kb.

Iepirkuma

Kanalizācijas tīklu pārbūve iekšpagalmos, Ventspilī”

piedāvājumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas sēdes protokols Nr. 17/6-4.3


2017. gada 24.februārī Ventspilī
Pasūtītājs: PSIA „ŪDEKA”
Iepirkumu komisijas sastāvs: Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisija, apstiprināta ar Ventspils pilsētas domes 2013. gada 26. jūlija lēmumu Nr.145 „Par Ventspils pilsētas domes komisijām un padomēm”
Komisijas locekļi:

A.Gūtmanis - Komisijas priekšsēdētājs

G.Ikerts - Komisijas priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi: I. Pozdejeva, E. Didrihsone, E. Feldmane, S. Rozentāle, S. Juškeviča, A. Mirvis, D. Smirnovs, V. Trusevičs, A. Damanis, L. Ivanovska.


G. Grūbe – Pašvaldības SIA „ŪDEKA” tehniskais direktors (08.12.2016. Pilnvara Nr.1-14/645)
Komisijas sanāksmē nepiedalās:

A.Gūtmanis, L.Ivanovska, E.Feldmane


Sanāksmi vada: Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks G.Ikerts.
Protokolē Komisijas sekretāre: Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisijas locekle S.Juškeviča.
Darba kārtība:

1. Pretendenta atlase.

2. Piedāvājuma atbilstības pārbaude un lēmuma pieņemšana.
Paziņojums par iepirkumu publicēts internetā Iepirkumu uzraudzības biroja, PSIA “ŪDEKA” un Ventspils pilsētas mājas lapās 2017. gada 6.februārī.
Iepirkuma priekšmets: Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūve, saskaņā ar Tehniskām specifikācijām, būvprojektu un darbu apjomiem.
Iepirkuma metode: Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 panta prasībām.
Iepirkuma identifikācijas numurs: UDEKA 2017/4

Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs: Piedāvājumu izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko līgumcenu.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš un vieta: Piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 17.februārim, plkst.12:00 pašvaldības SIA „ŪDEKA” administrācijas ēkas 1.stāva 2.kabinetā, Talsu ielā 65, Ventspilī, LV-3602, darba dienās no 08.00 – 12.00 un no 13.00 – 17.00, bet piektdienās līdz 16:00, piedāvājumus iesniedzot personīgi Agnesei Atvarei, tālr. 63607263, fakss 63607866, e-pasts: agnese.atvare@ventspils.lv , vai personai, kas viņu aizstāj, vai nosūtot pa pastu vai kurjerpastu.

Piedāvājumu atvēršana: Piedāvājumu atvēršana notiks 2017.gada 17.februārī plkst.13:00 Ventspils pilsētas domē Jūras ielā 36, 2.stāvā, Iepirkumu komisijas sanāksmē.
Iepirkuma noteiktajā termiņā saņemtie piedāvājumi:

Nr.p.k.

Pretendenta nosaukumus

Datums un laiks

Piedāvātā

līgumcena euroAvanss

euro

Piezīmes

1


SIA “Ostas celtnieks”

17.02.2017.

Plkst.: 11:0532 350,05

6470,01


  1. Pretendenta atlase

Tika pārbaudīti pretendentu atlasei iesniegtie dokumenti. Izskatot pretendenta iesniegto dokumentu atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām, komisija konstatē, ka pretendenta SIA “Ostas celtnieks” iesniegtie dokumenti atlases prasībām atbilst.

Līdz ar to,

komisija nolemj:

Izskatīt pretendenta SIA “Ostas celtnieks” iesniegto piedāvājumu.Balsojums: Par _10__; Pret _______ ;
2. Iesniegtā piedāvājuma atbilstības pārbaude un lēmuma pieņemšana

Tika izskatīts pretendenta SIA “Ostas celtnieks” piedāvājums. Piedāvājums atbilst nolikuma prasībām.

Pamatojoties uz to, ka piedāvājumu izvēles kritērijs ir zemākā cena,

komisija nolemj:

par uzvarētāju iepirkumā “Kanalizācijas tīklu pārbūve iekšpagalmos, Ventspilī” ar identifikācijas Nr. UDEKA 2017/4 atzīt pretendentu SIA “Ostas celtnieks”.

Atļaut pasūtītājam slēgt līgumu ar uzvarētāju.

Balsojums: Par __10__; Pret ________.

Ar saviem parakstiem apstiprinām, ka izskatītajā jautājumā personiskas ieinteresētības nav.

Komisijas locekļu paraksti:
A. Gūtmanis ___________________ S. Juškeviča __________________ I. Pozdejeva ____________________

E. Didrihsone __________________ A. Mirvis _____________________ E. Feldmane ____________________

G. Ikerts ______________________ S. Rozentāle ___________________ D. Smirnovs ____________________

L. Ivanovska___________________ A. Damanis____________________ V. Trusevičs ____________________G.Grūbe ______________________Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa