Jamiyatning 2014 yil yakunlari bo’yicha yillik hisoboti buxgalterlik balansiDownload 160.13 Kb.
Sana09.04.2017
Hajmi160.13 Kb.
JAMIYATNING 2014 YIL YaKUNLARI

BO’YIChA YILLIK HISOBOTI
Buxgalterlik balansi.

(ming sum)Kursatkichlarning nomi

Satr kodi

Xisobot yili boshiga

Xisobot davri oxiriga

1

2

3

4

AKTIV


I. Uzoq muddatli aktivlar


Asosiy vositalar:

 Boshlang’ich (kayta tiklash) qiymati(0100, 0300)

010

3 488 250,0

4 151 054,0

eskirish summasi(0200)

011

676 378,0

872 729,0

qoldiq (balans) qiymati (satr.010-011)

012

2 811 872,0

3 278 325,0

Nomoddiy aktivlar:

 Boshlang’ich qiymati (0400)

020

10 270,0

10 270,0

amortizasiya summasi (0500)

021

2 390,0

2 390,0

koldik (balans) qiymati (satr. 020-021)

022

7 880,0

7 880,0

Uzoq muddatli investisiyalar, jami (satr. 040+050+060+070+080), shu jumladan:

030

721 078,0

721 078,0

Qimmatli qog’ozlar (0610)

040

1 078,0

1 078,0

Shu’ba xujalik jamiyatlariga investisiyalar (0620)

050

720 000,0

720 000,0

Karam xujalik jamiyatlariga investisiyalar (0630)

060Urnatiladigan asbob-uskunalar (0700)

090Kapital kuyilmalar (0800)

100

10 420,0

2 000,0

Uzoq muddatli debitorlik qarzlari (0910, 0920, 0930, 0940)

1101-BULIM BUYIChA JAMI 012+022+030+090+100+110+120

130

3 551 250,0

4 009 283,0

II. Joriy aktivlar

 Tovar-moddiy zaxiralari, jami (satr. 150+160+170+180), shu jumladan:

140

5 342 514,0

8 643 139,0

Ishlab chiqarish zaxiralari (1000, 1100, 1500, 1600)

150

13 269,0

29 962,0

Tovarlar (2900 dan 2800 ning ayirmasi)

180

5 329 245,0

8 613 177,0

Kelgusi davr sarflari (3100)

190

173 331,0

14 950,0

Kechiktirilgan xarajatlar (3200)

200Debitorlar, jami: (satr. 220+240+250+260+270+280+290+300+310)

210

1 467 830,0

1 743 086,0

shundan: muddati utgan iz neye:

211Xaridor va buyurtmachilar qarzi (4000 dan 4900 ning ayirmasi)

220

807 632,0

1 294 057,0

Shu’ba va karam xujalik jamiyatlarning qarzi (4120)

240Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga berilgan bunaklar (4300)

260

9 069,0

34,0

Byudjetga soliq va yigimlar bo’yicha bunvk tulovlari (4400)

270Maqsadli davlat jamg’armalari va suturtalar bo’yicha bunak tulovlari (4500)

280

651,0

714,0

Xodimlarning boshqa operasiyalar bo’yicha qarzi (4700)

300

2 056,0

23,0

Boshka debitorlik qarzlari (4800)

310

648 422,0

448 258,0

Pul mablag’lari, jami (satr. 330+340+350+360) shu jumladan:

320

307 659,0

728 893,0

Kassadagi pul mablag’lari (5000)

330

1 213,0

2 071,0

Xisob-kitob schyotidagi pul mablag’lari (5100)

340

283 527,0

692 538,0

Chet el valyutasidagi pul mablag’lari (5200)

350Boshka pul mablag’lari va ekvivalentlari (5500, 5600, 5700)

360

22 919,0

34 284,0

P-BULIM BUYIChA JAMI (satr. 140+190+200+210+320+370+380)

390

7 291 334,0

11 130 068,0

Balans aktivi bo’yicha JAMI (satr. 130+390)

400

10 842 584,0

15 139 351,0

Kursatkichlarning nomi

Satr kodi

Xisobot yili boshiga

Xisobot davri oxiriga

1

2

3

4

PASSIV


Uz mablag’larning manbalari


Ustav kapitali (8300)

410

1 717 945,0

2 270 570,0

Rezerv kapitali (8500)

430

502 662,0

504 137,0

Taksimlanmagan foyda (koplanmagan zarar) (8700)

450

635 925,0


1 119 765,0


1 bulim bo’yicha JAMI (satr. 410+420+430-440+450+460+470)

480

2 856 532,0

3 894 472,0

Majburiyatlar:

 Joriy majburiyatlar, jami (satr. b10+630+640+b50+660+670+680+ 690+700+710+720+730+740+750+760)

600

7 986 052,0

11 244 879,0

shu jumladan: joriy kreditorlik qarzlari (satr. 610+630+650+670+680+690++700+710+720+760)

601

6 786 052,0

8 926 571,0

shundan: muddati utgan jorii kreditorlik qarzlari

602Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilarga qarz (6000)

610

6 379 323,0

8 490 710,0

Shu’ba va karam xujalik jamiyatlarga k.arz (6120)

630Olingan bunaklar (6300)

670

140 553,0

127 906,0

Byudjetga tulovlar bo’yicha xarz (6400)

680

42 379,0


83 232,0


Sugurtalar bo’yicha qarz (6510)

690

62 212,0

54 688,0

Maqsadli davlat jamgarmalariga tulovlar bo’yicha qarz (6520)

700Ta’sischilarga bulgan qarzlar (6600)

710

9 595,0

9 256,0

Mexnatga xak tulash bo’yicha qarz (6700)

720

97 765,0

82 996,0

Kiska muddatli bank kreditlari (6810)

730

1 200 000,0

2 318 308,0

Kiska muddatli qarzlar (6820, 6830, 6840)

740Boshka kreditorlik qarzlar (6950 dan tashk,ari 6900)

760

54 225,0

77 783,0

P-bulim bo’yicha JAMI (satr.490+600)

770

7 986 052,0

11 244 879,0

Balans passivi bo’yicha JAMI (satr. 480+770)

780

10 842 584,0

15 139 351,0


Moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobot.

(ming sum)Ko’rsatkichlar nomi


Satr kodi

O’tgan yilning shu davridaHisobot davridaDaromadlar
(foyda)


Xarajatlar
(zararlar)


Daromadlar
(foyda)


Xarajatlar
(zararlar)


1

2

3

4

5

6

Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishdan sof tushum

010

23 117 686,0

x

28 070 952,0

x

Sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmat) larning tannarxi

020

x

20 973 050,0

x

25 392 712,0

Mahsulot (tovar, ish va xizmat) larni sotishning yalpi foydasi (zarari) (satr.010-020)

030

2 144 636,0

0,0

2 678 240,0

0,0

Davr xarajatlari, jami (satr.050+060+070+080), shu jumladan:

040

x

2 679 406,0

x

2 961 457,0

Sotish xarajatlari

050

x

1 411 120,0

x

2 001 739,0

Ma’muriy xarajatlar

060

x

496 505,0

x

427 353,0

Boshqa operasion xarajatlar

070

x

771 781,0

X

532 365,0

Asosiy faoliyatning boshqa daromadlari

090

2 146 272,0

x

2 886 176,0

x

Asosiy faoliyatning foydasi (zarari) (satr. 030-040+090)

100

1 611 502,0

0,0

2 602 959,0

0,0

Moliyaviy faoliyatning daromadlari, jami (satr.120+130+140+150+160), shu jumladan:

110

20 186,0

x

19 003,0

X

Dividendlar shaklidagi daromadlar

120

33,0
0,0
Uzoq muddatli ijara (lizing) dan daromadlar

140
x
x

Valyuta kursi farqidan daromadlar

150

20 153,0

x

19 003,0

x

Moliyaviy faoliyat bo’yicha xarajatlar (satr.180+190+200+210), shu jumladan:

170

X

396 359,0

X

785 835,0

Foizlar shaklidagi xarajatlar

180

X

122 761,0

x

347 300,0

Valyuta kursi farqidan zararlar

200

x

273 598,0

x

438 535,0

Moliyaviy faoliyat bo’yicha boshqa xarajatlar

210

x
x

0,0

Umumxo’jalik faoliyatining foydasi (zarari) (satr.100+110-170)

220

1 235 329,0

0,0

1 836 127,0

0,0

Daromad (foyda) solig’ini to’lagunga qadar foyda (zarar) (satr.220+/-230)

240

1 235 329,0

0,0

1 836 127,0

0,0

Daromad (foyda) solig’i

250

X

626 616,0
739 437,0

Foydadan boshqa soliqlar va yig’imlar

260

X
x
Hisobot davrining sof foydasi (zarari) (satr.240-250-260)

270

608 713,0

0,0

1 096 690,0

0,0Ijroiya organi rahbari

F.A.Shermatov(F.I.O.)
(imzo)Bosh buxgalter

M.I.Rustamov


(F.I.O.)
(imzo)


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa