Ижтимоиий иқтисодиё жараёнларниDownload 56,25 Kb.
Sana29.12.2021
Hajmi56,25 Kb.
#77155
Bog'liq
iq1
biotexnologiya fanining xalq hojaligida ahamiyati va istiqbollari , 2.Дарс-ишланма, 0001c710-f6764226, Yuldashev BMI uz 2a5cf, 3x4-texnologiyasi, 3-I GURUXNING S-elementlari 3d29f5742cb6325b3383ea2cd9306788, 3-I GURUXNING S-elementlari 3d29f5742cb6325b3383ea2cd9306788, 3-I GURUXNING S-elementlari 3d29f5742cb6325b3383ea2cd9306788, 1-savol, ABN, Baxronov javlon, 3-sinf oquvchilarini tenglamalar tuzish bilan masalalar yechishga orgatishmetodikasi, Elektron Hukumatdan.mustaqil ish, Pedagogik texnologiyalar , amallar bajarish metodikasi

ижтимоиий_иқтисодиё_жараёнларни

Интервал автоматического обновления в минутах: 5

ижтимоиий иқтисодиё жараёнларни моделлаштириш ва прогнозлаш

№1 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Makroiqtisodiy prognozlash modellariga quyidagilardan qaysi biri kiradi?

Milliy daromadni taqsimlash, turmush darajasi, iste’mol tarkibi modeli, ish xaqi va daromadlarni taqsimlash

Turmush darajasi, iste’mol tarkibi modeli

Ish xaqi va daromadlarni taqsimlash  

Milliy daromadni taqsimlash  

№2 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Korrelyatsion bog‘lanish zichligi bo‘yicha:

Kuchsiz, o‘rtacha, zich  bo‘ladi

To‘g‘ri chiziqli, egri chiziqli bo‘ladi

To‘g‘ri, teskari bo‘ladi

Juft, ko‘p omilli bo‘ladi

№3 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 6; Qiyinlik darajasi – 2;

Korrelyatsion bog‘lanish omillar soni bo‘yicha:

Juft, ko‘p omilli bo‘ladi

Kuchsiz, o‘rtacha, zich  bo‘ladi

To‘g‘ri chiziqli, egri chiziqli bo‘ladi

To‘g‘ri, teskari bo‘ladi

№4 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;

Korrelyatsion bog‘lanish turi bo‘yicha:

To‘g‘ri, teskari bo‘ladi

Kuchsiz, o‘rtacha, zich  bo‘ladi

To‘g‘ri chiziqli, egri chiziqli bo‘ladi

Juft, ko‘p omilli bo‘ladi

№5 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2;

Korrelyatsion bog‘lanish shakli bo‘yicha:

To‘g‘ri chiziqli, egri chiziqli bo‘ladi

To‘g‘ri, teskari bo‘ladi

Kuchsiz, o‘rtacha, zich  bo‘ladi

Juft, ko‘p omilli bo‘ladi

№6 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Prognozlashning matematik usullari qatoriga qaysi biri kiradi

regression tahlil usuli

qora quti

matrisa usuli

Delfi usuli

№7 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Prognozda ekstrapolyatsiya quyidagi model orqali qilinadi:

Trend modellari

Evristik modellari

Optimallashtirish  modellari

Balans modellari

№8 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2;

Natijaviy ko‘rsatkich va unga ta’sir etuvchi omillar o‘rtasidagi bog‘lanishning zichligini aniqlovchi koeffitsienti:

Korrelyatsiya koeffitsienti

Elastik koeffitsienti

Student  koeffitsienti

Doimiy koeffitsient

№9 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 3;

Ekonometrik modelda qatnashadigan omillarni tanlashda qo‘llanadigan usuli:

Korrelyatsion tahlil usuli

Regression tahlil usuli

Ekstrapolyatsiya usuli

Prognoz usuli

№10 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

Statistik prognozda qo‘llanadigan usuli:

Ekstropalyatsiya usuli

Simpleks usuli

Potentsiallar usuli

Evristik usuli

№11 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

Olingan modeldagi koeffitsientlari ahamiyatli deb hisoblanadi:

Hisoblangan Student  koeffitsienti jadvaldagi qiymatiga nisbatdan ko‘p bo‘lsa

Hisoblangan Student  koeffitsienti 0ga teng bo‘lsa

Hisoblangan Student  koeffitsienti jadvaldagi qiymatiga nisbatdan kam bo‘lsa

Hisoblangan Student  koeffitsienti jadvaldagi qiymatiga teng bo‘lsa

№12 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 2;

Iqtisodiy jarayonlarini prognozlash – bu:

Ko‘rsatkichlarning istiqboldagi holatini aniqlash

Foyda darajasini maksimallashtirish

Bir birlik mahsulot ishlab chiqarishga ketadigan o‘rtacha xarajatlarni aniqlash

Reja ko‘rsatkichlarini bilan xarajatlarni taqqoslash

№13 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

Prognozlashning matematik usullari qatoriga qaysi biri kiradi

regresion taxlil

qora quti

matrisa usuli

Delfi usuli

№14 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

Regressiya koeffitsienti ishonchliligi aniqlanadi:

Student  mezoni orqali

Korrelyatsiya koeffitsienti orqali

Fisher mezoni orqali

Determinatsiya koeffitsienti orqali

№15 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;

Prognozni ishlab chiqish maqsadi buyicha-?

uzoq muddatli

oraliqli

normativ


umumiy maqsadli

№16 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 11; Qiyinlik darajasi – 2;

Ekonometrik modellar iqtisodiy  jarayonlarini:

Miqdoriy  va sifat jihatdan o‘rganadi

Sifat jihatdan o‘rganadi

Psixologik jihatdan o‘rganadi

Analitik jihatdan o‘rganadi

№17 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

Ekonometrik modellashtirish quyidagi bosqichdan iborat:

Etti bosqichdan

Ikki bosqichdan

Besh bosqichdan

Bir bosqichdan

№18 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Ekonometrik usullar va modellar ahamiyati quyidagilardan iborat:

Xamma javoblar to‘g‘ri

Iqtisodiy va tabiiy fanlarni rivojlantirishda etakchi vosita bo‘lib xizmat qiladi

Iqtisodiyotning kelgusidagi rivojlanishini oldindan aytib berib tuzilgan prognozlarni umumiy amalga oshirish vaqtida ayrim tuzatishlarni kiritishini mumkin qiladi

Hisoblash ishlarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish bilan birga, aqliy mehnatni engillashtiradi va iqtisodiy soha xodimlarning mehnatini ilmiy asosda tashkil etadi va boshqaradi

№19 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

Ekonometrik modelda qatnashadigan omillarni tanlashda qo‘llanadigan usulni ko‘rsating:

Korrelyatsion tahlil usuli

Ekstrapolyatsiya usuli

Regression tahlil usuli

Prognoz usuli

№20 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

Kobba-Duglas ishlab chiqarish funktsiyasida quyidagi omillar qatnashishi shart:

Yalpi mahsulot, mehnat harajati, asosiy fondlar

Mehnat harajati, asosiy fondlar

Yalpi mahsulot, asosiy fondlar

Asosiy fondlar

№21 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 11; Qiyinlik darajasi – 3;

Elastiklik koeffitsienti nimani ko‘rsatadi:

Ta’sir etuvchi omilning 1 foizga o‘zgarishi, natijaviy omilning qanchaga o‘zgarishini ko‘rsatadi

Natijaviy omilning 1 foizga o‘zgarishini

Ta’sir etuvchi omilning bir birlikka o‘zgarishi, natijaviy omilning necha foizga o‘zgarishini ko‘rsatadi

Natijaviy omilning vaqtga nisbatan qancha birlikka o‘zgarishini ko‘rsatadi

№22 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;

Iqtisodiy o‘sish va rivojlanishning matematik modeli quyidagini ko‘rsatadi:

Olingan modelning o‘rganilayotgan jarayonga mosligini

Elastiklik koeffitsientining ishonchliligini

Omillar orasidagi bog‘lanish zichligini

Olingan modeldagi koeffitsientlarning ahamiyatliligini

№23 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;

Model – bu:

Matematika, iqtisodiyot va statistika sintezi

Matematika va iqtisodiyot sintezi  

Matematika va statistika sintezi

Ehtimollar nazariyasi va iqtisodiyot sintezi

№24 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 11; Qiyinlik darajasi – 1;

Matematik model – bu:

Tenglamalar va tengsizliklar tizimi

Balansli matritsalar

Axborotlar tizimi

Matematik belgilar tizimi

№25 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;

Matematik usullar va modellar ahamiyati quyidagilardan iborat:

Hamma javoblar to‘g‘ri

Iqtisodiyotning kelgusidagi rivojlanishini oldindan aytib berib tuzilgan prognozlarni umumiy amalga oshirish vaqtida ayrim tuzatishlarni kiritish imkonini beradi

Hisoblash ishlarini mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish bilan birga, aqliy mehnatni engillashtiradi va iqtisodiy soha xodimlarning mehnatini ilmiy asosda tashkil etadi va boshqaradi

Iqtisodiy va tabiiy fanlarni rivojlantirishda etakchi vosita bo‘lib xizmat qiladi

№26 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 5; Qiyinlik darajasi – 1;

Ekonometrik model shaklini tanlashda qo‘llanadigan usul:

Regression tahlil usuli

Prognoz usuli

Korrelyatsion tahlil usuli

Ekstrapolyatsiya usuli

№27 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;

Intervyu usulini olib borish tartibi…

Prognoz qilinuvchining ekspert bilan bo‘ladagan suhbati tahlil qilinadi va kelajak taraqqiyotiga oid savollar qo‘yiladi

To‘g‘ri javob yo‘q

Bir nechta ekspertlar orasida bir ob’ekt to‘g‘risida muhokama olib boriladi va yakuniy to‘xtamga kelinadi  

Bir nechta ekspertlar orasida bir ob’ekt to‘g‘risida muxokama olib boriladi va yakuniy to‘xtamga kelinadi, prognoz qilinuvchining ekspert bilan bo‘ladagan suhbati tahlil qilinadi va kelajak taraqqiyotiga oid savollar qo‘yiladi

№28 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi –2;

Iqtisodiy o‘sish modellarining maqsadi – bu …

Ishlab chiqarish dinamikasi va hajmi o‘rtasidagi aloqalarni o‘rganishdan iborat

Bozor va mahsulot etkazib beruvchilar o‘rtasidagi aloqalarni o‘rnatishdan iborat

Asosiy va aylanma mablaglarning mutanosibligi

To‘gri javob yo‘q

№29 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;

Makroiqtisodiy darajada iqtisodiy prognozlarni tuzishda modellardan foydalaniladi:

Ekstropolyatsiya usulidan, iqtisodiy matematik usulidan, aralash hisob usulidan  

Iqtisodiy matematik usulidan

Aralash hisob usulidan

Ekstropolyatsiya usulidan

№30 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Investitsiya muddatini hisoblash usuli orqali qanday davr aniqlanadi?

investitsiyalarning nominal miqdorda qaytarilish mumkin bo‘lgan davr

investitsiyalar samaradorligini

investitsiya amalga oshirish uchun ketgan davr

investitsiyalarni saralash uchun ketgan davr

№31 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 3;

Asosiy kapital harajatlariga kirmaydigan harajatni ko‘rsating?

xomashyo sotib olish

bino va inshoatlar sotib olish

texnika vositalari sotib olish

yerni sotib olish

№32 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;

Ishlab chiqarish vositalarining iste’mol qilingan qismini qoplash hamda ularni qo‘shimcha o‘sishi maqsadida ishlab chiqarish jamg‘armalari va aholi mablag‘lari qo‘yilmalaridan tashkil topgan investitsiya turini aniqlang?

yalpi investitsiyalar

real sektor investitsiyalari

tarmoqni rivojlantiruvchi investitsiyalar

moddiy va nomoddiy investitsiyalar

№33 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;

Real investitsiyalar bu –

pul mablag‘larini korxonaning moddiy va nomoddiy aktivlariga sarflanishidan iborat

tarkibiga mahalliy va xorijiy mamlakatlarning pul birliklari, aktsiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlar hamda tenglashtirilgan boyliklar kiradi

bu davlat tomonidan  milliy daromadning davlat budjeti mablag‘lari ko‘rinishida mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi uchun sarflayotgan mablag‘laridir

moliyaviy sarmoyalardir

№34 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 1;

Xorijiy investitsiyalarga qanday boyliklar kiradi?

chet el investorlari tomonidan yuqori darajada  daromad olish, samaraga erishish maqsadida mutloq boshqa davlat iqtisodiyotining, tadbirkorlik va boshqa faoliyatlariga safarbar etadigan barcha mulkiy, moliyaviy, intellektual boyliklaridir

investorlar tomonidan daromad olish maqsadida mutloq boshqa davlat iqtisodiyotining, tadbirkorlik faoliyatlariga safarbar etadigan moliyaviy va intellektual boyliklaridir

nodavlat yuridik shaxslarining va fuqarolarning mablag‘larini tadbirkorlik faoliyati obyektlariga qo‘yilishini anglatadi

tarkibiga mahalliy va xorijiy mamlakatlarning pul birliklari, aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlar hamda tenglashtirilgan boyliklar kiradi

№35 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;

Talabni bashorat qilishni qanday uslublaridan foydalaniladi?

Dinamik qator ekstropolyatsiyasi, interpolyatsiya, ekspert baholash, iqtisodiy matematik modellashtirish va boshqalar

Iqtisodiy statistik modellashtirish

Tarkibiy modellashtirish

Ekspert baholash, iqtisodiy statistik uslublar

№36 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 3;

Prognozlashda ekonometrik modellarni qanday turlaridan foydalaniladi?

Ko‘p omilli va bir omilli

Ikki yoqlama

Ko‘p yoqlama

Ko‘p omilli va bir omilli, ikki yoqlama, ko‘p yoqlama

№37 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;

“Model” so‘zi qanday ma’noni anglatadi?

To‘g‘ri javob yo‘q

Na’muna

Qo‘shin tortish

Oldindan aytish

№38 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi –  1;

O‘zgaruvchan iqtisodiy modellar qanday turga bo‘linadi?

Chiziqli va nochiziqli

Omilli va tarkibiy

Egzogen va endogen

Hamma javob to‘g‘ri

№39 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 1;

Prognozlashning tahliliy tadqiqotlar oshirish muammosi ko‘p jihatdan ularning qaysi ta’minotiga bog‘liq?

Axborot ta’minotiga

Ma’lumot

Aloqa


Axborot ta’minoti, aloqa, ma’lumot

№40 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 7; Qiyinlik darajasi – 2;

Ishlab chiqarish funktsiyasi -

Iqtisodiy tenglama bo‘lib ishlab chiqarish o‘sishi bilan xarajat  o‘sishi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ifodalaydi

Ishlab chiqarishni kamayishi bilan xarajat kamayishini ifodalaydi

Ishlab chiqarishni o‘sishi va xarajatning pasayishi o‘rtasidagi munosabatni

Ishlab chiqarishni pasayishi va xarajatning o‘sishi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ifodalaydi

№41 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2;

Ekspert jamoasi yordami bilan prognozlashni yo‘lga qo‘yish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?

Malakali ekspert guruxlarini shakllantirish, ekspertlarni tayyorlash va o‘tkazish, olingan xujjatlar asosida strategik hisobotlar o‘tkazish

Ekspertlarni tayyorlash va o‘tkazish

Olingan xujjatlar asosida strategik hisobotlar o‘tkazish

Malakali ekspert guruxlarini shakllantirish

№42  Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 1;

Intervyu usuli prognoz qiluvchining ekspert bilan bo‘ladigan

Suxbatini taxmin qiladi

Ishonchliligini belgilaydi

Xamkorligini belgilaydi

Kelishmovchiliklarni belgilaydi

№43 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 1;

Iqtitsodiy o‘sish turlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

Intensiv va ekstensiv

Ekstensiv va egiluvchan

Qiymat va intensiv

Intensiv va ekstensiv, qiymat va intensiv, ekstensiv va egiluvchan

№44 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 3;

Iqtisodiy o‘sish modellarining maqsadi – bu  ?

Ishlab chiqarish dinamikasi va hajmi o‘rtasidagi aloqalarni o‘rnatishdan iborat

Bozor va mahsulot etkazib beruvchilar o‘rtasidagi aloqalarni o‘rnatishdan iborat

Asosiy va aylanma mablag‘larning mutanosibligi

To‘g‘ri javob yo‘q

№45 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 1;

Tarmoqlararo balans TA nechta ko‘rinishga ega?

3

24

To‘g‘ri javob yo‘q

№46 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 6; Qiyinlik darajasi – 1;

Milliy iqtisodiyotda tarmoqlararo balansda quyidagilar o‘z aksini topadi?

Milliy daromadni yaratish    

Milliy daromadni yaratish, milliy daromadni yaratish, ishchi kuchini ijtimoiy himoya qilish

Ijtimoiy mahsulotlarni yaratish

Ishchi kuchini ijtimoiy himoya qilish      

№47 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 11; Qiyinlik darajasi – 1;

Tamoqlararo balansni ko‘rinishlarini ko‘rsating?

Narx-navo

Miqdor    

Moliyaviy    

Qiymat  


№48 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 3;

Migratsiya tushunchasining mohiyati nima?

Aholini bir joydan ikkinchi joyga ko‘chishi

Tug‘ilish va o‘lish o‘rtasidagi nisbat

Aholi sonining o‘sishi        

To‘g‘ri javob yo‘q

№49 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 1;

Demografik prognozlashda asosan nimalar prognozlashtiriladi?

Aholi soni, mehnat resurslari    

  Maishiy xizmatlar

Aholini extiyoji va chakana tovar ayirboshlash

Ijtimoiy rivojlanish

№50 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 11; Qiyinlik darajasi – 1;

Demografik prognozlash asosida nimalar rejalashtiriladi?

Extiyojlar hajmi va strukturasi, is’temol tovarlar ishlab chiqarish

Aholini ijtimoiy ta’minlanganligi

Sog‘liqni saqlash, ishchilar soni

Korxona tashqi faoliyati

№51 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 6; Qiyinlik darajasi – 3;

Axolini sonini prognozlashda qanday omillar ta’sir qiladi?

O‘lim darajasi, migratsiya    

Migratsiya  

O‘lim darajasi  

Tug‘ilish darajasi

№52 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 1;

Mehnatga layoqatli aholi uchun qaysi yosh muvofiq keladi?

16 – 55(59)    

14 – 59      

12 – 55      

To‘g‘ri javob yo‘q

№53 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;

Ishsizlikning nechta turi mavjud?

3

6

42

№54 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;

Aholi sonini prognozlashda qaysi modellash usullari keng qo‘llaniladi?

Ekstropolyatsiya va matematik          

Antipolyatsiya va geometrik

Ekstropolyatsiya va geometrik

  Antipolyatsiya va matematik  

№55 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;

Ishsizlikning tabiiy darajasi 6 %, ishsizlikning haqiqiy darajasi 7,33 %, potentsial YaIM yiliga 3 %ga o‘sadi, YaIMning davriy ishsizlik dinamikasiga ta’sirchanligi koeffitsenti 3 ga teng  Keyingi yilda tabiiy ishsizlik darajasida resurslarning to‘liq bandliligi ta’minlanishi uchun ishlab chiqarishning haqiqiy darajasi qanday sur’atda o‘sishi lozim?

4,33 % ga

7 % ga

4 % ga


6 % ga

№56 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;

Agarda potensial mahsulot  ishlab chiqarish 550, haqiqiy ishlab chiqarish esa 500 ga teng bo‘lsa, unda YaMMdagi uzilish yoki orqada qolish nimaga teng?

0,011


0,05

0,1


0,09

№57 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 3;

Baholar darajasi o‘zgarmagan holda YaIMning pasayishi klassik model buyicha quyidagicha tushuntiriladi:

yalpi talab o‘zgarmagani holda potensial YaIM o‘sadi

bir vaqtning o‘zida yalpi talab va potensial YaIM kamayadi

potensial YaIM o‘zgarmagani holda yalpi talab o‘sadi

potensial YaIM pasaygani holda yalpi talab o‘sadi

№58 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 1;

Insonning ma’naviy darajasining eng yuqori darajasii aniqlang

Yuksak ma’naviyatlilik

O’rtacha ma’naviyat

Quyi ma’naviyat

Past ma’naviyat

№59 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;

Tarmoqni prognozlash uslubiyatidagi me’yoriy yondashuvning maqsadlari nimalardan iborat?

ishlab chiqarish samaradorligini oshirish

eksport mahsulotlari salohiyatini oshirish

tarmoq mahsulotiga jamiyat talabini to‘la qondirish

resurslar bilan ta’minlanganlik darajasini aniqlash

№60 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;

“Potensial” so‘zining ma’nosi -

kuch, salohiyat, imkoniyat

imkoniyat

salohiyat

kuch

№61 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;Iqtisodiyotning real sektorini o‘rganishning metodologik tamoyilida qanday bog‘liqliklar hisobga olinadi?

bu real sektori va ijtimoiy masalalarning o‘zaro bog‘likligini hisobga olinishidir

texnik va texnokratik aloqalar hisobga olinadi

tamoyillar metodologiyasining o‘zaro bog‘liqlik jihatlari va uzviy aloqa munosabatlari hisobga olinadi

hech qanday bog‘liqlik hisobga olinmaydi

№62 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;

Usul deganda nimani tushunasiz?

O‘zgarish yo‘llari    

Tuzilmaviy yondashuv  

Usublarni tanlash hamda shu tarmoqdagi xaqiqat ko‘rinishlarini umumlashtirish

Axborot tuzish usullari

№63 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Yangi mahsulotga ehtiyojni qaysi yondashuv orqali prognozlash maqsadga muvofiq?

Ekonometrik

Ilmiy texnologik  

Kompleks  

Tajriba    

№64 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;

Prognoz sifatini qanday oshirish mumkin?

To‘g‘ri javob yo‘q    

To‘g‘ri usulni tanlash va tanlangan usulning ob’ektga mosligini ta’minlash kerak

Usulni tanlash va tanlangan usulning sub’ektiga mosligini ta’minlash kerak

Tanlangan usulni sub’ektga mosligi

№65 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;

Aholini sonini prognozlashning asosiy usuli qaysi?

To‘g‘ri javob yo‘q

Migratsiya va immigratsiyani hisobga olish

Komponentlar    

Ichki migratsiya savdosi usuli    

№66 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 1;

Iqtisodiy faol aholini tarkibiga … ?

Bandlar va faol ish qidirayotganlar      

Davriy ishsizlar va mavsumiy ishsizlar kiradi  

Ishsizligi uchun davlat tomonidan moliyalashtiriluvchi ishsizlar  

Barcha javoblar to‘g‘ri

№67 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Demografik prognozlar tarkibiga kiruvchi ko‘rsatkichlar?

Aholini xarakati va mehnat resurslarining qayta ishlab chiqarilishi, mehnatga layoqatli aholini bandligining darajasi

Aholini xarakati va mehnat resurslarining qayta ishlab chiqarilishi

Mehnatga layoqatli aholini bandligining darajasi    

Moliyaviy va kasbiy tarkibi    

№68 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;

Intervyu usulini olib borish tartibi…

Prognoz qilinuvchining ekspert bilan bo‘ladagan suhbati tahlil qilinadi va kelajak taraqqiyotiga oid savollar qo‘yiladi

To‘g‘ri javob yo‘q

Bir nechta ekspertlar orasida bir ob’ekt to‘g‘risida muhokama olib boriladi va yakuniy to‘xtamga kelinadi    

Bir nechta ekspertlar orasida bir ob’ekt to‘g‘risida muxokama olib boriladi va yakuniy to‘xtamga kelinadi, prognoz qilinuvchining ekspert bilan bo‘ladagan suhbati tahlil qilinadi va kelajak taraqqiyotiga oid savollar qo‘yiladi

№69 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;

Iqtisodiyotni strukturaviy qayta qurishni asosiy strategik yo‘li bu-

Ijtimoiy yo‘naltirilganligini oshirish      

Noishlab chiqarish sohasi

Yakuniy mahsulot    

Ijtimoiy yo‘naltirilganligini oshirish, noishlab chiqarish sohasi, yakuniy mahsulot

№70 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Qaysi soxani ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishini prognozlashtirish fani o‘rganmaydi?

Mikroiqtisodiyot va shu bo‘yicha tavsiyalar

Mamlakatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishni prognozlashtirish

    Makroiqtisodiy siyosat va shu bo‘yicha tavsiyalar

Makroiqtisodiy siyosat va shu bo‘yicha tavsiyalar, mamlakatni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishni prognozlashtirish, mikroiqtisodiyot va shu bo‘yicha tavsiyalar

№71 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

Kobb-Duglas ishlab chiqarish funktsiyasida quyidagi qaysi omillar qatnashishi shart?

yalpi maxsulot, mehnat harajati, asosiy fondlar

asosiy fondlar

mehnat harajati,asosiy fondlar    

yalpi maxsulot, asosiy fondlar    

№72 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 1;

Talabni bashorat qilishni qanday uslublaridan foydalaniladi?

Dinamik qator ekstropolyatsiyasi, interpolyatsiya, ekspert baholash, iqtisodiy matematik modellashtirish va boshqalar

Iqtisodiy statistik modellashtirish

Tarkibiy modellashtirish        

Ekspert baholash, iqtisodiy statistik uslublar

№73 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

O‘zgaruvchan iqtisodiy modellar qanday turga bo‘linadi?

Hamma javob to‘g‘ri

Omilli va tarkibiy

Egzogen va endogen          

Chiziqli va nochiziqli    

№74 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 1;

Talabning elastikligi (egiluvchanligi) deb shuni aytish mumkinki, agar

To‘g‘ri javob yo‘q

Narxni o‘zgarishi bilan talab o‘zgarmaydi

Talab narxga bog‘liq bo‘lmagan xolda o‘zgaradi

Narxni uncha kamaymagan xolda talabni juda o‘sishi

№75 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 2;

Prognozlashning tahliliy tadqiqotlar oshirish muammosi ko‘p jihatdan ularning qaysi ta’minotiga bog‘liq?

Axborot ta’minotiga      

Axborot ta’minoti, aloqa, ma’lumot

Aloqa    

Ma’lumot

№76 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 4; Qiyinlik darajasi – 2;

Operatsionlik talablari ayniqsa qanday muddatli prognozlar uchun muhimdir?

O‘rta


Qisqa    

Uzoq


  Qisqa, uzoq

№77 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 5; Qiyinlik darajasi – 2;

Ishlab chiqarish funktsiyasi -

   Iqtisodiy tenglama bo‘lib ishlab chiqarish o‘sishi bilan xarajat  o‘sishi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ifodalaydi

Ishlab chiqarishni kamayishi bilan xarajat kamayishini ifodalaydi

Ishlab chiqarishni o‘sishi va xarajatning pasayishi o‘rtasidagi munosabatni

Ishlab chiqarishni pasayishi va xarajatning o‘sishi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ifodalaydi

№78 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 5; Qiyinlik darajasi – 3;

Omillarning baxolanishiga ko‘ra prognozlashtirishning nechta usuli bor?

150


12

50

1000№79 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 5; Qiyinlik darajasi – 3;

Ekspert jamoasi yordami bilan prognozlashni yo‘lga qo‘yish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?

Malakali ekspert guruxlarini shakllantirish, ekspertlarni tayyorlash va o‘tkazish, olingan xujjatlar asosida strategik hisobotlar o‘tkazish

Malakali ekspert guruxlarini shakllantirish

Ekspertlarni tayyorlash va o‘tkazish

Olingan xujjatlar asosida strategik hisobotlar o‘tkazish

№80 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 3;

Intervyu usuli prognoz qiluvchining ekspert bilan bo‘ladigan

Suxbatini taxmin qiladi                    

Ishonchliligini belgilaydi

Xamkorligini belgilaydi

Kelishmovchiliklarni belgilaydi

№81 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 3;

Iqtisodiy o‘sish turlari qaysi javobda to‘g‘ri ko‘rsatilgan?

Intensiv va ekstensiv      

Qiymat va intensiv      

Ekstensiv va egiluvchan  

Intensiv va ekstensiv, qiymat va intensiv, ekstensiv va egiluvchan

№82 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 1;

Milliy schetlar tizimi (MST)da ishlab  chiqarish deganda:

Noto‘g‘ri javob yo‘q

Tovarlar ishlab chiqarish va xizmatlar ko‘rsatish tushuniladi

Tovarlar ishlab chiqarish tushuniladi

Moddiy ne’matlar ishlab chiqarish tushuniladi

№83 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 10; Qiyinlik darajasi – 1;

Milliy schetlar tizimi (MST) da ishlab chiqarish natijasi:

Bozor baholarida hisoblanadi        

Jahon narxida hisoblanadi

Ulgurji (kontrakt) narxda hisoblanadi

Chakana  bahoda hisoblanadi

№84 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 10; Qiyinlik darajasi – 2;

Institutsional birliklar deganda:

Noto‘g‘ri javob yo‘q

Boshqa birliklar bilan mustaqil  iqtisodiy  faoliyat va operatsiyalar olib borish huquqga  ega bo‘lgan birliklar tushuniladi

Shartnomalar tuzish, kredit olish va berish, o‘ziga  majburiyat olish huquqiga ega bo‘lgan birliklar  tushuniladi

Aktivlar egasi bo‘lgan birliklar tushuniladi

№85 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 10; Qiyinlik darajasi – 3;

Milliy schetlar tizimiga o‘tish natijasida:

Noto‘g‘ri javob yo‘q

Xalqaro taqqoslashlar muammosi echiladi

Mamlakatning jahon hamjamiyatiga kirib  borishga yo‘l ochiladi

Makroiqtisodiy statistikaning ko‘rsatkichlar  tizimini xalqaro standartlar metodologiyasi asosida hisoblash imkoniyati tug‘iladi

№86 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 11; Qiyinlik darajasi – 3;

  Makroiqtisodiy salohiyat - bu mamlakat yoki uning ayrim regionlaridagi:

G Noto‘g‘ri javob yo‘q

Sotsial salohiyatdir

Tabiiy salohiyatdir

Iqtisodiy salohiyatdir

№87 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 11; Qiyinlik darajasi – 1;

Erkin iqtisodiyot tamoyillarini hayotga joriy qilish maqsadida qanday vazifalarni amalga oshirish lozim bo‘ladi?

iqtisodiyot subyektlari faoliyatini davlat organlari tomonidan byurokratik (ma’muriy) reglamentatsiyalar, ya’ni tartiblash ko‘lamini qisqartirish, mulkchilik shakllaridan qat’iy nazar tadbirkorlik subyektlari faoliyati uchun teng sharoitlarni yarata borish va raqobat muhitini rivojlantirish va iqtisodiy, tabiiy monopoliyalar sonini imkon darajasida qisqartirish

iqtisodiyot subyektlari faoliyatini davlat organlari tomonidan byurokratik (ma’muriy) reglamentatsiyalar, ya’ni tartiblash ko‘lamini qisqartirish

mulkchilik shakllaridan qat’iy nazar tadbirkorlik subyektlari faoliyati uchun teng sharoitlarni yarata borish va davlat organlari tomonidan byurokratik (ma’muriy) reglamentatsiyalar, ya’ni tartiblash ko‘lamini qisqartirish

raqobat muhitini rivojlantirish va iqtisodiy, tabiiy monopoliyalar sonini imkon darajasida qisqartirish va mulkchilik shakllaridan qat’iy nazar tadbirkorlik subyektlari faoliyati uchun teng sharoitlarni yarata borish

№88 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 11; Qiyinlik darajasi – 2;

Yalpi hududiy mahsulotning ahamiyati qanday jarayonlarda namoyon bo‘ladi?

respublikaning iqtisodiy qudratiga baho berishga hududiy jihatdan yondashish va hududlarni rivojlantirish istiqbollarini aniqlashda

ularning mavjud imkoniyatlardan foydalanish darajasini baholash

alohida hududlar subyektlarining iqtisodiy faoliyat pirovard natijalarini hisoblashda

mamlakat hududlaridagi subyektlarining faoliyatining pirovard natijalarini hisoblashda

№89 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 11; Qiyinlik darajasi – 2;

Prognozlash turini yoki bevosita usulni tanlashning formal va shu jumladan mantiqiy jarayonlari zaruriyligi nechta sabablar ta’sirida ortib boradi?

4 ta

2 ta


3 ta

5 ta


№90 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 11; Qiyinlik darajasi – 2;

Quyida qayd etilgan salohiyatning qaysi bir turi iqtisodiy salohiyat unsuridir:

Notuo‘g‘ri javob yo‘q

Mehnat salohiyati

Ilm-ma’rifiy  salohiyat

Texnika-texnologik salohiyat

№91 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 11; Qiyinlik darajasi – 3;

Qayd qilingan bandlarning qaysi biri mehnat resurslari bo‘lib  hisoblanmaydi:

II guruh nogironlari

Ishlab chiqarishda band bo‘lgan nogironlar

Mehnat  qilish  yoshidagi aholi

III guruh nogironlari

№92 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 11; Qiyinlik darajasi – 1;

Iqtisodiy faol aholi deganda:

Mehnat qilish yoshidagi aholi tarkibiga kiruvchi ishlayotgan aholi va ishsizlar yig‘indisi tushuniladi

Ayrim kishilar qaromog‘ida  bo‘lgan, hech qaerda ishlamayotgan aholi tushuniladi

Davlat qaromog‘ida bo‘lgan, hech qaerda ishlamayotgan aholi tushuniladi

Stipendiatlar tushuniladi

№93 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 2;

Iqtisodiy no faol aholi deganda:

G Noto‘g‘ri javob yo‘q

Tovar ishlab chiqarish sohasida band bo‘lganlar  tushuniladi

Xizmat ko‘rsatish sohasida  band bo‘lganlar tushuniladi

Ro‘yxatga olingan ishsizlar tushuniladi

№94 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Kimlar ishsiz deb e’tirof etiladi:

Mehnat qilishga, kasb tayyorgarligi yoki qayta  tayyorgarlikni o‘tishga tayyor, mehnatga qobilyatli shaxslar

16 yoshdan boshlab to yoshga doir pensiyaga chiqish huquqini olishgacha bo‘lgan yoshdagilar

Ish qidiruvchi shaxs sifatidagi mahalliy mehnat  organida (birjad ro‘yxatga olingan kishilar

Ishga va ish haqiga ( mehnat daromadig ega bo‘lmaganlar

№95 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 5; Qiyinlik darajasi – 2;

Nominal YaIM-bu:

Joriy bozor narxlarida hisoblangan mahsulot va xizmatlar qiymatidir

Narx o‘zgarishini nazarda tutib hisoblangan mahsulot va xizmatlar qiymatidir

Joriy davrda ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlar birligidir

Bazis davrda ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlar birligidir

№96 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 2;

Real YaIM-bu:

Narx o‘zgarashini nazarda tutib hisoblangan mahsulot va xizmatlar qiymatidir

Joriy davrda ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlar birligidir

Bazis davrda ishlab chiqarilgan mahsulot va xizmatlar birligidir

Joriy bozor narxlarida hisoblangan mahsulot va xizmatlar qiymatidir

№97 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 3;

Aytaylik, YaIM 500 mln so‘mdan 600 mln so‘mga ko‘paydi, YaIM deflyatori 1,20 dan to 1,50 gacha o‘sgan Shunday sharoitda real YaIM hajmi:

Kamaygan        

O‘zgarmagan

O‘sgan

Bu ma’lumotlar asosida uni hisoblash mumkin emas№98 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;

Quyida qayd qilangan ko‘rsatkichlarning qaysi biri aholi turmush darajasini umumlashtiruvchi ko‘rsatkichi bo‘lib hisoblanadi:

Noto‘g‘ri javob yo‘q

Inson barkamolligi indeksi

Jon boshiga to‘g‘ri kelgan sof milliy daromad

Real daromad indeksi

№99 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 3;

Real daromadni hisoblayotganda:

Inflyatsiyani inobatga olish shart

Inflyatsiyani inobatga olish shart emas

Narxning o‘zgarishini inobatga olish shart emas

Pulning qadrsizlanishini inobatga olish  shart emas

№100 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 3;

MHTning oxirgi standarti qachon qabul qilingan:

1993 yilda

1991 yilda

1992 yilda

  1968 yilda

№101 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 3;

Quyidagilarning qaysi biri vaqtinchalik to‘lov balansiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi:

Yuqoridagilarning barchasi

Importning qisqarishi

Kvotalar

Ta’riflar

№102 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 3;

Quyidagi fikrlarning qaysi biri to‘g‘ri:

PQ-real ko‘rinishdagi sof milliy mahsulot

MV- bu jami harajatlar

PQ- nominal ko‘rinishdagi sof milliy mahsulot

MV=Ca+In+X

№103 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 3;

Inflyatsiyani keltirib chiqaradigan sabablar ko‘rsatilan qatorni aniqlang-?

jami talab xajmi o‘zgarmay qolgan, yoki o‘sib borayotgan    jami taklif (ishlab chiqarilgan  yalpi ichki maxsulot)  ajmining qisqarib ketishi

tovarlar va xizmatlarga bo‘lgan jami talab xajmining ko‘tarilib ketishi va jami taklif xajmining undan ortda qolishi

muomalaga chiqarilgan pul massasining taklif qilinayotgan tovarlar va xizmatlar  ajmiga  nisbatan tezroq o‘sishi

barcha javoblar to‘g‘ri

№104 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 13; Qiyinlik darajasi – 1;

Mamlakatning to‘lov balansi aktiv saldosi oshsa, mamlakatda quyidagilar sodir bo‘ladi:

Yuqoridagilarning hech qaysisi sodir bo‘lmaydi

real foz stavkalari pasayadi

inflyatsiya tempi oshadi

iqtisodiy o‘sish tempi oshadi

№105 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 13; Qiyinlik darajasi – 1;

O‘sish strategiyasining asosiy yo‘nalishlari nimalardan iborat?

Intensiv o‘sish, integratsion o‘sish, diversifikatsion o‘sish

Integratsion o‘sish

Shiddatli o‘sish

Diversifikatsion o‘sish, shiddatli o‘sish

№106 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 13; Qiyinlik darajasi – 1;

Raqobatni o‘rganishdan maqsad nima?

Raqobatda ustunlikka  erishish uchun kerakli ma’lumotlarni olish

Tanlangan bozorga kirish uchun vositalar to‘\risida ma’lumot olish

Mahsulotni tanlashda iste’molchilarga barcha omillar to‘\risida axborot berish

Raqiblarni ojiz tomonlarini taxlil qilish

№107 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 13; Qiyinlik darajasi – 2;

Talabni bashorat qilishni qanday uslublaridan foydalaniladi?

Dinamik qator ekstropolyatsiyasi, interpolyatsiya, ekspert baholash, iqtisodiy matematik modellashtirish va boshqalar

Tarkibiy modellashtirish

Iqtisodiy statistik modellashtirish

Ekspert baholash, iqtisodiy statistik uslublar

№108 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Talabning elastikligi (egiluvchanligi) deb shuni aytish mumkinki, agar

Narxni uncha To‘g‘ri javob yo‘q

kamaymagan xolda talabni juda o‘sishi

Narxni o‘zgarishi bilan talab o‘zgarmaydi

Talab narxga bog‘liq bo‘lmagan xolda o‘zgaradi

№109 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

Iqtisodiy o‘sish modellarining maqsadi – bu  ?

Ishlab chiqarish dinamikasi va hajmi o‘rtasidagi aloqalarni o‘rnatishdan iborat

Asosiy va aylanma mablag‘larning mutanosibligi

Bozor va mahsulot etkazib beruvchilar o‘rtasidagi aloqalarni o‘rnatishdan iborat

To‘g‘ri javob yo‘q

№110 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Iqtisodiy o‘sish modelidagi koeffitsientlar ahamiyatli deyiladi, agar:

Ishlab chiqarish dinamikasi va hajmi o‘rtasidagi aloqalarni o‘rnatishdan iborat

Asosiy va aylanma mablag‘larning mutanosibligi

Bozor va mahsulot etkazib beruvchilar o‘rtasidagi aloqalarni o‘rnatishdan iborat

To‘g‘ri javob yo‘q

№111 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Iqtisodiy o‘sish modelidagi koeffitsientlar ahamiyatli deyiladi, agar:

Student  mezonining hisoblangan qiymati jadvaldagi qiymatiga teng bo‘lsa

Iqtisodiyotning absolyut o‘sish koeffitsientining hisoblangan qiymati jadvaldagi qiymatidan katta bo‘lsa

Elastiklik koeffitsientining hisoblangan qiymati jadvaldagi qiymatidan katta bo‘lsa

Student  mezonining hisoblangan qiymati 0 ga teng bo‘lsa

№112 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;

Regressiya tenglamasi – bu:

Natijaviy omil va unga ta’sir etuvchi omillar orasidagi bog‘lanishning shakli

Ta’sir etuvchi omillar orasidagi munosabati

Asosiy omil va unga ta’sir etuvchi omillar orasidagi bog‘lanish zichligi

     Omillar orasidagi munosabatni ko‘rsatmaydi

№113 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 13; Qiyinlik darajasi – 2;

Elastiklik koeffitsienti  ko‘rsatadi:

Ta’si etuvchi omilning 1 foizga o‘zgarishi, natijaviy omilning qanchaga O‘zgarishini ko‘rsatadi

Natijaviy omilning 1 foizga o‘zgarishini

Natijaviy omilning vaqtga nisbatan qancha birlikka o‘zgarishini ko‘rsatadi

Ta’sir etuvchi omilning bir birlikka o‘zgarishi, natijaviy omilning necha Foizga o‘zgarishini ko‘rsatadi

№114 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 5; Qiyinlik darajasi – 3;

Olingan modeldagi koeffitsientlari ahamiyatli deb hisoblanadi:

Hisoblangan Student  koeffitsienti jadvaldagi qiymatiga nisbatdan ko‘p bo‘lsa

Hisoblangan Student  koeffitsienti jadvaldagi qiymatiga teng bo‘lsa

Hisoblangan Student  koeffitsienti jadvaldagi qiymatiga nisbatdan kam bo‘lsa

Hisoblangan Student  koeffitsienti 0ga teng bo‘lsa

№115 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;

Statistik prognozda qo‘llanadigan usuli:

Potentsiallar usuli

Simpleks usuli

Ekstropalyatsiya usuli

Evristik usuli

№116 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;

"Lag" nimani anglatadi

ikkita uzaro bogliq iqtisodiy hodisalar orasidagi vaqtl oraligi

orqada qolish

bir iqtisodiy xodisaning vaqt buyicha uzgarishi

sabab va oqibat orasidagi vaqt oraligi

№117 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;

Natijaviy ko‘rsatkich va unga ta’sir etuvchi omillar o‘rtasidagi bog‘lanishning zichligini aniqlovchi koeffitsienti:

Korrelyatsiya koeffitsienti

Doimiy koeffitsient

Student  koeffitsienti

Elastik koeffitsienti

№118 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;

Ekonometrik modelning shaklini tanlashda qo‘llanadigan usul:

Regression tahlil usuli

Ekstrapolyatsiya usuli

Korrelyatsion tahlil usuli

Prognoz usuli

№119 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;

Hisoblangan Fisher mezoni jadvaldagi Fisher qiymatlaridan katta bo‘lsa:

Regressiya tenglamasining koeffitsientlari ahamiyatli

Dinamik qatorlar 10% gacha xatolig bilan tekislangan

Regressiya tenglamasi real iqtisodiy jarayonga mos

Korrelyatsiya koeffitsienti ishonchli

№120 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;

Hisoblangan Student  jadvaldagi Student  qiymatlaridan katta bo‘lsa:

Dinamik qatorlar 10% gacha xatolig bilan tekislangan

Regressiya tenglamasi real iqtisodiy jarayonga mos

Regressiya tenglamasining koeffitsientlari ahamiyatli

Korrelyatsiya koeffitsienti ishonchli

№121 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Prognozda ekstrapolyatsiya quyidagi model orqali qilinadi:

Optimallashtirish  modellari

Evristik modellari

Trend modellari

Balans modellari

№122 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Matematik modellashtirish quyidagi bosqichdan iborat:

Yetti bosqichdan

Ikki bosqichdan

Besh bosqichdan

Bir bosqichdan

№123 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Korxonalarning ishlab chiqarish va tijorat faoliyatini rivojlantirishning eng etakchi zamonaviy tendensiyalaridan biri – bu:

diversifikasiya qilish

ishlovchilar sonini qisqartirish

xarajatlarni qisqartirish

modernizasiya qilish

№124 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Matematik modellashtirish bosqichlaridan birinchi bosqichni aniqlang:

Iqtisodiy jarayon har tomonlama nazariy, sifat jihatdan tahlil qilinadi va uning parametrlari, ichki va tashqi informatsion aloqalar, ishlab chiqarish resurslari, rejalashtirish davri kabi ko‘rsatkichlar aniqlanadi

Bosqichda izlanayotgan noma’lum o‘zgaruvchilar nima, qanday maqsadni ko‘zda tutadi, natija nimalarga olib keladi kabi savollar aniqlangan bo‘lishi kerak

Tuzilgan ekonometrik modelning miqdoriy echimini aniqlaydigan usul tanlanadi

Modellashtirilayotgan jarayonning ekonometrik modeli tenglamalari va tengsizliklar tizimi shaklida ifodalanadi

№125 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;

Matematik modellashtirish bosqichlaridan ikkinchi bosqichni aniqlang:

Bosqichda izlanayotgan noma’lum o‘zgaruvchilar nima, qanday maqsadni ko‘zda tutadi, natija nimalarga olib keladi kabi savollar aniqlangan bo‘lishi kerak

Modellashtirilayotgan jarayonning ekonometrik modeli tenglamalari va tengsizliklar tizimi shaklida ifodalanadi

Iqtisodiy jarayon har tomonlama nazariy, sifat jihatdan tahlil qilinadi va uning parametrlari, ichki va tashqi informatsion aloqalar, ishlab chiqarish resurslari, rejalashtirish davri kabi ko‘rsatkichlar aniqlanadi

Tuzilgan ekonometrik modelning miqdoriy echimini aniqlaydigan usul tanlanadi

№126 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Foydalanilmayotgan ishlab chiqarish quvvatlarini konservasiya qilish – bu:

korxonalarda mahsulot tannarxini pasaytirish yo‘nalishi

korxonada reinjiniring o‘tkazish yo‘nalishi

korxonada diversifikasiya qilish yo‘nalishi

korxonalarni texnik qayta qurollantirish yo‘nalishi

№127 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;

Import qilinadigan resurslar narxlarini qayta ko‘rib chiqish va pasaytirish – bu:

korxonalarda mahsulot tannarxini pasaytirish yo‘nalishi

korxonalarni texnik qayta qurollantirish yo‘nalishi

korxonada diversifikasiya qilish yo‘nalishi

korxonada reinjiniring o‘tkazish yo‘nalishi

№128 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Matematik modellashtirish bosqichlaridan uchinchi bosqichni aniqlang:

Modellashtirilayotgan jarayonning ekonometrik modeli tenglamalari va tengsizliklar tizimi shaklida ifodalanadi

Iqtisodiy jarayon har tomonlama nazariy, sifat jihatdan tahlil qilinadi va uning parametrlari, ichki va tashqi informatsion aloqalar, ishlab chiqarish resurslari, rejalashtirish davri kabi ko‘rsatkichlar aniqlanadi

Bosqichda izlanayotgan noma’lum o‘zgaruvchilar nima, qanday maqsadni ko‘zda tutadi, natija nimalarga olib keladi kabi savollar aniqlangan bo‘lishi kerak

Tuzilgan ekonometrik modelning miqdoriy echimini aniqlaydigan usul tanlanadi

№129 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 3;

Matematik modellashtirish bosqichlaridan to‘rtinchi bosqichni aniqlang:

Tuzilgan ekonometrik modelning miqdoriy echimini aniqlaydigan usul tanlanadi

Iqtisodiy jarayon har tomonlama nazariy, sifat jihatdan tahlil qilinadi va uning parametrlari, ichki va tashqi informatsion aloqalar, ishlab chiqarish resurslari, rejalashtirish davri kabi ko‘rsatkichlar aniqlanadi

Modellashtirilayotgan jarayonning ekonometrik modeli tenglamalari va tengsizliklar tizimi shaklida ifodalanadi

Bosqichda izlanayotgan noma’lum o‘zgaruvchilar nima, qanday maqsadni ko‘zda tutadi, natija nimalarga olib keladi kabi savollar aniqlangan bo‘lishi kerak

№130 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

Mahalliylashtirish darajasini oshirish – bu:

korxonalarda mahsulot tannarxini pasaytirish yo‘nalishi

korxonada diversifikasiya qilish yo‘nalishi

korxonalarni texnik qayta qurollantirish yo‘nalishi

korxonada reinjiniring o‘tkazish yo‘nalishi

№131 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 1;

O‘zaro almashuvchi jihozlar – bu:

turli operasiyalar bajaruvchi jihozlar

tez-tez ta’mirlanuvchi jihozlar

ma’lum bir vaqt davomida ishlovchi jihozlar

bir xil detallarga ishlov beruvchi jihozlar

№132 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;

Matematik modellashtirish necha bosqichdan iborat

olti bosqichdan

besh bosqichdan

uch bosqichdan

bir bosqichdan

№133 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 3;

Matematik modellashtirish bosqichlaridan beshinchi bosqichni aniqlang:

Masalani echish uchun kerak bo‘lgan barcha iqtisodiy ma’lumotlar to‘planadi

Olingan natija iqtisodiy tahlil qilinadi va optimal variant tanlanadi

Olingan ma’lumotlar statistik tahlil qilinib, kompyuterda tanlangan usul va dastur orqali qo‘yilgan vazifa echiladi

Tuzilgan iqtisodiy-matematik modelning miqdoriy echimini aniqlaydigan usul tanlanadi

№134 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;

Matematik modellashtirish bosqichlaridan oltinchi bosqichni aniqlang:

Olingan ma’lumotlar statistik tahlil qilinib, kompyuterda tanlangan usul va dastur orqali qo‘yilgan vazifa echiladi

Tuzilgan ekonometrik modelning miqdoriy echimini aniqlaydigan usul tanlanadi

Olingan natija iqtisodiy tahlil qilinadi va optimal variant tanlanadi

Masalani echish uchun kerak bo‘lgan barcha iqtisodiy ma’lumotlar to‘planadi

№135 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 3;

ko‘rinishidagi maqsad funksiyasidan foydalanish qatorini ko‘rsating:

jihozlarni yuklash masalasida

assortiment masalasini echishda

jihozlarni optimal yuklash masalasini echishda

xomashyoni qirqish masalasini echishda

№136 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;

Jihozlarni optimal yuklash masalasida

koeffitsienti nimani bildiradi:

bir-birlik mahsulotni qayta ishlash xarajatlarini

bir-birlik mahsulotdan olinadigan foyda miqdorini

bir-birlik mahsulotdan olinadigan daromadlar miqdorini

bir-birlik mahsulotni sotish va muomala xarajatlari miqdorini

№137 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;

Matematik modellashtrish bosqichlaridan ettinchi bosqichni aniqlang:

Olingan natija iqtisodiy tahlil qilinadi va optimal variant tanlanadi

Olingan ma’lumotlar statistik tahlil qilinib, kompyuterda tanlangan usul va dastur orqali qo‘yilgan vazifa echiladi

Masalani echish uchun kerak bo‘lgan barcha iqtisodiy ma’lumotlar to‘planadi

Tuzilgan iqtisodiy-matematik modelning miqdoriy echimini aniqlaydigan usul tanlanadi

№138 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 2;

Ishlab chiqarish jihozlarini optimal yuklash variantini qanday topish mumkin:

optimallashtirish usullari asosida

o‘yinlar nazariyasi va evristik usullar asosida

bozor talablari asosida

bashoratlash usullari asosida

№139 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Taqchil resurs – bu:

ishlab chiqarishni to‘liq tark etgan resurs

maqsad funksiyani o‘zgartirmaydigan resurs

korxona omborlarida ishlatilmayotgan resurs

brak mahsulot ishlab chiqarishga sarflangan resurs

№140 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Xomashyo va materiallarni qirqish masalasining maqsad funksiyasi – bu:

ishlab chiqarishda chiqindilarni minimallashtirish

maksimal foyda olish va ishlab chiqarishni rivojlantirish

ishlab chiqarish chiqindilaridan maksimal foydalanish

qirqish jihozlarini maksimal yuklash

№141 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 6; Qiyinlik darajasi – 2;

Iqtisodiyotning absloyut o‘sish  koeffitsienti yordamida nima aniqlanadi?

Ishlab chiqarish funksiyalari natijaviy ko‘rsatkichiga eng kuchli ta’sir etuvchi omil

Omillar orasidagi to‘g‘ri yoki teskari aloqa mavjudligi

Omillarning bog‘lanish zichligi

Natijaviy ko‘rsatkichning necha foizi modelga kiritilgan omillardan tashkil topishi

№142 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

ko‘rinishidagi maqsad funksiya qaysi hollarda qo‘llaniladi

xomashyoni qirqish masalasini echishda

assortiment masalasini echishda

transport masalasini echishda

jihozlarni optimal yuklash masalasini echishda

№143 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Elastiklik ko‘rsatkichi nima?

ishlab chiqarish funksiyalarining real ishlab chiqarish jarayoniga mos kelishini

omillarda elastiklik koeffitsienti mavjudiligi

tanlangan omillarning iqtisodiy o‘sish modellariga to‘g‘ri tanlanganligini

natijaviy omil qatorida avtoregressiyaning mavjudligini

№144 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Umumiy elastiklik koeffitsienti  - bu:

umumiy elastiklik koeffitsientining ishlab chiqarishning o‘sishining tahlilidagi roli

ta’sir etuvchi omillar orasida zich aloqaning mavjudligi

natijaviy omil bilan ta’sir etuvchi omillar orasidagi aloqaning 0 va 0,5 oraliqda ekanligi

natijaviy omil bilan ta’sir etuvchi omillar orasidagi aloqaning mavjud emasligi

№145 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Transport masalasining matritsaviy modelida nimalar ifodalanadi:

ishlab chiqaruvchilar taklifi, iste’molchilar talabi, tashiladigan yuklar miqdori va transport xarajatlari

ishlab chiqaruvchilar taklifi, iste’molchilar talabi, omborxonalarning yuklarni qabul qilish quvvati va transport xarajatlari

ishlab chiqaruvchilar taklifi, iste’molchilar talabi va bir birlik yukni tashishda olinadigan foyda

ishlab chiqaruvchilar taklifi, iste’molchilar talabi va transport xarajatlari

№146 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;

“Shimoliy-g‘arb burchak” usuli yordamida:

elastiklik koeffitsienti orqali aniqlanadi

Fisher mezoni orqali aniqlanadi

korrelyasiya koeffitsienti orqali aniqlanadi

Student  mezoni orqali aniqlanadi

№147 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Transport masalasini echishda iterasiya nimani bildiradi:

rejani ketma-ket yaxshilashni

optimal echimni

yuklarni operativ tashishni

transport xarajatlarini

№148 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi –9; Qiyinlik darajasi – 2;

Iste’molchi tanlovi nimaga asoslanadi:

iste’molchining daromadiga

iste’molchining didiga

iste’molchining afzal ko‘rishiga

bozordagi tovarlarning hajmiga

№149 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

Ishlab chiqarish omillarining o‘zaro almashinuvidagi o‘zgarmas elastikligi nimani tavsiflaydi ?

olingan modeldagi koeffitsientlarning ahamiyatliligini

iqtisodiy o‘sish koeffitsientlarining ishonchiligini

olingan modelning o‘rganilayotgan jarayonga mosligini

omillar orasidagi bog‘lanish zichligini

№150 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 2;

Iste’mol nazariyasi nechta postulatlarga asoslanadi:

3 ta


4 ta

5 ta


postulatlarga asoslanmaydi

№151 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

Naflik funksiyasi nimani ifodalaydi:

ne’matlar iste’molidan olinadigan naflikni maksimallashtirish

ne’matlar iste’molidan olinadigan qulaylikni maksimallashtirish

sifatli ne’matlarni ko‘proq iste’mol qilishni

arzon mahsulotlar iste’moli hajmini maksimallashtirish

№152 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Trend modeli -

modellashtirilayotgan jarayonni trend orqali aks etadigan dinamik model

regressiya tenglamasiga asoslangan matematik model

iqtisodiy matematik model                                          

barcha bogliqliklar bir momentga keltirilgan statistik model

№153 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

Prognozlashda ekonometrik modellarni qanday turlaridan foydalaniladi?

bir omilli,ko’p omilli, ikki yoqlama, ko’p yoqlama

ko’p yoqlama

Ko’p omilli va bir omilli

ikki yoqlama

№154 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;

Iste’molchi tanlovida byudjet chegarasi:

tovarlar narxiga va iste’molchining daromadiga asoslanadi

tovarlar narxiga va iste’molchi oila a’zolari soniga asoslanadi

tovarlar narxiga va iste’molchining afzal ko‘rishiga asoslanadi

tovarlar narxiga va iste’molchining kasbiga asoslanadi

№155 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 7; Qiyinlik darajasi – 3;

Byudjet chizig‘idan yuqorida joylashgan nuqtalar – bu:

iste’molchi daromadining etishmasligini ko‘rsatadi

iste’molchi daromadlarining yuqori darajasini ko‘rsatadi iste’molchi optimal kombinasiyada tovarlarni tanlaganini ko‘rsatadi

iste’molch i bir xil tovarlardan ko‘p xarid qilganini ko‘rsatadi

tovarlar narxiga va iste’molchi oila a’zolari soniga asoslanadi

№156 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Axolini sonini prognozlashda qaysi modellash usullari qullaniladi?

ekstropolyatsiya va matematik usulidan  

ekstropolyatsiya va geometrik usuldan  

iqtisodiy va matematik usuldan

aralash hisob usuldan

№157 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;

Byudjet chizig‘ining o‘zgarishi –bu:

tovarlar baholarining o‘zgarishi asosida yuz beradi

tovarlar kombinasiyasining o‘zgarishi asosida yuz beradi

o‘zaro almashuvchi tovarlar asosida yuz beradi

o‘rinbosar tovarlar asosida yuz beradi

№158 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;

Bir-birlik mahsulotni ishlab chiqarishga sarflangan xarajatlar – bu:

bevosita xarajatlar

mutloq xarajatlar

nisbiy xarajatlar

to‘liq xarajatlar

№159 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;

Ishlab chiqarish funksiyasida chekli xarajatlar – bu:

bir-birlik mahsulotni ishlab chiqarishga ketadigan to‘liq xarajatlar

bir-birlik mahsulot ishlab chiqarishga ketadigan o‘rtacha xarajatlar

qo‘shimcha mahsulot ishlab chiqarishga ketadigan qo‘shimcha xarajatlar

reja ko‘rsatkichlarini bajarmaslik bilan bog‘liq xarajatlar

№160 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Ishlab chiqarish funksiyasida quyidagi omillar qatnashishi shart:

yalpi mahsulot, mehnat harajati, asosiy fondlar

mehnat harajati, asosiy fondlar

yalpi mahsulot, asosiy fondlar

asosiy fondlar

№161 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

TABda nima aks ettiriladi:

makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar

korxonalar o‘rtasida mahsulot ayirboshlash

resurslarni sotish va foyda olish jarayonlari

inflyasiya va ishsizlik darajalari miqdori

№162 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

Demografik prognozlashda asosan nimalar prognozlashtiriladi

axoli soni, mexnat resurslari

ijtimoiy rivojlanish

axoli soni, ijtimoiy rivojlanish

axolini ehtiyoji va chakana tovar soni

№163 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;

Kobba-Duglas Ishlab chiqarish funksiyasi- bu……..

bir jinsli,n- darajali funktsiya

bir jinsli, chiziqli funktsiya

bir jinsli, ikinchi darajali funktsiya

bir jinsli, birinchi darajali funktsiya

№164 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 1;

TAB qatorlarida nima aks ettiriladi:

moddiy ishlab chiqarishning har bir tarmog‘idagi yillik mahsulot hajmining taqsimlanishi

nomoddiy ishlab chiqarishning har bir tarmog‘idagi yillik mahsulot hajmining taqsimlanishi

sanoat va qishloq xo‘jaligining har bir tarmog‘idagi yillik mahsulot hajmining taqsimlanishi

moddiy ishlab chiqarishning har bir tarmog‘ida hosil bo‘lgan daromad miqdori

№165 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 13; Qiyinlik darajasi – 2

TAB da qaysi kvadrantlar yig‘indisi o‘zaro teng:

2 va 3 kvadrantlar

1 va 3 kvadrantlar

1 va 2 kvadrantlar

2 va 4 kvadrantlar

№166 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi –9; Qiyinlik darajasi – 3;

Prognozlashning asosiy tili bulib……

prognoz modeli

formal mantiq

matematik apparat

formulalar

№167 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Ishlab chiqarish funksiyasida elastiklik koeffitsientlarining yig‘indisi A>1 bo‘lsa:

prognoz modeli

formal mantiq

formulalar

matematik apparat

№168 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 3;

Ishlab chiqarish funksiyasida elastiklik koeffitsientlarining yig‘indisi A>1 bo‘lsa:

resurslarning m martaga ko‘payishi, ishlab chiqarish hajmini m martadan ortiq ko‘payishini ko‘rsatadi

resurslarning m martaga ko‘payishi, ishlab chiqarish hajmini m martadan kamroq ko‘payishini ko‘rsatadi

m martaga ko‘payishi, ishlab chiqarish hajmini ham m martaga ko‘payishini ko‘rsatadi

resurslarning m martaga ko‘payishi, ishlab chiqarish hajmi o‘zgarmasligini ko‘rsatadi

№169 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 3;

Ishlab chiqarish funksiyasi orqali qaysi jarayonlarni tadqiq qilish mumkin:

firmada resurslardan foydalanish jarayonini

firmaning optimal strategiyasini

firmada ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlarini

firmaning foyda olish jarayonini

№170 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

TABning qaysi kvadrantida milliy daromadning qayta taqsimlanishi va foydalanishi aks etadi:

4-kvadrantda                                                    

3-kvadrantda

2-kvadrantda

1-kvadrantda                                                

№171 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Qaysi masalalar bir bosqichli masalalarga kiradi:

chiziqli va chiziqsiz dasturlash masalalari

matritsaviy va balans masalalari

optimallashtirilmaydigan masalalar

statistik va strukturali masalalar

№172 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 1; Qiyinlik darajasi – 2;

Iqtisodiy o‘sishning va rivojlanishning ishlab chiqarish omillarining o‘zgarmas elastiklarini o‘zaro almashuv funksiyasida (PEV)  qatnashadigan omillarni tanlashda qo‘llanadigan usulni ko‘rsating:

iqtisodiyotning rivojlanish tahlili

korrelyasion tahlil usuli

iqtisodiyotning absolyut o‘sish tahlili

regression tahlil usuli

№173 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 1;

Real ob’ektlarni tabiiy va sun’iy materiallar yordamida aks ettiruvchi model – bu:

moddiy model

statik model                                    

iqtisodiy model                

matematik model

№174 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 1;

Imitasion usullar qaysi usullar guruhiga mansub:

iqtisodiy tizimni eksperimental o‘rganish usullariga

bozor iqtisodiyotiga taalluqli usullarga

optimallashtirish va ekonometrik usullarga

matematik statistika usullariga

№175 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 5; Qiyinlik darajasi – 1;

Iqtisodiy jarayonlarni tenglamalar, tengsizliklar, funksional, logik sxemalar orqali ifodalash – bu:

matematik modellashtirish

iqtisodiy modellashtirish deb ataladi

statistik modellashtirish

mantiqiy modellashtirish

№176 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 5; Qiyinlik darajasi – 1;

Tarmoqli modellar qaysi modellar turiga kiradi:

optimallashtiri-ladigan modellar

balanslashtiriladigan  modellar

optimallashtirilmaydigan modellar

iqtisodiy- statistik modellar

№177 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi –5; Qiyinlik darajasi – 1;

Tarmoqlararo  balans kiradigan modellar guruhi

balans


taqsimlash

trend


bashoratlash va optimallashtirish

№178 Fan bobi – 1; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;

Iqtisodiy-matematik  modellar shakli bo‘yicha:

chiziqli, chiziqsiz

chiziqli, chiziqsiz va optimizasion

chiziqli va optimizasion

chiziqli  va prognozlash

№179 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 5; Qiyinlik darajasi – 1;

Tizimning ichki strukturasini  ifodalab, ichki aloqalarni aks etteruvchi model-bu:

strukturali model

magistrall modellar

funksional model

funksional- strukturali model

№180 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 13; Qiyinlik darajasi – 2;

Hodisalar  bo‘yicha matematik model tuzishda quyidagiga e’tibor berish kerak:

sabab-oqibat  bog‘lanishlarga        

obekt faoliyatining yo‘nalishlariga

tasodifiy bog‘lanishlarga

diskret bog‘lanishlarga

№181 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 1;

Quyida qayd etilgan usullarning qaysi biri kollektiv ekspert baholash usuliga kiradi:

intervyu usuli

stenariy usuli        

Delfi usuli

maqsadli daraxt usuli

№182 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 3;

Korrelyasion bog‘lanish omillar soni bo‘yicha:

juft, ko‘p omilli bo‘ladi

kuchsiz, o‘rtacha, zich  bo‘ladi

to‘g‘ri chiziqli, egri chiziqli bo‘ladi

to‘g‘ri, teskari bo‘ladi

№183 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Korrelyasion bog‘lanish zichligi bo‘yicha:

kuchsiz, o‘rtacha, zich  bo‘ladi

juft, ko‘p omilli bo‘ladi

to‘g‘ri, teskari bo‘ladi

to‘g‘ri chiziqli, egri chiziqli bo‘ladi

№184 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 1;

Korrelyasion bog‘lanish shakli bo‘yicha:

to‘g‘ri chiziqli, egri chiziqli bo‘ladi

kuchsiz, o‘rtacha, zich  bo‘ladi

to‘g‘ri, teskari bo‘ladi

juft, ko‘p omilli bo‘ladi

№185 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Korrelyasion bog‘lanish turi bo‘yicha:

to‘g‘ri, teskari bo‘ladi

to‘g‘ri chiziqli, egri chiziqli bo‘ladi

kuchsiz, o‘rtacha, zich  bo‘ladi

juft, ko‘p omilli bo‘ladi

№186 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;

Tarmoqli modellar qaysi modellar turiga kiradi:

optimallashtiriladigan modellar

optimallashtirilmadigan modellar

balanslashtiriladigan modellar

iqtisodiy-statistik modellar

№187 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 3;

Juft korrelyastiya koeffistienti nimani tafsivlaydi

aloqa ishonchliligini

regressiya tenglamasini

aloqa yunalishi va kuchini

umumiy variastiyasini

№188 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 9; Qiyinlik darajasi – 2;

Prognozlashda ekstrapolyasiya quyidagi model orqali qilinadi:

trend modellari

balans modellari

optimallashtirish modellari

evristik modellar

№189 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 3; Qiyinlik darajasi – 2;

Tarmoqlararo balans kiradigan modellar guruhi

balans modeli

taqsimlash modeli

Trend modellari

bashoratlash va optimallashtirish

№190 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 2; Qiyinlik darajasi – 3;

Fisher mezonining hisoblangan qiymati jadvaldagi qiymatidan katta bo‘lsa:

regressiya tenglamasi real o‘rganilayotgan iqtisodiy jarayonga mos deyiladi

dinamik qatorlar 10% gacha xatolik bilan tekislangan deyiladi

regressiya tenglamasining koeffitsientlari ahamiyatli deyiladi

korrelyasiya koeffitsienti ishonchli deyiladi

№191 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 1;

Iqtisodiy prognoslash obektini kursating

iqtisodiyot rivojlanish jarayoni

korxonaning iqtisodiy kursatkichlari

takror ishlab chiqarish jarayoni

mexnat bozori

№192 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 12; Qiyinlik darajasi – 2;

Interpolyastiya - bu………

statistik metod

logistik metod

matematik metod

normativ metod

№193 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 5; Qiyinlik darajasi – 3;

Ekonometrik model shaklini tanlashda qo‘llanadigan usul:

regression tahlil usuli

korrelyasion tahlil usuli

ekstrapolyasiya usuli        

prognoz usuli

№194 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 2;

Ekonometrik modelda qatnashadigan omillarni tanlashda qo‘llanadigan usulni ko‘rsating:

korrelyasion tahlil usuli

regression tahlil usuli

ekstrapolyasiya usuli

prognoz usuli        

№195 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 1;

Vaqt muddatiga kura prognozlar

qisqa,orta va uzoq muddatli

tugri javob joq

oraliq va uzluksiz muddatli

qisqa, uzoq muddatli

№196 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 8; Qiyinlik darajasi – 1;

Statistik prognozlashda qo‘llanadigan usulni ko‘rsating:

ekstrapolyasiya usuli

potensiallar usuli

simpleks usul

evristik usul

№197 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 5; Qiyinlik darajasi – 1;

Natijaviy ko‘rsatkich va unga ta’sir etuvchi omillar o‘rtasidagi bog‘lanish zichligini aniqlovchi koeffitsient:

korrelyasiya koeffitsienti

Student  koeffitsienti        

elastik koeffitsient

doimiy koeffitsient

№198 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 7; Qiyinlik darajasi – 3;

Taklif etilayotgan variantlarning qaysi biri iqtisodiy va ijtimoiy prognozlash hisoblanadi

xalq hujaligi iqtisodiy potentsiali

mexnat bozori potentsiali

ishchi urinlarini sifatini oshirish

canoat potentsiali

№199 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 7; Qiyinlik darajasi – 3;

Ekonometrik modelda qatnashadigan omillarni tanlashda qullaniladigan usulni kursating

korrelyastion tahlil usuli

regression tahlil usuli

ekstropolyatsiya va matematik usul        

prognoz usuli

№200 Fan bobi – 2; Fan bo‘limi – 7; Qiyinlik darajasi – 3;

Aytaylik, YaIM 500 mln so‘mdan 600 mln so‘mga ko‘paydi, YaIM deflyatori 1,20 dan to 1,50 gacha o‘sgan Shunday sharoitda real YaIM hajmi:

Kamaygan


O‘zgarmagan

O‘sgan


Bu ma’lumotlar asosida uni hisoblash mumkin emas

Google Диск–Сообщение о нарушении biotexnologiya fanining xalq hojaligida ahamiyati va istiqbollari
3x4-texnologiyasi
3-I GURUXNING S-elementlari 3d29f5742cb6325b3383ea2cd9306788
1-savol
ABN
3-sinf oquvchilarini tenglamalar tuzish bilan masalalar yechishga orgatishmetodikasi
Elektron Hukumatdan.mustaqil ish
Pedagogik texnologiyalar
amallar bajarish metodikasi

Download 56,25 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
matematika fakulteti
saqlash vazirligi
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
pedagogika universiteti
haqida umumiy
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
koronavirus covid
coronavirus covid
qarshi emlanganlik
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
covid vaccination
moliya instituti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
fanlar fakulteti
fanidan mustaqil
ishlab chiqarish
Toshkent axborot