Gallaktikalarning ochilishi. Yulduzlarning sharsimon va sochma to’dalari. Gallaktikada yulduzlarning taqsimlanishi RejaDownload 4.8 Mb.
Sana10.09.2017
Hajmi4.8 Mb.

Aim.uz

Gallaktikalarning ochilishi. Yulduzlarning sharsimon va sochma to’dalari. Gallaktikada yulduzlarning taqsimlanishi

Reja:

  1. Gallaktikalarning ochilishi. Bizning gallaktika.

  2. Yulduzlarning sharsimon va sochma to’dalari. Yulduzlararo chang va gaz.

  3. Gallaktikada yulduzlarning taqsimlanishi

Gallaktikalarning ochilishi. Bizning galaktika.

XX asrning boshlariga qadar Koinot, bizning yagona yulduzlar sistemamiz – Gallaktikamiz bilan chegaralangan degan fikr hukmronlik qilardi. Keyinchalik olimlar, gallaktikamizdan tashqarida yana ko’p yirik yulduz sistemalari mavjud degan fikrga keldilar. Osmonda ko`rinadigan hamma yulduzlar birgalikda alohida yulduz sistemasini – Galaktikani tashkil etishi uzil-kesil isbotlandi. Masalan, ingliz olimi Vilyam Gershel (1738-1822) birinchi bo`lib, osmonning turli sohalaridan tanlangan bir xil kichik uchastkalaridagi yulduzlarni sanash orqali yulduzlar olamining tuzilishi haqidagi masalani hal qilishda to`g`ri yo`lni ko`rsatdi.Uzoqdagi bunmday yulduz sistemasi tumanlik shaklida bo’lishini anglagan astronomlar, birinchi navbatda, ularni osmonning turli tomonlaridan joy olgan tumanliklarda izladilar.

XX asrning 20-yillarida amerikalik astonom E.Xabbl teleskop yordamida Andromeda tumanligini kuzatib, unda ba’zi yuduzlarni, jumladan, Sefeidning aniq tasvirini ko’rdi. U sefeidning davri asosida tumanlikkacha masofani aniqladi. Bu masofa shu qadar katta chiqdiki, bundan olim, ushbu tumanlik Bizning Gallaktikamizga hech daxli bo’lmagan alohida mustaqil yulduzlar sistemasi – gallaktikaligini darrov fahmladi.

Endi, Quyoshimizni bir yulduz sifatida o’z ichiga olgan, o’zimizning yulduz sistemamiz – Gallaktikamiz ustida to’xtalaylik.

Butun osmonni belbog` kabi o`raydigan yorug` tasma Somon yo`lidagi yulduzlar bizning yulduz sistemamiz, Galaktikamizning asosiy qismini tashkil etadi.


52-rasm. Somon yo`lining ko`rinishi
Butun osmonni belbog` kabi o`raydigan yorug` tasma Somon yo`lidagi yulduzlar bizning yulduz sistemamiz, Galaktikamizning asosiy qismini tashkil etishi, asta-sekin aniqlanib borildi. Somon yo`li bizga osmonning katta aylanasi bo`ylab joylashgandek ko`ringanidan, biz osmonning katta aylanasi bo`ylab joylashgandek ko`ringanidan, biz uning galaktik tekislik deb ataladigan tekisligiga bo`ylab eng uzoqlarga cho`zilgandir. Perpendikulyar yo`nalishda yulduzlarning zichligi tez kamayadi, binobarin, bu yo`nalishda Galaktika uncha uzoqqa cho`zilmaydi.

Somon yo`lining kuzatiladigan strukturasini (56-rasm) qisman xira yulduzlar haqiqiy joylashishlariga ko`ra hosil qilsa, qisman Somon yo`lining ba`zi joylarida bu yulduzlarni tusib turgan kosmik chang bulutlari hosil bo`ladi. Bunday ajralish tuyo`lma hol bo`lib, u Somon yo`lining eng ravshan joylarining qismlarini, jumladan, Aqrab va Qavs turkumlariga tegishli qismlarni to`sib turuvchi kosmik changlar to`dasi tufayli shunday ko`rinadi (57-rasm).

53-rasm. Somon yo`lining Qavs yulduz turkumi qismining ko`rinishi
Ba`zan, Somon yo`li – bizning Galaktikamiz, deb xato aytiladi. Somon yo`li – osmonda bizga ko`rinadigan va yulduzlardan tashkil topgan yorug` halqa bo`lib, bizning Galaktikamiz esa yulduzlarning gigant orolidir. To`g`ri, uning ko`pchilik yulduzlari Somon yo`li bo`ylab joylashgan, biroq u faqat shular bilangina cheklanmaydi. Galaktikamizga hamma yulduz turkumlaridagi yulduzlar kiradi.

Osmonda 21-yulduz kattaligigacha bo`lgan barcha yulduzlarning soni hisoblab chiqilgan, u 2·109 ni tashkil etadi, biroq bu bizning yulduz sistemamiz – Galaktikamizdagi yulduzlarning kichik bir qismi xolos.

Galaktikamizning chegaralari uzoq masofalardan ko`rinadigan sefeidlar va qaynoq o`ta gigant yulduzlarning joylashishiga qarab belgilangan edi. Galaktikamizning diametrini taxminan 30000 pk yoki 100000 yorug`lik yiliga teng deb qabul qilish mumkin, lekin uning aniq bir chegarasi yo`q, chunki Galaktikadagi yulduzlarning zichligi asta-sekin kamayib, so`ngra yo`q bo`lib ketadi.

Galaktikamizning markazida diametri 1000-2000 pk bo`lgan yulduzlarning ulkan zich tuplamidan tashkil topgan yadrosi joylashgan. Bu yadro bizdan qariyb 10000 pk (30000 yorug`lik yili) masofada Kavs yulduz turkumi tomonidan joylashgan, biroq u tarkibida kosmik chang bo`lgan bulutlar bilan bizdan butunlay tusilgan.

Galaktika yadrosining tarkibida, shuningdek qizil gigantlar va qisqa darvli sefeidlar bor. Bosh ketma-ketlikning yuqori qismidagi yulduzlar va ayniksa, o`ta gigantlar hamda klassik sefeidlar yoshroq osmon jismlaridan hisoblanadi. Bular markazdan uzoqrokda joylashgan bo`lib, nisbatan yupqa katlamni yoki diskni hosil qiladi. Bu diskdagi yulduzlar oralarida chang materiya va gaz bulutlari joylashgan. Subkarliklar va gigant yulduzlar, Galaktikaning yadrosi va diski atrofida sferik sistema hosil qiladi.

Boshqa yulduz sistemalari tashqi Galaktikalarga uxshash bizning Galaktikamiz diskida ham uning yadrosidan chiqadigan va oxirgi yuk bo`lib ketadigan spiral tarmoqlar mavjud bo`lishi kerak, deb hisoblanadi. Bunday tarmoqlar, o`zida qizigan o`ta gigantlar va klassik sefeidlar bo`lishi bilan harakterlidir. Biroq bizning Galaktikamizdagi spiral tarmoqlarning shakli va aniq o`rni hali aniqlanganicha yo`q.

Yulduzlarning u yoki bu ketma-ketlikka tegishli bo`lishi bilan ularning fazodagi joylashishlari o`rtasidagi bog`lanish, yulduzlarning paydo bo`lishi vaqti va sharoitlarining farqini aks ettiradi.

Tashqi ko’rinishiga ko’ra yulduz to’dalari ikki guruhga – sochma va sharsimon to’dalarga bo’linadi. Sharsimon yulduz to’dalari sochma yulduz to’dalaridan kimyoviy tarkibi bilan farq qiladi.

Yulduzlar osmoni tushirilgan fotorasmlarda ular bir tekis taqsimlanmaganligini sezish mumkin. Buning asosiy sababi, ayrim – yulduzlar kam kuzatiladigan sohalarda nurlanishni kuchli yutuvchi materiyaning borligidadir. Bunday nurlanishni kuchli yutuvchi chang muhitning borligiga Janubiy Krest yulduz turkumida proyeksiyalanadigan “Ko’mir qopi” va Orion yulduz turkumida joylashgan “Ot boshi” tumanliklari yorqin misol bo’la oladi.

Quyosh sistemasining harakati. XIX asrning boshida V.Gershel bir necha yaqin yulduzlarning xususiy harakatiga qarab, Quyosh sistemasining shu yulduzlarga nisbatan Lira va Gerkules turkumlari tomon harakatlanayotganini aniqladi, Quyosh sistemasining harakatlanish yo`nalishi, uning harakat apeksi deyiladi. Keyinchalik, spektrlariga qarab, yulduzlarning nuriy tezliklari aniqlana boshlangandan so`ng, Gershelning aytganlari isbotlandi. Apeks yo`nalishida yulduzlar bizga o`rta hisobda 20 km/s tezlik bilan yaqinlashadi, qarama-qarshi yo`nalishda esa, ular bizdan o`rta hisobda shunday tezlik bilan uzoqlashadi. Demak, Quyosh sistemasi qo`shni yulduzlarga nisbatan 20 km/s tezlikda, Lira va Gerkules turkumlari tomon harakatlanadi.

Osmonda bir-biriga yaqin to`rgan yulduzlar, fazoda bir-biridan uzoqda joylashgan bo`lishi va har xil tezliklarda harakatlanishi mumkin. Shuning uchun minglab yillar utgach, yulduz turkumlarining shakli, ulardagi yulduzlarning xususiy harakatlari oqibatida, keskin o`zgaradi.

Galaktikadagi hamma yulduzlar uning markazi atrofida aylanib turadi. Galaktikaning ichki qismidagi yulduzlar aylanishining burchak tezligi deyarli bir xil bo`lib, uning tashqi qismlari esa sekin aylanadi. Yulduzlarning Galaktikada aylanishlari, planetalarning Quyosh atrofida aylanishidan shu bilan farqlanadi.

Quyosh sistemasida planetalar orbitasi radiuning ortib borishi bilan ularning ham burchak, ham chiziqli tezliklari tez kamayadi. Bunday bo`lishiga sabab, Galaktika yadrosi massasining Galaktika yadrosi massasining Galaktikada Quyosh massasining Quyosh sistemasidagi vazni kabi katta bo`lmaganligidadir. Quyosh sistemasi, Galaktika markazi atrofida taxminan 250 km/s tezlik bilan 200 mln. yilda to`la aylanib chiqadi. Galaktikaning aylanishiga ko`ra uning massasi taxminan aniqlanadi, u taxminan 2·1011 Quyosh massasiga teng.

Umuman olganda galaktikalar to`rt xil shaklga ega bo`ladi:

1. Elliptik-25% (54-rasm)

2. Spiralsimon-50% (56-rasm) 4. Noto`g`ri-5% (55-rasm)

3. Linzasimon-20%Mavzuga oid didaktik va texnik vositalar, foydalanilgan jihozlar:

Koinot tuzilishi, xabbl teleskopi aks ettirilgan plakatlar, kadoskop.O’qitish uslublari: Tushuntirish-namoyish etish metodi, taqqoslash metodi

Adabiyotlar:

M.Mamadazimov Astranomiya: Akademik litsey va kasb-hunar

kollejlari uchun darslik .198-210 betlar

M.Mamadazimov Astronomiyadan o’qitish kitobi


Nazorat savollari

  1. Galaktika deganda nimani tushunasiz?

  2. Galaktika qanday tuzilgan?

  3. Somon yo`li deganda nimani tushunasiz?

  4. Yulduzlararo chang muhit qanday aniqlangan?

  5. Yulduzlararo chang va gaz tumznliklaridan eng taniqlilarini ayting?
Aim.uz


Katalog: attachments -> article
article -> Axloqning kеlib chiqishi, unda ixtiyor erkinligining ahamiyati va axloq tuzilmasi
article -> Podsho Rossiyasi tomonidan O‘rta Osiyoning bosib olinishi sabablari va bosqichlari
article -> Siyosiy mafkuralarning asosiy ko'rinishlari
article -> Mehnat sohasida ijtimoiy kafolatlar tizimi. Reja: Ijtimoiy himoya qilish tushunchasi va uning asosiy yo’nalishlari
article -> Siyosiy madaniyat va siyosiy mafkuralar Reja
article -> O’zbek Adabiyoti tarixi: Eng qadimgi adabiy yodgorliklar
article -> Ma’naviyatning tarkibiy qismlari, ularning o’zaro munosabatlari va rivojlanish xususiyatlari. Ma’naviyat, iqtisodiyot va ularning o’zaro bog’liqligi
article -> Davlatning tuzilishi
article -> Reja: Geografik o‘rni va chegeralari
article -> Yer resurslaridan foydalanish va ularni muhofaza qilish Reja: Tuproq, uning tabiat va odam hayotidagi ahamiyati. Dunyo yer resurslari va ulardan foydalanish

Download 4.8 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat