Dekan Prof. Dr. Afsun Ezel esatoğlu dekan YardımcısıDownload 1.05 Mb.
Sana08.09.2017
Hajmi1.05 Mb.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

YÖNETİM


Dekan

Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLUDekan Yardımcısı

Doç. Dr. Ayten DEMİRDekan Yardımcısı

Doç. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİFakülte Sekreteri

İbrahim DURAK


Fakülte Yönetim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Afsun Ezel EASATOĞLU (Dekan)

Prof. Dr. Neriman ARAL (Üye)

Prof. Dr. Funda Pınar ÇAKIROĞLU (Üye)

Prof. Dr. Münevver ARISOY (Üye)

Doç. Dr. Eda PURUTÇUOĞLU (Üye)

Doç. Dr. Elif GÖKÇEARSLAN ÇİFCİ (Üye)

Yrd. Doç. Dr. Figen Işık ESENAY (Üye)


Fakülte Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Afsun Ezel ESATOĞLU (Dekan)

Prof. Dr. Ayşe Özfer ÖZÇELİK (Bölüm B.)

Prof. Dr. Neriman ARAL (Bölüm B.)

Prof. Dr. Ayfer TEZEL (Bölüm B.)

Prof. Dr. Ömer Rıfkı ÖNDER (Bölüm B.)

Prof. Dr. Veli DUYAN (Bölüm B.)

Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN (Bölüm B.)

Prof. Dr. Figen GÜRSOY (Üye)

Prof. Dr. Münevver ARISOY (Üye)

Prof. Dr. Emine ÖZMETE (Üye)

Doç. Dr. Ece UĞURLUOĞLU ALDOĞAN (Üye)

Doç. Dr. Ayten DEMİR (Üye)

Yrd. Doç. Dr.İlknur Münevver GÖNENÇ (Üye)


1-Kuruluş ve Genel Durum

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği’nin önerileri doğrultusunda 24/08/1994 tarih ve 94/6138 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulan Sağlık Eğitim Fakültesi 1996-1997 eğitim-öğretim yılında 42 öğrenci ile öğretime başlamış olup, 1999-2000 eğitim-öğretim yılı sonunda ilk mezunlarını vermiştir.

Bakanlar Kurulu’nun 15/08/2006 tarihli toplantısında alınan karar gereği olarak da “Sağlık Eğitim Fakültesi” adı “Sağlık Bilimleri Fakültesi” olarak değiştirilmiştir.

Fakülte’de halen öğrenci olan 6 bölüm ve 6 aynı adlı anabilim dalı vardır. Ayrıca henüz öğrenci alımı başlamamış olan Odyoloji Bölümü bulunmaktadır.

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

Ebelik Bölümü

Ebelik Anabilim Dalı

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik Anabilim Dalı

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Kurumları Yönetimi Anabilim Dalı

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

Odyoloji Bölümü


  1. Yerleşim

Ankara Altındağ yerleşkesinde bulunan Fakültede mevcut derslik ve ortak eğitim ünitelerinin toplam sayı ve kapasiteleri Tablo 77’de sunulmuştur.
Tablo 77. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Mevcut Derslik ve Ortak EğitimYerleri (Ekim 2016)


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SAYI

KAPASİTE (KİŞİ)

Derslik

16

1079Laboratuvar

9

190

Konferans Salonu

1

145

Fakültede 150 kişilik bir yemekhane ve 175 kişilik bir kantin bulunmaktadır.

Türkiye’de benzeri olmayan Hemşirelik-Ebelik Müzesi, Vehbi Koç Hemşirelik Araştırma Fonu’nun desteğiyle 6 Haziran 2009 tarihinde Keçiören Gümüşdere Yerleşkesi’nde açılmıştır. Müzenin oluşturulması fikri, ortaokula dayalı ilk ebe okulu olarak 1952 yılında Ankara Doğumevi’nde kurulan ve 1956 yılında kapatılarak Ankara Cebeci Hemşire-Ebe-Laborant Okulu’na nakledilen ve varlığını Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne bağlanana kadar devam ettiren Cebeci Sağlık Yüksekokulu depolarında bulunan hemşirelik ve ebelik mesleğinin gelişimine tanıklık eden eğitim-öğretim materyalleri ve belgelerinin değerlendirilmesi isteğinden doğmuştur. Müzede Cumhuriyet öncesi ve 1970’li yıllara kadar olan hemşirelik ebelik öğretim araçları, hasta bakım araç ve gereçleri, devlet arşivlerinden ve Kızılay arşivlerinden sağlanan belgeler, yayınlar ve fotoğraflar yer almaktadır.

3-Öğretim Elemanı

Fakültede 18 profesör, 15 doçent, 8 yardımcı doçent, 13 öğretim görevlisi, 20 araştırma görevlisi ve 2 uzman olmak üzere toplam 76 öğretim elemanı bulunmaktadır (Tablo 78).


Tablo 78. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Elemanlarının

Bölüm ve Anabilim Dallarına Göre Sayıları (Ekim 2016)

Bölüm Anabilim Dalı/ Bilim Dalı

Prof.

Doç.

Yrd. Doç.Dr.

Öğr. Gör.

Araş. Gör.

Uzm.

Toplam

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Beslenme ve Diyetetik

3

3

-

1

3

-

10

Çocuk Gelişimi Bölümü

Çocuk Gelişimi

5

2

-

1

2

2

12

Ebelik Bölümü

Ebelik

2

-

2

3

2

-

9

Hemşirelik Bölümü

Hemşirelik

3

2

3

6

5

-

19

Sağlık Yönetimi Bölümü

Sağlık Kurumları Yönetimi

3

4

1

2

1

-

11

Sosyal Hizmet Bölümü

Sosyal Hizmet

2

4

2

-

5

-

13

Odyoloji Bölümü

-

-

-

-

2

-

2

TOPLAM__45'>TOPLAM__28__Tablo_80__Sağlık_Bilimleri_Fakültesi’nde_Fiilen_Çalışan_İdari_Personel_Sayıları_(Ekim'>TOPLAM__18__15__8__13'>TOPLAM

18

15

8

13

20

2

76

  1. İdari Personel

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ki idari personel sayıları Tablo 79’da sunulmuştur.Tablo 79.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Kadrolu İdari Personel Sayıları (Ekim 2016)

KADRO SINIFI

SAYI

Genel İdari Hizmetler

19

Eğitim-Öğretim Hizmetleri

-

Teknik Hizmetler

2

Sağlık Hizmetleri

2

Yardımcı Hizmetler

5

TOPLAM

28

Tablo 80

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Fiilen Çalışan İdari Personel Sayıları (Ekim 2016)


KADRO SINIFI

SAYI

Genel İdari Hizmetler

31

Eğitim-Öğretim Hizmetleri

-

Teknik Hizmetler

3

Sağlık Hizmetleri

3

Yardımcı Hizmetler

5

İşçi (şoför)

1

Sözleşmeli Koruma Güvenlik Görevlisi

1

Kütüphaneci

1

TOPLAM

45


5-Eğitim-Öğretim

2014-2015 eğitim-öğretim yılı sınıflara ve cinsiyete göre öğrenci sayıları Tablo 81’de sunulmuştur.Tablo 81.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Sınıflara ve Cinsiyete Göre Öğrenci Sayıları

(Ekim 2016)


SINIF

KIZ

ERKEK

TOPLAM

Hazırlık

11

3

14

1. Sınıf

449

211

660

2. Sınıf

386

148

534

3. Sınıf

403

164

567

4. Sınıf

329

162

491

TOPLAM

1.578

688

2.266

Fakültede yıllık ders saati 20.160’dır. Öğretim elemanı başına düşen yıllık ders saati 380’dir. Öğretim elemanı

başına düşen öğrenci sayısı 43’dür.

Öğretim Elemanı Başına Düşen Ders Saati

Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısı

43
3801080

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Fakültede ders açığı veya kapasite boşluğu olmamıştır (Grafik 10).
Grafik 10. Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde Öğretim Elemanı Başına Düşen Ders Saati ve Öğrenci Sayısı

6-Kitaplık ve Çalışma Salonları
2015-2016 eğitim-öğretim yılında 82 m2 alandan oluşan Fakülte Kütüphanesinde halen 40 kişilik oturma kapasitesi bulunmaktadır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılında satın almadan gelen 577 adet kitap ve 55 adet bağış kitapla mevcut kitap sayısı 8819’a yükselmiştir. Fakülte Kütüphanesinin 11’I elektronik, 5’I basılı olmak üzere 16 dergiye aboneliği devam etmektedir. Kütüphanede 3788 adet Türkçe, 2328 adet İngilizce olmak üzere 6116 adet surely yayın bulunmaktadır. Ayrıca web üzerinden, Üniversitemizin sahip olduğu binlerce, elektronik kaynağa (e-dergi) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sayfası üzerinden (http://kutuphane.ankara.edu.tr) adresinden 7/24 erişim sağlanmaktadır.
2015-2016 eğitim-öğretim yılında da öğretim elemanları ve araştırıcılar tarafından üretilen yayın sayıları Tablo 82’de sunulmuştur.

Tablo 82.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Yayın Sayıları


TÜRKÇE KİTAP SAYISI

YABANCI

DİLDE

KİTAP SAYISI

YURTİÇİNDE

YAYINLANAN MAKALE SAYISI

YURTDIŞINDA YAYINLANAN MAKALE SAYISI

TEBLİĞ VE ARAŞTIRMALAR

TEKSİRLER

TÜRKÇE

YABANCI DİL

54

12

75

7

88

236

19

7. Bilimsel Toplantılar

2015-2016 eğitim-öğretim yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ve Bölümler tarafından düzenlenen bilimseletkinliklerin başlıcaları Tablo 83 ‘de sunulmuştur.
Tablo 83

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Düzenlenen Bilimsel Toplantılar

(Ekim 2016)BİLİMSEL ETKİNLİK


TÜRÜ

TARİH

Travmalar, Bilinçaltı ve Toplum Psikolojisi

Toplum ve Sağlık Seminerleri

20 Ekim 2015

Sağlıklı Yaşlanma ve Spor

Toplum ve Sağlık Seminerleri

27 Ekim 2015

Kişilerarası Nörobiyoloji:”Biz”in Nörobiyolojisi.

Toplum ve Sağlık Seminerleri

03 Kasım 2015

Yaşlılığın Evrimi

Toplum ve Sağlık Seminerleri

17 Kasım 2015

Hayır! Hayır Demektir.

Bilgilendirme Toplantısı

23 Kasım 2015

Kuruluşunun 75. Yılında Köy Enstitüleri

Toplum ve Sağlık Seminerleri

24 Kasım 2015

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölye Çalışması (Genovate Cafe)

Konferans

27 Kasım 2015

Engellilik ve Doğru Bakış Açısı (3 Aralık Engelliler Günü)

Toplum ve Sağlık Seminerleri

01 Aralık 2015

Yükseköğretimde Etkileşimli Yöntemlerin Kullanılması

Toplum ve Sağlık Seminerleri

08 Aralık 2015

Zaman ve Stres Yönetimi

Toplum ve Sağlık Seminerleri

22 Mart 2016

Sağlıkta Profesyonel Yönetime Adım Adım (Ansayt)

Toplum ve Sağlık Seminerleri

23 Mart 2016

Engelsizsiniz Sempozyumu

Sempozyum

24 Mart 2016

Kilo Kontrolü ve Yaşan Koçluğu

Toplum ve Sağlık Seminerleri

24 Mart 2016

İlişkilerde Şiddet

Toplum ve Sağlık Seminerleri

12 Nisan 2016

Çocuk İhmal ve İstismar Bilgilendirme Toplantısı

Bilgilendirme Toplantısı

12 Nisan 2016

Ebelik Mevzuatı ve Yasal Sorunlar Sempozyumu

Sempozyum

25 Nisan 2016

Her Şey Senin Elinde

Sosyal Etkinlik

29 Nisan 2016

Aile Mahkemelerinde Sosyal Hizmet Uygulaması Vakaa Tartışması

Vakaa Tartışması

03 Mayıs 2016

Sosyal Davranış Kuralları

Toplum ve Sağlık Seminerleri

03 Mayıs 2016

Önce Çocuk Çünkü Çocuk

Proje Etkinlikleri

05 Mayıs 2016

Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi

Toplum ve Sağlık Seminerleri

10 Mayıs 2016Katalog: wp-content -> uploads -> sites -> 157 -> 2015
sites -> Diabetes and depression: a review
sites -> # Ambulator ko’rikda bemorda o’tkir appendisitga shubxa tug’ildi. Qanday yo’l tutish maqsadga muofiq?
sites -> Samarqand viloyati Bulung’ur tuman xalq ta’limi muassasalari faoliyatini metodik ta’minlash va tashkil etish bo`limiga qarashli
sites -> Xomiladorlikdagi gipertenziv uzgarishlarni tasnifi Surunkali arterial gipertenziya
sites -> 1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
sites -> 1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
sites -> 1501. Talabalartomonidanbajariladiganilmiyamaliyishningasosiymaqsadlariniko'rsating?
2015 -> Dekan Prof. Dr. Afsun Ezel esatoğlu dekan Yardımcısı
2015 -> T. C. Ankara üNİversitesi sağlik biLİmleri faküLtesi dekanliğI
2015 -> T. C. Ankara üNİversitesi sağlik biLİmleri faküLtesi dekanliğI

Download 1.05 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar