Davlat nur o’quv markaziDownload 0.89 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/4
Sana17.04.2020
Hajmi0.89 Mb.
1   2   3   4

Davlat NUR

 

o’quv markazi 

Sizni BIOLOGIYA fanidan yuqori sifatli 

o’quv kurslariga taklif etadi

 

  

Davlat NUR

 

o’quv markazi          

@TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz

 

@TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz   @TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz

    


 

  

 

  

 

                 

 

 56. Qanday birikmalar bir nuklein kislota tarkibida bir vaqtda 

hech qachon uchramaydi? 

1) riboza va dezoksiriboza; 2) adenin va guanin; 3) timin va 

uratsil; 4) riboza va timin; 5) uratsil va dezoksiriboza; 6) sitozin 

va guanin; 7) adenin va timin.  

A) 4,5,6;        B) 1,3,7; 

C) 4,5;       D) 1,3,4,6 

 

57. Yadro hujayrasining muhim qismi ekanligini (a), sutemizuvchilarda tuxum hujayrani kashf etgan (b) olimlarni 

aniqlang.  

1) R. Braun;2)Levenguk;3)R.Virxov;4)K.Ber;5)Purkinye 

A)a-1;b-3;       B)a-3;b-1;       C)a-2;b-5;        D)a-3;b-4. 

 

58. Yantoq o'simligining bargiga xos xususiyatlarni belgilang 1.oddiy 2. yonbargchali 3. o'yilgan 4.yonbargsiz 5. poyada 

ketma-ket joylashgan 6. poyada qarama-qarshi joylashgan 

7.murakkab barg 

A)3,4,6,7       B)1,2,5 

C)1,3,6     D)4,6,7 

 

59. Poyasining shakli o'zgargan o'simliklarni belgilang 1. liflok 2. batat 3.qong'irbosh 4. matur 5. kartoshka 6. lola  

A)2,5,6 B)2,4,5 Q4,5,6 D)barchasi 

 

60. Oshqovoqga xos bo'lgan belgilami ko'rsating 1. bir yillik o't 2. ko'p yillik o’t 3. poyasi silindrsimon palak otuvchi 4. poyasi 

qirrali, ilashuvchi 5. barglari buyraksimon 6. bargi ovalsimon               

7. bir jinsli 8. ikki jinsli 9. kelib chiqish markazi Markaziyy 

Amerika 10. kelib chiqish markazi Abissiya 11. kelib chiqish 

markazi Janubi G'arbiy Osiyo 12. bir uyli 13. ikki uyli  

A) 2,4,6,8,10,13 B) 1,4,5,7,12,11   

C) 1,3,6,7,10,13 D) 1,3,5,7,9,12 

 

61. Mosh(I) va no’xatning (II) bargiga xos belgilarni guruhlang 1.toq patsimon 2.murakkab 3. oddiy   4.yonbargli 5. yonbargsiz 

6. barg o'rnida gajak xosil qiladi 7. uch bargchali  

A) I-1,2,5; II-1,2,4,6 B) I-2,5,7; II-2,4,7  

C) I-3,4,6;  II-2,1,6 D) I-7,2,4; II-1,2,4,6 

 

62. Loviyaga xos xususiyatlarni belgilang: a.guli qiyshiq b.guli tog'ri c.mevasi chatnab, otilib baraladi d.mevasi suv yordamida 

tarqaladi e.ildizi o'q ildiz f.ildizi popuk ildiz g.vatani Markaziy 

Amerika h.vatani Abissiya i.vatani o’rta yer dengizi  

A)a,c,e,g          B)b,d,f, h         C)b,d,e,g            D)a,c,e,i 

 

63. Bir yillik o'simliklarni belgilang  A)karnaygul, machin, yerbag'ir tugmachagul 

B)bug'doy,arpa,floks 

 

C)oq sho’ra, sarsabil, yunona       D)zira, rayxon, kanop  

64. Oilalarni Qizil kitobga kiritilgan o’simliklar soni bo'yicha 

kamayib borishi tartibida joylang 1.dukkakdoshlar 

2.loladoshlar 3.piyozdoshlar 4.murakkabguldoshlar 

5.sho'radoshlar 

A) 1,4,2,3,5    B)5,3,2,4,1    C)5,2,3,1,4    D)2,3,5,1,4 

 

65. Kamxastak (1), tekoma (2), forzitsiya (3) ning hayotiy shaklini ko’rsating 

a) liana b) daraxt c) buta d) ko'p yillik o't  

A) 1b, 2a, 3c      B) 1b, 2c, 3c    C) 1b, 2c, 3d      D) 1b, 2c, 3a 

 

66. Yalpizdoshlar oilasiga oid nechta o'simlik turi"Qizil kitob" ga kiritilgan? 

A) 23 ta         B)60ta           C) 50 ta         D)3ta 

 

67. Tabiiy holda o'sadigan dorivor o'simliklarni belgilang. A) tirnoqgul, bo'yimadoron B) bo'yimadoron, bo'znoch  

C) maxsar, boqila D) quyonjun, afsonak 

 

68. Soyaga xos bo’lgan belgilarni toping  1.urug’ida moylar zaxira holda to’planadi 2. urug’ida oqsillar zaxira xolida 

to’planadi 3. guli qiyshiq 4.guli tog’ri 5.burchoqdoshlar oilasiga 

mansub 6.murakkabguldoshlar oilasiga mansub. 7. ma’daniy 

o’simlik   8.Yovvoyi o’simlik 9. kelib chiqish markazi Sharqiy 

Osiyo 10.kelib chiqish markazi Abissiya 11. Kelib chiqish 

markazi Janubi G’arbiy Osiyo 

A) 1,4,5,7,10    B)1,3,5,7,9      C)2,4,6,8,11     D) 1,3,5,8,11 

 

69. Shakli o’zgargan bargli o’simliklarni belgilang 1.zirk                         2. kaktus 3. matur 4. qong’irbosh 5.lola 6. boychechak  

A)2,3,5        B)2,5,6        C)1,2,4,6         D)barchasi 

 

70. Burchoq (I) va albitsiya (Il)ning bargiga xos belgilarni guruhlang 1. toq patsimon 2.murakkab 3.oddiy 4.yonbargli 

5.yonbargsiz 6.barg o’rnida gajak hosil qiladi 7.tikani bargning 

o’zgarishidan xosil bo’lgan 8.ikki uch karra patsimon bo’lingan 

barg  


A)I-2,5,6; II-2,4,7,8          B)I-1,2,4,6; II-2,4,8       

C)I-3,4,6; II-1,2,5,7           D)I-2,5,6; II-1,2,5,7,8 

 

71. Qo'ytikanga xos bo'Imagan belgilar aniqlang 1. mevasi hayvonlar yordamida tarqaladi 2. bir yillik o't   3.ko'p yillik o't   

4. mevasi shamol yordamida tarqaladi   5. poyasi 20 sm dan 

oshmaydi   6.poyasi 1m dan oshadi  

A) 1,2,5            B)2,4,5        C)3,4,6         D)3,4,5 

 

72. Poyasining shakli o'zgarmagan o'simliklarni belgilang A)do'lana, tok, partenotsissus B) boychechak, matur, qizilimiya 

C) kartoshka, batat, yantoq D) olvoli, na'matak, olma 

 

 

 Davlat NUR

 

o’quv markazi          

@TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz

 

@TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz   @TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz

    


 

  

 

  

 

                 

  

73. VataniMarkaziy Amerika hisoblangan qaysi o'simliklar bir jinsli hisoblanadi? 

A)makkajo'xori      B) oshqovoq     C)g'o'za      D)AvaB 

 

74. Quyidagi oilalarni O’zbekistondagi turlar sonini oshib borish ketma-ketligida joylashtiring. 1)Qovoqdoshlar 

2)Bug’doydoshlar 3)Ra’nodoshlar 4)Gulxayridoshlar 

5)Sho’radoshlar 6)Ituzumdoshlar 7)Tokdoshlar 8)Ziradoshlar  

A)7-1-4-6-3-8-5-2          B) 7-1-4-6-3-5-8-2    

C) 7-1-6-4-3-5-8-2        D) 7-1-6-4-3-8-5-2 

 

75. Quyidagi o’simliklarni urug’chilar soni oshib borish ketma-ketligida joylashtiring. 1.bo’ritaroq 2.olxo’ri 3.olabuta 

4.qozonyuvgich 5.petrushka 6.javdar 7.xolmon 8.bosh piyoz 

A) 6,8,5-3-7-2-1              B) 6,2,5-3-7,8-1     

C) 6,8,2,5-3-7-1           D) 6,5-3-7,8-2-1 

 

76. Qaysioila vakillarida 2 yillik o'tlar uchramaydi.                                       1 )ra’nodoshlar 2)karamdoshlar 3)sho'radoshlar 

4)gulxayridoshlar 5)burchoqdoshlar 6)ituzimdoshlar 

7)qovoqdoshlar 8)ziradoshlar  

A) 1,4,6,7        B)2,3,7,8    C)2,3,8       D)2,3,5,8 

 

77. Qaysioila vakillarida 2 yillik o'tlar uchraydi. 1) ra'nodoshlar 2) karamdoshlar 3) sho'radoshlar 4) gutxayridoshlar                               

5) burchoqdoshlar 6) ituzimdoshlar 7) qovoqdoshlar                                 

8) ziradoshlar A) 1,2,6,8 B) 2,3,7,8 C) 2,3,8 D) 2,3,5,8 

 

78. Qaysioila vakillarida gullari yakka holda joylashadi va to'pgul hosil qilmaydi?                                     

1)sho’radoshlar 2) gulxayridoshlar  3) qovoqdoshlar                                 

4) burchoqdoshlar  

A) 1,2           B)2,3          C)3,4              D) 1,4 

 

79. Qaysioila vakillarida shingil to'pguli uchrashi mumkin.                               1) ra'nodoshlar 2) karamdoshlar 3) sho'radoshlar 4) 

gulxayridoshlar 5) burchoqdoshlar  

A) 1,2,3,4        B) 1,3,2          C) 2,3,4,5         D) 1,3,4,5 

 

80. Qaysijavob(lar)da noto'g'ri fikr keltirilgan    1) meva va urug' bu gulning asosiy qismidir 2)gul- o'simliklarning jinsiy 

ko'payish organi  3)bo’g'doydoshlar oilasiga mevaning boshoq 

va so'ta turlari mansub; 4)meva tugunchada hosil bo’Iadi; 

5)gul-shakli o'zgargan novda; 

A) 1,3        B)2,4,5           C)1,2,4         D) 3,5 

 

81. Qaysi o'simliklar ham adirda, ham tog’larda uchraydi?  1)partak; 2) olma, 3) bex; 4)yong'oq, 5) yunona;  6)bodom; 

7)sanchiqo't; 8) nok;  

A) 1,3,5,7;        B) 2,4,6,8,       C) 1,2,3,7,       D) 4,5,6,8 

 

82. Adirlarda keng tarqalgan hayotiy shakllari to’g’ri tanlang 1.1-yillik 2.ikki yillik 3.ko’p yilllik 4.buta 5.daraxt  

A) 1,3,4 B) 1,3 C)3 D) 1,2,3 

 

83. Iloq o’simligiga xos belgilarni aniqlang. 1) qumning ustki qatlamiga mayda yon ildizlari bilan yopishib oladi; 2) ildizpoyali 

ko’p yillik o’simlik; 3) poyasi kalta; 4) ildizpoyasi orqali 

ko’payadi; 5) barglari yirik; 6) suvni qum orasida namlikdan, 

tunda tushadigan shudringdan oladi; 7) sho’r tuproqli 

cho’llarda o’sadi; 8) qumliklarda o’sadi; 9) yaylov o’simligi;                

10) bir yillik o’simlik.  

A) 1,3,6,9;      B) 2,4,5,7,      C) 5,6,7,10;      D) 1,2,3,8 

 

84. Qaysi belgilar ikki pallali o'simliklar uchun xos? A) Murtak ikkita urug'pallali, popuk ildizli, poyasi kambiyli, 

bargi to'rsimon tomirlangan. 

B) Murtak 2 ta urug'pallali, o'q ildizli, poyasi kambiyli, bargi 

to'rsimon tomirlangan. 

C) Murtak 2 ta urug'pallali, o'q ildizli poyasi kambiysiz, bargi 

parallel tomirlangan. 

D) Murtak 1 ta urug'pallali, o'q ildizli, poyasi kambiyli, bargi 

parallel tomirlangan 

 

85. Qaysi oila vakillari uchun ko'sakcha meva xos emas?                       1) loladoshlar 2) ra'noguldoshlar 3) ziradoshlar 

4)gulxayridoshlar 5) tokdoshlar 6)ituzumdoshlar  

A)1,2,3,4       B) 1,2,4,5       C)2,3,5        D)2,4,5 

 

86. Arpa va ituzum uchun umumiy bo'lgan belgini ko’rsating A) mevasining tuzilishi 

B)barg bandining bo'lishi  

C) hayotiy shakli  D) ildizining tuzilishi 

 

87. Qoqio'tga xos bo'lgan xususiyatlarni ko'rsating? 1) ildiz bo'g'izida joylashgan to'pbarglari yirik 2) barglari qipiq holida 

kelib qolgan 3) gullari ikki jinsli naysimon 4) gullari ikki jinsli 

tilsimon 5) mevasi qanotchalar hisobiga uchadi 6) mevasi bir 

tutam popuklar hisobiga uchadi 7) iliq kuz oylarida guilashda 

davom etadi 8) bargi qor tagida qishlab bahorda yana o’sishda 

davom etadi 9) poyasining yuqori qismi qishda sovuq urib 

ketadi 10) yer usti qismi qishda qurib o'sish kurtaklari tuproq 

ostida qishlaydi  

A)1,3,5,7,8,9        B) 1,4,6,7,8,10       C) 2,3,5,9       D) 1,4,8,9 

 

88. Quyidakeltirilgan o'simlik qismlaridan qaysi birida novda, ildiz bo'Imaydi?  

A) piyozbosh     B) ildizmeva   C)ildizpoya  D) tugunak Davlat NUR

 

o’quv markazi 

Sizni BIOLOGIYA fanidan yuqori sifatli 

o’quv kurslariga taklif etadi

 


Davlat NUR

 

o’quv markazi          

@TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz

 

@TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz   @TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz

    


 

                   

 

 89. Quyidaberilgan o'simliklar qaysi oila va sinfga mansubligi 

to'g'ri berilgan javobni toping.                      

1)olg'i; 2)tariq;3)xrizantema; 4)oqquray;  

I) murakkabguldoshlar; II) dukkakdoshlar. Ill) loladoshlar;                       

IV) boshoqdoshlar; a) bir urug' pallalilar; b) ikki urug' pallalilar  

A) 1-I-a; 2-II-b; 3-Ill-a; 4-lV-b       B) 1-II-b; 2- I-a;3-IV-b; 4-III-a  

C) 1-IV-a, 2-III-a; 3-I-b; 4-II-b        D) 1-III-a; 2-IV-a; 3-I-b; 4-II-b 

 

90. Quyidagi o'simliklarning qaysi poya turiga mansubligini aniqlang?  

1 qozonyuvgich, 2.karnaygul  3. qulupnay4. rayhon;                               

a) chirmashuvchi; b) ilashuvchi; v) qirrali, d) o'rmalovchi  

A) 1-b, 2-a, 3-d, 4-v            B) 1-a, 2-d,3-b, 4-v  C) 1 -b, 2-d, 3-a, 4-v           D) 1 -d, 2-b, 3-v, 4-a 

 

91. Quyidagi urug'larni unib chiqishi uchun zarur haroratni ko'payib borish tartibi bilan joylashtiring? 1) makkajo'xori                     

2) g'o'za 3) sabzi 4) bug'doy 5) bodiring 6) qovun 7) pomidor  

A) 4,3,7,1,5,2,6 B) 4,3,1,7,5,2,6 C) 3,4,1,7,2,5,6 D) 6,2,5,7,1,3,4 

 

92. Rovoch uchun xos bo'lmagan xususiyatlarni ko'rsating?                 1) mevasi suv yordamida tarqaladi 2) mevasi qanotchalarga 

ega 3) mevasi suv o'tkazmaydigan qobiqqa ega 4) mevasi 

shamol yordamida tarqaladi 5) dorivor o'simlik 6) is'temol 

qilinadigan o'simlik 7) bargi uzun 8) bargi qipiq shakliga kelib 

qolgan A) 2,4,6,7       B)1,3,5     C) 2,4,6,8        D) 2,4,8 

 

93. Saksovul va rovoch uchun umumiy bo'lgan xususiyatlarni ko'rsating? 

A)bargining tuzilishi B)yashash muhiti C)mevasining tarqalish 

usuli D)yog'ochlik turi 

 

94. Sambitgul va qirqbo'g'im uchun umumiy bo'lgan belgini ko'rsating? A)yopiq urug'li o'simlik B) yuksak sporali o'simlik 

C)barglari poyada qarama-qarshi joylashgan D) mevasi shamol 

yordamida tarqaladi  

 

95. Saprofit usulda oziqlanadigan organizmlami belgilang.                    1) chirituvchi bakteriyalar; 2) achituvchi bakteriyalar; 

3)qo'ziqorin; 4) qo’zidumba; 5) mog'or zamburug'i; 6) ulva; 

7)nemalion  

A) 1,2,3          B)1,4,6         C) 4,5,7       D) 3,6,7 

 

96. Sarvga xos bo'Imagan xususiyat? A) igna bargli B) doimiy yashil o'simlik C) guli qiyshiq D) fitonsidlar ajraladi 

 

97. Shakli o'zgargan poyali o'simliklarni aniqlang. Noto'g'ri javobni belgilang 

A) ildizpoyali g’umay B) ildizmevali sholg’om; C) tikanakli 

do’lana D)jingalakli beshyaproqli partenosissus 

 

98. Shirachga xos belgilar? 1) o'q ildizli; 2) popuk ildizli;                          3) kambiyli; 4) kambiysiz; 3)barglari oddiy; 6)barglari 

murakkab, 7)gulqo’rg’on oddiy; 8)gulqo’rg'on murakkab;  

A) 2,4,5,7        B) 1,3,6,8;      C) 2,3,5,7        D) 1,3,5,8;  

 

99. Sho'radoshlar oilasining boshqa 2 urug'pallali o'simliklar oilalaridan farq qiluvchi belgilarini ko'rsating. 1) ildizning 

tuzilishi 2) gulqo'rg'oning tuzilishi 3) o'simliklari etdor                             

4) to'pguli 5)yashash muhiti           

A) 1,2,3         B) 2,3,4         C) 3,4,5        D)2,3,5 

 

 

100. Sholi va yong'oq uchun umumiy bo’lgan xususiyatni ko'rsating? 

 A) ildizining tuzilishi B) gulining tuzilishi C) bargining tuzilishi 

D) changlanish usuli 

 

101. Tana va barglarining tuzilishi bilan archaga o'xshab ketadigan o'simlik qaysi?  

A) Zarafshon archasi B) Turkiston archasi C) Saur archa                         

D) Sharq sauri 

 

102. Qaysi o'simliklarning bargi o'zida zapas oziq moddalar to'plash uchun maxsus joy hisoblanadi? 1)piyozbosh; 2) Pekin 

karami; 3) yalpiz; 4)bosh karam; 5)kartoshka; 6)salomaleykum; 

7)gulsafsar A) 1,2,4    B)1,4,6         C) 5,6,7          D) 2,3,4 

 

103. Terakva jiyda uchun umumiy bo'lmagan xususiyatni ko'rsating. A) hayotiy shakli B) bargning erta to'kilishi                           

C) mevasining tarqalishi D) yog'ochligi yumshoq 

 

104. Terakva nastarin uchun umumiy bo’lgan belgini ko'rsating?  

A) hayotiy shakli B) xazonrezgilik vaqti C) barglarning poyada 

joylashishi D) kurtagining kattaligi 

 

105. Terak,jiyda, na'matak uchun umumiy bo'lgan xususiyatni ko'rsating. A) hayotiy shakli o'xshash B) ildizbachkisi orqali 

ko'payadi C) avval vegetativ kurtaklarini yozadi D) barglari 

novdalarda qarama-qarshi joylashgan 

 

106. To'qima va ular bajaradigan vazifalarini mos ravishda berilgan qatorni aniqlang?                        

a) hosil qiluvchi; b) assimilyatsion, c) mexanik;  1.tayanch; 

2.mustahkamlik, 3.to'plash     4. barcha to'qimalarni hosil 

qilish;   5.fotosintez; 

6. himoya,  

A) a-4, b-5, v-1,2;               B) a-6, b-4,5,  v-1,2;   

C) a-1,5, b-2, v-3,4;            D) a-2,4, b-3,5, v-6; 

 

 

Davlat NUR

 

o’quv markazi 

Sizni BIOLOGIYA fanidan yuqori sifatli 

o’quv kurslariga taklif etadi

 

 Davlat NUR

 

o’quv markazi          

@TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz

 

@TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz   @TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz

    


 

                    

 

107. Tok, atirgul, qoraqat uchun umumiy bo'lgan xususiyatlami ko'rsating? 1) payvandlash yo'li bilan ko'paytiriladi                                  

2) qalamchalari yordamida ko'paytiriladi 3) parxesh yo'li bilan 

ko'paytiriladi 4) jingalaklari yordamida ko'paytiriladi                                

A) 1,2         B)2,3           C) 1,3        D)2,4 

 

108. Yer yuzidagi meva hosil qilmaydigan o’simlilar barcha o'simliklarning necha foizini tashkil etadi  

A) 40        B) 30       C) 50         D) 25 

 

109. Yong'oq, na'matak, qulupnay, shirinmiya kabi o'simliklarni umumiy birlashtiruvchi xususiyatni toping?    A)bir oilaga 

mansub B) hayotiy shakllari bir xil C) barg bandida bir necha 

bargchalar tutadi D) vegetativ kurtaklari keyin ochiladigan 

o'simliklar 

 

110. Yopiq urug'li o'simliklarda yuz bergan idioadaptatsiya qaysi javobda berilgan?  

A) gulning paydo bo’lishi,shamol yordamida changlanishi                    

B) urug’lanish hodisasi C) chetdan changlanish                                        

D) to'qimalarning hosil bo'lishi 

 

111. Zubturum, qo'ypechak, kartoshkagul kabi o’simliklar...                        A) gullari mayda, ikki jinsli murakkab to'pgul hosil qiladi                         

B) barglari uzoq vaqtgacha to’lkilmay turadi C) havo harorati 

iliq kelgan kuz oylarida ham gullashda davom etadi D) urug’lari 

suv o’tkazmaydigan qobiqqa ega 

 

112. Qiyshiq gulli ko’p yillik (a) va bir yillik (b) o’simliklami aniqlang. 1) rayhon; 2) beda; 3) yeryong’oq; 4) kiyiko’t; 5) 

boychechak, 6) yantoq  

A) a-4,5,6; b-1,2,3;          B) a-2,4; b-1,3;  

C) a-2,4,5; b-1,3,6;           D) a-2,5; b-1,4 

 

113. Gullari to’g’ri, murakkab bargli o’simliklarni aniqlang.                   1) Shirinmiya; 2) Yeryong’oq; 3) Na’matak; 4) Partenotsissus, 

5) Sebarga; 6) Yantoq  

A) 2,4;       

B) 3,4;       

C) 1,2,5,6; 

D) 1,3,4 

 

114. Yovvoyi sabzi va osh ziraning umumiy belgilarini aniqlang. 1) hayotiy shakli; 2) soyabonchalari gullar soni; 3) efir 

moyining mavjudligi; 4) mevasining tuzilishi; 5) tugunagining 

mayjudligi; 6) ildizmevasining mavjudligi; 7) gulining tuzilishi 

8)soyaboni murakkabligi      

A)3,4,5,7,8 

B)4,7,8;            C)1,6,8; 

D)1,2,5,4 

 

115. Quyidagi organizmlarni sistematik birliklarini quyidan yuqoriga ketma-ketlikda joylashtiring 

1.xordalilar   2.kemiruvchilar   3.yo’ldoshlilar   4.kutora   

5.sutemizuvchilar   6.hasharatxo’rlar   7.tyin   8.umurtqalilar   

9.suvsarsimonlar    

A)4,2,3,5,8,1   B)4,6,3,5,1,8   C)7,2,3,5,8,1   D)7,2,5,3,1,8 

 

116. Kulrang andaluz tovuq va xo’rozlar chatshtirilganda 24ta jo’jalar olindi. Ularning nechtasi ota-ona genotopiga o’xshash 

bo’ladiA)18   B)12   C)0   D)6 

 

117. Sutemizuvchilar barcha xordalilarning necha foizini tashkil etadi?A)9%   B)21%   C)14%   D)46,5% 

 

118. Qushlar barcha xordalilarning necha foizini tashkil etadi?A)9%   B)21%   C)14%   D)46,5% 

 

119. Sudralib yuruvchilar barcha xordalilarning necha foizini tashkil etadi?A)9%   B)21%   C)14%   D)46,5% 

 

120. Cho’lda uchraydigan umurtqasizlarni belgilang? 1.eshakqurt  2.qoraqurt  3.falanga   4.xasva qandalasi   

5.iskabtopar   6.so’na 

A)1,2,3   B)4,5,6   C)1,2,3,5   D)1,2,3,4,5,6 

 

121. Kulrang o’laksa pashshaning qanotlari tuzilishini aniqlang 1.birinchi juft   2.ikkinchi juft 

a.yirik   b.kalta o’simta shaklida saqlanib qolgan   

c.tebranganida ovoz chiqaradi   d.muvozanat saqlash organi 

hisoblanadi 

A)1a; 2b   B)1b; 2a   C)1a,c; 2b,c   D)1a; 2b,c,d 

 

122. Aureliya, ildizog’iz meduzasi va lansetnik uchun umumiy bo’lgan belgilar   1.og’zi atrofida paypaslagichlar joylashgan   

2.nerv sistemasi rivojlangan   3.qora dengizda tarqalgan   

4.tana hujayralari ikki qavat bo’lib joylashgan   5.otuvchi tolasi 

(ipi) kuydirish xususiyatiga ega   6.reaktiv harakat xos   

7.refleks hosil qilishi 

A)2,4,5   B)1,2,7,6   C)1,2,7   D)1,3,7 

 

123. Quyidagi xususiyatlar qaysi hayvonlar uchun xos  a.oyoqlari uzun   b.oshqozoni to’rt bo’lmali   c.oshqozonida 

kletchatkani maydalashga yordam beruvchi bakteriya va 

infuzoriyalar bo’ladi   d.oziqni dastlab yaxshi chaynamay yutadi   

e.shoxlari har yili almashinadi 

1.sigir   2.qo’y   3.zubr   4.los   5.bug’u   6.tapir 

A)1,2,3,4,5   B)4,5   C)3,4,5,6   D)barchasi 

 

 

  

 

 Davlat NUR

 

o’quv markazi 

Sizni BIOLOGIYA fanidan yuqori sifatli 

o’quv kurslariga taklif etadi

 

  

 

 Davlat NUR

 

o’quv markazi          

@TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz

 

@TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz   @TARIXDavronbekuz @TEST_Onlineuz

    


 

  

                   

 

 

124. Tug’ilgan (1) va tuxumdan chiqqan (2) bolalari bir necha soat o’tgachonasini ortidan ergashib ketadigan organizmlar   

a.yelik   b.tapir   c.kabarga   d.bo’ri   e.suqsun   f.arixo’r   

g.churrak   h.gaaga 

A)1-a,b,c; 2-e,g,h             B)1-a,b,c,d;  2-e,g,h    

C)1-b,c,d;  2-e,f,g,h         D)1-d;  2-f 

125. Qaysi issiqonli organizmlarning yuragidan ajralgan aorta 

chap (a) va o’ng tomondan pastga yo’naladi? 

1.ay-ay   2.kojan   3.kaputsin   4.boltayutar   5.tukan 

6.mindano   7.povitxa   8.nektarxo’r 

A)a-1,2,3; b-4,5,8          B)a-4,5,8; b-1,2,3,6    

C)a-1,2,3; b-4,5,6,8       D)a-4,5,6,8; b-1,2,3 

 

126. Bir dona tuxumda 12,5 g oqsil, 12,1 g yog’ va 0,55 g uglevod bo’ladi. bir dona tuxumda umumiy necha kilokalloriya 

energiya bo’ladi?  

A) 175,035      B) 166,035       C) 105,975      D) 170,975 

 

127. Bolalarda qaysi davrdan boshlab eshitish (a) va ko’rish (b) analizatorlari faoliyat ko’rsata boshlaydi? 

1)7 oylik   2)5 oylik   3)2 oylik   4)3 oylik   5)1 oylik 

A)a-1; b-2       B)a-3; b-1         C)a-3; b-5       D)a-4; b-5 

 

128. Bosh va yuz sohasidagi organlarni boshqaruvchi nervlarni ko’rasating 

1.o’rta va uzunchoq miyadagi simpatik nervlar    2.adashgan 

nerv   3.o’rta va uzunchoq miyadagi parasimpatik nervlar   

4.orqa miyaning ko’krak segmentlaridan chiquvchi simpatik 

nervlar 

A)2,1         B)2,3        C)3,4           D)2,4 

 

129. Eritrositlarning parchalanishi natijasida qanday tarkibiy qismlardan qanday moddalar hosil bo’ladi? 

a.globin   b.temir   d.gem  1.bilirubin   2.yangi eritrosit   

3.aminokislota 

A)a-1;b-2;d-3   B)a-2;b-1; d-3C)a-3;b-2; d-1   D)a-2;b-3; d-1  

 

130. Eshitish suyaklari qanday vazifani bajaradi A)ichki quloqdagi suyaklar tebranishini kuchaytiradi     B)kuchli 

tovush to’lqinlarini susaytiradi    C)nog’ora pardani tarang qilib 

turadi   D) nog’ora pardoning tebranishini kuchaytirib, uni ichki 

quloq teshiklariga yo’naltiradi 

 

131.Gormonlar sektersiyasi va hujayra bo’linish tezligining o’zgarishi bioritmlarning  qaysi turiga kiradi? 

A)kecha - kunduzlik   B)yillik   C)mavsumiy   D)takrorlanuvchi 

 

132. Ikkala qorachiqning baravar kengayishi va torayishi sababini ko’rsating 

A)Ikkala ko’rish nervining tolalari bosh miyaning pastki qismida 

to’liq kesishadi va o’rta miyaga o’tadi   B) Ikkala ko’rish 

nervining tolalari bosh miyaning yuqorigi qismidato’liq 

kesishadi va o’rta miyaga o’tadi  C)Ikkala ko’rish nervining 

tolalari bosh miyaning pastki qismida qisman kesishadi va o’rta 

miyadagi to’rtta tepalikning orqa ikkitasidagi nerv markaziga 

boradi      D)Ikkala ko’rish nervining tolalari bosh miyaning 

pastki qismida qisman kesishadi va o’rta miyadagi to’rtta 

tepalikning oldingi ikkitasidagi nerv markaziga boradi       

 

133. Orqa miyaning o’n oltinchi segmentidan chiqmaydigan nervlarni belgilang? 

a)oldingi shox   b)yon shox   c)orqa shox   1.sezuvchi nerv   

2.harakatlantiruvchi nerv   3.aralash nerv   4.simpatik nerv   

5.parasimpatik nerv 

A)a-1,2,4,5; b-1,2,3,5; c-3,4,5   B)a-2,3,4,5; b-1,2,3,5; c-2,3,4,5 

C)a-1,3,4,5; b-1,2,3,4; c-2,3,4,5 D)a-1,3,4,5; b-1,2,3,5; c-2,3,4,5 

 

134. Orqa miyaning o’n beshinchi segmentidan chiquvigan nervlarni belgilang? 

a)oldingi shox   b)yon shox   c)orqa shox   1.sezuvchi nerv   

2.harakatlantiruvchi nerv   3.aralash nerv   4.simpatik nerv   

5.parasimpatik nerv 

A)a-1; b-3; c-2   B)a-2; b-3; c-1   C)a-2; b-5; c-1   D)a-2; b-4; c-1 

 

135. Orqa miyaning yigirma yettinchi segmentidan chiqmaydigan nervlarni belgilang? 

a)oldingi shox   b)yon shox   c)orqa shox   1.sezuvchi nerv   

2.harakatlantiruvchi nerv   3.aralash nerv   4.simpatik nerv   

5.parasimpatik nerv 

A)a-1,2,4,5; b-1,2,3,5; c-3,4,5   B)a-2,3,4,5; b-1,2,3,5; c-2,3,4,5    

C)a-1,3,4,5; b-1,2,3,4; c-2,3,4,5 D)a-1,3,4,5; b-1,2,3,5; c-2,3,4,5 

 

136. Orqa miyaning yigirma yettinchi segmentidan chiqiquvchi nervlarni belgilang? 

a)oldingi shox   b)yon shox   c)orqa shox   1.sezuvchi nerv   

2.harakatlantiruvchi nerv   3.aralash nerv   4.simpatik nerv   

5.parasimpatik nerv 

A)a-1; b-3; c-2   B)a-2; b-3; c-1   C)a-2; b-5; c-1   D)a-2; b-4; c-1 

 

137. Visseroretseptorlar sonini aniqlang A)8mln   B)1mlrd   C)8mlrd   D)1mln 

 

138. Shox parda va kamalak parda oralig’ida (1), kamalak parda va shishasimon tana oralig’ida (2) nimalar joylashgan 

A)1-qorachiq; 2-to’rsimon parda   B)1-ko’z ichi suyuqligi;                     

2-gavhar   C)1-gavhar; 2-qorachiq   D)1-qorachiq; 2-gavhar 

 


Download 0.89 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   2   3   4
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar