Buxoro tumani xalq ta’limi bo limi mudirining buyrug’i o'zbekiston Respublikasi Xalq ta’Iimi vazirining 2020-yil 14-yanvardagiDownload 0.58 Mb.
Pdf ko'rish
Sana10.03.2020
Hajmi0.58 Mb.

I

BUXORO TUMANI  XALQ TA’LIMI BO  LIMI MUDIRINING BUYRUG’I

O'zbekiston Respublikasi  Xalq  ta’Iimi vazirining 2020-yil  14-yanvardagi 

«2020-yilda amalga oshiriladigan vazifalar va maqsadli ko'rsatkichlar ijrosini 

ta’minlash to'g'risida»gi  16-sonli hamda viloyat xalq ta'limi boshqarmasining 2020 yil

11  fevral 28-sonli buyrug’lari haqida

O'zbekiston  Respublikasi  Prezidentining  "O'zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta'limi 

tizimini  2030-yilgacha  rivojlantirish  konsepsiyasini  tasdiqlash  to'g’risida"  2019-yil 

29-apreldagi  PF-5 712-son  Farmoni  hamda  O'zbekiston  Respublikajii  Prezidenti 

Administratsiyasining  2020-yil  9  yanvardagi  PA-l/l-20-son  topshirig'I  hamda 

O'zbekiston Respublikasi  Xalq ta’Iimi  vazirining 2020-yil  14-yanvardagi  «2020-yilda 

amalga  oshiriladigan  vazifalar  va  maqsadli  ko'rsatkichlar  ijrosini  ta’minlash 

to'g'risida»gi  16-sonli  hamda viloyat xalq ta'limi  boshqarmasining  2020  yil  11  fevral 

28-sonli buyrug’i ijrosini ta'minlash maqsadida, buyuraman:

1.  O'zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta’Iimi  vazirining  2020-yil  14-yanvardagi 

«2020-yilda amalga oshiriladigan vazifalar va maqsadli ko'rsatkichlar ijrosini ta'minlash 

to'g'risida»gi  16-sonli  hamda  viloyat  xalq  ta'limi  boshqarmasining  2020  yil  11  fevral 

28-sonli buyrug’lari rahbarlik va ijro uchun qabul qilinsin.

2.  Mazkur buyruq bilan quyidagilar:

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish 

konsepsiyasining 2020-yildagi maqsadli ko'rsatkichlari,

O'zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta'limi  tizimini  2030-yilgacha  rivojlantirish 

konsepsiyasini  2020-yilda  amalga  oshirish  bo'yicha  "Yo'l  xaritasi"  tasdiqlanganligi 

inobatga olinsin.

3.  Tuman  xalq  ta'limi  tizimini  2030-yilgacha  rivojlantirish  konsepsiyasining 

2020-yildagi  maqsadli  ko'rsatkichlari 

1-ilovaga,  tuman  xalq  ta'limi  tizimini 

2030-yilgacha  rivojlantirish  konsepsiyasini  2020-yilda  amalga  oshirish  bo’yicha  "Yo'l 

xaritasi"  2-ilovaga muvofiq tasdiqlansin.

4. Bo'limning  tarkibiy  bo'limlari  hamda  tasarrufdagi  barcha  ta'lim  muassasalar 

rahbarlari:

maqsadli  ko’rsatkichlar va  "Yo'l  xaritasi"  bo'yicha har  oyning  20-sanasiga qadar 

amalga oshirilgan ishlar yuzasidan asoslangan ma'lumotlar muvofiqlashtiruvchi bo'lim 

o'rinbosari  bilan  kelishgan  holda  Ta’lim  muassasalari  faoliyatini  tashkil  etish 

bo?limi(U.Atoev)ga taqdim etilsin;

xalq  ta'limi  tizimida  maqsadli  ko'rsatkichlarga  erishish  bo'yicha  bajarilgan 

ishlarni  ommaviy  axborot  vositalarda  yoritish  va  keng  jamoatchilikka  yetkazish 

maqsadida  axborot  xizmati  (Sh.  Niyozova)ga  ma'lumotlarnt  o'z  vaqtida  taqdim  qilishta'minlansin.

5.  Buxgalteriya  hisobi  va  hisoboti  bo’limi  (F.  Jo'rayev)  2020-yilda  tuman  xalq 

ta'limi  tizimini  2030-yilgacha  rivojlantirish  konsepsiyasida  belgilangan  maqsadli 

ko’rsatkichlarga  erishish  maqsadida  xalq  ta'limi  xodimlarining  oylik  ish  haqlarini 

oshirish yuzasidan viloyat xalq ta’limi boshqarmasiga kiritish uchun taklif tayyorlasin.

6.  Bo'lim 

o'rinbosari,  sho'ba 

mudirlari,  tuman  xalq  ta’limi  bo’limi 

tasarrufidagi  ta'lim  muassasalari 

rahbarlariga  Maqsadli  ko’rsatkichlarga  erishilishi 

yuzasidan shaxsiy javobgarlik yuklatilsin.

7.  Ta’lim 

muassasalari 

faoliyatini 

tashkil 

etish 


bo’limi(U.Atoyev): 

sho'ba 


mudirlari,  tuman  xalq  ta’limi  bo’limi  tasarrufidagi  ta'lim  muassasalari 

rahbarlari  tomonidan 2020-yilda amalga oshiriladigan vazifalar bo'yicha  "Yo’l  xaritasi" 

hamda maqsadli ko’rsatkichlarga erishilishi ustidan qat'iy nazorat o'rnatsin hamda har oy 

yakuni bo'yicha ijro holati to'g'risidagi ma'lumotlami Ta'lim sifatini nazorat qilish davlat 

inspeksiyasi Buxoro viloyat bo’limiga taqdim etib borsin.

Xodimlar  bo’limi  (lavozimi  bo’yicha)  bilan  birgalikda  "Yo'l  xaritasi”  ijrosi  bo 

yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi ma'lumotlar to'liq bo'lmagan holda,  noto’g’ri 

va  kechiktirib  taqdim  etgan,  buyruqbozlikka  va  masalalami  hal  etishda  muddat 

buzilishiga yo’l  qo’gan mas’ullami  o'matilgan tartibda intizomiy javobgarlikka tortish 

bo’yicha^shaxsan viloyatga taklif kiritsin.

8. Axborot xizmati(Sh. Niyozova) tuman Axborot va ommaviy kommunikatsiylar 

bo'limi  va  Buxoro  teleradiokompamyasi  bilan  birgalikda  belgilangan  rejalar  va 

ularning  ijrosiri  muntazam  ravishda  ommaviy  axborot  vositalari  va  ijtimoiy 

tarmoqlarda  yoritib  borishni  hamda  har  bir  islohot  yuzasidan  jamoatchilik  fikrini 

o’rganislini tashkil etsin.

9.  Jismoniy  va  yuridik  shaslarning  murojaatlari  bilan  ishlash  bo’yicha 

mutaxassis  (O.  To'xtayev)  ushbu  buyraqni  bir  kunlik  muddatda  sho'ba  mudirlari, 

tuman  xalq  ta’limi  bo’limi  tasarrufidagi  ta'lim  muassasalari 

rahbarlariga 

yetkazilishini ta’minlasin.

10.  Mazkur  buyruqning  bajarilishini  nazorat  qilishni 

o'z  zimmamda 

qoldiraman.

В

Buxoro tumani, 2020-yil  4h  fevral 

Sy/j -son

BUXORO TUMAN XALQ TA'LIMI BO'LIMINING

BUYRUGI

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligining 2020-yiI 20-fevraldagi 51- 

sonli hamda viloyat xalq  ta'limi  boshqarmasining 2020 yil 25 fevraldagi 46- 

sonli  buyrug'lari  ijrosini  ta'minlash  to'g'risida

O'zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta'limi  vazirligining  2020-yil  20-fevraldagi 

51-sonli  hamda  viloyat  xalq  ta'limi  boshqarmasining  2020  yil  25  fevraldagi  46- 

sonli buyrug'lari ijrosini ta'minlash maqsadida buyuraman:

1.  O'zbekiston  Respublikasi  Xalq  ta'limi  vazirligining  2020-yil  20- 

fevraldagi  51-sonli  hamda  viloyat  xalq  ta'limi  boshqarmasining  2020  yil  25 

fevraldagi 46-sonli buyrug'lari rahbarlik va  ijro uchun qabul qilinsin/

Mazkur  buyruq  bilan  O'zbekiston  Respublikasi  Xalq  talimi  vazirligining 

201^9-yil 28-dekabrdagi 405-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan Umumiy o'rta ta'lim 

maktablarida variativ o'quv rejalarini tajriba-sinovdan o'tkazish bo'yicha tavsiyaga 

kiritilgan o'zgarishlar  1-ilovagamuvofiq;

2019-2020  o'quv  yilida  variativ  o'quv  reja  asosida  ta'lim  olgan  11-sinf 

bitiruvchilari  uchun  umumiy  o'rta  ta'lim  to'g'risidagi  attestat,  baholar  tabeli  va 

sinf  jurnalini  to'ldirish  bo'yicha  tavsiya  2-ilovaga  muvofiq  tasdiqlanganligi 

inobatga olinsin.

2. Barcha ta'lim muassasa rahbarlariga

- ushbu buyruqni maktab pedagoglar jamoasiga yetkazish;  i

2019-2020  o'quv  yilida  variativ  o'quv  reja  asosida  ta'lim  olgan  11-sinf 

bitiruvchilari  uchun  umumiy  o'rta  ta'lim  to'g'risidagi  attestat,  baholar  tabeli  va 

sinf jumallarini to'ldirish ishlarini vazirlikning mazkur buyrug'i bilan tasdiqlangan 

tavsiya asosida tashkil etish;

Variativ  o'quv  reja  bo'yicha  qabul  qilingan  hujjatlami  boshqarmaning 

maskur buyrug'iga muvofiqlashtirish vazifalari topshirilsin.

3.  Ushbu  buyruqning  bajarilishini  nazorat  qilish  mudir  o'rinbosari

Buxoro tuman,

2020 yil  Л&.  OJL  , 

f O   -son


о   X  

Ч'  EL


к> Ja

g:  S 

сГ  о 


PS  ^

3  1—


1

3  сл


*  £

К

з  *3'

о

ю

П

sr

02

1

г*ь>

а

сг

3

<кГ

а>

о

S

л

XS

»««


N

3

tO

MЮ

to

оto

о

l—l о

о

оK

>

о3

to

оto

о

о1 ^

2-

*3.§.

*3.


*-*

Е.Г


В

а- 


3 

н  w


a

X

о*  и>Г 5

«  § 


х

I  i  я4 £*S* 3 °- >°

ЕГ 3 


н-  н-

Е * 3'  р-Щ

  sr. «Г-  F

=• 3 

§.

я  X

Р  3  а*  £,£*  £ 

о  S

&

  !  

сг  г*-


2: 6“  §  -

8  к  


ЕР

*  3 

I.

С

Ла   с

о  —


Ч  с"

Й.  о


№  м

4

  в

S '

w

таn>

r—

sСДо

Г+а о 3


<о

?r

СЛ

о

Wиг о

S3

•е

«—о“I

p> fa


£.

о сг


о 3

3

fD crзо к 5? ст* о»

§.

< у. 1Л

1 &

Э

СЛ

43

 

РГ* 


сл 

'-<’

СГ

1О

М

  Си ^ST С<  -

о  Sf  £


s- £   -  

I E #

!=.  —


  !М

чз 


О  О

3  й

<ь  РЗ 

а* 


о

БЭ

*+  WЕ  В

  ®

В  м  j—


«

а   »   5 ’

Э  2  

с   ^


U  С!

сл

  j^j _

И

)  Д  TJ ю  &  G

И р 1-!»  (ГО

  » 

И  “* Г-


со

■а

§•£

о  ^

з  ev 


сг £ 

о

{л  с;*


§ - |

сг g 


О

  С


1

*

СЛ

  Н*


рз

р.

пВ  И


О-  о

и>  Z*

£ в

»

А

X

alq

 

ta

’li

mbo'l

imi 

tiz

im

in203

0-y

il

gac

ha 

ri

v

o

jla

n

tir

is

h

 

ko

nsep

siyasining 

2

0

2

0

-y

ild

a

 

am

a

lg

a

 

os

h

ir

is

h

 

b

o

’y

ic

h

a

“Y

o

’l 

x

a

r

it

a

siьС

3

Я  |<1 (JQ

 

*  § О

о,  у


5±.  уз 

§.  §


С

Л

  

Р

<

О

8-  ог>  ^ 

_,

§ 4   эк   §  g

Cfq  О  и

К'  ^   и

3  &  Р


о

з  <


л

сг  т  w


&  3.

о  а 


£Г оч

С

ЛС

Г

CTQ

fa

Wо

fa

я:о4

X)р   сл


СГ

Р>

ч?е.

g

рС

Г  &


Д

о]

к

v;

о

XIсз

о

и  33  SL

£

0  Р

гг  з 


&  ~

м   сл


8  £  

СТО  Р .  

(М  СГ

*<  SL


<5  &

г*

Р 'S' §.  £*

С

Л  .

СГ  <


•  р

ю 

><  $ J - S

§  I!


r+  0Q

 

Р  Р  

О*  3


3

<

&  а  


I  &

-■  S?


О  3 

Я й

F  ^  


з  о

rf-  CTQ  р

Д- s   £

S.сл

р*

ч?р

о

рсл

СГ

р-а ю

ю

ГР оо

toй

43

NJз о

О

рП)

*<

СИ3  3

EL £


<  я


й- я.

СГ  ^


Я  гг

-   3


а  5  О

£   о  ^


S  S-  ^

°„ 


£

о 

р  а*

^   I.  £“§'

2Г.

оо

О00

sssssGSKKssa^iKeS^sas^iSsss^sa^Kss^^ssaa^sj^O

n

pd  

O  g


^ c 

В

s S 3


о  g f

- e .e  


| §   &


^  V)  ET

&* «■ SL


S = .   C L   C T *

g*8  ST 


^  о  p.

К  Cu 


B>

<

}Q

3  ° .

p  N


5* »

5?  g*


cr  s

рГ 4’


Я  C

fQ

'“' Йcr 3

£ '.   в

2  3 


<  § 

О  3


3  ~ 

-• 3


N)

o-

p«,p?

£   &


от

<§'•£- 

n

3  £  £§   g   g:

a  S!  &


^  td  Ел‘

5 - 2   sr

R*  S   5

=r. 2   я

& ?d  о

S3" 


w  

2, 


Hp

E

оE

ЕГ

*n9

о

3*   3 .

p  5  2 .

и б й

g-ste*


й

'_/ сл  aо  5

3.

ЧР*p

x>

3 ?


5

»

СЯO' & Й.

p

POS3

e?

o.

и

О

3,oq

pCb

r r


>-) о

4

n>5

*

NСи

B

2о

PО

p

l-t3

<

d

CTQP

p

-Dp  §  §! 

£ § * &  

C :  p  

£  S  C 5 

И  и  Й 

—  о  3 


Э. 

от’
Г)

в*

Оо

п 4 »оо

U1

О'оо

''ч


О'

о

'•чoN

О

о>ы

о

40I"  XI

1 1


CL  "I

V

ЫVI

aNчо

ов '

-й-


N° 


в '

Ui

N °

q

N

<-ПN °

O'

Ыо

ы

Оp

H

p<

>

B. 3^ . СЛ

3

СЛ >-+)T5

0)

** 3от fi

41 p


P S

j

отS

w ft


3

X

О3 от’

ST

< о

О

41

P pГ+

-

a*о 5 '

<

/>3

й

-3

СЛ

2:  X р  

хГ

Е.  з^   в

от  О


со  Я

e g   £


Е о  5“

в з   g;


DO

I

С><

£L

лВ?

сг

оX!

р

^Jo

ff

а* I

сг 


“   о

3  к


р

сл

сг  3о  $ 

J*r


I I -

~"i<

р^

S '

S'

D

CT*  3О  P 

ел  ?r*


I .   s .

X

pW

о

pа

о

Г*£.

STн

а *   р


§ ’ 

^

£  А  С/5?  и

о4 3


3  §

4   &'


<  5

'  3 


сто

>

г ЗQ  3

£.  £ 


5“

о с

Н

ро“ ir+1 

о  р 


-  о

-

’■+

>

  Е2,  Р

S - 3


s-

В  >  г


§  &  ^ 

§ ' ?


а"

о

ЧР

сг 


р

РТ

  р*


г  ч

Q 3


Е &

3  S


о  S3

<  сл_

3

■2S g ’ »

3

0Q3 ______

§ ’


§ .  с ;  S ■

  3


|  |  5 '  1

!.> §   !  

sb

S  3  Е  g-В'  “

0Q

ИО

И  Р


S  »   Н.

1 ^ 3


в. ^  »

м   а   н

0  N

tJ 2 


a   2 ^  

М м  С


1  и.  2

3

ор"

В■ч

5 - S


8ГI*

ел  е


В.

= 1


а* с

о  £~


S.

5 ' ?


°  I

ЦП

S ' S


СГ с

о  а*


сл  С* 

р

2  йв- 

®

Вт «)

а*  5г


»

  wQ


3.  g

1<

  з


s . э

9:  №


I

i

Bux

o

ro 

tu

man

xalq

 

ta’li

mtizimi

ni 


20

3

0-y

ilg


ac

ha

 rivo

jl

antir

ish


 

ko

nseps

iy

asin

in2

0

20

-y

ildag

maq

sa

dli

k

o’r

sa

tgic

h

lari

u>

3

с   |   С  Э>?  N

r-f  “ *


р

2*  **


|

>  л;  и

§ '   й   N

3

3  £


н:  | 

е  в


3 .   0Q 

р 

ро

сгсл

С

со .  3

^P

4с!

3

dI I

з

-  pг—f-

Py

X  tr P  о

S'  ^3

p

*4- В

p

  5*3

&

cr?   I

Ё.

cr. v5'

3  ^


а

3

Й*  3 3  £

3

3£*

£

о*S ' l

<3* £

о  о*


ы

Р

)с2  и-ч

Л 5 -


§ 

0Q  и'


-

-- 


ь *

?Г  з


сг

Ш

  N'


3 ’


3  ~

К

  S:


s? >2'

S

а  Iм<й- Ё.

в  3


Р

*

о* ftа   ё.

ч

оЙ"

р

-Jо4

-О

О

ОN

®

= 1О  “

р  Е


N  *1

СгГ р л'  < 

сг

Р&  е 

а   з


о-  с 

2-  3


?• 3

5?  а  


р

о

ез«

те

рО .

I

Р  рrt

3  2.Р  N

Р*  №


*

Vi

eNLh

Л4'


» 1

сГ d


о  Р*

сл  Ц '


I .

0

1.3

1

рсг

ро*

N

О-Р

Ю

юх®

О'

UJ

О

П'С<3- 

>  R


а*  о 

3  ^


3.0

Iсг


3.  3

£f  3 


§*  ё 

5*  р


=  1  

о* Р-


4 0

d"

»  Ё.СГ р

а> а.


3. К

?*г Р


сг: сь

**Г Р


C

V^

M f 
7В

р  о.


«  <§*

Р 

йсл 

Р

Р м

d  -й


ел  Z

1

оСЪ 


.* 

р

СЛ  <

СГ 


d Р

d  


3

d   .


Я  V

3

>3  V3 g

СЛ 


Р

э g


d  3 

d

сл  HV )  

у

3. S. з'»

,__


о

Й

p-p

w

<

1

О

S'3_

H

d3

s

p “о 

?r 


4   ^


f  I*'

p

>H*^+ -

p

£+> H о  £  P

dgf  gS

g  s*g.


<  ?c  БГ

>

§■£ erg 

о  fi*


3

с

РГо

CfQ


P

P

ooо

40

оX

E-

лS'

<

Ё.

*-1CfQ*

/-“■


\ W 

ф

  P


0

I*о

■<

*g*

a*

оС 

  3Я“ Ё  6

2. < 3


>

к  о  r+g   з:  2;

я   s 


f

•S.  2  я 

§• 

<

  к-  S’


§■“  I

i ' l l  

a  P-

l


I

сл 


О

з_ 


(та- 

aсл

o'  p


^   о

в  —


w p“

21

NS.'  N 

Cb 


p

UJ

ОоЧ

OJ

Xp

л*

5?cr

о

p  e »  

cr d 


о  D- 

S  4‘


S - s

o*

Жг£

йй4й£йгйй<

й Ж ,и а й а 8 « к га г 2 !^ !!а !8 В 8 !® !И К 3 8 ^ < ^ т а ^ « ^ 1 а 5 ^ ж ж 2 8 8 2 !^ ^Download 0.58 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
guruh talabasi
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika universiteti
matematika fakulteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
махсус таълим
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
fanining predmeti
Buxoro davlat
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
tabiiy fanlar