Buxoro tuman 37-umumiy o`rta ta’lim maktabi matematika, informatika fanlari bo`yicha metodbirlashmasining 1-yig’ilishDownload 154.57 Kb.
Sana04.03.2020
Hajmi154.57 Kb.


Buxoro tuman 37-umumiy o`rta ta’lim maktabi matematika, informatika fanlari bo`yicha metodbirlashmasining 1-yig’ilish

bayonnomasi.

24-avgust 2019 yil kuni “Aniq fanlar” metodbirlashmasining 1-yig’ilishi bo`lib o`tdi.Yig’lishda maktab metodbirlashma raisi Narzullayeva F,aniq fanlar metodbirlashma raisi Eshonqulova Z,a’zolari Sharipov S,Sharipov Sh.lar qatnashdilar.K u n t a r t i b i

 1. Metodbirlashma 2018-2019 -o'quv yilida amalga oshirgan ishlari va yangi o'quv yilidagi vazifalar.

 2. O'qituvchilarga dars soatlarini taqsimlashda ularni qobiliyati, mahorati va oilaviy sharoitini hisobga olgan holda belgilash va maktab rahbariyatiga taqdim etish.

 3. Ta'limga oid yangiliklar bilan tanishtirish.

Eshitildi

1-masala yuzasidan uslub birlashma rahbari Eshonqulova Z so`zga chiqib, o`tgan o`quv yilida amalga oshirilgan ishlar tahlil qilindi va kelishib olindi.

2-masala yuzasidan ham uslub birlashma rahbari Eshonqulova Z so`zga chiqib,a’zolarning dars taqsimotlari ularning qobiliyati,mahorati va oilaviy sharoitini hisobga olgan metodbirlashma yig’lishida o`rganib chiqildi hamda maktab rahbariyatiga taqdim etildi.Metodbirlashma a’zolari quyidagicha dars taqsimoti bilan ta’minlandi.

1.Eshonqulova Z.I.-19soat matematika(8,9,10,11-sinflar),4 soat informatika(5,6,8,11-sinflarda). Jami 23 soat,Sharipov S.B.-10 soat matematika(7”A”,7”B”-sinflarda),Sharipov Sh.S.-10 soat matematika(5,6-sinflarda),10,5 soat informatika(5-11-sinflarda).

3-masala yuzasidan informatika fani o`qituvchisi Sharipov Shohruz so`zga chiqib,ta’limda bo`layotgan yangiliklar bilan tanishtirib chiqdi.

Y i g’ i l i s h q a r o r q i l a d i.

1.Metodbirlashma yig’lishlarida uslub birlashma a’zolari bilan kengashib,ilg’or pedagog tajribalarini o`rganish va targ’ib qilish.

2.Har bir fan o`qituvchisi o`ziga yuklangan vazifa va dars taqsimotini sidqidildan bajarishi so`raldi.

3.Har bir o`qituvchi ta’limda bo`layotgan yangiliklardan xabardor bo`lib tursin.

Uslub birlashma rahbari: Eshonqulova Z.I.

Buxoro tuman 37-umumiy o`rta ta’lim maktabi matematika, informatika fanlari bo`yicha metodbirlashmasining 2-yig’ilish

bayonnomasi.

27-sentabr 2019 yil kuni “Aniq fanlar” metodbirlashmasining 2-yig’ilishi bo`lib o`tdi.Yig’lishda maktab metodbirlashma raisi Narzullayeva F,aniq fanlar metodbirlashma raisi Eshonqulova Z,a’zolari Sharipov S,Sharipov Sh.lar qatnashdilar.

K u n t a r t i b i


 1. To'garak rahbarlari, fan o’qituvchilari faoliyatini rejalashtirish.

 2. Fan xonalarining o'quv yiliga tayyorgarligi. O'quvchilarning darslik bilan ta'minlanishi.

 3. O'qituvchilarning ish yuklamalari muhokamasi va amal­ga oshiriladigan ish shakllari.

 4. Ta'limga oid yangiliklar bilan tanishtirish.

Eshitildi

1-masala yuzasidan uslub birlashma rahbari Eshonqulova Z so`zga chiqib, to'garak rahbarlari, fan o’qituvchilari faoliyatini rejalashtirilib,tahlil qilindi.Uslub birlashma rahbari Eshonqulova Z.I.ga “PISSA TEST” klubiga jalb qilingan o`quvchilar bilan ishlash uchun to`garagi topshirildi.

2-masala yuzasidan matematika fani o`qituvchisi Sharipov S.B.,informatika fani o`qituvchisi Sharipov Sh.S lar matematika va informatika kabinetlarining yangi o`quv yiliga tayyorgarligi

va o`quvchilarning darsliklar bilan ta’minlanishi haqida gapirib o`tdilar.Fan kabinetlarining o`quv yiliga tayyorgarligi qoniqarli va o`quvchilarning darsliklar bilan ta’minlanishi ham qoniqarli ekanligi aytib o`tildi.

3-masala yuzasidan uslub birlashma rahbari Eshonqulova Z so`zga chiqib, o'qituvchilarning ish yuklamalari muhokamasi va amal­ga oshiriladigan ish shakllari haqida gapirib o`tdilar.

Fan o`qituvchilari o`zlariga yuklatilgan vazifani sidqidildan bajarishlari kerakligi,bolalarga bilim berishda hormay,ustozdek sharafli kasbga sodiq bo`lishlari so`raldi.

4-masala yuzasidan uslub birlashma rahbari Eshonqulova Z so`zga chiqib,ta’limda

bo`layotgan yangiliklar bilan tanishtirib o`tdilar.Hozirgi zamon o`qituvchisi zamon bilan

hamnafas bo`lib,internetdan fan uchun kerakli bo`lgan yangiliklarni olib,darsda qo`llashi

kerakligi aytib o`tildi.Y i g’ i l i s h q a r o r q i l a d i.

1.To`garak rahbarlari va fan o`qituvchilari o`zlariga biriktirilgan vazifani sidqidildan bajarsinlar.

2. Metodbirlashma yig’lishlarida uslub birlashma a’zolari bilan kengashib,ilg’or pedagog tajribalarini o`rganish va targ’ib qilish.

3.Har bir o`qituvchi ta’limda bo`layotgan yangiliklardan xabardor bo`lib tursin.

Uslub birlashma rahbari: Eshonqulova Z.I.

Buxoro tuman 37-umumiy o`rta ta’lim maktabi matematika, informatika fanlari bo`yicha metodbirlashmasining 3-yig’ilish

bayonnomasi.

25-oktabr 2019 yil kuni “Aniq fanlar” metodbirlashmasining 3-yig’ilishi bo`lib o`tdi.Yig’lishda maktab metodbirlashma raisi Narzullayeva F,aniq fanlar metodbirlashma raisi Eshonqulova Z, a’zolari Sharipov S,Sharipov Sh.lar qatnashdilar.K u n t a r t i b i

 1. O'quvchilarni bilim sifatlarini va o'zlashtirish darajasini aniqlash uchun savollar tayyorlash va nazorat ishlari o'tkazish, muhokama qilish.

 2. Ustoz-shogird maktabining ustoz o'qituvchilar taqdimotlari.

 3. Yosh mutaxassislar bilan olib borilayotgan ishlar haqida hisobot.

 4. Dars jarayonida axborot va pedagogik texnologiyalardan foydalanish (ma'ruza).Eshitildi

1-masala yuzasidan uslub birlashma rahbari Eshonqulova Z so`zga chiqib, o'quvchilarni bilim sifatlarini va o'zlashtirish darajasini aniqlash uchun savollar tayyorlanib va nazorat ishlari o'tkazildi hamda muhokama qilindi.O`quvchilarning bo`shliqlari ustida ishlash kerakligi,ularning bilim sifatlari har bir darsning oxirida tekshirib turilsa,mustahkamlani-shi aytib o`tildi.

2-masala yuzasidan matematika fani o`qituvchisi Sharipov S.B. so`zga chiqib, ustoz-shogird maktabining ustoz o'qituvchilar haqida gapirib taqdimot qildilar.

3-masala yuzasidan Eshonqulova Z.I. so`zga chiqib,yosh mutaxassis Sharipov S.B. bilan olib borayotgan ishlar haqida gapirib o`tdilar. Draslarga tahlilga kirib yo`l-yo`riqlar, ya’ni dars berish metodlarini qo`llash usullarini tushuntirb borishlarini aytib o`tdilar.

4-masala yuzasidan Informatika fani o`qituvchisi Sharipov S.B. so`zga chiqib, dars jarayonida axborot va pedagogik texnologiyalardan foydalanish haqida ma'ruza qildilar.

Y i g’ i l i s h q a r o r q i l a d i.

1.To`garak rahbarlari va fan o`qituvchilari o`zlariga biriktirilgan vazifani sidqidildan bajarsinlar.

2. Metodbirlashma yig’lishlarida uslub birlashma a’zolari bilan kengashib,ilg’or pedagog tajribalarini o`rganish va targ’ib qilish.

3.Har bir o`qituvchi ta’limda bo`layotgan yangiliklardan xabardor bo`lib tursin.

Uslub birlashma rahbari: Eshonqulova Z.I.

Buxoro tuman 37-umumiy o`rta ta’lim maktabi matematika, informatika fanlari bo`yicha metodbirlashmasining 4-yig’ilish

bayonnomasi.

29-noyabr 2019 yil kuni “Aniq fanlar” metodbirlashmasining 4-yig’ilishi bo`lib o`tdi.Yig’lishda maktab metodbirlashma raisi Narzullayeva F,aniq fanlar metodbirlashma raisi Eshonqulova Z, a’zolari Sharipov S,Sharipov Sh.lar qatnashdilar.K u n t a r t i b i

 1. Birinchi chorak yakunlari va ikkinchi chorakdagi vazifalar;

 2. Ko'rgazmali materiallar tayyorlashning borishi to’g’risida;

 3. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil qilinishi va unga o'quvchilarning minosabatini o'rganish;

 4. Ta'limga oid yangiliklar bilan tanishtirish;

Eshitildi

1-va 4-masala yuzasidan uslub birlashma rahbari Eshonqulova Z so`zga chiqib, birinchi chorak yakunlari va ikkinchi chorakdagi vazifalar hamda ta'limga oid yangiliklar bilan tanishtirib o`tdilar.I chorakda maktab o`quvchilari matematika fanini 76% sifat o`zlashtirish bilan tugatdilar.II chorakda bilim sifatini yanada oshirish uchun o`quvchilar bilan ko`proq tadbirlar o`tkazib,olingan bilim bo`yicha sinovlar o`tkazish kerakligi aytib o`tildi.Har bir fan o`qituvchisi fan va ta’lim yangiliklaridan xabardor bo`lishi va undan dars jarayonida qo`llash kerakligi ta’kidlandi.

2-masala yuzasidan matematika fani o`qituvchisi Sharipov S.B. so`zga chiqib, ko'rgazmali materiallar tayyorlashning borishi to’g’risida gapirib o`tdilar. Ko`rgazmali materiallardan dars jarayonida foydalanilsa,o`quvchilarning esiga dars ko`proq saqlab qolinishi fanda isbotlangani aytib o`tildi.

3-masala yuzasidan informatika fani o`qituvchisi Sharipov S.B. so`zga chiqib, sinfdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil qilinishi va unga o'quvchilarning minosabatini o'rganish haqida gapirib o`tdilar.Haqiqatan ham,sinfdan tashqari mashg’ulotlarda o`quvchilar o`zini erkin tutib,o`zligini namoyon qiladi.Ayrim hollarda o`quvchi-larning ochilmagan ba’zi qirralari namoyon bo`ladi. Shuning uchun o`quvchilar ishtirokida tadbirlar imkon qadar tez-tez o`tkazib turilsa,o`quvchilarda o`ziga ishonch shakllanishi haqida gapirib o`tdilar.Y i g’ i l i s h q a r o r q i l a d i.

1.To`garak rahbarlari va fan o`qituvchilari o`zlariga biriktirilgan vazifani sidqidildan bajarsinlar.

2. Metodbirlashma yig’lishlarida uslub birlashma a’zolari bilan kengashib,ilg’or pedagog tajribalarini o`rganish va targ’ib qilish.

3.Har bir o`qituvchi ta’limda bo`layotgan yangiliklardan xabardor bo`lib tursin.

Uslub birlashma rahbari: Eshonqulova Z.I.

Buxoro tuman 37-umumiy o`rta ta’lim maktabi matematika, informatika fanlari bo`yicha metodbirlashmasining 5-yig’ilish

bayonnomasi.

26-dekabr 2019 yil kuni “Aniq fanlar” metodbirlashmasining 5-yig’ilishi bo`lib o`tdi.Yig’lishda maktab metodbirlashma raisi Narzullayeva F,aniq fanlar metodbirlashma raisi Eshonqulova Z,a’zolari Sharipov S,Sharipov Sh.lar qatnashdilar.

K u n t a r t i b i

1.Фанлардан ўтказиладиган “Фан олимпиадалари” ва “Билимлар беллашуви” нинг мактаб босқичига тайёргарлик кўриш ишлари, ўтказилиши ва натижаларининг таҳлили

2.Методбирлашма аъзолари томонидан ташкил этилган очиқ дарсларнинг “Дарс муқаддас” тавсиясида берилган дарсларнинг таҳлили турларига кўра таҳлил этилиши ва қайд этилган ютуқ ва камчиликлар тўғрисида

3.Методбирлашмада “Ўрган-ўргат” тадбирлари бўйича амалга оширилган ишлар ва уларнинг таҳлили .

E sh i t i l d i.

1-masala yuzasidan uslub birlashma rahbari Eshonqulova Z so`zga chiqib, фанлардан ўтказиладиган “Фан олимпиадалари” ва “Билимлар беллашуви” нинг мактаб босқичига тайёргарлик кўриш ишлари, ўтказилиши ва натижаларининг таҳлили тўғрисида гапириб ўтдилар.Ўқувчиларни бўлиб ўтадиган фан олимпиадалар ва “Билимлар беллашуви”га тайёргарлигини қаттиқ назорат қилиш ва яхши натижаларга эришиш кераклиги тўғрисида гапириб ўтилди.

2.2-масала юзасидан мактаб методбирлашма раҳбари Нарзуллаева Ф сўзга чиқиб, методбирлашма аъзолари томонидан ташкил этилган очиқ дарсларнинг “Дарс муқаддас” тавсиясида берилган дарсларнинг таҳлили турларига кўра таҳлил этилиши ва қайд этилган ютуқ ва камчиликлар тўғрисида гапириб ўтдилар.Ўзаро дарсларга кириб,тажриба алмашиш,замон билан ҳамнафас бўлиб,таълимда бўлаётган янгиликларни дарсда қўллаш ва ўқувчиларнинг билим сифатига эътиборни кучайтириш замон талаби эканлиги уқтириб ўтилди.

3-масала юзасидан аниқ фанлар услуб бирлашмаси раҳбари Эшонқулова З сўзга чиқиб, методбирлашмада “Ўрган-ўргат” тадбирлари бўйича амалга оширилган ишлар ва уларнинг таҳлили ҳақида гапириб,мактабда фаолият юритаётган ёш мутахассис Шарипов Шохрузга мураббийлик қилинаётганлиги унинг дарслари кузатилиб,дарс таҳлиллари берилиб,методик ёрдам берилаётганлиги ҳақида гапириб ўтилди.

Y i g’ i l i s h q a r o r q i l a d i.

1.Metodbirlashma yig’lishlarida uslub birlashma a’zolari bilan kengashib,ilg’or pedagog tajribalarini o`rganib va targ’ib qilib,darslarni mazmunli o`tish;

2.Har bir fan o`qituvchisi o`ziga yuklangan vazifa va dars taqsimotini sidqidildan bajarishi so`raldi.

3.Олимпиадалардан юқори натижаларга эришиш учун ўқувчилар билан қўшимча машғулотлар олиб бориш.

Uslub birlashma rahbari: Eshonqulova Z.I.

Buxoro tuman 37-umumiy o`rta ta’lim maktabi matematika, informatika fanlari bo`yicha metodbirlashmasining 6-yig’ilish

bayonnomasi.

25-yanvar 2020 yil kuni “Aniq fanlar” metodbirlashmasining 6-yig’ilishi bo`lib o`tdi.Yig’lishda maktab metodbirlashma raisi Narzullayeva F,aniq fanlar metodbirlashma raisi Eshonqulova Z,a’zolari Sharipov S,Sharipov Sh.lar qatnashdilar.

K u n t a r t i b i

1.1-синф ўқувчиларининг математика фанидан янги ДТС ва ўқув дастурларини ўзлаштириш мониторинги ҳамда улар билан олиб борилаётган дарс машғулотларининг аҳволи.

2. Математика фанидан ташкил этилган тўгараклар, тўгаракларда олиб борилаётган машғулотларнинг аҳволи ва уларнинг фаолияти мониторинги.

E sh i t i l d i.

1-masala yuzasidan uslub birlashma rahbari Eshonqulova Z so`zga chiqib, 1-синф ўқувчиларининг математика фанидан янги ДТС ва ўқув дастурларини ўзлашти-риш мониторинги ҳамда улар билан олиб борилаётган дарс машғулотларининг аҳволи тўғрисида гапириб ўтдилар.1-синф ўқитувчисига методик ёрдам сифатида дарсда ўқувчиларнинг ёшига мос таълимий ўйинлардан фойдаланиш тавсияси берилди.

2.2-masala yuzasidan ҳам uslub birlashma rahbari Eshonqulova Z so`zga chiqib,

математика фанидан ташкил этилган тўгараклар, тўгаракларда олиб борилаётган машғулотларнинг аҳволи ва уларнинг фаолияти мониторинги ғақида гапириб ўтди.Фан тўгаракларини тўғри ташкил қилиш,машғулотларни қизиқарли олиб бориш,ҳар хил мусобақалар ,тадбирлар олиб бориш кераклиги ва бу замон талаби еканлиги тўғрисида уқтирилди.

Y i g’ i l i s h q a r o r q i l a d i.

1.Metodbirlashma yig’lishlarida uslub birlashma a’zolari bilan kengashib,ilg’or pedagog tajribalarini o`rganib va targ’ib qilib,darslarni mazmunli o`tish;

2.Har bir fan o`qituvchisi o`ziga yuklangan vazifa va dars taqsimotini sidqidildan bajarishi so`raldi.

3.Фан тўгаракларини тўғри ташкил қилиш ,олимпиадалардан юқори натижалар-га эришиш учун ўқувчилар билан қўшимча машғулотлар олиб бориш.

Uslub birlashma rahbari: Eshonqulova Z.I.

Buxoro tuman 37-umumiy o`rta ta’lim maktabi matematika, informatika fanlari bo`yicha metodbirlashmasining 7-yig’ilish

bayonnomasi.

25-fevral 2020 yil kuni “Aniq fanlar” metodbirlashmasining 7-yig’ilishi bo`lib o`tdi.Yig’lishda maktab metodbirlashma raisi Narzullayeva F,aniq fanlar metodbirlashma raisi Eshonqulova Z,a’zolari Sharipov S,Sharipov Sh.lar qatnashdilar.

K u n t a r t i b i 1. Фан ойлигининг ўтказилиши ва натижаларининг аҳволи;

 2. Методбирлашма фан ўқитувчиларининг ўқув йили давомида олиб борган педагогик фаолиятининг тақдимоти;

 3. Фан ўқитувчилари томонидан жорий ўқув йили давомида амалга оширилган ишлар натижалари ва унга кўра келгуси йилдаги вазифаларни белгилаб олиш тўғрисида;

E sh i t i l d i.1-masala yuzasidan uslub birlashma rahbari Eshonqulova Z so`zga chiqib,fan oyligida qilinadigan ishlar haqida gapirib o`tdilar.Fan

Sinfi

Test sinoviga qatnashgan o`quvchilar soni

Fan oyligi boshlanishida olingan test topshiriqlari natijalari samaradorligi

1

Matematika /

Informatika

5

33/33

72%/73%

2

Matematika /

Informatika

6

28/28

72%/74%

3

Matematika /

Informatika

7

42/42

74%/74%

4

Matematika /

Informatika

8

27/27

74%/73%

5

Matematika /

Informatika

9

23/23

74%/73%

6

Matematika /

Informatika

10

23/23

74%/74%

7

Matematika /

Informatika

11

43/43

72%/73%
O`rtacha73%/74%

Fan

Sinfi

Test sinoviga qatnashgan o`quvchilar soni

Fan oyligi oxirida olingan test topshiriqlari natijalari samaradorligi

1

Matematika /

Informatika

5

33/33

78%/76%

2

Matematika /

Informatika

6

28/28

78%/77%

3

Matematika /

Informatika

7

42/42

79%/78%

4

Matematika /

Informatika

8

27/27

80%/78%

5

Matematika /

Informatika

9

23/23

79%/77%

6

Matematika /

Informatika

10

23/23

78%/78%

7

Matematika /

Informatika

11

43/43

78%/78%
O`rtacha79%/77%

2- ва 3-масала юзасидан ҳам методбирлашма раиси Эшонқулова З сўзга чиқиб,бўш ўзлаштирувчи ва иқтидорли ўқувчилар билан дарсдан бўш вақтда ,яъни дарсдан кейин тўгарак ҳисобидан режа асосида шуғулланиш кераклиги ҳақида гапириб ўтдилар.Ўтилган машғулотларни мустаҳкамлаш мақсадида тадбирлар, математик викториналар уюштириб,ўқувчиларни жалб қилиш яхши самара бериши ҳақида таъкидладилар.

Y i g’ i l i s h q a r o r q i l a d i.

1.Metodbirlashma yig’lishlarida uslub birlashma a’zolari bilan kengashib,ilg’or pedagog tajribalarini o`rganib va targ’ib qilib,darslarni mazmunli o`tish;

2.Har bir fan o`qituvchisi o`ziga yuklangan vazifa va dars taqsimotini sidqidildan bajarishi so`raldi.3.Фан oylikларини yanada qiziqarli ,mazmunli ташкил қилиш ,fanlardan bo`ladigan musobaqalarдан юқори натижаларга эришиш учун ўқувчилар билан қўшимча машғулотлар олиб бориш.

Uslub birlashma rahbari: Eshonqulova Z.I.
Download 154.57 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat