Budjet mablag‘lari bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natijalarDownload 249 Kb.
Sana05.10.2019
Hajmi249 Kb.
#23048
Bog'liq
schyotlar rejasi
maruza do, 11-sinf Adabiyot namuna maktabim.uz, 11-sinf Adabiyot namuna maktabim.uz, 12 100229 1 109181, PRADA, yuzi (5), 1. mavzu «milliy istiqlol g’oyasi» fanining predmeti, maqsad va , Имом ал-Бухорий (810-870), 111темы дипломных работ, 111темы дипломных работ, 8-sinf Jahon tarixi. 2019-yil, 8-sinf Jahon tarixi. 2019-yil, Qollanma, saqlanish qonunlarining qonunlarinin


Budjet mablag‘lari bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natijalar” schyoti Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobiningSChYOTLAR REJASI

Schyotlarning nomi

Schyot raqami

Subschyotlarning nomi

Subschyot raqami

I bob. Nomoliyaviy aktivlar
1-§. Asosiy vositalar va boshqa uzoq muddatli nomoliyaviy aktivlar

Asosiy vositalar

01

Turarjoy imoratlar

010

Noturar joy imoratlar

011

Inshootlar

012

Mashina va jihozlar

013

Transport vositalari

015

Kutubxona fondi

018

Boshqa asosiy vositalar

019

Asosiy vositalarning eskirishi

02

Turarjoy imoratlarning eskirishi

020

Noturar joy imoratlarning eskirishi

021

Inshootlarning eskirishi

022

Mashina va jihozlarning eskirishi

023

Transport vositalarining eskirishi

025

Boshqa asosiy vositalarning eskirishi

029

Boshqa uzoq muddatli nomoliyaviy aktivlar

03

Nomoddiy aktivlar

030

2-§. Noishlab chiqarish aktivlari

Noishlab chiqarish aktivlari

04

Yerni obodonlashtirish

040

3-§. Tovar-moddiy zaxiralar

Tayyor mahsulot

05

Tayyor mahsulot

050

Boshqa tovar-moddiy zaxiralar

06

Qurilish materiallari

060

Oziq-ovqat mahsulotlari

061

Dori-darmonlar va yarani bog‘lash vositalari

062

Inventar va xo‘jalik jihozlari

063

Yonilg‘i, yoqilg‘i-moylash materiallari

064

Mashina va asbob-uskunalarning ehtiyot qismlari

065

Boshqa tovar-moddiy zaxiralar

069

4-§. Nomoliyaviy aktivlarga qo‘yilmalar

Asosiy vositalarga qo‘yilmalar

07

O‘rnatish uchun mo‘ljallangan asbob-uskunalar

070

Tugallanmagan qurilish

071

Asosiy vositalarga boshqa xarajatlar

072

Nomoddiy aktivlarga qo‘yilmalar

08

Nomoddiy aktivlarga xarajatlar

080

Boshqa nomoliyaviy aktivlarga qo‘yilmalar

09

Tovar (ish, xizmat)larga xarajatlar

090

Tovar-moddiy zaxiralarga boshqa xarajatlar

091

II bob. Moliyaviy aktivlar

Hisobvaraqlardagi budjet mablag‘lari

10

Tashkilotni saqlash uchun moliyalashtirilgan budjet mablag‘lari

100

Boshqa maqsadlar uchun moliyalashtirilgan budjet mablag‘lari

101

Hisobvaraqlardagi budjetdan tashqari mablag‘lar

11

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblardan tushgan mablag‘lar

110

Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt shaklidan tushgan tushumlar

111

Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari

112

Boshqa budjetdan tashqari mablag‘lar

113

Budjet tashkilotining vaqtincha ixtiyorida bo‘ladigan mablag‘lar

114

Valyuta hisobvarag‘i

115

Boshqa hisobvaraqlardagi pul mablag‘lari

119

Kassa

12

Milliy valyutadagi naqd pul mablag‘lari

120

Xorijiy valyutadagi naqd pul mablag‘lari

121

Boshqa pul mablag‘lari

13

Akkreditivlar

130

Yo‘ldagi pul mablag‘lari

131

Pul ekvivalentlari

132

Moliyaviy qo‘yilmalar

14

Depozitga qo‘yilgan pul mablag‘lari

140

III bob. Debitorlar va kreditorlar

Turli debitor va kreditorlar bilan hisob-kitoblar

15

Mol yetkazib beruvchilar va pudratchilar bilan hisob-kitoblar

150

Xaridor va buyurtmachilar bilan hisob-kitoblar

152

Sug‘urta bo‘yicha to‘lovlar

154

Budjet tashkilotining ixtiyorida vaqtincha bo‘ladigan mablag‘lar bo‘yicha hisob-kitoblar

155

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar

156

Boshqa debitor va kreditorlar bilan hisob-kitoblar

159

Budjet va budjetdan tashqari jamg‘armalar bilan hisob-kitoblar

16

Budjetga to‘lovlar bo‘yicha budjet bilan hisob-kitoblar

160

Yagona ijtimoiy to‘lov bo‘yicha hisob-kitoblar

161

Shaxsiy jamg‘arib boriladigan Pensiya hisobvarag‘i badallari bo‘yicha hisob-kitoblar

162

Budjetdan tashqari Pensiya jamg‘armasi bilan hisob-kitoblar

163

Boshqa budjetdan tashqari jamg‘armalar bilan hisob-kitoblar

169

Xodimlar va stipendiya oluvchilar bilan hisob-kitoblar

17


Kamomadlarga doir hisob-kitoblar

170

Xodimlar bilan ijtimoiy nafaqalar bo‘yicha hisob-kitoblar

171

Hisobdor shaxslar bilan hisob-kitoblar

172

Xodimlar bilan mehnatga haq to‘lash /*-bo‘yicha hisob-kitoblar

173

Stipendiya luvchilar bilan hisob-kitoblar

174

Talabalar bilan boshqa hisob-kitoblar

175

Xodimlarning ish haqidan ushlab qolinadigan haq bo‘yicha hisob-kitoblar

176

Deponentlangan to‘lovlar bo‘yicha hisob-kitoblar

177

Xodimlar bilan boshqa hisob-kitoblar

179

Boshqa hisob-kitoblar

18

Yuqori va quyi tashkilotlar o‘rtasidagi boshqa hisob-kitoblar

180

IV bob. Moliyaviy natijalarni hisobga oluvchi schyotlar
1-§. Realizatsiya va xarajatlar

Mahsulot (ish, xizmat)lar realizatsiyasi

20

Mahsulot (ish, xizmat)lar realizatsiyasi

200

Asosiy vositalar va boshqa aktivlar realizatsiyasi

201

Boshqa xarajatlar

21

Taqsimlanadigan xarajatlar

210

Davr xarajatlari

211

2-§. Joriy yilga moliyaviy natijalar

Budjet mablag‘lari bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natijalar

23

Budjet mablag‘lari bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natijalar

230

Budjet mablag‘lari bo‘yicha haqiqiy xarajatlar

231

Budjetdan moliyalashtirish

232

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natijalar

24

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natijalar

240

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha mablag‘lar hisobiga amalga oshirilgan haqiqiy xarajatlar

241

Ta’lim muassasalarida hisoblangan ota-onalarning mablag‘lari

242

Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt mablag‘lari bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natijalar

25

Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt mablag‘lari bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natijalar

250

Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt shaklidan tushgan tushumlar hisobidan amalga oshirilgan haqiqiy xarajatlar

251

Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt mablag‘lari bo‘yicha daromadlar

252

Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natijalar

26

Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natijalar

260

Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari hisobidan amalga oshirilgan haqiqiy xarajatlar

261

Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari bo‘yicha daromadlar

262

Boshqa daromadlar bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natijalar

27

Boshqa daromadlar bo‘yicha joriy yilga moliyaviy natijalar

270

Boshqa daromadlar bo‘yicha haqiqiy xarajatlar

271

Boshqa budjetdan tashqari daromadlar

272

Inventarizatsiya natijasida ortiqcha chiqqan mol-mulklar

273

3-§. Yakuniy moliyaviy natijalar

Yakuniy moliyaviy natijalar

28

Budjet mablag‘lari bo‘yicha yakuniy moliyaviy natija

280

To‘lovlarning maxsus turlariga doir hisob-kitoblar bo‘yicha yakuniy moliyaviy natija

281

Ta’lim muassasalarida o‘qitishning to‘lov-kontrakt mablag‘lari bo‘yicha yakuniy moliyaviy natija

282

Budjet tashkilotini rivojlantirish jamg‘armasi mablag‘lari bo‘yicha yakuniy moliyaviy natija

283

Boshqa daromadlar bo‘yicha yakuniy moliyaviy natija

284

Budjetga va budjetdan tashqari jamg‘armalarga hisoblangan soliq va boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha imtiyozlar

285

V bob. Balansdan tashqari schyotlar

Ijaraga olingan asosiy vositalar

01

Mas’ul saqlashga olingan tovar-moddiy qimmatliklar

02

Qat’iy hisobot blanklari

04

Ishonchsiz debitorlarning qarzlarini xarajatga chiqazilishi

05

Markazlashtirilgan ta’minot bo‘yicha to‘langan moddiy qimmatliklar

06

O‘quvchilar va talabalarning qaytarilmagan moddiy qimmatliklar bo‘yicha qarzlari

07

Ko‘chma sport sovrinlari va kuboklari

08

To‘lanmagan yo‘llanmalar

09

Harbiy texnikalarning o‘quv predmetlari

11

Eskirganlarining o‘rniga berilgan transport vositalarining ehtiyot qismlari

12

Budjet tashkilotlari asosiy vositalarining yillik eskirish

ME’YoRLARIGuruhlar
t/r


Kichik
guruhlar
t/r


Asosiy vositalarning nomi

Eskirishning yillik normasi, foizlarda

I
Binolar, imoratlar va inshootlar1.

Binolar, imoratlar

5
2.

Neft va gaz quduqlari
3.

Neft-gaz omborlari
4.

Kema qatnaydigan kanallar, suv kanallari
5.

Ko‘priklar
6.

Dambalar, to‘g‘onlar
7.

Daryo va dengiz prichal inshootlari
8.

Korxonalarning temir yo‘llari
9.

Qirg‘oqni mustahkamlovchi, qirg‘oqni himoyalovchi inshootlar
10.

Rezervuarlar, sisternalar, baklar va boshqa sig‘imlar
11.

Ichki xo‘jalik va xo‘jaliklararo sug‘orish tarmog‘i
12.

Yopiq kollektor-drenaj tarmog‘i
13.

Havo kemalarining uchish-qo‘nish yo‘llari, yo‘laklari, to‘xtash joylari
14.

Bog‘larning va hayvonot bog‘larining inshootlari
15.

Sport-sog‘lomlashtirish inshootlari
16.

Issiqxonalar va parniklar
17.

Boshqa inshootlar

II
Uzatish qurilmalari1.

Elektr uzatish hamda aloqa qurilmalari va liniyalari

8
2.

Ichki gaz quvurlari va quvurlar
3.

Vodoprovod, kanalizatsiya va issiqlik tarmoqlari
4.

Magistral quvurlar
5.

Boshqalar

III
Kuch-quvvat beradigan mashinalar va uskunalar1.

Issiqlik texnika uskunalari

8
2.

Turbina uskunalari va gaz turbinalari qurilmalari
3.

Elektr dvigatellari va dizel-generatorlar
4.

Kompleks qurilmalar
5.

Boshqa kuch-quvvat beradigan mashinalar va uskunalar (harakatlanuvchi transportdan tashqari)

IV
Faoliyat turlari bo‘yicha ish mashinalari va uskunalar (harakatlanuvchi transportdan tashqari)1.

Iqtisodiyotning barcha tarmoqlariga tegishli mashinalar va uskunalar

15
2.

Qishloq xo‘jaligi traktorlari, mashinalari va uskunalari


3.

Kommutatsiyalar va ma’lumotlarni uzatish raqamli elektron uskunalari, raqamli tizimlar uzatish uskunalari, raqamli aloqa o‘lchov texnikasi
4.

Yo‘ldosh, uyali aloqa, radiotelefon, peyjing va tranking aloqa uskunalari
5.

Uzatishlar tizimlari kommutatsiyalarining o‘xshash uskunalari
6.

Kinostudiyalarning maxsus uskunalari, tibbiy va mikrobiologiya sanoati uskunalari
7.

Kompressor mashinalari va uskunalari
8.

Nasoslar
9.

Yuk ko‘tarish-transport, yuk ortish-tushirish mashinalari va uskunalari, tuproq, karyer hamda yo‘l-qurilish ishlari uchun mashinalar va uskunalar
10.

Ustun-qoziq qoqish mashinalari va uskunalari, maydalash-yanchish, saralash, boyitish uskunalari
11.

Texnologik jarayonlar uchun barcha turdagi sig‘imlar
12.

Neft qazib chiqarish va burg‘ulash uskunalari
13.

Boshqa mashinalar va uskunalar

V
Harakatlanuvchan transport1.

Temir yo‘lning harakatdagi tarkibi

8
2.

Dengiz, daryo kemalari, baliqchilik sanoati kemalari
3.

Havo transporti
4.

Avtomobil transportining harakatdagi tarkibi, ishlab chiqarish transporti

20
5.

Engil avtomobillar
6.

Sanoat traktorlari
7.

Kommunal transport

10
8.

Maxsus vaxta vagonlari
9.

Boshqa transport vositalari

20

VI
Kompyuter, periferiya qurilmalari, ma’lumotlarni qayta ishlash uskunalari1.

Kompyuterlar

20
2.

Periferiya qurilmalari va ma’lumotlarni qayta ishlash uskunalari
3.

Nusxa ko‘chirish-ko‘paytirish texnikasi
4.

Boshqalar

VII
Boshqa guruhlarga kiritilmagan qat’iy belgilangan aktivlar1.

Ko‘p yillik dov-daraxtlar

10
2.

Idora mebeli va uskunalari (shu jumladan telefon apparatlari, hisoblash qurilmalari va boshqalar)

15
3.

Boshqalar

10

Download 249 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
O'zbekiston respublikasi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
saqlash vazirligi
bilan ishlash
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti