Bo'lajak mutaxassislarning intellektual rivojlanishi hozirgi kunda oliy ta'limning eng dolzarb vazifalaridan biriga aylanib bormoqdaDownload 185,94 Kb.
Sana07.04.2022
Hajmi185,94 Kb.
#535847
Bog'liq
Adabiyot ro\'yhati
2021 01 1, 1337254, 112760 22 вариант (1), 112760 22 вариант (1), 112760 22 вариант (1), 112761 23 вариант, 112743 5 вариант, 113367 7, INNOVATSION-TALIM-TEHNOLOGIYALARI, gender tenglik, stress, AKT, XX ASRNING 50, Жиноятчилик ёшлар март Алимов

Bo'lajak mutaxassislarning intellektual rivojlanishi hozirgi kunda oliy ta'limning eng dolzarb vazifalaridan biriga aylanib bormoqda. Buning sababi shundaki, birinchidan, hozirgi vaqtda iqtisodiy rivojlanishning hal qiluvchi omillaridan biri intellektual mahsulot, mulkchilikning asosiy shakli esa intellektual mulkdir. Ishlab chiqarish va ilm-fan rivojini, davlatning xalqaro hamjamiyatdagi o‘rnini ko‘p jihatdan odamlarning aql-zakovati va ularning malakasi belgilaydi. Ikkinchidan, intellektual ijodkorlik jamiyat taraqqiyotidagi regressiv yo‘nalishlarga qarshi turadigan ijtimoiy mexanizm vazifasini bajaradi: intellektual rivojlangan odamlar qanchalik kam bo‘lsa, jamiyatda shunchalik buzg‘unchi tendentsiyalar namoyon bo‘ladi. Uchinchidan, aql ishi insonning shaxsiy erkinligi va shaxsiy taqdirining o'zini o'zi ta'minlash kafolatidir. Biror kishi sodir bo'layotgan voqealarni tahlil qilish va baholashda o'z aql-idrokidan qanchalik ko'p foydalansa, uni tashqaridan manipulyatsiya qilishga urinishlar shunchalik kam uchraydi.
Falsafa, psixologiya va pedagogikada inson aqlining tabiati va mohiyatini yoritish muammosiga katta e'tibor berildi. Intellekt haqidagi ilmiy g‘oyalar uzoq tarixiy davr mobaynida shakllandi, shakllandi va rivojlandi (Sokrat, Aristotel, Platon, T.Gobbs, B.Spinoza, P.Xolbax, I.Kant, G.Gegel, J.Piajet, R.Sternberg, Ch Spirman, J1, Turston, J. Gilford, X. Gardner, J1.C.Vigotskiy, C.J1.Rubinshteyn va boshqalar). Biroq, intellektni o'rganishga bag'ishlangan ko'plab asarlarga qaramay, bu masala asosiy tushunchalar, nazariyalar va ularni amaliy qo'llash usullari bahsli qizg'in munozaralar maydoni bo'lib qolmoqda. Bu bahslar muammoning nazariy va amaliy ahamiyati va murakkabligini ochib beradi.
Intellekt an'anaviy ravishda ikkita asosiy ilmiy yo'nalish doirasida o'rganiladi: testologik va eksperimental-psixologik. Testologiyada (G. Eyzenk, A. Binet, T. Simon, F. Galton va boshqalar) intellekt ma'lum kognitiv funktsiyalarning (ham og'zaki, ham og'zaki) shakllanish darajasi ko'rsatkichlarida namoyon bo'lgan aqliy rivojlanishning erishilgan darajasi sifatida qaraldi. og'zaki bo'lmagan), shuningdek, ma'lum bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish darajasi. Testologik tadqiqotning predmeti intellektual faoliyatning darajali ko'rinishlari bo'lib, o'quv faoliyati bilan bog'liq bo'lgan intellektning o'sha darajadagi xususiyatlari edi. Eksperimental-psixologik yo'nalish intellektual faoliyat mexanizmlarini ochishga qaratilgan. Avvalo, protsessual-faol yondashuvni (C.J1.Rubinshteyn, B.M.Teplov va boshqalar), tarbiyaviy yondashuvni (A.Shtaats, R.Feyersteyn va boshqalar), shuningdek, funksional- darajali yondashuv (B. G. Ananiev, E. I. Stepanova va boshqalar)..
An'anaviy psixologik tadqiqotlar intellektni "inson hayotining haqiqiy muammolariga juda kam aloqasi bo'lgan shaxsiy qobiliyat turi" deb hisoblaydi [179, p. 10]. Demak, G‘arb psixologiyasida aql-zakovatga bag‘ishlangan juda ko‘p asarlar bo‘lishiga qaramay (J. Piaget, A. Binet, V. Stern, G. Eyzenk, F. Galton, J. T. Polanyi, P. J1. Solso, R. Sternberg, E Hunt, C. Spearman, JI. Thurstone, J. Gilford, X. Gardner, F. Vernoy, R. Cattell va boshqalar), bu kontseptsiyani tushuntirish uchun hech qanday imkoniyat yo'qligi bilan bog'liq tanqid to'lqini kuchayib bormoqda. bu. Intellektga muammolarni hal qilish qobiliyati sifatida qabul qilingan qarash, intellektning intellektual faoliyatning tabiiy ko'rinishlariga, ijodiy intellektual qobiliyatlarga (ijodkorlik) va boshqalarga qarama-qarshi bo'lib chiqishiga olib keldi. So'nggi yillarda neotestologik nazariyalar. X. Eyzenk, E. Hunt va R. Sternberg tomonidan intellekt. Ushbu turdagi nazariyalar IQ-intellekt kontseptsiyasini tan olish bilan tavsiflanadi, ammo IQ ortida turgan va test natijalaridagi individual farqlarni tushuntirishga imkon beradigan ichki kognitiv jarayonlar eksperimental psixologik tahlilga duchor bo'ladi.
Mahalliy fanda intellekt, qoida tariqasida, mantiqiy, analitik va ratsional tamoyillar bilan aniqlangan va intellektning rivojlanish jarayoni asosan bolalik davri bilan bog'liq holda o'rganiladi (JT.A.Venger, JI.C.Vygotskiy).
Shunday qilib, masalan, P.Ya asarlarida. Galperin, Z.I. Kalmykova, N.A. Menchinskaya, C.J1. Rubinshteynning fikriga ko'ra, aql tushunchasi o'rganish kontekstida ko'rib chiqiladi. Qobiliyatlar nazariyasi nuqtai nazaridan intellektni B.M. Teplov, Ya.A. Ponomarev, B.F. Lomov. Faoliyat nazariyasi doirasida O.K. Tixomirov va uning hamkasblari shaxsiy omillar hisoblangan intellektual faoliyat mexanizmlarini tushuntirishning o'ziga xos versiyasini taklif qildilar, xususan, ular motivlar, his-tuyg'ular, maqsad qo'yish va boshqalarning intellektual jarayonni joylashtirishga ta'sirini o'rgandilar. Ishlarda kognitiv jarayonlarning rivojlanishi nuqtai nazaridan aql ko'rib chiqiladi.
B.G. Ananyeva, M.D. Dvoryashina, E.I. Stepanova va boshqalar D.B. Epiphany razvedka ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish kontekstida o'rganiladi. Ijodkorlik, o'rganish qobiliyati va aql-idrok toifalari o'rtasidagi bog'liqlik V.N. asarlarida muhokama qilinadi. Drujinin.
Intellektning rivojlanish jarayoni deganda shaxs tafakkuridagi sifat siljishlari, uning intellektual rivojlanishning bir bosqichidan ikkinchisiga o‘tishi tushuniladi.
Intellektning yoshga bog'liq rivojlanish jarayoni haqida gapirganda, mahalliy tadqiqotchilar (JI.C.Vygotskiy, C.JI.Rubinshtein) intellektual faoliyatning uchta genetik ketma-ket shakllarini yoki rejalarini ajratib ko'rsatishadi, ular bolalar intellektini rivojlantirishning sifat bosqichlari hisoblanadi. : vizual-samarali, vizual-majoziy va og'zaki-mantiqiy (diskursiv) fikrlash.
Soʻnggi paytlarda “cheksiz rivojlanish” (B.G. Ananiev, L.I. Antsyferova, I.S.Kon, A.V.Tolstix) tushunchasi keng tarqalmoqda, unga koʻra rivojlanish evolyutsion-involyutsion progressiv harakat boʻlib, hayotning oxirigacha turamaydi.
Biroq, intellektga bag'ishlangan qator ishlarga qaramay, talabalik davrida intellektni rivojlantirish muammosi hali ham yetarlicha o'rganilmagan. Ushbu sohada olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, talabalik yoshida shaxsning keyingi aqliy rivojlanishi, intellektdagi psixik funktsiyalarning kompleks qayta tuzilishi, shaxsiyatning butun tuzilishi yangi, kengroq va kengroq shaklga kirishi bilan bog'liq holda o'zgaradi. yanada xilma-xil ijtimoiy jamoalar (BG Ananiev, M. D. Dvoryashina, JI.C. Granovskaya, V. T. Lisovskiy, I. A. Zimnyaya, J. Piaget, E. Erikson va boshqalar). Talabalik davridagi intellektning yosh xususiyatlarini tavsiflash va oliy ta'lim tashkilotini ta'limning tizimni tashkil etuvchi maqsadi - shaxsni rivojlantirish kontekstida rivojlanish jarayonining ichki mantiqiga bo'ysunishi dolzarb pedagogik vazifadir. oliy ta'lim muassasasida mutaxassislar tayyorlash sifatining umumiy muammosini hal qilish shartlari.
Tadqiqotning nazariy va uslubiy asosi quyidagilardan iborat: umumiy ilmiy-pedagogik metodologiya qoidalari - "intellekt" tushunchasiga turli xil yondashuvlar (K.A.Abulxanova-Slavskaya, B.G.Ananiev, A.V. Brushlinskiy, JI.C.Vygotskiy, X Gardner, J. Gilford, BH Drujinin, NA Menchinskaya, J. Piaget, C.J1, Rubinshteyn, C. Spearman, A. Staats, R. Sternberg, JI. Thurstone, C. Fisher, MA Cold va boshqalar); shaxsga yo'naltirilgan va rivojlantiruvchi ta'limning asosiy qoidalari (E.V. Bondarevskaya, V.V. Davydov, V.P. Zinchenko, Z.I. Kalmykova, S.V. Kulnevich, G.K. Selevko, V.V. Serikov, D.B. Elkonin, I.S. Yakimanskaya va boshqalar); shaxsning aqliy, ijtimoiy, biologik, faoliyat rivojlanishi aspektlarida integrativ mohiyatiga oid psixologik-pedagogik qoidalar (B.G. Ananiev, V.P. Bespalko, JLC. Vygotskiy, P.Ya. Galperin, B.S. Gershunskiy, A N. Leontiev, A.V. Petrovskiy. , C. J1 Rubinshtein, NF Talyzina va boshqalar); o'quv jarayonini optimallashtirish bo'yicha qoidalar (S.I.Arxangelskiy, Yu.K.Babanskiy, V.P.Bespalko, S.D.Smirnov, V.A.Yakunin va boshqalar); universitetda o‘qitishning zamonaviy texnologiyalari bo‘yicha nazariy qoidalar (V.I.Za-gvyazinskiy, V.V.Kraevskiy, O.P.Okolelov, P.I.Pidkasisty, F.Yanushkevich va boshqalar); sub'ektiv pedagogika g'oyalari (I.F. Berejnaya, N.I. Vyunova, S.M. God-nik, I.A. Zimnyaya, P.I. Pidkasisty, V.A. Slastenin, I.S. Yakimanskaya va boshqalar. ); ta'limda modellashtirish bo'yicha nazariy qoidalar (V.V.Afanasiev, JI.M.Fridman, M.A.Xolodnaya va boshqalar).

1. Закон Российской Федерации об образовании, М.: Новая шк., 1992. - 55 с.


2. Об образовании : Закон Воронежской области // Коммуна. 2001.-10 янв.
3. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об образовании» : Федерал, закон. Воронеж : Б. и., 1996. - 65 с.
4. Аванесов B.C. Основы педагогики и психологии высшей школы : уч. пос. / B.C. Аванесов, А.А. Вербицкий и др. М.: Изд-во МГУ, 1986. - 304 с.
5. Айзенк Г.Ю. Интеллект: новый взгляд / Г.Ю. Айзенк // Вопросы психо-логии.-М., 1995. -№ 1. С. 111-131.
6. Айзенк Г.Ю. Природа интеллекта. Битва за разум : как формируются умственные способности : пер. с англ. / Г.Ю. Айзенк, JI. Кэмин. М. : Эксмо Пресс, 2002. - 352 с.
7. Айсмонтас Б.Б. Педагогическая психология : схемы и тесты / Б.Б. Айс-монтас. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. - 208 с.
8. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания / Б.Г. Ананьев. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2001. - 272 с.
9. Ананьев Б.Г. Развитие психофизиологических функций взрослых людей / Б.Г. Ананьев, Е.И. Степанова. М.: Педагогика, 1972. - 248 с.
10. Анастази А. Психологическое тестирование / А. Анастази, С. Урбина. -7-е междунар. изд. СПб.: Питер, 2005. - 688 с.
11. Андреев В.И. Педагогика : учебный курс для творческого саморазвития / В.И. Андреев. 2-е изд. - Казань : Центр инновационных технологий, 2000. -603 с.
12. Андреев В.И. Эвристическое программирование учебно-исследовательской деятельности : метод, пособие / В.И. Андреев. М. : Высшая школа, 1981.-240 с.
13. Антипова В.М. Уровни проблемности в вузовской лекции / В.М. Анти-пова // Научно-методические основы проблемного обучения в вузе : сб. науч.статей. Ростов, гос. ун-т. - Ростов н/Д, 1988. - С.58-64.
14. Анцыферова Л.И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии / Л.И. Анцыферова. 2-е изд., испр. и доп. - М. : Институт психологии РАН, 2006.-512 с.
15. Архангельский С.И. Лекции по научной организации учебного процесса в высшей школе / С.И. Архангельский. М.: Высшая школа, 1976. - 200 с.
16. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе / С.И. Архангельский. М.: Высшая школа, 1974. - 384 с.
17. Асмолов А.Г. Образование как расширение возможностей развития личности (от диагоностики отбора к диагностике развития) / А.Г. Асмолов, Г.А. Ягодин // Вопросы психологии. - М., 1992. - № 1. - С. 6-13.
18. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология / Н.В. Басова. Ростов н/Д: Феникс, 1999.-416 с.
19. Баталина И.К. Метод проектов в математике и развитие нестандартного мышления детей / И.К. Баталина, М.В. Игнатьев // Информационные технологии в образовании fhttp://sarnara.rngpu.ru)(T9.04.2007)
20. Бахтина О.В. Анализ психолого-педагогических подходов к проблеме развития интеллекта / О. В. Бахтина // Проблемы педагогического образования : сб. науч. статей. Вып. 27 / под ред. В.А. Сластенина, Е.А. Левановой. - М.: МПГУ. - МОСПИ, 2007. - С. 61-69.
21. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : учеб. для студ. сред. пед. учеб. заведений / Е.В. Бережнова, В.В. Кра-евский. -М.: Академия, 2005. 128 с.
22. Беспалько В.П. Основы теории педагогических систем / В.П. Беспалько.- Воронеж : Изд-во ВГУ, 1977. 304 с.
23. Бине А. Измерение умственных способностей: пер. с фр. / А. Бине. -СПб.: Союз, 1998.-432 с.
24. Блауберг И.В. Проблема целостности и системный подход / И.В. Блау-берг. М.: Эдиториал УРСС, 1997. - 450 с.
25. Блейхер В.М. Психологическая диагностика интеллекта и личности / В.М. Блейхер, Л.Ф. Бурлачук. Киев : Вища шк., 1978. - 142 с.
26. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей : учеб. пос.для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Богоявленская. М.: Академия, 2002. -320 с.
27. Большая советская энциклопедия / под ред. A.M. Прохорова и др. М. : Сов. энцикл., 1972. - Т. 10. - 592 с.
28. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика : учебник для вузов / Н.В. Бор-довская, А.А. Реан. СПб.: Питер, 2001. - 304 с.
29. Борытко Н.М. В пространстве воспитательной деятельности : моногр. / Н.М. Борытко. Волгоград : Перемена, 2001. - 180 с.
30. Борытко Н.М. Профессиональное воспитание студентов вуза : уч.-метод. пособие / Н.М. Борытко. Волгоград : ВГИПКРО, 2004. - 120 с.
31. Брушлинский А. В. Субъект: мышление, учение, воображение / А.В. Брушлинский. М.: Институт практической психологии, Воронеж НПО иМОДЭК, 1996.-392 с.
32. Будрина Е.Г. Сравнительное развитие интеллектуального развития подростков в условиях разных моделей обучения / Е.Г. Будрина, М.А. Холодная // Вестник ТГПУ. Томск, 2006. - Вып. 3 (54). - С. 53-57.
33. Бухарова Г.Д. Теоретико-методологические основы обучения решению задач студентов вуза : автореф. дис. .доктора пед. наук : 13.00.01, 13.00.02 / Г.Д. Бухарова; Уральский гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург, 1996. - 26 с.
34. Веккер J1.M. Психика и реальность: единая теория психических процессов / J1.M. Веккер. М.: Смысл, 1998. - 685 с.
35. Веккер JI.M. Психические процессы. Мышление и интеллект. В 3-х т. / JI.M. Веккер. Л.: Изд-во Лен. ун-та, 1976. - Т. II. - 325 с.
36. Величковский Б.М. Психологические проблемы изучения интеллекта /
37. Б.М. Величковский, М.С. Капица // Интеллектуальные системы и их моделирование.-М. : Наука.-С. 120-141.
38. Венгер JI.A. Восприятие и обучение (дошкольного возраста) / JI.A. Вен-гер. -М.: Просвещение, 1969.-365 с.
39. Вербицкий А. А. Игровые формы контекстного обучения / А.А. Вербицкий. М.: Знание КубГТУ, 1983. - 96 с.
40. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход : метод, пос. / А.А. Вербицкий. М.: Высшая школа, 1991. - 204 с.
41. Вербицкий А.А. Самостоятельная работа студентов: проблемы и опыт / А.А. Вербицкий и др. // Высш. образование в России. М., 1995. - № 2. -С. 137-145.
42. Вертгеймер М. Искусственный интеллект и продуктивное мышление / М. Вергеймер, М.А. Губерман // Вопросы психологии. М., 1990. - № 1. -С. 100-106.
43. Видинеев Н.В. Природа интеллектуальных способностей человека / Н.В. Видинеев. -М.: Мысль, 1989. 172 с.
44. Воронцов А. Б. Педагогическая технология контроля и оценки учебной деятельности (образовательная система Д.Б. Эльконина В.В. Давыдова) / А.Б. Воронцов. - М.: Издатель Рассказов А.И., 2002. - 303 с.
45. Вуджек Т. Тренировка ума : упражнения для развития повышенного интеллекта : пер. с англ. / Т. Вуджек. СПб. и др.: Питер-пресс, 1996. - 284 с.
46. Выготский JI.C. Развитие высших психических функций / JI.C. Выготский. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. - 598 с.
47. Выготский J1.C. Собрание сочинений : в 6-ти т. / Л.С. Выготский. М. : Педагогика, 1982. - Т. 2. - 504 с.
48. Гальперин П.Я. Умственное действие как основа формирования мысли и образа / П. Я. Гальперин / Вопросы психологии. М., 1957. - № 6. - С. 58-69.
49. Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук : в 2-х т. / Г.В.Ф. Гегель. М.: Мысль, 1974. - Т. 1. - 452 с.
50. Гельфман Э.Г. Психологическая основа конструирования учебной информации (проблема интеллектоемких технологий преподавания) / Э.Г. Гельфман, М.А. Холодная, J1.H. Демидова // Психологический журнал. -М., 1993. Т. 14. - № 6. - С. 35-45.
51. Гельфман Э.Г. Психологический анализ использования задач на уроках математики / Э.Г. Гельфман, М.А. Холодная // Роль и место задач в формировании системы основных знаний. М.: НИИ школ, 1976. - Вып. 1. - С.22-34.
52. Гельфман Э.Г. Учебный проект как средство мониторинга интеллектуальных возможностей учащихся на уроках математики / Э.Г. Гельфман, А.Г. Подстригич // Вестник ТГПУ. Томск, 2006. - Вып. 3 (54). - С. 57-60.
53. Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта (http://www.psychology-online.neQq 9.04.2007)
54. Гинзбург М.Р. Неинтеллектуальные факторы интеллектуальной активности / М.Р. Гинзбург // Психологические исследования интеллектуальной деятельности : сб. статей / М.: Изд-во МГУ, 1979. С. 161-167.
55. Годфруа Ж. Что такое психология : в 2-х т. : пер. с фр. / Ж. Годфруа. -М.: Мир, 1992.-Т. 1.-496 с.
56. Гольбах П.А. Избранные произведения : в 2-х т. : пер. с фр. / П.А. Гольбах. М.: Мысль, 1963. - Т. 2. - 563 с.
57. Горяинова И.А. Формирование познавательной деятельности студентов с использованием методов активного обучения в высшем учебном заведении : дис. . канд. пед. наук : 13.00.08 / И.А. Горяинова ; Ставропольский гос. ун-т. Ставрополь, 2005. - 198 с.
58. Данилова В.И. Дидактическое структурирование процесса обучения студентов в педагогическом вузе : дис. . канд. пед. наук : 13.00.01/В.И. Данилова ; Пермский гос. пед. ун-т. Пермь, 2003. - 204 с.
59. Данилова Н.Н. Психофиология : учебник для вузов / Н.Н. Данилова. -М.: Аспект Пресс, 2002. 373 с.
60. Дворяшина М. Д. Особенности интеллектуального развития студентов в процессе обучения / М.Д. Дворяшина // Человек и общество. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1973. Вып. XIII. - С. 97-105.
61. Дендебер И.А. Формирование мыслительных способностей учащихся / И. А. Дендебер. Воронеж : Изд-во ВГУ, 1996. - 14 с.
62. Дзугкоева М.Г. Психические новообразования студенческого возраста : автореф. дис. . канд. псих, наук : 19.00.07 / М.Г. Дзугкоева ; Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов. М., 1999. - 24 с.
63. Добрынин Н.Ф. Интеллект и внимание / Н.Ф. Добрынин / Психологические исследования интеллектуальной деятельности : сб. статей / М. : Изд-во МГУ, 1979.-С. 76-82.
64. Дронова Т.А. Формирование интегрально-креативного стиля мышления будущих педагогов в образовательном процессе вуза : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.01 / Т.А. Дронова ; Воронежский гос. ун-т. Воронеж, 2005. -24 с.
65. Дружинин В.Н. Психология общих способностей / В.Н. Дружинин. -СПб.: Питер, 2000.-368 с.
66. Дружинин В.Н. «Слово» противостоит «числу» : интеллект «под микроскопом» ученых / В.Н. Дружинин (http://www.ug.ruV19.04.2007)
67. Дружинин В.Н. Экспериментальное исследование формирующего влияния микросреды на креативность / В.Н. Дружинин, Н.В. Хазратова // Психологический журнал. М., 1994. - Т.14. - № 4. - С. 83-93.
68. Егорова М.С. Возрастные изменения генотип-средовых соотношений в показателях интеллекта / М.С. Егорова, Н.М. Зырянова, С.Д. Пьянкова // Вопросы психологии. М., 1995. - № 5. - С. 104-118.
69. Ермолаев О.Ю. Математическая статистика для психологов : учебник / О.Ю. Ермолаев. 2 изд., испр. - М.: Флинта, 2003. - 336 с.
70. Ерунов В.П. Моделирование и оценка эффективности функционирования образовательного процесса в вузе / В.П. Ерунов, О.С. Бравичева // Вестник ОГУ.-Оренбург, 2005. Т. 1.-№ 10.-С. 191-197.
71. Загвязинский В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования : учеб. пособие для студ. вузов / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. М.: Академия. - 2001. - 208 с.
72. Зелены И. Диалектический материализм и гегелевская концепция рассудка и разума / И. Зелены // Вопросы философии. М., 1982. - № 8. - С. 116123.
73. Знаменская С.В. Педагогические условия формирования коммуникатной культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе :: дис. . канд. пед. наук : 13.00.08 / С.В. Знаменская ; Ставропольский гос. ун-т. -Ставрополь, 2004. 212 с.
74. Зорина Л.Я. Отражение идей самоорганизации в содержании образования / Л.Я. Зорина // Педагогика. М., 1996. - № 4. - С. 105-109.
75. Ильясов И.И. Система эвристических приемов решения задач / И.И. Ильясов. -М.: Российский открытый ун-т, 1992. 139 с.
76. Ильясов И.Н. Критическое мышление: организация процесса обучения / И.Н. Ильясов // Директор школы. М., 1995. - № 2. - С. 50.
77. Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости / З.И. Калмыкова. М.: Педагогика, 1981. - 200 с.
78. Кант И. Сочинения : в 6 т. / И. Кант. М.: Мысль, 1964. - Т. 3. - 744 с.
79. Карпов Ю.В. О соотношении возрастного и функционального развития интеллекта / Ю.В. Карпов // Журнал психологии. М.,1988. - № 4. - С. 58-64.
80. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: Анализ зарубежного опыта / М.В. Кларин. М.: Наука, 1997. - 223 с.
81. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках / М.В. Кларин. М.: Арена, 1994. - 221с.
82. Клике Ф. Пробуждающееся мышление: у истоков человеческого интеллекта: пер. с нем. / Ф. Клике. М.: Прогресс, 1983. - 304 с.
83. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник / Н.И. Кондаков. М. : Наука, 1975.-720 с.
84. Краевский В.В. Методология педагогического исследования : пособие для педагога-исследователя /В.В. Краевский. Самара : Изд-во Сам ГПИ, 1994.- 165 с.
85. Крамаренко В.Ю. Интеллект человека / В.Ю. Крамаренко, В.Е. Никитин, Г.Г. Андреев. Воронеж : Изд-во ВГУ, 1990. - 184 с.
86. Краткий психологический словарь / ред.-сост. Л.А. Карпенко; под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-е изд., расш., испр. и доп. - Ростов н/Д: Феникс, 1999. - 512 с.
87. Крутецкий В. А. Психология математических способностей школьников / В.А. Крутецкий. М.: Просвещение, 1968. - 432 с.
88. Кулагина И.Ю. Возрастная психология : полный жизненный цикл развития человека : уч. пос. для студ. высш. учеб. заведений / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. М.: ТЦ Сфера, Юрайт-М, 2001. - 464 с.
89. Курашинова А.Х. Развитие профессионального мышления будущего педагога в условиях заданной формы организации учебного процесса : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.08 / А.Х. Курашинова ; Ставропольский гос. ун-т,-Майкоп, 2007.-27 с.
90. Лаврентьев Г.В. Методика оценки педагогической деятельности преподавателя высшей школы в процессе внедрения новых технологий обучения / Г.В. Лаврентьев, Н.Б. Лаврентьева. Барнаул : Изд-во АГУ, 2000. - 36 с.
91. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст / Н.С. Лейтес. М. : Педагогика, 1971. - 280 с.
92. Мажаева Е.А. Дидактические условия развития профессиональных убеждений студентов в процессе обучения математике : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.01 / Е.А. Мажаева; Калининград, 1996. 16 с.
93. Маргулис Е.Д. Обучение учащихся коллективной деятельности / Е.Д. Маргулис // Советская педагогика. М., 1986. №7. - С. 21-27.
94. Марцинковский И. Ключевые проблемы образования в контексте интеллектуального потенциала будущего: сравнительно-педагогический аспект / И. Марцинковский //Вестник высшей школы.-М., 2001. -№ 1. С. 41-44.
95. Матюшкин A.M. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / A.M. Матюшкин. М.: Педагогика, 1972. - 168 с.
96. Махмутов М. И. Принцип проблемности в обучении / М.И. Махмутов // Вопросы психологии. М., 1984. - № 5. - С. 30-36.
97. Махмутов М. И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории / М.И. Махмутов. М.: Педагогика, 1975. - 368 с.
98. Мир философии : книга для чтения. В 2-х ч. 4.1. Исходные философ, проблемы, понятия и принципы. -М.: Политиздат, 1991. 672 с.
99. Мюнстерберг Г. Психология и учитель: пер. с англ. / Г. Мюнстерберг. -3-е изд., испр. М.: Совершенство, 1997. - 320 с.
100. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования : анализ и интерпретация данных : учебное пособие / А.Д. Наследов. -СПб.: Речь, 2004. 392 с.
101. Немов Р.С. Психология : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений : в 3-х т. Т. 3 / Р.С. Немов. 3-е изд. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 640 с.
102. Новое педагогическое мышление / под ред. А.В. Петровского. М. : Просвещение, 1989. - 279 с.
103. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : учеб. пос. для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат и др. М.: Академия, 2002. - 272 с.
104. Новые тесты IQ / сост. М.А. Кошелева. Ростов н/Д : Феникс, 2003. -352 с.
105. Обухова Л.Ф. Возрастная психология : учебник / Л.Ф. Обухова. М. : Педагогическое общество России, 2001. - 442 с.
106. Ожегов С.И. Словарь русского языка : около 60000 слов и фразеологических выражений / С.И. Ожегов. 25-е изд., испр. и доп. - М.: Оникс; Мир и Образование, 2006. - 1328 с.
107. Оконь В. Основы проблемного обучения / В. Оконь. М. : Просвещение, 1968.-208 с.
108. Практическое мышление : специфика обобщения, природа вербализации и реализуемости знаний: сб. статей / под ред. проф. Ю.К. Корнилова. -Ярославль : Изд-во Ярославского гос. ун-та, 1997. 143 с.
109. Педагогика : педагогические теории, системы, технологии : учебник для студ. высш. и сред. учеб. заведений / С.А. Смирнов и др. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Академия, 1999. - 512 с.
110. Педагогика и психология высшей школы : учеб. пос. / М.В. Буланова-Топоркова и др. Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 544 с.
111. Петровский В.А. Психология неадаптивной активности / В.А. Петровский. М.: ТОО Горбунок, 1992. - 224 с.
112. Пиаже Ж. Избранные психологические труды : пер. с англ. и фр. / Ж. Пиаже ; вступ. ст. В.А. Лекторского, В.Н. Садовского, Э.Г. Юдина. М. : Международная педагогическая академия, 1994. - 680 с.
113. Пиаже Ж. Психология интеллекта / Ж. Пиаже. СПб. : Питер, 2003. -192 с.
114. Пидкасистый П.И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы / П.И. Пидкасистый, J1.M. Фридман, М.Г. Гарунов. М. : Педагогическое общество России, 1999. - 354 с.
115. Платон. Апология Сократа, Критон, Ион, Протагор : пер. с древнегреч. / Платон; под ред. А.Ф. Лосева. Брянск : Мысль, 1999. - 864 с.
116. Полани М. Личностное знание : на пути к посткритической философии / М. Полани. М.: Прогресс, 1985. - 344 с.
117. Психодиагностические методики (http://www.tgpi.tob.ruyi9.04.2007)
118. Психологические исследования интеллектуальной деятельности : сб. статей / под ред. О. К. Тихомирова. М.: МГУ, 1979. - 232 с.
119. Психологический практикум (http://www.psylist.net) (19.04.2007)
120. Психология развития / сост. и общ. ред. : авторский коллектив сотрудников каф. психологии развития и дифференциальной психологии СПбГУ. -СПб.: Питер, 2001.-512 с.
121. Путляева Л.В. Мышление в проблемном обучении : лекция / Л.В. Пут-ляева. М.: ЦОЛИУВ, 1990.-34 с.
122. Развитие психофизиологических функций взрослых людей (средняя взрослость) / под ред. Б.Г. Ананьева, Е.И. Степановой. М. : Педагогика-пресс, 1977.- 198 с.
123. Разумовская О.Л. Методологические подходы к психодиагностике интеллекта / О.Л. Разумовская (http://www.bestreferat.ru) (19.04.2007)
124. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн.
125. СПб. и др.: Питер, 1999. 720 с.
126. Рубинштейн C.JI. Проблемы способностей и вопросы психологической теории / С.Л.Рубинштейн // Вопросы психологии. М., 1960. - № 3. - С. 1422.
127. Рубинштейн С.Л. Психология индивидуальных различий / С.Л. Рубинштейн. М.: ЧеРо, 2000. - 776 с.
128. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология / Е.Ф. Рыбалко. СПб.: Питер, 2001. - 224 с.
129. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. М.: Народное образование, 1998. - 256 с.
130. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко // Школьные технологии. М., 1998. - № 2. - С. 186-190.
131. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий / Г.К. Селевко. М.: НИИ Школьных технологий, 2006. - Т. 1. - 816 с.
132. Селье Г. От мечты к открытию: как стать ученым: пер. с англ. / Г. Се-лье. М.: Прогресс, 1987. - 368 с.
133. Сергеев Б.Ф. Ступени эволюции интеллекта / Б.Ф. Сергеев. Л.: Наука Лен. отд-е.-1986.- 191 с.
134. Сериков В.В. Личностно ориентирование образование: к разработке дидактической концепции / В.В. Сериков // Педагогика. М., 1994. - № 5. -С. 16-21.
135. Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепция и технологии / В.В. Сериков. Волгоград : Перемена, 1994. - 152 с.
136. Системный подход в современной науке / под ред. И.К. Лисеева, В.Н. Садовского. М.: Прогресс-Традиция, 2004. - 560 с.
137. Системы управления качеством высшего образования : материалы ме-ждунар. науч.-метод. конф. Воронеж, гос. ун-т. - Воронеж, 2002. - 187 с.
138. Сластенин В. А. Педагогика: уч. пос. для студ. пед. уч. заведений / В.А. Сластенин и др. М.: Школа-Пресс, 2002. - 512 с.
139. Сластенин В.А. Педагогика: инновационная деятельность / В.А. Сластенин, JI.C. Подымова. М.: ИЧП Магистр, 1997. - 224 с.
140. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования : от деятельности к личности : учеб. пособие для слушателей фак-тов и ин-тов повышения квалификации преподавателей вузов и аспирантов / С.Д. Смирнов. М. : Аспект Пресс, 1995.-271 с.
141. Современные проблемы формирования у учащихся и студентов культуры мышления и умственного труда : материалы респ. науч.-практ. конф. / под ред. Н.А. Березовина. Белорусский гос. ун-т. - Минск, 2000. - 254 с.
142. Солсо Р. Когнитивная психология. Пер с англ. / Р. Солсо. СПб. : Питер, 2006. - 589 с.
143. Степанова Е.И. Возрастная изменчивость интеллектуальных функций в юношеском возрасте / Е.И. Степанова // Вопросы психологии. М., 1970. -№ 1. - С. 79-89.
144. Степанова Е.И. Возрастные характеристики интеллекта взрослых / Е.И. Степанова // Сов. педагогика. М., 1972. - № 10. - С. 67-76.
145. Степанова Е.И. Изменение структуры взаимосвязей интеллектуальных функций у взрослых / Е.И Степанова, JI.H. Грановская // Вопросы психологии. -М., 1975.-№6.-С. 30-38.
146. Степанова Е.И. Микровозрастной подход к исследованию интеллекта взрослых / Е.И. Степанова, JI.H. Грановская // Психологический журнал. М., 1980. - Т. 1.-№5.~С. 64-68.
147. Стернберг Р. Интеллект, приносящий успех. Пер с англ. / Р. Стернберг. Минск : Попурри, 2000. - 368 с.
148. Стернберг Р. Практический интеллект: пер. с англ. / Р. Стернберг,
149. Дж. Форсайт. СПб.: Питер, 2002. - 272 с.
150. Столяренко Л.Д. Основы психологии : учеб. пос. для студ. высших учеб. заведений / Л.Д, Столяренко. 5-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 672 с.
151. Структура интеллекта взрослых : сборник научных трудов / под ред. Е.И. Степановой, Я.И. Петрова. М.: НИИООВ, 1979. - 118 с.
152. Сухарев В.А. Психология интеллекта / В.А. Сухарев. Донецк : Сталкер, 1997.-416 с.
153. Суходольский Г.В. Математическая психология / Г.В. Суходольский. -Харьков : Гуманитарный центр, 2006. 360 с.
154. Суходольский Г.В. Математические методы в психологии / Г.В. Суходольский. 2-е изд. - Харьков : Гуманитарный центр, 2006. - 284 с.
155. Сычкова Н.В. Воспитание творческого отношения к усвоению профессиональных знаний у студентов педагогического вуза : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.08 / Н.В. Сычкова ; Магнитогорский гос. пед. ин-т. Курган, 1996.-20 с.
156. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. Психодиагностика интеллекта : уч.-мет. пос. для ф-тов психологии гос. ун-тов / Н.Ф. Талызина, Ю.В. Карпов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1987. - 63 с.
157. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий / Б.М. Теплов. М. : АПН РСФСР, 1961.-536 с.
158. Тихомиров O.K. Структура мыслительной деятельности человека / O.K. Тихомиров. М.: Изд-во МГУ, 1979. - 304 с.
159. Ушаков Д.В. Системность в психологии интеллекта теория, подход, методология / Д.В. Ушаков - (http://www.ipras.ruV19.04.2007)
160. Ушаков Д.В. Толковый словарь современного русского языка / Д.В. Ушаков. -М.: Альта-Пресс, 2005. 1216 с.
161. Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе : методология, цели и содержание, творчество : уч. пос. для студ. высш. учеб. заведений /
162. Ю.Г. Фокин. М.: Академия, 2002. - 224 с.
163. Формирование системного мышления в обучении : уч. пос. для пед. и психол. фак-тов вузов / под ред. З.А. Решетова. М.: ЮНИТИ, 2002. - 344 с.
164. Формирование учебной деятельности студентов / под ред. В.Я. Ляудис. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1989. - 240 с.
165. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. И.Н. Шкуратов. -(http://phenomen.ru)(5.06.2007).
166. Философский энциклопедический словарь / Под ред. И.Т. Фролова. -4-е изд. М.: Изд-во полит, лит-ры, 1981. - 445 с.
167. Фрумин И.Д. Образовательное пространство как пространство развития («школа взросления») / И.Д. Фрумин, Б.Д. Эльконин // Вопросы психологии. М., 1993. - № 1. - С.24-32.
168. Харитонова И.В. Организация самостоятельной работы студентов при обучении математике в вузе : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.02 / И.В. Харитонова ; Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева. Саранск, 1996. -18 с.
169. Холодная М.А. Когнитивные стили и интеллектуальные способности / М.А. Холодная // Психологический журнал. М., 1992. - № 6. - С. 84-93.
170. Холодная М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования / М.А. Холодная. СПб.: Питер, 2002. - 272 с.
171. Холодная М.А. Существует ли интеллект как психическая реальность? / М.А. Холодная // Вопросы психологии. М., 1990. - № 5. - С. 121-128.
172. Чораян О.Г. Естественный интеллект (физиологические, психологические и кибернетический аспекты) : уч. пос. для студ. высш. уч. заведений / О.Г. Чораян. Ростов н/Д : УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 112 с.
173. Чуприкова Н.И. Время реакции и интеллект: почему они связаны / Н.И. Чуприкова // Вопросы психологии. М., 1995. - № 4. - С. 65-82.
174. Чуприкова Н.И. Принцип дифференциации когнитивных структур в умственном развитии, обучение и интеллект / Н.И. Чуприкова // Вопросы психологии.-М., 1990.-№5.-С. 31-39.
175. Чуприкова Н.И. Психология умственного развития: принцип дифференциации / Н.И. Чуприкова. М.: Столетие, 1997. - 480 с.
176. Чуприкова Н.И. Умственное развитие и обучение (к обоснованию системно-структурного подхода) / Н.И. Чуприкова. М. : Моск. психолого-социальный ин-т, 2004. - 318 с.
177. Шалаева Т.И. Использование методики исследования социального интеллекта в профконсультировании / Т.И. Шалаева (http://www.pmuc.ru) (19.04.2007)
178. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология) / И.В. Шаповаленко. М.: Гардарики, 2004. - 349 с.
179. Шипилова Т.Н. Формирование исследовательских умений и навыков будущих учителей технологии : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.08 / Т.Н. Шипилова ; Липецкий гос. пед. ун-т. Липецк, 2001.-24 с.
180. Шнайдер И.Р. Педагогические условия обеспечения качества обучения студентов экстерната в вузе : автореф. дис. . канд. пед. наук : 13.00.08 / И.Р. Шнайдер ; Ставропольский гос. ун-т. Ставрополь, 2004. - 22 с.
181. Штейнмец А.И. Психологическая подготовка к педагогической деятельности / А.И. Штейнмец. Калуга : Изд-во КГПУ, 1998. - 304 с.
182. Щедровицкий П.Г. Заказ на транспрофессионала / П.Г. Щедровицкий // Семья и школа. М., 1999. - № 4, с. 19-21.
183. Щербакова Н.М. Активность субъекта как важный фактор развития интеллекта (http://www.hpsy.ru) (Т9.04.2007)
184. Якиманская И.С. Дифференцированное обучение: «внешние» и «внутренние» формы / И.С. Якиманская // Директор школы. М., 1995. - № 3.1. С. 39-45.
185. Якиманская И.С. Личностно ориентированное обучение в современной школе / И.С. Якиманская. М.: Сентябрь, 1996. - 96 с.
186. Якиманская И.С. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения / И.С. Якиманская // Вопросы психологии. М., 1995, - №5. - С. 3142.
187. Якиманская И.С. Разработка технологий личностно ориентированного обучения / И.С. Якиманская // Вопросы психологии. М., 1995. - № 2. - С. 2631.
188. Якунин В.А. Психология учебной деятельности студентов : уч. пос. / В.А. Якунин. -М.: Логос, 1994. 158 с.
Download 185,94 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
saqlash vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
coronavirus covid
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
vaccination certificate
sertifikat ministry
covid vaccination
Ishdan maqsad
fanidan tayyorlagan
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
fanining predmeti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
ta’limi vazirligi