Bellashuv uz – Barcha fanlardan testlar bankiDownload 144,77 Kb.
Sana26.02.2020
Hajmi144,77 Kb.
#40786
Bog'liq
bellashuv uz- - -8-sinf-iqtisodiy-bilim-asoslari-100-ta-test
REJA, 2 5420502903716578410, Документ kkkk, Документ kkkk, bellashuv uz- - -8-sinf-iqtisodiy-bilim-asoslari-100-ta-test, , test, akmalllllllllllllllllllllllllllllllll, Ahmedova N 1 mustaqil ish 014, 016, 019 MARUZA 2sem 2020-1, Тестлар, rudalarni boyitish fanidan maruzalar matni, rudalarni boyitish fanidan maruzalar matni, Бобокуловга чикиш тести(1), № 06-tajriba

1.Fond birjasida nimalar sotiladi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

katta hajmdagi tovarlar  (to’g’ri javob)

qimmatbaho qog’ozlar; 

pullar; 

tovarlar;
2.Inflyatsiya- (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

narx navoning oshishi  va pulning qadrsizlanishi (to’g’ri javob)

pulning qadrsizlanishi,narx navoning tushishi

kelajakdagi ehtiyojlarni qondirish uchun jamg’arilgan pul;

narx navoning tushishi  pul qadrining barqarorlanishi
3.Turli xil kutilmagan  holatlar natijasida yuzaga keladigan (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

moliyaviy muammolardan muhofaza qilish nima deyiladi? (to’g’ri javob)

sug’urta

inflyatsiya

jamg’arma  
4.Bozorni tartibga solish vazifasini nima bajaradi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

raqobat (to’g’ri javob)

olgopoliya

monopoliya

qonunlar 
5.Auksion boshqacha qanday nomlanadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

kim oshdi savdosi        (to’g’ri javob)

chakana savdo

ulgurji savdo          

birja.
6. Menejment vazifalariga nimalar kiradi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

Hamma javoblar to’g’ri (to’g’ri javob)

Tashkil qilish 

Rahbarlik

Rejalashtirish
7.Qaysi boshqaruv usuli qog’ozbozlikka asoslanadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

Buyrokratik (to’g’ri javob)

Avtokratik

.Demokratik

Demokratik, Avtokratik
7.Qaysi boshqaruv usuli qog’ozbozlikka asoslanadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

Buyrokratik (to’g’ri javob)

Avtokratik

.Demokratik

Demokratik, Avtokratik
9.Davlat budjetining xarajat qismi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

Daromad qismidan kichik bo’ladi  (to’g’ri javob)

Daromad qismidan katta bo’ladi

Daromad qismidan kichik yoki teng bo’ladi

.Daromad qismidan katta ham kichik ham teng ham bo’ladi
10.Davlat budjeti kamomadi deganda nimani tushunasiz? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

Davlat xarajatlarining daromaddan ortiq qismi (to’g’ri javob)

.Davlat xarajatlarining daromaddan kam qismi

.Davlat xarajatlarining  daromadga tengligi

Davlat xarajatlarining soliqlardan oshgan qismi11 . Korxonadan olinadigan soliq turlari qaysi bandda to’g’ri  ko’rsatilgan? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

aromad solig’ (to’g’ri javob)

.Mol-mulk solig’i

.Yer solig’i,qo’shimcha qiymat solig’i  

Hammasi to’g’ri
12.Transfert  to’lovlari nima uchun kerak? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

Aholining moddiy jihatdan kam ta’minlangan qatlamiga yordam berish uchun   (to’g’ri javob)

Boj to’lovi  

Soliq turi

Aksiz solig’i
13.Eng kam ish haqi 2006-yil 1-iyulgacha necha so’mni tashkil etgan? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

11280 so’mni (to’g’ri javob)

9300 so’mni

9400 so’mni 

1500 so’mni 
14. Ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyati …… (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

Aksiyani istalgan shaxsga sotadi (to’g’ri javob)

Dividend ko’rmaydi

Aksiyani faqat ishchilarga sotadi

Aksiya chiqarmayd
15.Aylanma mablag’larga nimalar kiradi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

Xomashyo mahsulotlar   (to’g’ri javob)

Ishlab chiqarish xarajatlari

Uzoq muddatli qarzlar

To’g’ri javob yo’q
16.Aksiyalardan qanday ko’rinishda daromad olinadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

Dividend (to’g’ri javob)

Ish haqi   

Renta

Foiz
17.Odatda biznes rejada nimalar aks ettiriladi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

Yuqoridagilarning barchasi to`g`ri (to’g’ri javob)

Ishlab chiqrish xarajatlari, tushum

Boshqarish tamoillari

Korxonaning qisqacha tavsifi
18.Sherikchilik asosida tuzilgan firmaning foydasi:… (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

Ta`sischilar o`rtasida teng miqdorda taqsimlanadi (to’g’ri javob)

Nizom jamg`armasiga qo`shilgan ulushga mutanosib ravishda taqsimlanadi.

Faqat firmani  kengaytirishga sarflanadi

Ta`sis shartnomasida ko`rsatilgan qoidalar asosida taqsimlanadi.
19.Ochiq turdagi aksiyadorlik jamiyati:… (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

Aksiyani istalgan shaxsga sotadi  (to’g’ri javob)

Aksiyanifaqat ishchilarga sotadi

Aksiya chiqarmaydi

Divedint ko`rmaydi
20.Bino va inshootlarning yaroqlilik muddati necha yil bo`ladi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

20 (to’g’ri javob)

15

7-13 yil

45
21.Qaysi aksiya egasi umumiy majlisda ovoz berish huquqiga ega emas? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

Imtiyozli aksiya egasi (to’g’ri javob)

Obligatsiya egasi 

Oddiy

To`g`ri javob yo`q
22.Aksiyalardan qanday ko`rinishda daromad olinadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

Dividend (to’g’ri javob)

Ish haqqi  

Renta

Foiz  
23.Aksiyadorlar jamiyatining yillik foydasi miqdorining ortishi qaysi aksiya qiymatining oshishiga olib keladi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

Oddiy (to’g’ri javob)

Imtiyozli

Oddiy va Imtiyozli

Hamma javob
24.Menejment vazifalariga nimalar kiradi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

Hamma javoblar to’g’ri (to’g’ri javob)

Tashkil qilish 

Rahbarlik

Rejalashtirish
25 Qaysi boshqaruv usuli qog’ozbozlikka asoslanadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

Buyrokratik (to’g’ri javob)

Avtokratik

Demokratik

Demokratik, Avtokratik
26.To`g`ri jumlani toping. Davlat budjeti… (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

kamomadli ham daromdli ham k bo`lishi mumkin ; (to’g’ri javob)

faqat rivojlangan davlatlarda kamomadli bo`lmaydi;

kamomadli bo`lishi mamlakat iqtisodiyoti uchun xavfli hisoblanadi;

kamomadi budjet daromadi hisobidan qoplanadi.
27.Transfеrt to`lovlari ? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

aholining moddiy jixatdan kam ta'minlangan qatlamlarini qo`llab - quvvatlash uchun bеriladi; (to’g’ri javob)

davlat korxonalari, idora va boshqaruv organlari uchun moliyaviy ta'minot;

sport va sog’liqni saqlash uchun bеriladi;
28 Quydagi satrlarning qaysi birida faqat maxalliy soliqlar ko`rsatilgan ? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

mulk ,yеr va daromad solig`i; (to’g’ri javob)

daromad solig`i, qo`shimcha qiymat solig`i,;

yer va mulk solig`i;

qo`shimcha qiymat solig`i aksiz, еr solig`i;
29.Quydagi vazifalarning qaysi biri faqat markaziy bankka tegishli ? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

pul emissiyasi; (to’g’ri javob)

pul mablag`larini qarzga berish;

pul mablag`larini qarzga olish ;

chet el valyutalarini sotib olish va sotish ;
30. Firma foydasining barcha soliq va to`lovlar to`langandan so`ng qolgan qismi ? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

sof foyda; (to’g’ri javob)

daromad;

aylanma mablag`

o`zgarmas xarajat;
31. Tadbirkorlik faoliyati amalga oshiriladigan korxona (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

firma; (to’g’ri javob)

tijorat;

bozor;

yakka tartibdagi firma
32.Quyidagilardan qaysi biri ijtimoiy tovar bo`la olmaydi ? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

xonadonlarni yoritish; (to’g’ri javob)

ko`chalarni yoritish;

shaharni yong`indan saqlash

shaharni sеldan saqlash xizmati.
33 Tovarning ishlab chiqarish narxi bu - (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

ishlab chiqaruvchi korxonaning sotuv narxi; (to’g’ri javob)

ulgurji savdo firmasining sotuv narxi;

savdo do`konida xaridorga sotuv narxi;

tovarning bozordagi sotuvchi sotishga xaridor esa olishga rozi bo`lgan narx.
34 Pul emmissiyasi deb nimaga aytiladi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

davlat tomonidan muomalaga pul chiqarish ; (to’g’ri javob)

mamlakatda muomalada bo`lgan jami pul mablag`larining yig`indisi;

mamlakatda malum vaqt davomida jami sotib olingan tovar va xizmatlar yig`indisi .
35. Firmada menejer qanday vazifani bajaradi (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

rejalashtirish, tashkil qilish, raxbarlik qilish, nazorat qilish ; (to’g’ri javob)

ish yuritish, nazorat qilish;

raxbarlik qilish, ish yuritish;
36. Sherikchilik asosida tuzilgan firmaning foydasi ; (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

nizom jamg`armasiga qo`shilgan ulushiga mutonosib ravishda taqsimlanadi; (to’g’ri javob)

ta`sischilar o`rtasida teng miqdorda taqsimlanadi;

faqat firmani kengaytirishga sariflanadi;

tasis shartnomasida ko`rsatilgan kelishuv asosida taqsimlanadi.
37.Davlat qarzi nima? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

davlatning bir yillik daromadlari va xarajatlar yig`indisi; (to’g’ri javob)

yillar davomida yig`ilib qolgan budjet kamomadining jami miqdori;

davlat xarajatlari daromaddan ko`p bo`lgan xolatda daromadlar va xarjatlar orasidagi farq;

boshqa davlatlardan mamlakat iqtisodini tiklash uchun qarz olish.
38. Tijorat banki – (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

mijozlarni pul mablag`larini saqlaydi va jamg`arishda ko`maklashadi; (to’g’ri javob)

axoli, firma, tashkilotlarga xizmat ko`rsatuvchi ;

markaziy bankka qarz beradi;

mamlakatda pul va oltin zaxiralarini saqlaydi.
39.Transfеrt to`lovlari davlat tomonidan qaysi sohalarga yo`naltiriladi (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

kam ta'minlangan oilalarni qo`llab-quvvatlash uchun; (to’g’ri javob)

raqobatni qo`llab quvvatlash uchun

ijtimoiy nе'matlarni ishlab chiqarish uchun;

monopoliyalarga qarshi kurashish uchun;
40.Tadbirkorik faoliyati natijasida qanday ko`rinishda daromad olinadi (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

foyda. (to’g’ri javob)

ish haqi;

renta;

foiz;
41..Ijtimoiy tovarlar qanday xususiyatga ega bo`lishi kеrak ? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

tovarni birgalikda istеmol qilinish xususiyatiga ega bo`lishi kеrak; (to’g’ri javob)

ijtimoiy tovarlar xususiy mulk bo`lishi kеrak;

ijtimoiy tovarlar uchun xaq to`lanishi kеrak;

ijtimoiy tovarlarga istеmolchilarni extiyoji yo`q;
42.Mamlakat iqtisodiyoti oldida: qanday ijtimoiy maqsadlar turadi ? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

iqtisodiy erkinlik, havsizlik, tеnglik, samaradorlik, iqtisodiy o`sish; (to’g’ri javob)

jamiyatni huquqiy va ijtimoi asosini saqlab turish, raqobatni qo`llab - quvvatlash;

ijtimoiy tovarlar va hizmatlar yaratish davlat byudjеtini boyitish;

qo`shimcha tashqi ta'sirlarni tartibga solish va nazorat qilish;
43. Kreditning yillik foiz stavkasi deb nimaga aytiladi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

yil davomida qarzdan foydalanganlik uchun to`lanadigan qo`shimcha xaqning asosiy qarz miqdoriga nisbatan foiz miqdori; (to’g’ri javob)

omonat yoki bankka qo`yilgan mablag`.

berilgan qarzdan foydalanganlik uchun to`lanadigan qo`shimcha xaq;

bank tomonidan mijozlarga berilgan qarz
44.Firma foydasining barcha soliq va to`lovlar to`langandan so`ng qolgan qismi… (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

daromad (to’g’ri javob)

sof foyda

foyda

aylanma mablag`.
45 Nechanchi yilda mamlakatimizda qo`shilgan qiymat solig`I stafkasi 20% qilib belgilangan. (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

2000-yil; (to’g’ri javob)

1991-yil

2010-yil

1993-yil
46. Mamlakat aholisining bir yillik jami ish haqi, foiz, renta, kabi barcha (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

daromadlari va korxonalar foydasining yalpi yig`indisi qanday nom bilan (to’g’ri javob)

milliy daromad;

yalpi milliy mahsulot ;

aholi jon boshiga to`g`ri kelgan yalpi milliy mahsulot

milliy daromad;aholi jon boshiga to`g`ri kelgan yalpi ichki mahsulot
47 Infilatsiya deb nimaga aytiladi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

mamlakatda o`rtacha narx-navoning muttosil oshib borishi; (to’g’ri javob)

ma`lum davrdagi narx-navo oshirishining foizlaridagi miqdori

mamlakatda o`rtacha narx-navoning haddan tashqari oshishi;

mamlakatda muomilada bo`lgan barcha pul mablag`larnning yig`indisi.
48. Mamlakatning iqtisodiy rivojlanganlik darajasini qaysi ko`rsatkich yaqqolroq ko`rasatadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

aholi jon boshiga to`g`ri kelgan milliy daromad; (to’g’ri javob)

aholi jon boshiga to`g`ri kelgan YaMM

aholi jon boshiga to`g`ri kelgan Ya I M;

aholining turmush darajasi.
49. O`zbekiston respublikasi iqtisodiyotining ustuvor yo`nalishlari; (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

paxtachilik, pila, qorako`l teri, bog`dorchilik, jun yetishtirish. (to’g’ri javob)

paxtachilik;

paxtachilik, bug`dorchilik.

paxtachilik, qorako`l teri, pillachilik
50. O`zbekiston qanday mamlakatlar guruxiga kiradi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

rivojlanayotgan davlatlar ; (to’g’ri javob)

rivojlangan davlatlar ;

rivojlanayotgan va daromadlari darajasi pat bolgan davlatlar ;

rivojlanayotgan va daromadi o`rtacha bo`lgan
51.Iqtisodiy davr deb nimaga aytiladi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

mamlakat iqtisodiyotining bir marta tebranishiga bir o`sib, so`ng pasayishiga ketgan vaqt; (to’g’ri javob)

mamlakatda bir yil mobaynidagi iqtisodi o`sish – iqtisodiy davr deb ataladi.

joriy narxlarga nisbatan hisoblangan qiymati ;

iqtisodiy davr deb – biror asos qilib olingan yildagi narxlarga nisbatan
52. Quydagi qaysi biri to`g`ri soliq turiga kirmaydi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

aksiz solig`i; (to’g’ri javob)

yer solig`i;

daromad solig`I;

mulk solig`i.
53. Milliy daromad qaysi bandda to`g`ri ko`rsatilgan. (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

mamlakat aholisining bir yillik jami ish haqi, foizi, renta kabi daromadlari va korxona foydasining yalpi miqdori; (to’g’ri javob)

iste`molga tyyor va boshqa ishlov berilmaydigan tovar va xizmatlar.

yalpi ichki maxsulotdan amortizatsiya ajratmasining ayirmasiga teng.

mamlakat xududida bir yil mobaynida ishlab chiqarilgan, tugal tovar va
54. Fuqorolardan qanday soliq olinadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

daromad, mulk va yer solig`i; (to’g’ri javob)

faqat daromad va mulk solig`i;

faqat daromad solig`i;

daromad , mulk va ekologiya solig`i.
55. Qo`shilgan qiymat solig`i qanday maxsulotlardan olinadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

qo`shilgan qiymat solig`i, egri soliq xisoblanib ayrim maxsulotlardan olinadi; (to’g’ri javob)

maxsulot ishlab chiqarish, sotish yoki uni import qilish jaroyinida maxsulot narxiga qo`shilgan qiymat solig`i;

uy joylar , kvartiralar, dalaxovli imoratlari, garajlar va imoratlar uchun qo`shilgan qiymat slig`I to`lanadi;

joylar , kvartiralar, dalaxovli imoratlari, garajlar va imoratlar uchun
56 Egri soliq nimadan olinadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

tovardan. (to’g’ri javob)

yerdan

mulkdan;

daromaddan;
57. Shaxsiy turarjoylar va dala hovlilardan qanday foiz stavkalarida mol-mulk (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

solig`Ii undiriladi (to’g’ri javob)

0,5%;

2%;

3,5%;
58. Mol-mulk solig`i obyekti qaysi javobda to`g`ri ko`rsatilgan (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

tadbirkorlarning oladigan foydasidan; (to’g’ri javob)

uy joy, kvartiralar, dala hovli imoratlari, garajlar, inshootlar;

oylik maosh ish haqi va daromaddan;

fuqorolarning olgan daromadlaridan , mol-mulkidan , tadbirkorlik faoliyatini
59.Yer solig`I stavkalari xar yangi yil uchun kim tomonidan belgilanadi. (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

O`zbekiston respublikasi vazirlar maxkamasi tomonidan (to’g’ri javob)

hokimyat tomonidan

soliq idoralari tomonidan

viloyat xokimligiga qarashli soliq idoralari tomonidan.
60.Jismoniy shaxslar va qimmatli qog`ozlardan olinadigon dividentlardan (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

omonat foizlaridan necha foiz stovkada soliq undiriladi.

20%; (to’g’ri javob)

15%;

10%;

21,5 %.
61.Daromad solig`i nimadan olinadi. (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

ish haqi , aksidan olingan dvidentlar, mukofotlardan mulk ijarasidan, (to’g’ri javob)

tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirilganda olingan foydadan

tomorqadan va dehqonchilik qilib olingan daromaddan

jismoniy va yuridik shaxslardan daromad solig`i olinadi
62.Davlat budjetining; xarajat qismi; (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

daromad qismidan katta ham, kichik ham, teng ham bo`lishi mumkin; (to’g’ri javob)

daromad qismidan kichik bo`ladi;

daromad qismiga teng bo`ladi;

daromad qismidan katta bo`ladi.
63.Ishsizlikni qaysi turi mamlakat iqtisodiyotiga katta ta`sir ko`rsatadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

davriy ishgsizlik (to’g’ri javob)

tarkibiy ishsizlik

mavsumiy ishsizlik;

firiksion ishsizlik;
63.Ishsizlikni qaysi turi mamlakat iqtisodiyotiga katta ta`sir ko`rsatadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

davriy ishgsizlik (to’g’ri javob)

tarkibiy ishsizlik

mavsumiy ishsizlik;

firiksion ishsizlik;
64.Mehnat bozorida sotuvchilardan biri bu (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

mehnat birjasi; (to’g’ri javob)

korxona

davlat;

ishchi.
65.Quydagilarning qaysi biri jahon iqtisodiyoti muammolariga kirmaydi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

qo`shimcha tashqi ta`sirlar (to’g’ri javob)

atrof muxitni ifloslanishi

tinchlikni saqlash muamosi;

xomashyo va energiya tanqisligi
66.Gipeinfilatsiya paytida o`rtacha narx - navo yiliga necha barovar oshadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

50%. (to’g’ri javob)

30%;

20%;

10%;
67.Quydagilarning qaysi biri davlat iqtisodiga ta`sir etishning asosoy vositasi xisoblanadi: (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

davlat iqtisodiy siyosati; (to’g’ri javob)

monitar siyosat;

budjet siyosati

pul kredit siyosati;
68.Jaxon iqtisodiyoti muammolari: (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

jahon iqtisodiyoti keltirib chiqargan har bir davlat iqtisodiyotiga taaluqli, hamkorlikda yechilishi mumkin bo`lgan muammo; (to’g’ri javob)

atrof muxitini ifloslanishi;

xomashyo va energiya tanqisligi, iqtisodiy rivojlanishning notekisligi.

ekologik muammo, yer yuzida tinchlikni saqlash
69.Valutaning ayriboshlov kursi nima? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

bir davlat valyutasini boshqa davlat puliga almashtirish imkoniyati (to’g’ri javob)

bir davlat valutasining boshqa davlat pul birligiga ifodalangan narx

davlatlar pul birliklarning umumlashgan nomi

bir davlat puliga almashtirish.
70.Milliy valyutaning chet el valyutasiga nisbatan kursi oshsa… (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

import ham eksport ham afzal bo`lmaydi. (to’g’ri javob)

import afzal bo`lib qoladi;

eksport afzal bo`lib qoladi;

import ham eksport ham afzal bo`lib qoladi;
71.Jahon moliyaviy – iqtisodiy inqirozi qachon ro`y bergan? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

2009-yil; (to’g’ri javob)

2010 - yil

2007-yil

2008 - yil
72.Tashqi savdoga qo`yilgan to`siqlardan kim ko`proq ziyon ko`radi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

xorijiy ishlab chiqaruvchilar; (to’g’ri javob)

mahalliy ishlab chiqaruvchilar;

davlat

maxalliy istemolchilar
73. Yevropa ittifoqi pul birligi yevro nechanchi yili muomilaga kiritildi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

2002 yil; (to’g’ri javob)

2008 yil

2001 yil

2004 yil
74.Tashqi savdo litsenziyasi nima? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

import va eksport qilinayotgan tovar va xizmatlarga beriladigan ruxsatnoma. (to’g’ri javob)

eksport qilinayotgan tovarlarga solingan soliq;;

tashqi savdoni cheklovlarini yengillashtirish;

import qilinayotgan tovarlarga solinayotgan soliq;
75.Bojxona boji nima? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

mamlakat chegarasidan kesib o`tayotganda, olib kirilayotganda tovar yoki xizmat uchun to`lash lozim bo`lgan to`lov.

eksport qilinayotgan tovarlarga solingan soliq;

import qilinayotgan tovarlarga solingan soliq

import yoki eksport qilinayotgan tovarlar sifatiga qo`yilgan bojxona
76.Import kvotasi. (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

import hajmiga qo`yilgan yuqori chegara;

tovar eksportini oshiradi; (to’g’ri javob)

tovar importini oshiadi;

Hamma javoblar to`g`ri
77.Tashqi savdo hajmi (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

mamlakat import va eksportini tashkil etuvchi tovar va xizmatlarning (to’g’ri javob)

mamlakatning eksport va import hajimlari orasidagi farq;

chet mamlakatlarga maxsulot sotish;

chet mamlakatlardan sotib olingan tovarlar
78.Import bojining kamaytirilishi… (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

importni oshishiga olib keladi; (to’g’ri javob)

mahalliy tovarlar sifatini oshiradi

davlat budjetining daromadini oshiradi

importning kamayishiga olib keladi.
79.Bozor iqtisodiyoti nazariyasining asoschisi… (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

David Rikardo; (to’g’ri javob)

Adam Smit;

Irving Fisher

Devid Yum.
80.Fond birjasida nimalar sotiladi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

katta hajmdagi tovarlar  (to’g’ri javob)

tovarlar

qimmatbaho qog’ozlar

pullar
81.Mehnat taqsimoti jarayoning chuqurlashuvi-… ga olib keladi. (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

samaradorlik (to’g’ri javob)

mehnat unumdorligini pasayishiga

ixtisoslashuv

texnik taraqqiyotga
82.Quyidagiko`rsatkichlarning qaysi biri yalpi milliy mahsulotni ifodalaydi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

mamlakat hududida bir yil mobaynida ishlab chiqarilgan, tugal ko`rinishdagi tovar va xizmatlarning bozor narxlaridagiumumiy qiymati (to’g’ri javob)

YAIM va amartizatsiya ajratmasining ayirmasi

YAMM va amartizatsiya ajratmasining ayirmasi

mamlakat aholisining bir yillik jami ish haqi, foyiz, renta kabi barcha daromadlariva korxonalar foydasining yalpi yig`indisi
83.Tovar hayot davrining qaysi pallasida narxlar vositasidagi raqobat kuchayadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

yetuklik palasida (to’g’ri javob)

bozorga kirish va so`nish pallasida

o`sish pallasida

bozorga kirish pallasida
84.Bozorning nochorligida deganda, nima tushuniladi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

yuqoridagilarning barchasi (to’g’ri javob)

inflatsiyagaqarshi kurasha olmaslik

monopoliyalarga qarshi kurasha olmaslik

barcha ijtimoiy ne`matlarni yarata olmaslik
85.Qaysi tadbir davlatning pul-kredit siyosatiga taalluqliemas? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

davlat xarajatlarini qisqartirish (to’g’ri javob)

bank zaxira normasini tartibga solish

kredit foiz stavkasini tartibga solish

pul emissiyasi
86.Quyidagi formulalardan qaysi biri noto`g`ri? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

YAMM=YAIM-E+I (to’g’ri javob)

SMM=YAMM-A

SIM=YAIM-A

YAMM=YAIM+E-1
87.Mamlakatda pulningaylanish tezligi va sotilgan tovarlar miqdori o`zgarmadi, pul massasi esa ko`paydi. Bu qanday oqibatga olib keladi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

narx-navo oshadi (to’g’ri javob)

narx-navotushadi

hech arsada ta`sir qilmaydi

narx-navoga ta`sir qilmaydi
88.Mamlakatning import hajmi 350 million dollarni, eksport hajmi esa 400 million dollarni tashkil qiladi. Bu holatda. (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

tashqi savdo balansi musbat bo`ladi (to’g’ri javob)

mamlakat tashqi savdosi hajmi 450 million dollarni tashkil qiladi

tashqi savdo balansi manfiy bo`ladi

chet el valyutasi yetishmovchiligi paydo bo`ladi
89.Agar mamlakatda barcha inson, capital va tabiiy resurslar to`la ishlarilmayotgan bo`lsa, biror bir tovardan ko`proq ishlab chiqarish … (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

boshqa bir tovarni ishlab chiqarishning kamaytirilishi hisobiga amalgam oshirilishi mumkin (to’g’ri javob)

faqat tadbirkorlar tomonidan bajarilishi mumkin

faqat narxlar umumiy darajasini tushurish evaziga amalgam oshirish mumkin

narxlarning oshishiga olib keladi
90.Sherikchilik asosida tuzilgan firmaning foydasi : (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

ta`sis shartnomasida ko`rsatilgan qoidalar asosida taqsimlanadi (to’g’ri javob)

divident sifatida taqsimlanadi

tasischilar o`rtasida teng miqdorda taqsimlanadi

faqat firmani kengaytirishga sarflanadi
91.Firma bu… (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

Tadbirkorlik faoliyatini amalgam oshirilgan korxona (to’g’ri javob)

Davlat tashkiloti

Pul chiqaradigan korxona

Xo’jalik obyekti
92.To’g’ri tasdiqni toping. Bozor iqtisodi shoroitida: (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

Tadbirkorlikka keng yo’l ochiladi (to’g’ri javob)

Pul qadrsizlanmaydi

Ishsizlikm bo’lmaydi

Narx navo oshmaydi
93. Quyidagi xususiyatlarning qaysi biri bozor iqtisodiyotiga xos emas? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

Monopoliyani quvvatlash (to’g’ri javob)

 Xususiy mulkchilik

Tadbirkorlik

Raqobot, Erkin iqtisodiy faoliyat
94. Iste’molchilar tovar haqida qanday ma’lumotlatni olish huquqiga ega? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

Yuqoridagilarni barchasi (to’g’ri javob)

Tovarni sifatini tasdiqlovchi hujjat bilan tanishish, tovardan foydalanish qoidalari haqida

Tovardan foydalanish bo’yicha kafolat majburiyatlari haqida

Tovar tasdiqlangan sana va uni saqlash qoidalari haqida
95. Iqtisodiyotga oid ilk kitob kim tomonidan yozilgan? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

Ksino Font (to’g’ri javob)

Arfled Marshel

Arastu

Adam Smith
96. Mehnat resurslaridan qaysi ko’rinishda daromad keladi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

Ish haqi (to’g’ri javob)

Foiz

Renta

Foyda
97. Iqtisodiyotda nimalar tinmay aylanib turadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

Resurs, tovar, xizmatlar va pul mablag’i (to’g’ri javob)

Faqat tovar va xizmaylar

Faqat tovarlar

Faqat pul mablag’lari
98.Har qanday tizim oldiga eng asosiy muammo-bu… (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 2)

Cheklanganlik (to’g’ri javob)

Iste’mol

Ayirboshlash

Ishlab chiqarish
99. Iqtisidiyotning asosiy muammosi-bu… (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 3)

Insonning cheksiz ehtiyojlatini qondirish uchun zarur resurslarning chrklanganligi

Resurslardan tejab-tergab foydalanish (to’g’ri javob)

Inson ehtiyojlarinig cheksizligi

Tabiiy resurslar cheklanganligi
100. Tovarni donalab yoki kichik hajmda sotish narxi qanday nomlanadi? (Fan: Iqtisod bilim asoslari “muharrir E. Sariqov, B. Haydarov” darajasi 1)

 Chajana narx (to’g’ri javob)

Ulgurji narx

Ishlab chiqarish

Tannarx


Kamolov Mansurjon Muhammadovich Tel: +998912511112

E-mail: bellashuv@umail.uz +998934601119Download 144,77 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti