Asosiy va qo‘shimcha o‘quv adabiyotlar hamda axborot manbalari Asosiy adabiyotlarDownload 16.5 Kb.
Sana25.12.2019
Hajmi16.5 Kb.
Asosiy va qo‘shimcha o‘quv adabiyotlar hamda axborot manbalari
Asosiy adabiyotlar:


 1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston. 2011.

 1. “Ta’lim to‘g‘risida”gi qonun. - T.: O‘zbekiston. 1997.

 1. Kadrlar tayyorlashnig milliy dasturi. - T.: O‘zbekiston. 1997.

 2. Karimov I.A. YUksak ma’naviyat-engilmas kuch.− Toshkent: Ma’naviyat, 2008.

 3. Mirziyoev SH.M. tanqidiy tahlil qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. T. O‘zbekiston, 2017y

 4. Mirziyoev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 47 b.

 5. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 485 b.

 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi PF-4947-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.

 7. W.W. Norton, Henry Gleytman, Psychology .2010.

10. Ivanov P.I., Zufarova M.E. Umumiy psixologiya. O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. T.: 2008

11. G‘oziev E. Umumiy psixologiya. 1-2-kitob.T.: Universitet, 2002

12.Karimova V.M. Ijtimoiy psixologiya. T.: SHarq, 2012


13.Davletshin M.G., To‘ychieva S.M. Umumiy psixologiya T.: TDPU, 2002.- 202b

14.E.G‘.G‘oziev, Psixologiya muammolari. T. “Universitet”., 1999

15.E.G‘.G‘oziev, Azizova SH.V. Tashkiliy psixologiya T.“Universitet”., 1999

16.E.Ф.Зеер, Психология профессионального образования: учебник— M., «Академия», 2013. - 416 .

17.Е.И.Рогов Общая психология М.Владос 2001


18.Karimova V.M. Psixologiya. T.: SHarq, 2002. -256b

19.Boymurodov N. Rahbar psixologiyasi. –T.: YAngi asr avlodi. 2007. -327 b.

20. Sh.T.Xalilova, D.A.Turaxonova, B.N.Karimova, X.T.Cho’lponova Umumiy psixologiya Milliy gvardiya., 2018

Qo‘shimcha adabiyotlar:
 1. Umumiy psixologiya. A.V.Petrovskiy tahriri ostida T.”O‘qituvchi”,1992y.

 2. Югай A.X. Лабораторно-практические занятия по психологии T.,TДПУ 2008.

 3. Boymurodov N. Amaliy psixologiya. Yangi asr avlodi, 2008

 1. K.K.Platonov Injenernaya psixologiya M. 2009.

 2. I.Balant Psixologiya bezopasnosti truda M. 2009

 1. Чўлпонова Х.Т. Педагогика.Психология фанининг психология бўлимидан семинар машғулотлари учун ўқув-услубий қўлланма. –Т: ТДТУ-2014
Internet saytlari

 1. http://www.ziyonet.uz/uzc/library/view/alllibs/libid/21303

 2. www.pedagog.uz

 3. www.psychology.ru

 4. www.pedagog.uz

 5. www.psychology.uz

 6. http://igisp.ru


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2019
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa