Andijon davlat universiteti "tasdiqlandi"Download 278,5 Kb.
bet1/2
Sana09.01.2020
Hajmi278,5 Kb.
#32833
  1   2
Bog'liq
ишчи дастур Таълим тараккиёти 21.09.19

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O’RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT UNIVERSITETI


“TASDIQLANDI”

O’quv ishlari bo’yicha prorektor:

______ dots. A.Sh.Mamatyusupov2019-yil “____” _________


MAKTABGACHA TA’LIM TARAQQIYOTI

FANINING
(maxsus sirtqi)

Bilim sohasi:

100 000-

Gumanitar

Ta`lim sohasi:

110 000 -

Pedagogika

Ta’lim yo`nalishi:

5111800-

Maktabgacha ta`lim
Umumiy o`quv soati:278 soat

Shu jumladan:


Ma'ruza:

14 soat (5-6 semestr)
Amaliy mashg’ulot:

14 soat (5-6 semestr)
Seminar mashg`uloti:

12 soat (5-6 semestr)
Mustaqil ta'lim soatlari:

238 soat (5-6 semestr)

Andijon – 2019

Fan ishchi o’quv dasturi Andijon davlat universitetining 2019-yil “____”_______ dagi “__”-sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan “Maktabgacha ta’lim taraqqiyoti” fani dasturi asosida tayyorlangan

Fan dasturi Andijon davlat universiteti Kengashining 2019-yil “____”____dagi “__” -sonli bayoni bilan tasdiqlangan.
Tuzuvchilar:Z.AzizovaADU, “Maktabgacha pedagogika” kafedrasi katta o’qituvchisi.

I.OxunovADU, Maktabgacha pedagogika kafedrasi katta o‘qituvchisi.
Taqrizchilar:M.ArtikovaADU, “Maktabgacha pedagogika” kafedrasi dotsenti, p.f.n.;

N.QosimovaAVXTXQTMO hududiy markazi Pedagogika va psixologiya, ta’lim texnologiyalari kafedrasi mudiri, psixologiya fanlari nomzodi.ADU, Maktabgacha pedagogika

kafedrasi mudiri:

2019-yil “______” _______


________________

(имзо)dots. M.Artikova
ADU, Sirtqi bo’limi boshlig’i:

2019-yil “______” _______

________________

(имзо)


prof. Sh.Shahobiddinova
Kelishildi:

O’quv uslubiy boshqarma boshlig’i:


________________

(имзо)dots. R.Mullajonov

 1. O’quv fanining dolzarbligi va oliy kasbiy ta’limdagi o’rni

“Maktabgacha ta’lim taraqqiyoti” fani 5111800 – “Maktabgacha ta’lim” ta’lim yo’nalishi o’quv rejasining qo’shimcha shuningdek ixtisoslik fanlari bloki tarkibiga asosiy fanlardan biri sifatida kiritilmagan bo‘lsada, lekin bu fan talabalarga kasbiy faoliyatini tarkib toptirish va rivojlantirishda tutgan o‘rni va rolini hisobga olgan holda universitetning “Maktabgacha ta’lim” ta’lim yo‘nalishi ishchi o‘quv rejasiga tanlov fan sifatida kiritildi 1. O’quv fanining maqsad va vazifasi

Fanni o‘qitishdan maqsad – talabalarda maktabgacha ta’lim muassasalari sistemasi, unga rahbarlik qilish va tashkil etishning zamonaviy usullariga doir bilim, ko`nikma va malakalarni hosil qilishdan iboratdir

Fanning vazifasi – talabalarda ish yuritish madaniyatini shakllantirish, MTMda pedagogik talabni hisobga olish, tarbiyachining kasbiy faoliyati va unga qo`yiladigan talablarni o‘rgatishdan iborat.Fan bo‘yicha talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalariga quyidagi talablar qo’yiladi. Talaba:

 • maktabgacha ta’limni tashkil etish vazifalari;

 • maktabgacha ta’limning o`ziga xos xususiyatlari;

 • maktabgacha ta’limning ta’limiy-tarbiyaviy jihatlari;

 • maktabgacha ta’limning me’yoriy asoslari nazariyasi va amaliyoti;

 • mudira kasbiy faoliyati va unga qo`yiladigan talablar;

 • uslubchi kasbiy faoliyati va unga qo`yiladigan talablar;

 • tarbiyachining kasbiy faoliyati va unga qo`yiladigan talablar;

 • maktabgacha ta’limning me’yoriy asoslari tarixi

 • maktabgacha muassasalarini tashkil etish va unga rahbarlik etishning zamonaviy usullarini

o’rganishi kerak.
Maktabgacha ta’lim taraqqiyoti” fanidan mashg’ulotlarning modullar va soatlar bo’yicha taqsimlanishiModullar nomi

Talabaning o’quv yuklamasi, soat

jami

ma`ruza

amaliy

seminar

mustaqil

ta’lim

V semestr

I modul. Ta’lim taraqqiyoti fanining nazariy asoslari

1

1-modul. Maktabgacha ta’limni tashkil qilish vazifalari va rivojlanishining asosiy bosqichlari

35

2

2

2

29

2

2-modul. Maktabgacha ta’limning istiqbollari

36

2

2

2

30

3

3-modul. Maktabgacha ta’limni rejalashtirish, moliyaviy ta’minlash, tashkil etish va boshqarish tamoyillari

36

2

2

2

30

4

4-modul. Maktabgacha ta’lim muassasalari va ularni tashkil etish.

36

2

2

2

30
Jami:

143

8

8

8

119

VI semestr

II modul. Maktabgacha ta’lim muassasalarini metodik ta’minlash va tashkil etish

5

5-modul. Mudira maktabgacha ta’lim muassasasining rahbari. Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi.

45

2

2

2

39

6

6-modul. Maktabgacha ta’lim muassasalarini metodik ta’minlash va tashkil etish bo’limlari tomonidan maktabgacha ta’lim muassasalarini nazorat qilish.

46

2

2
40

7

7-modul. Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta’limiga tayyorlash.

44

2

2

2

40
Jami:

135

6

6

4

119
Fan bo’yicha umumiy soatlar

278

14

14

12

238 1. ASOSIY QISM

Maktabgacha ta’lim taraqqiyoti” fani bo’yicha ma’ruza mashg’ulotlarining kalendar –tematik rejasi.


Ma’ruzalar modullari

Soatlar hajmi

V semestr

I bo’lim. Ta’lim taraqqiyoti fanining nazariy asoslari

1.

1-modul. Maktabgacha ta’limni tashkil qilish vazifalari va rivojlanishining asosiy bosqichlari

2

2.

2-modul. Maktabgacha ta’limning istiqbollari

2

3.

3-modul. Maktabgacha ta’limni rejalashtirish, moliyaviy ta’minlash, tashkil etish va boshqarish tamoyillari

2

4.

4-modul. Maktabgacha ta’lim muassasalari va ularni tashkil etish.

2
Jami:

8

VI semestr

II bo’lim. Maktabgacha ta’lim muassasalarini metodik ta’minlash va tashkil etish

5.

5-modul. Mudira maktabgacha ta’lim muassasasining rahbari. Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi.

2

6.

6-modul. Maktabgacha ta’lim muassasalarini metodik ta’minlash va tashkil etish bo’limlari tomonidan maktabgacha ta’lim muassasalarini nazorat qilish.

2

7.

7-modul. Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta’limiga tayyorlash.

2
Jami:

6
Fan bo’yicha umumiy soat

14Nazariy mashg’ulotlar mazmuni
V semestr
I bo’lim. Ta’lim taraqqiyoti fanining nazariy asoslari
1-modul. Maktabgacha ta’limni tashkil qilish vazifalari va rivojlanishining asosiy bosqichlari

Maktabgacha ta’limning ustuvor vazifalari. Davlat maktabgacha ta’lim muassasasining maqsadi va vazifalari. Maktabgacha ta’limning ustuvor vazifalari quydagilardan iborat. Mustaqillik yillarida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish tamoyillari va asosiy yo‘nalishlariQo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

2- modul. Maktabgacha ta’limning istiqbollari.

Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish. Maktabgacha ta’lim uzluksiz ta’limning boshlang’ich bo’g’ini. O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini isloh qilish jarayonida Koreya modeli aks etishi.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

3- modul. Maktabgacha ta’limni rejalashtirish, moliyaviy ta’minlash, tashkil etish va boshqarish tamoyillari.

Xalq xo‘jaligini ilmiy asosda rejalashtirish - iqtisodiy taraqqiyot asosi. Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasasini moliyalashtirish va moddiy-texnik ta’minoti. Maktabgacha ta’limni tashkil qilish va boshqarish tamoyillari. smeta - davlat moliyaviy hujjati sifatida.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

4- modul. Maktabgacha ta’lim muassasalari va ularni tashkil etish.
Maktabgacha ta’lim muassasasi - maktabgacha yoshdagi bollar ijtimoiy tarbiya maskani. Davlat maktabgacha ta’lim muassasasida ta’lim-tarbiya jarayoni qatnashchilari. Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasasini tashkil etish. Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasasining maqsadi va vazifalari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

VI semestr

II bo’lim. Maktabgacha ta’lim muassasalarini metodik ta’minlash va tashkil etish

5- modul. Mudira maktabgacha ta’lim muassasasining rahbari. Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi.

Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi. Mudira tashkilotchi, ma’muriyatchi, yuqori malakali pedagog va unga qo‘yilgan talablar. Mudira faoliyatining mazmuni Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisi, uning huquqi, vazifalari va unga qo‘yilgan talablar.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

6- modul. Maktabgacha ta’lim muassasalarini metodik ta’minlash va tashkil etish bo’limlari tomonidan maktabgacha ta’lim muassasalarini nazorat qilish.
Nazorat qilish - Davlat nazorati, maktabgacha ta’lim bo‘limlari tomonidan rahbarlikning eng muhim shakli ekanligi. Nazorat qilishning usul va uslublari. Maktabgacha ta’lim muassasalarini frontal-yalpi - yalpi tekshirishning asosiy yo‘llari. Tematik tekshirishning maqsad va vazifalari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash


7- modul. Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta’limiga tayyorlash.
Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta’limiga tayyorlashning nazariy asoslari. Maktab ta’limiga psixologik tayyorgarlik. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashning shakl va usullari. Ta’lim jarayonida differensiallashtirilgan va individuallashtirilgan yondashuvPedagogik diagnostikani tashkil etish.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash


Amaliy mashg’ulot
Maktabgacha ta’lim taraqqiyoti” fani bo’yicha amaliy mashg’ulotlarining kalendar –tematik rejasi.
Amaliy mashg’ulotlari modullari

Soatlar hajmi

V semestr

I bo’lim. Ta’lim taraqqiyoti fanining nazariy asoslari

1.

Maktabgacha ta’limni tashkil qilish vazifalari va rivojlanishining asosiy bosqichlari

2

2.

Maktabgacha ta’limning istiqbollari

2

3.

Maktabgacha ta’limni rejalashtirish, moliyaviy ta’minlash, tashkil etish va boshqarish tamoyillari

2

4.

Maktabgacha ta’lim muassasalari va ularni tashkil etish.

2
Jami:

8

VI semestr

II bo’lim. Maktabgacha ta’lim muassasalarini metodik ta’minlash va tashkil etish

5.

Mudira maktabgacha ta’lim muassasasining rahbari. Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi.

2

6.

Maktabgacha ta’lim muassasalari ini metodik ta’minlash va tashkil etish bo’limlari tomonidan maktabgacha ta’lim muassasalarini nazorat qilish.

2

7.

Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta’limiga tayyorlash.

26
Jami:

14


Amaliy mashg‘ulotlar mazmuni
V semestr

I bo’lim. Ta’lim taraqqiyoti fanining nazariy asoslari
1-modul. Maktabgacha ta’limni tashkil qilish vazifalari va rivojlanishining asosiy bosqichlari

Maktabgacha ta’limning ustuvor vazifalari. Davlat maktabgacha ta’lim muassasasining maqsadi va vazifalari. Maktabgacha ta’limning ustuvor vazifalari quydagilardan iborat. Mustaqillik yillarida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish tamoyillari va asosiy yo‘nalishlariQo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash


2-modul. Maktabgacha ta’limning istiqbollari

Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish. Maktabgacha ta’lim uzluksiz ta’limning boshlang’ich bo’g’ini. O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini isloh qilish jarayonida Koreya modeli aks etishi.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash


3-modul. Maktabgacha ta’limni rejalashtirish, moliyaviy ta’minlash, tashkil etish va boshqarish tamoyillari

Xalq xo‘jaligini ilmiy asosda rejalashtirish - iqtisodiy taraqqiyot asosi. Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasasini moliyalashtirish va moddiy-texnik ta’minoti. Maktabgacha ta’limni tashkil qilish va boshqarish tamoyillari. smeta - davlat moliyaviy hujjati sifatida

vazifalari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

4-modul. Maktabgacha ta’lim muassasalari va ularni tashkil etish.
Maktabgacha ta’lim muassasasi- maktabgacha yoshdagi bollar ijtimoiy tarbiya maskani. Davlat maktabgacha ta’lim muassasasida ta’lim-tarbiya jarayoni qatnashchilari. Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasasini tashkil etish. Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasasining maqsadi va vazifalari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

VI semestr

II bo’lim. Maktabgacha ta’lim muassasalarini metodik ta’minlash va tashkil etish

5-modul. Mudira maktabgacha ta’lim muassasasining rahbari. Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi.

Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi. Mudira tashkilotchi, ma’muriyatchi, yuqori malakali pedagog va unga qo‘yilgan talablar. Mudira faoliyatining mazmuni Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisi, uning huquqi, vazifalari va unga qo‘yilgan talablar.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash


6-modul. Maktabgacha ta’lim muassasalarini metodik ta’minlash va tashkil etish bo’limlari tomonidan maktabgacha ta’lim muassasalarini nazorat qilish.
Nazorat qilish - Davlat nazorati, maktabgacha ta’lim bo‘limlari tomonidan rahbarlikning eng muhim shakli ekanligi. Nazorat qilishning usul va uslublari. Maktabgacha ta’lim muassasalarini frontal-yalpi - yalpi tekshirishning asosiy yo‘llari. Tematik tekshirishning maqsad va vazifalari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

7-modul. Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta’limiga tayyorlash.
Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta’limiga tayyorlashning nazariy asoslari. Maktab ta’limiga psixologik tayyorgarlik. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashning shakl va usullari. Ta’lim jarayonida differensiallashtirilgan va individuallashtirilgan yondashuvPedagogik diagnostikani tashkil etish.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

Amaliy mashg’ulotlar bo‘yicha ko‘rsatma va tavsiyalar.
Amaliy mashg‘ulotlar quyidagi mavzular bo‘yicha o‘tkaziladi:

 1. Maktabgacha ta’limni tashkil qilish vazifalari va rivojlanishining asosiy bosqichlari.

 2. Maktabgacha ta’limning istiqbollari.

 3. Maktabgacha ta’limni rejalashtirish, moliyaviy ta’minlash, tashkil etish va boshqarish tamoyillari.

 4. Maktabgacha ta’lim muassasalari va ularni tashkil etish.

 5. Mudira maktabgacha ta’lim muassasasining rahbari.

 6. Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi.

 7. Maktabgacha ta’lim muassasalari ini metodik ta’minlash va tashkil etish bo’limlari tomonidan maktabgacha ta’lim muassasalarini nazorat qilish.

 8. Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta’limiga tayyorlash.

Seminar mashg’ulotlari

Maktabgacha ta’lim taraqqiyoti” fani bo’yicha seminar mashg’ulotlarining kalendar –tematik rejasi.


Seminar mashg’ulotlari modullari

Soatlar hajmi

V semestr

1.

Maktabgacha ta’limni tashkil qilish vazifalari va rivojlanishining asosiy bosqichlari

2

2..

Maktabgacha ta’limning istiqbollari

2

3.

Maktabgacha ta’limni rejalashtirish, moliyaviy ta’minlash, tashkil etish va boshqarish tamoyillari

2

4.

Maktabgacha ta’lim muassasalari va ularni tashkil etish.

2
Jami:

8

VI semestr

5.

Mudira maktabgacha ta’lim muassasasining rahbari. Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi.

2

6.

Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta’limiga tayyorlash.

2
Jami:

4
Jami:

12


Seminar mashg‘ulotlari mazmuni
V semestr
I bo’lim. Ta’lim taraqqiyoti fanining nazariy asoslari
1-modul. Maktabgacha ta’limni tashkil qilish vazifalari va rivojlanishining asosiy bosqichlari

Maktabgacha ta’limning ustuvor vazifalari. Davlat maktabgacha ta’lim muassasasining maqsadi va vazifalari. Maktabgacha ta’limning ustuvor vazifalari quydagilardan iborat. Mustaqillik yillarida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish tamoyillari va asosiy yo‘nalishlariQo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash


2-modul. Maktabgacha ta’limning istiqbollari

Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish. Maktabgacha ta’lim uzluksiz ta’limning boshlang’ich bo’g’ini. O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini isloh qilish jarayonida Koreya modeli aks etishi.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash


3-modul. Maktabgacha ta’limni rejalashtirish, moliyaviy ta’minlash, tashkil etish va boshqarish tamoyillari

Xalq xo‘jaligini ilmiy asosda rejalashtirish - iqtisodiy taraqqiyot asosi. Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasasini moliyalashtirish va moddiy-texnik ta’minoti. Maktabgacha ta’limni tashkil qilish va boshqarish tamoyillari. Smeta - davlat moliyaviy hujjati sifatidaQo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash


4-modul. Maktabgacha ta’lim muassasalari va ularni tashkil etish.
Maktabgacha ta’lim muassasasi- maktabgacha yoshdagi bollar ijtimoiy tarbiya maskani. Davlat maktabgacha ta’lim muassasasida ta’lim-tarbiya jarayoni qatnashchilari. Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasasini tashkil etish. Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasasining maqsadi va vazifalari.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash


VI semestr
II bo’lim. Maktabgacha ta’lim muassasalarini metodik ta’minlash va tashkil etish
5-modul. Mudira maktabgacha ta’lim muassasasining rahbari. Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi.

Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi. Mudira tashkilotchi, ma’muriyatchi, yuqori malakali pedagog va unga qo‘yilgan talablar. Mudira faoliyatining mazmuni Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisi, uning huquqi, vazifalari va unga qo‘yilgan talablar.Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

6-modul. Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta’limiga tayyorlash.
Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta’limiga tayyorlashning nazariy asoslari. Maktab ta’limiga psixologik tayyorgarlik. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta’limiga tayyorlashning shakl va usullari. Ta’lim jarayonida differensiallashtirilgan va individuallashtirilgan yondashuv. Pedagogik diagnostikani tashkil etish.

Qo’llaniladigan ta’lim texnologiyalari: Aqliy hujum, Tanishuv, Bahs- munozara, Amaliy o’yin, Skarabey, Keys stadi, Qadamma- qadam, 6x6x6, FSMU, Loyihalash

Seminar mashg’ulotlar bo‘yicha ko‘rsatma va tavsiyalar.
Seminar mashg‘ulotlar quyidagi mavzular bo‘yicha o‘tkaziladi:

 1. Maktabgacha ta’limni tashkil qilish vazifalari va rivojlanishining asosiy bosqichlari.

 2. Maktabgacha ta’limning istiqbollari.

 3. Maktabgacha ta’limni rejalashtirish, moliyaviy ta’minlash, tashkil etish va boshqarish tamoyillari.

 4. Maktabgacha ta’lim muassasalari va ularni tashkil etish.

 5. Mudira maktabgacha ta’lim muassasasining rahbari.

 6. Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta’limiga tayyorlash.

Maktabgacha ta’lim taraqqiyoti” fanidan mustaqil ishni tashkil etishning shakli va mazmuni

“Maktabgacha ta’lim taraqqiyoti” fanidan mustaqil ish fanning barcha mavzularini qamrab olgan bo’lib, quyidagi 12 ta katta mavzu ko’rinishida shakllantirilgan.Talabalar tomonidan mustaqil ta’limining mazmuni va hajmi, mustaqil o’zlashtirilgan mavzular bo’yicha referatlar tayyorlanadi va uni taqdimoti tashkil etiladi.
Mustaqil ta’lim mavzulari

Soatlar

hajmi

1

Maktabgacha ta’limni tashkil qilish vazifalari va rivojlanishining asosiy bosqichlari.

21

2

Mustaqillik yillarida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish tamoyillari va asosiy yo‘nalishlari

21

3

Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish

21

4

O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini isloh qilish jarayonida Koreya modeli aks etishi.


21

5

Maktabgacha ta’limni rejalashtirish, moliyaviy ta’minlash, tashkil etish va boshqarish tamoyillari.


20

6

Maktabgacha ta’lim muassasalari va ularni tashkil etish.


20

7

Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasasini tashkil etish.

20

8

Mudira va unga qo‘yilgan talablar.

20

9

Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi.

20

10

Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta’limiga tayyorlash.

20

11

Ta’lim jarayonida differensiallashtirilgan va individuallashtirilgan yondashuv

20

12

Pedagogik diagnostikani tashkil etishJa`mi

224

“Maktabgacha ta’lim taraqqiyoti” fani bo’yicha talabaning mustaqil ta’limi shu fanni o’rganish jarayonining tarkibiy qismi bo’lib, uslubiy va axborot resurslari bilan to’la ta’minlangan.

Talabalar auditoriya mashg’ulotlarida professor-o’qituvchilarning ma’ruzasini tinglab, nazariy bilimlarga ega bo’ladi. Auditoriyadan tashqarida talaba darslarda tayyorlanadi, adabiyotlarni konspekt qiladi, uyga vazifa sifatida berilgan topshiriqlarni bajaradi. Bundan tashqari ayrim mavzularni kengroq o’rganish maqsadida qo’shimcha adabiyotlarni o’qib referatlar tayyorlaydi hamda mavzu bo’yicha testlar yechadi. Mustaqil ta’lim natijalari reyting tizimi asosida baholanadi.

Uy vazifalarini bajarish, qo’shimcha darslik va adabiyotlardan yangi bilimlarni o’rganish, kerakli ma’lumotlarni izlash va ularni topish yo’llarini aniqlash, talabalarning dars jarayonida olgan bilimlarini chuqurlashtiradi, ularning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Uy vazifalarini tekshirish va baholash amaliy mashg’ulot olib boruvchi o’qituvchi tomonidan, konspektlarni va mavzularni o’zlashtirish darajasini tekshirish va baholash esa ma’ruza mashg’ulotlarini olib boruvchi o’qituvchi tomonidan har bir dars mashg’ulotlarida amalga oshiriladi.Talabalar mustaqil ta’limi uchun tavsiya etiladigan mavzular:

 1. Maktabgacha ta’limni tashkil qilish vazifalari va rivojlanishining asosiy bosqichlari.

 2. Mustaqillik yillarida maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish tamoyillari va asosiy yo‘nalishlari.

 3. Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish.

 4. O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini isloh qilish jarayonida Koreya modeli aks etishi.

 5. Maktabgacha ta’limni rejalashtirish, moliyaviy ta’minlash, tashkil etish va boshqarish tamoyillari.

 6. Maktabgacha ta’lim muassasalari va ularni tashkil etish.

 7. Nodavlat maktabgacha ta’lim muassasasini tashkil etish.

 8. Mudira va unga qo‘yilgan talablar.

 9. Maktabgacha ta’lim muassasasi uslubchisining metodik ishlarga rahbarligi.

 10. Maktabga tayyorlov guruhi bolalarini maktab ta’limiga tayyorlash.

 11. Ta’lim jarayonida differensiallashtirilgan va individuallashtirilgan yondashuv.

 12. Pedagogik diagnostikani tashkil etish


IV. Fan bo’yicha talabalar bilimini baholash va nazorat qilish mezonlari

Fanning o’quv yuklamasiMashg‘ulot turi


Ajratilgan soat

5-semestr

6-semestr

Jami

1

Ma’ruza

8

6

14


2

Amaliy

8

6

14

3

Seminar

8

4

12

4

Mustaqil ta’lim

119

119

238
Jami

143

135

278

Download 278,5 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
covid vaccination
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti