Abu ali ibn sino nomidagi buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya va tibbiy genetika kafedrasi «tasdiqlayman»Download 50.25 Kb.
Sana20.02.2017
Hajmi50.25 Kb.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG’LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

ABU ALI IBN SINO NOMIDAGI BUXORO DAVLAT TIBBIYOT INSTITUTI

NEVROLOGIYA VA TIBBIY GENETIKA KAFEDRASI«TASDIQLAYMAN»
O’quv ishlari bo’yicha prorektor,

prof._______B.A.HIDOYATOV

«______»___________2010 y.

1. Kafedra yig’ilishining bayonnomasi №1

__________________________________

«______»____________________ 2010 y.

2. Markaziy uslubiy komissiya yig’ilishi-

ning bayonnomasi №____________

«______»___________________ 2010 y.
3. Fanlararo uslubiy komissiya yig’ilishi-

lishining bayonnomasi №____________

«______»___________________ 2010 y.
TIBBIY GENETIKA FANI BO’YICHA 4-KURS

STOMATOLOGIYA FAKULTETLARI TALABALARI UCHUN

MA’RUZA VA AMALIY MASHG’ULOTLARNING TAQVIMIY REJASI

2010-2011 o’quv yili
(o’zbek va rus tillarida)

Buxoro – 2010 y.

TIBBIY GENETIKA FANIDAN 2010-2011 O’QUV YILIDA

AMALIY MASHG’ULOTLARNING TAQVIMIY REJASI
Mavzu

Soat

Guruh

Sana

O’tkazila-digan xona

Ko’rgazmali jihozlar

Foydalaniladigan adabiyotlar

1

Tibbiy genetika usuli.

4

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

3, 4, 5

Multimediya

1. Клиническая генетика. Бочков Н.П., Москва, Медицина, 1997.

2. Медицинская генетика для врачей. Лильин Е.Т, Богомаров Е.А, Гофман –Кадошников П.Б. Москва Медицина 1983г

3. Tibbiyot genetikasi // Nishanbaev K.N., Xamraeva F.A., Eshonkulov O.E. Abu Ali Ibn Sino, 2000

4. Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование // Козлова С.И. и соав М. Медицина, 1987.2

Irsiy patologiyaning klinik manzarasi va semiotikasi

4

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

3, 4, 5

Multimediya

1. Медицинская гегнетика // Бочков Н.П.,Захаров А.Ф.,ИвановВ.И.,Медицина,1984

2. Tibbiyot genetikasi // Nishanbaev K.N., Xamraeva F.A., Eshonkulov O.E. Abu Ali Ibn Sino, 2000

3.Синдромная диагностика в педиатрии.Баранова, М., Медицина, 1997

4. Ранняя диагностика болезней обмена вешеств. Кон Р.М., Рот К.С., Москва, Медицина, 1997.

5. Основы обшей и медицинской генетики. Заяц И., Минск, 1998


3

Stomatologiya sohasida uchraydigan irsiy kasalliklar

4,5

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

3, 4, 5

Multimediya

1. Клиническая генетика. Бочков Н.П., Москва, Медицина, 1997.

2. Медицинская генетика для врачей. Лильин Е.Т, Богомаров Е.А, Гофман –Кадошников П.Б. Москва Медицина 1983г

3. Синдромная диагностика в педиатрии.Баранова, М., Медицина, 1997

4. Ранняя диагностика болезней обмена вешеств. Кон Р.М., Рот К.С., Москва, Медицина, 1997.4

Tibbiy genetika maslahati

Yakuniy mashg’ulot.
4,5

421

422


423

424


425

426


427

428


429

430

3, 4, 5

Multimediya

1. Клиническая генетика. Бочков Н.П., Москва, Медицина, 1997.

2. Медицинская генетика для врачей. Лильин Е.Т, Богомаров Е.А, Гофман –Кадошников П.Б. Москва Медицина 1983г3. Медицинская гегнетика // Бочков Н.П.,Захаров А.Ф.,ИвановВ.И.,Медицина,1984
Jami:

17 soat


MUSTAQIL ISHLAR TAQVIMIY REJASI
Mavzu

Soat

1

Genetikaning rivojlanish tarixi. 19-20 asrlarda genetikaning erishgan yutuqlari. Genetikaning rivojlanishida mamlakatimizning va chet davlatlari olimlarining qo’shgan hissalari.

2

2

Irsiyat va o’zgaruvchanlikning material asoslari. Xromosomalar irsiy informatsiyasini material tashuvchilari Xromosomalarni sitologik va molekullyar tuzilishi.

2

3

Odam genetikasining asoslari. Odam genetikasining o’rganilishini o’ziga xosligi. Normal va patologik belgilarining o’ziga xos nasllanishi.

3

4

Populyatsion genetika. Populyatsiyaning genotipik strukturasini o’rganish va ushbu strukturaga omillarning ta’siri (populyatsiya, subpopulyatsiya).

2

5

Genlarning o’zaro ta’siri. Genlar muvozanatining buzilishi. Kodominantlik, dominantlik, o’tadominantlik, epistaz, polimeriya, komplimentarlik, mutatsion jarayon, spontan va indutsirlangan mutogenez.

2

6

Irsiyat va patologiya. Irsiyat va gomeostaz. Irsiyat bilan tashqi muhit omillarining o’zaro bog’liqligi.

2

7

Enzimlar to’g’risida tushuncha. Enzimlarning strukturasi bioanalizatorlari. Tug’ma orttirilgan enzimopatiyalar.

2

8

Moddalar almashuvining buzilishi bilan boradigan enzimopatiyalar. Aminokislotalarning odam organizmida tutgan o’rni. Uglevod mukopolisaxaridlar va birikturuvchi to’qimaning organizmdagi funksiyasi.

2

9

Irsiy kasalliklarga erta tashxis qo’yish usullari. Antinatal tashxis qo’yish Skring dasturlari. Geterozigotalilikning aniqlash usullari.

2

10

Tibbiy genetikaning ijtimoiy muammolari. Ijtimoiy progress va irsiy potologiya kasalliklar bilan ijtimoiy tomondan moslashtirish.

2
Jami

21 soat


Kafedra mudiri, dots.: M.B. O’rinovDo'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa