A qalqoncha, savatcha, oddiy shingil b oddiy shingil, oddiy soyabonDownload 225,18 Kb.
Sana29.12.2021
Hajmi225,18 Kb.
#76692
DTM 1
Bog'liq
53fb2156504f4, ekonometrika, Falsafa 2, Falsafa 2, иншо 1, inter. ppt 3, sdasturlash tilini organish, lab 1, BILET, 3- tabiat, 1589875018651, 19 lecture, Jahon banki ekspertlarining fikriga ko, Pedagogik dasturiy vositalarni loyihalashtirish., Burun

1.

A)1 - qalqoncha, 2 - savatcha, 3 - oddiy shingil

B)1 - oddiy shingil, 2 - oddiy soyabon,

3 - murakkab shingil

C)1 - qalqoncha, 2 - oddiy soyabon,

3 - murakkab shingil

D)1 - oddiy shingil, 2 - savatcha, 3 - murakkab

soyabon

2. Quyidagi tushunchalarni ularning ma'nosi bilan birga juftlab yozing: a-assimilyatsiya,b-dissimilyatsiya,d-moddalar almashinuvi, e-qo'zg'aluvchanlik; 1-assimilyatsiya va dissimilyatsiya reaksiyalari majmui,2-biosintez reaksiyalari majmui, 3-organizmlarning atrof-muhit o'zgarishlaridan ta'sirlanishi,4-energiya almashinuvi reaksiyalari yig'indisi.

A) a-3,b-4,d-1,e-2 B) a-2,b-1,d-4,e-3

C)a-2,b-4,d-1,e-3 D) a-4,b-2,d-1,e-3

3. Epiteliy-1, muskul-2, nerv-3, biriktiruvchi-4 to’qimalariga xos xususiyatlari berilgan javobni aniqlang?

a) hujayralarini oraliq moddasi kam yoki yo’q b) ichki organlarni himoya qiladi

c) hujayralari shakli yulduzsimon va o’simtasimon

d) hujayralari duksimon shaklga ega

e) oraliq moddalari ko’p bo’ladi

A)1-a, 2-d, 3-c, 4-b B)1-a,c 2-d, 3-c, 4-b C)1-a,d 2-a,d, 3-c, 4-b,e D)1-a, 2-d,e 3-c, 4-b

4. "O‘simliklar anatomiyasi" nomli kitobning

muallifini aniqlang.

A) R.Guk B) K.Linney

C) N.Gryu D) A.Levenguk

5. Bir yillik o‘tlarni aniqlang.

A) shirinmiya, zig‘ir

B) oshqovoq, qora ituzum

C) o‘tloq sebargasi, yerbag‘ir tugmachagul

D) dorivor gulxayri, mosh

6.Hatto qishda ham barglarini to’kmay turaveradigan(a) va bargini yashil rangini uzoq saqlaydigan(b) o’simliklar qaysi javobda to’g’ri berilgan? 1-akatsiya, 2-ligustrum,3-atirgul,

4-sachratqi,5-shamshod,6-nastarin,

A) a-1,2; b-5,6 B) a-2,5;b-2,6

C) a-2,3,6; b-2,5 D) a-2,5 ; b- 4,3,6

7. O’mrov (1), yanoq (2), peshona (3) suyaklari qaysi suyaklar turiga mansub?

a)naysimon ,b)uzun go’vak,c)yassi, d)g’alvirsimon

A)1-a,2-d,3-b B)1-c,2-a,3-b

C)1-b,2-c,3-d D)1-b,2-d,3-c

8.Epidermaga xos bo‘lgan xususiyatlarni aniqlang.

1) tirik hujayralardan iborat; 2) o‘lik hujayralardan iborat; 3) gulning ustki qismini qoplab turadi; 4) kuzgi novdalarni qoplab turadi; 5) ksilema deb ham ataladi; 6) mexanik to‘qimaga mansub; 7) bir qavat hujayradan iborat; 8) uzun qalin qobiqli hujayralardan iborat; 9) xloroplastlarga boy;10) bargning ustunsimon hujayralarining ustki qismini qoplab turadi

A) 2, 6, 9, 10 B) 1, 3, 4, 5

C) 4, 6, 7, 8 D) 1, 3, 7, 10

9. Orasi teshikli to‘siqlar bilan bo‘lingan hujay-ralardan iborat naychalarga xos xususiyatlarni aniqlang.

1) o‘tkazuvchi to‘qimaga mansub; 2) tirik hujayra; 3) cho‘ziq; 4) o‘lik hujayra; 5) barglarda hosil bo‘lgan organik moddalar harakatlanadi; 6) yumaloq hujayra; 7) mexanik to‘qimaga mansub; 8) hujayra qobig‘iga suberin moddasi shimilgan; 9) suv va unda erigan mineral moddalar harakatlanadi; 10) yupqa devorli o‘lik parenxima hujayralaridan iborat; 11) elaksimon naylar deb ataladi; 12) lub tolalari orasida joylashgan

A)1, 2, 3, 8, 9, 11 B)4, 5, 6, 11

C)3, 5, 7, 10,12 D)2, 3, 11, 12

10. Qaysi o’simliklar poyasining yer ustki qismi qishda quriydi (a) va poyasining yuqorigi qismini sovuq urib ketadi (b)?

1) zirk; 2) baliqko’z; 3) iloq; 4) yalpiz; 5) shashir;

6) keyreuk; 7) sallagul; 8) teresken; 9) rayxon;

10) sarsazan.

A) a-2,3,4,5; b-1,2,8,10 B) a-3,4,5,7; b-6,8,10

C) a-6,8,10; b-3,4,5,7 D) a-2,3,4,5; b-1,6,7,8

11. Quyida berilgan javoblarni juftlang.

1-dorivor o’simliklar, 2-iste’mol qilinadigan o’simliklar, 3-yovvoyi yem-xashak o’simliklar;

a-rovoch, b-zubturum, c-saksovul, d-isiriq,

e-do’lana, f-sebarga, g-shuvoq, h-chakanda,

j-burchoq

A) 1-b,d,a; 2-c,h; 3-e,f,g,j B) 1-b,d,h; 2-a,e; 3-c,f,g,j

C) 1-a,d,f; 2-g,b; 3-c,e,j,h D) 1-d,f,h; 2-e,j; 3-a,b,c,g

12. O’simlik to’qimalari uchun xos ta’riflar to’g’ri berilgan javobni aniqlang.

a) asosiy to’qima; b) mexanik to’qima;

c) qoplovchi to’qima; d) o’tkazuvchi to’qima;

e) hosil qiluvchi to’qima.

1-hujayralari yupqa va elastik xususiyatga ega;

2-tirik zich joylashgan 1 qavat hujayralardan tashkil topgan; 3-qalin qobiqli cho’ziq, tirik hujayralardan tashkil topgan; 4-qalin cho’ziq, tik joylashgan hujayralardan iborat; 5-qalin qobiqli cho’ziq o’lik hujayralardan tashkil topgan.

A) b-3,5; c-2; d-4; e-1 B) b-3,4; c-2; d-1; e-5

C) a-2,5; b-3; c-4; d-1 D) a-1; b-4,5; c-5, d-3

13. Hayvonlarning sistematik birliklarini ketma-ket ko’rsating

A.tur – urug’ – oila – turkum – sinf – tip – hayvonot olami

B.tur – turkum – urug’ – oila – sinf – tip – hayvonot olami

C.tur – urug’ – turkum – oila – sinf – tip – hayvonot olami

D.tur – turkum – oila – sinf – urug’ – tip – hayvonot olami

14.Hayvonlarning hujayra shaklini juftlang.

1) amyoba; 2) evgelena; 3) tufelka; 4) volvoks;

a) duksimon; b) yumaloq; c) poyabzal tagligi;

d) noksimon; e) sharsimon; f) shaklsiz; g) ovalsimon.

A.1-f, 2-g, 3-c, 4-e B.1-f, 2-a, 3-c, 4-d

C.1-a, 2-g, 3-c, 4-d D.1-f, 2-a, 3-c, 4-e

15.Qaysi to’qimalarda faqat tirik hujayralar bo’ladi?

1-mexanik, 2-o’tkazuvchi, 3-hosil qiluvchi,

4-asosiy, 5-jamg’aruvchi, 6-qoplovchi,

7-assimilyatsiya

A) 2,3,4,5 B) 1,3,4,6

C) 3,4,5,7 D) 2,3,4,6.

16. Bosh piyoz (1) va kartoshka (1) uchun xos belgilarni ajratib ko’rsating.

a-tarkibida shakar bo’ladi, b-darmondorilar ko’p,

c-yovvoyi turlari tog’larda o’sadi, d-shakli o’zgargan bargga ega, e-issiq va sernam sharoitda tez ko’karadi, f-ko’zchalaridan ekib hosil olish mumkin, g-ko’zchalaridan ekib hosil olish mumkin emas, i-tuganagining ichki qismi poyaga o’xshab tuzilgan.

A) 1-a,b,c,d; 2-e,f,g,i; B) 1-a,b,c; 2-e,f,i;

C) 1-a,b,c,d; 2-d,e,f,i; D) 1-a,b,c,d; 2-e,f,i.

17. Quyudagi o’simliklar qanday hayotiy shaklga ega va ular asosan qaysi mintaqada keng tarqalgan?

1-zirk, 2-shahir, 3-singirtak, 4-shuvoq, 5-sarsazan, 6-andiz I-cho’llarda, II-tog’larda, III-tog’lar yonbag’rida, IV-adirlarda

a-buta, b-yarim buta, c-ko’p yillik o’t

A) a-1,3,III ; b-2,4 ,I ; c-5,6, II

B) a-1,3,III ; b-2,4 ,I ; c-5,6, IV

C) a-1,3,III ; b-5,4 ,I ; c-2,6, II

D) a-1,3,6 III ; b-2,4 ,I ; c-5, II

18. Qaysi qatorda to’g’ri fikrlar berilgan?

1. qazilma holdagi o’simliklarni polebotanika o’rganadi, 2-meksika kaktuslari 200 l gacha suv bug’latadi, 3-kuvacha va drosera geterortof usulda oziqlanadi, 4- yong’oq 70-100 yil yashaydigan sharsimon shoxlangan daraxt,5-machin ko’p yillik o’t xisoblanadi,6- sigirquyruq va gulsafsarning xayotiy shakli bir xil, 7-zarang barglarini barvaqt to’kib yuboradi, 8-achambiti qor tagida qishlashi mumkun, 9-rayxon ko’p yillik o’t emas, 10-gulning markazida changchilar ,o’rtasida urug’chi joylashgan

A) 1,3,4,7,9 B) 1,2,7,8,9

C) 2,4,6,10 D) 1,3,7,8,9

19. Na’matak uchun xos xususiyatlar to’g’ri berilgan javobni aniqlang?

1- xayotiy shakli daraxt,2-xayotiy shakli buta

3- asosan to’glarning yon bag’rlarida tarqalgan,

4-asosan cho’llarda tarqalgan,,5-poyasining yuqori qismini qishda sovuq urib ketadi,6- yovvoyi xolda o’suvchi yarim buta xisoblanadi,7-gullari changchi va urug’chiga ega, 8-bo’yi 2-3 m dan oshmaydi,

9-tabobatimiz gavhari hisoblanadi

10-izen bilan bir xil xayotiy shaklga ega

A) 2,3,5,7,8 B) 1,3,7,8,9

C) 3,7,8,9 D) 2,3,7,8,10

20. . Uch tavaqali klapan qayerda joylashgan?

A) chap qorincha b-n chap bo’lmacha o’rtasida

B) chap qorincha bilan o’ng qorincha o’rtasida

C) chap bo’lmacha bilan o’ng bo’lmacha o’rtasida

D) o’ng qorincha bilan o’ng bo’lmacha o’rtasida

21. Quyidagi organizmlarga xos bo‘lgan

tushunchalar to‘g‘ri moslab ko‘rsatilgan javobni

belgilang.

a) yo‘sinlar; b) qirqbo‘g‘imlar; c) ochiq

urug‘lilar; d) yopiq urug‘lilar; e) qirqquloqlar;

1) sporofill; 2) poya; 3) barg; 4) ildiz tizimi;

5) urug‘kurtak; 6) arxegoniy; 7) murtak xalta;

8) chang donasi; 9) o‘tkazuvchi nay; 10) sorus.

A) a - 2; b - 8; c - 5; d - 6; e – 10

B) a - 8; b - 3; c - 9; d - 7; e - 2

C) a - 3; b - 4; c - 5; d - 9; e - 6

D) a - 2; b - 7; c - 4; d - 5; e - 1

22. Faqat o’simliklarda uchraydigan to’qima uchun hos hususiyatlarni ajrating? 1-o’simliklarni eniga o’sishida ishtirok etadi; 2-chiqib kelishiga qarab uchga bo’linadi; 3- tirik va o’lik cho’ziq hujay-ralardan iborat; 4-hujayralari elastik xususiyatga ega;5-o’simlikni deyarli barcha a’zolarida uchraydi; 6-yog’och-likdagi tolalar shu to’qimadan iborat; 7-ildiz-ning o’sishida ishtirok etadi; 8- fotosintezda ishtirok etadi A) 1,2,3,4,5 B) 1,4,5,7 C) 1,5,4,8 D) 2,

23. Nuqtalar o‘rniga mos javobni tanlang.

Хlamidomonada ... .

A)xloroplastga ega tuban o‘simlik

B)xlamidomonadadoshlar oilasiga mansub

yuksak o‘simlik

C)suvni, mineral va organik moddalarni po‘sti

orqali shimib oladigan prokariot organizm

D)ba’zan akvarium devorlarida ham o‘sadi

24. Poyaning ksilema va po’stloq qavatlarini orasida joylashgan to’qimaning hujayralari..? (fikrni to’g’ri davom ettiring)

A) o’simliklarda moddalar almashinuvida ishtirok etadi

B) hujayralari yupqa va egiluvchan bo’ladi C) tirik va o’lik hujayralardan tashkil topgan

D) tuzulishi va ixtisoslashgan tarkibi xar xil bo’lgan hujayralardan tashkil topgan

25. Lososning qon aylanish sistemasiga xos bo‘lgan

to‘g‘ri ma’lumot keltirilgan javobni aniqlang.

A)jabra arteriyasi va qorin aortasida venoz qon

oqadi

B)qorin aorta qon tomiridagi arterial qon orqaaortaga o‘tadi

C)qorin aortasidan qon yurak bo‘lmachasiga

quyiladi

D)qorin aorta qon tomiri yurak qorinchasiga

qon olib boradi

26. To’qimalar …qarab xilma-xil bo’ladi? A) joyi va tuzilishi B) joylashishi va bajaradigan vazifasi C) tuzilishi va bajaradigan vazifasi D) shakli va kelib chiqish

27.Qizil korall polipining jinsiy (a) va jinssiz (b)

ko‘payish ketma-ketligi to‘g‘ri berilgan javobni

aniqlang.

1) zigota; 2) kurtaklarning paydo bo‘lishi;

3) lichinka; 4) ona organizmidan ajralishi;

5) jinsiy hujayralarning yetilishi;

6) paypaslagichlar, og‘iz teshigi paydo bo‘lishi;

7) yosh polip; 8) urug‘lanishning sodir bo‘lishi.

A)a - 3, 5, 8, 1, 7; b - 2, 6, 4, 7

B)a - 5, 8, 1, 7; b - 2, 6, 3, 7

C)a - 2, 5, 8, 1; b - 2, 7, 6

D)a - 5, 8, 1; b - 2, 6, 7

28. Chala o‘zgarish bilan rivojlanadigan

turkumlarni aniqlang.

A) bitlar, burgalar

B) ninachilar, qandalalar

C) termitlar, ikki qanotlilar

D) to‘g‘riqanotlilar, pardaqanotlilar

29. Suv qaroqchisi uchun hos xusu-siyatlarni aniqlang?

1-to’pguli suvdan yuqoriga chiqib turadi,

2-hasharotxo’r o’simlik, 3-butun tanasi suvga botib turmaydi, 4- uzunligi 20-30 sm, 5- uzuligi 25-30 sm, 6- O’zbekistonda 2ta turi bor , 7-ikkinchi nomi “ Nepentes”,8- ildizi popuk ildiz , 9-ildizi oq ildiz A) 1,2,3,4 B) 1,2,3,6,9 C) 2,5,6,7 D) 4,6,2

30. Ildizning naychalari uchun xos xususiyatlarni aniqlang ?

1-hujayralari tirik ,2-hujayralari o’lik ,

3- hujayralari yupqa devorli , 4- hujay-ralari qalin devorli, 5- ildizning markazida joylashgan, 6-ildizning bo’linuvchi zonasida joylashgan, 7- suv va oziq moddalarni harakatini ta’minlaydi, 8- ildiz va o’simlikni mehanik ta’sirlardan asraydi, 9-organik moddalarni harakatini ta’minlaydi A) 1,4,5,9 B) 2,4,5,8 C) 2,4,5,9 D) 2,4,5,7
ekonometrika
Falsafa 2
inter. ppt 3
BILET
3- tabiat
19 lecture
Jahon banki ekspertlarining fikriga ko
Pedagogik dasturiy vositalarni loyihalashtirish.
Burun

Download 225,18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
axborot texnologiyalari
ta’lim vazirligi
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
guruh talabasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
toshkent davlat
tashkil etish
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
bilan ishlash
O'zbekiston respublikasi
matematika fakulteti
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
ta’limi vazirligi
fanining predmeti
saqlash vazirligi
moliya instituti
haqida umumiy
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
fanidan tayyorlagan
umumiy o’rta
samarqand davlat
ishlab chiqarish
fanidan mustaqil
Toshkent axborot
universiteti fizika
fizika matematika
uzbekistan coronavirus
Darsning maqsadi
sinflar uchun
Buxoro davlat
coronavirus covid
Samarqand davlat
koronavirus covid
sog'liqni saqlash