6-sinf Botanika Test Savollari i-varyantDownload 157.16 Kb.
Sana28.03.2017
Hajmi157.16 Kb.
6-sinf Botanika Test Savollari I-varyant 1.Urug`I oqsilga boy o`simliklar vakillari qaysi oilaga mansub? A) ra`nodoshlar B)loladoshlar C)bug`doydoshlar D)burchoqdoshlar 2.To`p meva hosil qiladigan o`simliklar guruhini toping? A) G`oz panja B) tugmacha gul C) Shivit D) namatak 3.Adir va tog`da qaysi o`simliklar o’sadi? A).Bo’yimolaron,andiz B).G’o’za,olma C)G`oz panja, shivit D) namatak, g`oza 4.Yaylovlarda yer bag’irlab o’suvchi o’simliklar? A).Archa,olma B)Irg’ay,namatak C)Shuvoq,sutlama D) Archa,olma ,namatak 5.Cho’llarda o’suvchi o’simliklar belgilang? A)Saksovul,juzg’un B) Irg’ay,namatak C)Shuvoq,sutlama D) Archa,olma 6.Gul qanday qismlardan tashkil topgan? A)kosacha , changchi , urug`chi B)kosacha , toj , changchi, urug`chi C)Gulband, changchi, urug`chi D)Ost kosacha, kosacha, changchi 7.Urug`chi qanday qismlardan tuzilgan? A) tuguncha , ustuncha , tumshuqcha B)tuguncha, changchi ipi, gulo`rni C) gulo`rni, ost kosacha, tumshuqcha D) Tuguncha, ustuncha, urug`hujayra 8. Meva gulning qaysi qismidan hosil bo`ladi? A) Gul o`rnida B)Gul qo`rg`onda C) tugunchadan D) tumshuqchadan 9. Gulo`rnida gulning qaysi qismlari joylashgan? A) Gul bandi tuguncha B) Gul qo`rg`on C) changchi va urug`chi D)Gulning hamma qismlari 10.Qiyshiq gulli o`simliklar qatorini aniqlang? A) Gladiolus , nastarin , isfarak , rayhon B) marmarak , kiyiko`t , burchoq , loviya , behi C) marmarak , beda , sho`ra , namatak D) sho`ra , isiriq , bodam , isfarak 11. Suv o`tlarlari qayerlarda o`sadi? A)Faqat suvda va daryo yoqasidagi toshlar ustida B)Suvda va sernam joyarda C)zax tuproqda daraxtlar po`stlog`ida D)Cho`l va dashtlarda 12.Qaysi suv o`ti suzib yuruvchi baqa to`nini hosil qiladi? A) Xara B)Kladafora C)Spirogira D)Uchma 13. Yuksak o`simliklarning eng qadimgi va juda soda tuzilganvakili berilgan qatorni belgilang? A)Xlomidomonada B)Xlorella C) Xara D)Yo`sinlar 14.Qaysi o`simlik sporalari havo namligini aniqlovchi barometr deyiladi? A)Sfagnum B) tortula C) qamish D) Qirqbo`g`im 15.Archa barglari qancha vaqtda to`kiladi (yangidan hosil bo`lgan bargi) ? A)1 yilda B) 8 oyda C) 2-3yilda saqlanadi butun yil davomida birin ketin to`kiladi D) -4 oyda 16.Archa qancha umr ko`radi? 17. Qarag`ayning archadan qanday farqi bor? 18. Sistematika faning maqsadi nima? 19. Barteriyalarning qanday zarari bor? 20. Laminariyaning qanday ahamiyati bor? 21.Ildiz qaysi qismi orqali tuproqdan suv va mineral moddalarni shimib oladi? A)So`ruvchi qismi orqali B)O`tkazuvchi qismi orqali C)Ildiz po`stlog`I va teshikchalari orqali D)Ildiz tukchalari orqali 22. O`simlikning poya va barglariga suv qanday ko`tariladi? A)Barglarning so`rish kuchi ostida B)Ildiz bosimi ostida C) Ildiz bosimi kuchi ostida D)Parlanish bo`lgani uchun 23.Ildizga xos muhim xususiyat? A) Hujayraviy tuzulishi B) To`qimalarning rangsiz bo`lishi C) Barg hosil qilmasligi D)suv va mineral tuzlarni shimishi 24.Mikroskop qanday qismlardan tashkil topgan? A)okulyar, obyektiv, buyum oynasi, makrovint B) okulyar, obyektiv , mikrovint C)okulyar, obyektiv, taglik , buyum stolchasi , ko`zgu ,makrovint, mikrovint D) to`g`ri javob yo`q 25.Hujayra kim tomonida qachon kashf etilgan? A) Stelluti 1625-yil B) R . Guk 1665-yil C) L. Paster 1635-yil D) N.Gryu 1675-yil

6-sinf Botanika Test Savollari II-varyant 1.Yalpiz, piyoz, rovoch , qo`ziqorin, do`lana , qanday o`simlik? A)Dorivor o`simlik B) Iste’mol qilinadigan o`simlik C) ziravor o`simlik D) tog` va qir o`simliklari 2. Qizil kitobga kiritilgan o`simliklar rasm? A) xolmon , shirach ,sallagul B) navro`zgul , tog` rayhoni ,sallagul C) shuvoq , saksovul, juzg`un , selen D) kiyiko`t , parpi , isiriq 3. Dorivor o`simliklar to`g`ri berilgan qatorni toping? A) romashka , isiriq, izen , aldravandda B) yantoq , shirinmiya, sassiqkovrak , kiprio`t C) kiyiko`t ,marmarak, parpi, isiriq, qoraqobiq ,chakanda, zubturum ,zirk sigirquyruq D) barchasi 4. O`n yilar mobaynida pishin yetiladigan og`irligi 25 kgga yetadigan o`simlik? A) Seyshel palmasi B) meksika palmasi C) non daraxti D) meksika kaktusi 5. Tanasida 200 litrgacha suv saqlaydigan o`simlik? A) seyshel palmasi B) Kanar orollaridagi ajdar daraxti C) meksika kaktusi D) Hind palmasi 6. To`pgullar . . . . . . . . . . iborat. A) So`ta , shingil , soyabon B)kuchala , ro`vak , savatcha C)kallak , souabon , savatcha D)barcha javoblar to`g`ri 7. O’rik , shaftoli , olcha qanday mevalarga kiradi. A)soxta meva , B)pista C) chin meva D)qo`zoq 8. O‘zbekistonda eng ko`p tarqalgan ziravorlar . A)kashnich , zira B)zira ,Sedona C) alqor, murch D)barcha javoblar to`g`ri 9. Botanika fanining suvo`tlarni o`rganunuvchi qismi nima deb ataladi? A)suvo`tlar bo`limi B)tuban o`simliklar bo`limi C)alqor D)algologiya 10.Tallom qanday o`simliklarga xos? A)gulli o`simliklarga B)bir yillik o`tlarga C) suv o`tlarga D)qirqquloqlarga 11.O`rta osiyo tekistliklariga keng tarqalgan yo`sin . A)tortula B)kampirqo`rsoq C) funariya D)laminariya 12.Qirqbo`g`imning poya va shoxlarida tabobatda qanday maqsadda foydalanadi? A) Siydik haydovchi dori sifatida B) Oshqozon ichak kasalliklarida C) Asab kasalliklarida tinchlantiruvchi dori sifatida D)Qon bosimi va yurak qon tomir kasalliklarida 13. Yuksak o`simliklarning eng qadimgi va juda soda tuzilganvakili berilgan qatorni belgilang? A)Xlomidomonada B)Xlorella C) Xara D)Yo`sinlar 14.Qaysi o`simlik sporalari havo namligini aniqlovchi barometr deyiladi? A)Sfagnum B) tortula C) qamish D) Qirqbo`g`im 15.Archa barglari qancha vaqtda to`kiladi (yangidan hosil bo`lgan bargi) ? A)1 yilda B) 8 oyda C) 2-3yilda saqlanadi butun yil davomida birin ketin to`kiladi D) -4 oyda 16.Archa qancha umr ko`radi? 17. Qarag`ayning archadan qanday farqi bor? 18. Sistematika faning maqsadi nima? 19. Barteriyalarning qanday zarari bor? 20. Laminariyaning qanday ahamiyati bor? 21.Hujayra kim tomonida qachon kashf etilgan? A) Stelluti 1625-yil B)R . Guk 1665-yil C)L. Paster 1635-yil D) N.Gryu 1675-yil 22.Mikroskop qanday qismlardan tashkil topgan? A)okulyar, obyektiv, buyum oynasi, makrovint B) okulyar, obyektiv mikrovint C)okulyar, obyektiv , taglik, buyum stolchasi, ko`zgu ,makrovint, mikrovint D) to`g`ri javob yo`q 23.Ildizga xos muhim xususiyat? A) Hujayraviy tuzulishi B) To`qimalarning rangsiz bo`lishi C) Barg hosil qilmasligi D)suv va mineral tuzlarni shimishi 24. O`simlikning poya va barglariga suv qanday ko`tariladi? A)Barglarning so`rish kuchi ostida B)Ildiz bosimi ostida C) Ildiz bosimi kuchi ostida D)Parlanish bo`lgani uchun 25.Ildiz qaysi qismi orqali tuproqdan suv va mineral moddalarni shimib oladi? A)So`ruvchi qismi orqali B)O`tkazuvchi qismi orqali C)Ildiz po`stlog`I va teshikchalari orqali D)Ildiz tukchalari orqali

5-sinf 2 -yarim yillik Test Savollari I-varyant 1.Ildizga xos muhim xususiyat? A)Hujayraviy tuzulishi B) to`qimalarning rangsiz bo`lishi C) Barg hosil qilmasligi D) Suv va mineral tuzlarni shimishi 2. Kurtaklari yirik bo`lgan o`simliklar nomlari keltirilgan qatorni belgilang? A)Tut tol B) qayrag`och o`rik olma C) Terak magnoliya D) chinor soxta kashtan nastarin 3. Poya nima bilan nafas oladi? A)Po`stda tiniq cho`ziq mayda burmachalar bo`lib ular yasmiqchalar deyiladi . O`simliklar ana shu yasmiqchalar orqali nafas oladi B)Po`stloq orqali C) Havo bargdan keladi D) nafas olmaydi 4. Suv va mineral tuzlar poyaning qaysi qismi orqali harakatlanadi? A) Kambiy orqali B) Lub floema orqali C) Yog`ochlikdagi nay tolali bog`lamlar orqali D) Yog`ochdagi uzun naylar orqali 5.O`simlik kurtagining boshlang`ich poyasidan nima o`sib chiqadi? A) Gul B) boshlang`ich barg va ildizcha C) asosiy poya D) Barg 6.Eng uzun poya? A) Avstraliya evkolipti B)Kaliforniya sekvoya dendroni C) Rotang palmasi D) Viktoriya regiya 7. 3 ta bargchali murakkab bargli o`simliklar qatorini aniqlang? A) Sebarga beda kashtan B) Liliya mosh beda C) qulupnay toron D) Geran yorongul kuchala 8.Barglari poyada navbat bilan joylashgan o`simliklar qatorini aniqlang? A) Gazanda sambitgul qumrio`t B) Qulupnay malina smarodina C) G`o`za tok pomidor olma o`rik D) O`rik tok pomidor g`o`za terak eman oqquray karam 9.O`simliklar qachon nafas oladi? A) Kechayu-kunduz B) fotosintez vaqtida C) kechasi D) oziqlanishda 10.Kurtak payvand tutgan tutmaganligini necha kunda bilinadi va qachon o`sadi? A) 20 kun o`tgach B) 6-10 kun 1 oy o`tgach C) 6-10 kun kelgusi bahorda D) 4-5 kun 20 kun o`tgach 11.Salommaleyko`mning ko`payishi bilan terakning vegetativ ko`payishi o`rtasida qanday farq bor? A) Farq yo`q B) Ikkalasi ham ildizpoyadan ko`payadi C) Terak ildizidagi kurtakdan salomaleyko`m yerosti poyasidan ko`payadi D) Salomaleyko`m ildiz poya va tugunagidan terak qalamchasi va ildizidagi kurtakchasidan ko`payadi 12.Gulli o`simliklarning vegetativ organlariga qaysi organlar kiradi? A) Urug` ildiz poya B) Poya ildiz barg urug` C) Ildiz poya barg D) Tana ildiz urug` 13.Ildiz kurtagidan ko`payuvchi o`simliklar qatorini aniqlang? A) Ajriq g`umay salomaleyko`m bug`doyiq totim B) Qoraqat terak namatak totim olvoli shirinmiya C) Terak olcha gilos olvoli D) Boychechak astarin lola gladiolus 14. Piyozdan ko`payuvchi o`simliklar qatorini belgilang? A) Boychechak gladiolus totim B) Boychechak gladiolus lola nastarin C) boychechak gladiolus nargis lola sarimsoq piyoz D) Osh piyoz lola sarimsoq piyoz g`umay 15. Qulupnay qanday yo`l bilan ko`payadi? A) Poyasidan B) ildiz bachkisidan C) ildiz poyasidan D) urug`idan 16. Kuzda birinchi sovuqdan keyin bargini barvaqt to`kuvchi o`simliklarni sanang? 17. Kech kuzda ham gullashda davom etadigan o`simlilar? 18.Hujayra qanday qismlardan tashkil topgan? 19. Plastidalar necha xil bo`ladi? 20. Mikroskop nechanchi yil kim tomonidan ixtiro qilingan? 21 Suv va mineral tuzlar poyaning qaysi qismi orqali harakatlanadi? A) Kambiy orqali B) Lub floema orqali C) Yog`ochlikdagi nay tolali bog`lamlar orqal D) Yog`ochdagi uzun naylar orqali 22.O`simlik kurtagining boshlang`ich poyasidan nima o`sib chiqadi? A) Gul B) boshlang`ich barg va ildizcha C) asosiy poya D) Barg 23,Salommaleyko`mning ko`payishi bilan terakning vegetativ ko`payishi o`rtasida qanday farq bor? A) Farq yo`q B) Ikkalasi ham ildizpoyadan ko`payadi C) Terak ildizidagi kurtakdan salomaleyko`m yerosti poyasidan ko`payadi D) Salomaleyko`m ildiz poya va tugunagidan terak qalamchasi va ildizidagi kurtakchasidan ko`payadi 24.Gulli o`simliklarning vegetativ organlariga qaysi organlar kiradi? A) Urug` , ildiz , poya B) Poya , ildiz ,barg ,urug` C) Ildiz , poya , barg D) Tana , ildiz , urug` 25.Ildizga xos muhim xususiyat? A)Hujayraviy tuzulishi B) to`qimalarning rangsiz bo`lishi C) Barg hosil qilmasligi D) Suv va mineral tuzlarni shimishi

5-sinf 2 -yarim yillik Test Savollari II-varyant

1 Suv va mineral tuzlar poyaning qaysi qismi orqali harakatlanadi? A) Kambiy orqali B) Lub floema orqali C) Yog`ochlikdagi nay tolali bog`lamlar orqali D) Yog`ochdagi uzun naylar orqali 2.O`simlik kurtagining boshlang`ich poyasidan nima o`sib chiqadi? A) Gul B) boshlang`ich barg va ildizcha C) asosiy poya D) Barg

3.Salommaleyko`mning ko`payishi bilan terakning vegetativ ko`payishi o`rtasida qanday farq bor? A) Farq yo`q B) Ikkalasi ham ildizpoyadan ko`payadi C) Terak ildizidagi kurtakdan salomaleyko`m yerosti poyasidan ko`payadi D) Salomaleyko`m ildiz poya va tugunagidan terak qalamchasi va ildizidagi kurtakchasidan ko`payadi

4Gulli o`simliklarning vegetativ organlariga qaysi organlar kiradi? A) Urug` ildiz poya B) Poya ildiz barg urug` C) Ildiz poya barg D) Tana ildiz urug` 5.Ildizga xos muhim xususiyat? A)Hujayraviy tuzulishi B) to`qimalarning rangsiz bo`lishi C) Barg hosil qilmasligi D) Suv va mineral tuzlarni shimishi 6 Kurtaklari yirik bo`lgan o`simliklar nomlari keltirilgan qatorni belgilang? A)Tut tol B) qayrag`och o`rik olma C) Terak magnoliya D) chinor soxta kashtan nastarin

7.Kurtak payvand qachon qilinadi? A) Bahorda B) Kuzda C) Fevral oxiri aprel boshida D) mayda 8.Vegetativ organlarning o`simliklar hayotida tutgan o`rni? A) Osishni amalga oshiradi B) Oziqni osimlikka yetkazib berish C) oziqni to`plash D) ko`payish

9. Qalamchadan ko`payuvchi o`simliklar qatori? A) Atirgul nastarin gledicha marmarak B) qoraqat tol jiyda malina C) Tol terak anor anjir eman oq qayin nok D) tol qoraqat malina 10.Ildiz kurtagidan ko`payuvchi o`simliklar qatorini aniqlang? A) Ajriq g`umay salomaleyko`m bug`doyiq totim B) Qoraqat terak namatak totim olvoli shirinmiya C) Terak olcha gilos olvoli D) Boychechak astarin lola gladiolus

11 Piyozdan ko`payuvchi o`simliklar qatorini belgilang? A) Boychechak gladiolus totim B) Boychechak gladiolus lola nastarin C) boychechak gladiolus nargis lola sarimsoq piyoz D) Osh piyoz lola sarimsoq piyoz g`umay 12. Qulupnay qanday yo`l bilan ko`payadi? A) Poyasidan B) ildiz bachkisidan C) ildiz poyasidan D) urug`idan 13Kurtak payvand tutgan tutmaganligini necha kunda bilinadi va qachon o`sadi? A) 20 kun o`tgach B) 6-10 kun 1 oy o`tgach C) 6-10 kun kelgusi bahorda D) 4-5 kun 20 kun o`tgach 14.Salommaleyko`mning ko`payishi bilan terakning vegetativ ko`payishi o`rtasida qanday farq bor? A) Farq yo`q B) Ikkalasi ham ildizpoyadan ko`payadi C) Terak ildizidagi kurtakdan salomaleyko`m yerosti poyasidan ko`payadi D) Salomaleyko`m ildiz poya va tugunagidan terak qalamchasi va ildizidagi kurtakchasidan ko`payadi 15.Gulli o`simliklarning vegetativ organlariga qaysi organlar kiradi? A) Urug` ildiz poya B) Poya ildiz barg urug` C) Ildiz poya barg D) Tana ildiz urug`

16 . Barglarning nafas olishi qachon tezlashadi? 17. Barg qanday to`qimalardan tashkil topgan? 18. O`simlik qachon oziqlanadi? 19 . Barg qanday qismlardan iborat? 20. Eng mayda barg? 21.Ildizga xos muhim xususiyat? A)Hujayraviy tuzulishi B) to`qimalarning rangsiz bo`lishi C) Barg hosil qilmasligi D) Suv va mineral tuzlarni shimishi

22. Kurtaklari yirik bo`lgan o`simliklar nomlari keltirilgan qatorni belgilang? A)Tut tol B) qayrag`och o`rik olma C) Terak magnoliya D) chinor soxta kashtan nastarin 23. Poya nima bilan nafas oladi? A)Po`stda tiniq cho`ziq mayda burmachalar bo`lib ular yasmiqchalar deyiladi . O`simliklar ana shu yasmiqchalar orqali nafas oladi B)Po`stloq orqali C) Havo bargdan keladi D) nafas olmaydi 24. Suv va mineral tuzlar poyaning qaysi qismi orqali harakatlanadi? A) Kambiy orqali B) Lub floema orqali C) Yog`ochlikdagi nay tolali bog`lamlar orqali D) Yog`ochdagi uzun naylar orqali

25.O`simlik kurtagining boshlang`ich poyasidan nima o`sib chiqadi? A) Gul B) boshlang`ich barg va ildizcha C) asosiy poya D) Barg6-sinf test javoblari

5 - sinf I-yarim yillik II variant

1 D 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 A 9 C 10 C 11 C 12 C 13C 14 D 15 C 16 1 xil kecha- kunduz davomida nafas oladi. 17 Asosiy bulutsimon, ustunsimon, qoplovchi. 18 O`sish davrida 19 Barg bandi va plastinkadan. 20 Volfiya.

21 C

22 C

23 A

24 B

25 C

5-sinf II-yarim yillik I- variant

1 B 2 C 3 A 4 D 5 C 6 A 7 A 8 C 9 A 10 C 11 D 12 C 13 C 14 C 15 C 16 O`rik, olma, gilos, olcha. 17 Ituzum 18. Okulyar, obyektiv, taglik, buyum stolchasi, ko`zgu, vint. 19 3 xil. 20 1665- yil Robert Guk.

21 B

22 C

23 D

24 C

25 C

I-varyant II-varyant 1)D 1)B 2)C 2)A 3)A 3)C 4)B 4)A 5)A 5)C 6)B 6)D 7)A 7)C 8)C 8)D 9)D 9)A 10)A 10)C 11)C 11)C 12)B 12)A 13)D 13)D 14)D 14)D 15)A 15)A 16)1000yil 16)1000yil 17) 17) 18) 18) 19) 19) 20) 20) 21)A 21)B 22)C 22)C 23)C 23)C 24)C 24)C 25)B 25)A


7-sinf Test Savollari I-varyant zoologiya 4 – chorak 1.Yer yuzida hayvonlarning qancha turi mavjud? A.2.5 mln B.3.5 mln S.300 mln D.2mln 2.Hayvonlar ekologiyasini birinchi bo’lib kim o’rgandi? A.Arastu B.D.N.Kashkarov S.J.A.Azimov D.Ch.Darvin 3.Amyoba noqulay sharoitda nimaga aylanadi? A.Organizmlarga bo’linadi B.Ko’payadi S.Sista D.Ohaktoshga aylanadi 4.Odam yuzida va qo’l terisida yara hosil qiladigan parazdi? A.Leshmaniya B.Tripanosoma S.Volvoks D.Evglena 5.Tuban tuzilgan suvda yashovchi ko’p hujayralarni belgilang? A.Sporalilar B.Bo’shliqichlar S.Xivchinlilar D.Soxta oyoqlilar 6.Qoramol tasmasimon chuvalchangining oraliq xo’jayni nima? A.Odam B. Cho’chqa S.QoramolD.Suv shillig’I 7.Ari gul nektarini qaysi a’zosi bilan yig’adi? A.Oyog’I bilan B.Mo’ylovlari bilan S.Qorin bilan D.Xartumi bilan 8. Arilar qurtlarini nima bilan boqishadi? A.Asal,gul changi B.Gul changi,mum S.Asal,mum D.Shakar bilan 9. Zog’ora baliqlar yuragi necha kamerali ? A.3 kamerali B.2 kamerali S. 2-3 kamerali D. 4 kamerali 10.Tog’ daryolari va soylarda qanday baliq tarqalgan? A.Oq amur B.laqqa S.Qora baliq D.Xumbosh 11.Baqaning boshi tanasiga qanday birikkan? A.Harakatsiz B.Harakatchan,2 ta umurtqa orqali S.Birikmagan D. Harakatchan,1 ta umurtqa orqali 12.O’zbekiston janubiy hududlarida,uzunligi 170sm- 2mgacha bo’lgan ilon ? A.Qalqontumshuq B.Charx ilon S.Ko’lvor ilon D.Kapcha ilon 13.Timsohlarning eng yirigi 7 mga etadiganini belgilang? A.Nil timsoh B.Gavialla S.Alligator D.Kosa-qalqon 14.Parlar yaxshi rivojlangan qushlarni belgilang? A.O’rmon qushlari B.Cho’l qushlari S.Suv qushlari D.Tog’ qushlari 15.Yuragi 4 kamerali bo’lgan hayvonlarni belgilang? A. Kaptar B.Baqa S. Beluga D.Chigirtka 16.Jo’ja ochadigan quchlarni belgilang? A.Bedana, g’oz, o’rdak B.Kaptar, chumchuq, o’rdak S .Qarg’a, musicha D.Qaldirg’och , laylak 17. Afrika tuyaqushining bo’yi va vaznini belgilang? A. Tuyaqushining bo’yi 3 m va vazni 100kg B. Tuyaqushining bo’yi 2m va vazni 90kg S. Tuyaqushining bo’yi 4m va vazni 105kg D. Tuyaqushining bo’yi 3m va vazni 95 kg 18. Suv qushlarini belgilang? A.Laylak,o’rdak B.Churrak, suqsun S.Tasqara,g’oz D. Churrak, tasqara 19.Kunduzgi yirtqich qushlarni belgilang ? A. Tasqara,g’oz B. Churrak, suqsun S. Tasqara, miqqiy D. Tasqara, , suqsun 20. Tuxum yo’nalishidagi tovuqlarni belgilang ? A.Kornuel , lekgorn B.Rus oq tovuq, lekgorn S.Zogorsk, , lekgorn D. lekgorn 21.Sutemizuvchilarning qanday sezgi organlari yaxshi rivojlangan? 22. Sutemizuvchilarning tanasida yirik va uzun qillari nima vazifani bajaradi?23. Sutemizuvchilar sinfiga kiruvchi itlarda bel umurtqasi nechta? 24. Sutemizuvchilarning oyoqlari qayerda joylashgan? 25. Sutemizuvchilar embrioni qayerda rivojlanadi? 7-sinf Test Savollari II-varyant zoologiya 4 – chorak 1. Ilonlarda sezgi organlaridan qaysi biri rivojlanmagan?A) hid bilish B) tuyg’u S) ko’rish D) eshitish 2 . Lansetnik nima bilan nafas oladi? A) teri B) Jabra S) o’pka D) teri jabra 3. Lansetnikning og’iz teshigi necha juft paypaslagichlar bilan o’ralgan bo’ladi? A) 10-20 B) 5-10 S) 1 – 2 D) 4-5 4. Baliqlarning ko’zi necha qovoq bilan himoyalangan? A) 1 B) 2 S) 2 D) qovoqsiz 5. Ildam kaltakesakning bo’yin umurtqalar soni nechta? A ) 5 B) 7 S) 8 D) 9 6. Amyoba va evglena noqulay sharoitni qanday o’tkazadi? A) hayot uchun qulay sharoit topadi B) oziqlanish usulini o’zgartiradiS) o’sidan to’xtaydi D) sista hosil qiladi 7. Qushlarda havo xaltachalari qayerda joylashgan? A) ichki organlar orasidagi bo’sh joylari B) o’pkada S) ikala o’pka orasi D) qorin bo’shligida 8. Zog’ora baliqning qaysi suzgichlari umurtqa pog’onasiga birlashmagan? A) orqa B) dum S)ko’krak D) qorin 9. Qaysi hayvon suvda terisi orqali nafas oladi? A) baliqlar B) lansetniklar S) baqalar D) timsoxlar 10. Baqaning orqa oyoqlar kamari nechta va qanday suyakdan iborat? A) 2 ta chanoq B) 2 ta dumg’aza S) 3 ta dumg’aza D) 3 ta chanoq 11. Qaysi hayvonlarning tishi butun hayoti davomida o’sadi? A) Hasharotxo’rlar B) yirtqichlar S) kemiruvchilar D) juft tuyoqlilar 12. Qushlardan qaysi biri yerda yaxshi yura olmaydi? A) musicha B) qarg’a S) qaldirg’och D) oqqush 13. Qaysi qushlarning jo’jasi zaif bo’lib tanasi yalang’och xolda tuxumdan chiqadi. A) yirtqich qush B) suv qushlari S) pingving D) tovuqsimonlar 14. Suv qushlarini belgilang? A.Laylak,o’rdak B.Churrak, suqsun S.Tasqara,g’oz D. Churrak, tasqara 15. Yuragi 4 kamerali sudralib yuruvchi hayvonni belgilanA) kaltakesak B) ilon S) toshbaqa D) timsoh 16. Lansetnik nima bilan nafas oladi? A) teri B) Og’z bo’shlig’I S) o’pka D) teri jabra 17. Lansetnikning og’iz teshigi necha juft paypaslagichlar bilan o’ralgan bo’ladi? A) 10-20 B) 5-10 S) 1 – 2 D) 4-5 18. Baliqlarning ko’zi necha qovoq bilan himoyalangan? A) 1 B) 2 S) 2 D) qovoqsiz 19. Baqaning orqa oyoqlar kamari nechta va qanday suyakdan iborat? A) 2 ta chanoq B) 2 ta dumg’aza S) 3 ta dumg’aza D) 3 ta chanoq 20. Zog’ora baliqning qaysi suzgichlari umurtqa pog’onasiga birlashmagan? A) orqa B) dum S)ko’krak D) qorin 21. Baliqlarning toq suzgich qanotlarini ayting? 22. Baqaning yuragi necha kamerali? 23. Qushlarda qaysi bez rivojlangan? 24. Itlarda bo’yin umurtqalar soni nechta? 25. Xaltalilarning qancha turi ma’lum?

7-sinf Test Savollari I-varyant

1)A 2)B 3)S 4)A 5)B 6)S 7)D 8)A 9)B 10)S 11)D 12)D 13)A 14)S 15)A 16)A 17)A 18)B 19)S 20)B 21)Hidbilish,tambilish,eshitish 22)Tuyg’u 23)6ta 24)Tanasi ostida tik joylashgan 25)Bachadonda

7-sinf Test Savollari II-varyant zoologiya 4 – chorak

1

D

14

B

2

B

15

D

3

A

16

D

4

D

17

A

5

S

18

D

6

D

19

D

7

A

20

S

8

S

21

Orqa dum

9

S

22

2 kamerali

10

D

23

Quymich bezi

11

S

24

7ta

12

S

25

270ta

13

A

8-sinf test savollari I-varyant 1.Odam organizmining tuzilishini……….o’rganadi?

A.Fizalogiya B.Anatomiya S.Sitalogiya D.Zollogiya

2.O’zbekiston Respublikasida 2005yil nima deb nomlandi?

A.Amir Temur S. Sihat- salomatlik yili

B.Qariyalarni ezozlash yili D.Sog’lom ona va sog’lom bola yili

3.Qalqonsimon bez kasalligini o’ganish va davolashga ,davlat mukofotiga ……..ega bo’lgan?

A.X.Z.Zohidov B.Y.X. To’raqulov S.N.Ismoilov D.A.Asqarov

4.Mikroskop yordamida birinchi bo’lib o’simlik hujayrasi tuzilishini ……………o’rgandi?

A.Asqarov B.Majidov S.R.Guk D.To’raqulov

5.Hujayra tarkibining………..suv tashkil etadi?

A.70% B.55% S.80% D.75%

6.Odam organizmida ……………to’qima bo’ladi?

A.6xil B.4xil S.3xil D.2xil

7.Biriktiruvchi to’qimalar…………?

A.Suyak ,qon,limfa,tog’ay,pay S.limfa,suyak

B.Qon,pay D.Barjasi to’g’ri

8.”Biron tirik organizim tashqi muhitsiz yashay olmaydi”………….aytgan?

A.T.M.Sechenov B.R Guk S.S.A.Asomov D.O’.Oripov

9.Odam skeleti……….ta suyakdan,……….juft,……..toq suyaklardir?

A.206ta,85ta ,36ta S.305ta,43ta,25ta

B.208ta,45ta,18ta D.155ta,85ta,36ta.

10. Yassi suyaklar…………..?

A.Yelka,bilak,son S.Qo’l,oyoq,kaft,barmoq

B.Bosh tepa,ensa,yuz,kurak,chanoq D.Kaft,ensa,son,yuz

11. Qonning shakli elementlari……………?

A.limfa,garmon,oqsil S.Eritrositlar,Leykotsitlar,trombotsit

B.Oqsil,ferment,suv D. Eritrositlar,Leykotsitlar limfa

12. Qon shaklli elementlari………………parchalanadi?

A. Jigarda,yurakda S.Oshqozon,taloqda

B. Taloqda D. Jigarda

13. Odam II- qon guruhi ………….qon qabul qiladi?

A.II,III. B.I,II. S.III,IV. D.I,III.

14. Odam yurak ……..kamerali?

A. 4ta B.3ta S.2ta D.5ta

15.Odam qon bosi ortishi………….,pasayishi……………?

A.Diastola,sistola. S.Simpatik,parasimpatik. B.Gipertoniya,gipotoniya . D. Diastola,gipotoniya.

16.Bosh miyaga qon quyilishi……………….?

A. Infark B. Diastola S.Miningit D.Sistola

17.Nafas olish organlari………………?

A.Teri,jigar,taloq bronxlar S.O’pka,taloq

B., Hiqildoq kekirdak,bronxlar D.O’pka,hiqildoq kekirdak,bronxlar

18. 3 000 dan ortiq zaharli modda……………..bor?

A.Ammiak B.Kislarot S.Azot D.Tamaki tutuni 19.Tish qisimlari ………………..? A.Tish toji,bo’yni,ildiz. S. emal , dentin, segment B. bo’yni,ildiz,emal D. bo’yni,karonka 20. Og’iz bo’shlig’ida fementlar…………..? A.Amilaza,lizotsin S.Ptialin,tripsin B. Ptialin, lizotsin D.Amilaza,tripsin 21. Odam organizmidagi eng katta bez………..? 22. Me’daosti bezi garmon………………?

23.Odam organizmida vitamin yo’qolsa………..,miqdori kamaysa………….,ortib ketsa …………..?

24.Odam ayirish organlari……………..?

25. 150g keladigan organizm………….?8-sinf test savollari II-varyant

1.O’pka tashqi tomondan…………………o’ralgan?

A.Muskul,pay B.Pleyra parda S.Xujayra qobig’I D.Ovoz boylami

2.Erkaklarda va ayollarda o’pkaning tiriklik sig’imi ………….?

A.Erkaklar-3000,3500 ,ayollar-3500,4000

B.Erkaklar-2500,3000,ayollar-3500,4000

S. Erkaklar-3000,3500 ,ayollar-2500,3000

D. Erkaklar-3500,4500 ,ayollar-3000,3500

3. O’pka alveolarida gazlar almashinishi…………?

A.Fotosintez B.Diffuziya S.Reaksiya D.Tog’ri javob yo’q

4.Ovqat og’izda,oshqazonda mayatniksimon va peristaltik maydalanib o’zgarishi……………?

A.Fizik o’zgarish B.Kimyoviy o’zgarish S. O’zgaruvchanlik D.Hazim

5.Oqsil,yog’ ,uglevodorodni parchalovchi fermentlar…………?

A.Insulin B.Proteazalar ,timozin S. .Proteazalar,lipaza,karbogidraza D.Proteazalar

6. So’lak bezlariga fistula qo’yish usulini………….?

A.I.P.Pavlov B.Ibin Sivo S.R.Guk D. .Proteazalar

7. Ovqat hazim qilish organlar vazifasini Pavlov …………… atadi?

A. Diffuziya B.Reaksiya S.Shartli-shartsiz D. .Fotosintez

8.Tinch holatda odam bir minutda atmosfera havosinu …………..qabul qiladi?

A.300-400 B.250-300 S.150-250 D.250-350

9.Tomoq-halqum, ingichka ichak ,to’g’ri ichak………….organ tarkibiga kiradi?

A.Nerv sistemasi B. Tish qismlari S.Nafas olish organi D.Hazim qilish

10.Sut va doimiy tishlar………………bo’ladi?

A.20ta,32ta B.15ta,35ta S.25ta,32ta D.28ta,30ta

11.Ovqat hazim qilish organlarini o’rganishda………………..?

A.Zondlash B.Rentgenoskopiya S.Ultratovushlar D.Barchas.i to’g’ri

12.Me’da shilliq pardasining yallig’lanishi………………….?

A.Enterit B.Gastrit S.Kolit D.Batulizm

13.Me’da-ichak yuqumli kasalliklari…………?

A.Salmonelloz B.Botulizm S.Dizenteriya D.Barchasi to’g’ri

14.Buyrakda birinchi siydik hosil bo’lishi…………..?

A.Reabsorbsiya B.Filtratsiya S. Diffuziya D. Fotosintez

15.Asl teri qavati …………?

A.Derma B.Epidermis S.Gipoderma D.To’gri javob yo’q

16.Odam organizmida ……………….bezlar bor?

A.Tashqi B.Ichki S.aralash D.barjasi to’g’ri

17.Qalqonsimon,epifiz …………bez bo’ladi?

A.Tashqi B.Ichki S.Aralash D.barjasi to’g’ri

18.Bo’y o’sishi to’xtagan katta odamlarda samatotrop garmon ko’p ishlab chiqarilsa …………..?

A.Akromegaliya B.Reabsortsiya S.Animiya D.Albunizim

19.Me’daosti bezidan……………………garman ishlab chiqadi?

A.Somatotrop B.Insulin S.Timozin D.Estrogen

20.Nerv sistemasi………………qismdan iborat?

A.Vegetativ B.Periferik S.Markaziy va Periferik D.Somatik

21. Orqa miya ko’ndalang kesilsa ………….ranglarda bo’ladi?

22.Bosh miya ………………iborat?

23. Bosh miya to’qimasi yallig’lanishi………………?

24.Odam bir-biriga munosabatiga ko’ra……………tipga bo’linadi?25.Uyqi kasalliklari……………….kiradi?

8-sinf test javoblari.

I-varyant

Javoblar

II-varyant

Javoblar

1

B

1

B

2

S

2

D

3

B

3

B

4

S

4

A

5

A

5

S

6

B

6

A

7

B

7

S

8

A

8

B

9

A

9

D

10

B

10

A

11

S

11

D

12

B

12

B

13

B

13

D

14

A

14

B

15

B

15

A

16

A

16

D

17

B

17

B

18

D

18

A

19

A

19

B

20

B

20

S

21

Jigar

21

Oq va kulrang modda

22

Insulin

22

Uzunchoq,miyako’prigi,o’rta,oraliq,miyacha

23

Avitaminoz,Gipovitaminoz, Gipervitaminoz

23

Ensefalit

24

Buyrak,teri,o’pka

24

Xolerik,Sangvinik,Flegmatik,Melanxolik

25

Buyrak

25

Oyparost,Letargiya,Uyqusizlik

9-SINF Biologiya. IV-chorak I-variant 1. DNK hujayraning qaysi qismida uchraydi? A) yadro B) mitoxondriya C) xloroplast D) barchasida 2. Hujayra tarkibiga tushgan organik moddalar nima yordamida parchalanadi? A) sitoplazma B) hujayra shirasi C) hazm shirasi D) fermentlar 3. Fotosintez deb nimaga aytiladi? A) Organik moddalarni sun`iy ravishda hosil qilinishiga B) Organik moddalardan anorganik moddalarning sintezlashiga C) Quyosh nuri ta`sirida faqat atom va vodorodning hosil bo`lishiga D) Organik moddalarning quyosh energiyasi hisobiga sintezlanib 4. O”simlik xloroplastlarida mitaxondryalarga nisbatan necha marta ATF sintezlanadi? A) 2 B) 5-6 C) 10-15 D) 30 5. i-RNK dagi nukleotidlar tarkibi aminokislotalar tilida tarjima qilinishi nima deyladi?
A) Reduplikatsiya B) Translatsiya C) Transformatsiya D) Transkrinsil 6. Birinchi miozdan, ikkinchi mitozgacha bo’lgan tayyorgarlik davri nima deyiladi. A) Reduplikatsiya B) Interfaza C) Transformatsiya D) Profaza 7. Odamda qancha xramasoma bo’lishini belgilang? A) 48 B) 46 C) 23 D) 24 8. Gametagenez nima? A) spermatazoidlarning rivojlanish jarayoni B) faqat tuxum hujayraning rivojlanishi C) jinsiy hujayralardagi konyugatsya va krasingover jarayoni D) jinsiy hujayralarning rivojlanishi 9. Hujayra bo’linishining qaysi bosqichida DNK sintezi amalga oshadi? A) prafaza B) metafaza C) interfaza D) anafaza ]10.Mendelning ikkinchi qonuni. A) Dominantlik B) Birxilik C) Belgilarning ajralishi D) anafaza 11. Quyonchalarning duragaylarida 25% suyrak 75% qalin junli bo’lsa ota-ona genotipi qanday bo’ladi. A) Aa x AA B) Aa x aa C) Aa x Aa D) AA x aa 12.Quyidagi organizmdan nechta gameta olish mumkin AaBbCcDD A) 8ta B) 12 ta C) 9ta D) 6ta 13. Erkak va urg’ochilarda farq qilmaydigan xromosomalar. A) Autosomalar B) geterosomalar C) Allellar D) jinsiy xromosomalar 14. Genlarning ko’p tomonlama ta’siri…… ? A) Epistaz B) Allotropiya C) Pleyotropiya D) Allofen 15.Genetik materialning irsiy o’zgarishiga nima deyiladi. A) Konyugatsiya B) Kopulyatsiya C) Mutatsiya D) Zigota 16.Himolay quyonlari necha gradusda boqilsa hamma junlari oq rangda bo’ladi. 17.Odamlarda normal va patologik belgilarning soni. 18.Odamda sepkillarning bo’lishi qanday belgi 19.Xromosoma kasalliklariga misollar keltirin 20. Zamburug’lar tarkibida qancha oqsil to’planadi. 21. O’simlik xloroplastlarida mitaxondryalarga nisbatan necha marta ATF sintezlanadi? A) 2 B) 5-6 C) 10-15 D) 30 22. i-RNK dagi nukleotidlar tarkibi aminokislotalar tilida tarjima qilinishi nima deyladi?
A) Reduplikatsiya B) Translatsiya C) Transformatsiya D) Transkrinsil 23. Birinchi miozdan, ikkinchi mitozgacha bo’lgan tayyorgarlik davri nima deyiladi. A) Reduplikatsiya B) Interfaza C) Transformatsiya D) Profaza 24. Odamda qancha xramasoma bo’lishini belgilang? A) 48 B) 46 C) 23 D) 24 25. Gametagenez nima? A) spermatazoidlarning rivojlanish jarayoni B) faqat tuxum hujayraning rivojlanishi C) jinsiy hujayralardagi konyugatsya va krasingover jarayoni D) jinsiy hujayralarning rivojlanishi

9-SINF Biologiya. IV-chorak II-variant 1. O”simlik xloroplastlarida mitaxondryalarga nisbatan necha marta ATF sintezlanadi? A) 2 B) 5-6 C) 10-15 D) 30 2. i-RNK dagi nukleotidlar tarkibi aminokislotalar tilida tarjima qilinishi nima deyladi?
A) Reduplikatsiya B) Translatsiya C) Transformatsiya D) Transkrinsil 3. Birinchi miozdan, ikkinchi mitozgacha bo’lgan tayyorgarlik davri nima deyiladi. A) Reduplikatsiya B) Interfaza C) Transformatsiya D) Profaza 4. Odamda qancha xramasoma bo’lishini belgilang? A) 48 B) 46 C) 23 D) 24 5. Gametagenez nima? A) spermatazoidlarning rivojlanish jarayoni B) faqat tuxum hujayraning rivojlanishi C) jinsiy hujayralardagi konyugatsya va krasingover jarayoni D) jinsiy hujayralarning rivojlanishi 6. Hujayra bo’linishining qaysi bosqichida DNK sintezi amalga oshadi? A) prafaza B) metafaza C) interfaza D) anafaza 7. DNK hujayraning qaysi qismida uchraydi? A) yadro B) mitoxondriya C) xloroplast D) barchasida 8. Hujayra tarkibiga tushgan organik moddalar nima yordamida parchalanadi. A) sitoplazma B) hujayra shirasi C) hazm shirasi D) fermentlar 9. Fotosintez deb nimaga aytiladi? A) Organik moddalarni sun`iy ravishda hosil qilinishiga B) Organik moddalardan anorganik moddalarning sintezlashiga C) Quyosh nuri ta`sirida faqat atom va vodorodning hosil bo`lishiga D) Organik moddalarning quyosh energiyasi hisobiga sintezlanib borishiga ]10.Mendelning ikkinchi qonuni. A) Dominantlik B) Birxilik C) Belgilarning ajralishi D) anafaza 11. Quyonchalarning duragaylarida 25% suyrak 75% qalin junli bo’lsa ota-ona genotipi qanday bo’ladi. A) Aa x AA B) Aa x aa C) Aa x Aa D) AA x aa 12.Quyidagi organizmdan nechta gameta olish mumkin AaBbCcDD A) 8ta B) 12 ta C) 9ta D) 6ta 13. Erkak va urg’ochilarda farq qilmaydigan xromosomalar. A) Autosomalar B) geterosomalar C) Allellar D) jinsiy xromosomalar 14. Genlarning ko’p tomonlama ta’siri…… A) Epistaz B) Allotropiya C) Pleyotropiya D) Allofen 15.Genetik materialning irsiy o’zgarishiga nima deyiladi. A) Konyugatsiya B) Kopulyatsiya C) Mutatsiya D) Zigota 16. Xromosoma kasalliklariga misollar keltiring. 17.Odamlarda normal va patologik belgilarning soni. 18.Odamda sepkillarning bo’lishi qanday belgi. 19.Himolay quyonlari necha gradusda boqilsa hamma junlari oq rangda bo’ladi._ 20. Zamburug’lar tarkibida qancha oqsil to’planadi. 21. DNK hujayraning qaysi qismida uchraydi? A) yadro B) mitoxondriya C) xloroplast D) barchasida 22. Hujayra tarkibiga tushgan organik moddalar nima yordamida parchalanadi. A) sitoplazma B) hujayra shirasi C) hazm shirasi D) fermentlar 23. Fotosintez deb nimaga aytiladi?
A) Organik moddalarni sun`iy ravishda hosil qilinishiga B) Organik moddalardan anorganik moddalarning sintezlashiga C) Quyosh nuri ta`sirida faqat atom va vodorodning hosil bo`lishiga D) Organik moddalarning quyosh energiyasi hisobiga sintezlanib borishiga

24. O”simlik xloroplastlarida mitaxondryalarga nisbatan necha marta ATF sintezlanadi? A) 2 B) 5-6 C) 10-15 D) 30

25. i-RNK dagi nukleotidlar tarkibi aminokislotalar tilida tarjima qilinishi nima deyladi?
A) Reduplikatsiya B) Translatsiya C) Transformatsiya D) Transkrinsil

9-sinf Test javoblari:4chorak II-variant

1.D 2.D 3.D 4.D 5.B 6.B 7.B 8.D 9.S 10.S 11.S 12.A 13.A 14.S 15.S 16. 30 gradusda 17. 4000 ta 18. Dominant belgi 19. Daun, Klaynfelter, Shersheviskiy-Terner sindromlari 20. 60% 21D 22.B 23.B 24.B 25DTest javoblari: II- variant

1.D 2.B 3.B 4.B 5.D 6.S 7.D 8.D 9.D 10.S 11.S 12.A 13.A 14.S 15.S 16.Daun, Klaynfelter, Shersheviskiy-Terner sindromlari

17. 4000 ta

18. Dominant belgi

19. 30 gradusda

20. 60% 21.D 22.D 23.D 24C 25CX

S

8-sinf Sog’lom avlod asoslari test savollari

1. O’zbekistonda qachon “Sog’lom Avlod “ yili deb elon qilindi? A.2001 yil B.2000yil S.2002yil D.2003 yil

2.Shaxslararo munosabat tiplar necha xil bo’ladi ?

A.Murosasozlik, Gipertim,Emotsional ,Isterik

B.Ko’ngilchanlik, Isterik

S. Murosasozlik D.Ko’ngilchanlik, Isterik, Murosasozlik

3.Dostlikning asoaiy sharti nimada?

A.Hurmat qilish B.O’zaro bir-birini tushinish S.Dilkashlik,kambag’allik

D.A va B to’g’ri

4.Havo sifati xafli omillarga nimalar kiradi?

A.Biologik,Fizik ,Kimyoviy B.Tabiy va texnik S. Kimyoviy va texnik D.B va S

5.Qutirish kasalligi nimalardan yuqadi?

A.Tovuqlardan B.Itlardan S.Qoramollardan D.Barjasi to’g’ri

6.Brutselloz yuqumli kasalligi qanday yuqadi?

A.Sigi ,echki ,cho’chqa B. Qoramollardan S. Tovuqlardan D.Barjasi to’g’ri

7.Yuvilmagan qo’l,oziq-ovqat,suv ,uy-ro’zg’or buyumlari orqali qanday kasallik yuqadi?

A. Qutirish kasalligi B.Lyamblioz S.O’lat D.Animiya

8.Surunkali alkogollikda u yemirilib,hujayralari nobut bo’ladigan organizimni belgilang?

A.Suyak,ko’z B.Miya S.Oyoq,qo’l D.A va B

9.Qaday yuqumli kasallikda sog’lom odamdan farq qilmaydi?

A. Qutirish kasalligi B.Animiya S.O’lat D.OITV va OITS

10. Organizmda temir birikmasi yetishmasa qanday kasallik yuzaga keladi?

A.Suyak,ko’z B. Miya ,Oyoq,qo’l S.Anemiya D.OITV va OITS

11. Aga organizmda temir birikmasi miqdori pasaysa qon tarkibida nima kamayadi?

A.Gemoglobin B.Tuz va suv S.Kislarot D.Limfositlar

12.Ekologik inqizoz 1986-yil 26-aprelda qayerda sodir bo’ldi?

A.Turkmanistonda B.Qozog’iston S.Chernobil D.to’g’ri javob yo’q

13.Orol dengizi qayerda joylashgan?

A.Turkmanistonda B.O’zbekistonda S.Xorazimda D.Samarqand

14.Ekalogik omillarga nimalar nima?

A.Abiotik,biotic,antropogen B.Suv toshqini S.Er ko’chkilari D.A va s

15.Biotik omillar

A.Jonsiz B.Jonli S.Tuproq ,suv D.a va s

Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa