12 Ocak 1920’de Toplanan son Osmanlı Mebuslar Meclisinde aşağıdaki konuların hangisine yönelik bir karar alınmış olamazDownload 32.82 Kb.
Sana15.02.2017
Hajmi32.82 Kb.
KARŞIYAKA ANADOLU LİSESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI I . DÖNEM TC. İNKILAP TARİHİ VE

ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ SORULARI

1) 12 Ocak 1920’de Toplanan son Osmanlı Mebuslar Meclisinde aşağıdaki konuların hangisine yönelik bir karar alınmış olamaz?

A) Kapitülasyonların kaldırılması

B)Tam bağımsızlığın sağlanması

C) Vatanın parçalanmasının engellenmesi

D) Ankara’da halkı temsilen yeni bir Meclisin açılması

E) Azınlıklara ayrıcalık tanınmaması


2)AmasyaGenelgesi , bir ”ihtilal bildirisi” özelliği taşır.

Buna göre Amasya Genelgesinin ;

I. İstanbul Hükümetinin görevini yapmadığını belirtmesi

II. İtilaf Devletlerinin tepkisine neden olması

III.İtilaf Devletlerinin işgaline karşı tepki göstermesiÖzelliklerden hangileri yukarıdaki yargıyı doğrular?

A) Yalnız I B) Yalnız II C)Yalnız III

D) I ve III E) I, II ve III

3) I.TBMM döneminde gerçekleşen ;

I.Gümrü Antlaşması’nın imzalanması

II.Vatana ihanet Yasasının çıkarılması

III.Güçler birliği ilkesinin benimsenmesi

durumlarından hangilerinin TBMM’nin otoritesini arttırmasında etkili olduğu savunulabilir?

A)Yalnız I B)Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) I,II,II
4)Londra Konferansına giden Türk temsilcisi Bekir Sami Bey , Fransızlar ve İtalyanlarla , savaş esirlerinin karşılıklı geri verilmesi yolunda iki anlaşma imzalandı.Fakat bu anlaşmalarda ekonomik bazı tavizler verilmiştir. Aynı konuda İngilizlerle yaptığı anlaşmada , esirlerin geri verilmemesi hakkı tanınmıştır.

TBMM’nin bu anlaşmaları olumsuz karşılayıp ret etmesinde ;

I. anlaşmalarda eşitlik ilkesinin gözetilmemesi

II. tam bağımsızlığa aykırı hükümler içermesi

III. Bekir Sami Bey’in anlaşmaları baskı altında imzalamasıdurumlarından hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III
5) I. Sık sık milliyetçilik ayaklanmasının yaşanması

II.Avrupalı devletlerin baskısının giderek azalması

III.Ülkenin dağılmasının önlenmeye çalışılması

Mustafa Kemalin doğduğu yıllarda Osmanlı Devleti ve Balkanların durumu ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III

D) I ve II E) II ve III


6)Küçük Kaynarca Anlaşması ile Rusya’ya tanınan kapitülasyonların kaldırılmasının ,

I. Moskova

II.Kars

III.Brest- LitowksAnlaşmalarından hangilerinin sonucunda olduğu söylenebilir?

A)Yalnız I B) I ve II C) I ve III

D) II ve III E) I, II ve III
7)TBMM’nin:

___Hıyanet-i Vataniye Kanunu kabul etmesi

___İstanbul ile her türlü resmi haberleşmeyi

yasaklaması

___Ankara müftüsünün fetva yayınlaması

___İstiklal Mahkemelerini kurmasıgibi uygulamaların temel amacı

aşağıdakilerden hangisidir?

A)Ayaklanmaları bastırarak devlet otoritesini sağlamak

B) Osmanlı hükümeti ile uzlaşmak

C)Ülkenin işgalini önlemek

D) İtilaf Devletleri’nin dostluğunu kazanmak

E) Azınlıkların güvenini kazanmak

8) Sovyet Rusya ile TBMM’si arasında imzalanan Moskova Anlaşmasında : “Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında imzalanan bütün anlaşmalar geçersiz sayılacaktır” denilmiştir.

Bu karar,aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Sovyet Rusya’nın Türkiye de sosyalizmi yaymaya çalıştığını

B) Türkiye’nin Sovyet Rusya tarafından himaye edildiğini

C) İki devletin askeri işbirliği yaptığını

D) Osmanlı ve Çarlık Rusya devletlerinin yıkıldığının iki devletçe kabul edildiğini

E) Sovyet Rusya’nın Akdeniz’e inmeyi amaçladığını


7)İngilizler I. Dünya Savaşı sırasında Basra körfezini işgal ederek Irak içlerine doğru ilerlemişlerdir.İngiltere’nin bu eyleminin;

I. Bölgedeki petrol yataklarını denetim altına almak

II. Rusya’daki Sovyet devrimini desteklemek

III. Osmanlı Devletindeki padişahlık rejimini yıkmakamaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II

D) II ve III E) I,II ve III
8)Urfa ,Maraş ve Antep gibi bölgelerde Ermenilerle işbirliği içindeki işgalci Fransa’ya karşı halk tarafından kurulan çeteler, başarılı savaşlar yapmışlardır.

Bu yörelerdeki savaşların doğrudan halk tarafından gerçekleştirilmiş olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)İlgili bölgelerde düzenli ordu birliklerinin bulunmaması

B)TBMM’nin Fransa ile yeni savaşı göze alamaması

C)Urfa, Maraş ve Antep’in Misak-ı Milli sınırları dışında yer alması .

D)Bu bölgenin kolay savunulması.

E) TBMM’nin ilgili bölgelerin Fransa’ya verilmesini kabul etmiş olması.

9) 1921 Anayasası ile;

__ Yasama ,yürütme ve yargı yetkisi TBMM’ye verilmiştir

__ Din işlerini yürütme yetkisi TBMM’ye verilmiştir

__ Seçme seçilme hakkı sadece erkeklere tanınmıştırAnayasanın bu hükümlerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Bütünüyle demokratik ve özgürlükçü bir anayasadır.

B) Meclisin güçlendirilmesi amaçlanmıştır

C) Laik anlayışına aykırı hükümler içerir

D)Eşitlik ilkesi gözetilmemiştir

E) Güçler birliği uygulanmıştır.

19)I.Dünya savaşında Osmanlı Devleti

__Almanya’nın vaat ettiği yardımı zamanında alamayınca kanal cephesinde,

__İngilizlerle işbirliği yapan Arapların ihaneti sonucu Suriye cephesinde yenilgi almıştır.Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine kanıt gösterilemez?

A)Osmanlı Devletinin dış yardıma ihtiyaç duyduğuna

B)Ümmetçilik akımının etkisini yitirdiğine

C)Osmanlı ordularının başarısızlığında birden fazla nedenin etkili olduğuna

D)Osmanlı Devletinin etkin ve güçlü olduğuna

E)İngilizlerin Osmanlılara karşı yalnız mücadele etmediğine


11)Fransa Sakarya meydan Savaşından sonra TBMM ile Ankara Anlaşmasını yaparak Anadolu’yu boşaltmış, İngiltere ise Yunanistan’a para ve ekonomik yardım yapamayacağını açıklamıştır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

  1. İngiltere’nin ekonomik sorunlarının arttığını

  2. Anlaşma Devletlerinin , Yunanistan’a olan

güvenlerini yitirdiklerini

C)Fransa’nın , İngiltere’ye güvenmediğini

D)Yunanistan’ın askeri gücünü attırdığını

E)Anlaşma devletlerinin Yunanistan’la diplomatik ilişkiyi kestiğini


12)”I.Balkan Savaşı ,Karadağ hükümetinin Osmanlı Devletine savaş ilan etmesiyle başlamış ancak savaş sonunda bu devletle bir anlaşma imzalanmamıştır”Anlaşma imzalanmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bu savaş Balkan devletleri arasında bir mücadeleye dönüşmüştür

B)Yunanistan ve Sırbistan engellemiştir

C)Karadağ savaştan çekilmiştir

D)Karadağ ile Osmanlı devletinin sınırı kalmamıştır

E)İstanbul Hükümeti Karadağ’ı tanımamıştır.

13)Aşağıdakilerden hangisi ,Ulusal Mücadeleye örgütleme ortamı hazırlayan cemiyetlerden değildir?

A) İzmir Müdafaa-i Hukuk

B) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk

C) Kilikyalılar Cemiyeti

D) Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

E) Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti


Do'stlaringiz bilan baham:


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa