1. Quyidagi variantlarning qaysi birida xatolikga yo’l qo’yilgan ? 22 iyunda shimoliy yarim sharda …Download 78 Kb.
Sana02.10.2019
Hajmi78 Kb.
TEST. Geografiya 5-sinf

II variant


1. Quyidagi variantlarning qaysi birida xatolikga yo’l qo’yilgan ? 22 iyunda shimoliy yarim sharda ….

a) Kun uzun bo’ladi b) Quyosh nurlari 23,5 gr sh.k gacha tik tushadi c) Ko’p yoritilgan

d) Qutb atrofida hamma joy 66,5 gr janubiy kenglikgacha sutka davomida yoritilmagan (qutb tuni ).

e)Hech qanday xatoga yo’l qo’yilmagan


2.To’yingan havo qanday sabablarga ko’ra to’yingan havo bo’lib qoladi?

a) Sovusa b) Muzlasa c) Isisa d) Shamol essa e) Bosim oshsa


3. Savanna nima ?

a) Eng qadimgi o’simlik va hayvonlar vatani b) Buta va mayda daraxtlarni juda qalin va o’ziga hos chalaklari

c) Daraxtsiz keng o’tzor yerlar d) Yillik yog’in miqdori 300 mm.dankam bo’lgan joylar

e) Unda – bunda daraxt va butalar osgan o’ziga hos tropik cho’l


4. Dunyodagi eng uzun vodiysida shunday bir o’simlik o’sadiki , undan qadimda narsa yozishda foydalaniladi .

Bu o’simlikning nomi nima ?

a) Akatsiya b) Papirus c) Baobab d) Aloe e) Butilkasimon daraxt
5. David Livingston o’z sayohatlari davrida qaysi sharsharani G’alaba sharsharasi deb nomlagan ?

a) Viktoriya b) Stenli c) Niagara d) Livingston e) Anxel


6. Zambiya davlat yerlari asosan qaysi tabiat zonasida joylashgan?

a) Chala cho’llar va cho’llar zonasi b) Doimiy yashil o’rmonlar zonasi

c) Savanna va siyrak o’rmonlar zonasi d) Dag’al bargli doimiy yashil o’rmonlar va butazorlar zonasi

e) Balandlik mintaqasi


7. Afrika materigidagi burlar qaysi davlatdan ko’chib kelgan kishilarning avlodi hisoblanadi?

a) Italiya B) Angliya c) Portugaliya d) Gollandiya e) Arabiston


8. Avstraliya materigiga hos bo’lmagan jihatni ajrating :

a) Eng kichik materik b) Geomorfologik va Ortektonik tuzilshi boshqa materiklardan soddaroq

c) Materikda endemism rivojlangan d) 70% hududi cho’llardan iborat bo’lib u eng ququq va eng yosh materik

e) javobi yo’q


9. Quyidagi topishmoqqa qaysi davlat yashiringan?

Bu davlatda sim g’ovlar ,o’ragan cho’l yaylovlar ,

Chorvaning yo’q cho’poni qo’rasiz qo’y makoni.

a) Avstraliya b) Braziliya c) Turkmaniston d) Mongoliya e) Saudi Arabistoni


10. Avsraliya cho’llari Afrika cho’llarini nimasi bilan farq qiladi?

a) Materiklarning cho’llari asosan materikning markazida joylashgan. b) Har ikkisida deyarli o’simliklar bo’lmaydi

c) Avstraliya cho’llarida vohalar yo’q d) Cho’llarda hech qanday ko’l va daryolarning yo’qligi e) hammasi
11. “Antarktida – butunlay janubiy qutb doirasi ichida , Atlantika va Tinch okeanlarining pasida joylashgan. Eng baland ,eng sovuq va eng kuchli shamollar materigi . Sayyoramizning 80% chuchuk suvi uning muzliklarida to’plangamligini ko’rish mumkin .O’simlik va hayvonot dunyaosi kambag’al . Relyefi juda murakkab bo’lib , tekislik va tog’liklar almashib boradi”.

Yuqoridagi tavsifda men qanday hatoga yo’l qo’ydim?

a) Antarktida sovuq, eng kuchli shamollar bo’ladigan materik ammo u Yevroosiyadan baland emas

b) Tomonni nomlashda va geografik tavsif tartibida c) Sayyoramizning 96,6% foiz chuchuk suvi uning muzliklarida toplangan d) Antarktidada tog’lar yo’q e) Qo’pol hatoga yo’l qo’yilmagan


12. Antarktida – butunlay janubiy yarim sharda joylashgan . Men uni lug’oviy ma’nosini “Janubiy” deb atasam bo’ladimi?

Yoki bu haqda fikringiz o’zgachami? Quyida sizning fikringiz bormi?

a) Janubiy Amerika b) Antarktida c) Afrika d) Astraliya e) Fikringiz qo’shilaman
13. And tog’lari tabiatini balandlik mintaqakri bo’yicha qanday o’zgarishini tasvirlab bergan Geograf kim edi ?

a) V.Yunker b) A.Vesputchi c) Magellan d) X.Kolumb e) A.Gumbold


14. O’rkachsiz kichkina tuyaga o’hshagan Guanaka deb ataluvchi o’tho’r hamda puma deb ataluvchi yirtqich hayvonlar janubiy Amerikaning qaysi tabiat zonasida saqlanib qolgan?

a) dashtlar b) Savanna c) chala cho’llar d) And tog’laridagi balandlik mintaqalari

e) Ekvotarial o’rmonlar.
15. Janubiy Amerikaning hozirgi siyosiy haritasida nechta davlat o’rin olgan?

a) 15 b) 11 c) 13 d) 7 e) 9


16. Qaysi davlat Janubiy Amerikaning “Arheologiya muzeyi” deb nom olgan?

a) Argentina b) Peru c) Kolumbiya d) Paragvay e) Braziliya


17. Amazonka daryo sistemasi bo’yi tabiat zonasini aniqlang .

a) Mavsumiy nam o’rmonlar zonasi b) Doimiy yashil o’rmonlar zonasi

c) Dag’al bargli doimiy yashil o’rmonlar va butazorlar zonasi d) Aralash o’rmonlar zonasi e) dashtlar
18. Filippin orollarida “Apo” deb nomlangan vulqon borligini bilasiz.Uning o’rtasidagi harf o’rniga boshqa harf qo’ysangiz Yaponiyadagi Harakatdagi vulqonlardan birini topasiz.

a) Aro b) Alo c) Amo d) Aso e) Afo


19. Barglarining deametri 2 metrgacha chiqadigan va 50kg yukni ko’tara oladigan go’zal Viktoriya-Regiya o’simligi qaysi daryo tarmoqlarida o’sadi ?

a) Misisipi b) Nil c) Zambezi d) Parana e) Amazonka


20. Labrador yarimorolining shimoliy qismi Nyufaulend oroli shimoliy Amerikaning qaysi tabiat zonasida joylashgan ?

a) Tundra b) Arktika sahrolari c) Tayga d) Aralash bargli va mavsumiy o’rmonlar zonasi

e) Dasht chala cho’llar va cho’llar
21. “Daraht turlarining hilma-hilligi kishini hayratga soladi… atrofimda bir qancha keng va igna bargli o’simliklar: eman, yong’oq, zarang va qarag’ay kabi o’simliklar go’yo uchrashuvga chiqqandek qator saf tortgan.Eng asosiysi ular bizning daraxtlarga qon- qarindoshdek , biroq qudratliroq , ko’rkamroq va bo’liqroqqa o’xshaydi”. Yuqoridagi badiiy-geografik ta’rif Shimoliy Amerikaning o’rmonlar zonasiga tegishli. Tarifni qaysi materigdan tashrif buyurgan sayyoh keltirgan deb ayta olasiz?

a) Yevroosiyo b) Afrika c) Janubiy Amerika d) Avstraliya e) Ta’rifda goegrafik hato bor


22. Bir nomda sharshara , cho’l , shahar , orol , daryo ,ko’l.

a) Eyr b) Viktoriya c) Chad d) Zanzibar e) Xartum


23. U “Kun chiqar” ham o’zidir . Atamalar qay materik so’zidir.

a) Shimoliy Amerika b) Janubiy Amerika c) Antarktida d) Yevrosiyo e) Afrika


24. Braxmaputra daryosi qaysi tog’likdan boshlanadi ?

a) Himolay tog’ligidan b) Kun – Lun tog’ligidan c) Dekan yassi tog’ligidan

d) Tibet tog’ligidan e) Bu daryo ko’ldan boshlanadi
25. Yevrosiyoda maydoni jihatdan 4-o’rinda qaysi davlat turadi?

a) Indoneziya b) Saudiya Arabistoni c) Eron d)Mongoliya e) Qozog’iston1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

D

C

E

B

A

C

D

E

A

C

B

D

E

A

C

B

A

D

E

A

A

B

C

D

E

TEST. Geografiya 5-sinf

I variant
1) Gorizontallar yordamida qanday geografik tushunchalar ifoda etiladi?

a) Nisbiy balandliklari bir xil nuqtalarning balandliklari tutashtirilib, ularning eng baland cho 'qqilarini raqamlarda ifoda etiladi.

b) Mutlaq balandliklari bir xil nuqtalar tutashtiriladi. c) Tabiiy sharoiti mos nuqtalar о 'zaro tutashtiriladi.

d) Gorizonting to 'rt asosiy tomoni va qo 'shimcha tomonlarini predmetlarga tomon yonalishni ко 'rsatadi. e) Hammasi.


2) Gorizontallarning bir-biriga yaqin joylashganligi qanday geografik mohiyatga ega?

a) Joy plani migyosining yirikligi ifodalangan. b) Relefiy tafovutlar yo 'qligini ко 'rstadi.

c) Yonbag 'rning tikligi ifodalangan. d) Yonbag'rlarning biribiriga uzoq vayotiqligi ifodalangan.

e) Nisbiy va mutlaq balandliklari bir xil hududlar yonma-yon va qatorma-qator joylashganligini bildiradi.


3) O'lchami 21x17 sm bo'lgan o'quvchilar daftari varog'ida uzunligi 1 km ga teng kochani tasvirlash kerak. Ko'cha tasvirini bir varoq qog'ozga sig'dirish zarur, tasvirning uzunligi 20 sm dan ortiq bo'lmasligi muhim. Qanday masshtab tanlash lozim?

a) 1:5000 1 sm da 50 m b) 1:50000 1 sm da 500 m c) 1:500 1 sm da 5 m

d) 1:500000 1 sm da 5000 m e) 1:5000000 1 sm da 50000 m
4) Planda qaysi shartli belgilar g'arbdan sharqqa yo'nalgan bo'lmog'i kerak?

a) Planda shartli belgilarning shakli, kattaligi va rangi aniq bo 'lishi short emas. Qaysi tomonga yonaltirib chizish ixtiyoriydir.

b) Botqoqliklar. c) O'tloqlar. d) Kesilgaan о 'rmonlar. e) Alohida о 'sgan daraxtlar.
5) Karimjon plan chizayotib tog'larni belgilashda chiziq ishlatdi. Bu chiziqni qanday nomlaash mumkin?

a) Izobara b) Izoterma c) Parallel d) Gorizontal e) Izobata


6) Yoritqichning gorizontdan balandligini aniqlaydigan eng oddiy asbobning nomi nima?

a) Telluriy b) Bussol c) Flyuger d) Teodolit e) Kompas


7) Sankt-Peteburgda sobiq Issakliy jomiysida 98 metr uzunlikdagi mayatnik 50 kg yuk bilan osib qo'yNgan. и nima maqsadda barpo qilingan?

a) Yerning kattaligini va quyosh atrofida harakatini isbotlash uchun. b) Yerning silkinishini oldindan aytib beradi.

c) Yerning shaklini yoki geoidligini va harakatini aniqlash uchun.

d) Butun olam tortilish qonunini tushuntirish maqsadida.

e) Bu mayatnikda hech qanday geografik mohiyat yo'q. U jomiy uchun mahsus qurilgan bo lib, shu yerga xalqni to 'plashda qo 'ngiroq vazifasini bajaradi.
8) Ekvatorial radius bilan qutbiy aylanish ellipsodining kichik yarim o'qi tafovuti qanchaga teng?

a) Tafovut yo'q. b) 2.25 mln km. c) 215 km. d) 2.15 km. e) 21.5 km.


9) Paralellar xaritalarda qanday oriyentirlangan bo'ladi?

a) Ekvatordan qutblarga tomon. b) Ekvatordan boch meridianga tomon. c) Yer markazidan shimol vajanubda tomon. d) G 'arbdan sharqqa tomon.

e) Daraja to 'riga asoslanib, gorizontning to 'rtta asosiy tomoniga yo 'nalgan holda.
10) Mantiyaning yer po'sti ostidagi moddasining xarorati juda yuqori va u yadroga tomon yanada ko'tarilib boradi. Bunday yuqori haroratda modda erigan holatda bo'lishi kerak. Biroq u plastik qovushqoq ko'rinishga ega. Buning sababi nima?

a) Sababi, chuqurda tushgan sari bosim ham ortib borganligidan.

b) Sababi, chuqurga tushgan sari havo harorati ta'sirida moddalar qovushqoqligi ortib borganligidan moddalar erimaydi.

c) Bunga mantiya ostidagi yadroda eng og'ir va zich moddalarning joylashuvi sabab bo 'ladi.

d) Mantiyaning yuqori qismini egallab yotuvchi kristall holatidagi moddalar uning elastik bo 'lishiga sababchi bo 'ladi.

e) Mantiyaning bu qismida moddalar plastik hollarda bo'lmaydi, balki erigan holatdadir.


11) Quyidagilar ichidan materik orollarini ajrating.

a) Grelandiya, Buyuk Britaniya, Kuril. b) Yangi yer, Yangi Gvineya, Buyuk Britaniya.

c) Grelandiya, Yangi Gvineya, Kuril. d) Buyuk Britaniya, Yangi Zelandiya, Marjon.

e) Yangi Gvineya, Kuril, Grelandiya.


12) Birinchi suv o'tkazmaydigan qatlam ustidagi suvli qatlamda joylashgan yer osti suvlari nima deb ataladi?

a) Buloq yoki chashma. b) Artezan quduqlari. c) Mineral suvlar. d) Bunday qatlamda yer osti suvi yo 'q.

e) Sizot suvlari.
13) Atrofi baland qorli tog'lar bilan o'ralgan sahrolarda oqadigan daryolarni aniqlab bering.

a) Sena, Maun, Mozel. b) Amudaryo, Sirdaryo, Tarim. c) Shimoliy Sibir, Shimoliy Amerika daryolari.

d) Gang, Hind, Nil, Kongo. e) Krik daryolari.
14) Shamol qachon kuchli esadi?

a) Ikkita qo 'shnijoy orasidagi bosimfarqi katta bo 'Isa. b) Ikkita qo 'shnijoy orasidagi bosimfarqi kichik bo 'Isa.

c) Ikkita qo 'shnijoy orasidagi bosimfarqi bo 'Imasa. d) Okean, dengiz to 'Iqinlari va oqimlari kuchaysa.

e) Zilzila, vulqon va toshqinlar ta 'sirida.


15) Qirov qanday hollarda tushadi?

a) Tumandagi suv bug 'lari muz kristallariga aylanganda.

b) Kechqurun, quyosh botgach, yer va о 'simliklar yuzi tez soviydi hamda kunduzgi issiq mahsuli bulgan bug' kechga borib sovuqda о 'zini tutolmay qolishidan.

c) Tuproq harorati kechasi nol darajadan pasaysa. d) Nisbiy namlikpasayganda. e) A va D javoblar.


16) Yirik miqyosli xaritani aniqlang?

a) Dunyoning siyosiy xaritasi. b) Yarim sharlar tabiiy xaritasi. c) О 'zbekiston xaritasi. d) Topografik xaritalar.

e) Mavzuli xaritalarning barchasi
17) "Suvrat al-arz" ("Yer surati") nomli kitobda Afrika, Osiyo va Yevropa qit'alarini tavsiflagan, Amudaryo va .Sirdaryoni Orol dengiziga quylishini dastlab yozib qoldirgan olim kirn?

a) M.Al. Xorazmiy. b) A.R. Beruniy. c) M. Ulug'bek. d) Al. Farg'only e) Z.M. Bobur.


18) Yer kurrasining yedrosi asosan qaysi moddalarning aralashmasidan iborat?

a) Alyuminiy, temir. b) Marganes, qo'rg'oshin. c) Oltin, platina. d) Nikel, surma. e) Kremniy.


19) Nuqtalar o'rnida variantlarda berilgan sonlarni qo'ysangiz to'g'ri javobini topasiz.

"Yer kurrasi bundan ... milliard yil avval vujudga kelgan bo'lib, u davrda qaynoq sirti deyarli tep-tekis bo'lgan. Yer vujudga kelgandan keyingi ...milliard yil davomida tirik mavjudotlar bo'lmagan. Bundan ... millard yil muqaddam yer sirtida dastlabki okean suvlari vujudga kelgan deb taxmin qilinadi.

a) 3,2,1 b) 5,3,2 c) 4,3,1 d) 6,4,1 e) 2,2,1
20) Faraz qiling, tog' jinsining yoriqlariga suv kirib qolib, muzlaydi va nurash sodir bo'ladi. Bu nurash qanday nurashga misol bo'ladi?

a) Kimyoviy nurash. b) Fizikaviy nurash. c) Organik nurash.

d) Fizika-kimyoviy nurash. e) Hammasi.
21) Magmatik tog' jinslari qanday ko'rinishda bo'ladi?

a) Suyuq yaltiroq va yengil. b) Qattiq, zich va yengil. c) Qattiq, zich va og 'ir.

d) Uqalanuvchan, g 'ovak va yengil. e) G 'ovak, yaltiroq va og 'ir.
22. Metamorfik tog’ jinslaridan biri marmar qaysi tog’ jinsining katta bosimda qayta birikishidan hosil bo’ladi?

a) Gil b) Ohaktosh c) basalt d)Torf e)Granit


23. Nuqtalar o’rniga zarur so’zlarni qo’ysangiz to’g’ri javobingiz kelib chiqadi.

Mutlaq balandligi 200- metrgacha bo’lgan tekisliklarni … , 200 metrdan 500 metrgacha bo’lganlari …. 500 metrdan oshgani esa …lar, 1000 metrdan 2000 metrgacha bo’lsa … deydilar .

a) Past tekisliklar , qirlar , yassi to’glar , o’rtacha balandlikdagi tog’lar

b) Yassi tekisliklar , qirlar yassi tog’lar o’rtacha balandlikdagi tog’lar

c) Past tekisliklar , yassi tekisliklar , qirlar , baland tog’lar

d) Past tekisliklar , yassi tog’lar , qirlar va adirlar

e) Past tekisliklar , yassi tog’lar ,adirlar , past tog’lar
24. Siz masalan , Hindiston yarimorolining organic dunyosiga baho bermoqchisiz . Uning organic dunyosi shaklanishini aniqlamoq uchun navbatda nimaga etibor berasiz ?

a) Gerografik o’rniga b) Geologik tuzilishiga c)Uning tashqi ko’rininshiga , qirg’oqlariga

d) Uni o’rab turgan okean va dengizlar iqlimiga e) Ekvatorga nisbatan tutgan o’rni va quyosh nurini tushunishiga .
25. Okean suvidagi tuzlar qayerdan kelib qolgan?

a) Okean suvi hosil bolayotgan davrlarda magmadan ajralib chiqayotgan suv tarkibida tuz va boshqa erigan moddalar bo’lgan .

b) Troposferadagi o’zgarishlar jarayonida vujudga kelgan c) Tuproq tarkibidan d) Fotosintez jarayoni natijasida

e) Tog’lar nurashi , vulqonlar , geyzerlar . sunami va zilzilalar ta’sirida
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

B

C

A

B

D

D

C

E

D

A

B

E

B

A

C

D

A

E

B

C

D

B

A

B

A

Download 78 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent axborot
toshkent davlat
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
umumiy o’rta
haqida umumiy
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat