1-bob. Ilk о'rta asrlarda Vatanimizning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayoti 7-sinf O'zbekiston tarixiDownload 0.53 Mb.
bet1/4
Sana24.04.2017
Hajmi0.53 Mb.
  1   2   3   4
1-bob. Ilk о'rta asrlarda Vatanimizning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayoti

7-sinf O'zbekiston tarixi

1. O'rta asrlar tarixi qaysi asrlarni o'z ichiga oladi'.' 1. 5-13-asr o’rtalari C) 5-17-asr or'ltalari

 2. 4- 16-asr o'rtalari D) 5-19-asr o'rtalari

2. О'rta asrlar tarixi davrlari xato berilgan javobni toping.

 1. Ilk o'rta asrlar C) Rivojlangan o'rta asrlar

 2. So'nggi o'rta asrlar D) Tarqoq o'rta asrlar

 1. «O'zlikni anglash tarixni bilishdan boshlanadi». -ushbu so'zlar kimga tegishli?
  A) I.Karimov B) Beruniy C) Mirxond D) Amir Temur

 2. Ilk o'rta asrlar tarixi qaysi asrlarni o'z ichiga oladi?

A) 5-9-asrlar B) 5-10-asrlar C) 5-11-asrlarni D) 5-12-asrlarni

5. IX-XV asrlar O'rta Osiyo tarixida …….. deb ataladi. 1. Ilk o'rta asrlar C) Rivojlangan o'rta asrlar

 2. So'nggi o'rta asrlar D) Tarqoq o'rta asrlar

6. O'rta asrlar tarixi ………. asosida o'rganiladi.

 1. Moddiy va yozma manbalar C) Ma'naviy va etnografik manbalar

 2. Lingvistik va arxeoiogik manbalar D) Etnografik va yozma manbalar

7. O'rta Osiyoda ilk yer egaligi munosabatlari qaysi davrda shakliandi?

 1. Ilk o'rta asrlar C) Rivojlangan o'rta asrlar

 2. So nggi o'rta asrlar D) Tarqoq o'rta asrlar

8. O'rta asrlarga oid moddiy manbalar xato berilgan javobni toping.

 1. Moddiy manbalarga o'rta asrlarga oid ashyoviy yodgorliklar

 2. Mehnat qurollari, qurol-yarog'lar, tanga chaqalar

C) Kiyim-kechaklar. uy jihozlari va idishlar

D) Tarixiy, mahalliy va biografik asarlar

9. O'rta asrlarga oid yozma manbalar qanday turga bo'linadi?


 1. Rasmiy hujjatlar hamda tarixiy, mahalliy va biografik asarlar

 2. Eposlar, dostonlar va tarixiy asarlar

C) Norasmiy xujjatlar va qo'zg'olonlarga oid xujjatlar

D) Ertaklar, dostonlar va biografik asarlar

10. Qishloqlar nufuzining ko"tarilish sabablari xato berilgan javobni ko'rsating

A) Shaharlarda aholining ko'payishi C) Hunarmandchilikning rivoj topishi B) Ichki va tashqi savdoning kengayishi D) Dehqonlar nufuzining oshishi

11. Ilk o'rta asrlarda dehqonlarga qaram aholi……. deb atalgan.

A) Kadivar B) Chokar C) Kashovarz D) Sarkor

12. Ilk o'ita asrlarda qishloqdagi oddiy mehnatkash aholi…….. deb atalgan.

A) Kadivar B) Chokar C) Kashovarz D) Sarkor


13. Qo'riq va bo'z yerlarni o'zlashtirilishining sababini aniqlang.

A) Ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi aholining o'troq hayotga o'tishining kuchayishi natijasida obikor yerlarga bo'lgan muhtojlikning ortib borishi.

B) To g'onlarning kashf etilishi bilan baland joviarga ham suv chiqarish imkonining yuzaga kelishi.

C) O'troq dehqonlarning yerga bolgan talabining oshishi va dehqonchilikka yangi texnika va ekinlarning kirib kelishi.

D) Barcha javoblar to'g'ri.

14. Ilk o'rta asrlarda «dehqon» bu … 1. «Qishloq hokimi» nomi bilan shuhrat qozondi

 2. «Zodagonlarning qo'riqchisi» nomi bilan atalgan

C) «Qishloqdagi eng past tabaqa» nomi bilan atalgan

D) «Qo shchi» ya'ni birovning yerida ishlovchi nomi bilan shuhrat qozongan

15. Ilk o'rta asrlarda dehqonlarning qoriqchilari .. ..deb atalgan.

A) Kadivar B) Chokar C) Kashovarz D) Sarkor

16. Quyidagi qaysi termin «qishloq qo'rg'onida yashovchi» ma'nosiga mos keladi?

A) Kadivar B) Chokar C) Kashovarz D) Sarkor 1. Ilk o'rta asrlarda mulkdor va quldor tabaqa vakillari ... deb atalgan.

 1. Kadivar C) Kashovarz

 2. Chokar D) Sarkor

18. Qang' davlati tarkibidan birinchi bo'lib O'rta Osiyodagi qaysi daviat ajralib chiqdi?

 1. Xorazm C) Tohariston

 2. Baqtriya D) Eloq

19. 4 asrda xion (xioniylar) qabilalari qaysi hududlardan kelib O'rta Osiyoga hujum qildilar?

 1. Kaspiy dengizi shimoli va Orol C) Janubi-g'arbiy Eron va Turkmaniston

 2. Yettisuv va Sharqiy Turkiston D) Afg'oniston va shimoliy Hindiston

20. Qaysi shahar Kidariylar davlatining poytaxti edi?

 1. Balx C) Kat

 2. Tunkat D) Suyob

21. 3-asrda Xorazm Qang' davlatidan ajralib chiqqanidan so'ng uni qaysi sulola idora eta boshlaydi?

 1. Farasmaniylar C) Afrig'iylar

 2. Saljuqiylar D) Xorazmshohlar

22. Milodiy 353-yili ...

 1. Xiyoniylar Grumbat boshchiligida Sug'diyonaga bostirib kirdi

 2. Xiyoniylar O'rta Osiyoda o’z hukmronligini o'rnatdilar
  C) Afrig' Xorazm poytaxtini Kat shahriga ko'chirdi

D) O'rta Osiyoga toharlar bostirib keldilar

23. Kimlarning zarbasi natijasida Kidariylar O'rta Osiyoni tark etib. Shimoliy Hindistonga chekindilar?

A) Eftaliylar C) Toharlar

В) Xiyoniylar D) Turk hoqonligi


24. Tuproqqal'a shahri xarobalari hozir qaysi hududda joylashgan?

 1. Qoraqalpog'istonning hozirgi Kegeyli tumanida.

 2. Qoraqalpog'istonning hozirgi Ellikqal'a tumanida.

 3. Xorazm viloyatimng Xonqa tumanida.

 4. Xorazm viloyatining Xazorasp tumanida.

25. Kidariylar So'g'dga qachon va kim boshchiligida bostirib kirgan?

 1. 5-asrda Kidar boshchiligida C) 5-asr oxirlari Grumbat boshchiligida

 2. 5-asrda Buniin boshchiligida D) 5-asr boshlarida Vaxshunvor boshchiligida

26. Qaysi hukmdor Xorazmning poytaxtini Kat shahriga ko'chirgan.

 1. Farasman C) Xurzod

 2. Afrig' D) Chog'on

27. Grumbat kim?

 1. Xivoniylaraing podshosi

 2. Toxatiar podshosi

 3. Eftallar podshosi

 4. Turklar hoqoni

28. Afrig'iylar davridagi Xorazm tangalariga xos bo'lgan xususiyatni aniqlang.

 1. Betiga shoh va orqasiga gajak dumli sher yoki arslon tasviri tushirilgan

 2. Betiga shoh va orqasiga suvoriy tasvirlari tushirilgan kumish tangalar zarb etilgan

 3. Betiga xudo tasviri orqasiga shoh va malika tasviri tushirilgan

 4. Betiga xudo tasviri orqasiga suvoriy tasviri tushirilgan

29. Xiyoniyiar va sosoniylar o'rtasidagi dastlabki jangda xiyoniylardan yengilgan sosoniy shohni aniqlang.

A) Pero'z B) Shopur C) Kubod D) Anushervon

30. V asrning 20-yillarida Xorazm va Amudaryo havzasiga kelgan Kidariylar asli kimlar edi?


 1. Kushonlarning avlodi bo'lgan B) Iskandarning avlodi bo'lgan

 1. Sosoniylar avlodi bo'lgan

 2. Salavkiylar avlodi bo'lgan

31. 3-asrda Xorazm davlatining dastlabki poytaxtini aniqlang.

A) Tuproqqal'a B) Qo'yqirilganqal'a

C) Kat D) Ko'hna Urganch

32. Shopur 2 kim bo'lgan?

A) 353-373-yillardagi Sosoniylar shohi B) 309-379-yillardagi Sosoniylar shohi

C) 488-531-yillardagi Sosoniylar shohi D) 531-579-yillardagi Sosoniylar shohi

33. Xiyoniyiar qachon O'rta Osiyoda uzil-kesil hukmronliklarini o'rnatdilar?

A) 4-asrning 60-yillarida B) 4-asrning 80-yillarida

C) 4-asrning 70-yillarida D) 4-asrning 90-yiliarida

34. Yunimizga Toxarlar qachon kirib keldi? 1. 5-asrning 20-yillarida C) 5-asrning 40-yillarida

 2. 5-asrning 30-yillarida D) 5-asrning 50-yillarida

35. Eftallar davlatiga kim asos soigan?

A) Vaxshunvar B) Grumbat C) Kidar D) Eftalon

36. Eftallar davlati kuchaygan davrini aniqlang.


 1. 5-asrning 50-yillari C) 5-asrning 70-yillari

 2. 5-asrninfi 60-yillari D) 5-asrning 80-yillari

37.Sosomylar qaysi shoh davrida Eftallarga qarshi uch marta uribh olib borgan?

A) Pero'z

B) Shopur

C) Kubod D) Anushervon

38. Qaysi Sosoniy shohlar davrida Eftallar bilan munosabatlar yaxshilangan?


 1. Shopur va Pero'z B) Kubod va Anushervon

 1. Pero'z va Ardasher D) Anushervon va Arshak

39. Zog`ariq va Bo`zsuv kanallari qaysi hududlarni sug`orish uchun xizmat qilgan?

 1. Toshkent vohasi va Janubiy Qozog'iston

 2. Samarqand viloyatining janubiy tumanlari

 3. Marv vohasi va Janubiy Turkmaniston

 4. Farg'ona vodiysi va g'arbiy Qozog`iziston

40. Darg'om kanali qaysi hududlarni sug`orish uchun xizmat qilgan?

 1. Toshkent vohasi va Janubiy Qozog`iston

 2. Samarqand viloyatining janubiy tumanlari

Marv vohasi va Janubiy Turkmaniston

 1. Farg'ona vodiysi va g'arbiy Qirg'iziston

41. Eftallar davrida …. rivojlangan dehqonchilik va bog'dorchilik markazlari edi.

 1. Xorazm va Eloq C) Toshkent va Tohariston

 2. Toxariston va So`g`d D) Eloq va Farg'ona

42. 5-asrda barpo etilgan sug'orish inshootlari xato berilgan javobni toping.

A) Zog'ariq B) Bo'zsuv C) Darg'om D) Tuyatortar

43. Eftallar davrida … g`alla, sholi va paxta yetishtirilar edi.


 1. Qashqadaryo va Zarafshon vodiylarida

 2. Farg'ona va Toshkent vohalarida

 3. Zarafshon va Farg'ona vodiylarida

 4. Toshkent va Xorazm vohalarida

44. Ipak yo'li savdosida sosoniy savdogarlan bilan raqobatda asosan ….. vositachihk rolin o'ynar edi.

A) Xorazmiylar

B) So`g`diylar

C) Toharlar

D) Eloqliklar

45. Vag`nze bu ... 1. Ibodalxonalar B) Ibodatxona qohini

CIbodatxonaga tegishli yerlar D) Ibodatxona xizmatchisi

46. 5-asrda o'zlashtirilib alohida dehqonchilik vohalari shakllangan hududlar xato berilgan javobni toping. 1. Cag'onyon, Samarqand

 2. Buxoro. Kesh

 3. Choch, Samarqand

 4. Farg'ona, Xorazm

47. Eftallar ichki va tashqi savdoda qanday tangalardan foydalangan?

 1. Sasoniylarning kumush tangalaridan C) Ahamoniylar kumush tangalaridan

 2. Xorazm kumush va mis tangalaridan D) Arabiylarning dinor va dirhamlaridan

48. Eftаllar davrida mahalliy hokimlar ham chaqa-tangalar chiqarganlar. Quyida tanga chiqargan mahalliy hududlar xato berilgan javobni toping.

A) Buxoro. Poykand B) Vardona. Naqshab

C) Farg'ona, Eloq D) Samarqand. Xorazm

49.Eftallar davrida chorvador aholi qanday tilda so'zlashgan? 1. Turkiy tilda B) Fors tilida

C) So'g'd tilida D) Arab tilida

50. Eftallar davrida aholi foydalangan yozuvlar xato berilgan javobni toping. 1. So'g'd yozuvi C) Xorazm yozuvi

 2. Eftaliy yozuvi D) Kushon yozuvi

51. 5-6-asrlarda keng tarqalgan yozuvlar xato berilgan javobni toping.

 1. So'g'd yozuvi C) Xorazm yozuvi

 2. Eftaliy yozuvlari D) Baqtriya yozuvi

53. Eftaliyiar yozuvi nechta harfdan iborat edi?

A) 22 ta B) 24 ta C) 26 ta D) 28 ta

54. 5-asrda O'rta Osiyolik shishasoziar …. hunarmandlariga rangli shisha va shisha buyumlar yasashni o'rgatadilar.

A) Vizantiya

B) Eron

C) Xitoy

D) Arman

55. Buyuk Turk xoqonligi qachon tashkil topdi? 1. 6-asrning oitalarida C) 6-asming oxirlarida

 2. 6-asrning 80-yillarida D) 7-asr boshlarida

56. Qachon Bumin „hoqon“ deb e`lon qilindi?

 1. 552-yilda C) 558-yilda

 2. 563-yilda D) 6O3-yilda

57. Turk hoqonligi tashkil topganda hoqonlikning markazi qayer edi?

 1. Bolasog'un C) Oltoy

 2. Yettisuv D) Suyob

58. Qachon turklar Yoyiq va Itil bo'ylarini zabt etdilar?

 1. 552-yilda C) 558-yilda

 2. 563-yilda D) 603-yilda

59. Qachon turklar Shimoliy Kavkazning bepoyon yerlarini egallab, Qrim yarim oroliga kirib boradilar?

 1. 575-576-yillarda C) 577-578-yillarda

 2. 576-577-yillarda D) 578o79-yillarda

60. lstamiga kuyov bo'lgan Eron shohi kim edi?

 1. Pero'z 2 C) Xusrav 1

 2. Shopur 2 D) Kubod

61. Turklar qachon eftaliyiar davlati yerlariga bostirib kiradilar?

A) 552-yilda B) 558-yilda C) 563-yilda D) 603-yilda

62. Mustahkam markazlashgan davlatga xos asosiy belgi nima?

A) Davlatning barcha hududlari yagona hukmdor hokimiyatiga so'zsiz bo'ysunuvchi davlat

В) Har bir feodalning o'z yeriga ozi mustaqil xo`jayin bo'lishi

C) Davlatning mayda-mayda bo'laklarga bo linib ketishi

D) Наг bir feodaining o'z mustaqil puli, hududi, o`lchov birliklarining mavjud bo lishi

63. Qaysi davlat urug-aymoqchilik udumlariga asoslangan harbiy-ma`muriy boshqaruvga asoslangan edi? 1. Xiyoniylar davlati C) Eftaliylar davlati

 2. Kidariylar davlati D) Turk hoqonligi

64. Turk hoqonligida ko'chmanchi chorvador aholi ….. nomlari bilan yuritilgan.

A) “Budun” C) “Yabg'u”

В) “Shad.” D) “Naf”

65. Turk hoqonligida elning hokimi …. deb yuritilgan. 1. “Budun” C) “Yabg'u”

 2. “Shad” D) “Naf”

66. Turk hoqonligida o'n ming qo'shin qo'mondoni, harbiy bo'linmaning boshlig`I ….. deb yuritilgan.

 1. “Budun C) “Yabg'u”

 2. “Shad” D) “Naf”

67. 6-asrda Chirchiq, Zarafshon, Qashqadaryo va Amudaryo havzalarida ….. mayda hokimliklar maviud edi.

 1. O'ndan ortiq C) Yigirmaga yaqin

 2. O'n beshdan ortiq D) Yigirmadan ortiq

68. Turk hoqonligi qachon ikki qismga bo'linib ketgan?

 1. 6-asrning o'rtalarida B) 6-asrning 90-yillari oxirlarida

 1. 6-asrning 80-yillari oxirlarida D) 7-asr boshlarida

69. Sharqiy turk xoqonligining asosiy aholisi ….. bo'lgan.

 1. Ko'chmanchi C) O'troq

 2. Harbiylar D) Qullar

70. G'arbiy Turk hoqonligining markazi …. edi.

 1. Bolasog'un C) Oltoy

 2. Yettisuv D) Suyob

71. G'arbiy Turk hoqonligiga qaysi hududlar kirar edi?

 1. O'rta Osiyo va Sharqiy Turkistonning bit qismi

 2. Sharqiy Turkiston va Shimoliy Hindiston

 3. Eron va janubi-g'arbiy Turkmanistonning bir qismi

 4. O'zbekistonning janubi va Shimoliy Afg'oniston

72. G'arbiy Turk xoqonligining asosiy aholisi ….. bo'lgan.

 1. Ko'chmanchi C) O'troq

 2. Harbiylar D) Qullar

73. G'arbiy Turk hoqonligi ….. nihoyatda kuchayadi.

A) 7-asrning birinchi choragida C) 7-asrning uchinchi choragida

В) 7-asrning ikkinchi choragida D) 7-asrning to'rtinchi choragida

74 .Qaysi turk hoqoni davrida boshqaruv tartiblari isloh qilindi? 1. Istami hoqon C) Bumin hoqon

 2. To'n yabg'u hoqon D) Bilga hoqon

75. Turk hoqonligi kuchaygan davrda uning sharqiy chegarasi …… borib taqaladi.

 1. Oltoyga B) Sind daryosiga

 1. Kaspiy dengiziga D) Eronga

76. Turk hoqonligi kuchaygan davrda uning janubiy chegarasi ….. borib taqaladi.

 1. Oltoyga C) Sind daryosiga

 2. Kaspiy dengiziga D) Eronga

77.7-asrning birinchi yarmida qaysi davlat bilan Turk hoqonhgining iqtisodiy aloqalari ayniqsa faollashdi?

A) Eron B) Hindiston C) Xitoy D) Misr

78. Qaysi yili Buxoro. Samarqand, Ishtixon va Ustrushonadan juda katta birlashgan savdo karvoni Xitoyga yetib bordi?


 1. 626-yilda C) 628-yilda

 2. 627-yilda D) 629-yilda

79. Buxoroda ko'tarilgan qo'zg'olonga kim rahbarlik qilgan?

 1. Abro'y C) Rofe ibn Lays

 2. Abu Muslim D) Mazdak

80. Abro`y qo'zg'olonini bostirgan Turk lashkarboshisi kim edi?

 1. Qorachurin Turk C) Sheri Kishvar

 2. Eltarish Turk D) Bilga Hoqon

81. Abro`y qo'zg'olonini bostirish haqida buyruq bergan turk hoqoni kim edi?

 1. Qorachurin C) Sheri Kishvar

 2. Eltarish D) Bilga Hoqon

82. Abro'y qo'zg'oloni qachon bo`lib o'tgan?

 1. 584-585-yillar B) 586-587-yillar

 1. 585-586-yiIlar D) 587o88-yillar

83. Buxorodagi Abro'y qo'zg'olonining sababini toping.

 1. Qashshoqlik, jabr-zulm va dehqonlar asorati

 2. Sheri Kishvarning aholini majbuny ravishda askarlikka olishi

 3. Qorachurin Turkning soliqlarni oshirish to'g'risidagi farmoni

 4. Buxoro aholisining Poykandga ko'chirilishi

84. 5-7-asrlarda 15 dan ortiq mayda feodal davlatlai mavjud bo'lib, ular ichida eng yirigi qaysi edi?

A) Tohariston B) So'g'd C) Farg'ona D) Eloq

85. Quyidagi qaysi davlatning poytaxti Balx edi?


 1. Tohaiiston C) Farg'ona

 2. So'g'd D) Eloq

86. Tohariston hududini aniqlang.

 1. Zarafshon va Qashqadaryo vodiysi

 2. Surxondaryo janubi, Tojikiston va shimoliv Afg`oniston

 3. Hozirgi Toshkeni viloyati va janubiy Qozosi'iston

 4. Pomir va Farg'onaning tog'li tumanlari

87. Tohariston …. yozuviga ega bo'lgan?

 1. 22 harfli C) 24 harfli

 2. 23 harfli D) 25 harfli

88. Toharistonda ayniqsa ..... yuksalgan.

 1. Qurolsozlik C) Qayiqsoziik

 2. Savdo-sotiq D) Kulolchilik

89. Farg'ona davlatining yirik markaziy shaharlari xato berilgan javobni aniqlang.

 1. Koson C) Axsikat

 2. Qubo D) Naqshab

90. Farg'ona hukmdorlari …… deb atalgan.

 1. Ixshid C) Malikshoh

 2. Tudun D) Dehqon

91. Rabod bu …

 1. Atrofi mudofaa devori bilan o'ralmagan, tashqi shahar

 2. haharning podsho qasri joylashgan qismi

 3. Ichki shahar

 4. Qasrga kiriladigan ko'tarma yo'l

92. Choch va Eloq 5-asrda ….. bo'ysundiriladi.

 1. Xiyoniylar C) Eftaliylar

 2. Kidariylar D) Turk hoqonligi

93. Choch va Eloq 6-asrda ……. bo'ysundiriladi.

 1. Xiyoniylar C) Eftaliylar

 2. Kidariylar D) Turk hoqonligi

94. Qaysi davlatda old tomoniga mulkdorning surati, orqasiga gajak dumli bars yoki qoplon tasviri ba'zan sulolaviy ayri tamg'a tushirilgan chaqa tangalar zarb etgan?

 1. Toharistonda C) Farg'onada

 2. So'g'dda D) Chochda

95. So'g'd yozuvi namunalari topilgan joylar xato berilgan javobni toping.

 1. Panjikent yaqinidagi Qal'ai Mug’ C) Sharqiy Turkistondagi Turfan shahridan

 2. Samarqanddagi Afrosiyob xarobasidan D) Xorazmdagi Oybuyurqal'a xarobalaridan

96. So'g'd va Xorazm yozuvlari …… asosida vujudga kelgan?

 1. Lotin yozuvi C) Oromiy yozuvi

 2. Arab yozuvi D) Finikiya yozuvi

97.….. guvohlik berishicha, So'g'dda o`g`il bola besh yoshga to`lgach, yozuv va hisob o'rgatilgun.

 1. Arab manbalari C) Xitoy manbalari

 2. Vizantiya manbiilan D) Arman manbaalari

98. Manbalarning guvohlik berishicha, So'g'dda og`il bola 20 yoshga to'lgach ...

A) Savdo ishlarini o'rganish uchun o`zga mamlakatlarga jo'natilgan.

B) 3 yil harbiy xizmatni o'tab berishi shart bo'lgan.

C) Dehqonchilik qilish uchun o'ziga alohida yer ajratib berilgan.

D) Uylantirilib, oilasini o'zi boqishi shart qilib qo'yilgan.

99. Quyida davlatlar va ularning podsholari bir-biriga mos kelmagan javobni toping.

A) So'g'dda – ixshidlar

C) Chochda – budunlar

C) Eloqda – dehqonl

D) Farg'onada - malikshohlar

100. Toxariston aholisi qaysi dinga sig`inishgan?

A) Islom B) Xristian C) Budda D) Moniylik

101. Ark bo ...


 1. Atrofi mudofaa devori bilan o'ralmagan. tashqi shahai

 2. Shaharning podsho qasri joylashgan qismi

 3. Ichki shahar

 4. Qasrga kiriladigan ko'tarma yo'l

102. Shahriston bu ...

 1. Atrofi mudofaa devori bilan o'ralmagan, tashqi shahar

 2. Shaharning podsho qasri joylashgan qismi

 3. Ichki shahar

 4. Qasrga kiriladigan ko'tarma yo'l

103. …… asosida uyg'ur va turk yozuvlari shakllangan.

 1. Xorazm yozuvi

 2. Sog'd yozuvi

 3. Oromiy yozuvi

 4. Kushon yozuvi

104. Mo`g`ul va manjur xatlari qaysi yozuvdan paydo bolgan?

 1. Uyg'ur yozuvidan

 2. So'g'd yozuvi

 3. Xorazm yozuvidan

 4. Arab yozuvi

105. Samarqand viloyatining …..So`g`ddagina emas, balki butun O'rta Osiyoda nestorianlik markazlaridan hisoblanadi.

 1. Urgut tumani B) Kattaqo'rg'on tumani

 1. Chelak tumani D) Bulling'ur tumani

106. Ko'kturk bitigi nechta harfdan iborat edi?

 1. 23-25 harf C) 38-40 harf

 2. 28-30 harf D) 45-47 harf

107. Qaysi dinda “ko`ktangri» ga sig`inishgan?

A) Islom B) Xristian C) Budda D) Shomonlik

108. Shomonlik dinida Ko'k Tangri sharafiga nima qurbonlik qilingan?

A) Qo`y C) Sigir C) Ot D) Tuya

109. 6-8-asrIarda tasviriy san'atda haykaltaroshlik muhim o'rin tutgan. Uning rivojiga …. Dini kuchli ta'sir ko'rsatgan.

A) Islom B) Xristian C) Budda D) Moniylik

110. Qachon Arabistonda yagona e’tibor asosida mamlakatni birlashtirish harakati boshlandi?

A) 7-asr boshidan

B) 7-asr oxirlari

C) 7-asr o’rtalarida

D) 7 – asr ikkinchi yarmi

112. Arablar davrida hunarmandchilik va savdo-sotiqdan qirqdan bir hissasida ….. olingan.

A) Xiroj

B) Zakot

C) Jiz'ya

D) Ushr


113. Qaysi xalifa murakkab vaziyatni hisobga olib, bo`ysundirilgan yerli xalqlar bilan kelishish siyosatini amalga oshirishga majbur bo'ldi?

 1. Uroar lbn Abdulaziz C) Muoviya 1

 2. Abul Abbos Saffoh D) Marvon 2

114. Yangi yerlarni bundan buyon zabt etishni to'xtatish hamda moliyaviy isloh o'tkazish to'g'risida farmon bergan arab xalifasi kim edi?

 1. Umar ibn Abdulaziz C) Muoviya 1

 2. Abul Abbos Saffoh D) Marvon 2

115. 720-yil Samarqandda ko`tarilgan qo'zg'olonga kim boshchilik qilgan?

 1. Chag`on C) Hurzod

 2. Gurak D) Divashtich

116. Panjikentda 720-yilda ko'tanlgan qo zg'olonga kim boshchilik qilgan?

 1. Chag'on C) Hurzod

 2. Gurak D) Divashtich

117. Qutayba ibn Muslim nima sababdan qisqa muddatda O`rta Osiyo yerlarini bosib oldi?

 1. Mamlakatda hukm surgan siyosiy porakandalik tufayli

 2. Mahalliy hokimlar o'rtasidagi o`zaro kurashlar tufayli

 3. Divashtichning Qutaybaga sotilib ketganligi uchun

 4. A va В javoblar to'g'ri

118. Arablar Mavarounnahrni necha yil davomida bo`ysundirdi?

 1. 8 yil davomida C) 10 yil davomida

 2. 9 yil davomida D) 11 yil davomida

119. Istilochilar aholini islomga kiritishda qanday yo'llardan foydalandi?

 1. Yerli aholini ma'naviy hayotida muhrm o'rin tutgan otashparastlik, nestorian, mom'y, budda kabi dinlarni soxta deb e`lon qildilar

 2. Ibodatxonalarni vayron etib, ularning o'rniga masjidlar barpo qiladilar, hamma joylarda diniy kitoblarni yo'q qilib, qohinlar va ibodatxona mulozimlarini quvg'in qildilar

 3. Islom dinini qabul qilgan kishilarga ma'lum imtiyozlar yaratib berildi

 4. Barcha javoblar to'g'ri

120. Arablarga qarshi qo'zg'oloning sabablari nimada?

 1. Arab bosqinchilarining talonchilik siyosati, madaniyatning oyoq osti qilinishi

 2. Yerli xalqlarning barcha haq-huquqlardan mahrum etilishi

 3. Arab tili, yozuvi hamda xalifalik qonun-qoidalarining zo`rlik bilan joriy etilishi

 4. Barcha javoblar to'g'ri

121. Islom dinini qabul qilganlardan xiroj va juzya soliqlarini olmaslikkka qaror qilgan Xuroson noibi kim edi?

 1. Ashros C) Nasr ibn Sayyor

 2. Said Xaroshiy D) Said ibn Abdulaziz

122. Moliya islohoti oikazgan Xuroson noibi kim edi?

 1. Ashros C) Nasr ibn Sayyor

 2. Said Xaroshiv D) Said ibn Abdulaziz

123. Qaysi Xuroson noibi davrida barcha musulmonlar huquqiy jihatdan tenglashtirilib, yer egasining e`tiqodidan qat`iy nazar xiroj to`lashi shart qilib qo`yildi?

 1. Ashros C) Nasr ibn Sayyor

 2. Said Xaroshiv D) Said ibn Abdulaziz

124. Mahalliy mulkdorlar bilan yaqin aloqa o'rnatish va ular yordamida mamlakatni itoatda tutishga harakat qilgan Xuroson noibi kim edi?

 1. Ashros C) Nasr ibn Sayyor

 2. Said Xaroshiv D) Said ibn Abdulaziz

125. Oxirgi Ummaviy xalifa kim edi?

 1. Abulabbos Saffox C) Xalifa Marvon 2

 2. Xalifa Mahdiy D) Xalifa Abu Ja'far

126. Ummaviylarning taxtdan ag`darilishi va Abbosiylarning xalifalik taxtini egallashida muhim rol o'ynagan qo`zg`olon rahbari kim edi'

 1. Rofe ibn Lays C) Abu Muslim

 2. Hoshim ibn Hakim D) Gurak va Divashtich

130. Abu Muslimning qarorgohi qayerda edi?

 1. Shavval qishlog'ida B) Robiya saroyida

 1. Maxuvon qal'asida D) Narshax qishlog'ida

131. Abbosiylar tomonidan Umaviylarga qanday ayb qo'yildi?

 1. Qur'oni Karimni buzib taiqin qilishda ayblandi

 2. Islom dini va uning arkonlarini bajarmaganlikda ayblandi

 3. Rasululloh avlodini qirib tashlashda ayblandi

 4. Davlat boshqanshda sustkashlikka yo'l qo'yganlikda ayblandi

132. Abbosiylar targ'iboti uchun Abu Muslim qachon Xurosonga keladi?

 1. 745-yilda C) 747-yilda

 2. 746-yilda D) 748-yilda

133. Abu Muslim qullar uchun ….. maxsus joy tashkil ettiradi.

 1. Shavval qishlog'ida C) Robiya saroyida

 2. Maxuvon qal'asida D) Narshax qishlog'ida

134. Abu Muslim qullardan tashkil topgan qo'shinga kimni boshliq qilib tayinlaydi?

 1. Ahmadni C) Dovudni

 2. Mahbubiyni D) Girdakni

135. Abu Muslim qo'shiniga kelib qo'shilgan kishilarga qancha maosh to'laydi?

 1. Avvai 2 dirhamdan keyin 4 dirhamdan

 2. Avval 3 dirhamdan keyin 5 dirhamdan

 3. Avval 4 dirhamdan keyin 5 dirhamdan

 4. Avval 5 dirhamdan keyin 7 dirhamdan

136. Abu Muslim qachon Marv shahrini egalladi?

A) 748-yil B) 750-yil

C) 749-yil

D) 751-vil

137. Qachon xalifa Marvon 2 taxtdan ag'dariladi?


 1. 748-yil C) 750-yil

 2. 749-yil D) 751-yil

138. Abbosiylar sulolasining xalifalik taxtini egallab turgan yillarini aniqlang.

 1. 661-750-yillar B) 777-888-yillar

 1. 750-1258-yillar D) 873-1044-yillar

139. Ummaviylarning xalifalik taxtini egallab turgan yillarini aniqlang.

 1. 661-750-yillar C) 777~888-yillar

 2. 750-1258-yillar D) 873-1044-yillar

140. Birinchi Abbosiy xalifa kim edi?

 1. Abuiabbos Saffox C) Xalifa Marvon 2

 2. Xalifa Mahdiy D) Xalifa Abu Ja'far

141. 750-yilda qayerda Abbosiylarga qarshi qo'zg'olon bo'lib o'tdi?

 1. Samarqandda C) Farg'onada

 2. Xorazmda D) Buxoroda

142. Abu Muslim tomonidan Ziyod ibn Solih boshchiligida yuborilgan harbiy kuch qachon Xitoy qo'shinlariga zarba berib, ularni mamlakat hududidan quvib chiqardi?

 1. 748-yil C) 750-yil

 2. 749-yil D) 751-yil

 1. Abu Muslim qachon o'ldirildi?

 1. 748-yil C) 753-yil

 2. 751-yil D) 755-yil

144. Muqanna qozg`oloni bo`lib o'tgan yillarni aniqlang.

 1. 769-774-yillar C) 769-777-yillar

 2. 769-771-yillar D) 769-783-yillar

145. Muqannaning asli ismi kim edi?

 1. Rofe ibn Lays B) Abuja'far davonaqiy

 1. Hoshim ibn Hakim Dl Gurak ibn Ashros

146. “Muqanna” so'zining ma`nosini ayting.

 1. “Yengilmas” B) “Matoga ahor beruvchi”

C)“Niqobdor” D) “Haq din uchun kurashuvchi”

147. Muqannaning qarorgohi qayerda edi? 1. Shavval qishlog'ida B) Robiya saroyida

C)Maxuvon qal'asida D) Som qal'asida

148. Kichik lashkarboshidan vazirlik darajasigacha ko'tarilgan qo'zg'olon rahbari kim edi? 1. Abu Muslim B) Muqanna

C)G'urak D) Rofe ibn Lays

149. Qaysi qo'zg'olon rahbari Mazdak g`oyalariga asoslangan ijtimoiy tenglik va erkin hayotga da'vat etuvchi ta'limotni targ`ib etgan? 1. Abu Muslim C) Muqanna

 2. G'uiak D) Rofe ibn Lavs

150. Muqanna targ`iboti qaysi hududlarda yaxshi samara beradi?

 1. Naxshab va Kesh

 2. Buxoro va Termiz

 3. Kesh va Xorazm

 4. Toshkent va Termiz

151. “Oq kiyimlilar” qo`zg`oloniga zarba berish uchun xalifa Mansur 775-yilda ….. boshliq harbiy kuchni Movorounnahrga safarbar qiladi?

 1. Nasr ibn Sayyor

 2. Abduja'far Davonaqiy

 3. Jabroil ibn Yahyo

 4. Abul Abbos Abdulloh

152. 777-yilda “oq kiyimlilar” ga uzil-kesil zarba berish uchun xalifa ….. Nishopurga keladi.

 1. Abuja'far Davonaqiy C) Husayin ibn Maoz

 2. Mahdiy D) Marvon 2

153. Muqanna kurashining oxirgi bosqichi …. bo'lib o'tadi.

 1. Samarqandda C) Kesh vodiysida

 2. Narshax qal'asida D) Marv vohasida

154. Qaysi qo'zg'olon rahbari o'zini yonib turgan tandirga tashlab halok bo'lgan?

 1. Abu Muslim C) Muqanna

 2. Rofe ibn Lays D) Gurak

155. Muqanna qo'zg'olonining yengilish sababi nima edi?

 1. Qo'zg'olonchilar uyushqoqiik bilan harakat qila olmadilar

 2. Mulkdor dehqonlar birin-ketin sotqinlik yo'liga o`tib ketdi

 3. Qo`zg`olon uzoq cho'zilib, qishloq aholisi darmoni qurigan, charchagan edi

 4. Barcha javoblar to'g'ri

156. Rofe ibn Lays qo`zg`oloni qachon va qayerda bo`lib o'tdi?

 1. 720-yil Buxoroda

 2. 783-yil Samarqandda

 3. 806-yil Samarqandda

 4. 961-yil Farg'onada

158. Kudungar bu …

 1. Matoga ohor beruvchi B) Kichik lashkarboshi

 1. Qaram dehqon D) Arab sarkardasi

159. Sarxang bu ....

 1. Matoga ohor beruvchi C) Kichik lashkarboshi

 2. Qaram dehqon D) Arab sarkardasi

160. Muqananing Som qal`asidagi qarorgohi qachon qamalga olinadi?

 1. 775-yilda B) 777-yilda

 1. 776-yilda D) 783-yilda

161. Rofe ibn Lays qo`zg`oloni davrida Xuroson noibi kim edi?

 1. Ma'mun C) Amin

 2. Nasr D) Yahyo

162. Rofe ibn Laysni asir olib, uni xalifaga taslim bo`lishga majbur qilgan Somonxudotning nabiralari kimlar edi?

 1. Nasr, Ahmad, Muhammad B) Nuh, Ahmad, Yahyo

 1. Ismoil, Nasr, Asad D) Yoqub, Abbos, Ilyos

163. …. Arab xalifaligi og'ir siyosiy tanglikka uchradi. 1. 7-asr oxin 8-asr boshlanda C) 9-asr oxiri 10-asr boshiarida

 2. 8-asr oxiri 9-asr boshlanda D) 10-asr oxiri 11-asr boshlanda

164. Qorluqlar davlati hukm surgan davrlarni aniqlang.

 1. 8-asr oxiri - 10-asr o'rtalari B) 9-asr oxiri - 11-asr boshi

 1. 8-asr oxiri - 9-asr boshlari D) 9-asr oxiri - 10-asr oxiri

165. Qachon Yettisuv о`lkasida qarluqlar davlati toshkil topdi?

 1. 8-asr boshlari B) 8-asr oxirlari

C)8-asr о rtalari D) 9-asr boshlari

166. O`g`uzlar davlati tashkil topgan davrlarni aniqlang. 1. 8-asr oxiri - 10-asr о rtalari B) 9-asr oxiri - 1 l-asr boshi

C)8-asr oxiri -9-asr boshlari D) 9-asr oxiri - 10-asr boshi

167. Qorluqlarning poytaxti Chu daryosi bo`yida joylashgan ….. shahri edi. 1. Balx C) Suyob

 2. Yangikent D) Bolasog'un

168. O`g`uzlarning poytaxti Yangikent qayerda joyiashgan edi?

 1. Sirdaryo bo'yida C) Amudaryo bo'yida

 2. Chu daryosi bo'yida D) Murg'ob daryosi bo'yida

169. Qarluqlar qachon islom dinini qabul qilganlar?

 1. 9-asr oxirlari C) 10-asr o'rtalari

 2. 10-asr boshlari D) 10-asr oxirlari

170. Qarluqlar va o'guzlar 6-7 asilarda … tarkibida edi.

 1. Arab xalifaligi C) Turk hoqonligi

 2. Eftaliylar davlati D) Saljuqiylar davlati

171. Qoraxoniylar davlati nechanchi asrda paydo bo`lgan?

A) 9-asrda B) 10-asrda C) 11-asrda D) 12-asrda

172. O'g'uzlar davlati qaysi hududda tashkil topgan?


 1. Sirdaryo havzasida va Orol dengizi bo'ylarida

 2. Oltoyning g'arbi va Irtish daryosi o'rta oqimida

 3. Amudaryoning о rta oqimi va janubiy Turkmanistonda

 4. Orol dengizining g'arbi va janubiy Qozog'istonda

173. Qarluqlar davlatida podsholar …. deb yuritilgan.

A) “yabg'u”

B) “qog'on”

C) “hoqon”

D) “tudun”

174. Qarluqlar qaysi xalqlarning etnogenezida muhim rol o'ynagan. 1. Ozbeklar va tojiklar C) Turkmanlar va ozarbayjonlar

 2. Qoratjalpoqlar va turklar D) Qozoqlar va qirg'izlar

175. О`g'uzlar qaysi xalqlarning etnogenezida muhini rol o'ynagan'

 1. O'zbeklar va tojiklar

 2. C) Turkmanlar va ozarbayjonlar

 3. Qoraqalpoqlar va turklar

 4. D) В va S javoblar to'g'ri

176. O`g'uzlar qachon islom dinini qabul qilganlar?

A) 9-asrdan boshlab C) 1 l-asrdan boshlab

ВI 10-asrdan boshlab D) 12-asrdan boshlab

177. …. Og'uzlar davlati shimoh-sharqdan qo`zg`olgan qipchoqlar tomonidan qaqshatqich zarbaga uchrab bo`hnib ketadi. 1. 10-asrning birinchi choragida C) 10-asrning uchinchi choragida

 2. 10-asrning ikkinchi choragida D) 10-asrning to'rtinchi choragida

178.Arab xalifasi Xorunning o'g'illar qaysi javobda to'g'ri berilgan?

 1. Abbos va Amin C) Ma'mun va Ja'far

 2. Ma'mun va Amin D) Abbos va Ja'far

179. Xorun Ar-Rashidning o`g`illari оrtasida qaysi yillar toju-taxt uchun kurash bo lib otgan?

 1. 809-811-yillar C) 809-813-yillar

 2. 809-812-yiHar D) 809-814-yillar

180. 813-yilda Ma'munning xalifalik taxtini egallashiga yordam bergan Hirot viloyatining zodagonlaridan biri kim edi?

 1. Tohir ibn Husayin C) Abul Abbos Abdulloh

 2. Hakim ibn Ahmad D) Abu Ja far

181. Qachon Tohir ibn Husayn Xuroson va Movaraunnahrning noibi etib tayinlanadi?

 1. 820-yilda C) 822-yilda

 2. 821-yilda D) 823-yilda

182. Xalifa Ma'mun Somonxudotning nabiralarini ayrim shahar va viloyatlarga noib qilib tayinlaydi. Quyida shu noiblar va ularga berilgan hududlar xato berilgan javobni toping.

 1. Nuhga - Samarqand C) Ahmadga - Farg'ona

 2. Yahyoga - Buxoro D) Ilyosga - Hirot

183. Qachon Tohir davlat ishlarini mustaqil idora etish maqsadida …. xalifa nomini xutbadan chiqarib tashlatadi.

 1. 820-yilda C) 822-yilda

 2. 821-yilda D) 823-yilda

184. Kim davrida Xurosonning poytaxti Marvdan Nishopurga ko'chirildi?

 1. Tohir ibn Husayn C) Abul Abbos Abdulloh

 2. Taixa D) Nasr ibn Ahmad

185. Tohiriyardan so'ng hokimiyat qaysi sulola qo liga о tadi?

 1. Safforiylarga C) Somoniylarga

 2. G'aznaviylarga D) Saljuqiylarga

186. G'oziylar qachon Nishopurni egalladi?

 1. 871-yilda C) 873-yilda

 2. 872-yilda D) 874-yilda

188 . Safforiylar qo'zg'lonining raxbarlari to`g`ri berilgan javobni toping.

 1. Talxa va Abul Abbos Abdulloh C) Yaqub va Amr ibn Lays

 2. Husayn va Rofe ibn Lays D) Ismoil va Nasr

189. G'oziy bu ...

 1. Haq dm uchun kurashuvchi jangchi

 2. Juma nomozida hukmdor nomini aytib uning haqiga duo qihsh

 3. Miskar hunarmandlar

 4. Davlat xujjatiari va elchilik aloqalari vaziri

190. Safforiylik bu …..

 1. Haq din uchun kurashuvchi jangchi

 2. Juma nomozida hukmdor nomini aytib uning haqiga duo qilish

 3. Miskar hunarmandlar

 4. Davlat xujjatlari va elchilik aloqalari vaziri

191. Xutba bu ...

 1. Haq din uchun kurashuvchi jangchi

 2. Juma nomozida hukmdor nomini aytib uning haqiga duo qilish

 3. Miskar hunarmandlar

 4. Davlat xujjatlari va elchilik aloqalari vaziri

192. Movarounnahrning barcha viloyatlarini birlashtinsh va uni Xurosondan ajratib olish choralarini коrgan Somoniylar vakili kim edi?

A) Nuh B) Ahmad C) Nasr D) Ismoil

193. Samarqandni markazga aylantirgan Somoniylar vakili kim edi?

A) Nuh B) Ahmad C) Nasr D) Ismoil

194. Qachon Movarounnahrning deyarli barcha viloyatlari somoniylar tasarrufiga o'tadi?


 1. 9-asrning birinchi choragida C) 9-asrning uchinchi choragida

 2. 9-asrning ikkinchi choragida D) 9-asrning oxirgi choragida

195. Mavarounnahrda mustaqil davlatlarning paydo bo`lishiga qanday omillar sabab bo'idi?

 1. Tohiriylar davlatini barham topishi B) Qarluqlar davlatining barham topishi

 1. Arab xalifaligining kuchayishi

 2. Safforiylar davlatining barham topishi

196. Nasr Somoniy Buxoraga kimni noib etib yubordi?

 1. Ukasi Ilyosni C) Ukasi Ismoilni

 2. Akasi Ilyosni D) Akasi Ismoilni

197. Ismoil va akasi Nasr o'ltasida qachon jang bo`lib o`tdi?

A) 865-yilda B) 875-yiIda C) 888-yilda D) 89.Vyilda

198. Ismoil qachon Taroz shahnni fath etib, dasthklarga qaqshatqich zarba beradi?

A) 865-siIda

B) 875-yilda

C) 888-vilda

D) 893-vilda

200.Buxoro vohasi atrofini o'rab olgan Kanpirak (Kampir) devorining uzunligi qancha edi?

A) 250 km. B) 300 km

C) 350 km. D) 400 km.

201Somoniylar va Safforiylar о`rtasida jang qachon bo'lib o'tdi?

A) 865-yilda

B) 875-yilda

C) 900-yilda

D) 893-yilda

202. Safforiylar hukrndori Ami ibn Laysni Ismoilga qarshi gij-gijlagan arab xalifasi kim edi? 1. Xalifa Mu'tazid B) Xalifa Mahdiy

 1. Xalifa Ma'mun D) Xalifa Xorun

203. Qachon Xuroson somoniylar qo'l ostiga o'tadi?

 1. 865-yilda C) 900-yilda

 2. 875-yilda D) 893-yilda

204. Somoniylar boshqaruv tizimining ma'muriy. siyosiy va xo'jalik tartibotini necha vazirlik boshqargan?

 1. 8 ta devon B) 12 ta devon

 1. 10 ta devon D) 14 ta devon

205. Qaysi somoniy davrida Buxoroning Registon maydonida amir qasri qarshisida devonlar uchun saroy quriladi?

 1. Ismoil C) Nun 2

 2. Nasr 2 D) Ibrohim

206. Qachondan boshlab yirik mansabdorlarning davlat oldidagi xizmatlari uchun yer va suvdan iborat katta-katta mulklar in'om qilina boshlaydi?

 1. 8-asrdan

 2. 10-asrdan

 3. 9-asrdan

 4. 7 - asrdan

207. “Iqto” bu ...

 1. Somoniylar oldidagi xizmatlari uchun yirik mansabdorlarga in'om etiladigan yer-mulk

 2. Davlat xujjatlari va elchilik aloqalari vaziri

 3. Nomozda xutba o'qiydigan ruhoniy

 4. Harbiy ishlar vaziri

208. Ilmgoh-madrasa ilk bor qayerda buyod etilgan?

 1. Buxoroning Darvozayi Mansur mahallasida

209. Somoniylar davrida islom mafkurasi rahnamosi …. deb atalgan.

A) “Ustod” B) “Hojib” C) “Xatib” D) “Buzruk”

210. Somonivlar davrida ustoddan keyinga diniy lavozim qaysi edi.

A) “Dodxoh” B) “Hojib” C) “Xatib” D) “Buzruk”

211. Qaysi somoniy hukmdor yaxshi qurollangan harbiy qo'shin va saroyning maxsus muntazam sarbozlari qismini tuzadi? A) Nasr В ) Ismoil C) Nasr 2 D) Nuh 2

212. Somoniylar davrida hojiblarning boshlig'i qanday atalgan?

A) “Hojib ul-hujob” B) “Hojib ul-buzruk”

C) “Miri hojib” D) A va C javoblar to`g`ri

213. Somoniylar davlatida Amid ul-mulk bu ….

A) Somoniylar oldidagi xizmatlari uchun yirik mansabdorlarga in'om etiladigan yer-mulk

B) Davlat xujjatlari va elchilik aloqaiari vaziri

C) Nomozda qutba o'qiydigan ruhoniy

D) Harbiy ishlar vaziri

214. Somoniylar davlatida sohibi shurat bu ….. 1. Somoniylar oldidagi xizmatlari uchun yirik mansabdorlarga in'om etiladigan yer-mulk

 2. Davlat xujjatlari va elchilik aloqaiari vaziri

 3. Nomozda xutba o'qiydigan ruhoniy

D) Harbiy ishlar vaziri

215. Somoniylar davlatida mustovfiy bu …. 1. Somoniylar oldidagi xizmatlari uchun yirik mansabdorlarga in'om etiladigan yer-mulk

 2. Davlat xujjatlari va elchilik aloqaiari vaziri

 3. Moliya vaziri

 4. Harbiy ishlar vaziri

216. Somoniylar davlatida xatib bu ...

 1. Somoniylar oldidagi xizmatlari uchun yirik mansabdorlarga in'om etiladigan yer-mulk

 2. Davlat xujjatlari va elchilik aloqalari vaziri

 3. Nomozda xutba o'qiydigan ruhoniy

 4. Harbiy ishlar vaziri

217. 9-10-asrlarda Movarounnahr va Xorazm aholisinmg asosiy qismi …. bilan shugullanar edi.

 1. Hunarmandchilik B) Sug'orma dehqonchilik

C)Chorvachilik D) Konchilik

218. Xonbandi suv ombori qachon qurilgan? 1. 9-asrda B) 11-asrda

C)10-asrda D) 12-asrda

219. Somoniylar davrida hunarmandchilik rivoj topgan hududlar xato berilgan javobni toping. 1. Buxora, Urganch B) Marv, Shosh

C)Axsikat, Samarqand D) Xiva. Termiz

 1. Quyidagi qaysi hududda yuqori navli qog'oz ishlab chiqarilar edi?

A) Samarqand B) Xorazm C) Shosh D) Iloq

221.Quyidagi qaysi hududda ko'nchilik va charm mahsulotiari taraqqiy etgan edi?

A) Samarqand B) Xorazm

C) Shosh D) Iloq

222. Quyidagi qaysj hudud kumush va qo'rgoshin konlan hamda kumush tanga chiqaradigan zarbxonasi bilan mashhur edi ? A) Samarqand B) Xorazm C) Shosh D) Iloq

223. Quyidagi qaysi hududda qayiqsozlik taraqqiy etgan edi?

A) Samarqand B) Shush C) Xorazm D) Iloq

224. Somoniylar davrida eng mashhur mato –“Zandanachi” qayerda to'qilgan edi? 1. Buxoroda B) Samarqandda

C)Xorazmda D) Farg'onada

225. Somoniylar davrida eng mashhur mato – “Vadoriy” qayerda to`qilgan edi? 1. Buxoroda B) Samarqandda

C)Xorazmda D) Farg'onada

226. Somoniylar davrida xalqaro savdo aloqalarida qaysi pul ishlatilgan? 1. “Ismoiliy” tangasi B) “Muhammadiy” tangasi

C)“G'itrifiy” tangasi D) “Fals” tangasi

227. Somoniylar davrida qaysi yili og'ir ahvoldan chiqish uchun aholidan bir yilda ikki marta soliq undirib olinadi?

A) 941-yil B) 942-yil C) 942-yil D) 944-yil

228.Quyida terminlar va ularning izohlari bir-biriga mos kelmagan javobni toping. 1. Jo'ybon - suv taqsimlovchi mirob B) Sarrof - pul bo'yicha mutaxassis

C)Poykor - kichik mirob

D) Vaqf - diniy ishlar mutaxassisi

229. Samoniylar davrida yerdan foydalanish va egalik qilishning necha turi mavjud bo`lgan?

A) 3 turi B) 4 turi C) 5 turi D) 6 turi

230.Mulki sultoniy qanday yerlar hisoblanadi?


 1. Davlat tasarrufidagi yerlar

 2. Hukmron sulola vakillari mulkdor aslzodalar, qishloq aholisiga qarashli yerlar

 3. Masjid. madrasa. xonaqoh va maqbaralarga berilgan yer

 4. Davlat solig'idan qisman yoki butunlay ozod etilgan ruhoniylar, sayidlar yerlari

231. Vaqf yerlari bu ...

 1. Davlat tasarrufidagi yerlar

 2. Hukmron sulola vakillari mulkdor aslzodalar. qishloq aholisiga qarashli yerlai

 3. Masjid. madrasa, xonaqoh va maqbaralarga berilgan yer

 4. Davlat solig`idan qisman yoki butunlay ozod etilgan ruhoniylar, sayidlar yerlari

232. Mulk yerlari bu ...

 1. Davlat tasarrufidagi yerlar

 2. Hukmron sulola vakillari mulkdor aslzodalar, qishloq aholisiga qarashli yerlar

 3. Masjid. madrasa. xonaqoh va maqbaralarga berilgan yer

 4. Davlat solig'idan qisman yoki butunlay ozod etilgan ruhoniylar, sayidlar yerlari

233.Mulki xos yerlar bu ...

 1. Davlat tasarrufidagi yerlar

 2. Hukmron sulola vakillari mulkdor aslzodalar, qishloq aholisiga qarashli yerlar

 3. Masjid. madrasa, xonaqoh va maqbaralarga berilgan yer

 4. Davlat solig'idan qisman yoki butunlay ozod etilgan ruhoniylar. sayidlar yerlari

234.Qachon Buxoroda harbiy askarlar g`alayoni bo'lib o'tdi?

A) 952-yil B) 961-yil

C) 992-yil D) 999-yil

235. Nuh qachon Abu Ali Chag'oniyni Chag'oniyonga xokim qilib tayinlaydi?

A) 952-yil B) 961-yil C) 992-yil D) 999-yil

236. Somoniylar boshqaruv tizimi qachon inqirozga uchiadi? 1. 10-asr boshlarida B) 10-asr oxirida

C)10-asr o'rtalarida D) ll asr boshida

237. Qachon yag'mo va chigillar yagona itlifoqqa birlashdilar? 1. 10-asr boshlarida B) 10-asr oxirlarida

C)10-asr o'rtalarida D) 11-asr boshlarida

238. Qoraxoniylur davlatining asoschisi kim ? 1. Ibrohim Bo'ritegin B) Sotuq Bug'roxon

C)Nuh ibn Miin.Mir D) Sabuqtegin

239. Qoraxoniylar davlati qaysi hududlarda tashkil topgan? 1. Issiq ko'lning janubi va Yettisuv atrofida

 2. Orol va Sirdaryoning quyi oqimida

 3. Amudaryoning o'rta va yuqori oqimlarida

 4. Toshkent va janubiy Qozog'istonda

240. Qoraxoniylar davlatining poytaxti qaysi shahar bo'lgan?

 1. Bolasog'un C) Qoraqurum

 2. Suyob D) Sig'noq

241. Qoraxoniylar davlatining podsholari qanday atalgan?

 1. Arslonxon C) Bug'roxon

 2. Qoraxon D) A va S javoblar to'g'ri

242. “Qora” so'zi qadimda turkiy xalqlarda qanday ma'nolami anglatgan?

 1. Og'ir yuk ko'taruvchi bichilgan tuya

 2. Buyuklik. ulug'lik ma'nosida

 3. Ko'chmanchi chorvador ma'nosida

 4. Qo'rqmas. botir ma'nosida

243. Qoraxoniylarga qarshi kurashga somoniylarga kim yordam bergan?

 1. G'azna hukmdori Sabuktegin B) G'azna hukmdori Mahmud

C)Safforiylar hukmdori Yoqub D) Arab xalifasi Mu'tazid

244. Arslon qaysi qabilaning totemi hisoblanadi? 1. Chigillar B) Yag' molar

C)Qarluqlar D) O'g'uzlar

245. “Bug'ro” qaysi qabilaning totemi hisoblanadi? 1. Chigillar C) Yag'molar

 2. Qarluqlar D) O'g'uzlar

246. Qachon Xorun Bug`roxon boshqa qoraxoniylar Movarounnahrga yurish boshlaydilar?

A) 952-yil B) 961-yil

C) 992-yil D) 999-yil

247. G'alabadan keyin Sabukteginga qanday mukofot berildi? 1. Xurosonning noibi etib tayinlandi

 2. Shimoliy Hindistonning noibi etib tayinlandi

 3. juy

 4. Movarounnahrning noibi etib tayinlandi

D) Samarqand va Keshga hokimi etib tayinlandi

248. X asrda Somoniylar davlati o'rnida qanday davlat tashkil topdi? 1. Kashg'ardan Amudaryogacha Qoraxoniylar davlati tashkil topdi

 2. Hindistondan Kaspiv dengizi janubigacha viloyatlarda G'aznaviylar davlati tashkil topdi

 3. Kaspiy va Orol dengizi oralig'ida Qoraxitoylar davlati tashkil topdi

 4. A va В javoblar to'g'ri

249. Qoraxoniylar davlatida El-yurt hokimi nima deb atalgan?

 1. Eloqxon C) Takin

 2. Tamg'achxon D) Noib

250. Qoraxoniylar davlatida viloyat hokimlari nima deb atalgan?

 1. Eloqxon C) Takin

 2. Tamg'achxon D) Muhtasib

251. Qoraxoniylar qachon Buxoroni egalladi?

A) 952-yil B) 961-yil C) 992-yil D) 999-yil

252. 999-yilda Buxoroni egallagan Qoraxoniylar hukmdori kim edi?


 1. Nuh ibn Mansur B) Nasr Eloqxon

C)Ibrohim Bo'ritakin D) Sabuktegin

253. 1038-yilda qanday voqea sodir bo'ldi? 1. Qoraxoniylar davlati ikkiga bo'linib ketdi

 2. Qoraxoniylar Xuroson ustiga qo'shin tortdi

 3. Saljuqiylar sultoni Sanjar Qoraxoniylar davlati poytaxti Samarqandni egalladi

 4. Qoraxoniylarning Movarounnahrga birinchi yurishlari boshlandi

254. “Tamg'achxon” bu …..

 1. Xonlar xoni C) Viloyat hokimi

 2. El-yurt hokimi D) Shahar hokimi

255. 1130 yilda qanday voqea sodir bo'ldi?

 1. Qoraxoniylar davlati ikkiga bo'linib ketdi

 2. Qoraxoniylar Xuroson ustiga qo'shin tortdi

 3. Saljuqiylar sultoni Sanjar Qoraxoniylar davlati poytaxti Samarqandni egalladi

 4. Qoraxoniylaming Movarounnahrga birinchi yurishlari boshlandi

256. Bozordagi toshu-tarozi va narx-navo nazoratchisi, din qoidalari amal qilinishi ustidan ham nazorat olib boruvchi kishi bu …..

 1. Dodxoh C) Parvonachi

 2. Muhtasib D) Ko'kaldosh

257. Qoraxoniylar davlatini ikkiga bo'lgan mahalliy hukmdor kim edi?

 1. Nuh ibn Mansur B) Nasr Eloqxon

C)Ibrohim Bo'ritakin D) Sabuktegin

258. Qachondan boshlab “dehqon” degan tushuncha o'zining “qishloq hokimi”ni anglatuvchi asli ma'nosini yo'qotdi? 1. 9-10-asrlar C) 11-12-asrlar

 2. 10-11-asrlar D) 12-13-asrlar

259. Qachondan boshlab yerdan foydalanishda iqto tartiboti juda keng yoyildi?

 1. 10-asrdan boshlab B) 12-asrdan boshlab

C)11-asrdan boshlab D) 13-asrdan boshlab

260. 12-asrning 30-yillarida Qoraxoniylar davlatiga kimlar bostirib keldi? 1. Xorazmshohlar C) Qoraxitoylar

 2. Saljuqiylar D) Mo'g'ullar

261. Qachon Qoraxitoylar Qoraxoniylar eloqxoni Mahmudga qaqshatqich zarba beradilar?

 1. 1137-yil C) 1141-yil

 1. 1127-yil D) 1017-yil

262. Qoraxoniylar davlati qachon tugatiladi?

 1. 1137-yil C) 1127-yil

 1. 1141-yil D) 1017-yil

263. Mahmud G'aznaviy qachon Xorazmni bosib oldi?

 1. 1137-yil C) 1141-yil

 1. 1040-yil D) 1017-yil

264. Saljuqiylar qachon Xorazmni bosib oldi?

 1. 1137-yil C) 1040-yil

 1. 1141-yil D) 1017-yil

270. Saljuqiylar hukmdon ….. o'z ma'murlandan Anushteginni Xorazmga noib qilib tayinlaydi.

 1. Sulton Sanjar C) Malikshoh

 2. Alp Arslon D) Saljuq ibn Do'как

271. “Xorazmshoh” unvonini qayta tiklagan Xorazm hukmdori kim edi?

 1. Anushtegin B) Qutbiddin Muhammad

C)Otsiz D) Sulton Muhammad

272. Xorazmning mustaqilligi kimning nomi bilan bog'liq? 1. Anushtegin B) Qutbiddin Muhammad

C)Otsiz D) Sulton Muhammad

273. Xorazmshoh Otsizning bosib olgan hududlar xato berilgan javobni toping. 1. Turkman va qipchoqlarni bo'ysundirdi

 2. Sirdaryo etaklari va Mang'ishloq yarim oroli

 3. Kaspiy dengizi sohillaridan Sirdaryoning o'rta oqimigacha

 4. Sharqiy Turkiston va Yettisuvning bir qismi

274. Qaysi hukmdor Xorazmshohlar davlatining poydevorini barpo etadi?

 1. Anushtegin B) Qutbiddin Muhammad

C)Otsiz D) Sulton Muhammad

275. Sulton Sanjarga qarshi ko'chmanchi o'g'uzlar qachon isyon ko'taradilar?

A) 1017-yilda C) 1172-yilda

B) 1153-yilda D) 1194-yilda

276. Saljuqiylar davlati qachon parchalanib ketdi?

A) 1017-yilda B) 1172-yilda

C) 1153-yilda D) 1194-yilda

277. Otsiz davrida Xorazm hududlari qayerlargacha kengayirildi? 1. Kaspiy dengizi sohillaridan to Sirdaryoning o'rta oqimigacha

 2. Orol dengizi sohillaridan to Sirdaryoning yuqori oqimigacha

 3. Kaspiy dengizi g'arbidan to Orol dengizi sharqigacha

 4. Orol dengizi sharqiy qismidan to Issiqko'lgacha

278. Saljuqiylar davlatidan dastlab qaysi hududlar ajralib chiqib ketdi?

 1. Kichik Osiyo va Kermon C) Fors va Ozarbayjon

 2. Xuroson va Hindiston D) Bolqon yarim oroli va Kichik Osiyo

279. Xorazmshoh Takash 1187 - 1193-yillarda bosib olgan hududlar xato berilgan javobni toping.

 1. Nishopur B) Ray

C)Marv D) Bag`dod

280. Xorazmshoh Takash 1194-yilda qayerni o'ziga bo'ysundirdi? 1. Hindiston B) Kichik Osiyo

C)Eron D) Misr

281. Xorazmshohlar davlatining paytaxti qaysi shahar bo'lgan? 1. Urganj B) Xiva

C)Kat D) Tuproqqal'a

282. Xorazmshoh Muhammad o'zini qanday ulug' nom bilan atagan?

A) “Iskandari soniy B) “Sohibqiron”

C) “Rum qaysari” D) “G oziy”

283. Xorazmshoh Takash 1194-yilda qaysi saljuqiy sultonga zarba berdi?


 1. Malikshoh B) Sanjar

C)Tug'rul D) Saljuqbek

284. Muhammad Xorazmshohning taxtda otirgan yiilanni aniqlang.

A) 1156 - 1172-yillar

B) 1153 - 1192-yillar

C) 1172- 1200-yillar

D) 1200- 1220-уillar

285. Qachondan boshlab Xorazmshoh Movarounnahrm qoraxitoylarga qaramhkdan ozod etishga kirishdi?

A) 1206-yil B) 1210-yil C) 1212-yil D) 1214-yil

286. Qachon Talos vodiysida qoraxitoylar mag`lubiyatga uchratiludi?

A) 1206-yil Bj 1210-yil C) 12l2-yil D) 1214-yil

287. Qachon Yettisuvsa qadar yerlar Xurazmshohlar davlati tasarrufigh ohndi?

A) 1206-yil B) 1210-yil C) 1212-yil D) 1214-yil

288. Xoazmshohlar zulmiga qarshi 1210-yilda qayerda qo`zg`olon bo`lib o'tdr

A) 1206-yil B) 1210-yil C) 1212-yil D) 1214-yil

289. Xorazmshohlar davlati shimoli-g`arbiv va g'arbiy chegarasi qaysi hududgacha borar edi?


 1. Orol va Kaspiy dengizi sohillari

 2. Iroqqa qadar borar edi

 3. G`zna viloyatigacha borar edi

 4. Yettisuv va Dashti Qipchoqqacha

290. Xorazmshohlar davlatining janubiy-g`arbiy chegarasini aniqlang.

 1. Orol va Kaspiy dengizi sohillari

 2. Iroqqa qadar borar edi

 3. G'azna viloyatigacha borar edi

 4. Yettisuv va Dashti Qipchoqqacha

291. Xorazmshohlar davlatining janubi-sharqiy chegarasi qaysi hududgacha borar edi?

 1. Orol va Kaspiy dengizi sohillari

 2. Iroqqa qadar borar edi

 3. G'azna viloyatigacha borar edi

 4. Yettisuv va Dashti Qipchoqqacha

292. Xorazmshohlar davlatining shimoli-sharqiy chegarasi qaysi hududdan o'tar edi?

 1. Orol va Kaspiy dengizi sohillari

 2. Iroqqa qadar borar edi

 3. G'azna viloyatigacha borar edi

 4. Yettisuv va Dashti Qipchoq

293. Xorazmshohlar zulmiga qarshi 1212-yilda qayerda qo'zg'olon bo'lib o'tdi?

 1. O'trorda C) Samarqandda

 2. Buxoroda D) Toshkentda

294. Raboti Malik yodgorligi ….

 1. 10-asrga oid B) 12-asrga oid

C)11-asrga oid D) 13-asrga oid

295. Qang`li va turkmanlardan kuchli yollanma qo'shin tashkil etgan Xorazmshoh kirn edi? 1. Anushtegin B) Otsiz

C)Takash D) Elarslon

296.Qoraxitoylar davlatining poytaxtini aniqlang. 1. Bolasog'un B) Yangikent

C)Suyob D) Qoraqurum

298. ….. Bolasog'un shahrini Qoraxitoylar davlatining poytaxtiga aylantirgan. 1. Go'rxon B) Eloqxon

C)Tamg'achxon D) Malikshoh

299. Qoraxitoylar bu .... 1. Xitoyliklarga mansub qabiia B) Mo'g'ullarga mansub qabila

C)Uyg'urlarga mansub qabita D) Hindlarga mansub qabila

300. O'zini “Ikkinchi Iskandar” deb atagan Xorazmshoh kim edi? 1. Aloviddin Takash B) Qutbiddin Muhammad

C)Sulton Muhammad D) Jaloliddin Manguberdi

301. ….. Movarounnahr va Xurosonda iqto yerlar kengayib, muikchihkning asosiy shakllaridan biriga aylandi. 1. 9-10-asrlarda B) 11-12-asrlarda

C)10-11-asrlarda D) 12-I3-asrlarda

302. Qaysi yillar Qoraxoniylar Xuroson ustiga ikki marta qo'shin tortgan? 1. 1005- va 1007-yillar B) 1007- va 1009-уillar

C)1006- va 1008-yillar D) 1008- va 1010-yillar

303. 996-yilda ….. 1. Qoraxoniylar Movarounnahrga tomon hujum boshlaydilar

 2. Somoniylar davlati barham topdi

 3. Qoraxoniylar va G'aznaviylaj to'qnashadi

 4. Qoraxoniylar davlati ikkiga bolinib ketadi

304. 1038-yilda Ibrohim Bo'ritegin G'aznaviylardan tortib olgan hududlari xato berilgan javobni toping.

 1. Xuttalon B) Vaxsh

C)Chag'oniyon D) Maymurg'

305. Qoraxoniylar davrida shaharlar kim tomonidan boshqarilar edi? 1. Shahar hokimi B) Rais va muhtasib

C)Imom va shayxlar D) A va S javoblar to'g'ri

306. Sayyidlar kimlar? 1. Muhammad payg'ambarning nabirasi Husayn aviodlari

 2. Muhammad payg'ambarning amakisi Abbos aviodlari

 3. Muhammad payg'ambarning xotini aviodlari

 4. Muhammad payg'ambarning kuyovi Ali avlodlari

307. Ushr bu …..

 1. Hosilning 1/4 qismi miqdorida olinadigan soliq

 2. Hosilning 1/5 qismi miqdorida olinadigan soliq

 3. Hosilning 1/7 qismi miqdorida olinadigan soliq

 4. Hosilning 1/10 qismi miqdorida olinadigan soliq

308. Somoniylar davrida ijarachi dehqonlar. … deb atalgan.

 1. “barzikor” B) “kashovarz”

C)“qo'shchilar” D) A va В javoblar to'g'ri

309. Somoniylardan kimlar hukmronlik qilgan davrlarda siyosiy vaziyat nihoyalda keskin tus oladi? 1. Nuh va Nun 2 davrida B) Nasr va Nasr 2 davrida

C)Yahyo va Nuh davrida D) Nasr 2 va Nuh 2 davrida

310. Xorazmshohlar hukmronligi to'g'ri izchillikda berilgan javobni toping. 1. Anushtegin, Otsiz, Qutbiddin Muhammad, Takash

 2. Anushtegin, Qutbiddin Muhammad, Otsiz. Elarslon

 3. Anushtegin, Otsiz, Elarslon, Qutbiddin Muhammad

 4. Anushtegin, Elarslon, Takash, Otsiz

311. Xorazmshohlar to'g'ri izchillikda berilgan javobni toping.

 1. Elarslon, Takash, Muhammad

 2. Muhammad, Takash, Elarslon

 3. Takash. Muhammad. Elarslon

 4. Elarslon, Muhammad, Takash

312. Xorazm davlati ayniqsa O`tsizning nabirasi …. davrida juda kengayadi.

 1. Elarslon B) Takash

C)Muhammad D) Jaloliddin

313. Xoraznishoh Takashning bukmronlik yillarinni amqlang. 1. 1156-1172-yillar C) 1153- 1 192-yillar

 2. 1172-1200-yillar D) 1200 - 1220-yillar


Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4


Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2017
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa