‘zbekiston respublikasi oliy va ‘rta maxsus ta'lim vazirligi ‘rta maxsus, kasb-hunar ta'limi markazl m u h a r r a m s a t t o r o V aDownload 3,31 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/56
Sana14.04.2022
Hajmi3,31 Mb.
#549644
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Bog'liq
Sudda ish yuritish (M.Sattorova, M.Alamberdiyeva)
OTMOM Eshmetova S. D, IMG 20220216 120546 299-converted, 6 - ЯДАга қўйиш, Mavzu Pedagogi-WPS Office, 2 5386697143115322466, 2- laboratoriya ishi , 4-Amaliy topshiriq-3, Binomial va Puasson taqsimoti bo`yicha taqsimlangan tasodifiy mi, DARS RUS TILI, oOTN7yHd9cDpbT4Gzy5WO8q15U02UmfOpM2lfAFB, karp turidagi baliqlarini polikultura usulida etishtirish asoslari (4)


0 ‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA 0 ‘RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
0 ‘RTA MAXSUS, KASB-HUNAR TA'LIMI MARKAZl
M U H A R R A M S A T T O R O V A
M A K T U B A A L A M B E R D IY E V A
SUDDAISH YURITISH
Kasb-hunar kollejlari uchun o ‘quv qo ‘llanma
TOSHKENT 
«YANGI NASHR» 
2012
www.ziyouz.com kutubxonasi


UDK 347.97/99(075)
67.71
o BZ 4
Oliy va o 'rta maxsus, kasb-hmar ta 'limi o ‘quv metodik birlashmalar
faoliyatini muvofiqlashtiruvchi kengash nashrga tavsiya etgan.
Sattorova, M uharram
S-24 
Sudda ish yuritish: kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qoMlan- 
ma / M. Sattorova, M. Alamberdiyeva; 0 ‘zbekiston Respublika- 
si Oliy va o‘rta-maxsus ta'lim vazirligi; 0 ‘rta maxsus kasb-hunar 
ta'limi markazi. - Toshkent: Yangi nashr, 2012. - 104 b.
ISBN-978-9943-22-099-7
M as'ul m u harrir
A. A. Muhammadiyev, 
yuridikfanlari nomzodi, dotsent
Taqrizchilar:
N. S. Temirova, 
yuridikfanlari nomzodi;
I. H. Mamanov, 
yuridikfanlari nomzodi
Mazkur o‘uv qo‘llanmada sudda ish yuritish fanining tushunchasi, vazi- 
falari hamda ish yuritish bilan bog'liq harakatlar yoritilgan bo‘lib, ushbu 
harakatlami bajarishda qo'yilgan talablar to‘g‘risida keng maMumotlar 
berilgan.
Ushbu o‘quv qoMlanmakasb-hunar kollejlari o‘quvchilari uchun moMjal- 
langan.
ISBN-978-9943-22-099-7
UDK 347. 97/99(075) 
KBK 67.71ya722
© «Yangi nashr» nashriyoti, 2012
www.ziyouz.com kutubxonasi


KIRISH
Mustaqil respublikamiz bosib o‘tgan qisqa davr ichida ta’lim 
tizimida katta o‘zgarishlar yuz berdi. Jumladan, kasb-hunar kollejlari, 
akademik litseylar vujudga keldi.
Kasb-hunar kollejlarida o‘quvchilarning kasb-hunarga moyilligi- 
ni, layoqatini, bilim va ko‘nikmalarini chuqur rivojlantirishga, ular- 
ning tanlagan yo‘nalishlari bd‘yicha bir yoki bir necha zamonaviy 
kasb egallashlariga barcha imkoniyatlar yaratilgan hamda ularda 
keng ixtisoslikdagi kichik mutaxassislar tayyorlanmoqda.
Jumladan, yuridik kollejlarida quyi va o‘rta pog‘ona sudlar uchun 
sud ijrochisi, sud devonxonasi xodimlari, sud majlisi kotibi, arxiv xo- 
dimi mutaxassisligi bo'yicha kadrlar tayyorlanadi.
Bugungi kunda mamlakatimizda sud-huquq sohasidagi islohotlar- 
ni amalga oshirish davlat siyosatining ustivor yo‘nalishlaridan biri 
bo‘lib, bu barcha pog‘ona sudlarda odil sudlovni amalga oshirish, 
ularda ish yuritishni aniq, to‘g‘ri va qonun talablari asosida yo‘lga 
qo‘yish, sud ishlarini tashkiliy jihatdan munosib tarzda ta’minlashga 
xizmat qiladi.
Mazkur o‘quv qo'llanma yuridik kollejlar uchun ishlab chiqilgan 
dastur asosidatayyorlangan. Uni tayyorlashda kollej o‘quvchilarining 
yoshi, mutaxassisligi bo‘yicha ish davrida zarur bo‘ladigan bilimlar 
hisobga olindi.
Qo‘llanmada kollej o‘quvchilarining kelajakda 0 ‘zbekiston Res- 
publikasining asosiy va o ‘rta pog‘ona sudlarida faoliyat yuritishlari 
e’tiborga olinib, mazkur sudlarda ish yuritish jarayoni bilan bog‘liq 
harakatlar keng yoritildi.
0 ‘quv qo‘llanmani tayyorlashda ish yuritish bo‘yicha hujjatlar- 
ning yagona davlat tizimi, «Jinoyat va fuqarolik sudlarida ish yuritish 
tartibi to‘g‘risida»gi Yo‘riqnomalari hamda 0 ‘zbekiston Respublika-
3
www.ziyouz.com kutubxonasi


si Vazirlar Mahkamasining 1999- yil 29- martda qabul qilingan 140- 
sonli Qaroriga 2- ilova qilingan «Tashkilotlarda ish yuritishni tashkil 
etish» bo‘yicha namunaviy Yo‘riqnoma va unga kiritilgan qo‘shim- 
chalar e'tiborga olingan.
Sudda ish yuritish fanidan darslar nazariy hamda amaliy tarzda 
olib boriladi. 0 ‘quvchilar nazariy bilimlarini mustahkamlash maqsa- 
dida reja asosida tuman (shahar) sudi raisining fuqarolami qabul qi- 
lish tartibini, sud devonxonasida, arxivida boTib, devonxona mudiri
sud kotibi, arxivchi va xat tashuvchining ish faoliyatini o ‘rganadilar.
4
www.ziyouz.com kutubxonasiDownload 3,31 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa