Замбуруғлар zamburug’lar yer yuzida qancha turi bor?Download 51 Kb.
Sana03.03.2020
Hajmi51 Kb.
#41376
Bog'liq
5-Zamburug'lar
Ozbekiston tarixi b7061, 1569423890, 3-sinf ingliz tili ish reja, 3-sinf ingliz tili ish reja, Новая презентация, informatika-uz, ochiq dars kimyo, 2 5199803616914834158, test biologiya 2, test .(Usmonov F. ), test .(Usmonov F. ), test .(Usmonov F. ), test .(Usmonov F. ), O'rta asrlar davrida markaziy osiyoda jismoniy tarbiya

ЗАМБУРУҒЛАР

1.Zamburug’lar yer yuzida qancha turi

bor?

A) 100 ming B) 10 ming C) 200 ming D) 300 ming


2.Zamburug’larni vegetativ tanasi qanday ataladi?

A) tallom B) mitseliy C) qattana D) gijja


3.Zamburug’lar suvo’tlar va bakteriyalardan nimasi bilan farq qiladi?

A)suvo’tlarda yadrosini borligi bateriyalardan xlorofillni yo’qligi

B)suvo’tlardan yadroni yo’qligi bakteriyalardan xlorofilni borligi

C)suvo’tlardan xlorofillni borligi bakteriyalardan yadroni yo’qligi

D)suvo’tlardan xlorofillni yo’qligi bakteriyalardan yadroni borligi
4.Mitseliy bu …?

A) lishayniklarni vegetativ tanasi

B) zamburug’larni vegetativ tanasi

C) bakteiralarni vegetativ tanasi

D) suvo’tlarni vegetativ tanasi
5.Zamburug’lar qanday yo’l bilan ko’payadi?

A)jinsiy va jinssiz B)vegetativ va jinsiy C)faqat jinsiy D)vegetativ, jinsiy, jinssiz


6.Zamburug’larni vegetativ ko’payishi qanday amalga oshadi?

A)kurtaklanish va bo’linish

B)sporalar hosil qilish va kurtaklanish

C)kurtaklanish va mitselliyni bo’laklarga ajralish

D)bo’linish va sporalar orqali
7.Zamburug’larni … ko’payishi har xil sporalar hosil qilish yo’li bilan boradi?

A) jinssiz B) jinsiy C) vegetativ D) bo’linish


8.Nimasiga ko’ra zamburug’lar tuban va yuksak zamburug’larga bo’linadi?

A)ko’payish usuliga ko’ra

B)mitselliysini tuzilishiga ko’ra

C)mitselliysini to’siq yoki to’siq emasligiga ko’ra D)barchasi


9.Qaysi zamburug’ni haqiqiy mitselliysi bo’lmaydi, tanasi alohida alohida hujayralardan iborat, hujayrasi bir yadroli, oval shaklida bo’ladi?

A)achitqi B)zang C)qo’ziqorin D)vertisill


10.Achitqi zamburug’i qanday yo’l bilan ko’payadi?

A)bo’linish B)kurtaklanish C)sporalar D)vegetativ


11.Qaysi jarayon tuban zamburug’larda suvo’tlarnikiga o’xshaydi?

A)oziqlanish B)nafas olish

C)jinsiy ko’payish D)jinssiz ko’payish
12.Tuban zamburug’larni mitselliysi yuksak zamburug’larni mitselliysidan nimasi bilan farq qiladi?

A) murakkab tuzilganligi B) oddiy tuzilganligi

C) to’siqli, yani ko’p hujayrali bo’lishi

D) to’siqsiz yani bir hujayrali bo’lishi


13.Achitqilar qanday muhitda yashaydi?

A)spirtli B)shakarli C)suvli D)t. j. y


14.Qo’ziqorin zamburug’lari qaysi guruhga kiradi?

A)parazit B)qalpoqchali C)tuban D)t. j. y


15.Pivo, vino va novvoychilikda qaysi zamburug’larni ahamiyati katta ?

A)qorakuya B)vertitsill C)achitqi D)qo’ziqorin


16.Yuksak zamburug’ni aniqlang?

A)oq pupanak B)achitqi C)penisill D)nitella


17.Parazit zamburug’larni aniqlang?

A)qo’ziqorin, oq zamburug’, achitqi

B)vertisill, zang amburug’, qorakuya

C)qorakuya, qo’ziqorin, achitqi

D)zang zamburug’, penisill, achitqi
18.Achitqi zamburg’i hujayrasini shakli qanday?

A)ipsimon B)oval C)silindr D)dumaloq


19.Qo’ziqorin meva tanasi necha sm keladi?

A)10-12 B)10-14 C)10-16 D)10-11


20.Qo’ziqorinning mitselliysi necha yillik?

A)bir yillik B)ikki yillik C)ko’p yillik D)t. j. y


21.Mevatana qanday qismlardan iborat?

A)boshcha va oyoqcha B)oyoqcha va qalpoqcha

C)qalpoqcha va tana D)tana va boshcha
22.Eng yaxshi iste’mol qilinadigan zamburg’larga qaysilar kiradi?

A)achitqi, oq zamburug’

B)oq palak , oq zamburug’

C)qo’ziqorin, oq zamburug’

D)oq qayin zamburug’i, oq zamburug’
23.Shartli iste’mol qilinadugan zamburug’ni aniqlang?

A)go’ng zamburug’i B)oq palak C)oqqayin zamburug’i D)qo’ziqorin


24.Qo’ziqorin mitselliysi qaysi faslda zaxira ozuqa moddalar to’playdi?

A)yoz B)bahor C)kuz D)qish


25.Zang zamburug’i qorakuya va boshqa parazit zamburug’lardan nimasi bilan farq qiladi?

A)murakkab taraqqiyot davri

B)xar xil sporalar hosil qilishi

C)oraliq ho’jayinga ega bo’lishi bilan

D)barchasi
26.Vertisill zamburug’i turli o’simliklarni qaysi to’qimasida parazit holda hayot kechiradi?

A)o’tkazuvchi B)asosiy C)mehanik D)jamg’aruvchi


27.”Vilt” so’zini ma’nosi nima?

A)qurish B)so’lish C)chirish D)achish


28.Zang zamburug’lariga qarshi kurashishning eng qulay usuli qaysi javobda berilgan?

A)o’simlikni yoqib yuborish

B)kimyoviy moddalar bilan dorilash

C)almashlab ekishni yo’lga qo’yish

D)chidamli yanggi bug’doy navlarini yaratish
29.Zang zamburug’ini asosiy xo’jayini qaysi o’simlik hisoblanadi?

A)bug’doy B)beda C)zirk D)g’o’za


30.Markaziy Osiyoda vilt kasalligi qaysi o’simlikning ofatidir?

A)bug’doy B)beda C)zirk D)g’o’za


31.Zamburug’lar bilan yuksak o’simliklarning birgalikda simbioz yashashi nima deb ataladi?

A)mikoriza B)vibron C)substrat D)mitselliy


32.Yog’ochni chirituvchi zamburug’lar uning … foizini yaroqsiz holga keltirishi mumkin?

A)20 B)30 C)40 D)50


33.Kundalik hayotimizda keng qo’llaniladigan zamburug’ qaysi?

A)qo’ziqorin B)zang C)achitqi D)qorakuya


34.Zang zamburug’ining sporalar hosil qilishi qaysi faslga to’g’ri keladi?

A) bahor B)yoz C)kuz D)qish


35.Bug’doyning poya va barglarida dog’lar hosil qiladigan zamburug’ qaysi?

A)vertisill B)qo’ziqorin C)zang D)achitqi


36.Oq palak (vertisill) zamburug’ining spora beruvchi bandlari… shoxlangan?

A)halqasimon B)ovalsimon

C)ipsimon D)zanjirsimon
37.”Vilt” kasalligining asosiy belgisi nima?

A)barg hujayralarida taranglik holatini yo’qolishi

B)sarg’ish jigarrang dog’lar paydo bo’lishi

C)qo’g’ir dog’lar paydo bo’lishi

D)barglarni to’kilishi
38.Vilt g’o’za o’simligiga uning qaysi organi orqali o’tadi?

A)barg B)poya C)ildiz D)t. j. y


39.Vilt kasalligiga qarshi kurash usuli berilgan qatorni aniqlang.

A)almashlab ekishni yo’lga qo’yish

B)barcha javob to’g’ri

C)yangi g’o’za navlarini yaratish

D)yerni chuqur va sifatli shudgor qilish
40.Mikorizaning tuzilishiga ko’ra necha turi bor?

A)2 B)3 C)4 D)5


41.Tashqi mikoriza qanday ataladi?

A)ektotrof B)endodrof C)mezotrof D)t. j. y


42.Ichki mikoriza asosan qanday o’simliklarda uchraydi?

A)o’t B)daraxt C)buta D)chala buta


43.Qayin, eman va nina bargli daraxtlarda qanday mikoriza uchraydi?

A)ektotrof B)endodrof C)mezotrof D)t. j. y


44. … mikoriza haqida ma’lumotlar yetarli emas, yani o’rganilmagan?

A)ektotrof B)endotrof C)mezotrof D)monotrof


45.Zamburug’ daraxt ildizidan nimalarni o’zlashtiradi?

A)karbon suv va vitamin B)suv va uglevod

C)aminokislota va vitamin D)karbonsuv va vitamin
46.Tuproq gumusi tarkibidagi oqsillarni aminokislotalargacha parchalaydigan organizmlarni aniqlang?

A)lishaynik B)zamburug’

C)tugunak bakteriya D)t. j. y
47.Quyidagilardan zamburug’larni foydali tomonlarini aniqlang?

1)moddalarni aylanishida ishtirok etadi

2)ozuqa ahamiyatiga ega

3)turmushda keng foydalaniladi

4)antibiotik va vitaminlar olinadi

5)kasalliklarni davolashda ishlatiladi

A)1, 3, 4, 5 B)1, 2, 3, 4 C)1, 4, 5 D)barchasi
48. … mikorizada zamburug’ ildizning ichki to’qimalarigacha kirib boradi?

A)ektotrof B)endotrof C)mezotrof D)monotrof


49. Mikorizaning turlari berilgan qatorni aniqlang?

A)endotrof va mezotrof B)ektotrof va monotrof

C)endotrof, ekzotrof, mezotrof D)endotrof va ektotrof
50.Mikorizaning qaysi turida zamburug’ o’simlikni ildizini g’ilof shaklida o’rab oladi?

A)ektotrof B)endotrof C)mezotrof D)monotrof


51.Daraxtning ildiz tizimini ya’ni shimish yuzasii oshiruvchi mikoriza zamburug’lari mikorizaning qaysi turiga mansub?

A) ektotrof B)endotrof C)mezotrof D)monotrof


52.Iste’mol qilinuvchi zamburug’lar qaysi moddaga boy bo’ladi?

A)uglevod B)oqsil C)yog’ D)xolesterin


53.Tuban zamburug’ni aniqlang?

A)penisill B)qo’ziqorin C)qo’zidumba D)oq pupanak


54.Qaysi zamburug’ ko’payganda juda ko’p yosh hujayralardan iborat uzun zanjir hosil qiladi?

A)achitqi B)penisill C)zang D)vertisill


55.Qaysi organoid zamburug’larda yo’q?

A)hujayra qobig’i B)yadro C)plastida D)sitoplazma


56.Bug’doyning boshoq qilmasligi, yoki donalarini puch bo’lishi qaysi parazit zamburug’ bilan bog’liq?

A) achitqi B)penisill C)zang D)vertisill


57.Oq zamburug’da qaysi modda ko’p bo’ladi?

A)suv B)oqsil C)yog’ D)uglevod


58.Zang zamburug’i hayot faoliyatini qaysi faslda va o’simlikda boshlaydi?

A)bahorda bedada B)yozda zirkda C)bahorda zirkda D)yozda bedada


59.Non sporalarining rangiga bog’liq bo’lgan zamburug’ qaysi?

A)achitqil B)qorakuya C)zang D)qo’ziqorin


60.Poyaning o’zak qismini zararlovchi zamburug’ qaysi?

A)vertisill B)qorakuya C)zang D)qo’ziqorin


61.Zang zamburug’i bug’doyning … zararlaydi?

A)poya, barg B)gul, poya

C)barg, gul D)ildiz, barg
62.Iste’mol qilinuvchi zamburug’larda qaysi mikroelementlar bo’ladi?

A)temir, rux, kalsiy B)kalsiy, temir, kaliy C)rux, temir, xrom D)kalsiy, nikel, temir


63.Qo’ziqorin … da unib chiqadi va sporalarini sochadi?

A)yoz B)kuz C)bahor D)t. j. y


64.Quyidagilardan qaysi birida ektotrof mikoriza bo’lishini aniqlang?

1)archa 2)qayin 3)yong’oq 4)eman(dub) 5)olxo’ri 6)nina bargli daraxtlar

A)1, 3, 5 B)2, 4, 6

C)4, 5, 6 D)1, 2, 4, 6


65.Mitselliy nimalari yig’indisidan iborat?

A)gifalar(ipchalar) B)sporalar C)xivchinlar D)t. j. y


66.Hujayraviy tuzilishga ko’ra yuksak zamburug’lar tuban zamburug’lardan nimasi bilan farq qiladi?

A)farq qilmaydi

B)yuksak zamburug’lar ko’p hujayrali tuban zambrug’lar esa bir hujayrali bo’ladi

C)yuksak zamburug’lar bir hujayrali tuban zamburug’lar esa ko’p hujayrali bo’ladiD)kimyoviy tarkibi bilan farq qiladi
Download 51 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2023
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
guruh talabasi
nomidagi toshkent
O’zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
davlat pedagogika
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
vazirligi muhammad
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
toshkent davlat
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
O'zbekiston respublikasi
махсус таълим
vazirligi toshkent
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
saqlash vazirligi
Toshkent davlat
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
covid vaccination
vazirligi koronavirus
koronavirus covid
qarshi emlanganlik
risida sertifikat
vaccination certificate
sertifikat ministry
haqida umumiy
o’rta ta’lim
matematika fakulteti
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti