Z. M. Bobur nomidagi andijon davlat universiteti pedagogika fakulteti pedagogika psixologiyDownload 0.62 Mb.
Pdf ko'rish
bet11/19
Sana26.05.2020
Hajmi0.62 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
sub‟ektiv  jihatdan  munosibligi,  bilish  jarayonlari  bilan  shaxs  xususiyatlarining 

o„zaro  mutanosibligi  nazarda  tutiladi.  O„quvchi  maktab  ta‟limiga  keng  ma‟noda 

psixologik  jihatdan  ob‟ektiv  tayyor  bo„ladi.  Binobarin,  uning  psixikasi  bilim 

olishga  yetarli  darajada  taraqqiyot  bosqichiga  erishadi.  Ushbu  yoshdagi  bola  o„z 

idrokining 

o„tkirligi,  ravshanligi,  sofligi,  aniqligi,  uning  qiziquvchanligi, 

dilkashligi,  xayrixohligi,  ishonuvchanligi,  xayolining  yorqinligi,  xotirasining 

kuchliligi  bilan  boshqa  yoshdagi  o„quvchilardan  (jumladan,  o„smirlardan)  ajralib 

turadi.  Maktab  ta‟limiga  tayyorgarlik  ko„rayotgan  bolada  diqqat  nisbatan  uzoq 

muddatli  va  shartli  ravishda  barqaror  ko„rinishga  ega,  deb  hisoblash  mumkin. 

Diqqatning  xususiyatlari  (taqsimlanishi,  ko„chishi,  kuchi,  barqarorligi,  bo„linishi, 

tebranishi  va  boshqalar)  uning  roli  va  syujetli  o„yin  faoliyatlarida,  rasm  chizish  va 

ko„rish,  yasash  mashg„ulotlarida,  loy  hamda  plastilindan  narsa  yasashda,  katta 

yoshdagilar  va  tenqurlari  nutqini  idrok  qilish  va  tushunishda,  matematik  amallarni 

bajarishda,  hikoya  tinglash  hamda  shaxsan  o„zi  ham  tuzishda  bevosita  namoyon 

bo„ladi.  Bu  davrga  kelib,  bola  o„z  diqqatini  muayyan  ob‟ektga,  narsa  va 

xodisalarga 

yo„naltirishga, 

to„plashda 

va 


uni 

mustahkamlashda 

hamda 

taqsimlashda  ma‟lum  darajada  ko„nikmani  egallagan  bo„lib,  o„z  diqqatini boshqarish,  zarur  paytda,  uni  shaxsan  tashkil  qilishga  intiladi.  Uning  xotirasi 

qiziqarli  ajoyibotlarga,  g„aroyibotlarga  boy,  voyaga  yetgan  kishini  taajubga 

soladigan  ma‟lumotlar  va  hodisalarni  puxta  esda  olib  qolish,  esda  saqlash,  esga 

tushirish  imkoniyatiga  egadir.  Shu  davrgacha  bevosita  kattalar  rahbarligida  u  yoki 

bu  axborotlarni  egallab  kelgan  bo„lsa,  endi  u  o„z  xohish  irodasi  bilan,  muayyan 

motivatsiyaga  asoslangan  holda  zarur  ma‟lumotlar  olishga,  o„z  oldiga  yaqqol 

maqsad  va  aniq  vazifa  qo„yishga  harakat  qiladi.  Bolaning  muayyan  taraqqiyot 

darajasiga  erishganligini  uning  xotirasi  faolligi  namoyish  qiladi.  U  o„zining  uncha 

boy  bo„lmagan  shaxsiy  tajribasiga  asoslanib,  she‟r,  hikoya,  ertaklarni  esda 

qoldirish  uchun  ularning  takrorlanganligi,  yod  olishning  qulay  yo„l  va  usullaridan 
foydalanganligi  ta‟lim  jarayonida  unga  juda  qo„l  keladi.  Demak,  u  o„qish,  idrok 

qilish,  o„zlashtirish  texnikasi  bilan  yaqindan tanishishga  erishadi. 

              Birinchi  sinf  o„quvchisi,  ko„pincha  yaqqol  obrazli  xotiraga  suyangan 

holda  bilish  faoliyatini  (kognitiv  holatni)  tashkil  etsa  ham,  biron  bir  narsani 

eslashda  xotiraningboshqa  turlarini  sira  istisno  qilmaydi,  balki  aksincha,  ta‟lim 

shaxsdan  so„z-mantiq  xotirasini  taqozo  qiladi,  ijodiy  produktiv  yo„l  bilan 

bilimlarni  egallashni  talab  etadi.  So„z-mantiq  xotirasining  mavjudligi  matnning 

ma‟nosiga  tushunib  esda  olib  qolish  jarayonining  samaradorligini  orttirishgakeng 

imkoniyat  yaratadi.  Tajribalardan  shu  narsa  ma‟lumki,  bola  ma‟nosiz  so„zlardan 

ko„ra,  ko„proq  ma‟nodor  ilmiy  tushuncha  hamda  atamalarni  yaratish,  tuzatish  va 

mustaxkamroq  esda  olib  qolish  xususiyatlariga  ega.  Uning  nutqi    ta‟limga 

tayyorgarlik  ko„rish  bosqichida  kattalar  bilan  muloqotga  kirishish,  o„zgalar  fikrini 

uqib  olish  va uni maqsadga muvofiq to„g„ri idrok qilish darajasiga to„la javob bera  

oladi. 


 O„quvchi  o„zi  eshitgan    narsalarni,  voqelik  to„g„risidagi  ma‟lumotlarni  to„g„ri 

tushuna  oladi,  o„zida  mavjud  bo„lgan  axborotlarni  muayyan  tartib  bilan bayon qila 

biladi,  aqliy  faoliyat  operatsiyalaridan  qrinli  foydalaniladi  (narsalarni    taqqoslaydi, 

yaqqolashtiradi, guruhlarga  ajratadi). 

  Yuqorida  yuritilgan  mulohazalarga  asoslangan  holda  shunday  xulosaga  kelish 

mumkinki,  bolalarning  psixologik  tayyorgarlik  darajasi  ta‟limni  muvaffaqiyatli 

uddalash,  amalga  oshirish  uchun  mutlaqo  kafolot  bera  oladi.  Bu  o„rinda  uning 

shaxsiy  xususiyatlari  shakllanganligi  yuzasidan  ham    ma‟lumot  berish  maqsadga 

muvofiqdir.  Bolada  shaxsning  bir  qator  fazilatlari  va  xususiyatlari  yaqqol  ko„zga 

tashlanadi:  qat‟iylik,  nisbiy  mustaqillik,  o„z  oldiga  maqsad    qo„ya  olishlik,  xulq-

atvorni    ijtimoiy  jamoatchilik    nuqtai  nazaridan  baholashga  intilishlik,  ahd-

paymonga    sodiqlik,  kattalarni  xurmat  qilishlik,  va‟daga  vafo  qilishlik,  burch  va 

javobgarlik  hislari  kabilar.  Shuning  bilan    birga  maktab  ta‟limiga  tayyorgvrlik 

ko„rayotgan  bola  o„z  his  tuqg„usi  va  ichki  kechinmalarini  boshqarish  uquviga 

egadir,  hatto  u  o„z-o„ziga,  o„z  qilmishlari,  nojo„ya  xatti-xarakatlari,  ixtiyorsiz 

munosabatlarini  bildiradi. 
 

Bolani  xar  tomonlama  psixologik  tyoshirib,    keyin  u  bilan  olib  boriladigan 

tuzatish  ishlarini  kursatishi  mumkin.    Maktablarda  "  Moslashish  "  sinflarning 

ochilishi  bu  muammoni  xal  kilishga  oz  bulsada  imkon  beradi.  Psixolog  tuzatish 

metodlarini    rejalashtiraetganda    bolani  maktabga  moslashishga  ijobiy  ta‟sir 

etadigan  faktorlarni  ya‟ni    ukuvchini    uzini    tugri  baxolashi  oilada    tugri  

tarbiyalanishi  oiladagi  kelishmovchiliklarning  bartaraf  etilishi  ,    tengdoshlar 

orasida  bolani  xurmat  kozonishi  xisobga  olish  lozim.  Maktab  psixologining 

uzlashtira  olmovchi  boshlangich  sinf  ukuvchilari  bilan  olib    boradigan    ishlari.  

Uning  faoliyatidagi  amaliy    yunalishi    tashkil  etiladi.    Psixolog  bunday  ukuvchitlar 

bilan  olib  boradigan  ishining  asosiy  yunalishlari    xakida  gapirishdan    oldin 

uzlashtira  olmaslik  sabablarini  kurib  chikamiz.  Maktabgacha  yesh  davrdan  maktab 

yoshi  davriga  utish  ancha  kiyin  kechadigan  davrdir.    Yetti  yeshdagi  kiyinchilik  bu 

shunday  keskin  burulish  yoshini  unda  maktab  yoshining  barcha  davrlari  uz 

ifodasini  topadi.  Odatda    maktabda    borish  bilan  boglik  bulgan  kiyinchiliklar  va 

muammolar  kuyidagilardan  iborat: 

   Yangi ukuv tartibi  bilan  boglik bulgan  kiyinchiliklar. 

       1.Bunday  kiyinchilik  kuprok  maktabgacha  tarbiya  muassasalariga  bormagan 

bolalar  uchun xosdir. 

   2.Bolaning  sinf jamoasiga  moslashuvdagi  kiyinchilik. 

       Bu  xolat  bolalar  jamoalariga  yetarli  darajada  ishtirok  etmaganlarida  kuprok 

uchraydi. 

    3. Ukituvchi   bilan  ukuvchi   munosabatlarida  yuzaga keladigan  kiyinchiliklar. 

    4. Bolaning  oilaviy   sharoiti  uzgarishi  bilan  boglik bulgan  kiynchiliklar. 

    Bu  kiyinchiliklar    bola  rivojlanishning  yangi  ijtimoiy  sharoitlarida  asta  -  sekin  uz 

ifodasini  topadi.    Psixologlar  maktabdan  psixogen  buzilishi    bolalar    sinfda 

ukishdagi  kiyinchiliklarning  asosiy xususiyatlaridan  biri  deb kursatadilar. 

    (  Ruxiy    omillar)    ta‟siri    ostida  kelib  chikadigan  kasallik  psixogen  kasalligidir.  

Mazkur  kasallik  bolaning  maktabda  ,  oilada  ob‟ektiv    va  sub‟ektiv  mavkeining 

buzilishida  ta‟lim  tarbiya  jaraenining  kiyinlashuvi  xamda  uning  shaxsda 
psixogenning    tarkib  topishida  namoen    buladi.    Ta‟limdagi    kiyinchiliklarning 

aloxida  olingan  sabablaridan  kelib  chikib  ularni  taxlil  kilish  "    Uddalanilmaetgan" 

materiallarni  masalan,  yezuv  yeki  ukishni  bosh  asos  kilib  olish  keyin  esa  ularni 

keltirib  chikaraetgan  omillarni    kurib  chikish  mumkin.    Asosiy  murakkablik 

shundaki,    bir  xil  kiyinchilik  ning  sababi  turli  iboralarda  turlicha  bulishi  mumkin.  

Bolaga  yendashishning  eng  maksadga  muvofik  yuli  bu  ta‟limning  turli 

boskichlarda  ruy  beruvchi  kiyinchiliklarda  bolaning  funksional    xolatini  va 

rivojlanishning  shaxsiy  xususiyatlarini  xisobga  olishdan  iboratdir.Ukituvchi 

bolalarda  uchraydigan  xar  kanday  kiyinchilikni  uning  uzlashtirishi  bilan    boglaydi.  

Bunda    bolani  baxolash  odatdagidek  uziga  xos  shaklda  buladi,    a‟lochi  demak,  

yaxshi  ukuvchi  ,      olsa  yomon  ukuvchi.    Mazkur  shaklda  xos  choralar  kurilgan.  

Masalan,maktabda 

yomon 

uzlashtirgan ukuvchining 

ota 


 

 onasi  

chakirtiriladi,gazablangan 

ukituvchi 

ularga 


uz 

farzandlariga 

yomon 

karaetganliklarini yomon 


tarbiya 

beraetganliklarini 

ular 

bilan 


kam 

shugullanaetganliklarini  aytib    noliydi.    Yana    xam    achinarlisi  ukituvchi  sinf 

oldida  yukori  ovoz  bilan  bolani  sukadi  va  kamsitadi. Kupchilik xatoni  eng tajribali 

ukituvchilar  xam  uzlashtirmasligi  sababini  ukuvchining  dangasaligi,  noshudligi, 

tarbiyasizligi  bilan  baxolashga  urinadilar.  Ukituvachi  uzlashtirmaslikning  xakikiy 

sabablari  tugrisida  kamdan  kam  uylaydi  va  tabiiyki,  uni  bartaraf  kilishning  uziga 

xos  chora  tadbirlarini  izlaydi.  Shuning  uchun  kuyida  maktab  psixologining 

boshlangich    sinf    ukuvchilari    bilan    amalga  oshirish  mumkin    bulgan    psixologik 

tuzatish  ishlarininng  ayrim  jixatlarini  kurib  chikamiz.    Misol  tarikasida 

Ye.L.Yakovlevaning  tomonidan  taklif  etilgan  tuzatish  dasturini  xavola  kilamiz.  

Yezilgan  suzlarni  taxlil  kilish,    ulardagi  xarflarni  kurish  uchun    bolalarga  dikkat 

kilish  uyinlari  taklif  kilinadi.    Bu  uyin  asosida  siinash,  tuzatish  testi  yetadi.   Buning 

uchun  katta  shrift  xarflarida  bosilgan  eski  ertak  kitoblari  olinadi.  Bolalarga  5  min 

davomida  uchragan  a  xarfini  chizish  taklif  etiladi.    Bunda  bola  4  va  undan ortik  a  

xarfini    koldirsa  yutkazadilar,    agar  kam  koldirsa  yutadilar  degan  shart  kuyiladi.  

Yutganlar  ragbatlantiriladi.  Uyin  xar  kuni  uynagan  ma‟kul,  yutuklar  natijasi  esa, 

bir  xa  ftada  bir  marta  e‟lon  kilinadi  va  golib  takdirlanadi.  TOpshirkni  bir-biriga kushni  bolalarning  uzlari  tekshiradilar.  Chunki  bu  yeshdagi  bolalar  uz  ishlaridan 

kura  uzgalar  ishiga  juda  kizikadilar.  Shunga  kura  ular  sezmay  koldirgan  xatolarga 

kura  ularning  bir  necha  minut  davomida  dikkat  e‟tiborlarini  tuplagan  xolatlari  juda  

axamiyatlidir.  Najalar  taxlili  shuni  kursatadiki,-4  xaftadan  sung  ukituvchining  " 

Dikkat  -e‟tiborli  bul"  degan  shiori    bolalarda    dikkatning  tuplanishiga  xizmat 

kiladi.  Uymin  bilan  bir  vaktda  bolada  ona  tili  darsligidan  ukish  kursatmasi beriladi. 

Bu  usul  Bilan  suz  kanday    yeziladi    va    kanday  ukilishi  xakida  kiesiy  tushunchaga 

ega  buladi.    Xammamiz  bilamizki,  ijodiy  fikrlash  kobiliyatini  rivojlantiruvchi, 

dikkatni    rivojlanishiga    doir    mashgulotlar  bulib  ular  ukuvchilarning  uziga  xos 

xususiyatlarini 

 

ya‟ni    ularni    dikkat-e‟tiborli  bulishga  ,  bilimlarni mustaxkamlashga  va  barcha  topshiriklarni  bajarishga  urgatadi.    U    mashgulotlar  

kuyidagilar.    "Aylanalar",  "  Kvadratlar"  ,  "Uchburchaklar"  anik  lekin  kutilmagan 

uyini  ,    sabablar  tizimini  tuzish",  "  Muammoni  izlashda  ziyraklik  va  xokazolar". 

Masalan,  aylanalar  mashguloti.    Mashgulot  maksadi  :  ukuvchilarda  ijodiy 

tafakkurning    tezligi,  o„zgaruvchanligi  va  uziga  xosligini    shakllantirishdir.  

Mashgulot  uchun  zarur  material  ok  kogoz,    kalam  ukuvchilarga  kuyiladigan  talab 

ya‟ni  beriladigan  topshirik  kuyidagicha:  kuyningizdagi  kogozning  kismiga  ismi  - 

sharifinngiz  sinfingizni  yezing.  Sizning  vazifangiz  kogozga  aylanalar  chizib  

ularning    chiga    iloji  boricha  kuprok  rasmlar  chizishdan  iborat.  Bunda  chizgan 

rasmingizning  tagiga  nomini    yezib    kuying.  Ukuvchilar  topshirik  bilan 

tanishtirilgandan  sung,  mashgulotni  olib  boruvchi  doskada  bir  ikkita  aylanani 

chizib  ularni  ichiga  rasm  chizadi  va  tagida  nomini  yezib  kursatadilar.    Masalan:  

olma, soat, 

mashina.  Sungra    bolalar    topshirikni    bajarishga    kirishadilar    va  olingan  natijalar 

kayta ishlanadi.   

Birinchi  marta  maktabda  kadam  kuyadigan  birinchi  sinf    ukuvchilarinng 

maktabga    borganda  maktab  talablariga  sharoitlariga  moslashish  uchun  ma‟lum 

vakt  kerak  buladi.  Amalda  moslashish  vakti  xamma  bolalarda  xam  bir  xilda 

samarali  utmasligi  mumkin.    Bolaning  maktabda  moslashishdagi  kiyinchiliklar 

fakat  ota  -  onalar    arzlardigina  emas,  balki  ukituvchilarning  ukuvchilarga  beraetgan 
tavsifnomalarida  xam  kayd  etilmokda.    Masalan,    ota  –  onalar  bolaning maktabga 

borishi,  uy  vazifasini  bajarishni  xoxlamaetganini,uning  tutkich  bermasligi,    juda 

asabiy  bulib  kolganini    aytishsa,ukituvchilar  bu  bolalarning  darsda  dikkatsizligida 

tartibsizligida,  tingdoshlari  bilan  tez-tez  aytishib  kolishlariga  e‟tibor  berishmokda. 

Bunday  bolalarda  asabiy  ruxiy  buzilish,    psixik  rivojlanishda  orkada  kolish 

vujudga  keladi.    Bolalar    maktabda    ukishga  kanchalik  tayyor  bulmasalar, 

maktabda  moslashish  davri  shunchalik  kiyin  va  uzok  utadi.    Psixologlar  bolaning 

maktabda  ukishga    tayyor  deganlarida  uning  jismoniy,  psixologik  va  shaxsiy 

tayyorgarligini  nazarda  tutadilar.    Ukishning  dastlabki  oylarida  maktab 

psixologining  birinchi  sinf  ukuvchilari  bilan,    olib  boradigan  asosiy  ishlari 

kuyidagilardan  iborat: 

    a) maktabga moslashishga kiynalaetgan  bolalarni  aniklash; 

    b) bu bolalarda psixologik yordam kursatish. 

    Bu  vazifani    bajarish    uchun  bolani  maktabga  moslashishdagi  kiyinchilik 

kursatkichlarini  aniklash  lozim.   Kursatkichlar  kuyidagicha  bulishi  mumkin; 

    1) Ukuv materialini  uzlashtirishda 

    2)  Ukituvchi  talablarini  bajarishda  kiynalish,    ukuv  vazifalarini  bajarishda, 

ixtieriylik  xususiyatlari,      xarakat    aktivligining  uzgarishi  ,    bolaning  emmotsional 

xususiyatlari  ,    ukishga  ,  maktab  xaetiga  kizikishlari,    ukituvchi  va  tengdoshlari  

bilan    mulokotga  kirishishlaridagi  kiyinchiliklaridir.    Bolani  xar  tomonlama 

psixologik  tekshirib,    keyin  u  bilan  olib  boriladigan  tuzatish  ishlarini  kursatishi 

mumkin.    Maktablarda  "  Moslashish  "  sinflarning  ochilishi  bu  muammoni  xal 

kilishga 

oz 


bulsada 

imkon 


beradi. 

Psixolog 

tuzatish 

metodlarini  

rejalashtiraetganda    bolani  maktabga  moslashishga  ijobiy  ta‟sir  etadigan  faktorlarni 

ya‟ni    ukuvchini    uzini    tugri  baxolashi,  oilada    tugri    tarbiyalanishi  oiladagi 

kelishmovchiliklarning  bartaraf  etilishi  ,    tengdoshlar  orasida  bolani  xurmat 

kozonishi  xisobga  olish  lozim.  Maktab  psixologining  uzlashtira  olmovchi 

boshlangich  sinf  ukuvchilari  bilan  olib    boradigan    ishlari,    uning  faoliyatidagi 

amaliy    yunalishi    tashkil  etiladi.    Psixolog  bunday  ukuvchilar  bilan  olib  boradigan 

ishining  asosiy  yunalishlari    xakida  gapirishdan    oldin,  uzlashtira  olmaslik sabablarini  kurib  chikamiz.  Maktabgacha  yesh  davrdan  maktab  yoshi davriga utish 

ancha  kiyin  kechadigan  davrdir.    Yetti  yeshdagi  kiyinchilik  bu  shunday  keskin 

burulish  yoshiki,  unda  maktab  yoshining  barcha  davrlari  uz  ifodasini  topadi. 

Odatda    maktabda    borish  bilan  boglik  bulgan  kiyinchiliklar  va  muammolar 

kuyidagilardan  iborat. 

    1.  Yangi  ukuv  tartibi  bilan  boglik  bulgan  kiyinchiliklar.  Bunday  kiyinchilik 

kuprok maktabgacha tarbiya muassasalariga  bormagan bolalar  uchun xosdir. 

    2. Bolaning sinf jamoasiga  moslashuvdagi kiyinchilik. 

       Bu  xolat  bolalar  jamoalariga  yetarli  darajada  ishtirok  etmaganlarda  kuprok 

uchraydi. 

    3. Ukituvchi   bilan  ukuvchi   munosabatlarida  yuzaga keladigan  kiyinchiliklar. 

    4. Bolaning  oilaviy   sharoiti  uzgarishi  bilan  boglik bulgan  kiynchiliklar. 

    Bu  kiyinchiliklar    bola  rivojlanishning  yangi  ijtimoiy  sharoitlarida  asta  -  sekin  uz 

ifodasini  topadi.  

 Ta‟limdagi    kiyinchiliklarning  aloxida  olingan  sabablaridan  kelib  chikib  ularni 

taxlil  kilish      “O„zlashtira  olmagan”  materiallarni  masalan,  yezuv  yeki  ukishni  bosh 

asos  kilib  olish,  keyin  esa  ularni  keltirib  chikaraetgan  omillarni    kurib  chikish 

mumkin.    Asosiy  murakkablik  shundaki,    bir  xil  kiyinchilikning  sababi  turli 

iboralarda  turlicha  bulishi  mumkin.    Bolaga  yondashishning  eng  maksadga 

muvofik  yuli  bu  ta‟limning  turli  boskichlarda  ruy  beruvchi  kiyinchiliklarda 

bolaning  funksional    xolatini  va  rivojlanishining  shaxsiy  xususiyatlarini  xisobga 

olishdan  iboratdir.Ukituvchi  bolalarda  uchraydigan  xar  kanday  kiyinchilikni  uning  

uzlashtirishi  bilan    boglaydi.    Bunda    bolani  baxolash  odatdagidek  uziga  xos 

shaklda buladi,  a‟lochi demak,  yaxshi ukuvchi ,  2  olsa yomon ukuvchi.  Mazkur 

shaklda  xos  choralar  kurilgan.    Masalan,maktabda  yomon  uzlashtirgan 

ukuvchining  ota    -    onasi    chakirtiriladi,gazablangan  ukituvchi  ularga  uz 

farzandlariga  yomon  karayotganliklarini  ,  yomon  tarbiya  berayotganliklarini  ular 

bilan  kam  shugullanaetganliklarini  aytib    noliydi.    Yana    xam    achinarlisi  ukituvchi 

sinf  oldida  yukori  ovoz  bilan  bolani  sukadi  va  kamsitadi.  Kupchilik,    eng  tajribali 

ukituvchilar  xam  xatoni,  uzlashtirmaslik  sababini  ukuvchining  dangasaligi, 
noshudligi, 

tarbiyasizligi 

bilan 

baxolashga urinadilar. 

Ukituvchi 

uzlashtirmaslikning  xakikiy  sabablari  tugrisida  kamdan  kam  uylaydi  va  tabiiyki, 

uni  bartaraf  kilishning  uziga  xos  chora  tadbirlarini  izlaydi.  Shuning  uchun  kuyida 

maktab  psixologining  boshlangich    sinf    ukuvchilari    bilan    amalga  oshirish 

mumkin    bulgan    psixologik  tuzatish  ishlarininng  ayrim  jixatlarini  kurib  chikamiz.  

Misol  tarikasida  Ye.L.Yakovleva  tomonidan  taklif  etilgan  tuzatish  dasturini  xavola 

kilamiz.    Yozilgan  suzlarni  taxlil  kilish,    ulardagi  xarflarni  kurish  uchun    bolalarga 

dikkat  kilish  uyinlari  taklif  kilinadi.    Bu  uyin  asosida  sinash,  tuzatish  testi  yotadi.  

Buning  uchun  katta  shrift  xarflarida  bosilgan  eski  ertak  kitoblari  olinadi.  Bolalarga 

5  min  davomida  uchragan  a  xarfini  chizish  taklif  etiladi.    Bunda  bola  4  va  undan 

ortik    a    xarfini    koldirsa  yutkazadilar,    agar  kam  koldirsa  yutadilar  degan  shart 

kuyiladi.    Yutganlar  ragbatlantiriladi.  Uyinni  xar  kuni  uynagan  ma‟kul,  yutuklar 

natijasi  esa,  bir  xaftada  bir  marta  e‟lon  kilinadi  va  golib  takdirlanadi.  Topshirkni 

bir-biriga  kushni  bolalarning  uzlari  tekshiradilar.  Chunki  bu  yoshdagi  bolalar  uz 

ishlaridan  kura  uzgalar  ishiga  juda  kizikadilar.  Shunga  kura  ular  sezmay  koldirgan 

xatolarga  kura  ularning  bir  necha  minut  davomida  dikkat  e‟tiborlarini  tuplagan 

xolatlari  juda    axamiyatlidir.  Natijalar  taxlili  shuni  kursatadiki,  3-4  xaftadan  sung 

ukituvchining  "  Dikkat  -e‟tiborli  bul"  degan  shiori    bolalarda    dikkatning 

tuplanishiga  xizmat  kiladi.  Uyin  bilan  bir  vaktda  bolada  ona  tili  darsligidan  ukish 

kursatmasi  beriladi.  Bu  usul  bilan  suz  kanday    yoziladi    va    kanday ukilishi xakida 

kiyosiy  tushunchaga  ega  buladi.    Xammamiz  bilamizki,  ijodiy  fikrlash  kobiliyatini 

rivojlantiruvchi,  dikkatni    rivojlanishiga    doir    mashgulotlar  bulib,  ular 

ukuvchilarning  uziga  xos  xususiyatlarini,    ya‟ni    ularni    dikkat-e‟tiborli  bulishga,  

bilimlarni  mustaxkamlashga  va barcha topshiriklarni  bajarishga  urgatadi.    

 

  

 

  


 

 

  


Download 0.62 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
haqida tushuncha
toshkent axborot
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
bilan ishlash
o’rta ta’lim
махсус таълим
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Navoiy davlat
haqida umumiy
Buxoro davlat
fizika matematika
fanining predmeti
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
davlat sharqshunoslik
jizzax davlat