Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuchDownload 29,1 Kb.
Sana06.08.2022
Hajmi29,1 Kb.
#846545
Bog'liq
matematika 10 uzb, 3--dedline, 5-tajriba ishi, Karimjon tarjimayi xol, Tabiiy resurslar va ulardan oqilona foydalanish, Ekologik ekspertizaning antropologik xususiyati, Disk uloqtrish, Aloqa xati (2), Bobur (2), questions, 9-1BUXS-21 guruh kurs ishi taqsimot, betlik, Oʻzbek tilini sohada qoʻllanilishi .

1). Birinchi Prezident Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” asarinin to‘rtinchi bobi qanday nomlanadi?
Vatanimiz taraqqiyotining mustahkam poydevori
Ma’naviyatga tahdid-o‘zligimiz va kelajagimizga tahdid
Mustaqillik –ma’naviy tiklanish va yuksalish
Ma’naviyat –insonning ulg‘ayish va kuch-qudrat manbaidir
OLDINGI
2). Shavkat Mirziyoevning O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi ma’ruzasi qanday nomlanadi?
“Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”
“Ona Vatanimizning yuksak e’tirofi”
“Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz”
“Erkin va obod, demokratik jamiyatni barchamiz birgalikda barpo etamiz”
OLDINGI
3). Birinchi Prezident Islom Karimovning “Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch” asarinin birinchi bobi qanday nomlanadi?
Mustaqillik –ma’naviy tiklanish va yuksalish
Vatanimiz taraqqiyotining mustahkam poydevori
Ma’naviyat –insonning ulg‘ayish va kuch-qudrat manbaidir
Ma’naviyatga tahdid-o‘zligimiz va kelajagimizga tahdid
OLDINGI
4). Quyidagi fikr kimga tegishli: “Men Konstitutsiyani bolalar bog‘chasidan boshlab o‘rganishni, maktablarda darslik tariqasida o‘qitishni, oliy o‘quv yurtlarida mahsus bir dars sifatida o‘rganishni bugun barcha mutassaddi rahbar va tashkilotlarimizga topshiriq tariqasida aytmoqchiman. Toki unib o‘sib kelayotgan yosh avlodimiz Konstitutsiyaning mazmun-mohiyatini, u xalqimizning istiqlol yillarida erishgan ulkan tarixiy yutuq ekanini teran anglab yetsin”.
Abdulla Aripov
Islom Karimov
Shavkat Mirziyoev
Sayyora Rashidova
OLDINGI
5). “Ta'lim to‘g‘risida”gi Qonun nechta bo‘lim va moddadan tuzilgan?
5 ta bo‘lim, 32 modadan
4 ta bo‘lim, 34 moddadan
2 ta bo‘lim, 32 moddadan
5 ta bo‘lim, 34 modadan
OLDINGI
6). O`zbekiston Respublikasi Prezidenti ?
Davlat boshligi.
Hukumat boshlig’i.
Senat raisi.
Konstitutsiyaviy sud raisi
OLDINGI
7). Қайси жавобда фақатгина интерфаол методлар кўрсатилган?
Моделлаштириш, Кейс-стади, Савол-жавоб, Ҳикоя
Моделлаштириш, Кейс-стади, Блиц-сўров, Ақлий ҳужум
Моделлаштириш, Кейс-стади, Блиц-сўров, Ақлий ҳужум
Моделлаштириш, Маъруза, Тушунтириш, Ақлий ҳужум
OLDINGI
8). Интерфаол таълим бевосита кандай методлар ёрдамида ташкил этилади?
Ноанъанавий методлар
Дидактик уйинлар
Анъанавий методлар
Интерфаол методлар
OLDINGI
9). Фаолият қисқа муддатли, яхлит тизим хусусиятига эга бўлмай, фақатгина тизимдаги айрим элементларни ўзгартиришга хизмат қилса у нима деб юритилади?
интуиция
интерфаол
инновация
новация
OLDINGI
10). Францияда бошланғич синфлар қандай босқичлар иборат?
тайёрлов; элементар; ихтисослаштирилган
бошланғич; умумий; чуқурлаштирилган
элементар; ўрта; чуқурлаштирилган
тайёрлов; элементар; чуқурлаштирилган
OLDINGI
10). Францияда бошланғич синфлар қандай босқичлар иборат?
тайёрлов; элементар; ихтисослаштирилган
бошланғич; умумий; чуқурлаштирилган
элементар; ўрта; чуқурлаштирилган
тайёрлов; элементар; чуқурлаштирилган
OLDINGI
12). Педагогик фаолиятни оқилона ташкиллаштириш ва олиб борилишига имкон берадиган, амалий вазифаларнинг самарали бажарилишини таъминлашда аҳамиятли бўлган хусусиятлар қандай номланади?
педагогик қобилият
педагогик ёндашув
педагогик тажриба
педагогик малака
OLDINGI
13). Педагогнинг маънавий-ахлоқий қиёфаси билан ташқи кўриниши ўртасидаги ўзаро уйғунлик, мутаносиблик нимани ифодалайди?
педагогнинг имиджини
педагогнинг назокатини
педагогнинг обрўсини
педагогнинг қобилиятини
OLDINGI
14). Педагогнинг маънавий-ахлоқий қиёфаси билан ташқи кўриниши ўртасидаги ўзаро уйғунлик, мутаносиблик нимани ифодалайди?
педагогнинг обрўсини
педагогнинг қобилиятини
педагогнинг назокатини
педагогнинг имиджини
OLDINGI
15). Қайси ёш давридан бола эмоциялар амбивалентлиги ҳодисасининг мавжудлигини тушуна бошлайди?
Ўсмирлик даври
мактабгача ёш даври
Илк болалик даври
Кичик мактаб ёши даври
OLDINGI
16). Кичик мактаб ёши даврида етакчи фаолият қайси?
Ўқув фаолияти
Предметли фаолият
Ўйин фаолияти
Меҳнат фаолияти
OLDINGI
17). Ўсмирларда характер акцентуацияларининг намоён бўлиши муаммоси қуйидаги олимларнинг қайси бири томонидан чуқур ўрганилган?
А.Е.Личко
Л.И.Божович
М.И.Лисина
Д.Б.Эльконин
OLDINGI
18). Айнан ўсмирлик давридан бошлаб...
болалар ҳаётий илмий, бадиий билимларни кенгайтиришга алоҳида эҳтиёж сезадилар ва бунга ҳаракат қиладилар
болалар мустақил ҳаётга тайёргарлигини ўз-ўзини англаши билан боғлиқ мотивлар бу даврда етакчи ўринни эгаллайди
болалар ўзларининг исмларига янада кўпроқ аҳамият бера бошлайдилар
уларнинг исмлари тенгдошлари ва атрофдагилари томонидан ижобий қабул қилинишига ҳаракат қиладилар
OLDINGI
19). Choosetherightanswer /To’g’rijavobnitanlang /Выберитеправильныйвариантответов .Do you speak English?
Yes, I can
Yes,I am
Yes, I do.
Yes, you do.
OLDINGI
20). Mantiqanto’g’rijavobnibelgilang.
the teacher is in the classroom.
the teacher is under the table.
the teacher is on the classroom.
the teacher is on the table .
OLDINGI
21). Choose the right answer /To’g’rijavobnitanlang /Выберитеправильныйвариантответов.
1- one – oneth
2 – two – secondth
1 – one – first
2 – two- twoth
OLDINGI
22). Nuqtalaro’rnigamosolmoshniqo’ying? Let me introduce … . My name is Olim.
myself
himself
herself
my friend
OLDINGI
23). «Виртуал борлиқ» атамаси ким томонидан ўйлаб топилган
Virtual Hans
Robert Toms
Bill Gates
Jaron Lanier
OLDINGI
24). O’zbekiston ta’lim portalining internеtdagi sayti nomini ko’rsating
google.uz
edu.uz
mtrk.uz
ziyonet.uz
OLDINGI
25). Provaydr deganda nimani tushunasiz?
maxsus dastur
Web sahifa
Informatsiya kanali
Xizmat ko’rsatuvchi dastur
OLDINGI
26). Виртуал университет нима?
Маълумотларни электрон вариантда алмашиши.
Маълумотларни айдио-видео усулда алмашиши
Университет маълумотларини электрон почта орқали алмашиш
Ахборотни таълим муҳити, бошқариш блоклари ва виртуал таълим йиғиндиси
OLDINGI
27). Ispring dasturining qaysi menyu bandidan 3D kitobga rasm joylashtirish mumkin?
Изображение
вид
дизайн
справка
OLDINGI
28). Ingliz tilida portfel, zarur ishlar va hujjatlar uchun papka ma’nosini bildirgan so’zni toping.
Dastur
Ispring
Arxiv
Portfolio
OLDINGI
29). O’quvchining bilim darajasi va qiziqshidan kelib chiqib yangi bilimlarni o’zlashtirishga yo’naltiruvchi dasturiy vositalarni ko’rsating.
Mashq qildirgichlar
O’qituvchi ishtirokidagi virtual o’quv muhitini yaratuvchi dastur
Test dasturlari
O’rgatuvchi dasturlar
OLDINGI
30). Ispring dasturining qaysi blokidan 3d kitobga sahifa yaratish mumkin?
Рисование
Шрифт
Публикация
Страницы
OLDINGI
31). Kansepolskiyning qilgan ishlari qaysi sohada edi?
sement ishlab chiqarish sohasida
Feromonlar sintezi sohada
polimerlar sohasini o'rgangan
shisha va keramik buyumlar kimyosi
OLDINGI
32). Alkimyo davri qaysi davrlarda davom etdi?
IV-VIII
VIII-XVI
VIII-ХIХ
IV- XVI
OLDINGI
33). Elektrolit va elektrolitmaslarni bir-biridan farqlash uchun qanday tajribadan foydalanish afzal?
Elektr maydonida ionlarnig harakati asbobidan
Ion almashinish tajribasini namoyish qilish
Elektroliz asbobidan
Eritmalarning elektr tokini o‘tkazishi asbobi
OLDINGI
34). Innavasiya terminini ma’nosini aniqlang
O‘quvchilarni bir-birlaridan o‘rganishlariga yo‘naltilgan ta’lim
dars jarayonida o‘quvchilarning diqqatini o‘ziga jalb etish, hamkorlokda faoliyat ko‘rsatish, uni tashkil etishni o‘rganish
Yangilik kiritish, yangilanish, nimanidir o‘zgartirish
O‘zaro harakat qilish (yoki kim bilandir suhbatda muloqotda bo‘lish) ni anglatadi
OLDINGI
35). O‘rta maktabda o‘quv jarayoni qanday asosiy funksyalarni bajaradi?
O‘quvchilarni rivojlantirishdir
O‘quvchilarni o‘qitish
O‘quvchilarni o‘qitish, tarbiyalash va rivojlantirishdir
O‘quvchilarni tarbiyalash
OLDINGI
36). Ixtisoslashtirilgan maktablar uchun 9-sinflarga belgilangan standart darajani belgilang
A2+
A1+
B2+
B1+
OLDINGI
37). Quyidagi o‘quv maqsadlari orasidan ularni mazmunan umumlashtiruvchi iborani ko‘rsating
Bilim
Ko‘nikma
O‘zlashtirish
Malaka
OLDINGI
38). Modda haqidagi dastlabki tushunchalarni shakllantirishda qanday ulug‘ allomalari ilmiy ishlarini misol qilish mumkin
Jobir ibn Xayyom, Axmad al-Farg‘oniy, Abu Bakr ibn Zakariyo ar-Roziy
Abu Bakr ibn Zakariyo ar-Roziy, Abu Nasr Farobiy, Abu Ali Ibn Sino
Jobir ibn Xayyom, Abu Ali Ibn Sino
Jobir ibn Xayyom, Axmad al-Farg‘oniy, Abu Bakr ibn Zakariyo ar-Roziy, Abu Nasr Farobiy, Abu Ali Ibn Sino
OLDINGI
39). O‘quv mashg‘ulotini o‘qitishning keys-texnologiyasi o‘z ichiga nimalarni oladi?
kimyo ta’limining mazmunini, maqsadi, ta’limning uzluksizligi, tashkiliy shakllari, vositalari va boshqalar
pedagogik annotatsiya, keys, talabaga uslubiy ko‘rsatma, keysologning keysni hal etish varianti, o‘qitish keys – texnologiyasi
ta’lim texnologiyasining modeli, texnologik xaritaga ilovalar
ta’lim texnologiyasining modeli, o‘quv mashg‘ulotini texnologik xaritasi, texnologik xaritaga ilovalar
OLDINGI
40). Массаси бир хил бўлган иккита пахта ёки матоҳ бўлагини икки хил сув билан ҳўллаб, кейин уларни яхшилаб қуритади ва тарозида тортади, қайси жисм енгилроқ келса, ўша намуна ботириб олинган сув тозароқ ҳисобланади. Шу усул билан
Ибн Сино: дистилланган сув олишни биринчи бўлиб қўллай бошлади
Розий; қимматбаҳо тошларнинг солиштирма оғирлигини аниқлаган
Беруний: Моддалар солиштирма оғирлиги қўллай бошлади
Розий: атомлар маълум ўлчамларга эга, ўзгармас ва улар орасидаги бўшлиқлардан иборатдир
OLDINGI
41). Sаnоаtdа аlyuminiy qаysi usul bilаn оlinаdi ?
Mеtаllоmеtаlurgiya
Vоdоrоdtеrmiya
Elеktrоmеtаllurgiya
Pirоmеtаllurgiya
OLDINGI
42). Ўқитишнинг анъанавий усули қандай тавсияга эга?
Реал билимлар бериш
Изланувчан
Репродиктув
Технократик
OLDINGI
43). Б.Блумнинг 1956 йилда чоп этилган «Таксономия» китобида ўқитиш мақсадларининг қайси соҳаси ифодаланган?
Ривожлантирувчи соҳа
Конгнитив (билишга оид) соҳа
Психомотор (ҳаракатли) соҳа
Аффектив (ҳиссиётли) соҳа
OLDINGI
44). Кимё фанига оид компетенциялар нечта?
4 та
5 та
8 та
3 та
OLDINGI
45). Kimyo fanidan amaliy mashg'ulotlar necha xil ko'rinishda bo'ladi?
4
8
5
2
OLDINGI
46). Kimyo fanidan tuzilgan testlarning necha foizi iqtidorli o’quvchilar uchun bag’ishlangan?
20
60
40
80
OLDINGI
47). Янги педагогик технологияларда ўқитиш усули (метод) бу-:
Дарс ўтиш
Бирон бир мавзуни муҳокама қилиш
Ўқитувчининг ижоди
Кутилаётган натижага эришиш усули
OLDINGI
48). Kimyo kechalari qancha davom etishi mumkin?
3 soat
1 soat
2-2,5 soatdan oshmasligi kerak
0,5 soat
OLDINGI
49). Электрон дарсликка тўғри берилган таърифни белгиланг.
ўқув материалини программалаштириш ҳамда уни ахборот технологиялар орқали мустақил таълим ёки масофадан ўқитиш орқали ўқувчига йетказишдир
ўқув материалини программалаш ва мазмунли ўтишда самара берадиган дисклар
Электрон ҳисоблаш машинасидан фойдаланиб материалларни ўқиш учун мўлжалланган дарслик
ўқув материалини программалаш да фойдаланила-диган дарсликдир, Электрон почталар, чатлар, веб-сайтларда ифодаланади
OLDINGI
50). Педагогик технологиянинг самарали ва истиқболлли эканлигини нима аниқлади?
Кузатиш ва мустақил ишлаш
Тарбиянинг мазмуни ва усуллари
Натижалар
Педагогик мониторинг
OLDINGI
51). Кимё фанини ўқитишда ўқув филмларидан фойдаланишнинг афзаллиги нимада
Ўқувчи кўради ,эшитади, чизади, маълумот тўплайди
Ўқувчи кўради, эшитиди таҳлил қилади, қўшимча маълумот олади
Ўқувчи эшитади кўради амалга оширади
Ўқувчи кўради бажаради
OLDINGI
52). Pedagogikada jazolash usuli qanday amalga oshiriladi.
Tushuntirish, tanbeh berish, ogohlantirish, qattiq ogohlantirish, uyaltirish.
Kaltaklab, urib, xaqorat qilib.
Xaqorat qilib.
Tanbeh berib.
OLDINGI
53). O’qitishning 4 pog’onali dasturi qaysi mamlakatda tan olindi?
AQSH
Fransiya
Yaponiya
Italiya
OLDINGI
54). Ақлий ҳужумни вазифаси нима?
Ақлий ҳужум алгаритмини тузиш
Ёндашувларни муҳокама қилиш
Кичик гуруҳлар ёрдамида янги ғояларни яратиш
Ғояни текшириш
OLDINGI
55). Таълимда функционал ривожланиш нима?
Аниқ олдиндан белгиланган вазифаларни бажариш
Ўқувчи бирор бир соҳа бўйича ижод қилиб касбий кўникма ва билимга эга бўлиши
Соҳага тегишли бўлаган иш билан банд бўлиш
Индивидуал фаолиятга кўпроқ эътибор бериш
OLDINGI
56). .Электрон дарсликка тўғри берилган таърифни белгиланг.
ўқув материалини программалаш ва мазмунли ўтишда самара берадиган дисклар
ўқув материалини программалаш да фойдаланила-диган дарсликдир, Электрон почталар, чатлар, веб-сайтларда ифодаланади
ўқув материалини программалаш-тириш ҳамда уни ахборот технологиялар орқали мустақил таълим ёки масофадан ўқитиш орқали ўқувчига етказишдир
Электрон ҳисоблаш машинасидан фойдаланиб материалларни ўқиш учун мўлжалланган дарслик
OLDINGI
57). Инсерт усули нима?
Матинга нисбатан муносабат билдириш
Ўқув материал нинг ҳар бир сатр бошининг мазмуни баҳоланиб, варақнинг иккинчисига хулоса белгиси қўйиш.
Янги маълумотни баҳолаш
Материални энг қизиқ жойини ажратиб кўрсатиш
OLDINGI
58). Амалий аспектда умумпедагогик технологиялар нимани ифода этади?
Ривожлантирувчи таълим жараёнини
Яхлит таълим жараёнини
Ўқитиш жараёнини
Таълим-тарбия жараёнини
OLDINGI
59). Нанозаррачалар деганда ўлчамлари канча бўлган объектлар тушунилади?
10 нанометрдан (1нм) 100 нанометргача
100 нанометрдан (1нм) 1000 нанометргача
1 нанометрдан (1нм) 100 нанометргача
0,1 нанометрдан (1нм) 10 нанометргача
OLDINGI
60). «Дастурли ўқитиш» режасига асос солган олим
Б.Блум
Л.Бриг
Б.Скиннер
Н.Кратвал
OLDINGI
Download 29,1 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti