Xorazm ilm ziyoDownload 177.18 Kb.
Pdf ko'rish
Sana19.09.2019
Hajmi177.18 Kb.

OLIY TA’LIM MUASSASALARIGA

KIRUVCHILAR UCHUN"XORAZM ILM ZIYO" NTM  

+998995607273 raqamiga SMS yuboring.

3493HVLA*Familiya Ism (Viloyat)

*JAVOBLAR

Namuna: 

3493HVLA*Boltayev Anvar (Qashqadaryo)*BAADACCCAACA…Izoh: 

1) Agar sizni ism familiyagizda yoki viloyatingiz nomida O‘,G‘ harflari qatnashsa ularni o‘rniga U va G

harflarini ishlating. 

2) Harflarni faqat lotin alifbosida yozing. 

3) Repetitsion testlar faqat ko‘rsatilgan sanalar uchun yaroqli.  18.07.2019-20.07.2019

4) Repetitsion testning sms javoblari soat 19:00 gacha qabul qilinadi.

 Natijalar: Har kuni  

@repetitsiontestuz

  kanalida soat 22:00 e’lon qilinadi 

SAVOLLAR  KITOBI

999987


BLOKLAR:

Ona tili va adabiyoti (3.1)

 Tarix (2.1)

 Ingliz tili (1.1)Test  topshiruvchi:

F.I.O.

IMZO

DIQQAT !

Test  topshiriqlarini  yechishdan  avval  savollar  kitobini  varaqlab,  unda  har  bir  fan  bo’yicha  savollar  soni

to’liqligini tekshiring. Agar  savollar  soni  kamligi  aniqlansa  yoki  savollar  kitobi  raqami  bilan  javoblar  varag’idagi

“savollar kitobi raqami” bir xil bo’lmasa, darhol auditoriya rahbariga ma’lum qiling.

Savollar  kitobida  va  javoblar  varag’ida  test  topshiruvchining  familiyasi,  ismi,  otasining  ismi

to’ldirilganligiga va imzosi qo’yilganligiga e’tibor qarating!

URGANCH – 2019ONA TILI VA ADABIYOTI

1. Quyidagi gapda ko’rsatish olmoshidan so’ng qanday tininsh

belgisi qo’yiladi?

Aziz vatandoshim, bu sening imzong.

A) tire qo’yiladi

B) hech qanday tinish belgisi qo’yilmaydi

C) vergul qo’yiladi

D) nuqtali vergul qo’yiladi

2. Hech kimdan kam emassan, kam bo‘lmagaysan,

Yerda qolsang, oftob bo‘lib kulmagaysan,

Qachon belni mahkam tortib bog‘lagaysan?

Aytgil,  do‘stim,  nima  qildik  Vatan  uchun?  Ushbu  she’riy

parchada olmoshning necha turi qatnashgan?

A) 2     B) 3     C) 1     D) 4

3. Daraxtni  undiradigan,      o‘stiradigan  va  mevasini  laziz

qiladigan  quyosh,  yer  va  suv  bo‘lsa,  badiiy  mahoratni

undiradigan  va  o‘stiradigan,  samarasini  jozibali  qiladigan

xalq hayotidan olingan ilhomdir.

Ushbu gapda sifatlovchi aniqlovchi qaysi gap bo‘laklariga

ergashgan?

A) to‘ldiruvchi, kesim

B) ega, to‘ldiruvchi, kesim

C) to‘ldiruvchi, aniqlovchi, kesim

D) ega, to‘ldiruvchi, aniqlovchi, kesim

4. Qaysi qatorda imloviy xatoga yo'l qo'yilgan?

A) 9 may - Xotira va qadrlash kuni

B) Qor yog'di, don yog'di

C) Oy Yer atrofida aylanadi

D) Jahon Tinchlik Kengashi

5. Ijtimoiy-siyosiy  atamalar  va  atama  birikmalari  (fuqarolik

burchi,  iqtisodiy  tejamkorlik,  siyosiy  vaziyat,  hukumat

tangligi,  va  h.k.)  qaysi  uslubni  shakllantiruvchi  vositalar

sanaladi?

A) ilmiy uslub     B) rasmiy uslub

C) publitsistik uslub     D) so‘zlashuv uslubi

6. Yuz  so‘zining  salbiy  baho  bildiruvchi  ma’nodoshlaridan

qaysi birida salbiy bo‘yoq hammasidan kuchliroq?

A) aft     B) bashara     C) nusxa     D) turq

7. To‘g‘ri yozilgan so‘zni toping.

A) tavtish     B) intellektual

C) ta’magir     D) inshoat

8. Qaysi  gapda,  asosidagi,undosh  ikkilantirilsa,  yangi  ma’noli

so‘z hosil bo‘ladigan yasama so‘z qatnashgan?

A) Oqibatli do‘st beoqibat qarindoshdana fzal.

B)  Odamlarning  bahri  -dili  ochilib,  kayfiyatlari  ko‘tarilib,

bahorgi tashvishlarga sho‘ng‘ib ketishdi.

C) Ravshanbek charchagan, butun vujudi changga belangan,

otda mudrab kelardi.

D)  Kelin-kuyovning  boshidan  gullar  sochildi,  ular  sha’niga

eng ezgu tilaklar aytildi.

9. Berilgan  qo'shma  gapdagi  yasama  so'zlar  miqdorini

aniqlang.  Do'stlik  g'alabaga  yangi  mazmun  baxsh  etadi,  u

ko'maklashganda barcha omadsizliklar barham topadi.

A) 5 ta     B) 6 ta     C) 4 ta     D) 3 ta

10. Ba’zi  kishilar  borki,  tanqidni  yoqtirmaydilar.  Qo'shma

gapning turini aniqlang.

A) to‘ldiruvchi ergash gapli qo'shma gap

B) ega ergash gapli qo'shma gap

C) aniqlovchi ergash gapli qo'shma gap

D) kesim ergash gapli qo'shma gap

11. Pastda,  yigirma  metrcha  quyida,  naq  oyoqlari  ostida

Chuqursoy  quyosh  nurida  tasmaday  yaltirab  oqib  yotadi.

Berilgan gapda vergulning qo'yilishsababini aniqlang.

A) kirish birikmalar orasida

B) ajratilgan bo'laklar orasida

C) uyushiq bo'laklar orasida

D) undalma bo'lgani uchun

12. O’rta  keng  unlisi  cho’ziq  talaffluz  qilinsa-da,  undan  so’ng

tutuq belgisi qo’yilmaydigan so’zni toping.

A) me’mor     B) obro’

C) beso’naqay     D) mo’tadil

13. Seni xudo bergan menga, mening xalqimga,

Bandalari yo‘qotolmas, tortib ololmas,

Seni xato baholagan - kulgi har kimga,

Senga ola qarabdi kim, ko‘r bo‘lmay qolmas.

Ushbu


 she’riy

 parchadagi

 olmoshlarning

 sintaktik

vazifasini aniqlang.

A) aniqlovchi, ega, kesim

B) hol, kesim, to‘ldiruvchi

C) to‘ldiruvchi, ega, hol

D) to‘ldiruvchi, aniqlovchi, ega

14. Ul oyki, kula-kula qirog‘latdi meni,Yig‘latdi  meni  demayki,  siqtatdi  meni.  Ushbu  baytdagi

“ul oy” so‘zi orqali qaysi ma’no ko‘chishi sodir bo‘lgan?

A) metonimiya     B) sinekdoxa

C) vazifadoshlik     D) metafora

15. To‘g‘ri yozilgan so‘zni toping.

A) intelektual     B) inshoat

C) taftish     D) ta’magir

16. Butunning qismini  hisoblash  uchun  ishlatiladigan  quyidagi

so‘zlarning  qaysilari  yasama  so‘z  hisoblanadi?  1)  tomchi;  2)

to‘g‘ram; 3) bo‘lak; 4) chimdim; 5) burda; 6) shingil

A) 1, 2, 3, 4     B) 2, 3, 4, 5

C) 2, 4, 5, 6     D) 1, 2, 3, 5

17. 1) Borliq jim // har bitta darchada zangor shu’lalar porlaydi,

2) Hasharda hamma ishladi // yoshlar ariq tozaladi, qizlar

maydonni supurdi, kattalar mashinaga yukni ortdi.

3) Ahror ovoz egasini tanidi // Hasan naychi ekan.

4) Suv keldi // nur keldi.

5) Albatta, go'zallik ham har xil bo'ladi // kechasi qop-qora

osmonda olovli iz qoldirib uchgan yulduz ham go'zal,

kunduzi guldan gulga qo'nib yurgan kapalak ham go'zal... 

Qaysi gap(lar)dagi shartli belgilar o'rnida tire qo'yiladi?

A) 2     B) 4     C) 1, 2, 4     D) 3, 5

18. Qaysi gapdagi yasama so‘zda yuqori tor unli sintaktik shakl

yasovchi vazifasini bajargan?

A)  Bilimdon  odamlar  har  yerda  aziz  va  hurmatga

sazovordirlar.

B)  Shomurod  asli  yilqichining  bolasi,  dehqonchilikni

xushlamaydi.

C) Kissasida yarimta o‘chirg‘ichi bilan kecha ochgan qalami

bor ekan.

D) Shofyorlik kursini bitirib, konda ishlay boshladim.

19. Quyida  berilgan  so'z  birikmalaridan  qay  biri  turg'un

birikma bo'ladi?

1) boshiga yetdi; 2) qulog'iga quydi; 3) o‘z yog'ida qovurildi;

4) yaxshi ko'radi.

A) 2,4     B) 3,4     C) 1,2,3,4     D) 2,3,4

20. “Deb”  so’zi  yordamida  bog’langan  ergashgan  qo’shma

gapdagi bosh gapning kesimi qanday shaklda bo’ladi?

A) III shaxs, buyruq mayli

B) I shaxs, buyruq mayli

C) Istalgan shaklda bo’lishi mumkin.

D) II shaxs, buyruq mayli

21. Bulbul  gulzorni  izlaydi,  boyo‘g‘li  esa  hamisha

vayronani  ko‘zlaydi.  Bog‘lovchi  vositalarning  ishtirokiga

999987


TEST(18-20.2019)

18.07.2019

SATT A.5.9.ERQFTR © SHAMS 2009-2019

"XORAZM ILM ZIYO" NTM

1/5


ko‘ra, berilgan gap qanday gap turiga kiradi?

A) bog‘lovchisiz qo‘shma gap

B) bog‘langan qo‘shma gap

C) ergashgan qo‘shma gap

D) biriktiruv boqlovchili qo‘shma gap

22. «Ochinglar, millati vayronani obod etgusi maktab,

      O‘qusin yoshlarimiz, ko‘nglini shod etgusi maktab»

misralari bilan boshlanuvchi g‘azal muallifini aniqlang.

A) Abdulla Avloniy     B) Hamza

C) Avaz O‘tar     D) So‘fizoda

23. ”  ...o‘n  olti  urug‘  Qo‘ng‘irot  elida  paygabetdan  turib,  biri

aytdi”(“Alpomish”) “Paygabet” so‘zining ma’nosi nima?

A) poygachi yigitlardan

B) bo‘sag‘a, poygak tomon

C) poytaxt, yuqori tomon

D) poygada yurgan

24. H.Xorazmiyning  “Gulshan-ul  asror”,  Y.Xos  Hojibning

“Qutadg'u bilig” asarlari qanday asar hisoblanadi?

A) aralash turdagi didaktik asar

B) she'riy didaktik asar

C) nasriy didaktik asar

D) nasriy-she'riy didaktik asar

25. «Zulmat  ichra  nur»  qissasining  “Yoshlik  ayyomining  ilk

bahori”  bobida    Alisherga  otasi:  “Hozircha…  mana  buni

o‘ynab yur” deb cho‘ntagidan nima chiqarib beradi?

A) ”sopol ot”.     B) ”sopol qo‘chqor”.

C) ”sopol yo‘lbars”.     D) ”sopol kiyik”.

26. Shuhratning  «Mardlik  afsonasi»  balladasida  «Endi  jondan

kech!» jumlalari kim(nima) tomonidan aytilgan?

A) To‘maris     B) Qilich

C) Zarbof to‘n     D) Kayxusrav

27. “Avesto”da

 “Hikmatli”

 deb


 ta’riflangan

 Mitraning

yordamchisi kim?

A) Sraosha     B) Arta

C) Narya Sanha     D) Asha

28. Navoiyning  qaysi  g‘azalida  savol-javob  usulidan  unumli

foydalanilgan?

A) “Bo‘l”     B) “Yo‘q”

C) “Jong‘a chun dermen…”     D) “Bo‘ldum sanga”

29. Baytda qo‘llangan badiiy san’atni aniqlang.

Sendek menga bir yori jafokor topilmas,

Mendek sanga bir zori vafodor topilmas. (Bobur)

A) Tarse     B) Tashbeh     C) Talmeh     D) Tashxis

30. Hajviy

 rоmanlarni

 toping.


 1.“Yоvuz

 niyatli


 kishi”,

2.“Chiqdi”,  3.  “Оltin  buzоqcha”,  4.“Qiyshiq  оyna”,  5.

“Yеlvizak”,  6.“Adabiyоt  muallimi”,  7.  “O‘n  ikki  stul”,

8.“Tuhmatchilar jazоsi”

A) 3,5,7     B) 2,4,5     C) 2,3,5     D) 3,5,8

TARIX

31. Buxoro  amirligida  harbiy  qo'shin  bosh  sarkardasi    qanday

atalgan?

A) sohibi askar     B) sohibi shurat

C) parvonachi     D) amiri lashkar

32. Angliyada  boshqaruvning  mutloq  monarxiya  shakli  qanday

vujudga keldi?

A)  bir  sulola  vakillarining  uzoq  vaqt  taxtda  qolishi

natijasida

B)  siyosiy  tarqoq  mamlakatlarni  yagona  markaziya

hokimiyat qo`l osida birlashtirish natijasida

C)  monarx  hokimiyatini  parlament  yo`li  bilan  cheklash

naatijasida

D) katolik cherkovining ta`sirini sindirgan holda

33. XVIII  asrda  Ibrohimbiy  tomonidan  mustaqil  Samarqand

xonligi  tashkil  topgan  davrda  Xiva  xonligini  boshqargan

hukmdorni aniqlang.

A) Elbarsxon     B) Sherg‘ozixon

C) Asfandiyorxon     D) Abulg‘ozi

34. Quyidagi  qaysi  davlatlarda  fashistlarga  qarshi  Xalq  fronti

deb nomlangan hukumatlar tuzilgan?

A) Fransiya,Ispaniya,Buyuk Britaniya;

B) Fransiya,Argentina,Ispaniya;

C) Braziliya,Fransiya,Vengriya;

D) Fransiya,Ispaniya,Braziliya;

35. Quyidagi    qaysi    ma’lumotlarda  tarixiy    xatolikka  yo‘l

qo'yilmagan?

1) Asosan qo‘l  mehnati bilan qurilgan Katta Farg'ona

kanalida 5 ta temir yo‘l ko'prigi barpo etilgan edi. 2)

Ikkinchi jahon urushidan keyingi yillarda O‘zbekistondagi

eng katta suv omborlaridan biri  bo'lgan Kattaqo'rg'on suv

ombori  qurildi.  3) Partiya markaziy  qo'mitasining  1930-

yil 15-yanvardagi qaroriga ko'ra O'zbekistonda dehqon

xo'jaliklarini  yoppasiga jamoalashtirish  ishlarini  1933-

yilga qadar tugatish vazifasi  yuklatildi.  4) 1926-yildan 

1940-yilga qadar  O'zbekiston aholisi yangi kelganlar 

hisobiga 750 ming kishiga ko'paydi.  5)  O'zbekistonda 20-

yillar oxirida to'ng'ich Bo'zsuv  GESi  bunyod etildi.  6)

1925-yilgi Yer-suv islohotining ikkinchi bosqichi  Zarafshon,

 Qashqadaxyo, Samarqand va Farg'ona hududlarida

boshlandi.

A) 1, 4, 5     B) 4, 5, 6

C) 2, 3, 6     D) 1, 2, 3

36. Mamlakatimizda  Mоskva  nеft-gaz  univеrsitеtining    filiali

оchilgan yilni aniqlang.

A) 2006-yil     B) 2002-yil

C) 2007-yil     D) 2009-yil

37. O'zbekstonda  XX  asrning    50-70-yilla.rda  qurilgan  

Qizilqum  cho'lini    kesib  o'tuvchi    va  qorako'lchilik  

xo'jaliklarini    viloyat  va  respublika  markazlari    bilan  

bog'lovchi  avtomagistralni ko'rsating.

A) Navoiy-Uchquduq-Sultonuvaystog'

B) Buxoro-Gazli-Nukus

C) Buxoro-Gazli-Sazakino

D) Navoiy-Buxoro-Gazli

38. Quyidagi

 qaysi

 muallif


 asarining

 qahramoni

 o`zi

yashayotgan  jamiyatning  pastkashligiga  qarshi  urush  e`lonqilgan?

A) Daniyel Defo     B) Fridrix Shiller

C) Pyer Bomarshe     D) Onore de Balzak

39. Turkiston  general-gubernatorligi    tarkibidagi    qaysi  hudud

aholisi  talonchilik, soliqlar  va jabr-zulm avjiga chiqqanligi

sababli   1882-yilning    boshlarida  chor    hukumatiga  qarshi  

bosh ko‘targan?

A) Namangan     B) Samarqand

C) Andijon     D) Kattaqo‘rg‘on

40. German  qabilalarining  oliy  organi  -  xalq  yig'ini  qanday

vazifalarni bajargan?

A)

 yerlarni urug’lar

 o’rtasida

 taqsimlash,

 hosilni


yig’ishtirish vazifalarini

B)  german  qabilalari  yoshlarini  tarbiyalash,  xo’jalikni

yuritish vazifalarini

C)  asosan  urush  va  tinchlik,  konunglarni  saylash

vazifalarini

D)  german  qabilalari  uchun  umumqonunlarni  qabul  qilish,

oilalarni boshqarish

41. Ma`lumki,  XIX  asr  oxirida  Hindiston  qishloq  xo`jaligida

monokulatura    vujudga  kelib  hududlar  muayyan  sohaga

ixtisoslasha  boshlagan.  Quyida  berilganlardan  hududlar  va

ularning  ixtisoslashgan  sohasi  bilan  muvofiq  berilgan

javobni toping.

999987

TEST(18-20.2019)18.07.2019

SATT A.5.9.ERQFTR © SHAMS 2009-2019

"XORAZM ILM ZIYO" NTM

2/5


1.Bengaliya  

2. Assam              3. Bombey va  Markaziy

Hindiston   

4. Panjob

a) choy    b) paxta    c) bug`doy   d) kanop

A) 1-d, 2-c, 3-a, 4-b     B) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c

C) 1-d, 2-a, 3-b, 4-c     D) 1-a, 2-b, 3-c, 4-d

42. 1921-yili

 XXSRda

 Moskvaga ma’qul

 kelmagan

hukumatrahbarlari  o'z  lavozimids  olib  tashlandi.  Bular

kimlarva qa3 oylarda o'z mansabidan olib tashlangan?

A) martda - P.Yusupov, sentabr-M. Ibniyaminov, noyabrda -

O.Muhammadrahimov

B) martda - B. Salimov, sentabr da - P. Yusupov, dekabrda -

O.Muhammadrahimov

C) martda - O. Muhammadrahi mov, avgustda - P. Yusupov,

noyabrda - H. Matmurodov

D) martda - P. Yusupov, avgustda-

H.

 Matmurodov,oktabrda - M Ibniyaminov

43. Piramidalarni qurish uchun tosh qayerdan keltirilgan?

A) Nilning o‘ng sohilidan

B) Nilning yuqori oqimidan

C) Nilning chap sohilidan

D) Nilning quyi oqimidan

44. Syurrealizmning

 kubizm

 yo'nalishi

 namoyondalarini

aniqlang.

A) Salvador Dali, Ch. Novard, Morris, Pablo Pikasso

B) Pablo Pikasso, Mark Shogal, Salvador Dali

C) Ch. Novard, S. Devis, Retner, Morris

D) Gans Eysler, Jaot Baez, Jan Ferra, Pit Siger

45. Subhonqulixon Xivani Buxoro tasarrufiga olgan yili …

A) Anushaxon taxtdan tushirildi

B) bastakor I.Bax tug`ilgan

C) Angliyada “Sharafli inqilob” roy berdi

D) Rossiya taxtiga Pyotr I o`tirdi

46. Buxoroda  Rossiya  imperatorining  siyosiy  agentligi  ta’sis

etilgan davrda Turkiston general-gubernatori kim edi?

A) K. P. Kaufman     B) G. Rozenbax

C) S. M. Duxovskiy     D) A. Vrevskiy

47. Buyuk    ajdodlarimiz    haqidagi    "Alisher  Navoiy"  tarixiy-

biografik  filmi  kim tomonidan yaratilgan?

A) A.Hamroev     B) L.Fayziev

C) N.G'aniev     D) K.Yormatov

48. Quyidagi

qaysi  voqea  Italiya  Rossiya  bilan  Bolqon

yarimorolidagi o‘z manfaatini quwatlovchi  bitim  tuzgan  yili

yuz bergan?

A) "Hindiston kengashlari haqida qonun" nomli hujjat qabul

qilindi


B) Hindistonda "so‘l” radikal oqim shakllandi

C) Hindiston ma’muriyati ish vaqtini 12 soat bilan cheklash

haqida qonun qabul qildi

D)  ingliz  mustamlakachilari  Bengaliyani  ikkiga  bo‘lib

tashladi

49. Ma’muniylar  davrida  Xorazmshohlar  davlati  markaziy

boshqarma  -  devonxonada  qanday  mahkamalar  faoliyat

ko'rsatgan?

A)  suv  ta’minoti  ishlari,  moliya,  soliq,  bosh  vazir

osoyishtalikni  saqlash,  aholini  ro‘yxatlash  ishlari  bilan

shug‘ullanadigan mahkamalar

B)  savdo-tijorat,  soliq,  kutubxona,  ta’limni  boshqarish,

harbiy  ishlar,  qishloq  xo‘jaligi  bilan  shug‘ullanadigan

mahkamalar

C)

 ziroat,


 savdo-tijorat,

 moliya,


 soliq,

 shahar


 va

qishloqlarda  osoyishtalikni  saqlash  bilan  shug'ullanadigan

harbiy mahkamalar

D)  elchilik,  savdo-tijorat,  hashar  ishlari,  shahar  va

qishloqlarda  osoyishtalikni  saqlash,  devonxona  bilan

shug'ullanadigan mahkamalar

50. 1975  -  yilda  tuzilgan  xalqaro  munosabatlarni  tartibga

soluvchi  aktga  mos  keluvchi,  Bosh  qomusimizda  berilgan

moddani aniqlang.

A) 17-modda     B) 15-modda

C) 24-modda     D) 13-modda

51. AQSHda  ishsizlikka  qarshi    kurash  maqsadida  tuzilgan

“Ijtimoiy    ishlar    maxsus  qo'mitasi”ga  qanday  vazifalar

yuklatilgan edi?

1)  yo‘l  qurish;  2) 8  mln  ishsizni  ish  bilan  ta’minlash;  3)

 maktablarni  ta’mirlash;  4)  sport  majmualarini  barpo

etish;  5)  18-25  yoshli  ishsiz  fuqarolar uchun maxsus

lager barpo etish

A) 3, 4, 5     B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 4     D) 2, 3, 5

52. Osiyoning  yangi    industrial  davlatlaridan  qaysi    biri    o'z  

tashqi siyosatida qo'shilmaslik yo'lini  tutgan?

A) Singapur     B) Myanma

C) Indoneziya     D) Malayziya.

53. Xronologik xatoni toping.

A)  mil.  aw.  I  mingyillikda  mayyalarda  shahar-davlatlar

vujudga keldi.

B) Ko‘p sonli kuchli qo'shin tuzgan Mali hukmdori Sundiata

Keyt 1230- 1255-yillarda hukmronlik qilgan.

C)  XII-XIII  asrlar  davomida  Dehli  sultonligining  barcha

hududlarida musulmonlar hokimiyati uzil-kesil o'rnatildi.

D)  Lashkarboshi  Van  Gon  asos  solgan  Koryo  sulolasi  918-

1392- yillarda hukmronlik qilgan.

54. 1975-yilda  tuzilgan

 xalqaro

 munosabatlarni

 tartibga

soluvchi  aktga  mos  keluvchi,  Bosh  qomusimizda  berilgan

moddani aniqlang.

A) 24-modda     B) 17-modda

C) 15-modda     D) 13-modda

55. Qaysi

 javobda

 XVII-XVIII

 asrlarda

 O‘rta


 Osiyo

madrasalarida

 majburiy

 o'qitiladigan

 

 dars


 nomi

keltirilgan?

A) fiqh     B) "Chor kitob"

C) "Haftiyak"     D) mantiq

56. XX  asr  boshlariga  kelib  Xiva  xonligidagi  ijtimoiy-iqtisodiy

va madaniy markazlarga  aylangan  shaharlar  qaysi  javobda

to‘g‘ri ko`rsatilgan?

1) Qo`ng`irot  2) Mo‘ynoq   3) Toshhovuz  4) Bog‘ot  5) Xiva 

6) Gurlan 7) taxta  8) Yangi Urganch

A) 2,3,6,7,8     B) 2, 4, 5, 6, 7

C) 1, 3, 5, 6, 8     D) 1,2,4,5,8

57. Markaziy  Osiyo  davlatlari  boshliqlari  tomonidan  Markaziy

Osiyo  hamkorligi  tashkilotini    ta’sis  etish    to'g'risidagi

shartnoma imzolangan sanani aniqlang.

A) 2001-yil dekabr     B) 2002-yil fevral

C) 2003-yil iyul     D) 2004-yil may

58. “O‘z  oilasini  boqish  uchun  kambag‘allar  podsho  va

ibodatxona  mulklarida  ishlaganlar”.  Ushbu  ma’lumot  xos

bo'lgan davlatga tegishli to‘g‘ri javobni toping.

A) Olamning yaratilishi y aqidagi eng qadimgi  asotirlardan

biri yaratildi.

B) Mil.aw.  3 mingyillik  oxirlarida  Xuanxe  daryosining  o‘rta

oqimida dastlabki davlatlar paydo bo‘ldi.

C)  Mixxat  yozuvida  yozilgan  Naqshi  Rustam  yodgorligi

topilgan.

D)  Hozirgi  Turkiya  sharqiy  qismida  va  Armaniston

hududida davlat tashkil topdi.

59. Quyidagi  voqealardan bir yilda sodir bo'lganlarini  toping.

1) Rimda xristianlik dini boshqa dinlar  bilan teng deb e’lon

qilindi.  2) So'g'dga xioniylar bostirib kirdilar.  3) G'arbiy

Rim imperiyasi  quladi.  4) Koguryo xitoylarni  batamom o'z

hududidan surib  chiqardi.  5) Kushon  davlati  tashkil 

topdi.

A) 1, 5     B) 4, 5     C) 2, 3     D) 1, 460. Qaysi o’zbek jangchisi 1942-yilning noyabrida o’zining rotasi

bilan dushmanning ikkita polkiga shiddatli hujum qilib 400

soldat va zobitni qirib tashladi, 230 tasini asirga olgan?

999987


TEST(18-20.2019)

18.07.2019

SATT A.5.9.ERQFTR © SHAMS 2009-2019

"XORAZM ILM ZIYO" NTM

3/5


A) Zokir Karimov     B) Omon Umarov

C) Zarif Ibrohimov.     D) Mamasoli JabborovINGLIZ TILI

61. Choose the correct answer.'What shall we do tonight?' 

'It's up to you. … you want!'

A) However     B) Whenever

C) Whatever     D) Whoever

62. Choose  the  answer  which  correctly  completes  the

sentence. 

The yard is covered with snow. It ... all night.

A) has been snowing     B) was snowing

C) has snowed     D) snowed

63. Choose  the  answer  which  correctly  completes  the

sentence. 

I'd like to visit the colleges once more …we leave.

A) before     B) in course of     C) then     D) by

64. Choose  the  answer  which  correctly  completes  thesentence. 

- Many people believe that we have developed into a "throw-

away 

society" which is filling with plastic bags and rubbish.  – … .A) So am I     B) I haven't either

C) So do I     D) Neither have I

65. Choose  the  answer  which  correctly  completes  the

sentence. 

"Don't play with matches," her mother said. 

Her mother said ... with matches.

A) not play     B) not to play

C) didn't play     D) don't play

66. Choose  the  best  answer.  Gail  said  to  Peter,  "There’s  the

shoe store we’ve been looking for, it’s just across the street."

A) .Gail told Peter that there was the shoe store they’d been

looking for, it was just across the street.

B) Gail told Peter that there was the shoe store they’ve been

looking for, it was just across the street.

C) Gail told  Peter  that  there  is  the  shoe  store  they’ve  been

looking for, it was just across the street.

D) Gail said to Peter that there is the shoe store we’ve been

looking for, it is just across the street.

67. Choose the correct answer.

You will need … permission from the council to extend your

garage.


A) –     B) the     C) a     D) an

68. Choose  the  answer  which  correctly  completes  thesentence. 

They looked around a lot of different buildings so that they

could choose ... one to rent for their new business.

A) much more suitable     B) suitable

C) the most suitable     D) as suitable as

69. Choose  the  answer  which  correctlу  completes  thesentence. 

Children today spend more time watching television than on

any ... single leisure activity.

A) another     B) other

C) others     D) the other

70. Choose  the  answer  which  correctly  completes  thesentence.

The water pipes in old houses often need … replaced.

A) be     B) have been     C) being     D) to be

71. Choose  the  answer  which  correctly  completes  thesentence. 

Linda ... a vegetarian three years ago after watching a

documentary on animal rights, and she ... meat since then.

A) had become / doesn't eat

B) became / hasn't eaten

C) was becoming / isn't eating

D) would become / didn't eat

72. Choose the correct answer.

I like … shoes. I wonder where she has bought them.

A) you     B) your     C) her     D) his

73. Choose  the  answer  which  correctly  completes  the

sentence. 

My office was broken into ... I was on a holiday.

A) that     B) where     C) when     D) what

74. Choose  the  answer  which  correctly  completes  thesentence. 

There are several new photocopiers on the market and some

of them copy much faster than ours. If we ... a faster model,

we ... customers soon.

A) haven't manufactured/might have lost .

B) hadn't manufactured/will have lost

C) aren't manufacturing/could have lost

D) don't manufacture/will lose

75. Choose the answer which correctly completes the sentence

Luise showed great . . . with me when I was ill and irritable.

A) patience     B) patient

C) patiently     D) impatiently

76. Choose the answer.

… people have complained about the scheme.

A) Neither     B) Any     C) None     D) Several

77. Choose the correct answer.

They finally reached … the coast after five weeks sailing.

A) –     B) in     C) to     D) on

78. Choose the correct answer.

On cold mornings the car always refuses … .

A) start     B) to start

C) starting     D) startedRead and then choose the correct answer to question

79-81. 

The Great Pyramid of Giza, a monument of wisdom and

prophecy, was built as a tomb for Pharaoh Cheops in 2720

B.C. Despite its antiquity, certain aspects of its construction

make it one of the truly great wonders of the world The four

sides of the pyramid are aligned almost exactly on true

north, south, east and west – an incredible engineering flat

The ancient Egyptians were sun worshippers and great

astronomers, so computations for the Great Pyramid were

based on astronomical observations. Explorations and

detailed examinations of the base of the structure reveal

many intersecting lines. Further scientific study indicates

that these represent a type of time line of events past,

present, and future. Many of the events have been

interpreted and found to coincide with known facts of the

past Others are prophesied for future generations and

presently are under investigation. Was this superstructure

made by ordinary beings, or one built by a race superior to

any known today? 

79.


 What  did  the  ancient  Egyptians  base  on  their

calculations?

A) advanced technology

B) observation of the celestial bodies

C) advanced tools of measurement

D) knowledge of the earth's surface

80. Why was the Great Pyramid constructed?

A) as a tomb for the pharaoh

B) as an engineering feat

C) as a solar observatory

D) as a religious temple

999987

TEST(18-20.2019)18.07.2019

SATT A.5.9.ERQFTR © SHAMS 2009-2019

"XORAZM ILM ZIYO" NTM

4/5


81. Why  is  the  Great  Pyramid  of  Giza  considered  one  of

the 

      Seven Wonders of the World?

A) it was built by a super race

B) it was selected as the tomb of Pharaoh Cheops

C) it is very old

D)  it  is  perfectly  aligned  to  the  four  cardinal  points  of  the

compass 


     and contains many prophesies

Read the text. 

Then choose the correct answer to questions 82-84. 

Given its rich resources, large population and regional

importance, 

Nigeria's economic performance over the past decade can

only be 

described as disappointing. 

Low investment and productivity levels , as well as poor 

infrastructure, have led to poor output . Political instability

and a 

terrible human rights record have frightened off manypotential foreign investors. However, a new government ,

and a package of economic measures including an exchange

rate reform, may be able to put the nation on a path to

recovery and growth. 

82.  The author of the passage does not believe that ....

A) Nigeria is of great regional importance

B)  Nigeria's  present  government  can  recover  the  country

from its bad situation

C) the economic performance of the country is so bad

D) inviting foreign investors to the country would be a good

idea

83. The author's comments about Nigeria can be best         summarised as that ....

A)  Nigeria's  economy  has  great  potential,  but  has  been

mismanaged

B) the state of Nigeria's economy is hopeless

C) the most urgent thing Nigeria needs is a sensible family-

planning


D)  in  spite  of  sensible  policies,  Nigeria'  s  economy  persists

in 


     performing badly

84. The  main  problem  for  the  Nigerian  economy  hasbeen ...

A)  its  poor  resources,  large  population  and  regional

importance

B) the widespread violation of human rights

C) an insensitive privatisation program

D) a combination of factors resulting from bad government

The term 'castle' is most commonly applied to the fortresses

belonging to European kings or important nobles during the

Middle Ages. The first of this type were built by the

Normans in France, during the eleventh century. They were

constructed of wood and consisted simply of a tower built on

a mound and stood in a courtyard, which was surrounded by

a fence and a ditch. By the twelfth century, the wooden

tower had given way to a stone one, containing living

accommodation for the whole household, centred on the

Great hall, and surrounded by a strong wall. As new

methods of attack developed, the outer fortifications became

more elaborate in order to withstand them.

85.  We can conclude from the passage that…………. .

A) the first castle built by the Normans remained inhabited

for a century

B) the first fortress was built in Europe in the Middle Ages

C) every noble in the Middle Ages had his own castle

D) a castle was a certain type of early defensive structure

86. The  author  makes  it  clear  that  in  the12th  century,

…. .

A) the Normans became less influential in Europe

B) a castle consisted only of a tower

C) a castle was still a residence only for the army

D) the towers were built of stone

87. We  learn  that  castles  became  stronger  and  moredefensive………….. .

A)  as  more  and  more  buildings  were  added  for  the

increasing population

B) as new and better construction methods were developed

C) in reaction to the development of new military strategies

D) as they began to accommodate larger populations

The  sun  is  a  star.  The  sun  is  at  the  center  of  the  solar

system. The sun is the largest object in the solar system.  It

is  more  than  99.8%  of  the  mass  of  the  solar  system.  More

than one million earths could fit inside the sun! From earth,

the sun looks like a yellow ball in the sky. A long time ago,

people  didn’t  know  what  the  sun  was.  Many  people  told

stories  about  the  sun.  People  in  many  5  countries  told

stories  about  the  sun.  In  some  stories,  people  said  the  sun

was a god. Some people gave names to the sun. The Greeks

named it Helios. The Romans named it Sol. The name SolarSystem  comes  from  the  Roman  name  Sol.The  sun  is  very

hot. On the surface, it is about 5,510 ° Celsius. That’s equal

to  about  10  11,000  °  Fahrenheit.  The  inside  of  the  sun  is

even  hotter.  The  core  of  the  sun  is  5,000,000  °C!  That’s

27,000,000 °F! The light from the sun is very bright. People

must not look directly at the sun. Looking

directly at the sun will hurt your eyes. People need the sun’s

heat and light to live. Animals need the sun’s heat and light

to  live.  15  Plants  need  the  sun’s  heat  and  light  to  live.

Plants make food with sunlight. People and animals

eat  the  plants.  Plants  also  use  the  sun  to  make  oxygen.

People and animals need to breathe oxygen. Today people do

not tell stories about the sun. Today people do not think the

sun is a god. But, people know that the sun is necessary for

life on earth.

88.  According  to  the  passage,  which  of  the  followingstatements is/are true?

I) The sun is over a million times brighter than the earth.

II) Some people used to think the sun was a god.

III) The sun’s surface is cooler than its core.

A) II only     B) II and III only

C) I only     D) III only

89. The main idea of the second paragraph is to explain

A) who the Greeks and Romans were.

B) how people reacted to the sun.

C) what the sun is.

D) what the sun looks like.

90. In line  core most closely means

A) center     B) gas     C) oxygen     D) surface

999987


TEST(18-20.2019)

18.07.2019

SATT A.5.9.ERQFTR © SHAMS 2009-2019

"XORAZM ILM ZIYO" NTM5/5

Download 177.18 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik