Vatan sajdagohimdirDownload 31.16 Kb.
Sana28.08.2021
Hajmi31.16 Kb.

Aim.Uz

5-sinf Tarixdan hikoyalar I qism.

1.“Vatan – sajdagohimdir” degan fikr kimga tegishli?

a)I.Karimov b)A.Fitrat c)M.Behbudiy d)A.Temur

2. Tarix so’zi yunon tilida qanday ma’noni bildiradi?

a)tadqiqot b)voqealar bayoni c)o’tmish d)a,b

3. Moddiy manbalarni kimlar to’playdi?

a)arxeologlar b)lingvistlar c)antropologlar d)a,b

4. Qaysi voqeadan so’ng tarixiy voqealarning yili va sanasi aniq yozib qo’yiladigan bo’ldi?

a)xronologiya paydo bo’lgach b)yozuv paydo bo’lgach

c)raqamlar paydo bo’lgach d)taqvim yaratilgach

5. Yunonlar yil hisobini qaysi voqeadan boshlaganlar?

a)olimpida o’yinlari o’tkazilgan yildan b)Afinaga asos solingan yildan c)Forslardan ozod bo’lgan yildan

d)Perikl asridan boshlab

6. O’zbekistonda XXI asr qaysi sanadan boshlangan?

a)2000-yil 1-yanvar b)2001-yil 1-yanvar

c)2000-yil 21-mart d)2001-yil 21-mart

7. Misrliklar ilk taqvimni tuzishda qanchaga adashganlar?

a)6 kun b)6 soat c)6 daqiqa d)6 soniya

8. Yuliy kalendaridagi xatolik nechanchi yilga kelib 10 kunni tashkil etdi? a)1582 b)1583 c)1584 d)mil.46

9. Hijriy yil hisobiga nima asos qilib olingan?

a)Muhammad payg’ambarning Makkadan Madinaga ko’chgan vaqti b)Oyning Yer atrofida aylanishi uchun ketadigan vaqt c)Islom dinining paydo bo’lgan vaqti d)a,b

10. Eratosfen xaritasida bo’lmagan hududni toping.

a)Janubiy Yevropa b)Shimoliy Afrika

c)Sharqiy Osiyo d)G’arbiy Osiyo

11. Kim yaratgan globus o’zida Amerika qit’asining kashf etilishi arafasidagi Yer yuzasini aks ettirgan?

a)Beruniy b)M.Bexaym c)Ulug’bek d)Ali Qushchi

12. Qaysi odamlar ishbilarmon odamlar deb atalgan?

a)avstrolopitek,sinantrop b)zinjantrop avstrolopitek

c)avstrolopitek,pitekantrop d)pitekantrop,zinjantrop

13. Qaysi odam tabiiy olovdan foydalanishni boshlagan?

a)zinjantrop b)pitekantrop c)sinantrop d)avstrolopitek

14. Neandertal odami qaysi davrda yashagan?

a)o’rta paleolit b)so’nggi paleolit c)m.a.100-40 m.y

d)a,c


15. Qaysi odamlar g’orlarda yashamaslikni boshlab berganlar? A)neandertal b)pitekantrop

c)kromanyon d)sinantrop

16. Kromanyon odamlar manzilgohlari O’zbekistonda qanchani tashkil etadi? a)30ga yaqin b)30dan ortiq

c)25ta d)300ga yaqin

17. Nayzalardan birinchi bo’lib qaysi odam foydalana boshlagan? a)sinantrop b)kromanyon c)neandertal

d)pitekantrop

18. Qaysi voqea chorvachilikning vujudga kelishiga zamin tayyorlagan? a)ovlangan ortiqcha hayvonlarning mavjudligi b)olovning kashf etilishi c)o’q-yoyning kashf etilishi d)itning qo’lga o’rgatilishi

19.Arxeologik tekshirishning yakunlovchi bosqichini aniqlang. A)arxeologik kuzatuv b)arxeologik qidiruv c)arxeologik qazuv d)arxeologik xulosa

20. O’zbekistonda shaharlarning yoshlarini aniqlang.

1.Samarqand 2.Toshkent 3.Qarshi 4.Xiva

a)2200 b)2750 c)2500 d)2700

a)1c,2d,3a,4b b)1b,2d,3c,4a c)1d,2b,3c,4a

d)1b,2a,3d,4c

21. Muzeylar dastlab qayerlarda tashkil etilgan?

a)maktab b)ibodatxona c)saroylar d)hukmdor qasrlari

22. Yevropada muzeyshunoslik fanining tashkil etilishi nechanchi asrlarga borib taqaladi? A)XIV-XV

b)XIV-XVI c)XV-XVII d)XIV-XVII

23. Uffitsi muzeyi qayerda joylashgan?

a)Fransiya b)AQSH c)Germaniya d)Italiya

24. Toshkent o’lkashunoslik muzeyi ochilishidan necha yil oldin Luvr saryo qurilgan? A)230 b)330 c)240 c)340

25. Asotir – bu … . a)ertak b)afsona c)rivoyat d)b,c

26. … afsonalarning asosiy xususiyatidir.

a)obrazlar b)afsonaviy qahramonlar c)badiiy to’qima

d)voqealarning haqiqatga yaqinligi

27. Qoyatosh sur’atlarini qaysi odam va qachon yaratgan?

a)neandertal,40ming yil avval b)kromanon,30ming yil av

c)kromanon,40ming yil avval d)kromanon,20ming yil av

28. Sarmishsoy darasi qaysi tog’ tizmasida joylashgan?

a)Tangritog’ b)Pomir c)Nurota d)Qoratog’

29. Ilk yozuvlar bundan necha ming yil avval paydo bo’lgan? A)4-5 b)5-6 c)3-5 d)4-6

30. Shumer mixxati qaysi yozuvga misol bo’la oladi?

a)Buyumli yozuv b)rasmli yozuv

c)so’z yozuvi d)eslatuvchi yozuv

31. Hozirgi yozuvlarning necha qismi finikiy yozuvi asosida paydo bo’lgan? A)3/4 b)4/5 c)2/4 d)3/5

32. Kirill alifbosini yaratgan aka – uka Kirill va Mefodiylar qayerlik edi? a)Yunoniston b) Kiyev Rusi

c)Sharqiy Yevropa d)Ural

33. Sug’d va Kirill alifbosidagi harflar farqi nechta edi?

a)10 b)11 c)12 d)13

34. Atamalarni izohlari bilan to’g’ri belgilang.

1.totemizm 2.animizm 3.fetishizm

a)ruhlarga sig’inish b)jonsiz buyumlarga sig’inish

c)hayvonlarga sig’inish a)1a,2b,3c b)1c,2b,3a

c)1c,2a,3b d)1b,2a,3c

35. “Avesto” kimning so’zlari ekanligiga odamlar ishonadi? A)Zardusht b)Ahuramazda c)Mitra d)Anaxita

36. “Avesto”ning qaysi fanlarga oid qismlari yunon tiliga tarjima qilingan?

1.geografiya 2.tibbiyot 3.falsafa 4.astronomiya 5.tarix

a)1,2,4 b)1,3,5 c)2,3,4 d)3,4,5

37. “Avesto”ga ko’ra barkamollik belgisi bo’lmagan hislatni belgilang.

a)ota-onasini hurmat qilish b)yolg’on gapirmaslik

c)va’daning ustidan chiqish d)faqat yaxshilik qilish

38. “Avesto”ga ko’ra Yer yuzidagi yovuzlikka barham berish sharti nima?

a)ezgu fikr,ezgu so’z,ezgu amal b)faqat yaxshlik qilish

c)adolatli turmush tarsi d)g’alla ekish

39. “Avesto”ning 2700 yilligi nechanchi yilda nishonlandi?

a)1999 b)2001 c)2000 d)2008

40. O’zbek xalqining yil fasllariga qarab nishonlanadigan bayramlari haqida kim ma’lumot qoldirgan?

a)Beruniy b)Farobiy c)I.Sino d)M.Xorazmiy

41. Qadim zamonlarda Navro’z bayramida odamlar bir-birlariga nima hadya qilishgan? a)holva b)xayr-ehson

c)turli taomlar d)qand

42. Kritning savdo floti qaysi davlatlar bilan savdo-sotiq olib borishga xizmat qilgan? A)Yunoniston,Misr

b)Bobil,Misr c)Bobil,Yunoniston d)Misr,Mesopotamiya

43. Yukatan yarim oroli Amerikaning qaysi qismida joylashgan? A)shimoliy b)Janubiy c)Markaziy d)sharqiy

44. Mayya davlatida sayyoralarning Quyosh atrofida aylanish vaqtlarini kimlar hisoblab chiqqanlar?

a)hukmdorlar b)kohinlar c)o’qituvchilar d) “Ulug’ inson”

45. Inklar yozuvi nima deb atalgan?

a)kupi b)kipu c)piku d)puki

46. Pasxa orolini 1722-yilda kashf etgan Yakob Roggeven qayerlik olim edi? a)Ispaniya b)Gollandiya c)Angliya

d)Fransiya

47. Maqbara va sfinkslar misrliklarga nimani eslatib turishi lozim edi? a)ularning tarixi buyukligini

b)bu joylar sirli joylar ekanligini c)podsholar qudratli xudo ekanligini d)fir’avnlarning qudratini

48. Navuxodonosor II tomonidan Bobilda qurilgan ibodatxona necha qavatli bo’lgan? A)7 b)9 c)70 d)90

49. Spartani boshqargan oqsoqollar kengashi qanday masalalarni hal qilgan? a)eng muhim masalalarni

b)aybdorlarni sud qilgan c)kunlik xarajatlarni tasdiqlagan d)a,b

50. … - xudoning ayol timsolida tasavvur qilingan xotini yoki qizi. a)ma’bud b)iloh c)ma’buda d)xudo

51. Misrni bosib olgan davlatlarning ketma-ketligi to’g’ri joylashtirilgan qatorni belgilang.

a)Rim, Makedoniya, Eron b)Eron,Makedoniya, Rim

c)Makedoniya,Eron,Rim d)Eron, Rim, Makedoniya

52. Mesopotamiyaning barcha qismini Bobilga qo’shib olgan hukmdor kim? a)Navuxodonosor II b)Xammurapi

c)Navuxodonosor d)Xammurapi II

53. Bir davrda bo’lgan voqealar joylashtirilgan qatorni toping. A)Bobil davlati tashkil topdi, Ashoka Hindistonni birlashtirdi b)Ashoka Hindistonni birlashtirdi, Xitoy yagona davlatga birlashdi c)Bobil davlati tashkil topdi,Xitoyda ilk davlatlar tashkil topdi d)b,c

54. Olam va unda insonning tutgan o’rni haqidagi bilimlar tizimi qanday ataladi? a)gallaktika b)odam anatomiyasi

c)falsafa d)odamiy bilimlar tizimi

55. Qadimgi dunyoning 7 mo’jizasi haqida qaysi xalq yozib qoldirgan? a)yunon b)lotin c)grek d)Rim

56. Semiramida osma bog’lari qaysi shaharda qurilgan?

a)Yangi Bobil b)Bobil c)Rim d)Memfis

57. Zevs haykalining o’ng qo’lida nima tasvirlangan?

a) burgut b)ayol haykali c) Nika d) hech narsa

58. Rodos aholisi nimaning sharafiga Gelios haykali qurganlar? a)yangi hukmdorning tug’ilishi

b)shaharning suv toshqinidan ozod bo’lgani

c)shaharning dushman qamalidan ozod bo’lgani

d)shaharga yangi nom berilganligi

59. Aleksandr mayog’i qanday vazifani o’tagan?

a)kemalar adashmasligi uchun b)Misrga kelayotgan kemalar xavfsizligi uchun c)Aleksandriyaga kelayotgan kemalar adashmasligi uchun d)shu joyda orol borligi uchun

60. Galikarnas maqbarasini kim qurdirgan? a)Kariy

b)Galikarnas c)Masvol d)Foros

61. Gerodot ma’lumotlariga ko’ra massagetlar qaysi ma’danni ishlatmaganlar? a)oltin,kumush b)kumush,mis

c)oltin,mis d)kumush,temir

62. “Jangchilar zali”, “g’alabalar zali” kabi xonalar qaysi shahar xarobalaridan topilgan? A)Baqtra b)Xorazm

c)Tuproqqal’a d)Kat

63. Baqtriya davlatiga kirmagan shaharni belgilang.

a)Sangirtepa b)Uzunqir c)Ko’zaliqir d)Yerqo’rg’on

64. Arxeolog olimlar dastlabki tanga pullar qaysi qit’alarda lpayd bo’lganini aniqlaganlar?

a)Lidiya,Argos b)Lidiya, Osiyo c)Argos, Yevropa d)Osiyo, Yevropa

65. Tulki qaysi xalqning muqaddas hayvoni hisoblangan?

a)Lidiya b)Turkiya c)Argos d)Misr

66. Zarb ettirgan tangalariga o’z tasvirini tushirmagan hukmdorni aniqlang.

a)Y.Sezar b)Yevkratid c)Amir Temur d)Doro I

67. O’zbekistonda oltin suvi yuritilgan 100 so’mlik tanga qachon zarb etilgan?

a)2009 b)2000 c)1996 d)2006

68. “Shoh yo’li”ni kim nazorat qilgan?

a)soqchilar b)Eron shohlari c)shoh navkarlari d)shoh noiblari

69. Nima uchun “Ipak yo’li”ga “buyuk” so’zi qo’shilgan?

a)yo’lning uzun bo’lganligi uchun b)yo’l juda ko’p xalqlar taqdirlariga aloqador bo’lganligi uchun c) Buyuk Xitoy davlatidan boshlanganligi uchun d)a,b

70.Buyuk Ipak yo’li dunyo xalqlariga necha asr xizmat qilgan?

a)15 b)16 c)17 d)10

71. Finikiyaliklar birinchi bo’lib qaysi dengizga yo’l ochganlar?

a)Kaspiy c)Qizil d)O’rtayer d)Orol

72. X.Kolumb qachon Atlantika okeani orqali yo’lga tushdi?

a)1490-yil,yoz b)1492-yil, yoz c)1492-yil, oktabr d)1492-yil,bahor

73. Xato fikrni toping.

a)1498-yilda Atlantika orqali Hindistonga boradigan savdo yo’lini ispaniyalik Vasko da Gama ochdi b)Vasko da Gama Hindistonda vafot etdi c)X.Kolumb ochgan yerlar Ispaniya mulki bo’ldi d)Admiral so’zi arab tilidan olingan

74. Kashfiyotlarning mualliflari to’g’ri ko’rsatilgan qatorni toping.

1.Jon Key 2.J.Xargrivs 3.E.Kartrayt 4.U.Jeyms

a)mexanik to’quv dastgohi b)bug’ dvigateli c)mexanik urchuq d)to’quv dastgohi

a)1b,2c,3d,4a b)1b,2c,3a,4d c)1d,2a,3c,4d d)1d,2c,3a,4b

75. Angliyada ishlab chiqarish texnikasidagi ixtirolar dastlab qaysi sohada boshlandi?

a)hunarmandchilik b)dengizchilik c)zargarlik d)to’qimachilik

76. 1806-yilda R.Fulton yaratgan poroxod nima debatalgan?

a)Kmleron b)Klermon c)Blyuxer d)Raketa

77. 1819-yilda Atlantika okeanini kesib o’tgan poroxod X.Kolumb natijasini necha kunga yaxshilagan edi? a)34 c)44 c)54 d)26

78.Manchester va Liverpul o’rtasidagi temiryo’l nechanchi yil qurilgan edi?

a)1825 b)1814 c)1829 d)1819

79. Voqealar xronologik ketma-ket berilgan qatorni toping.

1.Sikorskiy “Russkiy bogatir” deb atalgan samolyot yaratdi

2. Uilber va Orvill Raytlar birinchi yonilg’ida uchadigan samolyotni yaratdi

3. Mojayskiy bug’ dvigatelli samolyotni yaratdi

4. J.Stefenson ikki shahar o’rtasidagi ilk temiryo’lni qurdi

a)1.3.4.2 b)1.4.2.3 c)2.3.1.4 d)4.3.2.1

80. 1832-yilda telegrafni ixtiro qilgan Shilling qayerlik olim edi?

a)Germaniya b)Angliya c)Rossiya d)Amerika

81. Radio ixtiro qilinishidan necha yil oldin telefon ixtiro qilingan edi?

a)15 b)17 c)19 c)21

82. Matn,jadval,rasm va tasvirlarni telefon tarmog’i orqali uzatish moslamasi nima deyiladi?

a)SMS b)telefon c)telegraf d)Faks

83. Yurtimizda dastlabki madrasa qachon va qayerda ochilgan?

a)X asr,Xiva b)X asr,Buxoro c)X asr, Qo’qon d)XI asr,Buxoro

84. Ma’mun akademiyasida faoliyat yuritmagan olimni toping.

a)ibn Sino b)Beruniy c)ibn Iroq d)Imom Buxoriy

85. Qaysi allomaning nomi XVI asrdayoq Oydagi kraterlardan biriga berilgan?

a)Farg’oniy b)Xorazmiy c)Beruniy d)ibn Sino

86. Quyidagi ta’rif kimga tegishli? “Ijodi davomida deyarli barcha fanlarga oid 450dan ortiq asar yozgan. Ulardan 160ga yaqini bizgacha yetib kelgan”.

a)Farg’oniy b)Xorazmiy c)Beruniy d)ibn Sino

87. Ibn Sino xotirasiga qaysi davlatda haykal o’rnatilgan?

a)Misr b)Rossiya c)Belgiya d)Bog’dod

88. Shoxrux Mirzo A.Temurning nechanchi o’g’li?

a)1 b)2 c)3 d)4

89. BMT nechanchi yilni Ulug’bek sharafiga “Xalqaro astrnomiya yili” deb e’lon qildi?

a)1994 b)1999 c)2004 d)2009

90. “Yer – olam markazidir” degan g’oyani birinchi bo’lib kim ilgari surgan? A)N.Kopernik b)J.Bruno

c)Ptolomey d)Arximed

91. J.Brunoning fikriga ko’ra “Olam son-sanoqsiz … lardan iborat”.

a)sayyora b)zarra c)yulduz d)hujayra

92. Berilgan kitoblar ichidan Behbudiy qalamiga mansub bo’lmaganini aniqlang.

a)”Aholi geografiyasiga kirish” b)”Islom tarixi”

c)”Savod chiqarish kitobi” d)”Yer yuzi”

93. Quyidagi ta’rif kim haqidaligini toping: “U arab,fors va rs tillarini yaxshi bilgan. Yangi usul maktablarining ahamiyatini yaxshi tushungan va Toshkentda shunday maktab ochgan. O’zi ona tili va adabiyotdan dars bergan.”

a)M.Berhbudiy b)A.Avloniy c)M.Abdurashidxonov

d)A.Fitrat

94. Birinclhi xalqaro olimpiada o’yinlari nechanchi yilda tashkil etilgan? A)mil. 1896 b)m.a.776 c)mil.394

d)mil.1500

95. Xalqaro olimpiada harakatining shiorini toping.

a)”Tezroq,balandroq,qattiqroq”

b)”Tezroq,balandroq,kuchliroq”

c)”Kuchliroq,balandroq,ko’proq”

d)”Uzoqroq,balandroq,tezroq”

96. O’zbekiston olimpiada qo’mitasi Xalqaro olimpiada qo’mitasi tomonidan tan olingandan necha yil o’ting Toshkentda Olimpia shoh-shuhrat muzeyi ochildi?

a)1 b)2 c)3 d)4

_______________________________________________

97. Ahamoniylar sulolasi Eronda nechanchi yillar hukmronlik qilganini aniqlang. (m.a)

a)m.a.558-530 b)558-330 c)338-330 d)558-350

98. Aleksandr agar Spitamen taslim bo’lsa, uni qaysi sahaharga hokim etib tayinlamoqchi edi?

a)Maroqanda b)Baqtriya c)Sug’diyona d)Marv

99. “Oq kiyimlilar qo’zg’oloni” necha yil davom etgan?

a)12 b)13 c)14 d)15

100. 1206-yilda Mo’g’ulistonda qanday davlat tashkil topdi? a) yakka mo’g’ul xonligi b)mo’g’ul xonligi

c)yakka mo’g’ul ulusi d)mo’g’ul ulusi

101. Qayerda bo’lib o’tgan janglarda J.Manguberdi mo’g’ul qo’shinini yenggan? A)Valiyon b)Sind Jangi

c)Parvon dashti d)a,c

102. J.Manguberdi vafot etgan joy bugungi qaysi davlat hududiga to’g’ri keladi? a)Armaniston b)Ozarbayjon

c)Kavkaz d)Kaspiy

103. J.Manguberdi ordeni u vafot etgan necha yil o’tib ta’sis etildi? A)768 b)769 c)767 d)765

104.A.Temur o’zining ilk harbiy faoliyatini qanday boshlagan? a)sarkardalik bilan b)lashkarlari bilan turli viloyatlar amirlariga xizmat qilish bilan

c)otasining mulkini boshqarish bilan

d)lashkarlari bilan viloyat amirlariga qarshi kurashish bilan

105. 1395-yilda To’xtamishxon va A.Temur o’rtasida Terek daryosi bo’yida bo’lib o’tgan joy bugungi qaysi hududga to’g’ri keladi? a)sharqiy Kavkaz

b)shimoliy Kavkaz c)janubiy Kavkaz d)sharqiy Osiyo

106. A.Temur Boyazidni yenggach, qaysi davlat qirollari unga elchilar yuborganlar? a)Fransiya, Angliya

b)Fransiya, Belgiya c)Fransiya, Ispaniya

d)Fransiya, Gollandiya

107. XIV-XV asrlarda Samarqandga nechta darvoza orqali kirilgan? A)5 b)6 c)7 d)8

108. Go’ri Amir maqbarasiga ko’milmagan odamni toping.

a)M.Ulug’bek b)M.Abdulatif c)Sayyid Baraka

d)Umarshayx

109.”Amir Temur ma’naviy merosining o’zagi - …”. (Islom Karimov.) a)tinchlik b)Kuch – adolatda

c)Samarqand d)insonparvarlik, komil insonlik

110.A.Navoiyning yoshligidagi iste’dodi qaysi mashhur shoirni hayron qoldirgan edi? a)U.Xayyom

b)Lutfiy c)Sheroziy d)N.Ganjaviy

111. “Salomon va Absol” asari kimga tegishli?

a)A.Navoiy b)Jomiy c)Lutfiy d)Bobur

112. Samarqand m.a.IV asrda qaysi davlatning poytaxti bo’lgan? A)Sug’d b)Baqtriya c)Kushon d)Qang’

113. Buxorodagi qaysi inshoot 107 gektardan iborat?

a)I.Somoniy maqbarasi b)”Ko’hna va Boqiy Buxoro”

c)”Buxoro madaniy markazi” d)Al-Kalon majmuasi

114. Xiva qo’riqxona-shahar deb e’lon qilingandan necha yil o’tib Jahon merosi ro’yxatiga kiritilgan?

a)23 b)33 c)24 d)34

115. Yoshi jihatdan Samarqanddan keyin 2-o’rinda turadigan shahar qaysi? A)Xiva b)Buxoro

c)Marg’ilon d)Qarshi

116. Qaysi shaharga 12 ta darvoza orqali kirilgan?

A)Xiva b)Buxoro c)Marg’ilon d)Qarshi

117. Shaharlar va ularga berilgan ta’riflar to’g’ri berilgan qatorni toping.

1.Marg’ilon 2. Termiz 3. Qarshi 4. Xiva 5. Buxoro

6. Samarqand

a)dunyoning husni b)maysazor c)ming gumbaz shahri

d)ezgulik shahri e)jar sohilidagi manzil f)qasr

a)1a,2c,3b,4d,5e,6f b)1b,2e,3f,4c,5d,6a

c)1b,2c,3f,4e,5d,6a d)1b,2c,3f,4e,5a,6d

118. Xitoy manbalarida Toshkent qanday nom bilan tilgan olingan? A)Shi b)Chi c)Shosh d)Choch

119. I.Karimov farmoniga ko’ra Toshkent qanday orden bilan taqdirlangan? A)Jasorat b)A.Temur

c)J.Manguberdi d)Mustaqillik

120. Qo’yqirilganqal’ada mavjud bo’lmagan inshootni toping. A)ibodatxona b)qishloq xarobasi

c)Hukumat binosi d)a,b

121. Shohlar xonasi, g’alaba xonasi, askarlar xonasi kabi xonalar qaysi inshootda mavjud bo’lgan?

a)Tuproqqal’a b)Qo’yqirilganqal’a

c)Afrosiyob d)Oqsaroy

122. Quyidagi inshootlarning paydo bo’lish davriga ko’ra joylashtiring.

1. Oqsaroy 2.Afrosiyob 3.I.Somoniy maqbarasi

4.Ulug’bek madrasasi 5.Qo’yqirilganqal’a 6.Tuproqqal’a

a)1.2.3.4.5.6 b)2.3.1.4.5.6 c)5.6.2.3.1.4 d)6.5.4.3.2.1

123. Piza minorasi zinalari Minorai Kalonnikidan nechta ko’p? a)200 b)198 c)196 d)194

124. Tauer ko’prigi qaysi daryo ustiga qurilgan?

a)Temza b)Amazonka c)Ural d)Volga

125. Tojmahalni qurdirgan hukmdor kim?

a)Bobur b)Shoh Jahon c)Mumtoz Mahal d)Komron

126. XIX asr texnikasi yutug’ining ramzi sifatida bunyod etilgan inshootni toping. A)Tauer b)Ozodlik haykali

c)Eyfel minorasi d)Piza minorasi

127. Eyfel minorasi Ozodlik haykalidan necha yosh katta?

a)2 b)3 c)4 d)3 yosh kichik

128. Ozodlik ma’budasining chap qo’lidagi taxtachaga qaysi sana yozib qo’yilgan?

a)14-iyul 1776-yil b)4-iyul 1776-yil

c)14-iyul 1886-yil d)4-iyul 1886-yil

129. “Uchlar ittifoqi”ga kirmagan davlatni toping.

a)Fransiya b)Angliya c)Germaniya d)a,b

130. Rossiyada 1917-yilda qulagan Romanovlar sulolasi necha yil hukmronlik qilgan edi?

a)qariyb 300 yil b)300 yildan ziyod

c)qariyb 200 yil d)200 yildan ziyod

131. I jahon urushidan so’ng qaysi imperiya parchalanib ketdi? A)Angliya b)Germaniya c)Turkiya d)b,c

132. 1916-yilda Qaysi Rus podshosi mardikorlikka olish to’g’risida farmon e’lon qildi? A)AleksandrI

b)Nikolay I c)Aleksandr II d)Nikolay II

133. II jahon urushi boshlanishidan necha yil oldin Germaniya fashistlari hokimiyatni egallagan edilar?

a)4 b)5 c)6 d)7

134. II jahon urushi Germaniyaning qaysi davlatga hujumi bilan boshlandi? A)Angliya b)Belgiya

c)Polsha d)Fransiya

135. AQSH Yaponiyaning qaysi shaharlariga Atom bombasini tashladi? A)Tokio,Nagasaki

b)Tokio,Xirosima c)Xirosima,Nagasaki d)a,c

136. II Jahon urushida I Jahon urushidan ko’ra nechta davlat ko’p ishtirok etdi? a)15 b)16 c)17 d)26

137. O’zbekistondan II jahon urushiga nechta jangchi yuborilgan? a)1,5 mln b)1,4mln c)1 yarim mln d)a,c

138. Toshkentlik Shomahmudovlar oilasi nechta bolani farzandlikka olgan edi? a)14 b)15 c)16 d)12

139. Nechanchi yil 9-may O’zbekistonda “Xotira va qadrlash kuni” deb e’lon qilindi?

a)1998 b)1999 c)1996 d)1945

140. YUNISEF tuzilganidan necha yil o’tib Nobel mukofoti bilan taqdirlangan? A)17 b)18 c)19 d)16

141. O’zbekiston qachondan boshlab YUNISEFga a’zo?

a)1991 b)1992 c)1993 d)1994

142. “Prezident” so’zining ma’nosi nima?

a)davlat rahbari b)hukumatboshi c)oldinda o’tiruvch

d)oldindan kuzatuvchi

143. O’zbekiston davlat ramzlarining qabul qilinganlik davriga ko’ra joylashtiring.

1.bayroq 2.gerb 3.madhiya 4.konstitusiya

a)1.3.2.4 b)4.2.3.1 c)1.2.4.3 d)4.3.2.1

144. 2010-yilda O’zbekistonning qaysi davlat bilan savdo aylanmasi 3mlrd AQSH dollarini tashkil etdi?

a)Rossiya b)Xitoy c)AQSH d)Jan.Koreya

145. O’zbekistonda dunyoda avtomobil ishlab chiqaruvchi nechanchi davlat? A)25 b)26 c)28 d)38

146. Nechanchi ylda I.Karimov YUNESKOning “Aristotel” va “Buyuk Ipak yo’li” oltin medallari bilan taqdirlandi? A)1995 b)1996 c)1997 d)2000

147. Shanxay Hamkorlik Tashkilotiga a’zo bo’lmagan davlatni toping. A)Rossiya b)Xitoy c)Turkmaniston

d)Tojkiston

148. O’zbekiston neft mustaqilligiga erishganidan necha yil o’tib g’alla mustaqilligiga erishdi? A)6 b)7 c)8 d)9

149. O’zbekistonda darsliklar nechta tilda chop etilmoqda?

a)2 b)4 c)6 d)7

150. Keyingi 40 yil ichida Orol dengizi suvining hajmi necha marta kamaydi?a)7 b)11 c)13 d)15Download 31.16 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
guruh talabasi
nomidagi toshkent
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
matematika fakulteti
tashkil etish
samarqand davlat
ta’limi vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi muhammad
fanining predmeti
pedagogika universiteti
bilan ishlash
Darsning maqsadi
navoiy nomidagi
o’rta ta’lim
nomidagi samarqand
fizika matematika
Ishdan maqsad
haqida umumiy
fanlar fakulteti
sinflar uchun
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
moliya instituti
Referat mavzu
umumiy o’rta
Toshkent axborot
Alisher navoiy
respublikasi axborot
таълим вазирлиги
nazorat savollari
Samarqand davlat