Universiteti I tiranës fakulteti I ekonomisë departamenti [Titulli I Punimit]Download 214 Kb.
Sana08.09.2017
Hajmi214 Kb.


UNIVERSITETI I TIRANËS FAKULTETI I EKONOMISË

DEPARTAMENTI __________


[Titulli i Punimit]

Mikrotezë

Cikli i Dytë i Studimeve

Diploma: Master Shkencor __________Punuan: [Emrat e Studentëve]

Udhëheqës shkencor:

[Emri i pedagogut]Tiranë, _______

Vërtetohet se ky Komision Vlerësimi është mbledhur në datën ____________ për të bërë vlerësimin e kësaj Mikroteze të Ciklit të Dytë të Studimeve për përftimin e Diplomës Master Shkencor në _________. Vlerësimi është realizuar në përputhje me rregullat e Universitetit të Tiranës.

________________________________

Dr. Emër Mbiemër

Titulli

Kryetar Komisioni

Fakulteti i Ekonomisë

Universiteti i Tiranës

________________________________

Dr. Emër Mbiemër

Titulli


Anëtar Komisioni

Fakulteti i Ekonomisë

Universiteti i Tiranës

________________________________

Dr. Emër Mbiemër

Titulli


Anëtar Komisioni

Fakulteti i Ekonomisë

Universiteti i Tiranës

_________________________________Dr. Emër Mbiemër

Titulli


Drejtues i Departamentit ____________
Fakulteti i Ekonomisë

Universiteti i Tiranës

Data: ______________________
© Copyright Emri Mbiemri i studentit (grupit të studentëve), Viti

Përmbajtja e këtij punimi është totalisht autentike. Të gjitha të drejtat e rezervuara.


Deklaratë

Unë (Ne), i/e nënshkruari/s (të nënshkruarit) _______ deklaroj(më) që: (1) Kjo mikrotezë përfaqëson punimin tim (tonë) origjinal, përveç rasteve të citimeve dhe referencave dhe (2) Kjo mikrotezë nuk është përdorur më parë si mikrotezë apo projekt kursi në këtë Universitet apo në Universitete të tjera.

________________________

Emri Mbiemri i Studentit (grupit të studentëve)

Data

AbstraKt

Titulli i Plotë i Mikrotezës

Studenti(ët): Emër, Mbiemër

Udhëheqësi Shkencor: (Titulli) Emri, Mbiemri

Universiteti i Tiranës

Fakulteti i Ekonomisë

Departamenti_____________

Tiranë, DD/MM/VVVV

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text. Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

FALENDERIME DHE DEDIKIME

Përmbajtja e punimit


Hyrje 9

Rishikimi i Literaturës 10

Metodologjia 11

Kapitulli I: [Titulli] 12

I.1. Çështja 1 12I.1.1. Nënçështje 1 13

I.1.2. Nënçështje 2 14

I.2. Çështja 2 15Kapitulli II: [Titulli] 16

II.1. Çështja 1 16

II.2. Çështja 2 16

Përfundime dhe rekomanDime 17

REFERENCa 18

Anekse 19


LISTA e Tabelave

Tabela 1-1. Përshkrimi i Tabelës 13

LISTA e Figurave

Figura 1-1. Përshkrimi i Figurës 12

Figura 1-2. Përshkrimi i Figurës 12

LISTA e Formulave

LISTA e Shkurtimeve

Hyrje


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.1


Rishikimi i Literaturës


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.
Metodologjia


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Kapitulli I: [Titulli]

I.1. Çështja 1


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Figura 1-1. Përshkrimi i FigurësBurimi: ______

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.Figura 1-2. Përshkrimi i FigurësBurimi: _______

I.1.1. Nënçështje 1


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.Tabela 1-1. Përshkrimi i Tabelës

Titull

Titull

Titull

Titull

Të dhëna

1000

1000

1000

Të dhëna

1000

1000

1000

Totali

1000

1000

1000

Burimi: …………., Viti.

I.1.2. Nënçështje 2


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text:

listë;


listë;

listë;


listë;

listë.


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

listë;


listë;

listë ;


listë;

listë.I.2. Çështja 2


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text:

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.


Kapitulli II: [Titulli]

II.1. Çështja 1


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

II.2. Çështja 2


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.Përfundime dhe rekomanDime


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.  1. listë;

listë;

listë;


listë;

listë.


Text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text.

REFERENCa


Berlanda, E., et. al. (1994): Strumenti derivati. Il mercato italiano dei futures. Roma, Bancaria.

Grabher, G. (editor) (1993): The embedded firm. On the socioeconomics of industrial networks. New York, Routledge.

Drucker, P.F. (1993a): Managing for the future. Oxford, Butterworth-Heinemann.

Drucker, P.F. (1993b): Post-capitalist society. Oxford, Butterworth-Heinemann.

Fabozzi, F.J.; Fong, G. (1994): Advanced fixed income portfolio management. The state of the art. Chicago, Probus.

Gibbons, M.R.; Ross, S.A.; Shanken, J. (1989): A test of the efficiency of a given portfolio, "Econometrica", 57, p. 1121-1152.

Hakansson, N. (1979): A characterization of optimal multiperiod portfolio policies, in Portfolio theory, 25 years after: Essays in honor of Harry Markowitz, eds. E. Elton and M. Gruber. Amsterdam, North-Holland, p. 169-177.

Hammer, M.; Champy, J. (1994): Reeingineering the corporation. A manifesto for business revolution. In italiano: Ripensare l'azienda. [S.l.], Sperling & Kupfer.

United Nations Industrial Development Organization; Industrial Development Centre for Arab States (1980): Manual for evaluation of industrial projects. New York, United Nations.

……………


Anekse

1Shembull i një shënimi në fund të faqes.


Download 214 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
guruh talabasi
samarqand davlat
toshkent axborot
nomidagi samarqand
toshkent davlat
haqida tushuncha
ta’limi vazirligi
xorazmiy nomidagi
Darsning maqsadi
vazirligi toshkent
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
таълим вазирлиги
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
o’rta ta’lim
bilan ishlash
ta'lim vazirligi
fanlar fakulteti
махсус таълим
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
umumiy o’rta
Referat mavzu
fanining predmeti
haqida umumiy
Navoiy davlat
fizika matematika
universiteti fizika
Buxoro davlat
malakasini oshirish
davlat sharqshunoslik
Samarqand davlat