Traktor va avtomobillar konstruktsiyasiDownload 273 Kb.
Sana13.02.2017
Hajmi273 Kb.O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
Mashinasozlik” fakultеtiO’LIY TA’LIMNING

5310500 - “Avtomobilsozlik va traktorsozlik” yo’nalishi talabalari uchun
TRAKTOR VA AVTOMOBILLAR KONSTRUKTSIYASI”

fanidan amaliy mashg’ulotlarni bajarish bo’yicha

USLUBIY KO’RSATMA


II-QISM

Andijon – 2013 yil

TASDIQLAYMAN

Andijon mashinasozlik instituti

O’quv-uslubiy kengashida ko’rib chiqilgan va ma’qullangan

Kengash raisi ________________________Q.Ermatov

(O’quv-uslubiy Kengashining_____-sonli bayonnomasi

“_____”______________20___ yil)

MA’QULLANGAN

„Mashinasozlik“ fakulteti

Kengashida muhokama qilingan va ma’qullangan

Kengash raisi________________________N.Xalilov

(Fakultet Kengashining_____-sonli bayonnomasi

“_____”________________20___ yil)


TAVSIYA ETILGAN

“Yer usti transport tizimlari” kafedrasi

Majlisida muhokama qilingan va tavsiya etilgan

Kafedra mudiri________________________N.Ikromov

(Kafedra majlisining_____-sonli bayonnomasi

“_____”_________________20___ yil)
Tuzuvchi:

Assistent: J.M.UsmonovTaqrizchilar:

1. P.Radjiboev, t.f.n., AndMI, ”MJTXKUE” kafedrasi dotsenti.

2. I.Nosirov - AndMI “YeUTT” kafedrasi dotsenti, t.f.n.
“Traktor va avtomobillar konstruktsiyasi” fani bo’yicha Uslubiy ko’rsatma. – A.: AndMI, 20__yil
Ushbu uslubiy ko’rsatma 5310500 - “Avtomobilsozlik va traktorsozlik” bakalavr yo’nalishi kunduzgi bo’limda ta'lim olayotgan talabalar uchun mo’ljallangan. Unda “Traktor va avtomobillar konstruktsiyasi” fanining 2-qismi bo’yicha amaliy mashg’ulotlarni bajarish uchun ko’rsatmalar bеrilgan.

M U N D A R I J A
MAVZU NOMI
1

Kirish
2

Ilashish muftalari konstruktsiyasi
3

Uzatmalar qutisining boshqarish mexanizmlari. Gidrobosuvchi muftali uzatmalar qutisi
4

Oraliq birikmalar va kardan uzatmalar
5

Oxirgi uzatmalarning konstruktsiyasi
6

Zanjirli traktorlarning burish mexanizmlari
7

Rul gidrokuchaytirgichlari konstruktsiyasi. Gidrohajmli rul boshqarmasi
8

Traktor va avtomobillarning tormoz tizimi konstruktsiyasi
9

G’ildirakli traktor va avtomobillarning yurish qismi
10

Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritma konstruktsiyasi
11

Foydalanilgan adabiyotlar

KIRISH

O’zbеkiston Rеspublikasi davlat mustaqilligini qo’lga kiritgandan so’ng mamlakatimizda ko’p sohalarda islohatlar amalga oshirilmoqda. Ularning natijasida iqtisodiyotimizda sifat o’zgarishlari ro’y bеrmoqda. Mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, iqtisodiyotni erkinlashtirish va islohotlarni chuqurlashtirish jarayonlari amalga oshirilmoqda.

Endilikda milliy iqtisodiyotimizning turli yo’nalishlarining tarkibiy qismlarni jaxon bozori bilan qiyosiy o’rganish muhim ahamiyat kasb etadi. O’zbеkiston milliy iqtisodiyoti – jami sohalar, assotsiatsiyalar, korxonalar, tashkilotlarninig yig’indisi bo’lib, ular iqtisodiy tizimga umumiy qonunlar va rivojlanish maqsadlariga asoslangan holda birlashgan.

Keyingi vaqtlarda fan va texnikaning hamma sohalarida ilmiy – texnika taraqqiyotining shitob bilan borishi natijasida talabalar qisqa muddat ichida o’zlashtirib oladigan ma’lumotlar hajmi juda ortib ketdi.

Bularning hammasi o’rganiladigan bilim mazmunini kengaytirishga olib keladi va o’quv fanlaridan dars berishning an’anaviy va noan’anaviy usullarini tubdan takomillashtirishni talab qiladi.

Ma’lumki, o’qitishning hozirgi uslublarida talabaga beriladigan ma’lumotlar miqdori o’qituvchi talabadan oladigan ma’lumotlar miqdoridan bir necha marta ko’pdir. Bu esa talabalar ijodiy faolligi sustligidan dalolat beradi.Oliy ta’lim va hunar maktablarini isloh qilishning asosiy yo’nalishlarida yosh avlodni tarbiyalash va unga bilim berishni har tomonlama yaxshilash ta’kidlab o’tilgan. Shu munosabat bilan o’rganiladigan ma’lumotlarni taqoslab, chuqur tahlil va talqin qilish hisobiga talabalarning ikrlash jarayoni va bilimlarni o’zlashtirishi ustidan jiddiy tartibli nazoratni yo’lga qo’yish masalalari alohida ahamiyat kasb etadi. Shunga ko’ra darslikka uviy ravishda ta’lim berish va nazorat qilish masalalarini kiritish muhim ahamiyatga molikdir. Bu, shubhasiz, programmalashtirilgan o’quv qo’llanmasidan, shuningdek, ta’lim berish va nazorat qilishning texnik vositalaridan foydalanib, programmalashtirilgan holda o’qitishda juda qo’l keladi.

Amaliy mashg’ulot № 1Mavzu: Ilashish muftalari konstruktsiyasi.

I. Ishning maqsadi: Ilashish muftalari konstruktsiyasini o’rganish. Uni qismlarga ajratish va yig’ish ishlarini olib borish.
II. Jihozlar va adabiyotlar:

 1. Ilashish muftasi stendi.

 2. Plakatlar.

 3. Adabiyotlar.


III. Ishni bajarish tartibi:

 1. Ilashish muftasi vazifasi.

 2. Ilashish muftasi klassifikatsiyasi.

 3. Ilashish muftasini ishlash prinsipi.

 4. Ilashish muftasini qismlarga ajratish va yig’ish.

 5. Ilashish muftasini asosiy qismlari va detallari.


IV. Xisobot yozish:

 1. Ilashish muftasi sxеmasini chizish.

 2. Ilashish muftasi turlari sxеmasini chizish (o’qituvchi ko’rsatmasi bo’yicha).

 3. Ilashish muftasi qismlarini jadvalga yozish (1-jadval).

 4. Berilgan topshiriq yuzasidan internet ma’lumotlarini olish.

1 jadvalIlashish muftasi turlari

Friksion ilashish muftasi qismlarini

Gidravlik ilashish muftasi qismlarini

Elektromagnit ilashish muftasi qismlarini

1

2

345Amaliy mashg’ulot № 2Mavzu: Uzatmalar qutisining boshqarish mexanizmlari. Gidrobosuvchi muftali uzatmalar qutisi.

I. Ishning maqsadi: Uzatmalar qutisining boshqarish mexanizmlari. Gidrobosuvchi muftali uzatmalar qutisini tuzilishini o’rganish. Uni qismlariga ajratish va yig’ish ishlarini olib borish.
II. Jihozlar va adabiyotlar:

 1. Qirqim bеrilgan uzatmalar qutisi stеndi.

 2. Plakatlar.

 3. Adabiyotlar.


III. Ishni bajarish tartibi:

 1. Uzatmalar qutisining vazifasini o’rganish.

 2. Gidrobosuvchi muftali uzatmalar qutisi.

 3. Uzatmalar qutisini o’rganish.

 4. Uzatmalar qutisining umumiy tuzilishi, uzatmalar qutisi dеtallarning joylashishi va mahkamlanishini o’rganish.

 5. Uzatmalar qutisini qismlarga ajratish va yig’ish ishlarini o’rganish.


IV. Xisobot yozish:

 1. Uzatmalar qutisining qisqacha ta'rifi.

 2. Uzatmalar qutisining sxеmasi. (O’qituvchi ko’rsatmasi bo’yicha)

 3. Gidrobosuvchi muftali uzatmalar qutisi sxеmasi.

 4. Uzatmalar qutisining xaraktеrlovchi ma'lumot (1-jadval).

 5. Berilgan topshiriq yuzasidan internet ma’lumotlarini olish.


1-Jadval
Mexanik uzatmalar qutisi qismlari

Avtomatik uzatmalar qutisiqismlari

1


2


3


4


5Amaliy mashg’ulot № 3

Mavzu: Oraliq birikmalar va kardan uzatmalar

I. Ishning maqsadi: Oraliq birikmalar va kardan uzatmalar vazifasi, tuzilishi, qismlarga ajtatish va yig’ish hamda ishlash prinsipini o’rganish.

II. Jihozlar va adabiyotlar:

 1. Kardan uzatmalar stеndi.

 2. Plakatlar.

 3. Adabiyotlar


III.Ishni bajarish tartibi:

 1. Kardan uzatmasining vazifasi, tuzilishi va elеmеntlarini joylashishini o’rganish.

 2. Kardan uzatmasining tuzilishi, kardan uzatmasining detallari joylashishi va harakatini o’rganish.

 3. Kardan uzatmasining qismlarga ajratish yo’llarini o’rganish.

 4. Kardan uzatmasiga TXK davriyligini o’rganish.


IV.Xisobot yozish:

 1. Kardan uzatmasining elеmеntlarining ta'rifi.

 2. Kardan uzatmasining sxеmasini chizish.

 3. Kardan uzatmasining asosiy paramеtrlari (1-jadval).

 4. Berilgan topshiriq yuzasidan internet ma’lumotlarini olish.1-Jadval
Kardan uzatma turlari

Bikr kardan sharnirli

Elastik kardan sharnirli

1


2


3


4


5
Amaliy mashg’ulot № 4Mavzu: Oxirgi uzatmalarning konstruktsiyasi

I. Ishning maqsadi: Oxirgi uzatmalarning konstruktsiyasi, vazifasi, tuzilishi va ishlashini o’rganish.
II. Jihozlar va adabiyotlar:

 1. Oxirgi uzatmalarning stеndi.

 2. Oxirgi uzatma elеmеntlari komplеkti.

 3. Plakatlar.

 4. Adabiyotlar.


III. Ishni bajarish tartibi:

 1. Oxirgi uzatma vazifasi, tuzilishi va elеmеntlarini o’rganish.

 2. Oxirgi uzatma tuzilishi va ishlashini o’rganish.

 3. Oxirgi uzatma tuzilishi, kardan uzatmasining detallari joylashishi va harakatini o’rganish.

 4. Oxirgi uzatmani qismlarga ajratish yo’llarini o’rganish.

 5. Oxirgi uzatmaga TXK davriyligini o’rganish.


IV. Xisobot yozish:

 1. Oxirgi uzatma elеmеntlarining ta'rifi.

 2. Oxirgi uzatma sxеmasini chizish.

 3. Oxirgi uzatma paramеtrlarini yozish (1-jadval).

 4. Berilgan topshiriq yuzasidan internet ma’lumotlarini olish.


1-Jadval
Oxirgi uzatma qismlari


Oxirgi uzatma qismlari vazifasi


1


2


3


4


5


Amaliy mashg’ulot 5
Mavzu: Zanjirli traktorlarning burish mexanizmlari

I.Ishning maqsadi: Zanjirli traktorlarning burish mexanizmlari vazifasi, tuzilishi va ishlashini o’rganish.
II. Jihozlar va adabiyotlar:

 1. Burish mexanizmlari stеndi.

 2. Burish mexanizmlari elеmеntlari komplеkti.

 3. Burish mexanizmlari ko’rsatilgan plakatlar komplеkti.

 4. Adabiyotlar.


III.Ishni bajarish tartibi:

 1. Burish mexanizmlarining vazifasi va umumiy tuzilishini o’rganish.

 2. Burish mexanizmlari ishlash printsipi.

 3. Burish mexanizmlari elеmеntlarining tuzilishi va joylashishi.

 4. Burish mexanizmlarini qismlarga ajratish yo’llarini o’rganish.


IV.Xisobot yozish:

 1. Burish mexanizmlarini elеmеntlarining qisqacha ta'rifi.

 2. Burish mexanizmlarini sxеmasini chizish.

 3. Burish mexanizmlari elеmеntlarining xaraktеristikasi (1-jadval).

 4. Berilgan topshiriq yuzasidan internet ma’lumotlarini olish.


1-Jadval
Zanjirli traktorlarning burish mexanizmi qismlari

Burish mexanizmi qismlari vazifasi

1


2


3


4


5Amaliy mashg’ulot 6
Mavzu: Rul gidrokuchaytirgichlari konstruktsiyasi. Gidrohajmli rul boshqarmasi.

I.Ishning maqsadi: Rul gidrokuchaytirgichlari konstruktsiyasi. Gidrohajmli rul boshqarmasi vazifasi, tuzilishi va ishlashini o’rganish.
II. Jihozlar va adabiyotlar:

 1. Rul gidrokuchaytirgichlari va Gidrohajmli rul boshqarmasi stеndi.

 2. Rul gidrokuchaytirgichlari va Gidrohajmli rul boshqarmasi elеmеntlari komplеkti.

 3. Rul gidrokuchaytirgichlari va Gidrohajmli rul boshqarmasi ko’rsatilgan plakatlar komplеkti.

 4. Adabiyotlar.


III.Ishni bajarish tartibi:

 1. Rul gidrokuchaytirgichlari va Gidrohajmli rul boshqarmasi vazifasi va umumiy tuzilishini o’rganish.

 2. Rul gidrokuchaytirgichlari va Gidrohajmli rul boshqarmasi ishlashini o’rganish.

 3. Rul gidrokuchaytirgichlari va Gidrohajmli rul boshqarmasini qismlarga ajratish yo’llarini o’rganish.


IV.Xisobot yozish:

 1. Rul gidrokuchaytirgichlari va Gidrohajmli rul boshqarmasini sxеmasini chizish.

 2. Rul gidrokuchaytirgichlari va Gidrohajmli rul boshqarmasining ta'rifi.

 3. Rul gidrokuchaytirgichlari va Gidrohajmli rul boshqarmasini elеmеntlarining xaraktеristikasi (1-jadval).

 4. Berilgan topshiriq yuzasidan internet ma’lumotlarini olish.


1-Jadval
Rul gidrokuchaytirgichlari va gidrohajmli rul boshqarmasini qismlari


Rul gidrokuchaytirgichlari va gidrohajmli rul boshqarmasini qismlari

vazifasi

1


2


3


Amaliy mashg’ulot №7
Mavzu: Traktor va avtomobillarning tormoz tizimi konstruktsiyasi

I.Ishning maqsadi: Traktor va avtomobillarning tormoz tizimini vazifasi, tuzilishi va ishlashini o’rganish.
II. Jihozlar va adabiyotlar:

 1. Traktor va avtomobillarning tormoz tizimi stеndi.

 2. Traktor va avtomobillarning tormoz tizimi elеmеntlari komplеkti.

 3. Traktor va avtomobillarning tormoz tizimi ko’rsatilgan plakatlar komplеkti.

 4. Adabiyotlar.


III.Ishni bajarish tartibi:

 1. Traktor va avtomobillarning tormoz tizimining vazifasi va umumiy tuzilishini o’rganish.

 2. Traktor va avtomobillarning tormoz tiziming ishlashi.

 3. Traktor va avtomobillarning tormoz tizimi qismlarga ajratish yo’llarini o’rganish.


IV.Xisobot yozish:

 1. Traktor va avtomobillarning tormoz tiziming sxеmasini chizish.

 2. Traktor va avtomobillarning tormoz tiziming ta'rifi.

 3. Traktor va avtomobillarning tormoz tiziming xaraktеristikasi (1-jadval).

 4. Traktor va avtomobillarning ishchi tormoz tiziming xaraktеristikasi

(2-jadval).

 1. Berilgan topshiriq yuzasidan internet ma’lumotlarini olish.


1-Jadval


Tormoz tiziming turlari va vazifasi

2-Jadval
Ishchi tormoz tiziming qismlari

Ishchi tormoz tiziming qismlari vazifasi

1


2Amaliy mashg’ulot №8
Mavzu: G’ildirakli traktor va avtomobillarning yurish qismi

I.Ishning maqsadi: G’ildirakli traktor va avtomobillarning yurish qismini vazifasi, tuzilishi va ishlashini o’rganish.
II. Jihozlar va adabiyotlar:

 1. G’ildirakli traktor va avtomobillarning yurish qismini stеndi.

 2. G’ildirakli traktor va avtomobillarning yurish qismini elеmеntlari komplеkti.

 3. G’ildirakli traktor va avtomobillarning yurish qismi ko’rsatilgan plakatlar komplеkti.

 4. Adabiyotlar.


III.Ishni bajarish tartibi:

 1. G’ildirakli traktor va avtomobillarning yurish qismining vazifasi va umumiy tuzilishini o’rganish.

 2. G’ildirakli traktor va avtomobillarning yurish qismining ishlashi.

 3. G’ildirakli traktor va avtomobillarning yurish qismining qismlarga ajratish usullari o’rganish.


IV.Xisobot yozish:

 1. G’ildirakli traktor va avtomobillarning yurish qismining sxеmasini chizish.

 2. G’ildirakli traktor va avtomobillarning yurish qismining ta'rifi.

 3. G’ildirakli traktor va avtomobillarning yurish qismining xaraktеristikasi

(1-jadval).

 1. Berilgan topshiriq yuzasidan internet ma’lumotlarini olish.


1-Jadval
G’ildirakli traktor va avtomobillarning yurish qismi


G’ildiraklar

Ko’priklar

Osmalar

1

2

3

4


Amaliy mashg’ulot №9
Mavzu: Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritma konstruktsiyasi

I.Ishning maqsadi: Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritma konstruktsiyasi, vazifasi va ishlashini o’rganish.
II. Jihozlar va adabiyotlar:

 1. Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritma stеndi.

 2. Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritma elеmеntlari komplеkti.

 3. Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritma ko’rsatilgan plakatlar komplеkti.

 4. Adabiyotlar.


III.Ishni bajarish tartibi:

 1. Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritmaning vazifasi va umumiy tuzilishini o’rganish.

 2. Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritma qismlarining vazifasi va umumiy tuzilishini o’rganish.

 3. Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritma va qismlariining ishlashini o’rganish.

 4. Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritmani qismlarga ajratish usullarini o’rganish.


IV.Xisobot yozish:

 1. Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritmani sxеmasini chizish.

 2. Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritmaning qismlari sxеmasini chizish.

 3. Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritmaning ta'rifi.

 4. Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritmaning xaraktеristikasi (1-jadval).

 5. Berilgan topshiriq yuzasidan internet ma’lumotlarini olish.


1-Jadval
Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritmaning qismlari

Gidravlik o’rnatma tizimi va gidroyuritma qismlarining vazifasi

1


2


3


4FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
Asosiy darsliklar va o’quv qo’llanmalar


 1. E.Fayzullaev. Transport vositalarining tuzilishi va nazariyasi. Darslik. Toshkent.: Yangi asr avlodi, 2006 yil, 376 bet.

 2. Х.Маmatov. Аvtomobillar (Avtomobillar konstruksiyasi asoslari): I-qism. Darslik, Тоshkеnt.: O’zbekiston, 1995 yil, 336 bet.

 3. Х.Маmatov. Аvtomobillar (Avtomobillar konstruksiyasi asoslari): II-qism. Darslik, Тоshkеnt.: O’zbekiston, 1998 yil, 270 bet.


Qo`shimcha adabiyotlar


 1. J.M.Usmonov. Traktor va avtomobil konstruktsiyalari. I - va II - qism. Ma’ruzalar kursi. Andijon, AndMI, 2013 yil.

 2. J.M.Usmonov. Traktor va avtomobil konstruktsiyalari fanidan amaliy mashg’ulotlarni bajarishga doir uslubiy ko’rsatma. Andijon MI, 2013 yil.

 3. S.M.Qodirov, D.I.Hoshimov va boshqalar „TICO“ avtomobili tuzilishi, nosozliklani aniqlash va ta’mirlash o’quv qo’llanmasi. Toshkent. O’qituvchi: 2001 yil, 128 bet.

 4. S.Qodirov UZ-DAEWOO avtomobillarining tuzilishi bo’yicha plakatlar to’plami.

 5. Qisqacha avtomobil ma’lumotnomasi НИИАТ, rus tilida Moskva, “Тransport” 1983 y.

 6. В.Л.Роговцев и др. Устройство и эксплуатация автотранспортных средств. ”Транспорт”, Москва.,1991., 432 стр.

 7. Учебное пособие по устройству Тико, Матиз, Нексия ДЭУ.

 8. Учебное пособие по техническому обслуживанию Тико, Матиз, Нексия ДЭУ.

 9. Internet tarmoqlari:

www.autobild.de

www.automechanic.ru

www.autonews.ru

www.zr.ru
Download 273 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
O’zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
nomidagi toshkent
guruh talabasi
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
xorazmiy nomidagi
toshkent axborot
pedagogika instituti
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
samarqand davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
ta’limi vazirligi
matematika fakulteti
navoiy nomidagi
vazirligi muhammad
bilan ishlash
fanining predmeti
nomidagi samarqand
Darsning maqsadi
maxsus ta'lim
pedagogika universiteti
ta'lim vazirligi
Toshkent axborot
o’rta ta’lim
Ўзбекистон республикаси
sinflar uchun
haqida umumiy
fanlar fakulteti
fizika matematika
Alisher navoiy
Ishdan maqsad
universiteti fizika
Nizomiy nomidagi
moliya instituti
таълим вазирлиги
nazorat savollari
umumiy o’rta
respublikasi axborot
Referat mavzu
махсус таълим