Toshkent kimyo texnologiya instituti neft va gazni qayta ishlash nazariy asoslari fanidan yakuniy nazoratDownload 25,75 Kb.
Sana08.04.2020
Hajmi25,75 Kb.
#43386
Bog'liq
2 5213146547000182575
2 5215257398872115662, 2 5215257398872115662, 2 5215257398872115662, 2 5213146547000182575, Быстрое сканирование 21-12-2020 1154, PQ-5117 19.05.2021, namangan-shahar-shevasining-morfologik-xususiyatlari, namangan-shahar-shevasining-morfologik-xususiyatlari, namangan-shahar-shevasining-morfologik-xususiyatlari, mpdf-1, mpdf-1, 7-мавзу (3), 8-мавзу (3)(1), Документ Microsoft Word
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDANYAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

1-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Nordon komponentlarni yutuvchilariga qo‘yiladigan talablar.

 2. Gaz aralashmalarini ajratish usullari.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Izobutanni n-buten bilan alkillash texnologik sxemasi

 5. Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari


Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

2-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Aminlar 3 tipdagi funksional guruhga ega. Bu guruhlarni aminlarga tasiri tavsiflanadi.

 2. Gaz aralashmalarini ajratish Kondensatsiya, kompressiya, adsorbsiya.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Benzinlarni yuqori oktanli izokomponentlarini olish uchun izobutanni butilen va propilen bilan alkillash jarayonining maqsadi….

 5. Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari


Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

3-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Tabiiy gazlarni zaxarli birikmalardan tozalashning sinflanishi va tozalashning nazariy asoslari

 2. Sanoatda tabiiy gaz aralashmalarini aloxida komponentlarga ajratish usullari va ularni qayta ishlashga tayyorlash maqsadini tushuntirib berish.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Izobutanni sulfat kislotali alkillash

 5. Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

4-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Nima uchun dietanolamin boshqa yutuvchilarga nisbatan yuqori tanlovchanlikka ega.

 2. Gaz aralashmalarini ajratishni Rektifikatsiya usuli

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari

 5. Oltingugurtni regenerirlash qurilmasi ikki jarayondan iborat. Ularni asoslang.


Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

5-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Aminlar nordon gazlar bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘ladi va shuning hisobiga gazlar tozalanadi.
 2. Sanoatda tabiiy gaz aralashmalarini aloxida komponentlarga ajratish usullari va ularni qayta ishlashga tayyorlash maqsadini tushuntirib berish.


 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari

 5. Xemosorbsiya jarayonlari asoslari

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

6-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Tabiiy gazni monoetanolaminni suvli eritmasi bilan tozalash

 2. Absorbsiya usulida gazlarni ajratish

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari

 5. Katalitik kreking jarayonining nazariy asoslari

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

7-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Tabiiy gazni etanolaminni suvli eritmasi bilan tozalash – bu jarayonidir.

 2. Rektifikatsiya usulida gaz aralashmalarining ajratish

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari

 5. Katalitik kreking jarayonining nazariy asoslari

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

8-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Gazni Н2S va СO2 dan monoetanolaminning suvli eritmasi bilan tozalaydigan eng katta qurilmalar – gazni qayta ishlash zavodida ekspluatatsiya qilinadi.

 2. Gazni fraksiyalash qurilmasida olinadigan mahsulotlarni tarkibi (%) keltiring.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari

 5. Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

9-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Tabiiy gaz tarkibidan ajratib olingan oltingugurt ishlatilishi.

 2. Gaz fraksiyalash qurilmalarining texnologik sxemasi qaysi parametrlarga bog‘liq.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari

 5. Katalitik kreking jarayonining nazariy asoslari

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

10-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Gazlarni adsorbsiya usuli bilan tozalash

 2. GFU qurilmasining texnologik chizmasi

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari

 5. Katalitik kreking jarayonining nazariy asoslari


Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

11-VARIANT

SAVOLLAR

 1. GFU qurilmasining texnologik chizmasi

 2. Izobutanni olevfinlar bilan alkillash jarayonini mexanizmi.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Katalitik kreking jarayonining nazariy asoslari

 5. Katalitik reformingda sodir bo’ladigan reaksiyalarni alohida guruhlar bo’yicha yozing


Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

12-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Gazni fraksiyalash qurilmasining texnologik chizmalari

 2. Alkillash jarayonini parametrlari va unga ta’sir etuvchi omillar – ion mexanizmi.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari

 5. Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

13-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Gazni fraksiyalash qurilmasining texnologik chizmalari

 2. Sanoatda katalitik alkillash keng o‘rin olgan. Bu reaksiya uchun katalizator sifatida qaysi katalizatorlar ishlatiladi

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari

 5. SUPERKLAUS jarayonini asoslang

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

14-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Izobutanni olefinlar bilan katalitik alkillashda jarayonning mohiyati.

 2. Xemosorbsiya va Absorbsiya jarayonlari.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Oltingugurtni regenerirlash qurilmasi ikki jarayondan iborat. Ularni asoslang.

 5. Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

15-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Izobutanni olefinlar bilan katalitik alkillashda jarayonning asosiy faktorlari

 2. Adsorbsiya jarayonlari.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari

 5. Katalitik reformingda sodir bo’ladigan reaksiyalarni alohida guruhlar bo’yicha yozing

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

16-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Gazlarni nordon komponentlardan tozalashda ko‘llaniladigan Kombinatsiyalangan jarayonlar.

 2. Respublikamizda neft va gaz sanoatining rivojlanishi tarixi

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Oltingugurtni regenerirlash qurilmasi ikki jarayondan iborat. Ularni asoslang.

 5. Katalitik reformingda sodir bo’ladigan reaksiyalarni alohida guruhlar bo’yicha yozing


Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

17-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Tabiiy gazni monoetanolaminni suvli eritmasi bilan tozalash

 2. Aminlar to‘g‘risida umumiy tushunchalar.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari

 5. SUPERKLAUS jarayonini asoslang


Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

18-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Gazlarni tarkibidagi N2S konsentratsiyasi past bo‘lganda oksidlash jarayonlarini qo‘llash

 2. Dietanolamin boshqa yutuvchilarga nisbatan yuqori bo‘lib energiyani iqtisod qiladi buni izohlang

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari

 5. Oltingugurtni regenerirlash qurilmasi ikki jarayondan iborat. Ularni asoslang.


Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

19-VARIANT

SAVOLLAR

1.Oksidlash jarayonlari

2. Gazlarni oltingugurtli birikmalardan tozalash jarayonlarini yutuvchilarini va texnologik sxemalarni tanlab olish.

3.Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

4.Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari

5. SUPERKLAUS jarayonini asoslangTuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

20-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Aminlar qanday tipdagi funksional gurуhlarга bo’linadi.

 2. Yutuvchi (absorbent)larga qo'yiladigan talablar.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari

 5. Katalitik reformingda sodir bo’ladigan reaksiyalarni alohida guruhlar bo’yicha yozing

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

21-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Metil, Оksi, Аmino guruhlarni aminlarga ta’siri .

 2. Tabiiy gazni monoetanolaminni suvli eritmasi bilan tozalash.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Oltingugurtni regenerirlash qurilmasi ikki jarayondan iborat. Ularni asoslang.

 5. Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari


Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

22-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Sanoatda katalitik alkillash jarayoni va katalizatorlari.

 2. Gazlarni adsorbsiya usuli bilan tozalash tehnologiyasi.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari

 5. SUPERKLAUS jarayonini asoslang

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

23-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Gaz aralashmalarini ajratish usullari.

 2. Alkillash jarayonlari.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari

 5. Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

24-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Olefinlarni parafin uglevodorodlarga birikishi.

 2. Gazlarni fraksiyalash tehnologiyasi.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Oltingugurtni regenerirlash qurilmasi ikki jarayondan iborat. Ularni asoslang.

 5. Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

25-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Motor yoqilg’isiga komponent sifatida ishlatiladigan alkillar

 2. Gаzlarni fraksiyalash qurilmalarining tehnologik shemalari.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari

 5. Katalitik reformingda sodir bo’ladigan reaksiyalarni alohida guruhlar bo’yicha yozing


Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

26-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Olefinlarni parafin uglevodorodlarga birikishi.

 2. Gazlarni fraksiyalash tehnologiyasi.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Oltingugurtni regenerirlash qurilmasi ikki jarayondan iborat. Ularni asoslang.

 5. Katalitik reformingda sodir bo’ladigan reaksiyalarni alohida guruhlar bo’yicha yozing


Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

27-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Metil, Оksi, Аmino guruhlarni aminlarga ta’siri .

 2. Tabiiy gazni monoetanolaminni suvli eritmasi bilan tozalash.

 3. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

 4. Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari

 5. Katalitik reforming jarayonini boorish mexanizmi, reaksiyalari va ularda ishlatiladigan katalizatorlarning turlari

Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

28-VARIANT

SAVOLLAR

1.Gazlarni nordon komponentlardan tozalashda ko‘llaniladigan Kombinatsiyalangan jarayonlar.

2.Respublikamizda neft va gaz sanoatining rivojlanishi tarixi

3.Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

4.Oltingugurtni regenerirlash qurilmasi ikki jarayondan iborat. Ularni asoslang.

5.Katalitik reformingda sodir bo’ladigan reaksiyalarni alohida guruhlar bo’yicha yozing


Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

29-VARIANT

SAVOLLAR

1.Tabiiy gazlarni zaxarli birikmalardan tozalashning sinflanishi va tozalashning nazariy asoslari

2.Sanoatda tabiiy gaz aralashmalarini aloxida komponentlarga ajratish usullari va ularni qayta ishlashga tayyorlash maqsadini tushuntirib berish.

3.Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

4.Izobutanni sulfat kislotali alkillash

5.Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari


Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

TOSHKENT KIMYO TEXNOLOGIYA INSTITUTI

NEFT VA GAZNI QAYTA ISHLASH NAZARIY ASOSLARI FANIDAN

YAKUNIY NAZORAT

(2019-2020 o’quv yili bahorgi semestri)

30-VARIANT

SAVOLLAR

 1. Nima uchun dietanolamin boshqa yutuvchilarga nisbatan yuqori tanlovchanlikka ega.

    1. Gaz aralashmalarini ajratishni Rektifikatsiya usuli

    2. Alkillash ion mexanizmiga asosan, alkillash reaksiyasi bosqichma-bosqich karboniy – ionlari ishtirokida boradi. Birinchi bosqichda Ikkinchi bosqich, Uchinchi bosqich, reaksiya tenglamasini yozing (izobutan va butilen)

    3. Vodorod sulfidni zararsizlantirish usullari va asoslari

    4. Oltingugurtni regenerirlash qurilmasi ikki jarayondan iborat. Ularni asoslang.


Tuzuvchi PhD Yusupova L.A.

NGQIKT kafedrasi mudiri PhD Aripdjanov O.Yu.
Download 25,75 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
O’zbekiston respublikasi
guruh talabasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
таълим вазирлиги
махсус таълим
haqida tushuncha
O'zbekiston respublikasi
tashkil etish
toshkent davlat
vazirligi muhammad
saqlash vazirligi
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
respublikasi axborot
vazirligi toshkent
bilan ishlash
Toshkent davlat
uzbekistan coronavirus
sog'liqni saqlash
respublikasi sog'liqni
koronavirus covid
coronavirus covid
vazirligi koronavirus
risida sertifikat
qarshi emlanganlik
sertifikat ministry
covid vaccination
vaccination certificate
Ishdan maqsad
o’rta ta’lim
fanidan tayyorlagan
matematika fakulteti
haqida umumiy
fanidan mustaqil
moliya instituti
fanining predmeti
pedagogika universiteti
fanlar fakulteti
ta’limi vazirligi