Toshkent farmatsevtika institutiDownload 0.81 Mb.
bet14/19
Sana17.09.2019
Hajmi0.81 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

2-ilova
Гуруҳларда ишлаш қоидаси

Шеригингизни диққат билан тингланг.

Гуруҳ ишларида ўзаро фаол иштирок этинг, берилган топшириқларга масъулият билан ёндашинг.

Агар ёрдам керак бўлса, албатта мурожаат қилинг.

Агар сиздан ёрдам сўрашса, албатта ёрдам беринг.

Гуруҳлар фаолиятининг натижаларини баҳолашда ҳамма иштирок этиши шарт.

Аниқ тушунмоғимиз лозим:


 • Бошқаларга ўргатиш орқали ўзимиз ўрганамиз;

 • Биз битта кемадамиз: ёки биргаликда сузиб чиқамиз, ёки биргаликда чўкиб кетамиз.
3-ilova

Ekspert guruhlar ish natijalarini baholash mezonlari

Mezonlar

Maks.

ball

Guruh natijalarini baholash

1

2

3

4

5

Axborotning to‘liqligi


3 b.
Axborotning grafik shaklda ifoda etilishi

1 b.
Guruhning faolligi


1 b.
Ballarning maksimal summasi, jami

5 b.
4-ilova

1.Bolani maktab talimiga tayyorgarligi borasidagi nazariyalar.

2.Kichik maktab yoshiga psixologik tavsif.

3.Bolaning maktabga tayyorgarligini psixologik tomoni.

4.Bolaning maktabga tayyorgarligining intellektual tomoni.

5.Jahon psixologiyasi bolani talimga tayyorligi masalasi.

6.Maktabga tayyorgarlikni obektiv tomoni.

7.Maktabga tayyorgarlikni subektiv tomonining mohiyati.

8.Kichik maktab yoshida biologik o‘zgarishlar.

9.Birinchi sinf o‘quvchilarining o‘quv faoliyati xususiyatlari.

10.Kichik maktab yoshi va o‘qituvchi shaxsi.

11.Kichik maktab yoshida idrok xususiyatlari.

12.Kichik maktab yoshida diqqatning rivojlanishi

13.Kichik maktab yoshi va xotira.

14.Kichik maktab yoshida xayol jarayonlari.

15.Kichik maktab yoshi va tafakkur.

16.Kichik maktab yoshida o‘quv faoliyati borasidagi tadqiqotlar.

17.Kichik maktab yoshida axloqiy tushunchalarning shakllanishi.

18.Axloqiy tushunchalarni shakllanishi borasida psixologik nazariyalar.

19.Kichik yoshdagi o‘quvchilarning o‘z-o‘zini boshqarishi.

20.Kichik maktab yoshida bahoga munosabat.

21.Kichik maktab yoshidagi bolalarda o‘z-o‘zini anglash muammosi.

22.Kichik maktab yoshida o‘z-o‘zini baholashni tarkib toptirish.

23.Kichik maktab yoshida xarakter borasidagi tadqiqotlar.

24.Kichik maktab yoshida qiziqishlar borasidagi tadqiqotlar.

25.Talim jarayonida kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar aqliy faoliyatini boshqarish muammosi.

26.Kichik maktab yoshida muloqot masalasi.

27.Kichik maktab yoshida o‘zlashtirmaslik sabablari.3- Mavzu: Yosh davrlar psixologiyasida ilmiy tadqiqot metodlaridan foydalanish

1-ilova.


Klaster” grafigi asosida o‘quvchining pedagogik psixologiya fanining predmeti

mavzusiga doir bilimlarini tizimlashtirish

1-topshiriq
Тарбия

Педагогик психология

Таълим2-topshiriq.
Педагогик психология фанининг предмети3-topshiriq.
Педагогик психологиянинг шаклланиш тарихи
4-topshiriq.


Педагогик психологиянинг бошқа фанлар билан алоқаси


Тадқиқот методлари

5-topshiriqЭмпирик гуруҳ методлари

«BIRGALIKDA O‘QIYMIZ» TEXNIKASI

Birgalikda o‘qish: o‘quv guruhi kichik guruhlarga bo‘linadi. Har bir kichik guruh o‘rganilayotgan mavzuning ma’lum bir sohasida ekspert bo‘ladi va bosh-qalarni o‘rgatadi.

Har bir guruhning maqsadi boshqa barcha guruhlar ishtirokchilari mavzu savollarini to‘la hajmda egallab olishdan iborat.«Birgalikda o‘qiymiz» texnikasidan foydalangan
holda guruhlarda ishni tashkil etish jarayonining tuzilishi

1. Bilim darajasiga qarab 3-5 kishidan iborat bo‘lgan har xil turdagi guruhlar tuziladi.

2. Har bir guruhga bitta topshiriq beriladi –umumiy mavzuning bir qismi, uning ustida butun o‘quv guruhi ish olib boradi hamda tayanchlar – ekspert varaqlari – taqdim etiladi.3. Har bir guruh ichida umumiy topshiriq taqsimlanadi.

4. Hamma yakka tartibdagi topshiriqni bajaradi.5. Barcha guruh a’zolarining mini-ma’ruzalari tinglanadi. Umumiy natija (butun ekspert varag‘i bo‘yicha savollar javobi)ni shakllantiradi va uni taqdimotga tayyorlashadi.

6. Spiker yoki guruh barcha a’zolari birgalikda bajargan ish natijalarini taqdimot etishadi.2-ilova
Гуруҳларда ишлаш қоидаси

Шеригингизни диққат билан тингланг.

Гуруҳ ишларида ўзаро фаол иштирок этинг, берилган топшириқларга масъулият билан ёндашинг.

Агар ёрдам керак бўлса, албатта мурожаат қилинг.

Агар сиздан ёрдам сўрашса, албатта ёрдам беринг.

Гуруҳлар фаолиятининг натижаларини баҳолашда ҳамма иштирок этиши шарт.Аниқ тушунмоғимиз лозим:

 • Бошқаларга ўргатиш орқали ўзимиз ўрганамиз;

 • Биз битта кемадамиз: ёки биргаликда сузиб чиқамиз, ёки биргаликда чўкиб кетамиз.
3-ilova

Ekspert guruhlar ish natijalarini baholash mezonlari

Mezonlar

Maks.

ball

Guruh natijalarini baholash

1

2

3

4

5

Axborotning to‘liqligi


3 b.
Axborotning grafik shaklda ifoda etilishi

1 b.
Guruhning faolligi


1 b.
Ballarning maksimal summasi, jami

5 b.
4-ilova

 • Pedagogik- psixologiyaning predmeti.

 • Pedagogik- psixlogiya fanining vazifalari.

 • Pedagogik psixologiya fanning rivojlanishi tarixi.

 • Pedagogik psixologiya fanining boshqa fanlar bilan aloqasi.

 • Pedagogik- psixologiya fanining tadqiqot metodlari.

 • Tashkiliy gurux metodlari.

 • Empirik guruh metodlari.

 • Natijalarni qayta ishlash va matematik statistik metodlar.

 • SHarhlash guruhi metodi.

 • Kuzatish metodi.

 • Suhbat metodi.

 • Faoliyat mahsulini taxlil qilish metodi.

 • Test metodi.

 • Eksperement metodi.

 • Biografiya metodi.

4- Mavzu: Psixik rivojlanish va ta’lim.Yosh davrlarini tabaqalashmuammolari

Klaster” grafigi asosida o‘quvchining psixik taraqqiyot va ta’lim mavzusiga doir bilimlarini tizimlashtirish

1-topshiriq
Таълим

Психик тараққиёт

Шахс камолоти

2-topshiriq.
Психик тараққиёт тушунчасининг мазмуни


3-topshiriq.
Тараққиётни ҳаракатга келтирувчи кучлар

4-topshiriq.


Психик тараққиёт қонуниятлари


Шахснинг ривожланишининг биологик шарт-шароитлари5-topshiriq
Психик ривожланиш ва таълим бирлиги

«BIRGALIKDA O‘QIYMIZ» TEXNIKASI

Birgalikda o‘qish: o‘quv guruhi kichik guruhlarga bo‘linadi. Har bir kichik guruh o‘rganilayotgan mavzuning ma’lum bir sohasida ekspert bo‘ladi va bosh-qalarni o‘rgatadi.

Har bir guruhning maqsadi boshqa barcha guruhlar ishtirokchilari mavzu savollarini to‘la hajmda egallab olishdan iborat.«Birgalikda o‘qiymiz» texnikasidan foydalangan
holda guruhlarda ishni tashkil etish jarayonining tuzilishi

1. Bilim darajasiga qarab 3-5 kishidan iborat bo‘lgan har xil turdagi guruhlar tuziladi.

2. Har bir guruhga bitta topshiriq beriladi –umumiy mavzuning bir qismi, uning ustida butun o‘quv guruhi ish olib boradi hamda tayanchlar – ekspert varaqlari – taqdim etiladi.3. Har bir guruh ichida umumiy topshiriq taqsimlanadi.

4. Hamma yakka tartibdagi topshiriqni bajaradi.5. Barcha guruh a’zolarining mini-ma’ruzalari tinglanadi. Umumiy natija (butun ekspert varag‘i bo‘yicha savollar javobi)ni shakllantiradi va uni taqdimotga tayyorlashadi.

6. Spiker yoki guruh barcha a’zolari birgalikda bajargan ish natijalarini taqdimot etishadi.2-ilova
Гуруҳларда ишлаш қоидаси

Шеригингизни диққат билан тингланг.

Гуруҳ ишларида ўзаро фаол иштирок этинг, берилган топшириқларга масъулият билан ёндашинг.

Агар ёрдам керак бўлса, албатта мурожаат қилинг.

Агар сиздан ёрдам сўрашса, албатта ёрдам беринг.

Гуруҳлар фаолиятининг натижаларини баҳолашда ҳамма иштирок этиши шарт.

Аниқ тушунмоғимиз лозим:


 • Бошқаларга ўргатиш орқали ўзимиз ўрганамиз;

 • Биз битта кемадамиз: ёки биргаликда сузиб чиқамиз, ёки биргаликда чўкиб кетамиз.
Ekspert guruhlar ish natijalarini baholash mezonlari

Mezonlar

Maks.

ball

Guruh natijalarini baholash

1

2

3

4

5

Axborotning to‘liqligi


3 b.
Axborotning grafik shaklda ifoda etilishi

1 b.
Guruhning faolligi


1 b.
Ballarning maksimal summasi, jami

5 b.
4-ilova

 • Bola taraqqiyoti haqida tushuncha

 • Bola taraqqiyoti to‘g‘risidagi nazariyalar

 • Psixik rivojlanishini harakatga keltiruvchi kuchlar.

 • Bola taraqqiyotini ta’minlovchi omillar

 • Psixik taraqqiyot va talim.

5-Mavzu: O‘smirlarning psixik xususiyatlari

1-ilova.


“Klaster” grafigi asosida o‘quvchining o‘smirlik davri mavzusiga doir bilimlarini tizimlashtirish

1-topshiriq
Билиш жараёнлари

Ўсмир шахси

Мулоқот
2-topshiriq.


Ўсмирлик даврига психологик тавсиф


3-topshiriq.
Ўсмирлик даврида жисмоний ривожланиш

4-topshiriq.


Ўсмирлик даврида билиш жараёнлари

Ўсмирлик даврида шахс сифатлари

5-topshiriqАкселерация назарилари

Download 0.81 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik