Toshkent farmatsevtika institutiDownload 0.81 Mb.
bet13/19
Sana17.09.2019
Hajmi0.81 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

ADABIYOTLAR:

 1. I.A.Karimov. Barkamol avlod-O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. T 1997.

 2. N.M.Amosov. Preodolenie starosti. Moskva, 1996.

 3. V.G.Aseev. Vozrastnaya psixologiya. Irkutsk, 1989.

 4. E.G‘oziev. Yosh davrlar psixologiyasi. Toshkent, 1996.

 5. V.M.Karimova, F.A.Akromova. Psixologiya. Toshkent, 2000.

 6. E.G‘oziev. Umumiy psixologiya. I-II tom. Toshkent, 2002.

7. G‘oziev E.G‘. Psixologiya (Yosh davrlar psixologiyasi). Toshkent, 2002.

8. G‘oziev E.G‘. Differensial psixofiziologiya. Toshkent, 1999.

9. Krayk G. Psixologiya razvitiya. Moskva, 2000.

10. Ro‘balko E.F. Vozrastnaya i differensialnaya psixologiya. Moskva, 2001.

11. Golubeva E.A. Sposobnosti i individualnost. Moskva, «Promitey», 1994.

12. Klaus G. Differensialnaya psixologiya obucheniya. Moskva, «Progress», 1984.

13. Egorova M.S. Psixologiya individualno‘x razlichiy. Moskva, 1997.

14. Teplov B.M. Problemo‘ individualno‘x razlichiy. Moskva, 1986.

15. Brushlinskiy A.V. problemo‘ psixologii sub’ekta. Moskva, 1994.
Mavzu yuzasidan internet tarmog‘i bo‘yicha veb-saytlar ro‘yxati:


 1. www.expert.psychology.ru

 2. www.psycho.all.ru

 3. www.psychology.net.ru

 4. www.psy.piter.com


Amaliy mashg‘ulot materiallari

Mavzu: Yosh davrlar psixologiyasi fanining predmeti va vazifalari
Klaster” grafigi asosida Yosh psixologiya fanining predmeti bo‘yicha bilimlarni tizimlashtirish

1-topshiriq
Болалар психологияси

Ёш психологияси

Мактабгача тарбия психологияси
2-topshiriq.
Ёш психологиясининг шаклланиш тарихи3-topshiriq.
Ёш психологиясининг фанлар билан алоқадорлиги

4-topshiriq.


Ёш психологиясининг тадқиқот методлари

Эмпирик гуруҳ методлари


5-topshiriq


Кузатиш методи
«BIRGALIKDA O‘QIYMIZ» TEXNIKASI

Birgalikda o‘qish: o‘quv guruhi kichik guruhlarga bo‘linadi. Har bir kichik guruh o‘rganilayotgan mavzuning ma’lum bir sohasida ekspert bo‘ladi va boshqalarni o‘rgatadi.

Har bir guruhning maqsadi boshqa barcha guruhlar ishtirokchilari mavzu savollarini to‘la hajmda egallab olishdan iborat.«Birgalikda o‘qiymiz» texnikasidan foydalangan
holda guruhlarda ishni tashkil etish jarayonining tuzilishi

1. Bilim darajasiga qarab 3-5 kishidan iborat bo‘lgan har xil turdagi guruhlar tuziladi.

2. Har bir guruhga bitta topshiriq beriladi –umumiy mavzuning bir qismi, uning ustida butun o‘quv guruhi ish olib boradi hamda tayanchlar – ekspert varaqlari – taqdim etiladi.3. Har bir guruh ichida umumiy topshiriq taqsimlanadi.

4. Hamma yakka tartibdagi topshiriqni bajaradi.5. Barcha guruh a’zolarining mini-ma’ruzalari tinglanadi. Umumiy natija (butun ekspert varag‘i bo‘yicha savollar javobi)ni shakllantiradi va uni taqdimotga tayyorlashadi.

6. Spiker yoki guruh barcha a’zolari birgalikda bajargan ish natijalarini taqdimot etishadi.2-ilova
Гуруҳларда ишлаш қоидаси

Шеригингизни диққат билан тингланг.

Гуруҳ ишларида ўзаро фаол иштирок этинг, берилган топшириқларга масъулият билан ёндашинг.

Агар ёрдам керак бўлса, албатта мурожаат қилинг.

Агар сиздан ёрдам сўрашса, албатта ёрдам беринг.

Гуруҳлар фаолиятининг натижаларини баҳолашда ҳамма иштирок этиши шарт.

Аниқ тушунмоғимиз лозим:


 • Бошқаларга ўргатиш орқали ўзимиз ўрганамиз;

 • Биз битта кемадамиз: ёки биргаликда сузиб чиқамиз, ёки биргаликда чўкиб кетамиз.
3-ilova

Ekspert guruhlar ish natijalarini baholash mezonlari

Mezonlar

Maks.

ball

Guruh natijalarini baholash

1

2

3

4

5

Axborotning to‘liqligi


3 b.
Axborotning grafik shaklda ifoda etilishi

1 b.
Guruhning faolligi


1 b.
Ballarning maksimal summasi, jami

5 b.
4-ilova

1.Yosh psixologiyasi fanining predmeti maqsad va vazifalari

2.Yosh psixologiyasining rivojlanish tarixi

3.Yosh psixologiyasi fanining boshqa fanlar bilan aloqasi

4.Yosh psixologiyasi fanining tadqiqot metodlari.

5.Tashkiliy guruh metodlari.

6.Empirik guruh metodlari.

7.Natijalarni qayta ishlash va matematik statistik metodlar.

8.SHarhlash guruhi metodi.

9.Kuzatish metodi.

10.Suhbat metodi.

11.Faoliyat mahsulini taxlil qilish metodi.

12.Test metodi.

13.Eksperiment metodi.

14.Biografiya metodi.

15.So‘rovnoma metodi.

16.Sotsiometrik metodi.

2-Mavzu Yosh davrlar psixologiyasining vujudga kelishi va rivojlanishi tarixi

Klaster” grafigi asosida o‘quvchining Yosh davrlar psixologiyasi fanining rivojlanish bosqichlari mavzusiga doir bilimlarini tizimlashtirish

1-topshiriq
Бола тарбияси

Шахс

Таълим –тарбия
2-topshiriq.


Шарқ алломалари асарларида бола шахс камолоти


3-topshiriq.
Хориж психологларининг шахс тарбияси борасидаги қарашлари
4-topshiriq.

Рус психологларининг даврлаштириш муаммоси

Даврлаштириш мезонлари

5-topshiriq
В.А.Крутецкий бўйича даврлаштириш муаммоси
«BIRGALIKDA O‘QIYMIZ» TEXNIKASI

Birgalikda o‘qish: o‘quv guruhi kichik guruhlarga bo‘linadi. Har bir kichik guruh o‘rganilayotgan mavzuning ma’lum bir sohasida ekspert bo‘ladi va bosh-qalarni o‘rgatadi.

Har bir guruhning maqsadi boshqa barcha guruhlar ishtirokchilari mavzu savollarini to‘la hajmda egallab olishdan iborat.«Birgalikda o‘qiymiz» texnikasidan foydalangan
holda guruhlarda ishni tashkil etish jarayonining tuzilishi

1. Bilim darajasiga qarab 3-5 kishidan iborat bo‘lgan har xil turdagi guruhlar tuziladi.

2. Har bir guruhga bitta topshiriq beriladi –umumiy mavzuning bir qismi, uning ustida butun o‘quv guruhi ish olib boradi hamda tayanchlar – ekspert varaqlari – taqdim etiladi.3. Har bir guruh ichida umumiy topshiriq taqsimlanadi.

4. Hamma yakka tartibdagi topshiriqni bajaradi.5. Barcha guruh a’zolarining mini-ma’ruzalari tinglanadi. Umumiy natija (butun ekspert varag‘i bo‘yicha savollar javobi)ni shakllantiradi va uni taqdimotga tayyorlashadi.

6. Spiker yoki guruh barcha a’zolari birgalikda bajargan ish natijalarini taqdimot etishadi.2-ilova

2-ilova
Гуруҳларда ишлаш қоидаси

Шеригингизни диққат билан тингланг.

Гуруҳ ишларида ўзаро фаол иштирок этинг, берилган топшириқларга масъулият билан ёндашинг.

Агар ёрдам керак бўлса, албатта мурожаат қилинг.

Агар сиздан ёрдам сўрашса, албатта ёрдам беринг.

Гуруҳлар фаолиятининг натижаларини баҳолашда ҳамма иштирок этиши шарт.

Аниқ тушунмоғимиз лозим:


 • Бошқаларга ўргатиш орқали ўзимиз ўрганамиз;

 • Биз битта кемадамиз: ёки биргаликда сузиб чиқамиз, ёки биргаликда чўкиб кетамиз.
3-ilova

Ekspert guruhlar ish natijalarini baholash mezonlari

Mezonlar

Maks.

ball

Guruh natijalarini baholash

1

2

3

4

5

Axborotning to‘liqligi


3 b.
Axborotning grafik shaklda ifoda etilishi

1 b.
Guruhning faolligi


1 b.
Ballarning maksimal summasi, jami

5 b.
4-ilova

1.SHarq allomalari asarlarida shaxs kamoloti masalasi

2.Xorij psixologlari tadqiqotlarida davrlashtirish masalasi

3.Xorij va rus psixologlarining davrlashtirish borasidagi qarashlarida farqli jihatlar nimada deb o‘ylaysiz

4.Rus psixologlari tomonidan davrlashtirish masalasini asoslanishi

5.Rus psixologlarining Yosh davrlari borasidagi nazariyalarini inson hayotidagi o‘rini tahlil qilish

1-ilova.

Klaster” grafigi asosida o‘quvchining kichik maktab yoshimavzusiga doir bilimlarini tizimlashtirish
1-topshiriq
Билиш жараёнлари

Кичик мактаб ёши

Ўқув фаолияти


2-topshiriq.

Кичик мактаб ёшига тавсиф3-topshiriq.


Кичик мактаб ёшида жисмоний ривожланиш

4-topshiriq.


Кичик мактаб ёшида билиш жараёнлари

Кичик мактаб ёшида шахс сифатлари

5-topshiriq
Ахлоқий тушунчаларни шаклланиши
«BIRGALIKDA O‘QIYMIZ» TEXNIKASI

Birgalikda o‘qish: o‘quv guruhi kichik guruhlarga bo‘linadi. Har bir kichik guruh o‘rganilayotgan mavzuning ma’lum bir sohasida ekspert bo‘ladi va bosh-qalarni o‘rgatadi.

Har bir guruhning maqsadi boshqa barcha guruhlar ishtirokchilari mavzu savollarini to‘la hajmda egallab olishdan iborat.«Birgalikda o‘qiymiz» texnikasidan foydalangan
holda guruhlarda ishni tashkil etish jarayonining tuzilishi

1. Bilim darajasiga qarab 3-5 kishidan iborat bo‘lgan har xil turdagi guruhlar tuziladi.

2. Har bir guruhga bitta topshiriq beriladi –umumiy mavzuning bir qismi, uning ustida butun o‘quv guruhi ish olib boradi hamda tayanchlar – ekspert varaqlari – taqdim etiladi.3. Har bir guruh ichida umumiy topshiriq taqsimlanadi.

4. Hamma yakka tartibdagi topshiriqni bajaradi.5. Barcha guruh a’zolarining mini-ma’ruzalari tinglanadi. Umumiy natija (butun ekspert varag‘i bo‘yicha savollar javobi)ni shakllantiradi va uni taqdimotga tayyorlashadi.

6. Spiker yoki guruh barcha a’zolari birgalikda bajargan ish natijalarini taqdimot etishadi.Download 0.81 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
o’rta maxsus
davlat pedagogika
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
toshkent axborot
nomidagi samarqand
ta’limi vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
rivojlantirish vazirligi
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
o’rta ta’lim
махсус таълим
bilan ishlash
fanlar fakulteti
Referat mavzu
umumiy o’rta
haqida umumiy
Navoiy davlat
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
universiteti fizika
malakasini oshirish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik