Toshkent davlat sharqshunoslik instituti


O‘quv mashg‘ulotining texnologik haritasi (jadval)Download 3.16 Mb.
bet26/30
Sana12.01.2017
Hajmi3.16 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

O‘quv mashg‘ulotining texnologik haritasi (jadval)

Ish

bosqichlari

va vaqti


Faoliyat
Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchilar

1 - bosqich.

O‘quv


mashg‘ulotiga

kirish (10 daq.)1.1. Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalarni e’lon qiladi. Mashg‘ulot rejasi bilan tanishtiradi.

1.2. Mavzu bo‘yicha talabalarning qaysi qo‘shimcha adabiyotlardan foydalanganliklarini o‘zida belgilab olish

1.3. Dars jarayonida o‘quv topshiriqlarini baholash mezonlari bilan tanishtiradi


1.1Tinglaydilar, yozib oladilar.

1.2.Aniqlashtiradilar, savollar beradilar.

1.3.Baholash mezonlari bilan tanishib chiqadilar.


2 - bosqich.

Asosiy qism

(45 daq.)


Ma’ruza qiladi.

2.1. Yangi ped.texnologiya sxemasi doskada yoziladi va talabalar xamda o‘qituvchi yordamida to‘ldirilib boriladi(Ilova 2.1.). B/B/B - talabalar bilimini aniqlashda yordam beradigan jarayon bo‘lib, talabalar shu mavzu haqida qanday tushunchaga ega ekanliklarini bilib olish imkonini beradi.

A) O‘qituvchi B/B/B jadvalning 1 chi ustunini to‘ldirishni taklif etadi, bu o‘qituvchiga talabaning mavzu haqida qanday bilimga ega ekanligini aniqlash imkonini beradi;

B) O‘qituvchi talabalarga jadvalning 2 chi ustunini to‘ldirishni taklif etadi, unda talabalarni qiziqtirgan savollar o‘z aksini topadi;2.2. BLIS – SO‘ROV

2.3. SWOT – analiz jadvali muammoni salbiy va ijobiy jixatlarini ajratib ko‘rsatilishi lozim bo‘ladi.2.1. Talabalar ma’ruzani tinglash davomida B/B/B jadvalini to‘ldirib borishadi.

A) Talabalar jadvalning 1 chi ustunini to‘ldirishadi;

B) Talabalar jadvalning 2 chi ustuni talabalar bevosita nimani bilishlarini xoxlashi yordamida to‘ldiriladi;

2.3. Talabalar o‘zlashtirish darajasiga qarab mazkur jadvalni to‘ldirib beradilar3 - bosqich.

Yakuniy qism

( daq.)


3.1. Mavzuga yakun yasaydi, talabalar bahosini joriy nazoratning mazkur mavzuga ajratilgan grafasiga qo‘yishini aytadi; qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga talabalar e’tiborini qaratadi.

3.2. Guruhlar ishini baholashda yangi ped.texnologiyadan foydalangan holda o‘quv mashg‘ulotining maqsadga erishish darajasini tahlil qiladi.3.1. Eshitadilar va yozib boradilar.

B/B/B JADVALI

B/B/B jadvali - yakka tartibda (juftlikda) Jadval rasmiylashtiriladi. Quyidagi savolga javob beriladi: “Ushbu mavzu bo‘yicha siz nimani bilasiz?” va “Nimani bilishngi xohlaysiz?” (Kelgusi ish uchun tahminiy .asos yaratiladi) Yakka tartibda (juftlikda) jadvalning 1 – 2 – ustuni to‘ldiriladi. Mustaqil ravishda ma’ruza matnini o‘qiydi (ma’ruzani eshitadi). Jadvalning 3 – ustunini mustaqil (juftlikda) to‘ldiradi

BBB TAHLIL JADVALI

Bilaman


Bilishni hohlayman

Bilib oldim

SWOT - analiz jadvali.

Ijobiy taraflar:


Salbiy taraflar:


Imkoniyatlar:


Tahdid:REYTING ISHLANMASI

Ball

Baho

Talabalar bilimi / ko‘nikmalari

86-100

a’lo

O‘rganilayotgan mamlakatlar iqtisodiyotlarini rivojlantirish jarayoni to‘g‘risida mustaqil mushohada yuritish;

O‘rganilayotgan mamlakatlarda iqtisodiyot rivojlanishi mexanizmi va muammolari to‘g‘risida o‘z fikrini lo‘nda og‘zaki yoki yozma bayon etish;

Iqtisodiy modelni rivojlantirish mexanizmi, qonuniyatlari va istiqbollari to‘g‘risida ijodiy fikrlay olish, tahlil qila bilish

O‘rganilayotgan mamlakatlarda iqtisodiy modelni rivojlanishining xususiyatlarini tushuntirish

O‘rganilayotgan mamlakatlarda iqtisodiy modelni rivojlanishining xususiyatlarini bilish, aytib berish

O‘rganilayotgan mamlakatlarda iqtisodiy modelni rivojlanishining xususiyatlari to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lish 

71-85

 

yaxshi

O‘rganilayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotni rivojlantirish jarayoni to‘g‘risida mustaqil mushohada yuritish;

Iqtisodiy modelni rivojlanishi xususiyatlarini amaliyot bilan bog‘lash va takliflar berish

O‘rganilayotgan mamlakatlarda Iqtisodiy modelni rivojlanishining mohiyatini tushunish

O‘rganilayotgan mamlakatlarda Iqtisodiy modelni rivojlanishi xususiyatlarini bilish, aytib berish

O‘rganilayotgan mamlakatlarda Iqtisodiy modelni rivojlanishi to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lish


 

55-70

 

qoniqarli

O‘rganilayotgan mamlakatlarda Iqtisodiy modelnining mohiyatini tushunish

O‘rganilayotgan mamlakatlarda Iqtisodiy modelni rivojlanishi xususiyatlarini bilish, aytib berish

O‘rganilayotgan mamlakatlarda Iqtisodiy modelni rivojlanishi to‘g‘risida tasavvurga ega bo‘lish


 

0-54

 

qoniqarsiz

 


O‘rganilayotgan mamlakatlarda Iqtisodiy modelni rivojlanishi to‘g‘risida aniq tasavvurga ega bo‘lmaslik

O‘rganilayotgan mamlakatlarda Iqtisodiy modelni rivojlantirish xususiyatlarini bilmaslikJoriy baholash

(so‘rov shakli)Baholash mezonlari

2 ball

3 ball

4 ball

5 ball

«qoniqarsiz»

Mavzuni qisman bilish

Mavzuda berilgan atama va tayanch iboralarni bilmaslik

Statistik ma’lumotlardan foydalana olmaslik0-1,0

1-1,5

1-2,1

0-2,6

«qoniqarli»

Mavzuni bilish, aytib berish

O‘tilgan mavzu to‘g‘risida umumiy tasavvurga ega bo‘lish

Mavzuda berilgan atama va tayanch iboralarini qisman bilish1,1-1,4

1,6-2,1

2,2-2,8

2,7-3,5

«yaxshi»

Atama va tayanch iboralardan to‘la foydalana olish

Mavzu bo‘yicha mushohada yuritishga xarakat qilish;

Mavzuni bilish, aytib berish, tahlil qila olish

O‘tilgan mavzu to‘g‘risida aniq tasavvurga ega bo‘lish


1,4-1,7

2,1-2,6

2,8-3,4

3,5-4,3

«a’lo»

Mavzu bo‘yicha mustaqil mushohada yuritish;

O‘tilgan mavzu to‘g‘risida o‘z fikrini lo‘nda og‘zaki yoki yozma bayon etish;

O‘tilgan mavzuni amaliyot bilan bog‘lashni bilish

Statistik ma’lumotlardan to‘g‘ri foydalanish;

Mavzu bo‘yicha ijodiy fikrlay olish, tahlil qila bilish va o‘z bilimini ko‘rsata bila olish.1,7-2

2,6-3

3,4-4

4,3-5

Joriy baholash

(Ma’ruza (doklad) shakli)Baholash ko‘rsatkichlari

Baholash mezonlari

ha

qisman

yo‘q

Mavzu va maqsad:

1. mavzu aniq belgilanganmi?

2. maqsad aniq belgilanganmi?


 

0,5


0,5

 

0,3


0,3

 

0

0mazmun:

1. qiziqarli?

2. mantiqiy?

3. asoslangan?

4. yangiligi?


 

0,5


0,5

0,5


0,5

 

0,3


0,3

0,3


0,3

 

0

00

0


Adabiy uslub:

1. Matnning murakkabligi, qiyinligi, ma’ruzada stilistik hatolar mavjudligi 
0,5

 

 

0,3 

 

0O‘zini tutishi, xarakatlar erkinligi

0,5

0,3

0

Jami

4,0

2,4

0

 

 

Max - 4 ball

«qoniqarsiz»

0-2,2

«qoniqarli»

2,2 - 2,8

«yaxshi»

2,8 - 3,3

«a’lo»

3,4 – 4,0

Joriy baholash

(test)


To‘g‘ri belgilangan javoblar soni

Baxolash ko‘rsatkichlari

1

0,2

2

0,4

3

0,6

4

0,8

5

1,0

6

1,2

7

1,4

8

1,6

9

1,8

10

2,0

Maksimal ball - 2,0
 

Maksimal ball – 2,0

«qoniqarsiz»

0 - 1,1

«qoniqarli»

1,1 -1,4

«yaxshi»

1,4 -1,7

«a’lo»

1,7 – 2,0

Joriy baholash

(prezentatsiya (PowerPoint) shakli)Baholash ko‘rsatkichlari

Baholash mezonlari

1

Prezentatsiya tuzilishini matnning mazmuni qarab to‘g‘ri tanlash

0 – prezentatsiyada mavzu ko‘rsatilmagan. Prezentatsiya tuzilishi mazmunga mos ravishda tanlanmagan. Yagona uslubning mavjud emasligi

0,5 – prezentatsiya mavzusi ko‘rsatilgan, lekin mazmun va tuzilishi mos ravishda emas;


1,0 – prezentatsiya tuzilishi va mazmuni mos ravishda tanlangan. Barcha slaydlar yagona uslubda bajarilgan.

2

- maqsad;

- mavzu dolzarbligi;

- muammoning to‘la yoritilishi;

- yangi statistik ma’lumotlarning mavjudligi0 – dolzarbligi ko‘rsatilmagan, mavzu yoritilmagan;

0,5 – maqsad belgilangan, dolzarbligi asoslangan, muammo yoritilmagan

1,0 – maqsad belgilangan, dolzarbligi asoslangan, muammo qisman yoritilgan, yangi statistik ma’lumotlardan foydalanilmagan

1,5 – maqsad belgilangan, dolzarbligi asoslangan, muammo yoritilgan, statistik ma’lumotlardan qisman foydalanilgan

2,0 – maqsad belgilangan, dolzarbligi asoslangan, muammo to‘la yoritilgan, statistik ma’lumotlar tahlili keltirilgan


3

Ovozli, animasion effekt yaratish

0 – animasion effektlar yo‘q;

0,5 –animasion va ovozli effektlar faqat slaydlar almashuvida qo‘llanilgan;

1,0 –animasion i ovozli effektlar to‘g‘ri ishlatilgan


4

Musiqaning ishlatilishi

0 – musiqa ishlatilmagan;

0,3 – musiqa bir marta ishlatilgan;

0,5 – musiqa to‘la, to‘g‘ri ishlatilgan.


5

Umumiy estetik ko‘rinish

0 – aksariyat eshituvchilar estetik ko‘rinishning yo‘qligini ta’kidlamoqdalar;

0,5 – prezentatsiya yagona uslubda bajarilgan va slayd – film ko‘rinishiga ega. 

 

5 ball

«qoniqarsiz»

0 -2,8

«qoniqarli»

2,8 -3,5

«yaxshi»

3,5 - 4,3

«a’lo»

4,3 - 5,0

Joriy baholash

(Baxs -munozara shakli)Baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari (ballarda)

Ishtirokchilar

Ma’ruzachilar (F.I.Sh.)

1

2

3

4

1.   Ma’ruza (maksimal ball- 2,8)

2,4 - 2,8 / a’lo

1,98 - 2,4 / yahshi

1,56 - 1,98 / qoniqarli

0 – 1,56 / qoniqarsiz


 

 

 

 

- mavzuga mos keladi (1,0);

 

 

 

 

- chiqishning ketma-ketligi, logikasi va aniqligi (1,0);

 

 

 

 

- aniq xulosalar berilganligi (0,8)

 

 

 

 

2.   Ko‘rgazmali materiallardan foydalanganlik- (maksimal ball- 0,8)

0,68 – 0,8 / a’lo

0,56 – 0,68 / yahshi

0,44 – 0,56 / qoniqarli

0 – 0,44 / qoniqarsiz


 

 

 

 

3.    Reglamentga rioya qilinganlik (0,4)

0,34 - 0,4 / a’lo

0, 28 – 0,34 / yahshi

0,22 – 0,28 / qoniqarli

0 – 0,22 / qoniqarsiz


 

 

 

 

Jami: (maksimal ball – 4,0)

 

 

 

 

 

Taqrizchilar (FISh)

 

1

2

3

4

1.   Ma’ruza xarakteristikasi (2,0)

1,7 – 2 / a’lo

1,4 -1,7 / yahshi

1,1 -1,4 / qoniqarli

0 – 1,1 / qoniqarsiz


 

 

 

 

- ma’ruzaning kuchli jihatlarini aniqlay olishlik (1,0)

 

 

 

 

- ma’ruzaning kuchsiz jihatlarini aniqlay olishlik (1,0)

 

 

 

 

2.   Reglamentga rioya qilinganlik (2,0)

1,7 – 2 / a’lo

1,4 -1,7 / yahshi

1,1 -1,4 / qoniqarli

0 – 1,1 / qoniqarsiz


 

 

 

 

Jami: (maksimal ball – 4,0)

 

 

 

 

 

Opponent/munozara ishtirokchisi (FISh)

 

1

2

3

N

1. Savollar:

 

 

 

 

- soni ( har biri uchun 0,4)

 

 

 

 

2. Qo‘shimchalar

 

 

 

 

- soni ( har biri uchun 0,4)

 

 

 

 

- mavzuga oidligi (0,4)

 

 

 

 

Jami: (maksimal ball – 4,0)

 

 

 

 
 

Maksimal - 4 ball

«qoniqarsiz»

0 - 2,2

«qoniqarli»

2,2 - 2,8

«yaxshi»

2,8 - 3,3

«a’lo»

3,4 – 4,0


Katalog: uploads -> books -> 251467
251467 -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti
251467 -> Samarqand davlat universiteti
251467 -> O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`limVazirligi Buxoro Davlat Universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti Iqtisodiy ta’lim va turizm kafedrasi
251467 -> Jizzax davlat pedagogika instituti tabiatshunoslik va geografiya fakulteti geografiya va uni o
251467 -> Abdulla qodiriy nomidagi jizzax davlat pedagogika instituti
251467 -> Mavzu: turon pasttekisligi
251467 -> Va madaniyat
251467 -> Ministry of the higher and secondary specialized education of the republic of uzbekistan
251467 -> Buxoro davlat universiteti pedagogika fakulteti pedagogika psixologiya ta
251467 -> Fizika fakulteti Fizika yo`nalishi Nazariy fizika va kvant elektronikasi kafedrasi Eritmalarda sochilgan yorug`lik intensivligining burchakka bog`liqligini tadqiq qilish Malakaviy bitiruv ishi

Download 3.16 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
davlat pedagogika
o’rta maxsus
axborot texnologiyalari
nomidagi toshkent
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
navoiy nomidagi
samarqand davlat
guruh talabasi
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
toshkent davlat
toshkent axborot
haqida tushuncha
Darsning maqsadi
xorazmiy nomidagi
Toshkent davlat
vazirligi toshkent
tashkil etish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
rivojlantirish vazirligi
matematika fakulteti
pedagogika universiteti
таълим вазирлиги
sinflar uchun
Nizomiy nomidagi
tibbiyot akademiyasi
maxsus ta'lim
ta'lim vazirligi
махсус таълим
bilan ishlash
o’rta ta’lim
fanlar fakulteti
Referat mavzu
Navoiy davlat
haqida umumiy
umumiy o’rta
Buxoro davlat
fanining predmeti
fizika matematika
malakasini oshirish
universiteti fizika
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
jizzax davlat
davlat sharqshunoslik