Toshkent davlat sharqshunoslik instituti


O‘quv mashg‘ulotining texnologik haritasi (jadval)Download 3.16 Mb.
bet20/30
Sana12.01.2017
Hajmi3.16 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30

O‘quv mashg‘ulotining texnologik haritasi (jadval)

Ish

bosqichlari

va vaqti


Faoliyat
Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchilar

1 - bosqich.

O‘quv


mashg‘ulotiga

kirish (10 daq.)1.1. Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalarni e’lon qiladi. Mashg‘ulot rejasi bilan tanishtiradi.

1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni;

mustaqil ishlash uchun adabiyotlar ro‘yxatini beradi

1.3. O‘quv mashg‘ulotida o‘quv ishlarini baholash mezonlari bilan tanishtiradi.1.1Tinglaydilar, yozib oladilar.

1.2.Aniqlashtiradilar, savollar beradilar.

1.3.Baholash mezonlari bilan tanishib chiqadilar.


2 - bosqich.

Asosiy qism

(45 daq.)


Ma’ruza qilishni boshlaydi.
1.1. O‘qituvchi talabalarga Nima uchun? sxemasini tarqatadi va uni ma’ruza tinglash jarayonida to‘ldirib borishni taklif etadi.

1.2. . O‘qituvchi talabalar to‘ldirib bergan sxemalarni yig‘ib oladi va olingan javoblarni talabalar bilan birgalikda muhokama qiladi.


O‘qituvchi ma’ruzani davom ettiradi.

2.1. Talabalarga T - jadvalini tarqatadi.

2.2. O‘qituvchi mini guruhlarda to‘ldirilgan jadvallarni yig‘ib oladi va javoblarni talabalr bilan muhokama qiladi.

O‘tlgan mavzu talabalarga qay darajada tushunarli bo‘lganini aniqlaydi (o‘zaro berilayotgan savollar mohiyatidan kelib chiqqan holda).

Mavzuning har bir bo‘limini qisqa umumlashtirish bilan yakunlaydi.


1.1. Talabalar ma’ruzani tinglash davomida sxemani to‘ldirishadi.

1.2. Talabalar tinglashadi va javoblarni muhokama qilishadi.

2.1. Talabalar ma’ruza tinglab bo‘lib mini guruhlarda jadvalni to‘ldiradilar.

2.2. Talabalar tinglashadi va javoblarni

muhokama qilishda ishtirok etishadi.


3 - bosqich.

Yakuniy qism

(25 daq.)


3.1. Mavzuga yakun yasaydi, talabalar bahosini joriy nazoratning mazkur mavzuga ajratilgan grafasiga qo‘yishini aytadi; qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga talabalar e’tiborini qaratadi.

3.2. Mustaqil ish uchun savollardan iborat topshiriq beriladi.3.1. Eshitadilar va yozib boradilar.

3.2. Yozib olishad va aniqlashtirishadi.
Adabiyotlar:

1.V.K.Lomakin «Mirovaya ekonomika», Yuniti,Moskva,2002g.

2.Kitay: «Fakti i sifri», izd.vo: «Sinsin», Pekin, 2004g

3.Kitay na puti modernizasii i reform, Moskva, 2000 g.kollektiv avtorov.

4.Kitayskaya Narodnaya respublika 2007 g.: politika ekonomika, kultura., Rossiyskaya akademiya nauk, institut Dalnego Vostoka, Moskva, 2008 g.

5. Mirovaya ekonomika: prognoz do 2020 g., pod red.akad. Dinkina A.A., Moskva, 2007 g.

6. Da Tyaochjen Chjungo, Szinszi, Szegou Tyaochjen de lyu da venti, Pekin 2007, s 191.Munozara qatnashchilarini baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari

baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari, ballar

Ishtirokchilar

Ma’ruzachilar(f.i.sh.)
1

2

3

4

1.Ma’ruza mazmuni (2,5):

- mavzuga mosligi (1,5);

- uzviyligi, mantiqqa to‘g‘ri kelishi, fikrning aniq berilishi (0,5);

- aniq, xulosalar qilinishi - (0,5)

2. Ma’lumotlarni berishda vositalardan foydalana olish ko‘nikmasi

axborotlardan (ko‘rgazmali) - (0,9)

3. reglamentga rioya qilishi - (0,6)

Jami: (maksimal – 4,0)
Taqrizchilar (FISh)
1

2

3

4

1. Ma’ruzaga tasnif (3,0)

- ma’ruzaning kuchli tomonlarini izlab topa olishi (1,2)

- ma’ruzaning bo‘sh jihatlarini topa bilish(1,2)

2. . reglamentga rioya qilishi (0,6)

Jami: (maksimal – 3,0)
Opponent/munozara ishtirokchisi (FISh)
1

2

3

4

1.Savollar: (3,0)

- soni (0,3 har biriga )

2.Qo‘shimchalar

-soni (0,2 har biriga)

- mohiyatiga (0,3)

Jami: (maksimal – 3,0)

«NIMA UChUN?»

«Nima uchun?» sxemasi - yakka tartibda (juftlikda) muammo shakllantiriladi. «Nima uchun?» so‘rog‘i bilan strelka chiziladi va ushbu savolga javob yoziladi. Ushbu jarayon muammoni keltirib chiqargan ildiz yashiringan sababi o‘rnatilmaguncha davom ettiriladi

T – JADVAL

T – jadval - ajratilgan vaqt oralig‘ida tartibda (juftlikda) to‘ldiradi, uning chap tomoniga sabablari yoziladi, o‘ng tomoniga esa chap tomonda ifoda qarama – qarshi g‘oyalar, omillar va shu kabilar.

Q (ha)

Q (yo‘q)Savollar:

1. Mamlakatda mintaqaviy siyosat qanday amalgam oshirilmoqda?

2. XXR da ishlab chiqarish kuchlari qanday joylashtirilgan?

3.Xitoy hukumati mintaqalararo iqtisodiy rivojlanishni tenglashtirish uchun qanday choralarni qo’llamoqda?

4. Xitoyni zamonaviy mintaqaviy siyosatining asosiy yo‘nalishlari nimalar?

5. Mintaqaviy siyosat tushunchasiga ta’rif beringMAVZU №7 XITOYNING “OCHIQ ESHIKLAR” SIYOSATI

Ta’lim berish texnologiyasi (ma’ruza)

Talabalar soni: Soati:

O‘quv mashg‘ulotining shakli va turi Ma’ruza

Ma’ruza rejasi / o‘quv

mashg‘ulotining tuzilishi1. Xitoyda iqtisodiy islohotlarning boshlanishi.

2. Iqtisodiy islohotlarning maqsad va vazifalari.

3. Iqtisodiy islohotlarning bosqichlari.


O‘quv mashg‘uloti maqsadi: Xitoyda iqtisodiy islohotlar jarayoni, iqtisodiy islohotlarning maqsad va vazifalari hamda ularni amalga oshirish bosqichlari to‘g‘risida chuqqurroq ma’lumot berish

Pedagogik vazifalar

  • Xitoyda iqtisodiy islohotlarning boshlanish davriga izoh beradi;

  • Iqtisodiy islohotlarning maqsad va vazifalarining mohiyatini ochib beradi;

  • Iqtisodiy islohotlarning bosqichlarini sanab o‘tadi;

O‘quv faoliyati natijalari:

Talaba:

  • Xitoyda iqtisodiy islohotlarning boshlanish davri haqida tasavvurga ega bo‘lish;

  • Iqtisodiy islohotlarning maqsad va vazifalarining mohiyatini chuqurroq o‘rganish;

  • Iqtisodiy islohotlarning bosqichlarini sanab o‘tish;

Ta’lim usullari

Ma’ruza, Konseptual jadval, Baliq skeleti.

Ta’lim shakli

Guruhlarda ishlash

Ta’lim vositalari

Ma’ruza matni, texnika vositalari

Ta’lim berish sharoiti

Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan,

Guruhli shakllarda ishlashga mo‘ljallangan xonalarO‘quv mashg‘ulotining texnologik haritasi (jadval)

Ish

bosqichlari

va vaqti


Faoliyat
Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchilar

1 - bosqich.

O‘quv


mashg‘ulotiga

kirish (10 daq.)1.1. Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalarni e’lon qiladi. Mashg‘ulot rejasi bilan tanishtiradi.

1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni;

mustaqil ishlash uchun adabiyotlar ro‘yxatini beradi.

1.3. O‘quv mashg‘ulotida o‘quv ishlarini baholash mezonlari bilan tanishtiradi.1.1Tinglaydilar, yozib oladilar.

1.2.Aniqlashtiradilar, savollar beradilar.

1.3.Baholash mezonlari bilan tanishib chiqadilar.


2 - bosqich.

Asosiy qism

(45 daq.)


Ma’ruza qilishni boshlaydi.
1.1. O‘qituvchi talabalarga Konseptual jadvalini tarqatadi va uni ma’ruza tinglash jarayonida to‘ldirib borishni taklif etadi.

1.2. . O‘qituvchi talabalar to‘ldirib bergan sxemalarni yig‘ib oladi va olingan javoblarni talabalar bilan birgalikda muhokama qiladi.


O‘qituvchi ma’ruzani davom ettiradi.

2.1. Talabalarga Baliq skeleti sxemasi tarqatadi.

2.2. O‘qituvchi mini guruhlarda to‘ldirilgan jadvallarni yig‘ib oladi va javoblarni talabalr bilan muhokama qiladi.

O‘tlgan mavzu talabalarga qay darajada tushunarli bo‘lganini aniqlaydi (o‘zaro berilayotgan savollar mohiyatidan kelib chiqqan holda).

Mavzuning har bir bo‘limini qisqa umumlashtirish bilan yakunlaydi.


1.1. Talabalar ma’ruzani tinglash davomida jadvalni to‘ldirib borishadi.

1.2. Talabalar tinglashadi va javoblarni muhokama qilishadi.

2.1. Talabalar ma’ruza tinglab bo‘lib mini guruhlarda jadvalni to‘ldiradilar.

2.2. Talabalar tinglashadi va javoblarni

muhokama qilishda ishtirok etishadi.


3 - bosqich.

Yakuniy qism

(25 daq.)


3.1. Mavzuga yakun yasaydi, talabalar bahosini joriy nazoratning mazkur mavzuga ajratilgan grafasiga qo‘yishini aytadi; qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga talabalar e’tiborini qaratadi.

3.2. Mustaqil ish vazifasi va savollar topshiriq tarzida beriladi.3.1. Eshitadilar va yozib boradilar.

3.2. Yozib olishad va aniqlashtirishadi.
Adabiyotlar:

1.Kitayskaya Narodnaya Respublika: politika, ekonomika, kultura v 2007 g., rod red Titorenko M.L. M., 2008 g.

2.Kitay: fakti i sifri , 2005, izd.Sinsin, Pekin.

3.j. «Problemi Dalnego Vostoka», 2005 g. №5,

4.j. «ME i MO»: 2005g, №8.

5.Glavnie zadachi reform i stroitelstva Kitaya v 90-x godax, izd.Sinsin, Pekin, 2000 g.Munozara qatnashchilarini baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari

baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari, ballar

Ishtirokchilar

Ma’ruzachilar(f.i.sh.)
1

2

3

4

1.Ma’ruza mazmuni (2,5):

- mavzuga mosligi (1,5);

- uzviyligi, mantiqqa to‘g‘ri kelishi, fikrning aniq berilishi (0,5);

- aniq, xulosalar qilinishi - (0,5)

2. Ma’lumotlarni berishda vositalardan foydalana olish ko‘nikmasi

axborotlardan (ko‘rgazmali) - (0,9)

3. reglamentga rioya qilishi - (0,6)

Jami: (maksimal – 4,0)
Taqrizchilar (FISh)
1

2

3

4

1. Ma’ruzaga tasnif (3,0)

- ma’ruzaning kuchli tomonlarini izlab topa olishi (1,2)

- ma’ruzaning bo‘sh jihatlarini topa bilish(1,2)

2. . reglamentga rioya qilishi (0,6)

Jami: (maksimal – 3,0)
Opponent/munozara ishtirokchisi (FISh)
1

2

3

4

1.Savollar: (3,0)

- soni (0,3 har biriga )

2.Qo‘shimchalar

-soni (0,2 har biriga)

- mohiyatiga (0,3)

Jami: (maksimal – 3,0)

Katalog: uploads -> books -> 251467
251467 -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti
251467 -> Samarqand davlat universiteti
251467 -> O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`limVazirligi Buxoro Davlat Universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti Iqtisodiy ta’lim va turizm kafedrasi
251467 -> Jizzax davlat pedagogika instituti tabiatshunoslik va geografiya fakulteti geografiya va uni o
251467 -> Abdulla qodiriy nomidagi jizzax davlat pedagogika instituti
251467 -> Mavzu: turon pasttekisligi
251467 -> Va madaniyat
251467 -> Ministry of the higher and secondary specialized education of the republic of uzbekistan
251467 -> Buxoro davlat universiteti pedagogika fakulteti pedagogika psixologiya ta
251467 -> Fizika fakulteti Fizika yo`nalishi Nazariy fizika va kvant elektronikasi kafedrasi Eritmalarda sochilgan yorug`lik intensivligining burchakka bog`liqligini tadqiq qilish Malakaviy bitiruv ishi

Download 3.16 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   30
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Alisher navoiy
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
fanining predmeti
sinflar uchun
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
Toshkent axborot
махсус таълим
haqida umumiy
umumiy o’rta
Referat mavzu
ishlab chiqarish
fizika matematika
pedagogika fakulteti
universiteti fizika
Navoiy davlat