Toshkent davlat sharqshunoslik institutiDownload 3.16 Mb.
bet19/30
Sana12.01.2017
Hajmi3.16 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30

Adabiyotlar:

1.V.K.Lomakin «Mirovaya ekonomika», Yuniti,Moskva,2005 g.

2.Kitay: «Fakti i sifri», izd.vo: «Sinsin», Pekin, 2005-2009gg.

3.Kitay na puti modernizasii i reform, Moskva, 2000 g.kollektiv avtorov.

4. Demograficheskoe razvitie KNR, M., 2000.

5.j. «Mejdunarodnaya jizn», 2005 g. № 6Munozara qatnashchilarini baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari

baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari, ballar

Ishtirokchilar

Ma’ruzachilar(f.i.sh.)
1

2

3

4

1.Ma’ruza mazmuni (2,5):

- mavzuga mosligi (1,5);

- uzviyligi, mantiqqa to‘g‘ri kelishi, fikrning aniq berilishi (0,5);

- aniq, xulosalar qilinishi - (0,5)

2. Ma’lumotlarni berishda vositalardan foydalana olish ko‘nikmasi

axborotlardan (ko‘rgazmali) - (0,9)

3. reglamentga rioya qilishi - (0,6)

Jami: (maksimal – 4,0)
Taqrizchilar (FISh)
1

2

3

4

1. Ma’ruzaga tasnif (3,0)

- ma’ruzaning kuchli tomonlarini izlab topa olishi (1,2)

- ma’ruzaning bo‘sh jihatlarini topa bilish(1,2)

2. . reglamentga rioya qilishi (0,6)

Jami: (maksimal – 3,0)
Opponent/munozara ishtirokchisi (FISh)
1

2

3

4

1.Savollar: (3,0)

- soni (0,3 har biriga )

2.Qo‘shimchalar

-soni (0,2 har biriga)

- mohiyatiga (0,3)

Jami: (maksimal – 3,0)

BBB TAHLIL JADVALI

Bilaman


Bilishni hohlayman

Bilib oldim

KLASTER
5- MAVZU: XITOYNING MINTAQAVIY SIYOSATI VA UNING MA’MURIY-HUDUDIY BO‘LINISHI.

Ta’lim berish texnologiyasi (ma’ruza)

Talabalar soni: Ajratilgan soat:

O‘quv mashg‘ulotining shakli va turi Ma’ruza

Ma’ruza rejasi / o‘quv

mashg‘ulotining tuzilishi1. Xitoy mintaqaviy siyosatining shakllanish mohiyati

2.Mintaqada ishlab chiqarish kuchlarining joylashtirilishi va mamlakat mintaqalariga umumiy tasnif.

3. Xitoy Xalq Respublikasining ma’muriy bo‘linishi

4. XXR ning iqtisodiy hududlariO‘quv mashg‘uloti maqsadi: XXR ni ma’muriy-hududiy bo‘linishi va uning iqtisodiy hududlari xaqida to’liqroq ma’lumotni egallash

Pedagogik vazifalar:

 1. Xitoy mintaqaviy siyosatining shakllanish mohiyati haqida ma’lumot berish;

 2. Mintaqada ishlab chiqarish kuchlarining joylashtirilishi va mamlakat mintaqalariga umumiy tasnifini aytib berish;

 3. XXRning ma’muriy bo‘linishi haqida tavsif berish;

 4. XXR ning iqtisodiy hududlari haqida axborot berish.

O‘quv faoliyati natijalari:

Talaba:

 • Xitoy mintaqaviy siyosatining shakllanish mohiyati haqida ma’lumot bera olish;

 • Mintaqada ishlab chiqarish kuchlarining joylashtirilishi va mamlakat mintaqalariga umumiy tasnifini aytib bera olish;

 • XXRning ma’muriy bo‘linishi haqida tavsif bera olish;

 • XXR ning iqtisodiy hududlari haqida axborot bera olish.

Ta’lim usullari

Ma’ruza, Klaster, Venn diagrammasi, SWOT analiz

Ta’lim shakli

Guruhlarda ishlash

Ta’lim vositalari

Ma’ruza matni, ko‘rgazmali vositalar, texnika vositalari

Ta’lim berish sharoiti

Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan,

Guruhli shakllarda ishlashga mo‘ljallangan xonalarO‘quv mashg‘ulotining texnologik haritasi (jadval)

Ish

bosqichlari

va vaqti


Faoliyat
Ta’lim beruvchi

Ta’lim oluvchilar

1 - bosqich.

O‘quv


mashg‘ulotiga

kirish (10 daq.)1.1. Mavzuning nomi, maqsad va kutilayotgan natijalarni e’lon qiladi. Mashg‘ulot rejasi bilan tanishtiradi.

1.2. Mavzu bo‘yicha asosiy tushunchalarni;

mustaqil ishlash uchun adabiyotlar ro‘yxatini beradi.

1.3. O‘quv mashg‘ulotida o‘quv ishlarini baholash mezonlari bilan tanishtiradi1.1Tinglaydilar, yozib oladilar.

1.2.Aniqlashtiradilar, savollar beradilar, yozib oladilar.

1.3.Baholash mezonlari bilan tanishib chiqadilar.


2 - bosqich.

Asosiy qism

(45 daq.)


O‘qituvchi ma’ruza o‘qishni boshlaydi
1.1. O‘qituvchi talabalarga Klaster sxemasini tarqatadi.

1.2. O‘qituvchi talabalar to‘ldirib bergan sxemalarni yig‘ib oladi va olingan javoblarni talabalar bilan birgalikda muhokama qiladi.


O‘qituvchi ma’ruzani davom ettiradi.
2.1. Talabalarga Venn diagrammasi tarqatiladi.

2.2. O‘qituvchi mini guruhlarda to‘ldirilgan jadvallarni yig‘ib oladi va javoblarni talabalr Bilan muhokama qiladi.


O‘tilgan mavzu talabalarga qay darajada tushunarli bo‘lganini aniqlaydi.

Mavzuning har bir bo‘limini qisqa umumlashtirish bilan yakunlaydi.1.1. Talabalar sxemasini to‘ldirib borishadi.

1.2. Talabalar tinglashadi va javoblarni muhokama qilishadi.

2.1. Talabalar ma’ruza tinglab bo‘lib mini guruhlarda jadvalni to‘ldiradilar.

2.2.Talabalar tinglashadi va javoblarni muhokama qilishda ishtirok etishadi.3 - bosqich.

Yakuniy qism

( 25 daq.)


3.1. Mavzuga yakun yasaydi, talabalar bahosini joriy nazoratning mazkur mavzuga ajratilgan grafasiga qo‘yishini aytadi; qilingan ishlarni kelgusida kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyatga ega ekanligiga talabalar e’tiborini qaratadi.

3.2. Mustaqil ish uchun SWOT analiz sxemasini to‘ldirish topshiriq sifatida beriladi.3.1. Eshitadilar va yozib boradilar.

3.2. Yozib olishad va aniqlashtirishadi.Adabiyotlar:

1.V.K.Lomakin «Mirovaya ekonomika», Yuniti,Moskva,2005 g.

2.Kitay: «Fakti i sifri», izd.vo: «Sinsin», Pekin, 2004-2009gg.

3.Kitay na puti modernizasii i reform, Moskva, 2000 g.kollektiv avtorov.

4.«Sentralnie i zapadnie regioni Kitaya: noviy investisionniy bum» Sinsin, Pekin, 2002.

5.«Zhong Guo, 2000 »Munozara qatnashchilarini baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari

baholash ko‘rsatkichlari va mezonlari, ballar

Ishtirokchilar

Ma’ruzachilar(f.i.sh.)
1

2

3

4

1.Ma’ruza mazmuni (2,5):

- mavzuga mosligi (1,5);

- uzviyligi, mantiqqa to‘g‘ri kelishi, fikrning aniq berilishi (0,5);

- aniq, xulosalar qilinishi - (0,5)

2. Ma’lumotlarni berishda vositalardan foydalana olish ko‘nikmasi

axborotlardan (ko‘rgazmali) - (0,9)

3. reglamentga rioya qilishi - (0,6)

Jami: (maksimal – 4,0)
Taqrizchilar (FISh)
1

2

3

4

1. Ma’ruzaga tasnif (3,0)

- ma’ruzaning kuchli tomonlarini izlab topa olishi (1,2)

- ma’ruzaning bo‘sh jihatlarini topa bilish(1,2)

2. . reglamentga rioya qilishi (0,6)

Jami: (maksimal – 3,0)
Opponent/munozara ishtirokchisi (FISh)
1

2

3

4

1.Savollar: (3,0)

- soni (0,3 har biriga )

2.Qo‘shimchalar

-soni (0,2 har biriga)

- mohiyatiga (0,3)

Jami: (maksimal – 3,0)

KLASTER

1. Aqlingizga kelgan barchani yozing. G‘oya sifatini muhokama qilmang:

ularni oddiy holda yozing.

2. Orfografiya va boshqa omillarga e’tibor bermang.

3. Ajratilgan vaqt tugaguncha yozuvni to‘xtatmang. Agarda aqlingizda

g‘oyalar kelishi birdan to‘xtasa, u holda qog‘ozga rasm chizing, qachonki yangi

g‘oyalar paydo bo‘lmaguncha.

4. Ko‘proq aloqa bo‘lishligiga harakat qiling. G‘oyalar soni, ular oqimi

va ular o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlikka chegaralanmang

KLASTER


SWOT - analiz jadvali.

SWOT – tahlil nomlanishi inglizcha bosh harflardan olingan:

Strengths – kuchli tomoni, korxonada ichki resurslar mavjudligi nazarda tutiladi;

Weakness – kuchsiz tomoni yoki ichki muammolar mavjudligi;

Opportunities – imkoniyatlar; korxona rivojlanishi uchun tashqaridagi mavjud imkoniyatlar;

Threats – xavflar, tashqi muhitdagi mavjud xavf-xatarlar


S – kuchli tomon:


W – kuchsiz tomon:


O - imkoniyatlar:


T - tahdid:


VENN DIAGRAMMASI

Alohida/kichik guruhlarda diagramma Vennani tuzadilar va kesishmaydigan joylarni (x) to‘ldiradilar. Juftliklarga birlashadilar, o‘zlarining diagrammalarini taqqoslaydilar va to‘ldiradilar. Doiralarni kesishuvchi joyida, ikki/uch doiralar uchun umumiy bo‘lgan, ma’lumotlar ro‘yxatini tuzadi.

Xitoy Xalq Respublikasini ma’muriy-hududiy bo‘linishi

Mamlakatda uch pog‘onali ma’muriy hududiy bo‘linish qabul qilingan bolib, ular quyidagilardan iboratdir: provinsiya, uezd, volost.

Hozirgi kunda Xitoy hududi 23 ta provinsiya, 5 ta avtonom rayon, 4 ta markazga bo‘ysinuvchi shaharlarga va 2 ta alohida ma’muriy rayonlarga ajratilgandir.

Provinsiya va avtonom rayonlar - avtonom okruglar, uezdlar, avtonom uezdlar va shaharlarni o‘z ichiga oladi.

Uezdlar va avtonom uezdlar - volostlar, milliy volostlar va poselkalarni boshqaradilar.

Markazga bo‘ysinuvchi shaharlar va yirik shaharlar rayon hamda uezdlarga bo‘linadi. Avtonom okruglar - uezdlar, avtonom uezdlar, va shaharlarga bo‘linadi.

Avtonom rayonlar, avtonom okruglar va avtonom uezdlar - «Milliy avtonomiya» larni tashkil etadilar

Xitoy Xalq Respublikasi hukumati 1986-yilda hududiy rejalashtirishni takomillashtirish maqsadida mamlakat hududini uchta iqtisodiy zonaga ajratdi:Sharqiy dengiz bo‘yi zonasi iqtisodiy jihatdan eng rivojlangan bo‘lib, unda sanoat markazlari va tugunlarining ko‘pchiligi hamda ko‘plab qishloq xo‘jaligi rayonlari, transport magistrallari, deyarli barcha dengiz portlari joylashgan. Eng yirik shaharlar ham ushbu zonadan joy olgandir.

MAVZU №6 XXR NING IQTISODIY HUDUDLARI.

Ta’lim berish texnologiyasi (ma’ruza)

Talabalar soni: Soati:

O‘quv mashg‘ulotining shakli va turi Ma’ruza

Ma’ruza rejasi / o‘quv

mashg‘ulotining tuzilishi1. Markaziy iqtisodiy hudud.

2. Janubiy-Sharqiy va Shimoliy-g’arbiy iqtisodiy hududlar: ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, salohiyati.O‘quv mashg‘uloti maqsadi: XXR ni iqtisodiy hududlari xaqida to’liqroq ma’lumotni egallash

Pedagogik vazifalar

 • Xitoyning Markaziy iqtisodiy hududlari haqida axborot berish;

 • Janubiy-Sharqiy va Shimoliy-g’arbiy iqtisodiy hududlarning joylashuvi haqiga gapirib o’tish;

 • Xitoyning Janubiy-Sharqiy va Shimoliy-g’arbiy iqtisodiy hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va salohiyati haqida tushuncha berish.

O‘quv faoliyati natijalari:

Talaba:

 • Xitoyning Markaziy iqtisodiy hududlari haqida axborot bera olish;

 • Janubiy-Sharqiy va Shimoliy-g’arbiy iqtisodiy hududlarning joylashuvi haqiga gapirib o’ta olish;

 • Xitoyning Janubiy-Sharqiy va Shimoliy-g’arbiy iqtisodiy hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va salohiyati haqida tushuncha bera olish.

Ta’lim usullari

Ma’ruza, Nima uchun?, T- jadval.

Ta’lim shakli

Guruhlarda ishlash

Ta’lim vositalari

Ma’ruza matni, texnika vositalari

Ta’lim berish sharoiti

Maxsus texnika vositalari bilan jihozlangan,

Guruhli shakllarda ishlashga mo‘ljallangan xonalarKatalog: uploads -> books -> 251467
251467 -> Alisher navoiy nomidagi samarqand davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti
251467 -> Samarqand davlat universiteti
251467 -> O`zbekiston Respublikasi Oliy va o`rta maxsus ta`limVazirligi Buxoro Davlat Universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fakulteti Iqtisodiy ta’lim va turizm kafedrasi
251467 -> Jizzax davlat pedagogika instituti tabiatshunoslik va geografiya fakulteti geografiya va uni o
251467 -> Abdulla qodiriy nomidagi jizzax davlat pedagogika instituti
251467 -> Mavzu: turon pasttekisligi
251467 -> Va madaniyat
251467 -> Ministry of the higher and secondary specialized education of the republic of uzbekistan
251467 -> Buxoro davlat universiteti pedagogika fakulteti pedagogika psixologiya ta
251467 -> Fizika fakulteti Fizika yo`nalishi Nazariy fizika va kvant elektronikasi kafedrasi Eritmalarda sochilgan yorug`lik intensivligining burchakka bog`liqligini tadqiq qilish Malakaviy bitiruv ishi

Download 3.16 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   30
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2020
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
O’zbekiston respublikasi
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
axborot texnologiyalari
o’rta maxsus
davlat pedagogika
nomidagi toshkent
guruh talabasi
pedagogika instituti
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
samarqand davlat
navoiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
haqida tushuncha
toshkent davlat
ta’limi vazirligi
nomidagi samarqand
vazirligi toshkent
Darsning maqsadi
Toshkent davlat
tashkil etish
Alisher navoiy
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
Ўзбекистон республикаси
matematika fakulteti
bilan ishlash
pedagogika universiteti
Nizomiy nomidagi
sinflar uchun
fanining predmeti
таълим вазирлиги
o’rta ta’lim
maxsus ta'lim
fanlar fakulteti
ta'lim vazirligi
tibbiyot akademiyasi
vazirligi muhammad
махсус таълим
Toshkent axborot
umumiy o’rta
haqida umumiy
Referat mavzu
ishlab chiqarish
pedagogika fakulteti
fizika matematika
universiteti fizika
Navoiy davlat