Toshdtu mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash variant №1Download 319,75 Kb.
Pdf ko'rish
Sana17.04.2020
Hajmi319,75 Kb.
#45538
Bog'liq
Физика (Оралиқ назорат-1)
Sobir Mirvaliyev. O'zbek adiblari, ona tili mavzulashgan test, 1-илова, 26-topshiriq, Maruza matni, Maruza matni, ANTIBIOTIKLAR, Artikl Jadvali InglizEnglish, Amaliy ish №1 1aad2b9bb3f939a5dc28ee7a97dbcc5f, Amaliy ish №1 1aad2b9bb3f939a5dc28ee7a97dbcc5f, АЛКИНЫ, 8-МАВЗУ-1, 2 5199892501263025332, 4 5856006626116371030

t.me/tdtu_fizika 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 1 

 

1.  Magnit  maydoni.  Magnit  maydonida  joylashtirilgan  tokli  ramka  (konturga)  ta’sir  qiluvchi  kuch 

momenti. Magnit maydoni induksiya vektori.  

2.  Bio-Savar-Laplas qonuni va tokli doiraviy o‘tkazgich markazidagi magnit maydoni. 

3.  Induktivligi  L=3,5  Gn  bo‘lgan  cho‘lg‘amda  ε

i

=105  V  o‘zinduksiya  EYK  hosil  bo‘lsa,  tokning o‘zgarish tezligini toping? 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 2 

 

1.  Magnit maydon induksiyasi oqimi va uning birligi. 

2.  Elektromagnit to‘lqin enirgiya zichligi. Umov- Poyting vektori. 

3.  Solenoid  cho‘lg‘ami  ko‘ndalang  kesimi  S  =  1  mm

2

  bo‘lgan  N  ta  sim  o‘ramidan  iborat.  Solenoidning uzunligi l = 25 sm va uning qarshiligi R = 0,2 Om. Solenoidning induktivligi topilsin. 

 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan  

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 3 

 

1.  Elektromagnit to‘lqinlar. Elektromagnit to‘lqinlar tenglamasi. 2.  Zanjir uzilganda va ulanganda tokning o‘zgarishi. 

3.  G‘altakdagi  tok  0,2  sekundda  4  A  dan  8  A  gacha  o‘zgarganda  8  V  o‘zinduksiya  EYK  hosil  bo‘ladi. 

Bunda g‘altakdagi magnit maydon energiyasi qanchaga o‘zgaradi? 

 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan  

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 4 

 

1.  Majburiy elektomagnit tebranishlar. Rezonans chastota. 

2.  Bio-Savar-Laplas qonuni va tokli to‘g‘ri o‘tkazgichning magnit maydoni. 

3.  Ikkita  to‘g‘ri  uzun  o‘tkazgich  bir  –  biridan  10  sm  uzoqlikda  joylashgan.  O‘tkazgichlardan  qarama-

qarshi  yo‘nalishda  I

1

=I2

=5  A  tok  o‘tmoqda.  Har  bir  o‘tkazgichdan  10  sm  narida  turgan  nuqtadagi 

magnit maydoni kuchlanganligining qiymati va yo‘nalishi topilsin. 

 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan  

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

t.me/tdtu_fizika 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 5 

 

1.  O’zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik, induktiv g’altak va kondensator. To’la qarshlik  

2.  Erkin so‘nmaydigan elektromagnit tebranishlar. Tebranish konturi. Tompson formulasi  

3.  Ko‘ndalang  kesimi  S=1,0  mm

2

  bo‘lgan  miss  simdan  qilingan  halqa  orqali  o‘tayotgan  20  A  tok halqaning  markazida  kuchlanganligi  H=2,24  Э  ga  teng  magnit  maydoni  hosil  qiladi.  O‘tkazgichning 

uchlari qanday potensiallar ayirmasiga ulanganligi topilsin. 1 Э = 0,25π·10

3

 A/m 


 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 6 

 

1.  Elektromagnit induksiya hodisasi. Faradey qonuni. 

2.  Yorug‘lik interferensiyasi. Kogerent to‘lqinlar. 

3.   Doiraviy kontur o‘qida kontur tekisligidan 3 sm naridagi magnit maydonining kuchlanganligi topilsin. 

Kontur radiusi 4 sm va konturdagi tok 2 A. 

 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan  

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 7 

 

1.  Bio-Savar-Laplas qonuni va tokli doiraviy o‘tkazgich markazidagi magnit maydoni. 

2.  Maksvellning elektromagnit maydon nazariyasi. Siljish toki.  

3.  Radiusi  11  sm  bo‘lgan  doiraviy  o‘ram  markadagi  magnit  maydonining  kuchlanganligi  0,8  Э.  Shu 

o‘ram  o‘qida  o‘ram  tekisligidan  10  sm  naridagi  magnit  maydonining  kuchlanganligi  topilsin.  1Э  = 

0,25


·10


3

 A/m 


Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash VARIANT № 8 

1.  Uyurmaviy elektr maydon. Maksvellning birinchi asosiy tenglamasi. 

2.  O‘zaro induksiya xodisasi. Transformatorlar.  

3.  300 V potensiallar ayirmasi bilan tezlatilgan elektron induksiya chiziqlariga perependikulyar ravishda 

magnit maydoniga uchib kiradi. Maydon induksiyasi B=0,2 Tl bo‘lsa elektron qanday radiusli aylana 

bo‘ylab harakatlanadi?   

 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan  

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

t.me/tdtu_fizika 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 9 

 

1.  Elektromagnit to‘lqin tenglamasi. Elektromagnit to‘lqin tezligi.  

2.  Oʻzgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik, induktiv g’altak va kondensator. To’la qarshlik  

3.  300  V  potensiallar  ayirmasi  bilan  tezlatilgan  elektron  5  A  tok  oqayotgan  to‘g‘ri  simdan  4  mm 

uzoqlikda  simga  parallel  harakatlanadi.  Elektronga  ta’sir  etuvchi  kuchni  toping.  m

e

=9,110

-31  kg, 

e=1,6


10

-19 Kl.   

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 10 

 

1.  Yorug‘lik interferensiyasi. Kogerent to‘lqinlar. 

2.  Magnit maydon induksiyasi vektorlarining sirkulyasiyasi.  

3.   Zaryadli  zarracha  aylana  bo‘yicha  10

6

  m/s  tezlik  bilan  magnit  maydonida  harakat  qiladi.  Magnit maydonining  induksiyasi  0,3  Tl.  Aylananing  radiusi  4  sm.  Zarrachaning  energiyasi  12  keV  ga  teng 

bo‘lganda uning zaryadi topilsin. 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash VARIANT № 11 

 

1.  O’zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik, induktiv g’altak va kondensator. To’la qarshlik  

2.  Maksvell tenglamalari. Integral va differensial ifodalari. Maksvell tenglamalarining ahamiyati.  

3.  Induksiyasi 0,1 Tl bo‘lgan bir jinsli magnit maydonida uzunligi 10 sm bo‘lgan sim magnit maydoniga 

perpendikulyar  yo‘nalishda  15  m/sek  tezlik  bilan  harakatlanmoqda.  Simdagi  qanday  induksiya  EYK 

hosil bo‘ladi?   

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G.  

 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 12 

 

1.  Tokli o‘tkazgichni magnit maydonida ko‘chirishda bajarilgan ish. 

2.  Elektromagnit induksiyasi hodisasi. Induksiya EYK Faradey qonuni. Lens qoidasi.  

3.  Ko‘ndalang kesimi S=1 mm

2

 mis simdan yasalgan halqadan I=20 A tok o‘tganda halqaning markazida H=178 A/m  magnit maydon kuchlanganligi  hosil  bo‘ladi.  Halqani hosil  qiluvchi  mis sim uchlaridagi 

potensiallar farqi qancha? Misning solishtirma qarshiligi 

=1,7


10

-8 Om

m.    

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 


t.me/tdtu_fizika 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 13 

 

1.  O‘zinduksiya hodisasi. O‘zinduksiya EYK. Lens qoidasi. Solenoidning induktivligi. 

2.  O’zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik, induktiv g’altak va kondensator..  

3.  Agar induktivlik L=0,001 Gn bo‘lgan g‘altakdan I=1 A tok o‘tganda magnit oqimi Ф=2

10

-5 Vb bo‘lsa 

g‘altakdagi o‘rimlar sonini toping.  

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G.  

 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 14 

 

1.  Uyurmaviy elektr maydon. Maksvellning birinchi asosiy tenglamasi. 

2.  Magnit maydon energiyasi. Energiya zichligi.  

3.  Solenoid  cho‘lg‘ami  ko‘ndalang  kesimi  S=1  mm

2

  bo‘lgan  N  ta  sim  o‘ramidan  iborat.  Solenoidning uzunligi l=25 sm va uning qarshiligi R=0,2 Om. Solenoidning induktivligi topilsin. 

 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan  

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 

 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 15 

 

1.  O’zgaruvchan tok zanjirida, induktiv g’altak. Induktiv qarshilik.  

2.  Siljish toki. Maksvellning ikkinchi asosiy tenglamasi. 

3.  Zaryadli  zarracha  aylana  bo‘yicha  10

6

  m/sek  tezlik  bilan  magnit  maydonida  harakat  qiladi.  Magnit maydonining  induksiyasi  0,3  Tl.  Aylananing  radiusi  4  sm.  Zarrachaning  energiyasi  12  keV  ga  teng 

bo‘lganda uning zaryadi topilsin 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G.  

 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 16 

 

1.  Magnit  maydoni.  Magnit  maydonida  joylashtirilgan  tokli  ramka  (konturga)  ta’sir  qiluvchi  kuch 

momenti. Magnit maydoni induksiya vektori.  

2.  Erkin so‘nmaydigan elektromagnit tebranishlar. Tebranish konturi. Tomson formulasi  

3.  Ko‘ndalang kesimi S=1 mm

2

 bo‘lgan mis simdan qilingan halqa orqali o‘tayotgan 20 A tok halqaning markazida  kuchlanganligi  H=2,24  Э  ga  teng  magnit  maydoni  hosil  qiladi.  O‘tkazgichning  uchlari 

qanday potensiallar ayirmasiga ulanganligi topilsin. 1Э=0,25

·10


3

 A/m 


 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 


t.me/tdtu_fizika 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 17 

 

1.  Magnit maydon induksiyasi oqimi va uning birligi. 

2.  Yorug‘lik interferensiyasi. Kogerent to‘lqinlar. 

3.  Doiraviy kontur o‘qida kontur tekisligidan 3 sm naridagi magnit maydonining kuchlanganligi topilsin. 

Kontur radiusi 4 sm va konturdagi tok 2 A. 

 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan  

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 18 

 

1.  Elektromagnit to‘lqinlar. Elektromagnit to‘lqinlar tenglamasi. 

2.  Maksvellning elektromagnit maydon nazariyasi. Siljish toki.  

3.  Radiusi  11  sm  bo‘lgan  doiraviy  o‘ram  markadagi  magnit  maydonining  kuchlanganligi  0,8  Э.  Shu 

o‘ram o‘qida o‘ram tekisligidan 10 sm naridagi magnit maydonining kuchlanganligi topilsin. 1Э=0,25

·103

 A/m 


Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash VARIANT № 19 

 

1.  Majburiy elektomagnit tebranishlar. Rezonans chastota. 

2.  O‘zaro induksiya hodisasi. Transformatorlar.  

3.  300 V potensiallar ayirmasi bilan tezlatilgan elektron induksiya chiziqlariga perependikulyar ravishda 

magnit maydoniga uchib kiradi. Maydon induksiyasi B=0,2 Tl bo‘lsa elektron qanday radiusli aylana 

bo‘ylab harakatlanadi?   

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G.  

 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 20 

 

1.  O’zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik, induktiv g’altak va kondensator. To’la qarshlik.  

2.  Bio-Savar-Laplas qonuni va tokli doiraviy o‘tkazgich markazidagi magnit maydoni. 

3.  Induktivligi  L=3,5  Gn  bo‘lgan  cho‘lg‘amda  ε

S

=105  V  o‘zinduksiya  EYK  hosil  bo‘lsa,  tokning o‘zgarish tezligini toping? 

 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan  

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 


t.me/tdtu_fizika 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 21 

 

1.  Elektromagnit induksiya hodisasi. Faradey qonuni. 

2.  Elektromagnit to‘lqin enirgiya zichligi. Umov- Poyting vektori. 

3.  Solenoid  cho‘lg‘ami  ko‘ndalang  kesimi  S=1  mm

2

  bo‘lgan  N  ta  sim  o‘ramidan  iborat.  Solenoidning uzunligi l=25sm va uning qarshiligi R=0,2 Om. Solenoidning induktivligi topilsin. 

 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan  

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 22 

 

1.  Bio-Savar-Laplas qonuni va tokli doiraviy o‘tkazgich markazidagi magnit maydoni. 

2.  Zanjir uzilganda va ulanganda tokning o‘zgarishi. 

3.  G‘altakdagi  tok  0,2  sekundda  4  A  dan  8  A  gacha  o‘zgarganda  8  V  o‘zinduksiya  EYK  hosil  bo‘ladi. 

Bunda g‘altakdagi magnit maydon energiyasi qanchaga o‘zgaradi? 

 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan  

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 23 

 

1.  Uyurmaviy elektr maydon. Maksvellning birinchi asosiy tenglamasi. 

2.  Bio-Savar-Laplas qonuni va tokli to‘g‘ri o‘tkazgichning magnit maydoni. 

3.  Ikkita  to‘g‘ri  uzun  o‘tkazgich  bir  –  biridan  10  sm  uzoqlikda  joylashgan.  O‘tkazgichlardan  qarama-

qarshi  yo‘nalishda  I

1

=I2

=5  A  tok  o‘tmoqda.  Har  bir  o‘tkazgichdan  10  sm  narida  turgan  nuqtadagi 

magnit maydoni kuchlanganligining qiymati va yo‘nalishi topilsin. 

 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan  

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 24 

 

1.  Elektromagnit to‘lqin tenglamasi. Elektromagnit to‘lqin tezligi.  

2.  Magnit maydon induksiyasi vektorlarining sirkulyasiyasi.  

3.  Zaryadli  zarracha  aylana  bo‘yicha  10

6

  m/sek  tezlik  bilan  magnit  maydonida  harakat  qiladi.  Magnit maydonining  induksiyasi  0,3  Tl.  Aylananing  radiusi  4  sm.  Zarrachaning  energiyasi  12  keV  ga  teng 

bo‘lganda uning zaryadi topilsin. 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. t.me/tdtu_fizika 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 25 

 

1.  Yorug‘lik interferensiyasi .Kogerent to‘lkinlar. 

2.  O’zgaruvchan tok zanjirida aktiv qarshilik, induktiv g’altak va kondensator. Toʻla qarshlik  

3.  300  V  potensiallar  ayirmasi  bilan  tezlatilgan  elektron  5  A  tok  oqayotgan  to‘g‘ri  simdan  4  mm 

uzoqlikda  simga  parallel  harakatlanadi.  Elektronga  ta’sir  etuvchi  kuchni  toping.  m

e

=9,110

-31  kg, 

e=1,6


10

-19 Kl.   

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 26 

 

1.  Vakuumda magnit maydоn. Magnit induksiya vektоri. 

2.  Yorug’lik interferensiyasi deb qanday hodisaga aytiladi? 

3.  5  А  tоk  o`tаyotgаn  chеksiz  uzun  o`tkаzgichdаn  2  sm  uzоqlikdаgi  nuqtаdа  mаgnit  mаydоnining 

kuchlаngаnligi аniqlаnsin. 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 27 

1.  Biо-Savar-Laplas qоnuni. Turli shakldagi o’tkazgichlar atrоfidagi magnit maydоnini hisоblash. 

2.  Yorug’likning elektrоmagnetik to’lqin tabiati. 

3.  Zаryadli zаrrаchа induksiyasi 0,3 Tl bo`lgаn bir jinsli mаgnit mаydоnidа 10

6

 m/s


 

chiziqli tеzlik bilаn 4 

sm  rаdiusli  аylаnа  bo`ylаb  hаrаkаtlаnmоqdа.  Аgаr  uning  enеrgiyasi  12  keV  bo`lsа,  zаryadi  nimаgа 

tеng? 


Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G.  

 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 28 

 

1.  Magnit maydоn energiyasi. Magnit maydоn energiyasi zichligi. 

2.  Yorug’lik interferentsiyasini kuzatish usullari. 

3.  Vеrtikаl  jоylаshgаn  g`аltаk  rаdiusi  20  sm  vа  o`rаmlаr  sоni  N=8  gа  tеng.  O`rаmlаr  tеkisligi  Yеrning 

mаgnit  mеridiаni  tеkisligi  bilаn  mоs  tushаdi.  Yerning  mаgnit  mаydоni  induksiyasining  gоrizоntаl 

tаshkil  etuvchisi  B

0

=20  µTl.  Аgаr  g`аltаk  mаrkаzidа  ignаgа  o`rnаtilgаn  mаgnit  strеlkаsi  α=450

 

burchаkkа оg`gаn bo`lsа, g`аltаkdаgi tоk kuchi nimаgа tеng bo`lаdi?  

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan 

 

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 


t.me/tdtu_fizika 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 29 

 

1.  Elyktrоmagnit induksiya hоdisasi. Faradey tajribasi. 

2.  Gyuygens-Frenel prinsipi. 

3.  Uzunligi 

 =10 sm bo`lgаn I=5 А tоk оqib turgаn o`tkаzgich kuchlаngаnligi H = 2000 

А

/M

 bo`lgаn bir 

jinsli mаgnit mаydоnidа S=20 sm mаsоfаgа siljiydi. Аgаr o`tkаzgich mаgnit kuch chiziqlаrigа vа tоk 

yo`nаlishigа pеrpеndikulyar siljigаn bo`lsа, bu siljishdа qаnchа ish bаjаrilаdi? 

 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan  

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

 

ToshDTU Mexanika fakulteti Umumiy fizika kafedrasi Fizika 2-qismdan 1-oraliq baholash 

VARIANT № 30 

 

1.  Tоkli o’tkazgichning magnit maydоnida kuchishida bajargan ishi. 

2.  Dоiraviy tirqishdan hоsil bo’ladigan Frenel difraksiyasi. 

3.  Elеktrоn mаgnit induksiyasi B = 0,03 Tl bo`lgаn bir jinsli mаgnit mаydоndа rаdiusi R = 11 sm bo`lgаn 

аylаnа  bo`ylаb  hаrаkаtlаnmоqdа.  Elеktrоnning  zаryadi  е=1,6·10

-19 


Kl,  tinchlikdаgi  mаssаsi                

m

0

 = 9·10-31 

kg bo`lsа, elеktrоnning hаrаkаt tеzligi 

 ni аniqlаng. Yorug`lik tеzligi c = 3·108

 m/s. 


 

Kafedraning 27.08. 2019 yildagi 1 - sonli yig‘ilishda tasdiqlangan  

Umumiy fizika kafedra mudiri                             dots. Gaibov A.G. 

 

Download 319,75 Kb.

Do'stlaringiz bilan baham:
Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2022
ma'muriyatiga murojaat qiling

    Bosh sahifa
davlat universiteti
ta’lim vazirligi
axborot texnologiyalari
maxsus ta’lim
zbekiston respublikasi
guruh talabasi
O’zbekiston respublikasi
nomidagi toshkent
o’rta maxsus
davlat pedagogika
texnologiyalari universiteti
toshkent axborot
xorazmiy nomidagi
rivojlantirish vazirligi
pedagogika instituti
Ўзбекистон республикаси
tashkil etish
haqida tushuncha
таълим вазирлиги
vazirligi muhammad
O'zbekiston respublikasi
toshkent davlat
махсус таълим
respublikasi axborot
kommunikatsiyalarini rivojlantirish
vazirligi toshkent
saqlash vazirligi
fanidan tayyorlagan
bilan ishlash
Toshkent davlat
sog'liqni saqlash
uzbekistan coronavirus
respublikasi sog'liqni
coronavirus covid
koronavirus covid
vazirligi koronavirus
qarshi emlanganlik
covid vaccination
risida sertifikat
sertifikat ministry
vaccination certificate
Ishdan maqsad
fanidan mustaqil
matematika fakulteti
o’rta ta’lim
haqida umumiy
fanlar fakulteti
pedagogika universiteti
ishlab chiqarish
moliya instituti
fanining predmeti